Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

donderdag 20 februari 2020

De Schepper - Alles is Nu


 Mijn Lief en Bijzonder Dierbaar Kind van het Licht,

Als Bron van Alle Liefdevolle Schepping die zich Eeuwig Voortzet, heb Ik ook jou Geschapen naar Mijn Evenbeeld.

In Volmaakte Schoonheid, Heelheid, Compleetheid en Perfectie, want uit Onvoorwaardelijke Liefde Kan Alleen Perfectie Geboren worden, omdat Onvoorwaardelijke Liefde Perfectie Is.

Door de Geboorte van jou, in Uniekheid en Eenheid, kan ik Mij Zelf Kennen in alle Schoonheid en zo Weet Ik dat het Goed Is.

En er is niets wat daar ooit verandering in kan aanbrengen of het laten verdwijnen of vernietigen, want Onvoorwaardelijke Liefde is Eeuwig en is de Kern van Alles en omvat Alles.

Maar door jou, als Kroon op Mijn Werk, kan Ik Mezelf Herkennen en Weet dat jij Mij Bent en da Ik In jou Ben.

Al jouw Zelf Gekozen Ervaringen Erken Ik niet, wel de Wijsheid die jij eruit gehaald hebt.

Jij Hebt Al Mijn Eigenschappen en de Keuzevrijheid om ze, op de voor jou Unieke Wijze, te Gebruiken, daarover heb Ik nooit een Oordeel, want Oordeel ken Ik niet.

Alle Oordeel is van jou Zelf, in Uniekheid en Eenheid en kan nooit van Mij Komen.

Voor Mij is Alles Nu en dus voor jou ook, jij Herkent dat in Eenheid (nog) niet, maar mag dat gaan Doen.

Alles is Nu, ook jou Bedachte verleden, waarin jij jouw Ervaringen Geschapen hebt, om via de Wijsheden die deze Ervaringen jou brachten, Terug te Keren naar de Omschreven Herinnering van de Liefde die jij Bent.

Er is geen verleden en geen toekomst, Alleen het Nu, waarnaar jij, in Eenheid bezig Bent Terug te Keren.

Hierin heeft Vergeving een heel Belangrijke Plaats. En dan Zeker niet Vergeving van Mij aan jou, want voor Mij is Vergeving van wat dan ook, Niet nodig.

Jij Bent en Blijft voor Mij, in Uniekheid en Eenheid, Volmaakt, Heel en Compleet en Mijn Liefde voor jou IS Eeuwig.

Jij Mag en Kunt je Zelf volledig Vergeven voor Al je Vergissingen die je in jouw beleving hebt gemaakt.

‘Ik Vergeef de Gehele mensheid, wat wij elkaar allemaal hebben aangedaan’, is een hele sterke aangegeven Keus om te Vergeven.

En natuurlijk je Zelf Vergeven voor al die keren, dat jij je Zelf in jouw Unieke beleving, in de steek hebt gelaten, in de kou hebt laten staan enzovoorts.

En je Zelf Vergeven dat jij Mij vaak Verantwoordelijk hebt gemaakt voor je zogenaamde ‘fouten’ en dat Ik je in de steek zou hebben gelaten.

Niet Ik, maar jij hebt je Zelf in de steek gelaten, voor Mij Ben je Altijd Volmaakte Onvoorwaardelijke Liefde in elk Nu Moment.

Vergeef….Vergeef….Vergeef…..totdat je gehele Denkgeest Vrij is van Schuldgevoelens.

Er is niets te Vergeven voor Mij of door Mij, Mijn Liefde voor jou in Eenheid is Onaantastbaar en Eeuwig.

Kies voor het Nu en haal je geheel Bedachte en Gekozen verleden naar het Nu Moment en Vergeef……Vergeef…..Vergeef, zowel voor je Zelf als voor het Grote Geheel, tot Alles in het Nu is Opgelost en de Horizontale Tijdslijn niet meer nodig is.

En dan Blijft Alleen de Onvoorwaardelijke Liefde over voor Eeuwig.

De Schepper van Al Wat Is


zondag 16 februari 2020

De Schepper - Zegeviering


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Geliefd en Dierbaar Kind van het Licht, elke keer dat een Fase beëindigd is en een Nieuwe Fase Begint, ben jij een stuk dichter bij je Zelf gekomen.

Het is een Transformatie van de oude naar de Nieuwe jij, steeds meer Vrij van de herinneringen aan de tijd in de boze droom die je overleefd hebt.

Elke Overgave, die je telkens opnieuw als Keus hebt te Maken, zal zorgen dat je Blijer wordt met de Nieuwe jij, die je gewoon vergeten was.

En het zal niet alleen Nieuw Voelen, maar ook Vertrouwd en Eigen en Gezegend en Extatisch, je kunt wel Dansen van Vreugde.

En dat is wat je Terugkomst in de Herinnering van de Liefde die jij Bent, doet in elk Moment.

Het is niet met woorden te beschrijven, alleen te Ervaren.

En die Ervaring zal zo mooi zijn, dat jij je dat NU (nog) niet voorstellen kunt. Je kunt het alleen Visualiseren en Dromen en van daaruit Werken, Samen met Mij aan het Bouwen van het Nieuwe Paradijs op Aarde.

Geen honger, geen verdriet, geen ondergrondse manipulatie, geen rassenhaat enzovoorts, maar uitsluitend Onvoorwaardelijke Liefde die in Alles in Eenheid zich laat Zien en Voelen en Ervaren.

Hoeveel Rust, Acceptatie, Samenwerking enzovoorts zal dit brengen.

De wereld van NU is zwanger van Beloftes, met de Ogen van het Hart waar te nemen.

Een Onvoorwaardelijke Liefde die zich Uitbreidt over en door Alles, zonder enige weerstand. Vrede, Eensgezindheid, maar vooral Liefde voor Alles en iedereen in Eenheid.

Dat Gaat Gebeuren als de Focus op het Nieuwe gaat Zegevieren over het oude, wat Nu al het geval is.

Maar het Grote Geheel mag nog Meegenomen worden en heeft nog het een en ander uit te werken.

Maar de Liefde Zegeviert Altijd, omdat het als Enige Bestaat,

Liefde IS Eeuwig!

De Schepper van Al wat Is


zaterdag 15 februari 2020

De Schepper - Resonantie


De Schepper – Resonantie

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, wantrouwen is iets, dat jij vaak (nog) Voelt.

Naar welke Boodschap dan ook, jij hebt (nog) steeds een Gevoel van: ‘Zou het wel Waar zijn’? Vooral als jouw Zelfvertrouwen nog niet zo groot is.

Ook zie Ik vaak wantrouwen naar Boodschappen die niet met je Hart Resoneren. Waarom? Elke Boodschap komt naar voren, voor diegene die de Boodschap op die manier nodig heeft en met wie het dus wel Resoneert.

Als iets niet met jou Hart Resoneert, laat de Boodschap dan gewoon Zijn. Een heel scherp voorbeeld is hiervoor: 'Hitler heeft de macht gekregen, bij de gratie van de mensen die in hem geloofden. Waren deze mensen er niet geweest, dan was Hitler niet op gestaan’!

Er bestaat ook vaak wantrouwen naar elkaar. Een beetje van: ‘Ik weet het beter dan jij' en een beetje van eigengereidheid en een gebrek aan Respect voor het Pad van je medereiziger, wiens Pad jij niet eens kent.

Waarom ‘denk’ jij, dat het nodig is, over alles een mening te hebben?

Je mag dan Zeker Weten, dat er maar één Pad belangrijk is voor jou en dat is je eigen Pad, je medereiziger is Verantwoordelijk voor eigen Pad en verdient daarom jou Respect. Omgekeerd ook, en daarin bepaal jij je Grenzen.

En als jij Respect Schenkt, lief kind, zal je Respect terug Ontvangen.

Gebeurt dit niet, mag jij je eigen weg gaan en dan zul je medereizigers tegen gaan komen, die wel op dezelfde Energie zitten.

Alles begint bij je Zelf, als jij van je Zelf houdt en dat Uitstraalt, dan zul je merken dat je medereizigers ook van jou Houden.

Als jij je Zelf Respecteert, dan zul je merken dat je ook wordt Gerespecteerd.

Alles wat jij doet vanuit het Licht en de Liefde van je Hart, komt bij je terug. Niet zoals jij vindt, dat het zou horen te gaan, maar zoals het loopt volgens Mijn plan, wat ook jouw Plan is.

Alles is in elk Moment, altijd Goed zoals het Is, behalve als jij gaat 'denken' dat het niet goed gaat.

Het heeft allemaal te maken, met hoe jij naar de Moeder Aarde en Al Haar Leven kijkt. Met de Ogen van je Hart of met de ogen van je lichaam.

Waar Kies jij voor?


De Schepper van Al wat Is


donderdag 13 februari 2020


De Schepper – Paniek

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn bijzonder en Lief Dierbaar Kind van het Licht, niets is zo erg als volledige paniek.

Als jij volledig in paniek raakt, dan ben je afgesloten van de Bron, Mij dus en van al je Familie in het Licht.  Natuurlijk niet werkelijk, maar je Voelt en Ervaart de Connectie niet meer, want je staat er met je rug naar toe.

Jij trekt je, als het ware, terug zo diep mogelijk in je Zelf, om die paniek niet te voelen. Je durft ze niet te doorvoelen en bent ervoor aan het vluchten.

Maar het vind je voortdurend en de paniek wordt steeds groter. Je verstijft als het ware en ‘denkt’ niets meer te kunnen doen dan vluchten.

Als eerste, mag je stoppen met vluchten, voor iets dat je niet eens echt kent. Ga rustig zitten of liggen, Concentreer je op je Ademhaling en haal diep adem en blijf dit doen, tot je in staat bent, rustig adem te halen.

Je mag Beseffen dat jij niet je paniek, die eigenlijk stevig verwant is met angst, Bent. Absoluut niet, dat is de Waarheid.

Jij Bent, Altijd geweest, Bent het NU en zult Altijd Mijn Geliefd Kind Zijn, voor Eeuwig, dat is de Waarheid.

Er is een Voortdurende Energieverhoging bezig en zowel Moeder Aarde en al Haar Leven en zowel buiten als Binnen in jou Stormt het.

Jij weet dat jouw Celletjes in dit snelle tempo, de Volledige Kans Krijgen, alles wat nog diep in de Celletjes verborgen is, eruit te gooien.

Ja, dat is wat Gebeurt, vanwege de Doorlopende Versnelling gooien ze het eruit en krijg je nauwelijks de kans, om te begrijpen wat er met je gebeurt.

Maar je mag Bedenken Lief Kind, dat je Volledig kunt en Mag Vertrouwen dat jij Alleen de Energie binnen krijgt die bij jou Hoort en Past bij jouw Uniekheid, waar jij staat in het hele Proces.

Alles Gebeurt voor jouw Hoogste Goed en is in je Hoogste Belang. Alles is goed Mijn lief kind. En dit is Pure Waarheid.

Zodra jij Stopt met het proberen te Begrijpen wat er gebeurt en Aanvaard dat het Allemaal Goed is, zal de paniek afnemen.

De paniek zal verdwijnen zodra jij weer Kiest in jouw Kracht te gaan staan, in het NU en Vertrouwd en Gelooft dat de Stroom van jouw Leven jouw Alles brengt wat jij in elk Nu Moment nodig hebt, dan zul jij Zeker Weten dat Alles volgens Mijn Plan verloopt.

Alle lege plekken die na deze grote Opruiming Ontstaan in je Celletjes zullen heel snel gevuld worden met de Onvoorwaardelijke Liefde die jij voor Eeuwig Bent en dan zul jij je snel beter gaan Voelen. En ook dat is Pure Waarheid.

Ik Houd Oneindig veel van jou in Volledige Uniekheid en Eenheid en ben maar een Gedachte van je verwijdert.

Je Familie in het Licht staat te allen tijde voor je Klaar, maar vragen is een vereiste vanwege de Keuze Vrijheid van Mij Verkregen, Lief Kind van het Licht.

Kom maar uit je schuilplaats Lief en Dierbaar Kind, in het NU is het vele malen Veiliger. En dat is Volledige Waarheid.

De Schepper van Al Wat Is


zondag 9 februari 2020


De Schepper – Unieke Deeltjes

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Lief en Wonderbaarlijk Kind, jij Bent niet altijd Bereid om je Zelf te zien Samenwerken met bepaalde Deeltjes.

En je zegt dan tegen je Zelf: ‘Daar Voel ik me niet goed bij’!

Jij Weet dat Al je Deeltjes hun Uniekheid hebben zoals jij ook. En toch zijn al die Unieke Deeltjes, Deeltjes van jou die je in elk Moment Weerspiegelen, waar jij Staat.

En dat die Weerspiegeling wel eens iets kan laten Zien, wat jij niet zo leuk en fijn vindt.

Veelal laat de Weerspiegeling iets aan jou Zien, waarin jij je Zelf Herkend van vroeger, toen de illusie jou nog in de greep had.

En dan Kun en Mag je Herkennen, dat de Weerspiegeling laat Zien, dat jij dit achter je hebt gelaten, maar het Deeltje dat het Weerspiegeld nog niet.

En dat brengt Begrip en Compassie. Het betreffende Deeltje is op weg op eigen Pad en heeft nog niet de Wijsheid uit de Ervaring(en) gehaald, die jou Weerspiegeld word als een Herinnering van: ‘Wacht, daar was ik ook eens mee bezig’!

Maar er zijn ook Momenten dat een Deeltje jou iets Weerspiegeld, waar jij je Nu nog mee bezig houd, of midden in zit. En dat is vaak niet gemakkelijk om te Aanvaarden, maar niet onmogelijk.

Het is een Reminder die jou Kan en Mag Helpen om de Wijsheid, die in elke Ervaring van jou zit, eruit te halen.

En omdat jij het niet gemakkelijk vind dit te Her-en Erkennen, projecteer je het liever terug. Een oude ‘gewoonte’ uit de illusie, die om Doorbraak vraagt.

Iets wat als een Ervaring naar je toekomt, in de vorm van een Spiegel of op welke manier dan ook, mag je Toejuichen, want de persoon of situatie die je dit laat Herkennen, doet dit speciaal voor jou. Wees Blij en Dankbaar dat je dit Aangeboden wordt en Kijk zonder angst naar de situatie of in de Spiegel, want wat er Weerspiegeld word, of de situatie die je Gegeven word is al aan het verdwijnen. En het zal alles meenemen wat nog door jou wordt vastgehouden.

Laat het in Liefde Gaan, Omarm het en Besef dat het jou gediend
heeft in de illusie, maar dat je het Nu niet meer nodig hebt.

De Schepper van Al wat Is


zaterdag 8 februari 2020


De Schepper – Verspreiding en Uitbreiding

Lieve Lichtwezens, dit is een boodschap van de Schepper van 12 juni 2017 en er is mij gevraagd dit opnieuw te plaatsen, dus bij deze.

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Dierbaar Kind,

Toen jij Geschapen werd door Mij, ben je Perfect en Volmaakt Geschapen. Volkomen in Evenwicht en Geschapen om voor Eeuwig de Onvoorwaardelijke Liefdesenergie uit te breiden.

Totdat de ‘gedachte’ kwam, hoe het zou zijn om zonder Mij te scheppen. Ogenblikkelijk heb Ik dat omgezet in een spel dat jullie mochten gaan spelen, op Moeder Aarde, met de Scheppingskracht van Mij en de Keuzevrijheid om Terug te Keren naar de Herinnering dat je Liefde Bent en nooit bij Mij bent weggeweest.

Waar dit in ontaarde is jou welbekend en het scheppen werd creëren en ging tegen jou werken. Jij zakte steeds dieper in de illusie, de vergetelheid en vergat de Eenheid in Liefde.

Het Liefdeslichtje bleef in jou Branden en uiteindelijk heeft jou dit, door de Keuzes die je hebt gemaakt, teruggebracht tot in het NU.

De hele weg hiernaartoe is Ontstaan door Verspreiding.

Verspreiding van de Wijsheid die jij, met vallen en opstaan, hebt gehaald uit al jouw Levenservaringen.

En tot je in je Hart ging Wonen, eigenlijk al toen je Hart zich Opende, begon het al, is het overgegaan in Uitbreiding.

Want dat is wat de Onvoorwaardelijke Liefde vanuit het Licht doet, voor Eeuwig Uitbreiden. Zich Zelf op en in elk Moment Herscheppen, steeds opnieuw, een Eeuwigdurend Proces.

Zij die nog diep in slaap zijn, zijn bezig Uit te Breiden wat de illusie ze steeds opnieuw leert. En dat doet de illusie, de mensen geven waarin ze geloven, hoe moeilijk en pijnlijk het ook kan zijn.

Jij die met miljoenen van je Deeltjes de illusie vaarwel hebben gezegd, zijn bezig, constant, de Liefde vanuit het Licht uit te Breiden. Als je in je Hart Woont of tenminste je Hart op een kier hebt, kun je niet anders.

Je BENT Liefde en Liefde Breid zich voortdurend uit en komt weer bij je terug en de Uitbreiding is Eeuwig Durend.

Wat denk jij lief kind, wat is sterker, Verspreiding of Uitbreiding?

Nu zeg je waarschijnlijk: ‘Het ligt eraan, wat je Verspreid! En dat is ook zo, maar Onvoorwaardelijke Liefde Verspreiden, betekent niet, Liefde opdringen!

Liefde Uitbreiden is dat doen, waarvoor je Gekomen bent in Uniekheid en Eenheid en heeft geen Verspreiding nodig, want het Breid zich voor Eeuwig uit en dat is wat jij Bent, voor Eeuwig.

De Schepper van Al wat Is

donderdag 6 februari 2020


De Schepper – Heling en Zuivering

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief dierbaar kind, waarom zet jij je zo schrap met je voeten tegen de muur?

Er gebeuren een heleboel dingen tegelijk en dat maakt je angstig en gestrest en dan word je net een klein kind, dat geen zin heeft om iets te doen wat niet prettig is en waarvan de uitkomst niet bekend is.

De Uitkomst IS wel bekend en is de Belofte van Totale Ontwaking.

In de eerste plaats zijn Alle  Veranderingen die er plaats vinden in een versneld tempo, altijd gericht op jou Hoogste Goed en Grootste Vreugde. En dat geld voor al je Deeltjes.

Je mag bedenken, lief kind dat niets gebeurt om je te pesten of om je dwars te zitten, integendeel!

Als jij bij stress of angst of onzekerheid of boosheid, gewoon gaat zitten en een diepe ademhaling neemt en langzaam weer uitblaast, dan zul je merken dat het wegebt.

Het is niet gemakkelijk, deze Versnelde en Verhoogde Energieën, want ze halen veel omhoog, vanuit het diepst van je Celletjes.

Hecht je er niet aan, je mag langzamerhand toch Zeker Weten, dat al deze gevoelens van de illusie zijn, die omhoog komen om te verdwijnen.

Kleine deeltjes van heel diepe pijn, frustratie, verdriet, boosheid, eenzaamheid en ga zo maar door. Het maakt niet uit lief kind.

Het is allemaal goed, kijk ernaar en constateer wat het is en vraag Ons te Helpen het op te ruimen.

Je hebt al zoveel opgeruimd, wij dragen je op Handen, je bent voor Ons een voorbeeld van Kracht en Doorzettingsvermogen. We Houden Oneindig veel van je en Bemoedigen je waar We kunnen.

Blijf in je Hart, of ga op z’n minst meteen terug als je merkt dat jij je hebt laten verleiden de illusie aandacht te geven.

Want vanuit je Hart kan je de Liefde en Compassie laten Stromen die je Bent, over en door Moeder Aarde en al haar Leven.

Dat doet zoveel meer voor het Grote Geheel en Al wat Leeft dan jij je ook maar enigszins kunt voorstellen.

En weet dat in elk Nu Moment alles precies volgens Plan verloopt.

De Schepper van Al wat Is