Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

dinsdag 18 december 2018

De Schepper - Terugkeer naar de Liefde die jij Bent


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Kostbaar kind, eerst zien, dan geloven is een uitdrukking die door jou in veel gevallen nog wordt gebruikt.

Maar je geeft er wel mee aan, dat Geloven in jouw Visie niet als eerste staat.

Heel jammer, want als je Geloven op de eerste plaats zet, zal het Zien vanzelf volgen.

Tenminste als jij ervoor Kiest te Geloven in je Zelf en de Onvoorwaardelijke Liefde die jij Bent.

Geloven is voor jou iets anders, Gevoelsmatig, dan Vertrouwen. Maar is dat ook zo, of is het misschien een taal sprongetje in je taal.

De taal waarmee zo gemakkelijk iets verkeerd uitgelegd kan worden. In ieder geval in ieders Uniekheid weer een andere Gevoelsuiting naar voren kan brengen.

Jouw taal is hiervoor totaal ontoereikend. Wat komt eerst? Geloof of Vertrouwen?

Je mag Zeker Weten dat beide dezelfde Uitkomst brengen.

Jouw Terugkeer naar de Liefde die jij Bent.

Totaal Onweerlegbaar, dus maakt het niet zoveel uit, wat er voor jou het meest Resoneert in je Hart. Geloof of Vertrouwen. Het is beide belangrijk voor het Totale Ontwaken.

Als je Gelooft of Vertrouwd, of Beide kan ook, dan zul je met Zekerheid gaan Zien waar het jou naartoe Leidt.

Dus is de conclusie dat eerst zien dan geloven met zekerheid geen afstemming vanuit je Hart Centrum is, maar uit de illusie komt.

En het blijft een Keuze in hoeverre jij dit illusie-gezegde doortrekt in je Leven.

Want ook hier laat je dan Zien, hoe groot je Vertrouwen en Geloof Is in jouw Leven.

Kies je honderd procent, of een lager getal? Aan jou de Keus.
Uiteindelijk kom je toch terug bij de Terugkeer naar de Liefde die je Bent.
Op een duidelijke en gemakkelijke Wijze, of met allerlei omwegen.

Ik Houd toch wel van je in je Uniekheid naar Eenheid, maar je Keuzevrijheid is je Kompas.

De Schepper van Al Wat Is


maandag 17 december 2018

De Schepper - De tussenwereld


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Bijzonder kind, hoe Gemakkelijk zeg jij: ‘Ik hou van jou’!
En hoe Gemakkelijk zeg je dat tegen je Zelf, als je in de Spiegel naar je Zelf kijkt?

En als je het zegt, tegen wie dan ook: ‘Meen je het dan echt, of is het maar een cliché’?

Denk je erbij na, voordat je het zegt, of zeg je het omdat het Werkelijk Gevoeld en Gemeend is?

Dit zijn vragen, zonder een oordeel. Dus die kant ga het niet uit. Ik zou graag willen Aanvoeren, dat het vaak Gebruikt wordt als een ondoordacht iets. Waarbij je het Meent, maar in dat Moment Gedachteloos Bent.

Wat is ‘Houden van’? Heb je daar wel eens over nagedacht? Wat Betekent het voor jou, als je het zegt of als het Tegen je Gezegd wordt? Als jij het Uitspreekt, meen je het dan ook? En als het tegen je Gezegd wordt, Geloof je het dan ook?

Eigenlijk zijn het allemaal Vragen die Alleen in je Hart Centrum Beantwoord kunnen worden. Want Onvoorwaardelijke Liefde is wat jij Bent!

En toch gebeurt het regelmatig dat jouw Gevoel bij het uitspreken niet meegenomen wordt. En dat is het Moment, waar je Stil mag blijven Staan, zodat je de tijd krijgt om te gaan Voelen, wat je gaat Zeggen.

Het is niet de illusie waar je tijdens deze Momenten in zit, maar ook niet je Hart Centrum, want dan zou je Wel Voelen, wat je van Plan bent te gaan Zeggen.

Dus waar ben je dan? Ik noem het graag de ‘tussenwereld’!

Door gehaastheid, vinden dat je te veel te doen hebt, gepakt worden door het Leven en er niet meer bij Stil Staan. Het Stroomt niet meer want daar krijgt het niet de Kans voor.

Je Aandacht huppelt ergens Achteraan en je doet gewoon. En toch is het geen illusie, maar een niet Geïnteresseerdheid in je Zelf en dus ook niet in je medereiziger.

Hoe kan je hieruit komen, door te stoppen met ongeïnteresseerdheid, Stil te Staan bij wat je aan het Doen bent en de Keus maken het Synchroon te laten lopen. Het is en blijft een Keus lief kind.

De Schepper van Al wat Is

zaterdag 15 december 2018

De Schepper - Vrijheid van Keuze


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief Dierbaar kind, de Overgave aan de Stroom van het Leven kan heel benauwend zijn, want dat betekent Vertrouwen op Mij, dus op je Zelf en dat is (nog) steeds niet je sterkste kant.

En dat is best begrijpelijk vanwege jouw ervaringen vanuit de illusie, die zeer diepgeworteld zijn.

Maar je mag bedenken mijn lief kind, dat het een Keuze blijft en Kiezen verdrijft onzekerheid en ‘angst’. Mits je Kiest voor het Licht en de Liefde van je Hart Centrum.

Maak je een Keuze, in een Moment, die een volgend Moment niet meer goed voelt, Kies dan anders, want dat is immers de Vrijheid van Keuze en die heb jij altijd.

Je mag Nu Zeker Weten dat, als je Kiest vanuit het Licht en de Liefde van je Hart en er niet over gaat ‘denken’, dat je dus niets ‘fout’ kunt doen, omdat je altijd opnieuw kunt Kiezen.

Daar mag jij je Bewust van worden en maakt het allemaal gemakkelijker voor jou, maar ook de Verantwoordelijkheid vanuit Herkenning, groter. Wat dan weer de Bereidheid weergeeft om te Groeien.

Als je iets Herkent en Erkend, en het vervolgens negeert, zal dat een Ervaring brengen, die jou terugbrengt naar Herkenning en Erkenning.

Dus weer Bestaat er geen goed of fout, het is een continu Leerproces, waarin jij door jouw Keuzes bepaalt om iets gemakkelijker te laten Stromen of tegen de Stroom in te zwemmen.

Vast willen houden aan controle betekent Niet, dat je Mij negeert, want in je Hart kan Ik niet negeert worden. Maar jij kunt wel je Zelf negeren.

En dat doet pijn, je mag gaan Herkennen en Accepteren dat jij je Zelf deze pijn bezorgt en niet een medereiziger of een situatie buiten jou, of wat dan ook.

Ook daarin is Verantwoording nemen heel Belangrijk. Ik Houd Onvoorwaardelijk van jou, wat jij ook Besluit of doet, of niet doet, want Ik Weet waar jij vandaan komt en weet dat je maar een ‘gedachte’ bij Mij vandaan bent, ogenschijnlijk!

Want de Werkelijkheid kan niet Veranderd worden nog Genegeerd of verdraaid, ze Is wat ze Is voor Eeuwig en jij Bent daar een Deel van.

Je kunt er wel voor Kiezen, de Werkelijkheid te negeren, maar dat betekent niet, dat ze niet Bestaat.

Jij Bent en blijft en Bent altijd Geweest, Onvoorwaardelijke Liefde en dat Aanvaarden, Geloven en Aannemen is het enige dat jij hoeft te doen.

De Schepper van Al wat Is


vrijdag 14 december 2018

De Schepper - Illusie uitdagingen


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, wat Ik nog vaak bij jou in Uniekheid en Eenheid voel, is ‘weerstand’ tegen Verandering, voortkomend uit pure ‘angst’ voor het Onbekende en een diepgeworteld gevoel van ‘wantrouwen’!

Maar lief kind, hoe harder jij je verzet tegen Verandering, hoe langzamer het gaat en hoe langer jij In de Innerlijke Verandering zit.

Jij Verlangt ernaar om de illusie achter je te laten en dan steekt je ‘wantrouwen’ de kop op tegen het Onbekende en dat maakt, dat jij in de ‘angst’ voor Verandering blijft zitten!

En nu Ik dit in deze Boodschap aan je Aanreik, komt weer die Weerstand naar boven. Natuurlijk, lief kind, heb Jij de Keuze hoe en wat jij toelaat, of niet.

Maar deze Weerstand houd je tegen in plaats van dat het je Verder helpt en dat Verdien je niet.

En Keuzevrijheid blijf je houden, dat kan dus geen oorzaak zijn van de ‘weerstand’! Je mag daarom Bedenken lief kind, dat niet Ik jouw weerstand oproep, maar jij Zelf.

Ik Herinner jou graag eraan dat de weerstand die jij Voelt, bedoeld is (bewust of onbewust) om je Zelf als het ware te boycotten en het lijden van de illusie daardoor te verlengen.

En Ik weet dat je dit niet Verdient en dat je er niet Thuishoort en jouw diepste Verlangen is, naar de Thuiskomst in het Licht en de Liefde van je Hart Centrum.

Lief kind, je mag de weerstand Herkennen voor wat het is. En je Bereidheid om de oorzaak van deze weerstand te Laten Gaan, aan Ons geven en Vragen je te Helpen dit op te Ruimen.

En Ik kan je Verzekeren dat het niet terug komt, als je Bereidheid recht uit het Hartcentrum komt. Laat het dan met Liefde gaan en Besef dat het in de illusie geholpen heeft om te overleven, maar dat het Nu niet meer bij je past.

Hou van Mij, omdat Ik van jou Houd,

Vertrouw Mij, omdat Ik jou Vertrouw,

Respecteer Mij, omdat Ik jou Respecteer,

In Licht en Liefde, Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig.

De Schepper van Al Wat Is


woensdag 12 december 2018

De Schepper - Christus Bewustzijn


Lieve ogen die dit lezen,

Lief en bijzonder kind, de drie poten waarop alles staat bestaan uit:

Zeker Weten dat jij Onvoorwaardelijke Liefde Bent en niets minder,

Daardoor, door die Wetenschap Groeit jouw Bewustzijn steeds verder,

En tenslotte, gaat je Bewustzijn over naar Christusbewustzijn, wat gelijk staat aan Eenheid in Alles.

De Ene Poot kan niet zonder de andere en toch sla jij wel eens een Poot over, waardoor je weer terugkeert naar de eerste Poot, het Zekere Weten dat jij Onvoorwaardelijke Liefde Bent.

Door te Zeggen of je te Gedragen alsof je het Christusbewustzijn hebt Ontvangen en Begrepen, wil nog niet zeggen dat het in je Hartcentrum Begrepen is.

Je hebt het diepe Verlangen om het Christusbewustzijn te Zijn, de Eenheid ten volle te Ervaren in Alles.

Maar je Bent dan een beetje ongeduldig en ‘denkt’ (vaak onbewust), dat als je doet als of zal het wel snel worden Ervaren en Opgenomen.

Mis! Doen als of, maakt het niet sneller Beleefbaar, maar houd het juist tegen.

Want je valt steeds weer terug naar de eerste Poot, waar je dan weer teleurgesteld over bent en het spelletje begint opnieuw.

In de Eerste Plaats ben jij in jouw Uniekheid Onderdeel van Mijn Plan en daarom is het Belangrijk dat je Mijn Plan laat Stromen en laat Zijn, wat het is, Mijn Plan. En Mijn Plan is in Eenheid ook jouw Plan.

Daarin Bestaan geen vergissingen of is iets niet op tijd of misplaatst.

Het Is zoals het Is en jij zult als jij eraan toe bent, het Christusbewustzijn, de Eenheid in Alles, Ervaren en Doorvoelen.

Het heeft te maken met de herinnering dat je Alles bent, ook Christusbewustzijn.

En dat houdt in dat je Beseft, dat oordeel geheel verdwenen is, omdat je Weet, dat je in Uniekheid allemaal een deeltje Bent van het Geheel en dat daarop geen Uitzondering Bestaat.

Het betekent dat jij volledig Beseft en Weet, dat Onvoorwaardelijke Liefde het enige is dat Bestaat en de illusoire staat daar geen enkele invloed op heeft.

De Schepper van Al Wat Is
dinsdag 11 december 2018

De Schepper - Allesomvattende Vredesleger


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en heel Bijzonder kind, jij hebt Gekozen om de illusie te Ervaren, het afgescheidene zoals je weet.

Nu ben je bezig, uit de vergetelheid terug te keren naar de Herinnering van Licht en Liefde, dat wat je Bent in Uniekheid naar Eenheid voor Eeuwig.

En in de tussentijd zit een scala van boze dromen, gespeelde rollen, overlevingsstrategieën enzovoorts.

Toen jij Koos voor de Ervaring, zonder Mij verder te gaan, heb je er tevens voor Gekozen een Ervaring te ondergaan die je ver weg van de Herinnering van het Licht en de Liefde, die je Bent heeft gebracht.

Maar als jij de Herinnering stukje bij beetje Terugkrijgt, dan mag je Gaan Beseffen, wat jij Overwonnen hebt.

Jij hebt de tegenstellingen van de illusie opnieuw Samengevoegd, tot de Eenheid waar ze bij hoort.

Zonder jou, in Uniekheid en Eenheid was dit nooit Gelukt. Natuurlijk heb Ik je nooit in de steek gelaten, maar je Mijn vertrouwen Geschonken, via Keuzevrijheid, de Herinnering aan Het Licht en de Liefde van je Hart terug te Vinden.

Ik wist dat jou dat zou Lukken, en dat jij met Vlag en Wimpel de illusie terug zou Brengen naar het Licht en de Liefde, waar het Samengevoegd tot Licht en Liefde, Thuishoort. Niet als illusie, maar als Eenheid.

En deze Samenvoeging, naar Eenheid is Nu Bezig zich uit te Breiden.

Jij Mijn lief kind, hebt iets Bereikt en Samengevoegd, dat niets en niemand ooit Gedaan heeft in jouw Uniekheid en Eenheid.

Jij wordt erom op Handen Gedragen en Geëerd, want dit is nog nooit in de gehele Schepping Gebeurt en dat alles door jou in Uniekheid naar Eenheid.

Dit mag je Meenemen als de illusie volkomen verdwenen is en Samengevoegd met het Licht en de Liefde, omdat de sluier verdwenen is.

De Wijsheid en Ervaring neem je Mee en zal nooit meer van je zijde Wijken, want het hoort bij je Zijn, voor Eeuwig.

Niets en Niemand kan je deze Ervaring ooit afnemen, de Ascentie in een Lichaam. Eer je Zelf hierom, Omarm je Zelf en heb je Zelf Oneindig Lief om deze grootse Prestatie.

En al duurt het nog even, in tijd gezien, het is in Volle gang en voel je Fier en Krachtig en Dankbaar dat jij Vooroploopt in dit Allesomvattende Vredesleger.

De Schepper van Al wat Is

maandag 10 december 2018

De Schepper - Zaadjes Strooien


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, de Mogelijkheden die je hebt zijn Talloos. Jij kunt Alles als je in je Zelf en dus in Mij gelooft. Op je Zelf en dus Mij vertrouwd.

Jouw Licht en Liefde in je Hart Centrum kent geen limieten, grenzen, tegenstellingen maar uitsluitend Uniekheid in Licht en Liefde en Uniekheid in Eenheid.

Aan Licht en Liefde vanuit het Hart Centrum kunnen geen grenzen gesteld worden, want dit Licht en deze Liefde, die jij Bent is Grenzeloos, net als Ik en dus jij ook.

Als je dus tegenstellingen tegen komt, die niet bij je Zelf vandaan komen, dan weet je, dat je iemand tegenover je hebt, die nog Leeft en Dealt met tegenstellingen.

En dan ben jij er, met je Vreugde als of de Zon altijd Schijnt en nooit weggaat. En je laat dan Zien en Voelen en misschien ook wel Horen, waar je Staat en waarom jij Gelooft in het Licht en de Liefde die jij Bent.

En dat kan je medereiziger storen en dan zal hij/zij snel verdwijnen, vooral als je niet meegaat in deze tegenstellingen.

Maar lief kind, er is een Zaadje gelegd, die zijn Werk gaat doen. En dat is de Bedoeling. Jij hebt het Zaadje Gestrooid vanuit je Liefdevolle Hart en het zal Ontvangen worden, op de meest geschikte tijd voor de medereiziger.

Hoe Mooi is het dat je dat Kunt en Mag doen! Zonder je Zelf te verliezen in de ander. Helemaal je Zelf blijven, want dat Kun je.

Vanuit je hart Centrum Zaadjes Strooien over en door Moeder Aarde en Al Haar Leven.

En jij en al jouw deeltjes werken hier aan mee en laten hun Zaadjes achter. En dat is Samenwerking van de Hoogste Orde.

En jij huppelt Blij en Vrolijk verder, Wetende, dat jou Zaadjes in Vruchtbare Aarde Geland zijn.

Geniet, Dans, Zing, heb Plezier in Alles dat je doet en Hou van het Leven dat je in elk Moment Gegeven wordt.

Jij bent het Wonder dat Waarheid brengt aan iedere medereiziger die ervoor Open Staat.

De Schepper van Al wat Is