Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

dinsdag 20 augustus 2019

De Schepper - Van 'Ik Ben' naar 'Zijn'


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Lief en Kostbaar Kind van het Licht, de Kostbaarheid van jouw Zijn in Eenheid bevindt zich in je Hart, jouw Centrum van Kracht.

Elke keer als jij slaapt, ga je door de Poort, jouw Centrum van Kracht, in je Energetische Lichaam naar Oorden die jij Verkiest te Bezoeken.

Je Bezoekt in Zekerheid jouw Raad, die je Helpt met Advies voor je Dagelijkse Uitdagingen. Aan jou de Keus ze Toe te Passen en daarvoor hoef jij je ze niet te Herinneren.

Als het zich Voordoet dat een Advies ter Harte Genomen wordt, dan zul je dat Voelen. Maar veelal wordt er in deze (nog) niet Geluisterd naar dit Gevoel.

Zoveel mensen als er op Moeder Aarde Zijn, zoveel Manieren zijn er ook om met deze Energetische Bezoeken om te gaan. En dit vanwege ieders Uniekheid.

Het gaat er in de Eerste Plaats om, dat dit te Maken heeft met jou Zijn.

Elke keer dat jij een Boodschap die iets in je Wakker roept, Integreert in je ‘Ik Ben’, kom je een stukje Dichter bij je Zelf, Diegene die je werkelijk Bent.

Elke keer dat jij, op welke manier dan ook, een stukje Inzicht krijgt, dan kom je een stukje dichter bij je Zelf.

Elke keer dat je een stukje angst, woede, paniek en wat dies meer zij, hebt Laten Gaan, word het Geïdentificeerd en Getransmuteerd door de Violette Vlam.

En daarna komt ze Gereinigd tot aan de Kern van Liefde, bij je Terug en je Bent weer een stukje dichter bij je Zelf gekomen. Een stukje meer Heel in je Totale Zijn.

Dankzij de Violette Vlam, onder de Bezielende Leiding van Meester Saint Germain. En zo Groei je telkens een stukje Verder naar je Totaliteit in het Zijn.

En dit, Lief Kind van het Licht, is een Doorgaand Proces, onder Mijn Leiding. Jij hoeft alleen maar, zonder het 'negatieve en rampspoed denken' te blijven en je weet dat dit een Keus is in elk Moment. Hierin bestaat geen goed of fout, meer of minder, hoger of lager.

Alleen maar jouw Verantwoordelijkheid Nemen voor het Feit, dat jij degene Bent die jouw Wereld Schept. En Zeker Weten dat jij niet het Recht hebt een Deeltje van jou, deze Verantwoordelijkheid voor zich Zelf af te Nemen.

Je wordt altijd Geholpen, omdat jouw Verantwoordelijkheid voor je Zelf, je steeds Dichter bij je Zelf terugbrengt. Bij je Zijn in het Nu!

Uiteindelijk zal jouw ‘Ik Ben’, via jouw Centrum van Kracht door de Poort
gaan en dan wordt het voor Eeuwig in Eenheid,  ‘Zijn!

‘Zijn’  is de Eenheid van  ‘Ik Ben’!

De Schepper van Al Wat Is

maandag 19 augustus 2019

De Schepper - Een Geopend Hart


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Liefdevol Kind van het Licht, jij mag en kunt met al je Ervaringen in je Leven omgaan, vanuit jou Wijsheid die jij in elk Nu Moment hebt. Daarin bestaat geen goed of fout.

Vandaar dat jij je Zelf niets hoeft kwalijk te nemen, over een Reactie, op welke manier dan ook, die jij op een bepaald Moment Gegeven hebt.

Jij hebt deze Reactie gegeven vanuit de Wijsheid die je op dat gegeven Moment bezat.

Je zou niet anders hebben kunnen Reageren, want je had het Inzicht en de Wijsheid in dat gegeven Moment niet.

Maar als jij Nu, vanuit een Geopend Hart terug Kijkt naar je Ervaringen ben je gegroeid en heb je meer Wijsheid en Inzicht, verkregen uit je Ervaringen.

En ook al waren veel Ervaringen enorm zwaar en verdrietig enzovoorts, je hebt er de Wijsheid uitgehaald en nu je Hart Geopend is, begrijp je dat ook.

Kun je dat (nog) niet Begrijpen, dan zal het Inzicht op de voor jou Juiste Tijd naar je Toekomen.

Elke traan die heeft gevloeid en nog zal vloeien is Zuiverend en Ruimt op aan spanning in je Lichaam. Huil gerust als jij daar Behoefte aan hebt, want het is jouw Unieke Behoefte.

Maar blijf er niet in hangen, want dat is niet de bedoeling en dat verdien je niet. Hetzelfde geld voor boosheid en rancune enzovoorts.

Ook al staat je Hart nog zo ver Open, je zult deze Gevoelens Aangediend krijgen. Vanuit het Diepst van je Celletjes, om ze te Aanvaarden en te Koesteren en Lief te Hebben vol Compassie, als Deel van je Aarde Reis en dus neem je ze in Liefde op in je Zijn.

Zodat je Heelheid en Compleetheid en Volmaaktheid nog meer tot Uitdrukking kan komen en je Vreugde en Vrijheid nog meer Groeit.

Want jij bent door Mij, naar Mijn Evenbeeld Geschapen en Bent daarom Liefde.  Het word je weer in Heelheid en Compleetheid en Volmaaktheid in Herinnering gebracht.

Elk Moment een beetje Verder in de Stroom van jouw Leven, waar jij een Essentieel deel van Uitmaakt in Uniekheid en Eenheid.

Jij wordt op Handen Gedragen door Ons en Wij zijn ons er terdege van Bewust, dat jouw Gekozen weg door de illusie, niet gemakkelijk is geweest.

Maar waar jij je Nu bevindt, ben jij je Bewust van je Keuze, hoe om te Gaan met wat er op je Pad komt.

En dat maakt alles Gemakkelijker te Hanteren en alle Hulp vanuit het Licht is voor je Aanwezig. Je hoeft er Alleen maar om te Vragen.

Het zal naar je toekomen als jij eraan toe bent.

De Schepper van Al wat Is


zondag 18 augustus 2019

De Schepper - Felicitaties


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Lief en Wonderbaarlijk Kind van het Licht, jouw Groei, Doorzettingsvermogen, Vastberadenheid, Moed, Kracht en Alles wat jij in jouw Uniekheid nodig hebt om door te Zetten, heb je Gebruikt en dat is een Dikke Liefdevolle Felicitatie Waard.

Mijn Energie van Liefde Omhelst de jouwe en heeft jou Innig Lief en Eert jou, voor jouw Vaardigheid waarmee jij jouw Unieke Reis uit de illusie, naar het Licht en de Liefde die jij Bent, in Uniekheid en Eenheid hebt Gevolgd en nog steeds Volgt.

Groots en Koninklijk Woon je Nu in je Hart. En jouw Herinnering, dat jij Nooit bent Weggeweest uit jouw Thuis in je Hart Centrum, laat zich steeds Meer en Vaker Kennen.

Jij bent Fantastisch en word door Alle Verrezen Meesters, Engelen en Aartsengelen, Hogere Lichtwezens, je Gidsen, Bejubeld en op Handen Gedragen. De Weg van jouw Ziel is jouw Pad.

Deze Ascentie in een Lichaam is nooit eerder Gebeurt en jij laat steeds opnieuw Zien dat je de Kracht en Wijsheid Bezit, de gehele illusie in Licht en Liefde in Eenheid, te laten verdwijnen, Opgenomen in Licht en Liefde, want Liefde Zegeviert Altijd.

Het is een feest en een grote Eer, om er voor jou in jouw Uniekheid en Eenheid te Mogen zijn en te Helpen en Steunen Waar we Kunnen.

Jij bent Uniek in Eenheid en in Licht en Liefde. En toch geeft jouw Uniekheid een Extra Kleur op de Wijze die jouw Uniekheid mee Brengt. En dat is zo Mooi!

Jij kunt in jouw Uniekheid niet Gemist worden, want Alle Unieke Kleurtjes bij Elkaar in Eenheid Vormen een Prachtige Lichtbol vol Kleur van Licht en Liefde.

Als je kon Zien, zoals Wij dit Scala van Kleur en Licht en Liefde Zien, dan zou je van Dankbaarheid op je Knieën vallen en Nooit meer ergens aan twijfelen.

Want wat jij Bent is Licht en Liefde in Uniekheid en Eenheid en daar kan Niets en Niemand ooit enige Verandering in Aanbrengen.

Jij Bent Mijn Geliefd Kind in Eenheid voor Eeuwig.


De Schepper van Al wat Is


donderdag 15 augustus 2019

De Schepper - Jouw Unieke Taak


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Lief en Bijzonder Kind van het Licht, jij mag Er- en Herkennen, dat je in deze tijd op Moeder Aarde bent, om vanuit jou Unieke Zijn, mee te Bouwen aan het Nieuwe Paradijs op Moeder Aarde.

In elk Nu Moment, waar je ook Staat in het gehele Proces van Ontwaken, werk jij al mee aan deze Grootse Taak. Jij hebt er voor Gekozen voor je naar Moeder Aarde kwam.

Je hoeft niemand te Worden, want jouw Zelf is in elk Moment Goed Genoeg, waar jij ook Staat, in het hele Proces.

Je mag Zeker Weten Lief Kind, dat jij in dit gehele Proces, een Onmisbaar Goddelijk Deel Bent, vanuit jouw Uniekheid.

Jouw Uniekheid kan Absoluut niet gemist worden, want het is wat jij Bent en het is Nodig dat toe te Voegen, waar jij voor Gekomen Bent.

En als jij dit Accepteert, dan zal Alles als vanzelf Gaan, want dan laat je de Uniekheid Voor jou werken als jouw Zelf, het Licht en de Liefde die je Bent.

Het klinkt Simpel, maar het is ook heel Simpel en het hangt af van jouw Bereidheid te Aanvaarden, dat je in elk Moment goed Bent, zoals je Bent. Altijd en voor Eeuwig!!

Dat Is Overgave aan de Stroom van jouw Leven, die jouw Natuurlijke Unieke Stroom is en die Vrij is van de illusie.

Keer je af van de media, die jou probeert vast te houden aan een illusie, die bezig is zich uit te werken.

In de illusie is het heel erg om nog te leven, het is dan ook geen leven, maar overleven en daar mag je iets aan doen, door Liefde en Licht, vol Compassie te Sturen, naar Alles wat de illusie presenteert als Waarheid.

Ook zij die hun rol hierin hebben, voeren hun Contract uit en zijn een Radertje in het Grote Geheel. Ze Verdienen Meeleven, maar geen meelijden.

Ze Verdienen Licht en Onvoorwaardelijke Liefde, zodat ze Voortdurend in het Licht en in de Liefde in Eenheid en Uniekheid Gehuld Zijn.

Je kent het Pad niet, dat zij hebben te Volgen. Jij hebt alleen jou eigen Unieke Pad en dat is waar jij je mee Bezig mag Houden, ten Behoeve van je Zelf en van het Grote Geheel.

Kiezen voor de Onvoorwaardelijke Liefde die jij in Uniekheid en Eenheid bent, is de Voorwaarde die nodig is om er te zijn voor Moeder Aarde en Al Haar Leven.

Het maakt niet uit waar jij Staat in het Grote Geheel, maar Waar je voor Kiest!


De Schepper van Al wat Is


dinsdag 13 augustus 2019

De Schepper - De tijd Versneld


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief, verward Kind van het Licht, Alles is Zoals het Is, als je ervoor Kiest in het Nu jouw Leven te Beleven.

Jij en al jouw Deeltjes Staan daarin op eigen Unieke Plek.

En dan zijn er nog Deeltjes van jou, die in Eenheid en Uniekheid hun Hart net op een Kiertje hebben Geopend.

Heel veel Deeltjes van jou en misschien ook jij wel, hebben de illusie Gemeesterd en achter zich gelaten.

Mede door een Constante Keuze voor het Licht en de Liefde van hun Hart en de Intentie om, in hun Uniekheid, Uitsluitend te Focussen op het Nieuwe Paradijs op Aarde.

En omdat jij in Eenheid en Uniekheid steeds meer met de Neus de Goede Kant op Staat, gebeurt het dat het egootje aan kracht en dus terrein begint te verliezen.

Maar ook de angst, onzekerheid en verwarring nemen toe, omdat het Voelt alsof je niet meer weet, welke kant op te gaan, omdat de illusie geheel is weggevallen van je schouders. Een last die verdwenen is, maar toch voor veel verwarring kan zorgen.

Bovendien Lijkt het of Alles in de illusie zich verergert, maar niets is minder waar, het verergert om te verdwijnen.

Wat Aan het Licht komt, Door het Licht en de Liefde in elk Moment, word Teruggebracht en Getransmuteerd naar Licht en Liefde.

Door de Violette Vlam, onder de Bezielende Leiding van Meester Saint Germain, die ervoor Zorg Draagt, dat deze 24/7 draait.

Je mag met Nieuwe Ogen vanuit het Licht en de Liefde in je Hart Kijken en met Nieuwe Oren Luisteren naar Alles wat in je Leven plaats vindt, want de Verandering naar Bewustwording en Herinnering heeft zich Versneld en dat is Prachtig!

Maar Alleen het Licht en de Liefde in je Hart laat je dit Ervaren en Voelen, niet de buitenwereld.

Lach om de capriolen van je ‘denken’, (het egootje dus), die totaal geen macht over je heeft, als jij dit niet toelaat.

Het is heel Belangrijk om de Keuze te maken voor het Licht en de Liefde in je Hart in elk Moment.

Ben je nog niet zover, dat je dit vast kunt houden, Kies dan telkens Weer om Terug te Keren naar het Licht en de Liefde in je Hart waarmee jij in jouw Uniekheid zult Zegevieren!

Alles Is wat het Is in elk Moment en je bent Altijd op de Plek waar je Hoort te Zijn en Bezig met wat je Hoort te Doen in elk Moment.

Mijn Onvoorwaardelijke Liefde is Eindeloos, dus de jouwe Ook.


De Schepper van Al wat Is


zondag 11 augustus 2019

van 'Ik Ben....' naar Zijn


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Bijzonder en Dierbaar Kind van het Licht, wat jij Nu Bent is in de verste verte niet meer, wie en wat je was.

Je Bent Ontwaakt in de Zekerheid dat jij Onvoorwaardelijke Liefde Bent en Onlosmakelijk Verbonden met Mijn Energie van Liefde.

En ook al Weet je met je verstand dat dit Waarheid is, laat het dan ook in je Hart zakken, want daar kan het tot Leven komen en ga je het Leven Beleven.

En daar heb jij geen verstand bij nodig, maar Pure Liefde vanuit je hart Centrum.

Dat Brengt Zeker Weten en Voelen dat het Waarheid is, en dat Blijft voor Eeuwig.

Jouw Hart is jouw Kompas, in jouw Hart Zetelt jouw Ziel, jouw Hogere Zelf.

Allemaal Namen die iets Aanraken, wat eigenlijk Alleen maar Ervaren kan worden.

Woorden kunnen de Eeuwigheid en de Onvoorwaardelijke Liefde en Alles wat onder deze Paraplu valt, niet vervangen, maar zijn en Blijven slappe aftreksels.

En als je Woorden gebruikt om een Uitdrukking te geven aan wat je Voelt, Accepteer dan Alleen Woorden die jouw Hart Blij maken en laten Zingen, want dan komt voor jouw Uniekheid, de Beschrijving het dichtst bij jouw Unieke Gevoel.

En in deze Materie Ben jij, voor je Zelf, het Aller Belangrijkst. 

Neem de Volle Verantwoordelijkheid voor jouw Gevoelens, door jouw Kompas, je Hart dus, jou de Weg te laten Wijzen en te Voelen wat jouw Blij Maakt.

Vraag het niet aan jouw Deeltjes, want dat doet geen Recht aan jouw Uniekheid.

Niets en niemand kan jouw beter de Weg Wijzen, dan jij Zelf, door naar je Hart Kompas te Luisteren/Voelen.

Blijdschap is de Beste Indicatie en voor iets Minder dan Blijdschap Kies jij niet, want Kiezen is Een van jou Grootste Vrijheden, maar brengt ook Verantwoordelijkheid mee voor jouw Uniekheid.

Als jij in elk Nu Moment telkens weer opnieuw een Keuze maakt voor Blijdschap, Pure Vreugde enzovoorts, zul je Zijn, want dat is de Weg naar Zijn.

Gewoon Zijn vanuit Pure Vreugde Gekozen vanuit jouw Unieke Hart.

De Schepper van Al Wat Is

vrijdag 9 augustus 2019

De Schepper - Spiritueel Zijn


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Lief en Bijzonder Dierbaar Kind van het Licht, jij probeert zo Spiritueel mogelijk te zijn en maakt in je Uniekheid, daar je eigen Keuze in.

Jij Kiest bijvoorbeeld in Jouw Uniekheid, voor Veganistisch eten en op een Veganistische manier te Leven. Jouw Deeltje in Eenheid,  maakt vanuit eigen Uniekheid hele andere Keuzes.

Is daarin goed of fout, meer of minder, of hoger of lager? Absoluut niet!
Dus proberen, jouw Deeltje in Eenheid te ‘overtuigen’ dat jouw Gekozen Levenswijze de enig juiste is, is geen Respect tonen voor jouw Deeltje en diens Pad en Unieke Keuzes, die je niet eens Kent.

En dan mag je Zeker Weten, dat je niet Spiritueel Kunt worden, omdat je al Spiritueel Bent.

Jij Bent een Spiritueel Lichtwezen, die voor een Ervaringsreis door de illusie heeft Gekozen en daarbij in de vergetelheid is terecht gekomen, wat bij de illusie hoort.

Jij Bent in Eenheid, een Spiritueel Lichtwezen, altijd Geweest, je Bent het Nu in Eenheid en zult het Altijd Zijn, voor Eeuwig.

En dat deze Herinnering, in de illusie vervaagd is, wil niet zeggen, dat het geen Waarheid is voor Eeuwig.

Hou zou jij iets kunnen worden, wat jij al Bent? Dus, je bent op Weg, de Herinnering Volledig Terug te Krijgen, dat jij Volmaakt, Heel en Compleet Bent, voor Eeuwig.

En niet alleen jij Lief Kind van het Licht, maar al jouw Deeltjes in Eenheid ook, ongeacht waar ze zich Bevinden op hun Unieke pad, dat jij niet Kent.

Hoe zou het dan kunnen zijn, dat jij, wie van je Deeltjes dan ook, iets zou kunnen Leren, wat zij al Zijn? Net als jij, zijn ook zij in Uniekheid en Eenheid al Spiritueel!

Wil dat zeggen, dat jij jouw Deeltjes niet kunt en mag Helpen? Zeker wel, maar dan vanuit Respect. En op Gelijke Hoogte iets Aanreiken vanuit eigen Ervaring en jouw Deeltjes vervolgens de eigen Keuze laten maken.

Jij hebt het Recht om van je Zelf Geschapen Ervaringen te Leren en verder te gaan, maar dat heeft jouw Deeltje ook. Jij hebt het Recht van Keuze, maar ieder Uniek Deeltje van jou ook.

En al Zie en 'denk' je te Voelen, dat het de Keuze is, die volgens jou 'denken' geen goede Keuze is, dan heb je niet het Recht om daar een ‘mening’ over te geven, maar Respecteer je de Keuze.

Jij en al jouw Deeltjes mogen 'hun eigen builen vallen', zoals jij in Eenheid zo graag zegt. Hou van je Zelf, dan Houd je van Alles.

De Schepper van Al wat Is