Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

zondag 23 september 2018

De Schepper - Schuld opgenomen in Totale Onschuld


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Innig Geliefd, Totaal Onschuldig Kind, vertel Mij, hoe jij in Uniekheid en Eenheid schuldig zou kunnen Zijn?

Kom in je Hart Centrum en Communiceer met Mij over jouw vermeende schuld. Laat Mij weten, waar deze ‘overtuiging’, (want dat is het) vandaan komt.

Jij bent er helemaal aan toe om de Inzichten hierover, die al een Eeuwigheid voor je klaarliggen, te Ontvangen in je Herinnering.

Schuld is van de illusie en ontstaan tijdens een kort oponthoud in een waanzinnige illusoire omgeving, illusie genaamd.

Maar dat wil niet zeggen, dat het waarheid is. Jij Weet dat jij niet van de illusie bent. En dus ook niet jouw illusoire waanzinnige ‘beelden’ die je daar in jouw boze droom, bent gaan bouwen.

Jij bent uit deze kortstondige nachtmerrie Ontwaakt en vaak nog in de war.

Wat je ook hebt als je uit een nachtmerrie ontwaakt, in je slaap. Ook dan kun je niet onmiddellijk herkennen dat het maar ‘een nachtmerrie ‘is.

Zo is het ook met het Ontwaken uit de nachtmerrie die de naam ‘illusie’ draagt.

Jij bent in Werkelijkheid nooit bij Mij vandaan geweest, maar geheel Onschuldig opgenomen gebleven in de Eeuwigheid.

En deze drempel mag je Nu overgaan, je mag de Stap zetten over dit steeds meer verlaagde Drempeltje.

En je zult Ontdekken dat de Deur naar de Eeuwigheid Altijd Open is geweest, want er is geen slot te bekennen.

Jij bent het Zelf die je Zelf klein hebt gehouden, die jouw Ruimte heeft beperkt.

Dit mag jij je Realiseren en in je Opnemen. Alle oponthoud zit in de Energie van je ‘denken’ waarmee jij je Zelf enorm beperkt en klein houdt.

Jouw Onschuld maakt, bij het Accepteren van de Realisatie dat dit Waarheid is voor Eeuwig, dat jouw eigen ‘opgelegde schuld’ wordt opgenomen in jouw Onschuld.

En als jij de Keuze gaat maken, zal dit Alles aan jou Gegeven worden in Onvoorwaardelijke Liefde, in Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig.

De Schepper van Al Wat Is

zaterdag 22 september 2018

De Schepper - Ziek zijn


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief, gevoelig kind, vele van je medereizigers zijn ziek en misschien jij ook lief kind. Ziekte kent vele variaties. Ziek zijn is en blijft van de illusie.

Van heel ernstig, vanuit de illusie gezegd en bekeken, naar chronisch. Geestelijk of lichamelijk.

In de eerste plaats lief kind, als jij langdurige klachten hebt, is het goed een arts te bezoeken. Het beste is een arts, die naar de gehele mens kijkt en niet alleen maar een lichaam onderzoekt. Luister daarbij goed naar Intuïtie in je Hart.

Maar niet om de verantwoordelijkheid bij de arts te leggen, maar om vanuit eigen Verantwoordelijkheid je te laten nakijken door iemand die een beetje meer kennis heeft over het menselijk lichaam en de diepere Geestelijke oorzaken en haar werking.

En het kan je de Geruststelling geven die je net even nodig hebt, dat er niets aan de hand is.

Het kan ook zijn dat de arts het verstandig vindt de klacht(en) verder te onderzoeken.

Maar je mag altijd Zeker Weten, wat de uitslag ook is, dat jij uiteindelijk de Keuze hebt wat je toelaat of niet.

Vaak zie ik gebeuren dat de angst zijn intrede doet bij een 'ziekte' die, volgens de arts die het ontdekt, levensbedreigend is.

Behalve dat de arts Mijn plek niet kan innemen, door jou te vertellen, wat je hebt te doen en te verwachten, is het van groot Belang dat jij je mag Realiseren, dat jouw angst bestaat uit 'angst voor de dood' maar meestal is de 'angst voor lijden' de grootste angst.

Ik kan je, voor zover jij Verkiest ervoor Open te gaan staan, zeggen dat 'dood' niet bestaat en dat weet jij eigenlijk wel, maar je bent in eerste instantie van slag door de, voor jou, niet zo prettige boodschap.

Angst voor lijden brengt lijden lief kind en dat weet jij ook.
Kom naar Mij lief kind, keer naar Binnen en vertel me over je angsten en alles wat je bezighoudt, maar dan ook werkelijk Alles.

Doe alsof Ik naast je zit en in zekere zin is dat ook zo, jij kunt het alleen (nog) niet zien. Wij zijn EEN Energieveld.

Vertel Me Alles en Ik zal naar je Luisteren en het van je schouders nemen en je Rust Schenken, broodnodige Rust, die zal maken dat, wat er ook gebeurt, je Zeker Weet, dat je altijd Veilig bent.

En dat je Zekerheid zult vinden in: 'Elke Hand die me Aanraakt, is een Helende Hand'!

En vanuit deze Rust, zul jij je Keuzes maken die horen bij jouw Uniekheid. Je zult je Veilig en Geborgen Voelen. 

“Elke Hand die me Aanraakt is een Helende Hand’, zal je de Vrede Geven en je mag het zo vaak Gebruiken als het Goed voor je Voelt.

Het kan gebeuren dat je medicatie nodig hebt, tijdelijk, maar dat is goed.

Je zult Weten wanneer het genoeg is geweest, want je verblijft in de Rust van je Hart en weet, dat je altijd Veilig en Geborgen bent in Mijn Energie.

Maak je Keuzes vanuit je Hart en niet vanuit de angst. Want angst vermeerdert als Energie naar nog meer angst en dat Verdien je niet.

‘Elke Hand die me Aanraakt is een Helende Hand’!

De Schepper van Al Wat Isvrijdag 21 september 2018

De Schepper - Van Onvolmaaktheid naar Volmaaktheid


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief Wondermooi kind, wat ben jij Mooi en Sterk en Veerkrachtig.

Jij Zelf hebt ervoor Gekozen de illusie te ervaren en dus hoe het zou zijn, zonder mij te Zijn.

Daaruit is de Onvolmaaktheid ontstaan, de Onechtheid, waarvan jij, in de vergetelheid van jouw levens, bent gaan ‘denken’, dat er alleen deze illusie, onechtheid, bestond.

Jij hebt de Keuzevrijheid meegekregen en het kleine Vlammetje, diep binnen in jou verstopt. Dit Vlammetje wat bij Herinnering weer zou opvlammen.

Dit vlammetje heeft gezorgd dat jij, in jouw onechte bestaan, zou Blijven Bestaan. En dit vlammetje heb jij meegekregen van Mij om samen met je Keuzevrijheid de Eeuwige Waarheid van wie en wat je bent, terug te Herinneren.

Er Bestaat uitsluitend Onvoorwaardelijke Liefde en jij bent door dit Vlammetje in jou, met Mij Verbonden Gebleven. Anders was jouw Bestaan niet verzekerd geweest.

Maar hoe zou Ik jou in de steek kunnen laten als jij uit Mijn Liefdesenergie bent voortgekomen? Dat is onmogelijk!

Alles waaruit Mijn Energie Bestaat, is ook in jou Aanwezig. Maar je bent het vergeten, tijdelijk, bij het ervaren van de ‘onechtheid, de illusie.

Je bent Nu bezig, in Uniekheid en Eenheid, terug te keren naar de Herinnering, dat je nooit bij Mij vandaan bent geweest.

Maar om je dat te kunnen Herinneren, heb je de Onvolmaaktheid nodig om tot Volmaaktheid terug te keren.

Alles te samen Ben jij in jouw Uniekheid en in je Eenheid voor Eeuwig.

Je hebt het nodig te her- en erkennen dat de onechtheid van de illusie je heeft teruggebracht naar de Herinnering van de Onvoorwaardelijke Liefde die jij Bent.

En waar kom je vandaan? Vanuit de Onvolmaakte Volmaaktheid van de illusie naar de Eeuwigheid, waar het opgenomen zal worden in de Eeuwigheid.
De Schepper van Al Wat Is

donderdag 20 september 2018

Poort naar de Eeuwige Herinnering


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en bijzonder kind, het kan maar zo ineens gebeuren dat jij je eenzaam voelt, zelfs in een ruimte waar veel medereizigers zijn.

Het is geen prettig Gevoel en het zet je aan het 'denken' waarom jij dit Gevoel, zo plotseling kunt hebben.

Er is uiteraard een ‘gedachte’ aan vooraf gegaan, die je niet als dusdanig hebt herkend en waaruit dit Gevoel van eenzaamheid en kilte is ontstaan.

Je hebt het dus Zelf laten ontstaan, door even je Verbinding met de Liefde en het Licht van je Hart te laten gaan.

Maar het laat je ontredderd voelen en geïsoleerd, niet meer in Contact met je Zelf en dus ook niet meer met je Hart Thuis.

Om uit deze impasse van eenzaamheid te geraken is niet gemakkelijk, vanwege de Intensiteit van het Gevoel.

En toch ken je, in Uniekheid en Eenheid, dit Gevoel van complete Isolatie.

Vanuit de illusie zou je het snel verstoppen door je Zelf met van alles en nog wat, bezig te houden. Onder het tapijt vegen dus.

Maar je bent nú niet meer van de illusie en bent eigenlijk bezig om 'verstoppen' niet meer te gebruiken in je leven. En dat is mooi en goed.

Maar daardoor is de ontreddering van het Gevoel van eenzaamheid des te groter!

Of kan het zijn, dat jij er teveel aan en in gaat hangen en het daarmee groter maakt dan het is?

Het is en blijft lief kind, een illusie gevoel, door jouw Uniekheid gekleurd.

Als je dat feit tot je door laat dringen, zal het gemakkelijker worden, terug te keren naar het Licht en de Liefde van je Hart, waar je Thuis is.

Jij bent niet jouw eenzaamheid, maar je mag Accepteren, dat het gevoel je wel plotseling kan overvallen.

Het is jouw Uniekheid die maakt hoe het Voelt voor jou en hoe je ermee omgaat, welke Keuze je maakt vanuit jouw Uniekheid.

Als het voor jou te ingrijpend voelt, vraag om Hulp aan het Licht op jouw Unieke Wijze en je zult geholpen worden de weg naar het Licht en de Liefde van je Hart voor je te Zien en te Gaan.

Jij bent Licht en Liefde en jouw Hart Centrum bevat de Poort naar de Eeuwigheid, waar Onvoorwaardelijke Liefde Bestaat, er is niets anders.

Je bent uit Mijn Energie van Onvoorwaardelijke Liefde voortgekomen. Dat is Herinnering voor Eeuwig in Eenheid.

De Schepper van Al wat is

woensdag 19 september 2018

De Schepper - Zeker Weten en Begrijpen


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief Begrijpend kind, de illusie is geweest, het begint af te brokkelen, omdat jij in Uniekheid Eenheid ervoor hebt Gekozen, je niet langer voor de gek te laten houden of te laten onderdrukken.

Je neemt in Uniekheid en Eenheid Verantwoording voor je Zelf en het leven in de illusie, wat je achter je hebt gelaten, zodat het in Licht en Liefde hernieuwd Opgenomen kan worden.

Dat betekent, dat aandacht schenken aan alles wat geen fundament heeft van Onvoorwaardelijke Liefde heeft, het in stand houdt. En dat is de illusie grotendeels.

Ondergrondse activiteiten komen aan het Licht door het Vele Licht dat er vanuit jouw Hart Licht in Uniekheid en Eenheid wordt uitgezonden.

Het wordt door de Violette Vlam Geïdentificeerd, Getransmuteerd en teruggebracht tot de Uiteindelijke Goddelijke Perfectie, onder de Bezielende Leiding van Meester Saint Germain.

Dat betekent, geen herdenking aan iets uit het verleden, want herdenking is aandacht.

Het Bewustzijn van jou in Uniekheid en Eenheid is dusdanig gegroeid, dat je kunt en mag Begrijpen, dat aandacht Energie is.

Dus mag je bedenken dat als je bijvoorbeeld 9 – 11 herdenkt, met de bedoeling dat het zich niet mag herhalen, dat het Energie geven is aan iets, waar je niets meer aan kunt veranderen.

Het is gebeurd en er is een enorme Saamhorigheid en intens veel Licht en Licht en Liefde door ontstaan, wat je in Uniekheid heel Blij kan maken, want er is dus ook iets Positiefs uit ontstaan.

Ik hoor je nu denken: 'En de slachtoffers dan, die mag je toch wel gedenken'?

Deze slachtoffers hebben hun Leven gegeven, volgens Contract, en hebben daar mee, onder anderen, meegewerkt om de Saamhorigheid en de Liefde en het Licht te helpen Ontstaan.

Bovendien zijn ze heel Liefdevol bij Ons opgenomen en Werken nu vanuit het Licht mee, om jou in Uniekheid en Eenheid te helpen het Nieuwe Paradijs op Moeder Aarde te brengen.

Zelfs het verdriet van de nabestaanden, was onderdeel van Mijn Plan en zij begrijpen en zien dat Nu ook.

Herdenking is dus totaal overbodig en je mag in Uniekheid en Eenheid ervoor Kiezen, het verleden (illusie) niet meer naar de toekomst te halen in het Nu lief kind.

Eer de Zielen die dit hebben mogelijk gemaakt, dat deze Saamhorigheid, die ongekend was, tot stand kon komen.

Eer de nabestaanden die dit mochten gaan Begrijpen en verder konden gaan met het Leven te Beleven.

De Schepper van Al wat Is

dinsdag 18 september 2018

De Schepper - De Energieën

 

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Bijzonder en Dierbaar kind, waarom maak jij je zo verschrikkelijk druk over de binnen komende Energieën, die jij ook nog eens allerlei benamingen geeft, zodat het 'lijkt' alsof er verschil in zit.

Geloof me, lief kind dat het verschil zit in de Sterkte van de Energieën, maar Energie is Energie, welke benaming jij er ook aan geeft.

Als je Hart is geopend kun je deze binnen komende Energieën Voelen en je Lichaam reageert erop, waardoor jij het gaat Ervaren als iets waarvan je 'last' hebt.

Maar mijn lief kind, hoe sterk de Energieën ook zijn, ze zijn om je te Helpen en op te tillen naar minimaal de Vijfde Dimensie.

En daar mag jij je over Verheugen in plaats van erover te 'denken' dat het je eigenlijk veel te zwaar wordt, of je er last van hebt, of wat je nog meer kunt 'bedenken' afgaande op wat erover doorgegeven wordt.

Jij bent Uniek, lief kind, en deze Uniekheid maakt, dat jij het op jouw Unieke wijze Ervaart en dat kan onmogelijk voor al je deeltjes en medereizigers hetzelfde zijn.

Waar zou anders jouw Uniekheid blijven. Het is voor jouw Uniekheid op maat gesneden.

Dus vergelijken heeft hierin geen enkele zin. Jij mag het voor jou Accepteren zoals het gaat en komt. Inclusief jouw Lichamelijke Reacties en wat er naar boven komt, alsnog, uit je Celletjes vanuit een diep verleden.

Jij mag het laten gebeuren en de Bereidheid blijven Voelen en afgeven om het te laten Zijn en je zult merken, dat 'Bereidheid' de sleutel is.

Je ongerust maken, of angstig bij Lichamelijke Reacties, of wat dies meer zij, houd vast wat je mag laten Zijn. Vraag om Hulp als het je even iets teveel wordt, op jouw Unieke Wijze en je wordt Geholpen, dat Verzeker Ik je.

Er zijn zoveel Lichamelijke en Emotionele manieren van Reageren op de sterke Energieën, als er deeltjes en medereizigers zijn, dat mag je bedenken.

Jij bent en blijft in deze Uniek en jij hebt de Keuze wederom, hoe jij met deze Energieën omgaat.

Je kunt 'denken: “Wat is dit toch zwaar”! Of je kunt je vol Blijdschap over de Verhoging in elk moment Verheugen en het laten komen, zoals het voor jou komt.

Het is niet om je te plagen, maar voor je Hoogste Goed en volgens Mijn Plan, dus ook jouw Plan, heb dus Vertrouwen lief kind.

Alles Is wat het Is en Alles gaat zoals het gaat, daarin bestaan geen Fouten.

De Schepper van Al wat Is

maandag 17 september 2018

De Schepper - Jij bent een Wonder

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Wonderlijk kind, een gezegde bij jou op Moeder Aarde is:
‘De wonderen zijn de wereld nog niet uit’!

En dat zijn ze zeker niet. Het is zelfs zo dat Moeder Aarde een Wonder is.

Moeder Aarde heeft Bewust Gekozen ervoor jou in Uniekheid en Eenheid te Zijn, toen jij de Keus maakte in Uniekheid en Eenheid, de afgescheidenheid van Mij te Ervaren, de illusie dus.

Haar Liefdeslichtje is blijven branden net als het Liefdeslichtje in jou, in Uniekheid en Eenheid.

In het Grote Plan is Moeder Aarde als Planeet met de Vrijheid van Keuze, met jou meegegaan om er voor jou te Zijn als jij deze Ervaring onderging.

Ook jij hebt van Mij de Keuze Vrijheid meegekregen. En omdat jij door Mijn Energie Geschapen bent, heb jij ook alles meegekregen wat Ik Vertegenwoordig. Zo ook de Scheppingskracht.

Maar jij zakte in de vergetelheid die hoort bij afgescheidenheid, maar behield je Scheppingskracht en ging deze (onbewust) ‘tegen’ je Zelf gebruiken en dat werd overleven.

En alle overlevingsmechanismen in de vele levens die je in de illusie geleefd hebt, gingen tegen je werken.

Moeder Aarde heeft zich mee bewogen met jou, in Uniekheid en Eenheid en heeft ook veel overleeft en geleden, onder wat haar allemaal is aangedaan.

Hoe Wonderlijk is dit, dat zij dit heeft doorstaan, niet door jou in Uniekheid en Eenheid, maar met jou. Welk een Wonder is dat.

En welk een Wonder ben jij, dat je de illusie zo goed als Gemeesterd hebt. Door je Keuzes te maken, die jouw Kracht bezaten, ontstonden de Wonderen. En zij brachten jou en Moeder Aarde verder op het Pad van Evolutie.

Uiteindelijk hebben jouw Keuzes in Uniekheid en Eenheid Thuisgebracht, in het Licht en de Liefde van je Hart.

Maar jij bent het in jouw Uniekheid, die in de illusie voor opsplitsing van jouw Uniekheid in deeltjes heeft gezorgd.
En daarom is het belangrijk dat jij, die je Hart geopend hebt, het Licht en de Liefde die zich daar bevindt uitzend naar alle deeltjes, zodat deze ook kunnen terug keren naar het Hart en het Openen voor de Liefde die ook zij Zijn.

En elke Opening van het Hart van een deeltje, is een Wonder bewerkstelligt door het Wonder dat jij Bent en Doorgeeft.

Alles is een Wonder, omdat jij een Wonder Bent en jij het je Herinnert, maar ook alle deeltjes zonder een geopend Hart zijn Wonderen (onbewust).

Alles is een Wonder, want Alles heeft het Goddelijke Lichtvlammetje in zich en dat is een Wonder. Er Bestaan alleen maar Wonderen, want de Onvoorwaardelijke Liefde Is het Wonder. En dit heeft Alles in zich.

En de Hele Schepping zal dat Bewustzijn voor Eeuwig in Eenheid Herinneren.

De Schepper van Al Wat Is