Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

zaterdag 18 augustus 2018

De Schepper - Wist jij dat........


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Innig Geliefd Kind, er is een aardse versie van jou en een Hemelse versie. Oftewel deeltje. Wist je dat?

En weet je ook dat het hoort bij jouw Compleetheid? Bij jouw Heelheid?
Bij dat wat je Bent, in elk moment? Een Hemels Lichtwezen? En een Hemels Lichtwezen in een menselijk jasje, een lichaam, omgeven door je Lichtlichaam?

En al kun je dit Lichtlichaam (nog) niet zien, dat wil niet zeggen dat het er niet is. Wist je dat lief kind?

Wist je, dat je behalve de aardse taal, ook beschikt over een Lichttaal?
En al kun je deze Lichttaal (nog) niet gebruiken of begrijpen, wil dat niet zeggen, dat het niet bestaat. Wist je dat?

En wist je dat je iedere nacht, als je slaapt in je Energetische Lichtlichaam bij Ons in het Licht bent? En als jij je dit niet kunt herinneren in je momenten als je niet slaapt, wil dat niet zeggen, dat het niet Waar is.

Wist jij dat jij in je slaap bezoeken aflegt bij bijvoorbeeld jouw Raad? Die jouw altijd Advies meegeeft, hoe je met een bepaalde kwestie in je leven om zou kunnen gaan en al herinner jij je dat niet in je waak momenten, dat wil niet zeggen dat het niet Waar is.

Wist jij dat de Engelen en Aartsengelen altijd klaar staan, om je een knuffel te geven, of je te troosten, of op welke manier ook, je bij te staan? Je hoeft het alleen maar te vragen. En als jij dat niet voelt, zoals jij dat denkt te 'moeten' voelen, dan betekent dat niet, dat Ze er niet voor je zijn in elk moment.

Wist je dat de Verrezen Meesters, op alle mogelijke manieren, voor je klaar staan, om je te helpen met welke vragen dan ook? Welke Meester je vraagt mag je zelfs in je Uniekheid zelf Kiezen en vragen. En dat jij het antwoord niet ontvangt, zoals jij het meent te 'moeten' ontvangen, dan betekent dat niet, dat het niet gegeven is.

Wist jij dat je Hogere Zelf, die jou kent als geen ander, altijd voor je klaarstaat om je bij te staan in je dagelijkse leven in elk moment? Je hoeft je enkel maar te verbinden in de Stilte van je Hart Centrum. En als je het antwoord niet krijgt, zoals jij vind dat het zou 'moeten' gaan, dan wil dat niet zeggen, dat het niet gegeven word.

Wist jij dat Ik Oneindig veel van je houd in Compleetheid en Heelheid, zoals je bent in elk moment? En dat niets daar ooit verandering in kan aanbrengen? Wat je ook doet?

Wist je dat je niets hoeft te leren of onder de knie hoeft te krijgen, of te lezen, of welke cursus dan ook te volgen? Je bent al Heel en Compleet, je gaat het je Herinneren, als de tijd voor jou daar rijp voor is. Je bent op weg, lief kind en altijd, in elk moment Heel en Compleet, vergeet dat nooit!

De Schepper van Al Wat Is


vrijdag 17 augustus 2018

De Schepper - IK BEN.......


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Energierijk kind, alles is Energie, jij geeft Mij en alles een naam, omdat je 'denkt' dat nodig te hebben. Maar in de Werkelijkheid zijn  Ik en jij en Alles, datgene wat jij ervan maakt, via een naam, via een naam, die je ‘denkt‘ nodig te hebben.

Maar niet de naam heeft betekenis, maar wat het weergeeft, wat het laat zien en vooral Voelen. Als Eenheid in Energie aan geeft, dat jij in Alles bent en Alles is in jou, dan betekent 'IK BEN...” Alles.

Als je op het punt beland, dat je geen naam meer nodig hebt, dan zijn het dus allemaal benamingen die de lading van 'IK BEN' nooit kunnen dekken.

Jij leeft in Uniekheid en Eenheid op een Vrije Wil Planeet, die jij verschillende benamingen toekent. Maar ook de planeet waarop jij, tijdens je reis in een lichaam, woont, is in haar/ zijn diepste wezen 'IK BEN'!

Behalve de benamingen die jij nodig ‘denkt’ te hebben om iets aan te geven, zit daarachter ook nog de betekenis van je Gevoel, jouw Beleving, die Uniek is. Zoveel medereizigers als er op Moeder Aarde zijn, zoveel Belevingen zijn er bij benamingen van wat dan ook.

Jij hebt een heel ander Gevoel en Beleving bij bijvoorbeeld de naam 'spiritueel', dan wie van jouw medereizigers dan ook. Want jij bent Uniek.

En toch zit jij vaak 'vliegen te vangen' zoals jij dat zo mooi noemt, als het gaat om welke benaming dan ook, die voor jou een bepaalde Beleving aan geeft. Je zou zo graag willen dat de ander je Begrijpt, Aanvoelt, je Gelooft of wat dies meer zij.

Jij Gelooft nog steeds, dat jou de naam Medium bijvoorbeeld, tot een bijzonder iemand maakt. Die toch zeker in staat 'moet' zijn, contact te leggen met het Licht, of Gidsen of wat dies meer zij, om iets door te kunnen geven, waarvan de medereiziger geen weet heeft.

Denk jij lief kind dat, in boven genoemd geval, het je medereiziger motiveert, stimuleert Blij te zijn met zich Zelf en van zich Zelf te gaan houden? Dat ze bezig zijn zich te gaan Herinneren, dat ze Onvoorwaardelijke Liefde Zijn?

En dat geld voor zoveel benamingen die men zichzelf toe eigent, om zodoende zich te kunnen presenteren als, minimaal, iemand die iets meer kan en weet dan de medereiziger.

Is het niet zo, dat je in Eenheid uit dezelfde Energie van Onvoorwaardelijke Liefde Geschapen bent? En dat in Eenheid jij en je medereizigers allemaal dezelfde Gereedschappen hebben meegekregen?

In Uniekheid wat betreft Gaven, maar in Liefdes Energie gelijk?

En is het niet zo, dat jij in Eenheid in je diepste Kern kunt zeggen: 'IK BEN....'?

De Schepper van Al Wat Is


donderdag 16 augustus 2018

De Schepper - Onvoorwaardelijke Liefde is Energie


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn innig geliefd kind, jij bent Alles, wat Ik ook ben. Dit is al vele malen door Mij geschreven. Mijn Energie is Onvoorwaardelijke Liefde en vanuit deze Liefde geef Ik jou, in elk moment, Mijn Energie. Met dezelfde Onvoorwaardelijke Liefde in Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig.

Alles uit de illusie is aan verandering onderhevig, omdat het bestaat uit los zand. Zo veranderlijk, dat ze uiteindelijk niet meer KAN veranderen, omdat ze verdwijnt in het niets, van waaruit ze gekomen is.

Jij bent het Universum, Omniversum, maar ook het kleinste subatoom, niet waarneembaar met het menselijk oog. Maar ook al is iets niet waarneembaar, daarom Bestaat het nog wel, als onderdeeltje, al is het nog zo klein, van jouw Zijn.

En Alles is gemaakt uit Mijn Energie en dus, in de Kern, Onvoorwaardelijke Liefde. Zelfs het kleinste zandkorreltje is ontstaan uit Onvoorwaardelijke Liefde, dat in Mij en dus ook in jou aanwezig is. En in Alles wat de Kern van Onvoorwaardelijke Liefde in zich heeft.

Dit alles is Oneindig en Eeuwig en daarin is jouw Uniekheid in Eenheid een Machtig en Krachtig deeltje.

Jij bent van je Zelf gaan Houden en dat groeit en groeit en brengt je uiteindelijk, na het korte oponthoud in de illusie, terug bij wie je werkelijk Bent. Net als Ik, Onvoorwaardelijke Liefde in Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig.

Deze Evolutie gaat Eindeloos door en Eeuwig met jou en alles wat Leeft, samen in het Middelpunt. Onlosmakelijk met elkaar Verbonden in Oneindige Vreugde en Extase.

Hoe meer jij van je Zelf gaat houden, hoe groter het Veld van Onvoorwaardelijke Liefde zich uitbreidt in jou en dus ook in Mij en omgekeerd. En natuurlijk in Uniekheid en Eenheid.

Je lichaam is in het Moment je huisje waarin jij woont, maar jij woont ook in jouw Lichtlichaam als Lichtwezen. Dus ook je lichaam is bezig om terug te keren naar een Lichtlichaam. Met gebruikmaking van jouw Keuzevrijheid en zelf je tempo bepalend, welke jij wenst aan te nemen.

Jij mag er ook voor Kiezen in een Lichtlichaam verder te gaan en jouw leerprocessen die gaan met je mee, maar dan met Vreugde, Extase en alle andere manieren om je Zelf te uiten en te laten Zien in de Onvoorwaardelijke Liefde die jij Bent.

In een Oneindige Werkelijkheid, waar je alles kunt Zijn, wat je wenst te Zijn. Alle mogelijkheden liggen voor je open. Waar alleen uitsluitend Licht en Liefde in Vrijheid beleefd worden tot in Eeuwigheid.

Want alleen Onvoorwaardelijke Liefde Bestaat.

De Schepper van Al wat Is

dinsdag 14 augustus 2018

De Schepper - Uniekheid in Eenheid


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn innig geliefd kind, jij bent in Eenheid Mijn Geliefde kind. En al je deeltjes zijn een deel van jou en dus ook van Mij in Eenheid.

Ieder deeltje voegt iets toe aan jouw Uniekheid en zo vorm jij met alle Uniekheden samen de grote Uniekheid die Ik ben en daardoor ook jij.

Het klinkt ingewikkelder dan het in feite is. Dat komt omdat Eenheid niet in wereldse taal is weer te geven. De taal schiet tekort daarin.

Als Ik in jouw Spiegel kijk, dan zie ik alle Uniekheden die tezamen de Uniekheid vormen die Ik ben en dus ook jij.

De som van het totaal aan Uniekheden is groter dan de aparte delen.

Dit is een vast wiskundig gegeven, die je een beetje op weg kan helpen.

Jij alleen bestaat niet, het is NOOIT alleen, dan Al Een in Uniekheid.

Jij bent samen met al je kleine Unieke deeltjes een grote Uniekheid die de gehele Schepping weergeeft.

Jij hebt een Goddelijk deel in je, dit maakt dat jij alle Wijsheid al in je hebt, maar vaak nog slapende, nog niet her-innerd.

En zolang je niet al je deeltjes Aanvaard als een deel van jou, in al de Uniekheden, is de Eenheid (nog) geen feit.

Er is niets en niemand, waar dan ook, dat geen deel van je is. Als jij zou kunnen zien, wat Ik zie in al je Unieke deeltjes, dan zou je aan Eenheid geen moment meer twijfelen, of zeggen of misschien 'denken'  dat je het niet begrijpt.

Ik heb de afgescheidenheid niet gecreëerd, maar jij, met al je deeltjes. Dat maakt dat Ik dus ook voorbij zie aan de illusie. En alleen de  Onvoorwaardelijke Liefde zie in alle Uniekheid, die binnen elk deeltje aanwezig is, ongeacht hoe ze zich ook presenteren op Aarde in de illusie.

Alleen dit is de Waarheid voor Eeuwig. Jij bent in Eenheid Onvoorwaardelijke Liefde. Er bestaat niets anders.

De Schepper van Al wat Ismaandag 13 augustus 2018

De Schepper - Hart Resonantie

 

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en gevoelig kind, jij bent door je Gevoeligheid voor de binnenkomende Energieën gauw geneigd om bang of minimaal ongerust te worden.

Een overblijfsel uit de illusie, waar niet aan toe gegeven hoeft te worden, het is dus een Keus. Want jij bent niet meer van de illusie.

Er zijn veel Boodschappen in omloop die je op het verkeerde been kunnen zetten, terwijl dat zeker niet de bedoeling is.

Maar die jij, in je honger naar Wijsheid, toch leest, terwijl ze niet met je Resoneren. En dan is het dus ook niet de bedoeling dat je ze leest.

Niet omdat de Boodschappen niet goed zou zijn, maar omdat ze niet goed voor jouw Uniekheid zijn. Maar in je haast om te lezen, voel je niet eerst heel goed, of je er Blij van wordt. Of je Hart een sprongetje maakt.

Als jij alles laat komen zoals het komt en Aanvaard zoals het is, zeker met de Verhoging van de binnen komende Energieën, dan gaat het als van zelf en het Licht en de Liefde van je Hart kent alleen Vertrouwen.

Als jij niets zou weten van een Volle Maan, een Nieuwe Maan, een poort, welke dan ook die opengaat, zou jij er dan iets van merken dat jouw ongerustheid aanwakkert?

Je zou de luchten en de maan bewonderen omdat er elke keer iets verandert, zo mooi en wonderbaarlijk.

Maar als deze Boodschappen niet met je Resoneren, maar je erdoor ongerust en zelfs angstig wordt, dan zijn deze Boodschappen niet voor jou, in jouw Uniekheid, bedoelt.

En als je iets zou voelen dat je niet direct thuis kon brengen, zou jij je dan meteen afvragen, wat er met je aan de hand is?

Soms kan het zijn, dat er te veel Boodschappen rondgaan, of je kunt zeggen, jij leest te veel en let niet op resonantie? De Boodschappen worden doorgegeven vanuit de Wijsheid van degene die ze ontvangt, maar ook vanuit de Uniekheid van de Ontvanger.

Goed daarop letten is toch ook Wijsheid?

En dan dienen er zich ook nog erg veel medereizigers aan die aanbieden jou op weg te helpen of zelfs te Helen, of enig ander Inzicht te geven.

Daar is, op zich, niets mis mee, maar je mag bedenken, dat een medereiziger je niet iets kan geven, wat jij niet al in je hebt.

Het zou geactiveerd kunnen worden, maar past het aangebodene ook bij je, resoneert het met je Hart?

Het is dus echt belangrijk je Keuzes te maken vanuit het Licht en de Liefde van je Hart en met de nodige Resonantie.

Er zijn zoveel paden als er medereizigers zijn lief kind en jou Pad is net zo Uniek als jij.

Respecteer deze Uniekheid, die helemaal van jou is en bij je hoort, door goed naar je Hart te luisteren en daar de Wijsheid vandaan te halen, of iets bij je past of niet.

De Schepper van Al Wat Is

zondag 12 augustus 2018

De Schepper - Integratie


De Schepper – Integratie

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief fantastisch kind, jij mag nú weten dat de gehele illusie, met alle miscreaties, in wezen in de Kern, Liefde in zich hebben.

Er is niets in de Schepping, wat van Mij komt, wat niet vanuit Onvoorwaardelijke Liefde geschapen is en dus, in de Kern, Liefde ís.

Jij hebt in Eenheid het idee gevat, zonder Mij verder te gaan en daardoor is alles, wat door jou in Eenheid gecreëerd is, schijnbaar zonder Liefde.

Het enige verschil is dat jouw miscreëren in Eenheid, vanaf het allereerste begin, niet echt was, maar een spel, dat jij in Uniekheid en Eenheid hebt besloten te spelen.

Jij bent daar in Uniekheid en Eenheid zo in verstrikt geraakt, dat jij de Onvoorwaardelijke Liefde die je was, bent en blijft voor Eeuwig, geheel in de vergetelheid is geraakt.

Daardoor is er een angst ontstaan voor de Liefde en is het 'denken' ontstaan dat Liefde pijn betekent enzovoorts.

En ben jij in Eenheid gaan creëren met de Scheppingskracht, door Mij gegeven, en is deze tegenovergesteld gaan werken. Tegen jou!

Maar omdat de illusie vanaf het begin een spel was, is en altijd zal blijven en dientengevolge niet echt is, heeft ze totaal geen invloed gehad, heeft het Nu niet en zal het nooit hebben, op de Onvoorwaardelijke Liefde die jij bent en die in Alles is voor Eeuwig.

Door de afgescheidenheid zij jullie uiteengegaan en hebben jullie je in deeltjes opgesplitst. Dus is Herinnering een Integratie van alle deeltjes in Uniekheid terug naar Eenheid.

Als de illusie, het spel, helemaal uitgewerkt en uitgespeeld is, zal er alleen de Onvoorwaardelijke Liefde overblijven. De Onvoorwaardelijke Liefde, die in en door Alles en iedereen verweven is, tot in Eeuwigheid.

Onvoorwaardelijke Liefde kan nooit vervangen worden door de illusie, de illusie wordt met zekerheid vervangen door de Onvoorwaardelijke Liefde, want alleen deze Onvoorwaardelijke Liefde is werkelijkheid en Waarheid tot in Eeuwigheid.

Dus Mijn lief kind, waarom zou je aan iets vasthouden dat je nooit de voldoening kan geven van het Licht en de Liefde vanuit het Hart? De Herinnering zal volledig terugkeren voor iedereen in Uniekheid naar Eenheid.

De Schepper van Al Wat Is

zaterdag 11 augustus 2018

Zonder tijdsdruk


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief Dierbaar kind, wat denk jij, wat er gebeurt, als jij voortdurend probeert de tijd bij te houden?

En dat is wat jij heel vaak zo oppakt, zonder er echt bewust van te zijn, dat je eigenlijk 'tegen de klok werkt' zogezegd.

Je probeert iets bij te houden, wat bezig is zich in elkaar te drukken, waardoor jij het gevoel krijgt, dat je in 'de weinige tijd' die je volgens jou hebt, alles 'moet' doen, waar je eerder meer tijd voor had.

Mijn lief kind dat gaat je niet lukken, je raakt gestrest, oververhit en je kunt niet in slaap komen, van het vele 'denken'!

Van de andere klachten nog maar te zwijgen. Je maakt jezelf compleet gek en raakt weer verstrikt in allerlei ego spelletjes en dat verdien jij niet.

Als jij je Zelf hierin herkent, stop dan waar je mee bezig bent, ga rustig zitten en haal diep Adem.

Je mag dan bedenken wat er zo belangrijk is, dat het allemaal in een bepaald tijdsbestek gedaan dient te worden.

Wat kan er afvallen en wat kan met veel meer Plezier in het NU gedaan worden, zonder drukte, tijd en stress.

Want dat in het NU iets ondernemen, raakt op de achtergrond, als jij je laat meeslepen door de 'tijd'!

In het NU bestaat geen 'tijd', je kiest ervoor iets te doen met veel Plezier in het doen, maakt het af en kiest voor het volgende.

En meegaan als het anders gaat! Heel belangrijk in het NU, want dan ga je mee met de Stroom, in de wetenschap, dat er iets tussen komt, wat belangrijker is dan je bezigheid.

Niet balen, niet nadenken, meegaan met de Winden van de Hart Liefde, die je draagt naar het Allerhoogste en Beste voor jou.

En niemand weet dat beter dan IK, want het Plan is van Mij en daardoor ook van jou en voor jou, In Uniekheid en Eenheid.

De Schepper van Al wat Is