Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

maandag 30 november 2020

Mijn HartsVerklaring

Mijn Hart-Liefde omvat Alle mensen die zich in dit Leven niet Welkom Voelen

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die zich eenzaam en verlaten en ongeliefd Voelen

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die honger, dorst of enig ander te kort ervaren

Mijn Hart-Liefde omvat alle kinderen op Moeder Aarde die geen ouders, nog familie hebben

Mijn Hart-Liefde omvat alle kinderen die op weke manieren ook misbruikt worden

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die in een depressie zitten

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die om welke reden dan ook, in zichzelf opgesloten zitten

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die in verpleegtehuizen, ziekenhuizen enzovoorts liggen

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen wiens Hart versteend is door haat en fanatisme

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die midden in een vecht-scheiding zitten

Mijn Hart-Liefde omvat alle kinderen die gebruikt worden als kind van de rekening

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen wiens Hart (nog) gesloten is

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die (nog) leven vanuit negativiteit en belust zijn op macht in welke vorm dan ook

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die in de gevangenissen verblijven

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die zichzelf (nog) steeds gevangenhouden in de illusie

Mijn Hart-Liefde omsluit de Moeder Aarde en Al Haar Leven, in een Netwerk van Licht en Liefde in Eenheid

Mijn Hart-Liefde omvat alle dieren, klein of groot, die misbruikt worden voor bijvoorbeeld geldelijk gewin

Mijn Hart-Liefde omsluit alle Harten die open staan voor het Licht en de Liefde die ze zijn

Mijn Hart-Opdracht voor Moeder Aarde en AL Haar Leven Bestaat uit het Verspreiden van Licht en Liefde in Uniekheid en Eenheid

En om mensen te Stimuleren en te Activeren zich bij deze Grootse Opdracht aan te Sluiten

Dat Betekent dit Licht en deze Liefde te Delen vanuit je Hart op jouw Unieke Wijze die voor jou Goed Voelt

Samen Doen, Samen Delen, samen Zijn zonder in te vullen en enkel Liefde en Licht te Zijn. Geen oordeel of veroordeling

Dat Betekent erop te Vertrouwen dat wat je Deelt in Eenheid, Altijd op de goede plek terecht komt, daar wordt voor Gezorgd.

Dat iedereen zijn eigen Plek Kan en Mag innemen in Uniekheid in het Grote Geheel,

Ik Nodig je Graag uit om Samen met mij deze Grote Liefdes-Cirkel uit te Breiden in Uniekheid en Eenheid

Zoals een Rimpeling in het Water zich Uitbreidt

Doen jullie mee?     Ik Hou van jullie     

In Licht en Liefde en Eenheid,   Martha

 

  

De Schepper – Het Allesomvattende Vertrouwen,

Lieve open die dit lezen,

Mijn lief en Vertrouwend kind, Vertrouwen omvat zoveel meer, als Ik tot Nu toe aan je gevraagd heb.

Ik heb je tot Nu toe gevraagd Vertrouwen te hebben in Mijn Plan, wat in Beginsel ook jouw Plan, Blauwdruk Bevat van jouw Uniekheid.

Wat ook betekent dat als jouw Vertrouwen zich Uitbreidt, de Eenheid in en door Alles hierin ook wordt Opgenomen.

Maar Ik Vraag je in het Nu de illusie ook op te nemen in jouw Vertrouwen, want ook de illusie is wat jij Bent, Onvoorwaardelijke Liefde.

De illusie afwijzen en ‘denken’ dat het voldoende is, of er een mening over te hebben die er niet om liegt, brengt je geen stap verder naar Eenheid en Waarheid.

Alles, maar dan ook werkelijk Alles is in de Kern, Onvoorwaardelijke Liefde. En daar heeft jouw Unieke Reis door de vergetelheid naar de Herinnering van Liefde, niets aan af gedaan.

Dat wat jij altijd geweest Bent en Nu Bent en voor Eeuwig zult blijven, daar hoort jouw aandeel in het bouwen van de illusie bij, want daar heb je voor Gekozen.

Maar vanaf het Begin tot in het Nu Was en Is het een spel, die jou terug gebracht heeft en gemaakt heeft tot wat je nu Bent en kunt en Mag Zijn, Licht en Liefde. Het hoort er helemaal bij.

Door de illusie is het gebeurt dat jij je in deeltjes hebt opgesplitst, die allemaal bezig zijn, hun weg terug te vinden naar het Licht en de Liefde, waar de Eenheid weer een feit zal Zijn.

Al jouw deeltjes zullen zich uiteindelijk weer met jou en Mij en de Gehele Lichtfamilie en Moeder Aarde, samen voegen tot Eenheid voor Eeuwig.

Het blijft een voortdurende Evolutie, te beginnen met Ascentie naar Ontwaken en onder de sluier vandaan naar het Licht en de Liefde evolueren.

Dat schreeuwt om Vertrouwen in je Zelf, in Mij en in Ons Plan, in het Grote Geheel en Moeder Aarde en ook in Elkaar als Eenheid.

Van Eenheid naar Waarheid voor Eeuwig in Onvoorwaardelijke Liefde.

De Schepper van Al Wat Is

 

 

vrijdag 27 november 2020

De Schepper – Alles Wat Is, Is Wat het Is

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, Ik het Begin en het Begin is de Energie van Onvoorwaardelijke Liefde. Ik Ben Alles wat Is en dus Absoluut.

Er Bestaat niets anders dan Liefde, want Alles is uit Mijn Energie van Liefde Voortgekomen.

De Energie van Liefde is een Voortdurende Uitbreiding van Zichzelf en Kent Zichzelf uitsluitend door Uitbreiding, door jou in Eenheid ook wel Evolutie genoemd.

Jij Bent door deze Uitbreiding Geschapen, want Uitbreiding als Evolutie is Schepping.

De Energie van Liefde Schept Zichzelf steeds opnieuw als Uitbreiding en dat gaat Eeuwig voort.

Door het Uitbreiden van de Energie van Liefde Schept deze Energie de Herkenning van Zichzelf.

De Schepping van Al Wat Is, fungeert als een Spiegel voor de Herkenning van Zichzelf, de Energie van Liefde.

Jij Bent in Eenheid Geschapen uit de Energie van Liefde en Bent dus Energie van Liefde. Dat is de betekenis van Alles is in jou en jij Bent in Alles.

Om nu je Zelf weer te Herinneren als dusdanig, was het nodig om alles over je Zelf te vergeten en daarvoor heb jij in Eenheid Gekozen.

En deze vergetelheid heeft je de Kans geboden om je Zelf, als het ware, te Her-Scheppen, door Herinnering. Energie van de Liefde te Zijn.

En deze Evolutie van de Schepping gaat Eeuwig voort en maakt dat alleen en uitsluitend Liefde Bestaat.

Ik Ben Al Wat is, de Schepper. Ik Breid voortdurend uit en jij als Mijn Evenbeeld en als Schepper, Breid Jezelf in Eenheid ook voortdurend uit.

Er is niets in jouw Leven aanwezig, wat jij niet Zelf in jouw Uniekheid Geschapen hebt en niets wat jullie in Eenheid Geschapen hebben.

Er Bestaat niets buiten het Veld van de Energie van Liefde, Alles is en blijft hier voor Eeuwig in Opgenomen.

Alles Wat het Is, is Nu, want ook dat is het Veld van de Energie van Liefde.

De Schepper van Al Wat Is

(Niet gescheiden van jou in Eenheid, maar Een met jou voor Eeuwig)

 

maandag 26 oktober 2020

Corona, ik heb je Lief

Lief en heel Bijzonder Wijs en Liefdevol Lichtwezen,

Corona is Liefde en geeft ons Hulp bij het terug Herinneren van het Samen Zijn, Samen Doen, Samen Leven, terug naar de Oorsprong van jouw Unieke Bestaan.

Corona helpt ons in te Zien dat een consumptiemaatschappij weinig of geen Echte Onvoorwaardelijke Liefde kent. Dat we niet voor altijd door kunnen gaan, met meer en beter en communiceren via de telefoon of PC/laptop, maar dat aandacht en aanraking en Liefdevol samen zijn, veel belangrijker zijn.

Dat we veel te veel gehecht geraakt zijn aan ‘hebben’, ‘willen’ en ‘moeten’. 

Dat we in feite niets ‘bezitten’ maar alles te leen hebben van de Bron, waaruit Alles Ontstaat en waar wij een onderdeel van Zijn.

Corona laat ons zien dat we mogen spelen als kinderen en genieten van Alles wat ons geheel gratis Geschonken wordt, waardoor Dankbaarheid de kans krijgt te Groeien in onze Herinnering.

Weer naar elkaar Luisteren vanuit het Hart, niet discussiëren maar ruimte bieden aan alle Uniekheden op Moeder Aarde.

We worden door Corona Liefdevol naar huis gestuurd, naar ons Hart, waar we gratis mogen wonen, waar we niets anders nodig hebben dan onze eigen Liefde die we vrijelijk mogen en kunnen schenken aan alle Deeltjes.

En alles wat er door de media enzovoorts aan corona geplakt wordt, beneemt ons de adem, waardoor benauwdheid ontstaat, aangestuurd door machtswellustelingen die voelen dat ze aan het verliezen zijn en dus speculeren op de angst van mensen, die zij vrijelijk plakken op corona.

Dus eigenlijk is angst en de doorlopende verspreiding ervan het grote virus. En angst, die helaas nog steeds veel mensen in de ban heeft, verlaagd het immuunsysteem, beïnvloedt het ‘doemdenken’ waardoor het ingebeelde gevaar nog groter wordt.

En dan voedt de media deze angst met het om de oren gooien van enorme cijfers die het bewijs hebben te leveren van de waarheid van de leugen, dat het corona de boosdoener is.

Niets is minder waar. Angst ontneemt jou je levensadem, zeker met een kapje, men krijgt de griep en de levensadem stokt en men krijgt het heel erg benauwd en het bewijs is volgens de media weer bewezen, hoe ernstig het is.

Angst houd je vast in de illusie, die ook heel druk bezig is zich op alle fronten te verdedigen in het geheim, denken ze, want ze weten dat ze verloren hebben.

Door angst krimpt jouw bewustzijn en dat is wel, wat jij Bent. Je staat met de rug tegen de muur en ‘denkt’ ieder moment te worden gepakt en besmet te worden met het corona virus.

Maar als je corona weglaat dan blijft er een virus over, een griepvirus die met angst doordrongen wordt en je daarom, in veel gevallen de levensadem ontneemt.

Ik ben corona heel Dankbaar dat deze mij de duidelijkheid gegeven heeft dat niet zij maar het angstvirus heerst en de baas is, maar…..

Het goede nieuws is, dat wij een Keus hebben, ALTIJD.

Luisteren naar wat voor jou goed voelt, doen waar jij Blij van wordt.

Je Zelf beschermen tegen het angstvirus, door te doen wat jouw Hart je ingeeft en niets anders.

En het allerbelangrijkste, heb corona Lief, koester het, omhels het, neem het op in de Liefde die jij Bent, want het is niet tegen jou, maar Voor jou.

Het brengt jou mede naar het nieuwe Paradijs op Moeder Aarde.

Zie haar voor wat ze is, Onvoorwaardelijke Liefde.

Laat al je ongegronde angsten gaan en richt je op de Liefde die jij Bent, Respecteer je Zelf, maar ook Alle Deeltjes en besef dat ieder van ons op weg is naar het Nieuwe Aarde Bewustzijn, van Uniekheid naar Eenheid voor Eeuwig

In Licht, Liefde en Eenheid,     Martha

 

zondag 25 oktober 2020


 

Van samenwerking naar samensmelting

Lief en Dierbaar Lichtwezen,

Vanmorgen in mijn meditatie zag ik het lichaam van een Leeuw. Zonder hoofd, maar van boven verscheen het hoofd van de Leeuw.

Het kwam langzaam naar beneden en ik zag dat het een kroon droeg. Het kwam neer op het lichaam en het werd een prachtige Leeuw die vol trots en fier mij aankeek.

En vol be- en verwondering wist ik dat dit de Totaliteit van het Bewustzijn vormde. Het Hoofd en het Hart werden Een!

De illusie heeft niet tegen ons gewerkt, maar voor ons, het heeft ons doorlopend geholpen, door het maken van steeds nieuwe Keuzes, nieuwe Ervaringen te Scheppen die ons uiteindelijk hebben gebracht tot waar we Nu Zijn on ons BewustzijnsProces.

Het heeft ons de Totaliteit van het Bewustzijn gebracht en ons daar voortdurend in geholpen en bijgestaan, door middel van de Ervaring van Afscheiding van de Bron, wat onmogelijk is, maar we hadden het nodig om te Ervaren.

Er Bestaat geen afscheiding zonder Eenheid en er Bestaat geen Licht zonder donker, geen Wit zonder zwart, geen Binnen zonder Buiten. Geen verzet onder Overgave.

Het zijn de tegenstellingen in de Eenheid van het Bestaan, waar het Liefdevolle Eenheidsbewustzijn het Midden is.

Het werkt niet tegen maar met elkaar om ons te helpen Terug te Keren naar wat we werkelijk Zijn, Onvoorwaardelijke Liefde, zonder ook maar 1 uitzondering.

De Leeuw, de Goddelijke Koning is in Heelheid, Volmaaktheid en Compleetheid teruggekeerd naar het Bewustzijnsveld van de Eeuwigheid.

Waar jij je ook bevindt in dit Prachtige Proces, het Universele Plan zal en kan Nooit Falen, want het Fundament is Onvoorwaardelijke Liefde.

En wat zijn wij in Uniekheid en Eenheid? Juist, Onvoorwaardelijke Liefde, naar het Evenbeeld van de Bron, waaruit we Zijn Geboren/Geschapen.

We mogen, en het blijft een Keus, deze Totaliteit volledig Aanvaarden vol Vreugde in Uniekheid en Eenheid.

Er bestaat geen afscheiding, het heeft nooit bestaan en de herinnering zal verdwijnen als sneeuw voor de Zon, als jij Aanvaard dat de Eenheid In en door Alles is en jij die Eenheid vanuit jouw Uniekheid Bent.

Ik nodig je uit deze Krachtige Leeuw te Aanvaarden als wat je Bent, jouw eigen Goddelijke Koning voor Eeuwig.

Ik heb jullie Lief, waar jullie je ook bevinden en ik Respecteer wie en wat jullie Zijn, in Eenheid.

In Licht en Liefde en Uniekheid en Eenheid,    Martha

zaterdag 24 oktober 2020

De Schepper – Een Kosmisch Gegeven

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Lief Kind van het Licht, het is een Kosmisch Gegeven, dat iedere Uniekheid een eigen Pad heeft, vanuit die Uniekheid.

Het Unieke Pad van jou is van jou, net als het Unieke Pad van jouw Deeltje van dit Unieke Deeltje is.

Jij kent het Pad, (Contract) van jouw Deeltje niet en omgekeerd ook niet.

Zolang jij volgens Contract op Moeder Aarde Bent, zolang mag jij er over Doen, helemaal Terug te Keren bij de Liefde die jij Bent, Mooi mensenkind.

Er Bestaat geen haast, geen ‘moeten’, niets van dat alles en je hebt van Mij alle Gereedschappen Meegekregen om Alles in je Leven aan te kunnen.

Alles Is wat het Is en Alles verloopt Precies volgens Mijn Plan. Ik ken geen fouten, en maak ze dus ook niet, want Alles komt uit Mijn Volledige, Onvoorwaardelijke Liefdesenergie.

Ook jij bent daaruit Geschapen als Mijn Evenbeeld Lief Kind van het Licht. Daaraan kan geen illusie iets veranderen. Nooit!!

Illusie heeft geen bestaansrecht, want het is op zand gebouwd en kent geen Onvoorwaardelijke Liefde, alleen voorwaardelijk.

In jouw Hart is jouw Centrum van Kracht, die de Regelrechte Verbinding met Mij Bevat. Alles wat van Mij komt, heeft een Solide Fundering van Onvoorwaardelijke Liefde.

Hoe Mooi is het dan, dat als jij een Deeltje tegenkomt die jou probeert te beledigen, diep ademen mag en kunt en tot tien  tellen, zodat je de Fundering van de Onvoorwaardelijke Liefde door je heen kunt laten Stromen en ervoor Kiest van daaruit te Reageren.

Je kunt niet beledigd worden, want jouw Deeltje is bezig zichzelf te beledigen en het op jou te projecteren.

En alleen je Hart kan dit Herkennen en vanuit Onvoorwaardelijke  Liefde Reageren.

Je glimlacht en zegt niets, zodat de ander weet, dat het van je afglijdt en daarmee de Gelegenheid krijgt Wakker te worden.

Je stuurt een heleboel Liefde en Compassie in het Nu Moment vanuit jouw Kracht en Weet dat Alles goed Is zoals het Is.

De Schepper van Al wat Is

 

 

 

 

donderdag 22 oktober 2020


 Hulp van binnen en van buiten,

 Lieve Dierbare Lichtwezens,

Ik heb gisteren (21-10-2020)  de as van Arie verstrooid, liever gezegd, teruggegeven aan de Kringloop van de Natuur,

De dag ervoor, de 20e dus, ben ik naar een bloemenwinkel gegaan en heb een prachtige, grote, bloeiende chrysant gekocht om bij de verstrooide as neer te zetten.

Ik kwam in gesprek met de mevrouw die me hielp en vertelde van de as verstrooiing van de volgende dag in Assen op het terrein van het Crematorium.

We hebben een heel fijn gesprek gehad en mijn gevoel met haar was heel goed, ze was oprecht en Lief.

Het was een echt kadootje, maar ik vertelde, thuisgekomen aan de Lichtwereld, hoe zenuwachtig ik was.

Bij de meditatie verder op de dag werd mij door AE Michael verteld dat ik daar niet alleen naar toe ging, maar dat ze er allemaal bij waren.

Ik was al begonnen met me schuldig te voelen, dat ik dit ging doen, maar Arie zelf verzekerde mij, dat het terug keren van de as van zijn lichaam aan de Kringloop van de Natuur, prachtig was en dat hij er ook bij was.

Ik had de dag voor de uitstrooiing een kaart van het deck van AE Michael getrokken en dat was: ‘Een Nieuw Begin’.

Ook dat werd mij uitgelegd door AE Michael. Als de as in de Kringloop van de Natuur was opgenomen, dan betekende dat voor mij een Nieuw Begin. Vertrouwen en Open Blijven voor de Magie van de Wonderen was wat hij vertelde.

Gisteren om 12 uur was het zover, maar ik was er natuurlijk veel te vroeg, het regende, maar toch was de hemel, ondanks de bewolking in mijn ogen Lichtgevend. Alle zenuwen waren verdwenen.

Ik ging het crematorium binnen en melde mij bij de receptie. Een hele vriendelijke man, die later vertelde dat hij Alex heette, nam mij mee naar een kantoor.

Hij was heel aardig en attent en vroeg alles over Arie, uit pure belangstelling. Het bleek al gauw dat het gezegde, niets gebeurt voor niets, hier van toepassing was, want we hadden een hele fijne klik.

Hij woonde op het terrein van het crematorium en werkt er al 32 jaar en ging over 2 jaar met pensioen. Hij zag natuurlijk dat ik in Westerbork woonde en vertelde dat het kamp Westerbork zijn geboorteplek was tot zijn 12e jaar.

Er schijnen daar woningen te Zijn, het was allemaal erg bijzonder en het was alsof we elkaar al jaren kenden.

Ik heb alles over Arie en onze verhuizing verteld enzovoorts. En uiteindelijk zijn we onder onze paraplu’s, want het regende nog steeds, naar het strooiveld gelopen.

Ik vroeg hem waar de meeste zon kwam, omdat Arie een zonaanbidder was en hij wees mij een schitterende plek, ook heel dicht bij een prachtige vijver.

De omgeving is daar werkelijk prachtig! Ik heb de Chrysant neergezet en de as erom heen gestrooid met een Blij Hart en het was prachtig!

Een heel bijzondere ontmoeting op deze, voor mij enerverende dag, waar ik van binnen werd begeleid en van buiten door deze man werd begeleid.

Zowel hij als ik vonden het fantastisch en hebben op een warme manier afscheid genomen na een heel bijzondere ontmoeting.

Vol Dankbaarheid ben ik naar huis gereden en voel nu duidelijk dat het inderdaad een nieuw begin is.

Dit wilde ik graag met jullie delen, om te laten zien en zeker weten dat je werkelijk nooit alleen bent als je je openstelt voor het Licht en de Liefde die je bent in elk Nu Moment.

In Licht en Liefde,     Martha