Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

donderdag 31 augustus 2017

De Schepper - Spiritueel Zijn

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en bijzonder dierbaar kind, Jij probeert zo spiritueel mogelijk te zijn en maakt in je Uniekheid, daar je eigen keuze in.

Jij kiest bijvoorbeeld in Jouw Uniekheid, voor veganistisch eten en op een veganistische manier te leven. Je medereiziger maakt vanuit eigen Uniekheid hele andere keuzes.

Is daarin goed of fout, meer of minder, of hoger of lager? Absoluut niet!
Dus proberen, je medereiziger te overtuigen dat jouw gekozen levenswijze de enig juiste is, is geen respect tonen voor je medereiziger en diens pad en Unieke keuzes, die je niet eens kent.

En dan mag je bedenken, dat je niet spiritueel KUNT worden, omdat je al spiritueel BENT. Jij bent een spiritueel Lichtwezen, die voor een reis door de illusie heeft gekozen en daarbij in de vergetelheid van het ware Zijn, is terecht gekomen, wat bij de illusie hoort.

Jij bent in Eenheid, een spiritueel Lichtwezen, altijd geweest, je bent het NU in Eenheid en zult het altijd zijn, voor Eeuwig. En dat deze herinnering, in de illusie vervaagt is, wil niet zeggen, dat het geen Waarheid is voor Eeuwig.

Hou zou jij iets kunnen worden, wat jij al bent? Dus, je bent op weg, de herinnering terug te krijgen, dat jij Volmaakt, Heel en Compleet BENT, voor Eeuwig.

En niet alleen jij lief kind, maar al je medereizigers ook, ongeacht waar ze zich bevinden op hun Unieke pad, dat jij niet kent.

Hoe zou het dan kunnen zijn, dat jij, wie van je medereizigers dan ook, iets zou kunnen leren, wat zij reeds zijn? Net als jij, zijn ook zij in Eenheid reeds spiritueel!

Wil dat zeggen, dat jij je medereiziger niet kunt en mag helpen? Zeker wel, maar dan vanuit respect. En op gelijke hoogte iets aanreiken vanuit eigen ervaring en je medereiziger vervolgens de eigen keuze laten maken.

Jij hebt het recht om van je ervaringen te leren en verder te gaan, maar dat heeft je medereiziger ook. Jij hebt het recht van keuze, maar dat heeft je medereiziger ook.

En al zie en 'denk' je te voelen, dat het de keuze is, die volgens jou 'denken' geen goede keuze is, dan heb je niet het recht om daar een mening over te geven, maar respecteer je de keuze.

Jij en al je medereizigers mogen 'hun eigen builen vallen', zoals jij in Eenheid zo graag zegt. Hou van jezelf, dan houd je van ALLES.

De schepper van Al wat Iswoensdag 30 augustus 2017

De Schepper - Universele Wetten

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en wijs kind, er zijn aardse wetten, waar jij aan hebt te voldoen, mits ze niet gericht zijn op onderdrukking.

Maar er zijn ook Spirituele Wetten, waaraan jij hebt te voldoen. Sterker nog, de Spirituele Wetten staan ver boven de Wetten van de Aarde.

Het zijn de Wetten van het Universum waar de Wetten van de Aarde onder vallen.

De wetten van de Aarde zijn gemaakt voor de illusie en door mensen hand. Ze verschillen in de verschillende landen en soms zelfs plaatsen.

De Wetten van het Universum zijn absoluut en vast en zullen nooit veranderen, want ze zijn door Mij geschapen voor de Eeuwigheid.

En ze zijn geschapen vanuit de Liefdesenergie die Ik ben. En jij die bezig bent te ontwaken, zult de Wetten leren kennen bij volledige Ontwaking, of je neemt deze Kennis van de Universele Wetten nu al tot je. Het is een keus, maar een keus die veel kan vergemakkelijken.

Deze Wetten zijn Pure Liefde en hebben als doel aan te geven, wie en wat je bent en waar jij je in het geheel bevind.

En hoe meer je Ontwaakt, hoe beter jij ze als vanzelf gaat naleven. Ze kennen geen dwang, maar je kunt er niet omheen, want jij bent die Wetten. Ze zijn en passen als een heerlijk ruimvallend kledingstuk.

Als jij ze NU tot je neemt, dan is het leren. Als je in je Hart woont, dan is het de Wetten beleven en door voelen.

Er bestaan goede boeken over, luister naar je Hart als je de keus zou gaan maken om ze te lezen en tot je te nemen.

Deze Wetten zijn de lijm die ALLES samen verbindt in Eenheid.

Jij bent in Eenheid bezig terug te keren, naar de herinnering, dat je Liefde bent, altijd geweest bent en tot in eeuwigheid zult zijn.

De Schepper van Al wat is

dinsdag 29 augustus 2017

De Schepper - IK BEN.....

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en kostbaar kind, de Kostbaarheid van jouw Zijn in Eenheid bevind zich in je Hart, de Poort van Eenheid draagt de naam, 'Centrum van Kracht'.

Elke keer als jij slaapt, ga je door de Poort 'Centrum van Kracht', in je energetische lichaam naar plaatsen die jij verkiest te bezoeken.

Je bezoekt in zekerheid jouw Raad, die je helpt met advies voor je dagelijkse uitdagingen. Aan jouw de keus ze toe te passen en daarvoor hoef jij ze niet te herinneren.

Als het zich voordoet dat een advies ter Harte genomen mag worden, dan zul je dat voelen. Maar veelal word er in deze (nog) niet geluisterd naar dit gevoel.

Zoveel mensen als er op aarde zijn, zoveel manieren zijn er ook om met deze energetische bezoeken om te gaan.

Het gaat er in de eerste plaats om, dat dit te maken heeft met jou ZIJN.

Elke keer dat jij een boodschap die iets in je wakker roept, integreerd in je ZIJN, kom je een stukje dichter bij jezelf, diegene die je werkelijk bent.

Elke keer dat jij, op welke manier dan ook, een stukje Inzicht krijgt, dan kom je een stukje dichter bij jezelf.

Elke keer dat je een stukje angst, woede, paniek en wat dies meer zij, hebt laten gaan, word het geïdentificeerd, getransmuteerd door de Violette Vlam. En daarna komt ze gereinigd bij je terug en je bent weer een stukje dichter bij jezelf gekomen. Een stukje meer Heel in je totale ZIJN.

Dankzij de Violette Vlam, onder de Bezielende leiding van Meester Saint Germain. En zo groei je telkens een stukje verder naar je Totaliteit in het ZIJN.

En dit lief kind, is een doorgaand proces, onder Mijn Leiding. Jij hoeft alleen maar, zonder het 'negatieve en rampspoed denken' te blijven en je weet dat dit een keus is in elk moment. Hierin bestaat geen goed of fout, meer of minder, hoger of lager.

Alleen maar het verantwoordelijkheid nemen voor het feit, dat jij degene bent die jouw wereld Schept. En bedenken dat jij niet het recht hebt iemand anders deze verantwoordelijkheid voor zichzelf af te nemen.

Dan word je altijd geholpen, omdat jouw verantwoordelijkheid voor jezelf, je steeds dichter bij jezelf terug brengt. Bij je ZIJN in het NU!

Uiteindelijk zal de Eenheid van zijn, samen door de Poort 'Centrum van Kracht' gaan en dan word het voor Eeuwig in Eenheid 'IK BEN'!

'IK BEN' is de Eenheid van 'ZIJN'.


De Schepper van Al Wat Is

maandag 28 augustus 2017

De Schepper - Zelfverering

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief, onderdanig kind, Ik vind het heel lovenswaardig, dat jij Mij vereert, maar daar onderdanig bij zijn is overdreven en niet nodig.

Ik voel dat jij in Eenheid tegen Mij aankijkt als de Grote Weter en Gever,

Maar je mag bedenken dat Ik jouw naar Mijn Evenbeeld geschapen heb in Eenheid. Waarom dan opkijken naar Mij? Dan is de verhouding echt scheef.

Jij hebt ervoor gekozen, in eenheid, zonder Mij de illusie, dus afgescheidenheid te ervaren. Maar omdat jij nooit van Mij afgescheiden zou kunnen zijn, want dan zou je niet bestaan, 'denk' jij, nu je herinnering aan de Liefde die jij bent terug komt, dat jij aan Mij toch wel enige credits verschuldigd bent.

Maar lief kind, jij hebt in Eenheid, de terugkeer naar je Hart en je reis die je daarvoor hebt gemaakt, helemaal met eigen keuze vrijheid doorlopen.

Het enige is dat het Lichtje in jouw Hart, de Connectie met Mij, is blijven branden, en is gaan groeien, op het moment, dat jij besloot te kiezen voor je Hart.

Jij hebt helemaal alleen, in de illusie, alles doorstaan en jij hebt daarvoor gekozen en bent nu bezig helemaal te Ontwaken in de herinnering, dat je nooit afgescheiden bent geweest, van Mij en de Liefde die jij was, bent, en altijd zult zijn.

En toch kijk jij tegen Mij op. Mijn lief kind, jij hebt alles in je, dat Ik ook heb, dezelfde Liefde in Eenheid, dezelfde Scheppingskracht en alles wat jij maar wenst te zijn.

Jij hebt alleen je totale herinnering (nog) niet binnen, maar hij is onderweg. Als je Mij vereert, vereer jij jezelf, en terecht.

Als jij Mij Lief hebt, heb jij jezelf Lief, dat kan niet anders, want Wij zijn EEN.

Als de afscheiding niet kan bestaan, want dan zou jij er niet zijn, dan mag jij jezelf eren voor het feit, wat jij allemaal door eigen keuze volbracht hebt, want Ik buig daarvoor ook, en ben zo immens blij voor je.

Jij bent net zoveel zelfverering waard als Mij, daar kun je geen speld tussen krijgen, want dat is Eenheid in Eeuwigheid.

Je mag en kunt beginnen Mij als jou te accepteren en het Goddelijke deel van Mij in jou te vereren. Vier het, dat we EEN zijn in Eenheid voor Eeuwig.

De Schepper van Al wat Is


zondag 27 augustus 2017

De Schepper - Wantrouwen

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, wantrouwen is iets, dat jij vaak (nog) voelt. Naar deze boodschappen, begint het steeds beter te worden en heeft het vaak nog te maken, met geen of weinig Zelfvertrouwen.

Maar Ik zie vaak wantrouwen tegenover boodschappen die niet met je Hart resoneren. Waarom? Elke boodschap komt naar voren, voor diegene die het op die manier nodig heeft en het dus wel resoneert.

Als iets niet met jou Hart resoneert, laat de boodschap dan gewoon zijn. Een heel scherp voorbeeld is hiervoor: 'Hitler heeft de macht gekregen, bij de gratie van de mensen die in hem geloofden. Waren deze mensen er niet geweest, dan was Hitler niet op gestaan.

Er bestaat ook vaak wantrouwen naar elkaar. Een beetje van: 'Ik weet het beter dan jij' en een beetje van eigengereidheid en een gebrek aan respect voor het pad van je medereiziger.

Maar denk jij, dat het nodig is, overal een bepaalde mening over te hebben?

Dan mag je bedenken, dat er maar één pad belangrijk is voor jou en dat is je eigen pad, je medereiziger is verantwoordelijk voor eigen pad en verdient daarom jou respect.

En als jij respect schenkt, lief kind, zul je respect terug ontvangen. Gebeurt dit niet, mag jij je eigen weg gaan en dan zul je medereizigers tegen gaan komen, die wel op dezelfde energie zitten als jij.

Alles begint bij jezelf, als jij van jezelf houd en dat uitstraalt, dan zul je merken dat je medereizigers ook van jou houden.

Als jij jezelf respecteert, dan zul je merken dat je ook word gerespecteerd. Alles wat jij doet vanuit je Hart, komt bij je terug, niet zoals jij vind, dat het zou horen te gaan, maar zoals het loopt volgens Mijn plan.

Alles is in elk moment, altijd goed in je wereld, behalve als jij gaat 'denken' dat het niet goed gaat.

Het heeft allemaal te maken, met hoe jij naar de wereld en al haar inwoners kijkt. Met de ogen van je Hart of met de ogen van je lichaam.

Waar kies jij voor?


De Schepper van Al wat Is

Boodschap van de Moeder - Moederliefde

Mijn lief en zorgzaam Lichtwezen,

Ik wend Mij tot de moeders en andere mede opvoeders, en dat is eigenlijk jij en elke medereiziger.

Leer je kind om van zichzelf te houden, zoals Ik van jou houd, Onvoorwaardelijk.

Til je kind niet 'over het paard', zoals jij dit wel eens noemt, maar geef een gezonde eigen Liefde mee, door te laten zien hoe jij van jezelf houd.

Leer je kind respect te hebben voor alles wat leeft, dus ook voor zichzelf.
Leef het voor door het kind te respecteren en dan kan je respect terug vragen.

Leer naar je kind te luisteren, echt te luisteren, vooral naar de Wijsheid die het in veel gevallen in zich heeft. Net zoals Ik naar jou luister.

Leer je kind, zelfvertrouwen te ontwikkelen, door het te laten weten dat het goed is zoals het is. Zoals Ik het jou laat weten.

Leer het kind vrolijkheid en vreugde en lachen, heb plezier en aandacht voor het kind, net zoals Ik voor jou aandacht hebt, als jij erom vraagt.

Leer het kind, dat wat zij beleeft, vanuit de Lichtwereld, niet raar is en dat ze er gewoon over kan praten. Dit zullen niet alle kinderen in zich hebben op jonge leeftijd, maar laat het zijn.

Geef het kind alle Liefde die het verdient, knuffel veel, laat het kind voelen en weten dat je er altijd bent voor hem/haar en dat je van hem/haar houd.

Leef voor, hoe jij in het leven staat en laat zien dat je respect hebt voor al wat leeft. Dat je ongeacht huidskleur of ras Liefde in je geeft en deelt.

Laat zien dat jij van jezelf houd en jezelf respecteert en accepteert zoals je bent.

Laat zien en weten dat jij je ook wel eens vergist en dan een andere keus maakt en dat zoiets niet erg is.
Stel geen overbodige eisen aan je kind en leer het te kiezen vanuit het Hart en dat het niet erg is van keuze te veranderen, als het kind daarmee komt.

Ga vaste gesprekken aan, eens per dag, over de dag van het kind en over je eigen dag en laat zien en horen dat je er interesse in hebt.

Doe samen leuke dingen en geniet van elk moment dat je samen bent en laat ook het kind mee doen in de keuze van wat je samen gaat ondernemen.

Maar het allerbelangrijkste is, zelf sterk in je schoenen staan en in je Hart wonen en laten weten dat vergissingen mogen want je bent een mens.

Liefde door elk lijntje van het leven laten stromen en het Hart van je kind ermee over voeren is het mooiste dat jij aan je kind kunt geven. Want je geeft iets door waar jij Oneindig veel van hebt, Onuitputtelijk veel.


Ik hou van je, je Liefhebbende Moeder 

zaterdag 26 augustus 2017

De Schepper - Grenzen

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en grenzeloos Wijs kind, grenzen stellen, betekent weten wat van jou is en bij jou hoort en wat bij de ander hoort.

Het woord 'grenzen' is eigenlijk niet te gebruiken om aan te geven wat er precies bedoelt word en schiet, zoals in veel gevallen, als taal tekort.

Grenzen betekent in veel gevallen limieten, maar de grenzen waar Ik over spreek NU zijn de grenzen van jouw Uniekheid.

Weten wat jouw Uniekheid in houd, betekent dat je scherp op mag letten, dat je medereiziger deze Uniekheid niet schend.

Als jij 'denkt' niet te weten wat jouw Uniekheid is, dan zul je dat niet weten, totdat jij bereid bent het 'denken' te laten gaan, over jouw Uniekheid.

Want dat betekent dat jij jouw eigen verhaal rond jouw Uniekheid bouwt, zoals jij die 'denkt' NIET te weten.

Maar je mag bedenken lief kind, dat het er niet om gaat, te weten wat jouw Uniekheid is, maar te leven, zoals je bent in elk moment, omdat je dan vanzelf je Uniekheid, zonder het 'denken' al leeft.

Je niets afvragen, maar te accepteren wat IS, is jouw Uniekheid. Dan word je Uniekheid geleefd in plaats dat een medereiziger bepaald, hoe jij hebt te leven.

En dat is de grens, die jij vanuit je geleefde Uniekheid mag aangeven. Klaar en duidelijk. Niet in discussie gaan, maar je niet laten verleiden in de verdediging te gaan, voor het leven van je Uniekheid, wat je in elk moment al doet.

Het is jouw leven, waarvoor jij verantwoordelijkheid neemt in elk moment. Dat je Schept met elke gedachte, hoe klein ook, die je hebt, waarvoor jij ook verantwoordelijk bent. Nooit de medereiziger, maar jij, die verantwoordelijk is voor je denken, daaruit voortkomende gevoelens, acties en reacties.

Omdat wat jij de wereld instuurt, op welke manier dan ook, jou dat terug brengt, wat jij stuurt. ALTIJD, dat is een Universele Wet waar jij in Eenheid niet aan ontkomt!

Wat is van jou, in woord en daad, en wat is van je medereiziger, daarin ligt jouw grens. Verantwoordelijkheid voor je gedachten, woorden, daden, reacties enzovoorts nemen is de sleutel die de poort van je grens gesloten houd.

Alles bij jezelf houden en NOOIT iemand verantwoordelijk stellen voor jouw leven, want dat ligt in jouw hand.

Jij bent de Koning(in) van jouw leven, draag de Kroon met gratie in Uniekheid en Eenheid en in Liefde en met Gratie.

De Schepper van Al wat Is


vrijdag 25 augustus 2017

De Schepper - Eenheid

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief, dierbaar kind, er is de Eenheid, waar alles in verbonden is en opgenomen, al vanaf het begin der tijden.

En er is de Eenheid in de verdeeldheid! Want jij kunt wel 'denken' dat er geen Eenheid in de verdeeldheid zit van de illusie, maar dan kijk je voor bij aan wat je Hart je laat zien, de ogen van je Hart.

Hoe kan het anders zijn, dat je, met de ogen van je Hart, overal de Liefde ziet in alles?

Omdat het Licht schijnt in iedere medereiziger, al is het voor velen van hen,nog niet herkenbaar, is het er wel. En dat neem je waar met de ogen van je Hart.

Want zonder het diep verborgen Liefdes Lichtje in de Harten van de slapenden, zouden deze niet kunnen bestaan.

Dus is er Liefde in verdeeldheid? Jazeker, het is de Kern van alles, dat in iedereen en alles aanwezig is, zichtbaar en voelbaar, of niet.

En daarom kun jij het met de ogen van je Hart voelen en waarnemen, omdat je Hart en dus ook jij, Liefde BENT.

En 'denk' jij het (nog) niet te kunnen waarnemen, dan wil dat niet zeggen, dat het er niet is!

En zit er verschil tussen de Liefde van het Hart van degene die in het Hart wonen en de medereizigers die (nog) diep in slaap zijn?

Nee, absoluut niet, de Liefde is tot in Eeuwigheid en in Eenheid hetzelfde. Het verschil is dat jij, die in jouw Hart woont, de herinnering aan deze Liefde die je bent, al hebt. En degene die (nog) diep in slaap zijn, hebben die herinnering (nog) niet.

Verdienen zij dus Compassie? En begrip voor de onwetendheid, waar jij ook vandaan komt? Jazeker, je zou het zelfs nog beter begrijpen, als je aanvaarde dat ook jij daar vandaan komt.

En dat kost je vaak hoofdbrekens, want jij 'denkt' de illusie zo snel mogelijk te 'moeten' vergeten.

Maar mijn lief kind, hoe kun je iets vergeten, waar nog deeltjes van jou zijn, die jouw hulp nodig hebben, bij het wakker worden. Zodat ze zich geheel kunnen overgeven aan het Vredesleger in Eenheid voor Eeuwig?


De Schepper van Al Wat Is

donderdag 24 augustus 2017

De Schepper - Zelf vertrouwen

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn kostbaar kind, waarom ben jij onzeker over jezelf en alles dat zich in je leven als een film afspeelt? Daar is geen enkele reden toe.

Jij bent, uit de illusie, zo gewend om alles in de hand en onder controle te willen houden, dat woordjes als 'moeten', 'willen', 'gisteren' en 'morgen' , proberen en 'fouten' in je systeem ingebakken zitten.

Ik hoop je hiermee even aan het benaderen te krijgen, van deze woorden.
Het geeft zoveel onzekerheid aan.

Als jij van jezelf iets 'moet' dan zet de druk van het woordje 'willen' ook nog eens druk er bovenop.

Je mag bedenken, dat jij ook tegen jezelf kunt zeggen: 'Ik kies er NU voor........'! Dat geeft een opening om, als de stroom van het leven je ergens anders wenst te voeren, jij de ruimte hebt, opnieuw te kiezen en mee te gaan, als het anders gaat.

Constant spreken over gisteren, of morgen, of welk ander tijdstip dan ook, is het toppunt van jezelf in de ban van de macht van het ego te houden. Je hebt dan niet eens 'moeten' nog 'willen' nodig.

Je leeft op dat moment zeker niet in het NU en staat met twee benen in het verleden of de toekomst, die geen van beide bestaan. Het ego, dat deeltje van jou die de macht over je wil hebben, heeft dus vrij baan.

Het is een keus die jij mag maken, meegaan met de stroom van het leven. Dan heb je de behoefte niet om over het verleden of de toekomst te praten.

Heel vaak zie Ik, dat als er een boodschap met een inhoud gelezen word, waarin iets aangeboden word om aan mee te doen, dan word er gezegd: 'Ik zal het proberen'! Hoeveel onzekerheid dit aangeeft mag duidelijk zijn.

Kiezen voor 'proberen' betekent uitstel, van iets, dat jij met gemak kunt bereiken. Mits het met je Hart resoneert. Je kunt blijven proberen, maar zult nooit iets bereiken, vanwege je weinige Zelfvertrouwen.

Verder hoor Ik voortdurend: 'Verdorie, dat heb ik weer eens 'fout' gedaan'!

Jij maakt geen 'fouten' lief kind, die het bewustzijn al heeft dat je Liefde BENT. Eigenlijk maakt geen enkele medereiziger ooit 'fouten'!

Jij vergist je nogal eens en dat betekent groei van Bewustzijn. Als je in je Hart woont en je vergist je even, dan word dat al snel gecorrigeerd.

Vergissen is menselijk. Ben je nog diep in slaap, dan ben jij je niet eens bewust van het feit dat jij in de vergissingen zit, maar dat wil niet zeggen, dat het Liefdeslichtje, diep binnen in je, niet constant blijft branden.

Jij bent Liefde, en Ik houd van je, zoals jij bent in elk moment, dat is een gegeven en dat mag jij onthouden tot in je Ziel voor Eeuwig.

De Schepper van Al Wat Is


woensdag 23 augustus 2017

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en kostbaar kind, als jij geen Liefde zou zijn, een regelrechte Schepping van Mijn Energie, dan zou je niet bestaan. Want alleen Liefde bestaat ECHT!

En deze Liefde is de existentie van ALLES! En daarvan ben jij de Kern, naar Mijn Evenbeeld geschapen. Jij Bent dus het Bestaan en het hele Bestaan draait om jou.

Jij bent Liefdesenergie omdat ook Ik Liefdesenergie ben. Alles is vanuit Mijn Energie Geschapen, dat gaat nog steeds zo.

Sinds jij begint te Ontwaken, ga jij als Kern van Alles een Medeschepper zijn, wat je altijd geweest bent, NU bent en altijd zult ZIJN!

Jij bent de motor, samen met Mij, waarop alles draait. Voor jou buigen de zon, maan en sterren. Die allemaal deeltjes zijn van jou Scheppingskracht met Mij. Wij zijn EEN en alles met Ons.

Verschil bestaat niet, op aarde is er het uiterlijke verschil en het verschil van geslacht. En aan alles word een naam gegeven. Om zo de verschillen te benadrukken.

Maar het blijft energie, in verdichte vorm, niet voor jouw ogen waarneembaar. Maar het is en blijft door jou gecreëerd en dus door de Kracht van creatie die jij van Mij gekregen hebt.

Maar waar jij Thuis bent en nooit weggeweest, bestaat geen verschil in wat dan ook, dus heb je ook geen namen, want we herkennen de energie, die jouw Uniekheid weergeeft.

En het spel van creëren word NU scheppen, samen met Mij en dat gaat Eeuwig door, vol Vrede, Vreugde, Liefde, Kracht enzovoorts.

Jou terugkeer naar de herinnering van wie je bent voor Eeuwig, Mijn geliefd kind in Eenheid, en wat je bent, Onvoorwaardelijke Liefde, is al een feit.

Het collectief heeft de spelletjes nog uit te spelen en dat geeft chaos, maar uit chaos ontstaat Onvoorwaardelijke Liefde, want die wint altijd, jij dus ook in Eenheid voor Eeuwig.

De Schepper van Al Wat Isdinsdag 22 augustus 2017

De Schepper - STOP!!!

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn innig geliefd kind, als Ik zeg dat Liefde het enige echte is, dat er tot in Eeuwigheid bestaat, waarom kun jij dit dan met veel moeite accepteren.

Dat behoeft enige correctie in je 'denkwerk' je 'denkgeest' het 'ego' of welke benaming jij er ook voor kiest.

Jouw 'denkgeest' is jou 'maaksel' en van niemand anders. Het is jouw deeltje aan wie jij lange 'tijd' je macht hebt weggegeven.

En nu er duidelijk vanuit allerlei bronnen vermeld word en nu opnieuw door Mij bevestigd, dat Liefde het enige is dat bestaat, laat je in veel opzichten verstek gaan.

En, vanuit Mijn zicht, heeft dat alles te maken met gemakzucht. En gemakzucht komt voort uit haast, als je in gehaastheid voor iets kiest, dan betekent dit veelal, dat het andere heeft in te boeten aan aandacht.

Gemakzucht heeft te maken met te snelle, ondoordachte keuzes, die maken dat je nergens meer je volle aandacht aan geeft, want je rolt van de ene in de andere gehaastheid.

Misschien zie jij niet direct wat gemakzucht met gehaastheid te maken heeft, maar hoe gemakzuchtig ben je, als je niet even de tijd neemt om je dag te overdenken. En prioriteiten te stellen en dan niet jezelf vooraan zetten, maar ook niet helemaal achteraan.

Wie laat jou denken, dat jij zo belangrijk bent, dat jij 'denkt' niet gemist te kunnen worden, nergens bij.

Terwijl toch plezier hebben in alles wat je met volle aandacht doet in het NU bovenaan het lijstje mag staan en nodig heeft te staan.

Want dan schijnt je Licht en Liefde NOG meer. Niet de wereld redden, maar jezelf in de relax modem zetten, is wat de wereld en al haar inwoners het hardst nodig hebben in elk moment. Het begint altijd bij jezelf.

Waarom denk jij nog steeds een mening nodig te hebben over van alles en nog wat, dat brengt je niet in de relaxmodem en zeker niet in je Hart, bij de Liefde die je bent.

Een mening hebben over wat dan ook, houd in stand, waar jij je mening over kenbaar maakt. En dat kan niet je bedoeling zijn lief kind.

Stop zeggen tegen alle gedachten, meningen, ook al uit je ze niet, ze zijn gedachten en dus energie, tegen alles wat je van Liefde weg houd.

Als jij jezelf belangrijk genoeg vind en genoeg van jezelf houd, sta jij alle gedachten, die jouw en het grote geheel niet dienen, niet toe te bestaan in je “denkgeest'. STOP is daarvoor een heel duidelijk en sterk woord.

De schepper van Al wat Ismaandag 21 augustus 2017

De Schepper - Zelfverdediging

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, waarom denk jij (nog) vaak, dat jij iets te verdedigen hebt?

Dit word vooraf gegaan door het gevoel (of de gedachte) dat je aangevallen word.

Waar komt dit vandaan? Als jij vanuit jouw Waarheid vanuit jouw Hart iets zegt, of verteld, en je word niet geloofd, dan glimlach je en ga je verder. Je beseft, dat je medereiziger het (nog) niet begrijpt.

En aangezien een discussie geen enkel doel dient en alleen negativiteit voed, doe jij daaraan niet mee.

Maar als jij 'aangevallen word', over iets waarvan jij het als Waarheid voelt, vind je (nog) vaak, dat je iets te verdedigen hebt en dat doe je dan ook.

In de vorm van, ja maar als....enzovoorts. Het laat toch echt zien, dat jijzelf degene bent, die je probeert te overtuigen, want het gaat altijd om jou.

Het gaat nooit om de medereiziger, wiens aanval helemaal niet voor jou bedoelt is, maar hem/haar iets over zichzelf laat zien. En als hij/zij dat niet begrijpt, is het niet aan jou, daar verandering in aan te brengen.

Jij mag naar jezelf kijken en je afvragen, waarom je geloof in wat je Hart je heeft ingegeven, (nog) zo klein is.

Misschien denk je nog steeds dat het niet waar KAN zijn en stop je dat weg, omdat je vind dat je dat niet hoort te 'denken'.

Of welke andere reden dan ook, het word je allemaal aangereikt, zonder oordeel, om bewust te worden van waar jij staat in het hele proces, in Uniekheid en Eenheid. En hoe je daar verder in mag en kunt komen.

Niets meer en minder, geen verwijt of aanval, of goed of fout, gewoon een aanreiking, waar je naar mag kijken.

En bovendien valt er niets te verdedigen wat betreft je Hartgevoelens. Je kunt medereizigers tegen komen, die dit nog niet begrijpen, maar jouw manier van in het leven staan en ermee om gaan, heel nieuwsgierig, volgen. Van een afstandje zich afvragen, wat jij hebt en kunt, wat zij niet hebben en dat is prachtig.

Het zijn aankomende strijders in het Vredesleger voor de Nieuwe Aarde en hoe mooi is dat lief kind.


De Schepper van Al Wat Is

zondag 20 augustus 2017

De Schepper - Inspiratie

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief inspirerend kind, heb jij wel eens in je Hart gevoeld wat inspiratie eigenlijk is?

Inspiratie is je medereiziger alle dingen laten weten, waarvan jij voelt, dat het uit het Hart komt. Net als met kinderen. Het is zo gemakkelijk alles te laten horen wat je NIET goed vind. Maar als je alles wat wel goed gaat, benadrukt, dan doet het kind moeite om dat meer te laten zien.

Zo is het ook met je medereizigers. Vergeet niet lief kind, dat elke medereiziger het Licht van de Liefde in zich heeft. Het is niet altijd even gemakkelijk om het ook te zien, maar je Hart WEET.

En dat Lichtje ontvlamd zodra jij laat weten, dat je dat Lichtje van Liefde erkend en herkend. Als het ware het vuurtje ontsteken met jouw Eeuwige Hartvlam.

Want jij die in je Hart woont WEET, dat juist die medereizigers die weinig Liefde tonen en respect enzovoorts, hebben het hardst nodig, gevoed te worden met de Liefde die jij bent.

En Ik weet, dat jij jouw Liefde vanuit het Licht in elk moment laat schijnen over en door Moeder Aarde en al haar leven. Maar het is een duidelijke uitbreiding van je taak, als Ik zeg, dat de Medereizigers op Aarde het meer dan nodig hebben, dat jij ze inspireert en activeert in hun Hart Liefde.

En Ik hoor je nu zeggen: “Maar ik kan toch niet alle medereizigers bereiken, die het hard nodig hebben”?

In de eerste plaats mag je bedenken dat jij niet kunt weten, welke medereizigers het hard nodig hebben, dat kun je wel 'denken' te weten.

Je mag beginnen bij de medereizigers in je directe omgeving. Kijk naar ze met de ogen van je Hart en je zult zien, wat benadrukt mag worden en gestimuleerd te herhalen, met woorden. Geef ze complimenten omdat ze gestopt zijn met roken!

Of over de boodschappen die elke week belangeloos mee genomen worden voor die buurtjes op leeftijd. Of de voetbalwedstrijd van hun kind, waar ze elke wedstrijd aan de lijn staan. En zo zijn er vele dingen te zien, zonder oordeel, waar je over kunt complimenteren, want dit stimuleert.

Gewoon het gevoel geven, dat ze Liefdevol bezig zijn, voor zichzelf of voor de ander. Want je mag bedenken dat hun eigenwaarde dit heel goed kan gebruiken en dat is belangrijk. En het zal zorgen dat ze nog meer Liefdevolle dingen gaan doen en dat is de bedoeling.

Laten zien hoe jij vanuit je Hart in Liefde en Licht leeft mag aangevuld worden met het stimuleren. En je mag bedenken, dat wat je voor één doet, doe je voor het Geheel en dus ook voor jezelf.


De Schepper van Al wat Is

zaterdag 19 augustus 2017

De Schepper - "IK BEN.....".

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn geliefd en dierbaar kind, als Ik zeg: “IK BEN...”, dan Geloof je dat of niet. Het is een keus op een planeet van vrije keuze.

Als Ik zeg: “IK BEN....”, en daarin ligt alles besloten, werkelijk ALLES, in Liefde en Licht voor alle Eeuwigheid, dan mag je dat Geloven, of niet. Het blijft voor Eeuwig de Waarheid.

Als Ik zeg: “In deze beslotenheid lig ook jij in Eenheid besloten, dan mag je dat Geloven, of niet. Het is en blijft een keuze.

Als Ik zeg: “Dat alles in Mij besloten ALTIJD Heel, Compleet en Volmaakt is, mag je dat Geloven, of niet. Je hebt die Vrijheid.

Als Ik zeg: “Dat jij in Onvoorwaardelijke Waarheid en Liefde, ALTIJD Heel, Compleet en Volmaakt bent, dan mag je dat Geloven of niet. Het BLIJFT de Waarheid voor Eeuwig.

Als Ik zeg: “dat jij niets hoeft te doen, of te bereiken, of te lezen, of te leren, of te volgen, dan is dat Onvoorwaardelijke Liefdevolle Waarheid. Dat mag je Aanvaarden, of niet. De keuze is aan jou.

Als Ik zeg: “Dat jij vol Vertrouwen mee mag gaan met de stroom van het Leven, dan is dat Onvoorwaardelijke en Liefdevolle Waarheid.
Dat mag je Geloven, of niet, aan jou de keus.

Als Ik zeg: “Dat Onvoorwaardelijke Liefde ALLES is wat jij bent voor Eeuwig, dan betekent dat ALLES. Dat mag je Geloven en Aanvaarden, of niet, de keus is aan jou.

Als Ik zeg: “Dat er een Onmetelijke Hoeveelheid aan Liefde voor Eeuwig beschikbaar is voor jou in Eenheid, dan mag je dat Geloven, of niet. Het is jouw keuze.

Als Ik zeg: “Dat ALLES met ALLES is Verbonden in Onvoorwaardelijke Liefde tot in Eeuwigheid, dan mag jij je daarop afstemmen, of niet. De keus ligt bij jou.

Als Ik zeg: “De Eeuwigheid kent geen tijd, alleen het NU, dan is dat de meest Liefdevolle Waarheid, die er is. Je mag er voor kiezen, of niet. Het blijft de Waarheid voor Eeuwig.

Als Ik zeg: “Dat jij besloten ligt in deze Gehele WAARHEID, wat houd je dan nog tegen, om de keus te maken voor Eeuwig, je Thuis.


De Schepper van Al wat Is

vrijdag 18 augustus 2017

De Schepper - Wist jij dat.....?

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn innig geliefd kind, er is een aardse versie van jou en een Hemelse versie. Oftewel deeltje. Wist je dat?

En weet je ook dat het hoort bij jouw Compleetheid? Bij jouw Heelheid?
Bij dat wat je bent, in elk moment? Een Hemels Lichtwezen? En een Hemels Lichtwezen in een menselijk jasje, een lichaam, omgeven door je Lichtlichaam?

En al kun je dit Lichtlichaam (nog) niet zien, dat wil niet zeggen dat het er niet is. Wist je dat lief kind?

Wist je, dat je behalve de aardse taal, ook beschikt over een Lichttaal?
En al kun je deze Lichttaal (nog) niet gebruiken, wil dat niet zeggen, dat het niet bestaat. Wist je dat?

En wist je dat je iedere nacht, als je slaapt in je energetische Lichtlichaam bij Ons in het Licht bent? En als jij je dit niet kunt herinneren in je momenten als je niet slaapt, wil dat niet zeggen, dat het niet waar is.

Wist jij dat jij in je slaap bezoeken aflegt bij bijvoorbeeld jouw Raad? Die jouw altijd advies meegeeft, hoe je met een bepaalde kwestie in je leven om zou kunnen gaan en al herinner jij je dat niet in je waak momenten, dat wil niet zeggen dat het niet waar is.

Wist jij dat de Engelen en Aartsengelen altijd klaar staan, om je een knuffel te geven, of je te troosten, of op welke manier ook, je bij te staan? Je hoeft het alleen maar te vragen. En als jij dat niet voelt, zoals jij dat denkt te 'moeten' voelen, dan betekent dat niet, dat Ze er niet voor je zijn in elk moment.

Wist je dat de Verrezen Meesters, op alle mogelijke manieren, voor je klaar staan, om je te helpen met welke vragen dan ook? Welke Meester je vraagt mag je zelfs in je Uniekheid zelf kiezen en vragen. En dat jij het antwoord niet ontvangt, zoals jij het meent te 'moeten' ontvangen, dan betekent dat niet, dat het niet gegeven is.

Wist jij dat je Hogere Zelf, die jou kent als geen ander, altijd voor je klaarstaat om je bij te staan in je dagelijkse leven in elk moment? Je hoeft je enkel maar te verbinden in de stilte van je Hart. En als je het antwoord niet krijgt, zoals jij vind dat het zou 'moeten' gaan, dan wil dat niet zeggen, dat het niet gegeven word.

Wist jij dat Ik Oneindig veel van je houd in Compleetheid en Heelheid, zoals je bent in elk moment? En dat niets daar ooit verandering in kan aanbrengen? Wat je ook doet?

Wist je dat je niets hoeft te leren of onder de knie hoeft te krijgen, of te lezen, of welke cursus dan ook te volgen? Je bent al Heel en Compleet, je gaat het je herinneren, als de tijd voor jou daar rijp voor is. Je bent op weg, lief kind en altijd, in elk moment Heel en Compleet, vergeet dat nooit!

De Schepper van Al Wat Is


donderdag 17 augustus 2017

De Schepper - IK BEN........

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Energierijk kind, alles is Energie, jij geeft Mij en alles een naam, omdat je 'denkt' dat nodig te hebben. Maar in de Werkelijkheid ben Ik en jij en alles, datgene wat jij ervan maakt, via een naam.

Maar niet de naam heeft betekenis, maar wat het weergeeft, wat het laat zien en vooral voelen. Als Eenheid in Energie aan geeft, dat jij in alles bent en alles is in jou, dan betekent 'IK BEN...” alles.

Als je op het punt beland, dat je geen naam meer nodig hebt, dan zijn het dus allemaal benamingen die de lading van 'IK BEN' nooit kunnen dekken.

Jij leeft in Eenheid op een Vrije Wil Planeet, die jij verschillende benamingen toekent. Maar ook de planeet waarop jij, tijdens je reis in een lichaam, woont, is in haar/ zijn diepste wezen 'IK BEN'!

Behalve de benamingen die jij nodig hebt om iets aan te geven, zit daarachter ook nog de betekenis van je gevoel, jouw beleving, die Uniek is. Zoveel medereizigers als er op de aarde zijn, zoveel belevingen zijn er bij benamingen van wat dan ook.

Jij hebt een heel ander gevoel en beleving bij bijvoorbeeld de naam 'spiritueel', dan wie van jouw medereizigers dan ook.

En toch zit jij vaak 'vliegen te vangen' zoals jij dat zo mooi noemt, als het gaat om welke benaming dan ook, die voor jou een bepaalde beleving aan geeft. Je zou zo graag willen dat de ander je begrijpt, aan voelt, je gelooft of wat dies meer zij.

Jij gelooft nog steeds, dat jou de naam Medium bijvoorbeeld, tot een bijzonder iemand maakt. Die toch zeker in staat 'moet' zijn, contact te leggen met het Licht, of Gidsen of wat dies meer zij, om iets door te kunnen geven, waarvan de medereiziger geen weet heeft.

Denk jij lief kind dat, in boven genoemd geval, het je medereiziger motiveert, stimuleert blij te zijn met zichzelf en van zichzelf te gaan houden? Dat ze bezig zijn zich te gaan herinneren, dat ze Liefde zijn?

En dat geld voor zoveel benamingen die men zichzelf toe eigent, om zodoende zich te kunnen presenteren als, minimaal, iemand die iets meer kan en weet dan de medereiziger.

Is het niet zo, dat je in Eenheid uit dezelfde Energie van Liefde geschapen bent? En dat in Eenheid jij en je medereizigers allemaal dezelfde gereedschappen hebben meegekregen?

In Uniekheid wat betreft gaven, maar in Liefdes Energie gelijk?

En is het niet zo, dat jij in Eenheid in je diepste Kern kunt zeggen: 'IK BEN....'?

De Schepper van Al Wat Is


woensdag 16 augustus 2017

De Schepper - Energie is alles dat er is

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn innig geliefd kind, jij bent alles, wat Ik ook ben. Dit is al vele malen door Mij geschreven. Mijn Energie is Liefde en vanuit deze Liefde heb Ik jouw Mijn Energie gegeven, met dezelfde Liefde in Eenheid voor Eeuwig.

Al het tussen liggende is aan verandering onderhevig, omdat het bestaat uit los zand. Zo ook de illusie, die zo veranderlijk is, dat ze uiteindelijk niet meer KAN veranderen, omdat ze verdwijnt in het niets, van waaruit ze gekomen is.

Jij bent het Universum, Omniversum, maar ook het kleinste subatoom, niet waarneembaar met het menselijk oog. Maar ook al is iets niet waarneembaar, daarom bestaat het nog wel, het is er zeer zeker wel.

En alles is gemaakt uit Mijn Energie en dus Liefde. Zelfs het kleinste zandkorreltje is ontstaan uit Liefde voor het Zijn, dat uitsluitend in Mij en dus ook in jou aanwezig is.

Dit alles is Oneindig en Eeuwig en daarin is jouw Uniekheid in Eenheid een Machtig en Krachtig deeltje.

Jij houd van jezelf en dat groeit en groeit en brengt je uiteindelijk, na het korte oponthoud in de illusie, terug bij wie je werkelijk bent, net als Ik, Onvoorwaardelijke Liefde in Eenheid voor Eeuwig.

Deze Evolutie gaat Eindeloos door en Eeuwig met jou en alles wat leeft in het Middelpunt. Onlosmakelijk met elkaar verbonden in Oneindige Vreugde.

Hoe meer jij van jezelf gaat houden, hoe groter het veld van Onvoorwaardelijke Liefde zich uitbreid in jou en dus ook in Mij en omgekeerd. En natuurlijk in Eenheid en Uniekheid.

Je lichaam is in het moment je huisje waarin jij woont, maar jij woont ook in je Lichtlichaam als Lichtwezen. Dus ook je lichaam is tijdelijk of niet, want de planeet Gaia is een vrije keuze planeet en jij mag kiezen, zolang jij op de Aarde woont.

Jij mag er ook voor kiezen in een Lichtlichaam verder te gaan en jouw leerprocessen die gaan met je mee, maar dan met Vreugde, Extase en alle andere manieren om jezelf te uiten en te laten zien in de Liefde die jij bent.

In een Oneindige werkelijkheid, waar je alles kunt zijn, wat je wenst te zijn. Alle mogelijkheden liggen voor je open. Waar alleen uitsluitend Liefde en Licht in Vrijheid beleeft worden tot in Eeuwigheid.


De Schepper van Al wat Is

dinsdag 15 augustus 2017

De Schepper - Voorspellingen zijn geen Zekerheid

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief, welwillend en prachtig kind, als er geprobeerd word, het weer te voorspellen lief kind, dan blijft het een voorspelling.

Regen, zonneschijn, hagelbuien, onweer, sneeuw of welke atmosferische storingen ook, het valt niet te voorspellen, juist de naam voorspelling geeft dit al aan.

Het is niet aan de medereiziger, aan te geven welk weer het gaat worden, want het heeft met allerlei andere factoren te maken, die niet waarneembaar zijn, maar wel aanwezig.

In de eerste plaats heeft het te maken met de opruiming van de illusie, het uitwerken ervan als je wilt.

En welk karma er nog is op te ruimen van landen en zelfs continenten. Maar je mag geloven dat welke rampen ook, te maken hebben met het afhandelen van karma, het negatieve 'denken' van mensen en het ondergrondse spel, dat in veel gevallen (nog) gespeeld word.

Maar het heeft NIETS te maken met de Liefde die In alles is, de Liefdes energie die overal doorheen stroomt, omdat jij het in Eenheid deelt. Of met Mij, Ik hoef niet te voorspellen, dat heb Ik niet nodig en niet in Mijn Energie.

Mijn en dus ook jouw Zekerheid is de Onvoorwaardelijke Liefde vanuit het Licht in Eeuwigheid, want er bestaat niets anders.

Voorspellingen die gedaan worden, over wat dan ook, zijn en blijven voorspellingen en zullen en kunnen nooit meer worden, het is en blijft illusie.

Jij mag bedenken dat jij teveel waarde geeft aan voorspellingen in welke vorm dan ook.

De Liefde die jij bent, heeft geen voorspelling nodig. Wel heb jij de behoefte om iets in woorden aan te geven, maar ook dat mag je opgeven, want waar het werkelijk om gaat, de Liefde, is niet te vangen in woorden.

Het kan alleen ervaren en doorvoeld worden in jouw Centrum van Kracht voor Eeuwig.


De Schepper van Al Wat Is. 

maandag 14 augustus 2017

De Schepper - Uniekheid in Eenheid

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn innig geliefd kind, jij bent in Eenheid Mijn Geliefde kind. En al je deeltjes zijn een deel van jou en dus ook van Mij in Eenheid.

Ieder deeltje voegt iets toe aan jouw Uniekheid en zo vorm jij met alle Uniekheden samen de grote Uniekheid die Ik ben en daardoor ook jij.

Het klinkt ingewikkelder dan het in feite is. Dat komt omdat Eenheid niet in wereldse taal is weer te geven. De taal schiet tekort daarin.

Als Ik in jouw spiegel kijk, dan zie ik alle Uniekheden die tezamen de Uniekheid vormen die Ik ben en dus ook jij.

De som van het totaal aan Uniekheden is groter dan de aparte delen.

Dit is een vast wiskundig gegeven, die je een beetje op weg kan helpen.

Jij alleen bestaat niet, het is NOOIT alleen, dan alleen in Uniekheid.

Jij bent samen met al je kleine Unieke deeltjes een grote Uniekheid die de gehele Schepping weergeeft.

Jij hebt een Goddelijk deel in je, dit maakt dat jij alle Wijsheid al in je hebt, maar vaak nog slapende.

En zolang je niet al je deeltjes aanvaard als een deel van jou, in al de Uniekheden, is de Eenheid (nog) geen feit.

Er is niets en niemand, waar dan ook, dat geen deel van je is. Als jij zou kunnen zien, wat Ik zie in al je Unieke deeltjes, dan zou je aan Eenheid geen moment meer twijfelen, of zeggen of misschien 'denken' dat je het niet begrijpt.

Ik heb de afgescheidenheid niet gecreëerd, maar jij, met al je deeltjes. Dat maakt dat Ik dus ook voorbij zie aan de illusie. En alleen de Onvoorwaardelijke Liefde zie in alle Uniekheid, die binnen elk deeltje aanwezig is, ongeacht hoe ze zich ook presenteren op Aarde in de illusie.

Alleen dit is de Waarheid voor Eeuwig. Jij bent in Eenheid Onvoorwaardelijke Liefde. Er bestaat niets anders.

De Schepper van Al wat Iszondag 13 augustus 2017

De Schepper - Resonantie

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en gevoelig kind, jij bent door je gevoeligheid voor energieën gauw geneigd om bang of minimaal ongerust te worden.

Een overblijfsel uit de illusie, waar niet aan toe gegeven hoeft te worden, het is dus een keus.

Er zijn veel boodschappen in omloop die je op het verkeerde been kunnen zetten, terwijl dat zeker niet de bedoeling is.

Maar die jij, in je honger naar Wijsheid, toch leest, terwijl ze niet met je resoneren. En dat is dan ook niet de bedoeling.

Als jij alles laat komen zoals het komt en aanvaard zoals het is, zeker met de verhoging van de binnen komende energieën, dan gaat het als van zelf en heeft angst geen plaats in het Hart, alleen Vertrouwen.

Als jij niets zou weten van een Volle Maan, een Nieuwe Maan, een poort, welke dan ook die open gaat, zou jij er dan iets van merken dat jouw ongerustheid aanwakkert?

Je zou de luchten en de maan bewonderen omdat er elke keer iets verandert, zo mooi en wonderbaarlijk.

En als je iets zou voelen dat je niet direct thuis kon brengen, zou jij je dan meteen afvragen, wat er met je aan de hand is?

Soms kan het zijn, dat er teveel boodschappen rond gaan, of je kunt zeggen, jij leest te veel en let niet op resonantie?

Goed daarop letten is toch ook Wijsheid?

En dan dienen er zich ook nog erg veel medereizigers aan die aanbieden jou op weg te helpen of zelfs te helen, of enig ander inzicht te geven.

Daar is, op zich, niets mis mee, maar je mag bedenken, dat een medereiziger je niet iets kan geven, wat jij niet al in je hebt.

Het zou geactiveerd kunnen worden, maar past het aangebodene ook bij je, resoneert het met je Hart?

Het is dus echt belangrijk je keuzes te maken vanuit het Hart en met de nodige resonantie.

Er zijn zoveel paden als er medereizigers zijn lief kind en jou pad is Uniek.

Respecteer deze Uniekheid, die helemaal van jou is en bij je hoort, door goed naar je Hart te luisteren en daar de Wijsheid vandaan te halen, of iets bij je past of niet.


De Schepper van Al Wat Is