Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

maandag 7 september 2020

Boodschap van het Onbenoembare,

Lieve ogen die dit lezen,

Lief Onbenoembaar Eindeloos Lichtwezen,

Het Onbenoembare is Allesomvattend, het hoeft niet benoemd te worden, want het Is Wat het Is.

En omdat het Allesomvattend is, valt ook al het benoembare daaronder, dus het benoembare Is ook Wat het Is.

Niet te benoemen, want dan ontstaat er een hokje, waarin het geplaatst wordt en dat geeft begrenzing van het Is wat het Is, want je hebt het benoemd.

En dat Deeltje wat benoemd, Wat Is dat het Is, heeft zichzelf in Uniekheid begrenst en omdat elke Uniekheid in de Eenheid, het Allesomvattende hoort, beïnvloedt het dus ook het Grote Geheel.

Hier is het dus duidelijk dat Alles met Alles Verbonden Is.

Het noembare zowel als het Onbenoembare.

En daarom is er de Keuzevrijheid om te Kiezen voor het benoemen van iets, het hokje en begrensde dus, of het Onbenoembare.

Voor beide is het principe van toepassing: Het Is Wat het Is.

Het Is Wat het Is geeft jou ‘denkgeest’ de Rust, Stilte en Vrede, zodat de Onvoorwaardelijke Liefde Onbenoembaar en dus meer en Beter Ervaren en Gevoeld gaat worden, want het zet het Allesomvattende vol Vrijheid aan, jouw Bestaan te Zijn, in Al Haar Facetten.

Alles Is Wat het Is in volledige Allesomvattendheid, is wat jij in Eenheid Bent.

Het heeft geen begin en geen einde, maar is Nu.

In Allesomvattende Vrijheid, het Onbenoembare

 

zaterdag 5 september 2020

Boodschap van het Onbenoembare,

Lieve ogen die dit lezen,

Lief Onbenoembaar Lichtwezen,

Alles wat jij in Eenheid ziet heeft een naam nodig in de mensenwereld op Moeder Aarde.

Maar je zit nu in de overgang van het benoembare en het Onbenoembare.

Het benoembare, wat het ook is, heeft vele namen, ontstaan in de Uniekheid van diegene voor wie deze naam goed voelt.

Omdat er zovele benoembare namen zijn waar mee hetzelfde wordt bedoeld, ontstaan er dus verschillen.

En verschillen horen bij een illusie waarin jij in Eenheid niet meer thuishoort en jij je in Eenheid ook niet meer goed bij voelt.

De overgang van het benoembare naar het Onbenoembare houdt in, dat jij Alles wat je ‘denkt’ zeker te weten, Los te Laten en te Accepteren dat jij niets weet, tenminste niet Zeker Weet.

Bevrijding, Totale Bevrijding betekent het Laten Gaan van Alles wat je eerst benoemd en het te scharen onder het Onbenoembare.

Jij, in Eenheid, hoeft dus niet meer ergens iets van te vinden en wat een Bevrijding is dat, je hoeft er dus ook geen ‘denken’ op los te laten en dat het dan, laat het maar Stromen.

De ‘naam’ die jij eraan zou geven, is niet nodig om de Beleving binnen in jou, weer te Geven, want het jouw Beleving, Gevoel, Intuïtie.

En als jij de ‘naam er toch aan geeft, dan geef jij je Deeltjes en je Zelf geen Ruimte om het Onbenoembare goed te Doorvoelen en in je Hartcentrum te Ervaren als een Bevrijding.

Je hoeft niets te doen (benoemen), alleen maar het Onbenoembare te Accepteren in je Thuis, je hart Centrum.

Het is een ware Bevrijding van Alle ‘moeten’ en ‘willen’ en ‘regelen’ en ‘in de hand willen houden’!

De controle over Alles in handen geven van het Onbenoembare, die jou beter kent, dan jij je Zelf.

Daardoor word je in Eenheid, Stiller, Vrediger, want de Stilte is jouw Ware Thuis, dus Welkom.

Met Onvoorwaardelijke Liefde van het Onbenoembare

 

vrijdag 21 augustus 2020

 De Schepper – De Ultieme Waarheid 

Lieve ogen di dit lezen, 

Mijn heel Bijzonder en Geliefd Kind van het Licht, 

Ja, dat Ben jij, in Eenheid, maar ook in jouw Uniekheid. 

En toch is dit niet te scheiden, want bij jouw volledige Ontwaking

gaan Alle Uniekheden samen en toch blijven ze Uniek. 

Uniekheid is in Totale Waarheid verweven in Eenheid, denk maar aan de Levensbloem. 

Er is door Mij al vaak aangegeven, en ik doe het vanuit Liefde steeds opnieuw indien nodig, dat er maar Een Ultieme Waarheid is. 

En dat is de Onvoorwaardelijke Liefde die ook jou in Totaliteit omsluit. 

En dat is de Herinnering waarnaar jij onderweg Bent. 

Alles wat er achter je ligt heb je nodig gehad om te komen en te Zijn waar jij Nu Bent en dat is Evolutie en deze gaat Oneindig door. 

Waar jij je Nu bevindt is in de Overgang van het oude naar het Nieuwe. En dat gaat met het Her-Ontdekken van Wie en Wat je Bent, zonder jouw verleden, want dat Ben jij ontgroeid. 

Het Nieuwe Paradijs op Moeder Aarde is bezig te ontstaan, het web wordt gesponnen, maar is pas gereed als Al jouw Deeltjes hun Hart hebben gevonden en ervoor Kiezen mee te Bouwen aan de Nieuwe Aarde. 

Dit is geen gemakkelijke periode, maar wordt gemakkelijk als jij bij Alles wat in jouw Leven plaats vindt, de vraag aan je Zelf steld: 

Is dit Waarheid of is dit illusie? 

In de meeste gevallen zul jij ontdekken dat het om illusie gaat, want die laat zich sterk gelden, maar is geen Waarheid.

Ze verdient Compassie, Licht en Liefde in een doorlopend Stroom.

Maar ze zal nooit Waarheid worden, maar jouw Licht en Liefde Roept Harten op zich te Openen voor de Liefde die ook zij Zijn.

De Ultieme Waarheid is het enige wat er Bestaat en jij Bent jouw Bestaan en niets anders.

De Ultieme Waarheid vergemakkelijkt jouw Keus, want jij Kiest voor de Liefde die jij Bent voor Eeuwig.

De Schepper van Al Wat Is

 

 

maandag 17 augustus 2020

 De Schepper – De Scheidingslijn

 Lieve ogen die dit lezen,

 Mijn Innig Geliefd en Kostbaar Kind van het Licht,

 Er is een duidelijke grens getrokken tussen wat eens de ‘illusie’ was en Nu een afbrokkelend veld, dat zichzelf laat terugkeren naar de leegte waaruit het ooit ontstaan is.

 Steeds meer deeltjes van jou vluchten als het ware, naar hun Hart. En hoe klein het kiertje ook is, ze wurmen zich erdoor heen en aanschouwen het Licht en de Liefde.

En ook al zijn ze in de war, door deze ‘vlucht’ toch Herkennen ze een stuk Rust waar door ze nieuwsgierig worden en hun Reis naar het Herinneren van wie en wat ze zijn voor Eeuwig, doorzetten.

En als jij al door deze kier bent gekomen en je in de volgende dimensie bevindt, waar Rust en Stilte in je Zelf een meer voorkomende Boodschap is, dan zul je vaak het Gevoel hebben dat je ‘iets’ te doen ‘wilt’ hebben.

Je hebt een Gevoel van een schommel die jouw voeten steeds opnieuw van Moeder Aarde haalt, als je weer met jouw schommel omhooggaat. En dat is voor ieder van jullie een andere Ervaring vanuit je Uniekheid.

Het is wennen, dat je niets meer hoeft te doen, nog te laten. Maar dat jij Alles mag laten doen, net als bij een Hulp in de Huishouding.

Als jij jouw Hulp in de huishouding vraagt de badkamer schoon te maken, ga je ter controle ook niet erbij staan en aanwijzingen geven.

En zo is het Nu ook voor jou. In het Licht weten ze precies wat jij nodig hebt in elk Nu Moment, zonder dat jij het hoeft te vragen, want zij overzien Alles veel beter.

Het is een kwestie van laten Stromen en met deze Stroom meegaan vol Vertrouwen en Overgave.

We hebben het hier over de Onvoorwaardelijke Liefde die jij Bent in Eenheid en die heeft geen ‘illusie’ nodig om Waarheid te Zijn.

Stop met ‘willen’ en ‘moeten’ en ‘denken’ Alles beter te Weten.

Mijn Plan en dus ook jouw Plan kent geen fouten en door steeds opnieuw naar jouw Hart terug te keren als je even de weg kwijt bent en daar te blijven, dicht bij je Zelf, zul je veel meer doen voor het Grote Geheel, dan wanneer jij je bezighoudt met reddingsacties op welke manier dan ook.

Jij kunt in elk Nu Moment Alleen jouw Zelf laten Helpen en nooit een ander, dat is grensoverschrijdend en dat verdien je niet.

Eer je Zelf, Heb je Zelf Lief en Omarm je Zelf vol Compassie en sluit Alles wat zich meldt vanuit de Illusie in, vol Compassie in de Cirkel van jouw Hart-Liefde.

Jij Bent in lk Nu Moment precies daar waar je hoort te Zijn en helemaal Goed zoals je Bent Lief Kind van het Licht

De Schepper van Al Wat Is


zaterdag 8 augustus 2020

 De Schepper – Grootsheid

 Lieve ogen die dit lezen,

 Mijn Lief, Bijzonder Kind van het Licht,

 Mijn Liefde is Onvoorwaardelijk en Allesomvattend, Alles!

 Jij Bent uit Mijn Bron Geboren in Eenheid.

Jij hebt Gekozen te dualiteit en afgescheidenheid te Ervaren en jouw Eenheid splitste zich op in allemaal Unieke Deeltjes.

Dit om te overleven, want het spel waarvoor je gekozen had, bracht dit met zich mee. 

Mijn Onvoorwaardelijke Liefde bleef als een Lichtje diep in jouw branden en is nooit weggeweest. 

Dit Lichtje van Onvoorwaardelijke Liefde heeft ervoor gezorgd, dat jij de weg Terug hebt Ontdekt op eigen Unieke Wijze. 

De Herinnering komt nooit ineens en is geen plotselinge verschijning.

Ieder Deeltje van jou, voortkomend uit de Geboorte uit de Bron van Liefde in Eenheid, heeft Keuzevrijheid van Mij meegekregen, ook jij Lief Kind van het Licht. 

Ieder van jullie Keert het illusie-spel de rug toe, op eigen Unieke Wijze, in eigen Tempo en met gebruikmaking van eigen Keuzes. 

De illusie wordt steeds kleiner en neemt steeds minder ruimte in. Ze wordt als het ware, uitgeknepen. Zodat Alles, tot aan de Kern van Licht, voor elk Deeltje is opgeruimd.

Jij Bent in jouw Uniekheid Bijzonder en Belangrijk in jouw hele Proces, maar ook in het hele Proces van Al jouw Deeltjes Samen. 

Als jij je bezighoudt met het Intensiveren van jouw Intuïtie en jouw Gehele binnen wereld, dan zal het Grote Geheel volgen. 

Volg je Hart, op jouw Unieke Wijze, volg jouw Intuïtie op jouw Unieke Wijze. 

Geef je over en Vertrouw op de Stroom die jou meevoert naar Grote Hoogten, vul niet in, leg er geen verwachtingen op maar laat gebeuren, wat Mijn Plan is en dus ook het jouwe. 

Houd je Bezig met de Liefde en het Vertrouwen en het Licht in jou, in Al Haar Facetten, want dat is wat jij Bent. 

De Schepper van Al Wat Is

De Schepper – Grootsheid

 


donderdag 6 augustus 2020

 De Schepper – Een roemrijk verleden

 Lieve ogen die dit lezen,

 Mijn Lief en heel Dierbaar Kind van het Licht,

 Jazeker, Ik Zeg je dat jij, in Eenheid, een Roemrijk verleden hebt.

 De naam verleden zegt het al, het is en blijft achter je liggen, want volgens Mijn Plan, heeft jouw Unieke verleden jou Thuis Gebracht bij Mij, waar je eigenlijk in Eenheid nooit vandaan geweest bent.

 Dit is een vast gegeven en dus een Volledige Waarheid.

 Wat achter je ligt bevat geen waarheid, alleen de Kern, die diep verborgen was, is Pure Onvoorwaardelijke Liefde.

 En de Ervaringen die jij hebt opgedaan in jouw Unieke verleden zijn Roemrijk, want jij hebt ze Gemeesterd en je wordt daarom op Handen Gedragen door de Gehele Lichtwereld.

 Wat geen Waarheid bevat, kan nooit tot Waarheid gemaakt worden, al doe jij nog zo je best.

 Het is voorbij, dus waarom je Zelf pijn doen door vast te houden aan schuldgevoel, verleden-verhalen die jouw Uniekheid weergeven en niets anders, punt.

 Alle negatieve gevoelens over je Zelf bevatten geen Waarheid, je hebt de Onwaarheid aan het Licht gebracht en dus her- en erkend n Gemeesterd. Laat ze dan ook gaan.

 Jij Bent Onvoorwaardelijke Liefde, altijd geweest, je Bent het Nu en voor Eeuwig.

 Voel, Ervaar, neem waar, de buitenwereld is een weerspiegeling van jouw denken en jouw interpretatie.

 Wees eerlijk naar je Zelf en Voel waar nog ‘overtuigingen’ en ‘onware beperkingen’ zich in jouw bevinden.

 

Vraag Ons jou te Helpen ze te Her- en Erkennen, ze te Zien voor wat ze zijn en ze te Laten Gaan.

 De Stilte en Rust van jouw Hart Centrum zal steeds aangenamer worden en je steeds duidelijker laten zien, waar jij Thuishoort.

 Bij Mij, Lief Kind van het Licht, bij Mij.

 De Schepper van Al Wat Is

 

woensdag 22 juli 2020

De Schepper - Jouw Unieke Boodschap


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Lief en Bijzonder Dierbaar Kind van het Licht,

Een Boodschap van Mij is een Boodschap van je Zelf om Door te Geven, want Wij zijn Een.

Als de Boodschap Resoneert met jou Hart, Geef je met Blijdschap door op Alle mogelijke Unieke Manieren en dat zijn er Vele.

Op de voor jou Unieke wijze, aan Deeltjes van jou waarvan jij Voelt, dat ze er open voor staan.

Boodschappen van Mij zijn beslist niet om voor je Zelf te houden, wel om misschien na te lezen, maar als je er aan Denkt, op jouw Unieke wijze, dan Zend je de Boodschap al uit.

En Ik Voel nu de gedachte: 'Ze zullen me aan zien komen, het hoeft toch niet het enige te zijn, waarmee ik me bezighoud'?

Als de Eeuwigheid van je Hart bezit van je heeft genomen, dan is het niet meer het 'enige' maar Alles!

Is dit bij jou (nog) niet het geval, dan is er nog iets wat je mag laten gaan uit het diepst van je Celletjes, waarmee jij je Zelf tegen houdt. Gewoon laten Stromen.

Geloof en Vertrouw, dat het zich zal Aandienen en je het in Liefde kunt en mag Omarmen en laten Integreren.

Vier je Vrijheid en deel deze Boodschap van Vrijheid. De Vrijheid die Alles omvat en niet 'sommige'!

Vier dat je Onvoorwaardelijke Liefde Bent, niet een klein beetje maar als een Totale Waarheid en niets anders.

Aanvaard het, Adem het in, pak een Melodie en Zing de gehele dag: 'Ik Ben Onvoorwaardelijke Liefde'.

Schrijf het op Briefjes en plak het op door je gehele Huis, zodat je het Overal tegenkomt. De Waarheid, dat jij Onvoorwaardelijke Liefde Bent.

Vier de Waarheid dat jij een Geliefd Kind van de Schepper Bent.

Laat het als een Groot Wit Licht door je heen Stromen.

Als je een douche neemt, laat het Water dan deze Wetenschap over je heen laten Stromen, dan wordt het douche vol Liefdeswater.
Jij bent Mijn Geliefd Kind in Onvoorwaardelijke Liefde voor Eeuwig en niets anders.

Er Bestaat Alleen maar Liefde, want dat is het Bestaan en het Bestaan Ben jij in Eenheid met al je Deeltjes.

De schepper van Al wat is