Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

dinsdag 21 augustus 2018

De Schepper - Zelf - verdediging

 

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, waarom denk jij (nog) vaak, dat jij iets te verdedigen hebt?

Dit wordt voorafgegaan door het gevoel (ontstaan uit een gedachte, bewust of onbewust) dat je aangevallen wordt.

Waar komt dit vandaan? Als jij vanuit jouw Waarheid vanuit het Licht en de Liefde van jouw Hart iets zegt, of laat Zien, of Uitstraalt en je wordt niet geloofd, dan glimlach je en ga je verder. Je beseft, dat je medereiziger het (nog) niet begrijpt.

En aangezien een discussie geen enkel doel dient en alleen negativiteit voedt, doe jij daaraan niet mee.

Maar als jij 'aangevallen wordt', over iets waarvan jij het als Waarheid voelt, vind je (nog) vaak, dat je iets te verdedigen hebt en dat doe je dan ook.

In de vorm van, ja maar als....enzovoorts. Het laat toch echt Zien, dat jij Zelf degene bent, die je probeert te overtuigen, want het gaat altijd om jou.

Het gaat nooit om de medereiziger, wiens aanval helemaal niet voor jou bedoeld is, maar hem/haar iets over zich Zelf laat zien. En als hij/zij dat niet begrijpt, is het niet aan jou, daar verandering in aan te brengen.

Jij mag naar je Zelf kijken en je afvragen, waarom je Geloof in wat je in het Licht en de Liefde van jouw Hart je heeft ingegeven, (nog) zo klein is.

Misschien ‘denk’ je nog steeds dat het niet waar kán zijn en stop je dat weg, omdat je vindt dat je dat niet hoort te 'denken'.

Of welke andere reden dan ook, het word je allemaal Aangereikt, zonder oordeel, om Bewust te worden van waar jij staat in jouw Unieke Proces, in Uniekheid en Eenheid. En hoe je daar verder in mag en kunt komen.

Niets meer en minder, geen verwijt of aanval, of goed of fout, gewoon een Aanrijking, waar je naar mag kijken.

En bovendien valt er niets te verdedigen wat betreft je Hartgevoelens. Je kunt medereizigers tegen komen, die dit nog niet begrijpen. Maar volg jouw manier van in het Leven staan en hoe je ermee om gaat, heel nieuwsgierig. Van een afstandje je Zelf bevragen, wat jij hebt en kunt, wat zij (nog) niet hebben en kunnen begrijpen en dat is Prachtig om te Herkennen.

Jouw medereizigers die het (nog) niet Begrijpen zijn de aankomende strijders in het Vredesleger voor de Nieuwe Aarde en hoe mooi is dat, lief kind.

De Schepper van Al Wat Is

maandag 20 augustus 2018

De Schepper - Hart - Inspiratie


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief Inspirerend kind, heb jij wel eens in Het Licht en de Liefde van je Hart gevoeld wat Inspiratie eigenlijk is?

Inspiratie is je medereiziger alle dingen laten Weten, waarvan jij Voelt, Op jouw Unieke Wijze, dat het uit het Licht en de Liefde van jouw Hart komt. Het is net als met kinderen. Het is zo gemakkelijk alles te laten horen wat je níét goed vind. Maar als je alles wat wél goed gaat, benadrukt, dan doet het kind moeite om dat meer te laten zien.

Zo is het ook met je medereizigers. Vergeet niet lief kind, dat elke medereiziger het Licht van de Onvoorwaardelijke Liefde in zich heeft. Het is niet altijd even gemakkelijk om het ook te Zien, maar je Hart wéét.

En dat Lichtje Ontvlamd zodra jij laat weten, dat je dat Lichtje van Liefde Erkend en Herkend. Als het ware het vuurtje ontsteken met jouw Eeuwige Hartvlam.

Want jij die in het Licht en de Liefde van je Hart woont wéét, dat juist die medereizigers die weinig Liefde tonen en Respect enzovoorts, hebben het hardst nodig, Gevoed te worden met de Onvoorwaardelijke Liefde die jij bent.

En Ik weet, dat jij jouw Liefde vanuit het Licht in elk moment laat Schijnen over en door Moeder Aarde en al Haar Leven. Maar het is een duidelijke uitbreiding van je taak, als Ik zeg, dat de Medereizigers op Aarde het meer dan nodig hebben, dat jij ze Inspireert en Activeert in hun Hart Liefde.

En Ik hoor je nu zeggen: “Maar ik kan toch niet alle medereizigers bereiken, die het hard nodig hebben”?

In de eerste plaats mag je bedenken dat jij niet kunt weten, welke medereizigers het hard nodig hebben, dat kun je wel 'denken' te weten.

Je mag beginnen bij de medereizigers in je directe omgeving. Kijk naar ze met de ogen van je Hart en je zult Zien, wat benadrukt mag worden en gestimuleerd, met Daden. Geef Complimenten!

Over de boodschappen die elke week belangeloos mee genomen worden voor die buurtjes op leeftijd. Of de voetbalwedstrijd van hun kind, waar ze elke wedstrijd aan de lijn staan. En zo zijn er vele dingen te Zien, zonder oordeel, waar je over kunt Complimenteren, want dit Stimuleert.

Gewoon het gevoel geven, dat ze Liefdevol bezig zijn, voor zichzelf of voor de ander. Want je mag bedenken dat hun Eigenwaarde dit heel goed kan gebruiken en dat is belangrijk. En het zal zorgen dat ze nog meer Liefdevolle dingen gaan doen en dat is de bedoeling.

Laten zien hoe jij vanuit je Hart in Liefde en Licht Leeft laten Zien en Weten. En je mag bedenken, dat wat je voor één doet, doe je voor het Geheel en dus ook voor je Zelf. En als het nodig is om je Zelf te beschermen tegen negativiteit, dan mag je bedenken, wat jij voor je Zelf doet, doe je ook voor je medereiziger. Onvoorwaardelijke Liefde en Compassie Sturen is minstens net zo belangrijk.

Luister naar je Hart, je Intuïtie.

De Schepper van Al wat Is

zondag 19 augustus 2018

De Schepper - Zelf - Vertrouwen


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, ‘wantrouwen’ is iets, dat jij vaak (nog) voelt. Naar deze boodschappen, begint het steeds beter te worden en heeft het vaak nog te maken, met geen of weinig Zelf - Vertrouwen.

Maar Ik zie vaak ‘wantrouwen’ tegenover Boodschappen die niet met jouw Uniekheid in het Licht en de Liefde van je Hart Resoneren. Waarom? Elke Boodschap komt naar voren, voor diegene die het op díé manier nodig heeft en het dus wél Resoneert.

Als iets niet met jouw Hart resoneert, laat de Boodschap dan gewoon zijn. Een heel scherp voorbeeld is hiervoor: 'Hitler heeft de macht gekregen, bij de gratie van de mensen die in hem geloofden. Waren deze mensen er niet geweest, dan was Hitler niet op gestaan.

Er bestaat ook vaak ‘wantrouwen’ naar elkaar. Een beetje van: ‘Ik weet het beter dan jij' en een beetje van ‘eigengereidheid’ en een gebrek aan Respect voor het Pad van je medereiziger.

Maar ‘denk’ jij, dat het nodig is, overal een bepaalde mening over te hebben?

Dan mag je bedenken, dat er maar één Pad belangrijk is voor jou en dat is je eigen Pad, je medereiziger is Verantwoordelijk voor eigen Pad en verdient daarom jou Respect.

En als jij Respect schenkt, lief kind, zul je Respect terugontvangen. Gebeurt dit niet naar jou toe, dan mag jij je eigen Weg gaan en dan zul je medereizigers tegen gaan komen, die wel op dezelfde Energie zitten als jij.

Alles begint bij je Zelf, als jij van je Zelf Houd en dat Uitstraalt, dan zul je merken dat je medereizigers ook van jou Houden.

Als jij jezelf Respecteert, dan zul je merken dat je ook wordt Gerespecteerd. Alles wat jij doet vanuit het Licht en de Liefde van je Hart, komt bij je terug. Niet zoals jij vindt, dat het zou horen te gaan, maar zoals het loopt volgens Ons Plan. Weet je nog? Mijn Plan is ook jouw Plan.

Alles is in elk Moment, altijd goed in je Wereld, behalve als jij gaat 'denken' dat het niet goed gaat.

Het heeft allemaal te maken, met hoe jij naar Moeder Aarde en al haar inwoners kijkt. Met de ogen van je Hart of met de ogen van je lichaam.

Waar kies jij voor?

De Schepper van Al wat Is

zaterdag 18 augustus 2018

De Schepper - Wist jij dat........


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Innig Geliefd Kind, er is een aardse versie van jou en een Hemelse versie. Oftewel deeltje. Wist je dat?

En weet je ook dat het hoort bij jouw Compleetheid? Bij jouw Heelheid?
Bij dat wat je Bent, in elk moment? Een Hemels Lichtwezen? En een Hemels Lichtwezen in een menselijk jasje, een lichaam, omgeven door je Lichtlichaam?

En al kun je dit Lichtlichaam (nog) niet zien, dat wil niet zeggen dat het er niet is. Wist je dat lief kind?

Wist je, dat je behalve de aardse taal, ook beschikt over een Lichttaal?
En al kun je deze Lichttaal (nog) niet gebruiken of begrijpen, wil dat niet zeggen, dat het niet bestaat. Wist je dat?

En wist je dat je iedere nacht, als je slaapt in je Energetische Lichtlichaam bij Ons in het Licht bent? En als jij je dit niet kunt herinneren in je momenten als je niet slaapt, wil dat niet zeggen, dat het niet Waar is.

Wist jij dat jij in je slaap bezoeken aflegt bij bijvoorbeeld jouw Raad? Die jouw altijd Advies meegeeft, hoe je met een bepaalde kwestie in je leven om zou kunnen gaan en al herinner jij je dat niet in je waak momenten, dat wil niet zeggen dat het niet Waar is.

Wist jij dat de Engelen en Aartsengelen altijd klaar staan, om je een knuffel te geven, of je te troosten, of op welke manier ook, je bij te staan? Je hoeft het alleen maar te vragen. En als jij dat niet voelt, zoals jij dat denkt te 'moeten' voelen, dan betekent dat niet, dat Ze er niet voor je zijn in elk moment.

Wist je dat de Verrezen Meesters, op alle mogelijke manieren, voor je klaar staan, om je te helpen met welke vragen dan ook? Welke Meester je vraagt mag je zelfs in je Uniekheid zelf Kiezen en vragen. En dat jij het antwoord niet ontvangt, zoals jij het meent te 'moeten' ontvangen, dan betekent dat niet, dat het niet gegeven is.

Wist jij dat je Hogere Zelf, die jou kent als geen ander, altijd voor je klaarstaat om je bij te staan in je dagelijkse leven in elk moment? Je hoeft je enkel maar te verbinden in de Stilte van je Hart Centrum. En als je het antwoord niet krijgt, zoals jij vind dat het zou 'moeten' gaan, dan wil dat niet zeggen, dat het niet gegeven word.

Wist jij dat Ik Oneindig veel van je houd in Compleetheid en Heelheid, zoals je bent in elk moment? En dat niets daar ooit verandering in kan aanbrengen? Wat je ook doet?

Wist je dat je niets hoeft te leren of onder de knie hoeft te krijgen, of te lezen, of welke cursus dan ook te volgen? Je bent al Heel en Compleet, je gaat het je Herinneren, als de tijd voor jou daar rijp voor is. Je bent op weg, lief kind en altijd, in elk moment Heel en Compleet, vergeet dat nooit!

De Schepper van Al Wat Is


vrijdag 17 augustus 2018

De Schepper - IK BEN.......


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Energierijk kind, alles is Energie, jij geeft Mij en alles een naam, omdat je 'denkt' dat nodig te hebben. Maar in de Werkelijkheid zijn  Ik en jij en Alles, datgene wat jij ervan maakt, via een naam, via een naam, die je ‘denkt‘ nodig te hebben.

Maar niet de naam heeft betekenis, maar wat het weergeeft, wat het laat zien en vooral Voelen. Als Eenheid in Energie aan geeft, dat jij in Alles bent en Alles is in jou, dan betekent 'IK BEN...” Alles.

Als je op het punt beland, dat je geen naam meer nodig hebt, dan zijn het dus allemaal benamingen die de lading van 'IK BEN' nooit kunnen dekken.

Jij leeft in Uniekheid en Eenheid op een Vrije Wil Planeet, die jij verschillende benamingen toekent. Maar ook de planeet waarop jij, tijdens je reis in een lichaam, woont, is in haar/ zijn diepste wezen 'IK BEN'!

Behalve de benamingen die jij nodig ‘denkt’ te hebben om iets aan te geven, zit daarachter ook nog de betekenis van je Gevoel, jouw Beleving, die Uniek is. Zoveel medereizigers als er op Moeder Aarde zijn, zoveel Belevingen zijn er bij benamingen van wat dan ook.

Jij hebt een heel ander Gevoel en Beleving bij bijvoorbeeld de naam 'spiritueel', dan wie van jouw medereizigers dan ook. Want jij bent Uniek.

En toch zit jij vaak 'vliegen te vangen' zoals jij dat zo mooi noemt, als het gaat om welke benaming dan ook, die voor jou een bepaalde Beleving aan geeft. Je zou zo graag willen dat de ander je Begrijpt, Aanvoelt, je Gelooft of wat dies meer zij.

Jij Gelooft nog steeds, dat jou de naam Medium bijvoorbeeld, tot een bijzonder iemand maakt. Die toch zeker in staat 'moet' zijn, contact te leggen met het Licht, of Gidsen of wat dies meer zij, om iets door te kunnen geven, waarvan de medereiziger geen weet heeft.

Denk jij lief kind dat, in boven genoemd geval, het je medereiziger motiveert, stimuleert Blij te zijn met zich Zelf en van zich Zelf te gaan houden? Dat ze bezig zijn zich te gaan Herinneren, dat ze Onvoorwaardelijke Liefde Zijn?

En dat geld voor zoveel benamingen die men zichzelf toe eigent, om zodoende zich te kunnen presenteren als, minimaal, iemand die iets meer kan en weet dan de medereiziger.

Is het niet zo, dat je in Eenheid uit dezelfde Energie van Onvoorwaardelijke Liefde Geschapen bent? En dat in Eenheid jij en je medereizigers allemaal dezelfde Gereedschappen hebben meegekregen?

In Uniekheid wat betreft Gaven, maar in Liefdes Energie gelijk?

En is het niet zo, dat jij in Eenheid in je diepste Kern kunt zeggen: 'IK BEN....'?

De Schepper van Al Wat Is


donderdag 16 augustus 2018

De Schepper - Onvoorwaardelijke Liefde is Energie


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn innig geliefd kind, jij bent Alles, wat Ik ook ben. Dit is al vele malen door Mij geschreven. Mijn Energie is Onvoorwaardelijke Liefde en vanuit deze Liefde geef Ik jou, in elk moment, Mijn Energie. Met dezelfde Onvoorwaardelijke Liefde in Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig.

Alles uit de illusie is aan verandering onderhevig, omdat het bestaat uit los zand. Zo veranderlijk, dat ze uiteindelijk niet meer KAN veranderen, omdat ze verdwijnt in het niets, van waaruit ze gekomen is.

Jij bent het Universum, Omniversum, maar ook het kleinste subatoom, niet waarneembaar met het menselijk oog. Maar ook al is iets niet waarneembaar, daarom Bestaat het nog wel, als onderdeeltje, al is het nog zo klein, van jouw Zijn.

En Alles is gemaakt uit Mijn Energie en dus, in de Kern, Onvoorwaardelijke Liefde. Zelfs het kleinste zandkorreltje is ontstaan uit Onvoorwaardelijke Liefde, dat in Mij en dus ook in jou aanwezig is. En in Alles wat de Kern van Onvoorwaardelijke Liefde in zich heeft.

Dit alles is Oneindig en Eeuwig en daarin is jouw Uniekheid in Eenheid een Machtig en Krachtig deeltje.

Jij bent van je Zelf gaan Houden en dat groeit en groeit en brengt je uiteindelijk, na het korte oponthoud in de illusie, terug bij wie je werkelijk Bent. Net als Ik, Onvoorwaardelijke Liefde in Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig.

Deze Evolutie gaat Eindeloos door en Eeuwig met jou en alles wat Leeft, samen in het Middelpunt. Onlosmakelijk met elkaar Verbonden in Oneindige Vreugde en Extase.

Hoe meer jij van je Zelf gaat houden, hoe groter het Veld van Onvoorwaardelijke Liefde zich uitbreidt in jou en dus ook in Mij en omgekeerd. En natuurlijk in Uniekheid en Eenheid.

Je lichaam is in het Moment je huisje waarin jij woont, maar jij woont ook in jouw Lichtlichaam als Lichtwezen. Dus ook je lichaam is bezig om terug te keren naar een Lichtlichaam. Met gebruikmaking van jouw Keuzevrijheid en zelf je tempo bepalend, welke jij wenst aan te nemen.

Jij mag er ook voor Kiezen in een Lichtlichaam verder te gaan en jouw leerprocessen die gaan met je mee, maar dan met Vreugde, Extase en alle andere manieren om je Zelf te uiten en te laten Zien in de Onvoorwaardelijke Liefde die jij Bent.

In een Oneindige Werkelijkheid, waar je alles kunt Zijn, wat je wenst te Zijn. Alle mogelijkheden liggen voor je open. Waar alleen uitsluitend Licht en Liefde in Vrijheid beleefd worden tot in Eeuwigheid.

Want alleen Onvoorwaardelijke Liefde Bestaat.

De Schepper van Al wat Is

dinsdag 14 augustus 2018

De Schepper - Uniekheid in Eenheid


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn innig geliefd kind, jij bent in Eenheid Mijn Geliefde kind. En al je deeltjes zijn een deel van jou en dus ook van Mij in Eenheid.

Ieder deeltje voegt iets toe aan jouw Uniekheid en zo vorm jij met alle Uniekheden samen de grote Uniekheid die Ik ben en daardoor ook jij.

Het klinkt ingewikkelder dan het in feite is. Dat komt omdat Eenheid niet in wereldse taal is weer te geven. De taal schiet tekort daarin.

Als Ik in jouw Spiegel kijk, dan zie ik alle Uniekheden die tezamen de Uniekheid vormen die Ik ben en dus ook jij.

De som van het totaal aan Uniekheden is groter dan de aparte delen.

Dit is een vast wiskundig gegeven, die je een beetje op weg kan helpen.

Jij alleen bestaat niet, het is NOOIT alleen, dan Al Een in Uniekheid.

Jij bent samen met al je kleine Unieke deeltjes een grote Uniekheid die de gehele Schepping weergeeft.

Jij hebt een Goddelijk deel in je, dit maakt dat jij alle Wijsheid al in je hebt, maar vaak nog slapende, nog niet her-innerd.

En zolang je niet al je deeltjes Aanvaard als een deel van jou, in al de Uniekheden, is de Eenheid (nog) geen feit.

Er is niets en niemand, waar dan ook, dat geen deel van je is. Als jij zou kunnen zien, wat Ik zie in al je Unieke deeltjes, dan zou je aan Eenheid geen moment meer twijfelen, of zeggen of misschien 'denken'  dat je het niet begrijpt.

Ik heb de afgescheidenheid niet gecreëerd, maar jij, met al je deeltjes. Dat maakt dat Ik dus ook voorbij zie aan de illusie. En alleen de  Onvoorwaardelijke Liefde zie in alle Uniekheid, die binnen elk deeltje aanwezig is, ongeacht hoe ze zich ook presenteren op Aarde in de illusie.

Alleen dit is de Waarheid voor Eeuwig. Jij bent in Eenheid Onvoorwaardelijke Liefde. Er bestaat niets anders.

De Schepper van Al wat Is