Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

donderdag 14 februari 2019

De Schepper - Kiezen voor je Zelf


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn uiterst Dierbaar kind, Onvoorwaardelijk van je Zelf Houden kun je pas, als jij helemaal Kiest voor je Zelf.

En niet zo af en toe, als jou het zo uitkomt, maar volledig voor je Zelf, voor JOU Kiezen, zonder ‘ja maar’……!

Dat is niet gemakkelijk, want er zijn heel veel factoren die er, volgens jou, een grote rol in spelen.

De mensen die je Dierbaar zijn, bijvoorbeeld, daar kun je toch niet tegen zeggen: ‘Sorry, nu even niet, want ik ben er eerst voor me Zelf’!

Maar wie bepaalt of jij iemand buitensluit als jij voor je Zelf Kiest? Zitten daar misschien een aantal diepe overtuigingen achter? Durf ernaar te kijken en het te bevragen.

Jij sluit niemand buiten, dat zou niet kunnen, jij geeft je Zelf de ruimte om diegene te Zijn, die de ander verdient, dat jij Bent.

Als jij iemand bent die gauw boos wordt en daar niet naar kijkt om welke reden dan ook, en je Kiest voor je Zelf, dan ga jij eerlijk kijken, waar jij je Zelf tekort doet en jouw pijn op jouw Dierbare vriend of familie projecteert.

Kiezen voor je Zelf is jouw deeltje de ruimte geven te Zijn wat die kan Zijn, op eigen Unieke Wijze. Je Respecteert jouw deeltje.

Dat wil niet zeggen, dat je geen Respect mag terug verwachten lief kind en daar mankeert het vaak nog aan.

Voor je Zelf Kiezen betekent ook, dat jij het Respect wat jij aan jou deeltje geeft, terug verwacht. Is dit niet het geval, dan laat je dit weten en geef je duidelijk en Liefdevol jouw Grens aan.

Voor je Zelf Kiezen betekent ook dat jij verantwoordelijkheid neemt voor wat je zegt en hoe jij je gedraagt.

Als jij dat niet in overeenstemming laat Zijn, dan Kies jij niet voor je Zelf en Respecteert je Zelf dus ook niet en jouw deeltje zeker niet.

Alles wat je Bent en door Keuzes te maken wordt en kunt Zijn, speelt hierin een grote rol.
Je kunt niet voor het een Kiezen en het ander laten Zien of horen, of demonstreren.

Voor je Zelf Kiezen, is werken aan en met je Zelf, om bij voortduring, de Beste versie van je Zelf te Zijn in elk Nu Moment, van je Zelf Houden en dan pas kun je van jouw deeltjes houden.

Want als je een Eenheid Bent, kan er geen verschil Bestaan, alleen in de Unieke Paden die alle deeltjes bewandelen.

En dan komt weer het Zelfrespect en het Respecteren van jouw deeltjes om de hoek kijken, waarin jij Zelf voorop staat.

Want hoe duidelijker jouw voorbeeld, hoe gemakkelijker jij Begrepen wordt in jouw Zijn lief kind.

De Schepper van Al Wat Is

dinsdag 12 februari 2019

De Schepper - Onbeperkte Liefde


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Bijzonder en leergierig kind, alle ‘beslissingen’ genomen in de illusie of vanuit de illusie, zijn ‘beslissingen’ met angst als voedingsbodem, want het is gericht op ‘overleven’!

Alles in de illusie heeft als voedingsbodem ‘angst’ en wordt in stand gehouden door de ‘mest’ van overleven, die zich op talloze manieren heeft laten zien en nog laat zien.

En al deze ‘beslissingen gebaseerd op angst’ zijn genomen met de kennis en wijsheid die je in dat Moment had.

En Geloof Me, daar zat niet veel Wijsheid bij, want als je eerlijk tegen je Zelf bent, dan weet je Nu, dat je niet anders had kunnen handelen, want ‘angst’ is gebaseerd op ‘beperking’, het klein houden van resultaten.

En het is gebaseerd op het kleine ‘egootje’, wat jij de Koning hebt gemaakt van jouw ‘angstige wereld.

Maar jij Weet Nu Zeker dat jij niet, wat dan ook uit de illusie ‘Bent.

Jij hebt Kennis gemaakt met jouw Hart en de Liefde en het \Licht, wat over je ging Schijnen. In het Begin vreemd, maar steeds meer Vertrouwd als een Thuisbasis.

Jij Bent in Uniekheid en Eenheid een Medeschepper voor het Nieuwe Paradijs op Aarde. En jij leert je Zelf steeds Beter Kennen als het Goddelijke Deeltje wat jij Bent.

Jij komt Voort uit Mijn Energie van Liefde en hebt Alles wat Ik ook Heb aan Energie en je mag steeds vaker en steeds meer en steeds dichter, bij de Waarheid Komen van jouw Zijn.

Heel Mijn Goddelijke Plan voor jouw In Uniekheid en Eenheid is gericht op jouw Hoogste Goed en Grootste Vreugde.

Het is ook jouw Plan, Ik ken het Geheel en jij Bent Bezig je het eigen te maken, ieder op eigen Unieke Wijze.

De vergetelheid van de illusie is voorbij en de Sluier wordt steeds dunner.

De Brug naar de overkant steeds Sterker, wat niet betekent dat de Brug naar het Licht leidt, maar naar het Nieuwe Paradijs op Aarde, waar jij in |Uniekheid en Eenheid in elk Nu Moment aan Bouwt, vol Overgave en met vallen en opstaan.

Zonden Bestaan hierin niet, wel vergissingen, maar die heb je dan nodig om in te zien en te doorvoelen, wat Wel bij je Hoort.

Het is een prachtige Reis als je daarvoor Kiest, maar een minder gemakkelijke Reis als je ervoor Kiest naar de andere kant te kijken en steeds te switchen van illusie naar je Hart Thuis.

Geef geen Kracht weg aan iets wat jij niet Bent en Kunt Zijn. Daar word je doodmoe van omdat jouw Energie vloeit in een bodemloze put.

De Schepper van Al wat Is

zondag 10 februari 2019

De Schepper - Het Nu Moment


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Kostbaar kind, in elk Nu Moment Schep jij het volgende Nu Moment.

Daarom lief kind, is Kiezen voor het Nu zo Waardevol. En het zal met vallen opstaan gaan, maar je zult Zegevieren, want het is de Waarheid waar je voor Kiest.

En het is de Waarheid van de Oer-Kracht en het Oer-Vertrouwen dat je hier vindt en je zal steunen, voor altijd.

In het Nu Moment bij je Zijn verblijven, naar je Zijn het Leven Beleven en verder Geven, door- en aanreiken aan Moeder Aarde en Al Haar Leven.

Waarom bezig zijn met een leven, waarmee je aan het overleven was?

Waarom je bezig houden met een zogenaamde toekomst, die er (nog) niet is?

Want het Moment om het volgende Moment te Scheppen is NU. En je zult Alle Hulp krijgen om er steeds opnieuw voor te Kiezen, dit Nu. Ook als je er even uit bent.

Een lijstje van wat je allemaal op jouw dag te doen hebt, volgens jouw programma/agenda, valt dan weg. Het Vloeit van het ene Moment in het andere.

En Alles komt aan de beurt als jij daaraan toe bent. En niets wordt vergeten, want je hoeft niet te onthouden en lijstjes te maken.

En dit vergt oefening, maar zoals jij in Eenheid vaak zegt: ‘Oefening baart kunst’!

Alleen is het geen ‘kunst’ maar jou natuurlijk Staat van Zijn.

Ga ervoor lief kind, je hebt je Zelf al zoveel laten Doen, wat zoveel Wijsheid en Rust gebracht heeft, daar kan dit zeker bij.

Ik Heb Alle Vertrouwen in jou, Heb het dus ook in je Zelf.

De Schepper van al Wat Is

vrijdag 8 februari 2019

De Schepper - De Essentie van jouw Reis naar Rome


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Bijzonder Wijs kind, de Essentie van wat jij Bent kun je niet Geven, maar wel Zijn. Zijn is laten Voelen, Ervaren, Uitstralen.

Al deze aardse bewoordingen zijn bewoordingen die iets wat Vormloos is proberen weer te geven.

Onvoorwaardelijke Liefde en Alles wat daar bij hoort is Vormloos en de benamingen die eraan worden gegeven zijn talloos.

Want wat voor jou als benaming goed Voelt en wat dus Resoneert met je Hart, kan voor je medereiziger wel geen of bijna geen betekenis hebben, terwijl een andere benaming dan wel beter Resoneert.

Bestaat daarin ‘goed of fout’? Nee, als de Essentie van het Vormloze maar Resoneert maakt de benaming niets uit.

Wat niet met jouw Resoneert, qua benaming kun je niet Zijn. Het past met die benaming niet bij jou.

En toch geven de verschillende Benamingen hetzelfde weer, wat bij de Essentie die het weergeeft, hoort.

En dat komt omdat jij Uniek Bent en er voor ieders Uniekheid een Resonantie met benaming past. En met Onvoorwaardelijke Liefde aan jouw Gegeven, voor jouw Uniekheid.

Er zijn miljoenen wegen die naar Rome leiden, zoals jij in Eenheid het zo mooi weer geeft. En toch komen allen uiteindelijk in Rome aan.

En al zijn er Paden die dezelfde route volgen, dan nog zul jij ergens langer verblijven dan je medereiziger, of andere bezienswaardigheden bezoeken.

Geen enkel Pad is hetzelfde, maar leidt wel naar Rome.

Ook het vervoer kan verschillend zijn op, misschien dezelfde route, jij gaat misschien met de sneltrein en je medereiziger met de koets, of de fiets, of maakt een voetreis naar Rome.

Maar de uiteindelijke Bestemming wordt door jou en al je medereizigers bereikt. Zonder uitzondering.

En soms kom je elkaar tegen op je Reis en Reis je een stukje, of langer samen, maar dan scheiden de wegen zich weer.

Soms Help je elkaar bij een lekke band van de auto of de fiets of motor. Of met het verdere uitstippelen van de Route.

Maar uiteindelijk komt men aan waar de benamingen niet meer nodig zijn en er alleen maar Blijdschap is en Dankbaarheid en Heelheid en Extase dat het Volbracht is en al gauw is de gehele Reis, met al de obstakels vergeten.

En allen de Wijsheid van de Ervaringen blijven om door te kunnen geven aan volgers.

Begrijp je de Essentie die hier weergegeven wordt, lief kind?

Heel de Reis heb je via Essentie van de Ziel Alle Begeleiding gekregen die je nodig had om Rome te bereiken.

De Schepper van Al Wat Is

woensdag 6 februari 2019

De Schepper - De Essentie van Liefde

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Liefdevol kind, de Essentie van Onvoorwaardelijke Liefde is jouw medereiziger uitnodigen te Zijn wie hij/zij is in elk Moment.

Jij Krijgt van Mij keer op keer deze Uitnodiging, want het is de Essentie van de Onvoorwaardelijke Liefde die jij Bent in elk Moment.

Aan jou de Keuze om er Gehoor aan te geven, of niet. Ik Weet dat uiteindelijk elke medereiziger zal Kiezen voor de Onvoorwaardelijke Liefde die ook zij Zijn.

Als jij deze Keuzevrijheid hebt, heeft iedere medereiziger deze Keuze ook. Om door middel van het Kiezen vooruit te gaan, richting de Ontwaking van het Hart.

Ze zijn net als jij dat gedaan hebt en nog doet, op weg. Jij Bent Uniek met Alles wat jij Doet, maar ook hoe jij het Doet. Jouw Uniekheid brengt iets wat niemand anders kan aanbieden.

Maar dit geldt ook voor al je medereizigers, zij zijn net zo Uniek als jij. En ook zij brengen een aanvulling aan het Grote Geheel, die alleen zij kunnen brengen.

Deze Realisatie laat Alle Oordeel en veroordelingen en verschillen, of wat dan ook van de illusie, verdwijnen.

Hoe meer jij deze Zekerheid, deze Waarheid tot je neemt, door er steeds opnieuw voor te Kiezen, hoe meer Zielen ook ervoor zullen Kiezen.

Zij worden Gespiegeld vanuit jouw Hart Spiegel die uitsluitend Onvoorwaardelijke Liefde Kent, die jij Bent.

Jij bent Mijn Ambassadeur op Aarde en naar Mijn Evenbeeld Geschapen. En dus geef jij door wat jij Bent in elk Moment.

Met Mijn/Onze Hulp en Zegen.

De Schepper van Al Wat Is

dinsdag 5 februari 2019

De Schepper - Het Allesomvattende Vertrouwen


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Vertrouwend kind, Vertrouwen omvat zoveel meer, als Ik tot Nu toe aan je gevraagd heb.

Ik heb je tot Nu toe gevraagd Vertrouwen te hebben in Mijn Plan, wat in Beginsel ook jouw Plan, Blauwdruk Bevat van jouw Uniekheid.

Wat ook betekent dat als jouw Vertrouwen zich Uitbreidt, de Eenheid in en door Alles hierin ook wordt Opgenomen.

Maar Ik Vraag je in het Nu de illusie ook op te nemen in jouw Vertrouwen, want ook de illusie is wat jij Bent, Onvoorwaardelijke Liefde.

De illusie afwijzen en ‘denken’ dat het voldoende is, of er een mening over te hebben die er niet om liegt, brengt je geen stap verder naar Eenheid en Waarheid.

Alles, maar dan ook werkelijk Alles is in de Kern, Onvoorwaardelijke Liefde. En daar heeft jouw Unieke Reis door de vergetelheid naar de Herinnering van Liefde, niets aan af gedaan.

Dat wat jij altijd geweest Bent en Nu Bent en voor Eeuwig zult blijven, daar hoort jouw aandeel in het bouwen van de illusie bij, want daar heb je voor Gekozen.

Maar vanaf het Begin tot in het Nu Was en Is het een spel, die jou terug gebracht heeft en gemaakt heeft tot wat je nu Bent en kunt en Mag Zijn, Licht en Liefde. Het hoort er helemaal bij.

Door de illusie is het gebeurt dat jij je in deeltjes hebt opgesplitst, die allemaal bezig zijn, hun weg terug te vinden naar het Licht en de Liefde, waar de Eenheid weer een feit zal Zijn.

Al jouw deeltjes zullen zich uiteindelijk weer met jou en Mij en de Gehele Lichtfamilie en Moeder Aarde, samen voegen tot Eenheid voor Eeuwig.

Het blijft een voortdurende Evolutie, te beginnen met Ascentie naar Ontwaken en onder de sluier vandaan naar het Licht en de Liefde evolueren.

Dat schreeuwt om Vertrouwen in je Zelf, in Mij en in Ons Plan, in het Grote Geheel en Moeder Aarde en ook in Elkaar als Eenheid.

Van Eenheid naar Waarheid voor Eeuwig in Onvoorwaardelijke Liefde.

De Schepper van Al Wat Iszondag 3 februari 2019

De Schepper - Vragen voor jou


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Kostbaar kind, dit is geen gemakkelijke tijd voor jou, vind je Zelf.

Maar je mag Zeker Weten dat het zo ongemakkelijk is voor jou, als jouw ‘gedachten’ erover zijn. Jij Bent degene die bepaald, via Keuze, wat het voor jou betekent.

In hoeverre laat jij het Zijn wat het Is en laat jij het van daaruit Stromen?

In hoeverre vraag jij om Onze Hulp en Aanvaard deze ook? Of in hoeverre heb jij jouw ‘bedenkingen’ over de manier waarop jij vindt, dat je Geholpen wordt?

Vraag jij de Hulp op de voor jouw Unieke Wijze of volg jij de leidraad van een ander op?

Dit is op zich niet goed of fout, maar misschien wel voor jouw Uniekheid minder Raadzaam.

Hoeveel luister jij naar jouw intuïtie in dit alles? En laat de leiding aan je intuïtie over? En volgt deze op?

In hoeverre ga jij mee met de Stroom van het leven in het Nu? Hoe groot laat jij de afleidingen uit de illusie, de Stroom tegen houden, dus je Kracht en Energie weggeven?

Je mag Zeker Weten dat het allemaal hele belangrijke Keuzes zijn in het Nu van elk Moment.

Alles in jouw Leven is er met een Reden, het draagt een Boodschap in zich, speciaal voor jou en niet om door te geven.

Hoe vaak vergeet jij je Zelf in deze? Elke Boodschap bevat Waardevolle Wijsheid in zich, speciaal voor jou.

Niets in jouw Leven bevat een goed of fout. Het Is wat het Is en mag als dusdanig aangenomen worden, aan jou de Keus.

In hoeverre laat jij jouw oordeel in deze achterwege, want jij Weet, dat alle oordeel een oordeel over je Zelf is?

Er is een Goddelijk Plan en dit Plan behelst ook het Plan voor jouw Unieke Zijn.

In hoeverre Geloof jij in dit Plan, wat op jouw Uniekheid is afgestemd?

Ik Houd Oneindig Veel van jou, wanneer volg jij Mij daarin?

De Schepper van Al Wat Is