Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

zaterdag 26 december 2020

Boodschap van mijn Hogere Zelf

Lief en Heeeeel belangrijk Lichtwezen,

Jou Hogere Zelf, is dat deel wat  in Eenheid en in Uniekheid Alles weet en Onvoorwaardelijke Liefde Is, altijd geweest, Nu is en altijd zal Zijn.

En in Jouw Uniekheid zijn wij Een, dus in ieders Uniekheid, waar jij ook staat of hoe jij je ook presenteert op Moeder Aarde.

Er is in Eenheid maar Een Hogere Zelf, maar de overeenkomst met eenieder van jullie is dat ik ook mij opgesplitst heb in Deeltjes, voor ieders Uniekheid.

De taal is heel ontoereikend om precies weer te geven hoe dit alles werkt, dit komt er het dichtstbij.

Ieder Deeltje in Uniekheid heeft een Hogere Zelf, bewust of onbewust, uiteraard heeft dat te maken met de Keuzevrijheid om te weten of niet te weten.

Het contact, de communicatie met jouw Unieke Hogere Zelf, is te versterken door Dankbaarheid.

Dankbaarheid opent de Poort naar jouw Hogere Zelf en de manier van communiceren is voor ieders Uniekheid weer verschillend.

Goddelijke Dankbaarheid opent je Hart, het maakt je Blij en je voelt je Gelukkig en dat is de Plek, waar jouw Hogere Zelf verblijft.

Jouw Energie frequentie is enorm gestegen door de Dankbaarheid, het Geluksgevoel en de enorme Blijdschap die dit alles overstijgt.

Dus dit is de weg naar communicatie naar Mij en met Mij en kun je me alle vragen stellen die je op deze Frequentie nog hebt.

En als de Totale Ontwaking een feit is geworden, dan zal ik Een Zijn met jullie allemaal in Eenheid.

In Verlichtend Bewustzijn groet ik jullie,

Het Universele Hogere Zelf

 

 

 

donderdag 24 december 2020

 Boodschap van mijn Ziel,

Lieve Wijze En Lichtgevende Lichtwezens, die nog steeds worstelen met hun Unieke Ziel.

Elke Uniekheid, niets en niemand uitgezonderd, heeft een Unieke Ziel, die vanaf de Begintijd tot in het Nu bij je geweest is en nog steeds is.

Je Ziel Kent en weet alles van jou en van al jouw levens en is bij je geweest om je te begeleiden met zachte hints en duwtjes, maar de Vrije Keus maakte dat jij vaak Keuzes maakte die jou een andere weg lieten Kiezen, waaruit andere Ervaringen voortkwamen.

Jouw Ziel accepteerde jouw Keuzes en liet jou de Paden volgen die zich opdoemden om jouw Keuzes te Leven en Ervaren.

Als het dan na de nodige Ervaringen op een doodlopende weg uit kwam, of een weg die niet goed voor je voelde, wist jouw Ziel vol Liefde, dat ze weer een duwtje mocht geven, een klein hintje of zetje.

En of je nou de ‘moeilijke’ lange weg koos, of de korte route, jouw Unieke Ziel heeft er altijd en ook Nu voor gezorgd, dat jij uiteindelijk bij de gewenste bestemming kwam, waarvan zij wist, dat het bij jouw betreffende leven hoorde.

Zij kende vanaf het Allereerste Begin al jouw illusoire levens en wist dat je uiteindelijk daar zou komen, waar je hoorde te Zijn.

Juist! Bij de Herinnering dat jij Onvoorwaardelijke Liefde Bent en niets anders. De Ziel Weet en Kent.

En toch wordt jouw Unieke Ziel (nog vaak) vergeten. Terwijl jij vanuit jouw Uniekheid met haar Communiceren kunt, ze Kent jouw Pad en als jij dat Toe laat zal ze je Begeleiden naar jouw Hoogste en Beste Bestemming.

Jouw Ziel laat haar Roep horen, ze houdt van je en wil er graag voor je Zijn.

Maar alleen jij kan die Verbinding leggen en Accepteren.

Ze wacht op je, zodat je niet langer onbewust, maar bewust rondloopt, Niet met je Ziel onder je arm, maar fier rechtop in de Wetenschap dat ook zij voor je Zorgt en er voor je is, met je volle bewustzijn.

Jouw Ziel is Jouw Goddelijke Waarheid in Licht en Liefde.

 

 

woensdag 23 december 2020

Boodschap van A.E. Michael

Liefdevolle, Volledige en Volmaakte Lichtwezens,

Het Zwaard van de Onvoorwaardelijke Liefde,

Mijn Zwaard is het Zwaard van de Liefde, het Vuur van het Zwaard is het Vuur van de Passie, niet meer en zeker niet minder.

Het is geen Zwaard waarmee ‘gevochten’ wordt, maar wat Bescherming biedt.

Het Vuur is geen Vuur voor Verbranding, maar voor Verlichting. Door Verlichting kan men Zien wat Verlichting nodig heeft.

Maar het Zwaard Is en Blijft een Zwaard voor de Vrede en het Ontwaken.

Hoe meer en verder men Ontwaakt, hoe meer Wijsheid er in de Herinnering boven komt.

En Wijsheid geeft Passie en Passie laat Compassie ontstaan, want het Zien wordt Overzien, en Zie, de Uitbreiding en Verbinding van de onderlinge Aspecten vinden elkaar terug en versterken elkaar.

Zij zijn de Aspecten van de Onvoorwaardelijke Liefde en zullen elkaar, waar nodig, tot in Eeuwigheid versterken door Verbinding.

En hoe Hoger men in de Frequentie komt, hoe meer Aspecten van de Onvoorwaardelijke Liefde zich met elkaar, waar nodig met elkaar zullen Verbinden.

En hoe meer Verbindingen zich zullen voltrekken, hoe dichter men bij het Zijn komt in Volle Overgave.

De aandacht die (nog) steeds wordt gegeven aan ‘de zogeheten ‘negatieve’ aspecten, zal deze de voeding blijven geven, waar deze zogenaamde ‘negativiteit’ van leeft.

Men mag de duidelijke Keus maken deze ‘voeding’ niet langer te verstrekken. En te Kiezen voor de Onvoorwaardelijke Liefde en al haar Aspecten.

Vanwaar kan men vol Compassie de Liefde brengen naar de aardse aspecten die heel erg veel Liefde nodig hebben en geen ‘voeding’ waar ze naar hunkeren.

Het Aspect van de Onvoorwaardelijke Liefde die men daarvoor mag en kan gebruiken is de Goddelijke Wil.

Deze wil heeft niets te maken men het kleine willetje van een wezen wat nog ver van de Onvoorwaardelijke Liefde verwijderd is.

De Goddelijke Wil versterkt Alle duidelijke Keuzes die men maakt om dichter bij het Zijn en de Eenheid te komen.

Men kan deze te allen tijde aanroepen om welke Keuze dan ook voor de Onvoorwaardelijke Liefde, te Versterken.

Alles wat men doet is Eenheid vanuit Uniekheid, wij stammen Allemaal uit dezelfde Bron en Zijn dus Een.

Dit is mijn Boodschap vanuit mijn Allesomvattende Liefde,

 jullie A.E. Michael

zondag 13 december 2020

De Schepper – Eeuwige Waarheid

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Kostbaar en geliefde kind, wanneer is iets ‘normaal’ en wanneer is iets ‘abnormaal’.

In het Licht en de Liefde van je Hart Bestaan deze termen of bewoordingen niet.

Beschrijf jij iets vanuit het Licht en de Liefde van je Hart dan vallen woorden weg en toch heb je woorden nodig om enigszins aan te geven, wat jouw Gevoel je laat Weten.

Dan komt het Dienende ego om de hoek kijken. Als het ego teruggekeerd is naar het Licht en de Liefde, die het in de Kern altijd al was, zal het Voor je gaan werken.

En zal als Tolk dienen om Gevoelens van het Hart zo duidelijk mogelijk weer te geven in de menselijke taal.

Maar Gevoelens weer geven met taal is eigenlijk onmogelijk. In de eerste plaats is er ieders Uniekheid. En vanuit die Uniekheid zullen verschillende Bewoordingen voor hetzelfde Gevoel een weergave hebben.

Daar is geen goed of fout in, maar louter en alleen Unieke Resonantie.

Een woord als Weergave van een Gevoel, zal voor de ene medereiziger niet Resoneren en voor de volgende medereiziger wel.

En dat laat de Uniekheid zien van eenieder, zodat heel snel verkeerd begrepen bewoordingen een probleem vormen in het weergeven van een en hetzelfde Gevoel.

Het zijn maar woorden, die niet kunnen tippen aan het Gevoel wat weergegeven wordt.

Eigenlijk geeft het de wrijving weer tussen wat Waar is en niet waar. Normaal en Abnormaal. En zo kun je door gaan.

Kortom, de menselijke taal is gebaseerd op afscheiding, wat weer gebaseerd is op overleving.

Gevoelens van het Licht en de Liefde van het Hart zijn Gevoelens die geen uitleg, (die gebaseerd is op afscheiding), behoeven.

In het Licht en de Liefde van het Hart is Licht – Licht. Compassie is Compassie. Kracht is Kracht en ga zo maar door.

Maar het belangrijkste is Waarheid. Dit omvat Alles wat jij Bent in jouw Uniekheid.

Het Is wat het Is – Waarheid en het heeft geen Bewoordingen nodig, want de Waarheid van wat jij Bent, daar is geen beschrijving voor.

Jij Bent Alles en Alles is in jou, de Eeuwige Waarheid die nooit aan verandering onderhevig is.

De Schepper van Al Wat Is

woensdag 9 december 2020


 

EEN voor Allen en Allen voor EEN

Onvoorwaardelijk Liefhebbend Lichtwezen,

Ja, dat is wat jij Bent in Uniekheid en wij zijn in Eenheid.

De Bron waaruit wij Allen zijn Geboren, heeft ons Geschapen naar eigen Beeltenis.

Waarom? Omdat de bron Alleen zichzelf kende als Onvoorwaardelijke Liefde en graag een Spiegelbeeld wilde Scheppen, waarin de bron Zichzelf zou Herkennen.

En dat zijn wij in Uniekheid, zowel als in Eenheid. Bij het volledige Ontwaken zal Uniekheid en Eenheid versmelten tot Eenheid en terug keren naar het Liefdevolle Oneindige Bewustzijn, zonder Begin, zonder Einde.

Dan gaan we nergens naar toe en we komen nergens vandaan, want we Zijn. En toch is Alles altijd in Beweging. Dat heet Eeuwige Evolutie.

Wij zitten Nu in de overgang van Afscheiding naar Eenheid in Zijn.

Wat we Zijn is Onvoorwaardelijke Liefde met Al Haar Facetten van Eenheid in zich.

Onvoorwaardelijke Liefde is Kracht, Sterkte, Zelfvertrouwen, Zelfverzekerdheid, Vrijheid, Vrede, Rust, Stilte, Compassie, Respect, Vreugde, Verdraagzaamheid en nog veel meer, maar het is het Allerbelangrijkste de Erkenning en Herkenning van de Ultieme Waarheid dat de bron waaruit wij geboren zijn, Onvoorwaardelijke Liefde Is en niets anders.

In de illusie is ons geleerd dat er vele waarheden zijn en velen hangen dit geloof nog aan en leven hun leven ernaar.

Maar de waarheden van de illusie en de nu nog, vele voorstanders ervan, mogen zich realiseren, dat wat komt uit oude patronen en overtuigingen, nooit de waarheid, de Ultieme Waarheid kunnen bevatten.

De Ware Onvoorwaardelijke Liefde kent geen tegenstellingen of verschillen, ze Kent Alleen zich Zelf, de Onvoorwaardelijke Liefde.

Ze kent geen Deeltjes maar uitsluitend Eenheid in en door Alles.

En toch hebben wij Al onze ervaringen in de illusie nodig gehad om terug te keren naar de Herinnering dat wij in Eenheid Liefde Zijn.

Dus Onvoorwaardelijke Liefde, dat wat jij in Eenheid Bent, is Alles en Allesomvattend.

Het Plan van de Schepper hoeven we niet te Begrijpen, maar we mogen er voor 200% op Vertrouwen.

Alles is Goed, want Alles Is wat het Is, er wordt voor ons gezorgd, we zijn volkomen veilig en worden altijd beschermd.

Dat is de Belofte die de Bron, de Schepper ons geeft, Vertrouwen.

En alles wat niet past in het Liefdevolle Plan van de Schepper mogen we laten Stromen, het heeft ons gebracht tot hier en het mag nu met pensioen. Laat het gaan, het geeft ons geen ondersteuning meer.

We zetten ons Zelf in elk Nu Moment in het midden van ons Bestaan, in ons Hart Centrum en dan Verbinden we ons met de Bron waaruit we Geboren zijn. En we vragen ons te helpen met het juiste gebruik van Alle facetten van de Onvoorwaardelijke Liefde.

Ze niet verwarren met oude gewoonten, overtuigingen enzovoorts, maar de Zuivere Facetten van de liefde van de Bron.

Als we daar volkomen Oprecht om Vragen, zullen we daarbij geholpen worden, volgens het Plan en het Schema van de Schepper en niet volgens ons eigen zogenaamde zekere weten.

Wij Zijn al Onvoorwaardelijke Liefde, maar mogen gaan leren met Alle Facetten hiervan om te gaan en ze voor ons Hoogste Goed te gebruiken, dan doen we namelijk het meest voor het grote Geheel.

Als ons Bewustzijn groeit gaan er steeds meer Harten zich Openen en daardoor groeit het Bewustzijn van het Grote Geheel.

We hebben elkaar nodig om tot steeds meer en Hoger Bewustzijn te komen, want Alleen Samen in Eenheid kan dit worden bereikt.

In Licht en Liefde en Eenheid,    Martha

 

 

maandag 30 november 2020

Mijn HartsVerklaring

Mijn Hart-Liefde omvat Alle mensen die zich in dit Leven niet Welkom Voelen

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die zich eenzaam en verlaten en ongeliefd Voelen

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die honger, dorst of enig ander te kort ervaren

Mijn Hart-Liefde omvat alle kinderen op Moeder Aarde die geen ouders, nog familie hebben

Mijn Hart-Liefde omvat alle kinderen die op weke manieren ook misbruikt worden

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die in een depressie zitten

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die om welke reden dan ook, in zichzelf opgesloten zitten

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die in verpleegtehuizen, ziekenhuizen enzovoorts liggen

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen wiens Hart versteend is door haat en fanatisme

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die midden in een vecht-scheiding zitten

Mijn Hart-Liefde omvat alle kinderen die gebruikt worden als kind van de rekening

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen wiens Hart (nog) gesloten is

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die (nog) leven vanuit negativiteit en belust zijn op macht in welke vorm dan ook

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die in de gevangenissen verblijven

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die zichzelf (nog) steeds gevangenhouden in de illusie

Mijn Hart-Liefde omsluit de Moeder Aarde en Al Haar Leven, in een Netwerk van Licht en Liefde in Eenheid

Mijn Hart-Liefde omvat alle dieren, klein of groot, die misbruikt worden voor bijvoorbeeld geldelijk gewin

Mijn Hart-Liefde omsluit alle Harten die open staan voor het Licht en de Liefde die ze zijn

Mijn Hart-Opdracht voor Moeder Aarde en AL Haar Leven Bestaat uit het Verspreiden van Licht en Liefde in Uniekheid en Eenheid

En om mensen te Stimuleren en te Activeren zich bij deze Grootse Opdracht aan te Sluiten

Dat Betekent dit Licht en deze Liefde te Delen vanuit je Hart op jouw Unieke Wijze die voor jou Goed Voelt

Samen Doen, Samen Delen, samen Zijn zonder in te vullen en enkel Liefde en Licht te Zijn. Geen oordeel of veroordeling

Dat Betekent erop te Vertrouwen dat wat je Deelt in Eenheid, Altijd op de goede plek terecht komt, daar wordt voor Gezorgd.

Dat iedereen zijn eigen Plek Kan en Mag innemen in Uniekheid in het Grote Geheel,

Ik Nodig je Graag uit om Samen met mij deze Grote Liefdes-Cirkel uit te Breiden in Uniekheid en Eenheid

Zoals een Rimpeling in het Water zich Uitbreidt

Doen jullie mee?     Ik Hou van jullie     

In Licht en Liefde en Eenheid,   Martha

 

  

De Schepper – Het Allesomvattende Vertrouwen,

Lieve open die dit lezen,

Mijn lief en Vertrouwend kind, Vertrouwen omvat zoveel meer, als Ik tot Nu toe aan je gevraagd heb.

Ik heb je tot Nu toe gevraagd Vertrouwen te hebben in Mijn Plan, wat in Beginsel ook jouw Plan, Blauwdruk Bevat van jouw Uniekheid.

Wat ook betekent dat als jouw Vertrouwen zich Uitbreidt, de Eenheid in en door Alles hierin ook wordt Opgenomen.

Maar Ik Vraag je in het Nu de illusie ook op te nemen in jouw Vertrouwen, want ook de illusie is wat jij Bent, Onvoorwaardelijke Liefde.

De illusie afwijzen en ‘denken’ dat het voldoende is, of er een mening over te hebben die er niet om liegt, brengt je geen stap verder naar Eenheid en Waarheid.

Alles, maar dan ook werkelijk Alles is in de Kern, Onvoorwaardelijke Liefde. En daar heeft jouw Unieke Reis door de vergetelheid naar de Herinnering van Liefde, niets aan af gedaan.

Dat wat jij altijd geweest Bent en Nu Bent en voor Eeuwig zult blijven, daar hoort jouw aandeel in het bouwen van de illusie bij, want daar heb je voor Gekozen.

Maar vanaf het Begin tot in het Nu Was en Is het een spel, die jou terug gebracht heeft en gemaakt heeft tot wat je nu Bent en kunt en Mag Zijn, Licht en Liefde. Het hoort er helemaal bij.

Door de illusie is het gebeurt dat jij je in deeltjes hebt opgesplitst, die allemaal bezig zijn, hun weg terug te vinden naar het Licht en de Liefde, waar de Eenheid weer een feit zal Zijn.

Al jouw deeltjes zullen zich uiteindelijk weer met jou en Mij en de Gehele Lichtfamilie en Moeder Aarde, samen voegen tot Eenheid voor Eeuwig.

Het blijft een voortdurende Evolutie, te beginnen met Ascentie naar Ontwaken en onder de sluier vandaan naar het Licht en de Liefde evolueren.

Dat schreeuwt om Vertrouwen in je Zelf, in Mij en in Ons Plan, in het Grote Geheel en Moeder Aarde en ook in Elkaar als Eenheid.

Van Eenheid naar Waarheid voor Eeuwig in Onvoorwaardelijke Liefde.

De Schepper van Al Wat Is