Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

maandag 9 september 2019

De Schepper - Jouw Levensboek


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Bijzonder Kind van het Licht, alles van je Zelf, tot in het kleinste Detail Accepteren is niet Gemakkelijk voor je.

Jij vindt, van zoveel dingen van je Zelf, dat jij ze niet hoort te hebben.

Bepaald Gedrag wat jij als ‘negatief, beoordeelt, bijvoorbeeld gemakkelijk ‘oordelen’, ‘schreeuwen’, je Gelijk willen Halen enzovoorts.

Maar het is Allemaal een Deel van jou, ook al vind je dat niet leuk, het hoort wel bij je.

En als jij vindt, dat jij dat niet 'hoort' te doen of te hebben, dan mag je Zeker Weten lief kind, dat Alles waar jij je tegen Verzet, eigenlijk Vasthouden is, aan iets wat je niet meer Nodig hebt.

Dus als je bepaald Gedrag niet meer Wenst te laten Zien, of Horen van je Zelf, Accepteer het dan als een Deeltje van je, het heeft je in de illusie altijd Geholpen, omdat jij het toen nodig had, ‘dacht’ je.

Nu heb je het niet meer Nodig, Accepteer het dus als een Deeltje, wat niet meer bij je Past.

Bedank het voor de Hulp die het je Geboden heeft en je zult Merken, als je dat Gedaan hebt, dat je het Gedrag veel gemakkelijker laat Gaan.

En je zult Merken, dat dit voor alles geld, wat van jou is en bij jou hoort.

Je Ervaringen, Emoties als Verdriet, Boosheid, Haat, Oneerlijkheid, Rollen Spelen en je dus anders voordoen en ga zo maar door.

Alles is Gebeurd met een Reden, jou de Wijsheid te laten Ervaren, dat dit niet meer bij de huidige 'jij' Past.

Claim het, Bedank het voor de Hulp en laat het heel Gemakkelijk gaan en het zal Toegevoegd worden aan jouw Levensboek, dat helemaal in jouw Uniekheid, jou toe Behoort.

Hou van je Zelf, Accepteer je Zelf, Vergeef je Zelf dat jij je Zelf zoveel Aangedaan hebt, Claim het, en wees Blij met jouw Levensboek, dat helemaal van jou is.

De Schepper van Al Wat Is


zaterdag 7 september 2019

De Schepper - Jouw Schild van Liefde, jouw Thuis


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Lief Dierbaar en Bijzonder Kind van het Licht, wat is te veel en wat is te weinig? En kun je daar een Evenwicht in krijgen?

Jazeker lief kind! Jij bent vaak over Enthousiast en dat is Begrijpelijk, maar dat ‘te veel' kan je snel weer uit balans brengen.

Als je voor het Grootste Deel in je Hart Woont, jouw Thuis en dan af en toe een Uitstapje maakt naar de illusie, dan vergeet jij in Eenheid (nog) wel eens je Schild mee te nemen. En wat is je Schild?

De Onvoorwaardelijke Liefde die je Bent, is je Schild.

Als jij dit Schild bij je houdt, ben je Beschermd, want je zult in Alles en met Alles vanuit de Liefde die jij Bent, Reageren.

Jij Woont niet voor niets in je Hart, want het is je Thuis en dat Weet jij.

Ook al zit je in de drukte van alledaagse dingen, als jij je Schild van Liefde Overal mee naar toeneemt, blijft de Rust en Kracht van de Liefde jou Beschermen.

Wie of wat je ook tegenover je hebt, jij blijft Stralen, want eigenlijk neem jij dan je Hart als Schild mee en die kan niet anders dan Stralen.

Jij kunt niet anders Zijn dan je Bent, want je Thuis is bij je, net als de Schildpad dit Meedraagt, heb jij het ook Altijd bij je.

Maar door ‘gehaastheid’ vergeet jij wel eens, dat jij uit de Stilte van je Hart, jouw Thuis komt en rent als het ware, om je Boodschap te doen, want de ‘gedachte is’, Bewust of onbewust: 'Ik ben zo terug'!

Dan doe je dus je Zelf tekort en eigenlijk het Grote Geheel ook en Al je Deeltjes die je Ontmoet, maar in de eerste plaats je Zelf.

Je mag daar een Duidelijke Keus in maken, waar je ook naar toe Gaat, Neem je Thuis mee en je hebt je Schild altijd bij je, vol van Stralende Liefde en Compassie. En dat is Genoeg!

Jij Bent Altijd Beschermd en Geliefd.

De Schepper van Al Wat Is


donderdag 5 september 2019

De Schepper - De Waterstand


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Lief Dierbaar Kind van het Licht, je mag Zeker Weten dat de Waterstand steeds verder Omhoog Gaat.

Dat Vergemakkelijkt het Zwemmen, vooral met de Stroom Mee.

En het Water, omdat de Stand steeds Hoger wordt, zoekt Al het andere Water op en Voegt zich Samen in een Stroom.

Op het vaste land komt het Water steeds dichterbij en Snoept steeds Meer van het land op, de Ruimte die dit aan het Land geeft, word steeds Kleiner.

De chaos, ontstaan door angst en dergelijke, word steeds groter.

En er zijn Deeltjes van jou, die zonder Aarzelen het Water in Springen.

En al gauw Merken ze dat het Meegaan met de Stroom veel Gemakkelijker is dan ze Aanvankelijk verwacht hadden.

En dat is wat er gebeurt met de illusie, de ruimte om de illusie te leven wordt steeds kleiner.

En de Ruimte van het Hart wordt steeds Groter. Het Omarmt, Roept, Lokt en laat de Liefde vanuit het Licht het Water Doorstromen en Omgeven.

Dit is een Metafoor, die jullie Duidelijk probeert te maken, waar je Thuis is. Als een Vis in het Lichte Water van je Hart, Meegaand met de Stroom.

Kijkend naar het land van een afstand, als een Toeschouwer, vol Compassie en zonder ‘oordeel’.

Je mag namelijk Zeker Weten dat ook de landrotten Zover Komen, dat ze Kiezen voor de Wijdse Stroom van het Hart.

Niemand blijft achter! Maar elk Deeltje heeft de Vrijheid van Keuze, en men Kiest voor het Hart als men eraan toe is.

Maar uiteindelijk zullen al je Deeltjes geen Keuze meer Hebben omdat het land geheel Overstroomd is.

Jij bent Liefde vanuit het Licht, door Mij geschapen als Mijn evenbeeld.

Er Bestaat Alleen maar Liefde, de rest zal verdwijnen in het niets, van waar het gekomen is.

Alles is Doordrenkt met Liefde omdat Alles Liefde als Kern heeft, wie of wat ook. Daarom gaat er Niets verloren, dat is onmogelijk.

Alleen Niet Liefde verdwijnt, want het is een boze droom die geen Kracht meer bezit.

De Schepper van Al wat Is


woensdag 4 september 2019

De Schepper - Verantwoordelijkheid


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Lief en Hoogst Bijzonder Kind van het Licht, zou jij zonder de Liefde die je Bent kunnen? Nu je Zeker Weet, dat je Liefde bent in elk Moment?

Je hebt wel gekund zonder de Liefde tenminste, dat heb je 'gedacht' dat je zonder de Liefde zou kunnen Leven.

Voelde het prettig? Of vond je het ergens wel leuk om steeds een rol te vervullen, te manipuleren, te verbergen, machtsspelletjes te spelen, te tiranniseren enzovoorts?

Ik Weet, dat het op een gegeven Moment, een soort van vlucht uit de werkelijkheid is geworden, die je van de ene ellende in de andere ellende bracht.

Waardoor je steeds dieper in het moeras zakte en het ego deeltje creëerde om je eruit te halen.

Maar die bracht er niets van terecht en liet je net zo hard weer zakken als je opklom. Gaf bij elke ‘vraag’ een ‘wedervraag’ en preekte jou een ‘schuldgevoel’ aan.

Kortom ellende op ellende, oorlog op vrede, en vrede op oorlog, vechten voor je deel en als het niet goedschiks ging, dan maar kwaadschiks.

Zou je het terug willen? Nu je Keer op Keer wordt Verteld dat de gehele illusie een boze droom, een nachtmerrie is geweest, gewoon omdat jij dat wenste te Ervaren. Zou je dit alles weer terug willen?

Hoe kan het dan zijn, dat jij (nog) steeds teruggrijpt naar stukjes van de illusie, omdat je dat op een Gegeven Moment beter past of uitkomt.

Je vindt ineens, dat jij je ergens Zorgen over hebt te maken. Over iets dat niet in het Hier en Nu is, maar gewoon iets is dat in het verleden je aandacht vroeg.

Of ineens heb je de angst, dat je zomaar eens geen werk, geen baan zou kunnen hebben, en dan........!

En je gaat 'denken' wat er allemaal zou 'kunnen' gebeuren. Het Leven in het Hier en Nu, gemakshalve vergetend.

Er niet aan denkend dat je 'gedachten' een enorme Power hebben en de Wereld in gaan en ook het Universum in. Het Universum kent niet het verschil tussen wat je Niet wenst en wat je graag in je Leven zou willen zien en zal dien overeenkomstig reageren.

Je krijgt Aangereikt waarom je Gevraagd hebt, op een manier die bij jou Uniekheid Past.

En dan kan het maar zo zijn, dat je inderdaad ineens geen baan meer hebt. Zie je wel, denk je dan!

Maar je hebt het Zelf Aangevraagd met je ‘gedachten', die over niets anders gingen dan over het verleden en wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren.

Je krijgt dus precies wat je gevraagd hebt en zolang jij daarin je Verantwoordelijkheid niet neemt, dat jij je eigen Werkelijkheid Schept, zal er geen Verandering optreden in het Hier en Nu.

Jij Bent Liefde, Nu, altijd ‘onbewust’ geweest en je zult het Altijd Bewust zijn tot in Eeuwigheid. Liefde is Alles dat Bestaat en Zegeviert Altijd.

De Schepper van Al wat Ismaandag 2 september 2019

De Schepper - Unieke Grenzen

 Lieve ogen die dit lezen,


Mijn Lief en Grenzeloos Wijs Kind van het Licht, Grenzen Stellen, betekent Zeker Weten wat van jou is en bij jou Hoort en wat bij je Deeltje hoort.

Het woord Grenzen is eigenlijk niet te Gebruiken om aan te geven wat er precies Bedoeld wordt en schiet, zoals in veel gevallen, als Taal tekort.

Grenzen betekent in veel gevallen limieten, maar de Grenzen waar Ik over spreek Nu zijn de Grenzen van jouw Uniekheid.

Weten wat jouw Uniekheid inhoudt, Betekent dat je Scherp op mag Letten, dat jouw Deeltje deze Uniekheid niet schendt.

Als jij 'denkt' niet te Weten wat jouw Uniekheid is, dan zul je dat ook niet weten, totdat jij Bereid bent het 'denken' te laten Gaan, over jouw Uniekheid.

Want dat Betekent dat jij jouw eigen Verhaal rond jouw Uniekheid Bouwt, zoals jij die 'denkt' te Weten.

Maar je mag Zeker Weten lief kind, dat het er niet om Gaat, te Weten wat jouw Uniekheid is, maar jouw Uniekheid te Leven, zoals je Bent in elk Moment, omdat je dan vanzelf je Uniekheid, zonder het 'denken' al Leeft.

Je niets Afvragen, maar te Accepteren wat Is, is jouw Uniekheid.

Dan word je Uniekheid Geleefd in plaats dat een Deeltje bepaald, hoe jij hebt te Leven.

En dat is de Grens, die jij vanuit je Geleefde Uniekheid mag Aangeven. Klaar en Duidelijk.

Niet in discussie gaan, maar je ook niet laten verleiden in de verdediging te gaan, voor het Leven van je Uniekheid, wat je in elk Moment al Doet.

Het is jouw Leven, waarvoor jij Verantwoordelijkheid neemt in elk Moment.

Dat je Schept met elke Gedachte, hoe klein ook, die je hebt, waarvoor jij ook Verantwoordelijk Bent.

Nooit jouw Deeltje, maar jij die Verantwoordelijk is voor je Denken, daaruit Voortkomende Gevoelens, Acties en Reacties.

Omdat wat jij de Wereld instuurt, op welke Wijze dan ook, jou dat terug Brengt, wat jij Stuurt.

Altijd, dat is een Universele Wet waar jij in Eenheid niet aan ontkomt!

Wat is van jou in Woord en Daad, en wat is van jouw Deeltje, daarin ligt jouw Grens.

Verantwoordelijkheid voor je Gedachten, Woorden, Daden, Reacties enzovoorts Nemen is de Sleutel die de Poort van jouw Grens Gesloten houdt.

Alles bij je Zelf houden en Nooit iemand Verantwoordelijk stellen voor jouw Leven, want dat ligt in jouw Hand.

Jij bent de Koning(in) van jouw Leven, draag de Kroon met Gratie in Uniekheid en Eenheid en in Licht en Liefde.

De Schepper van Al wat Is


zondag 1 september 2019

De Schepper - Van wantrouwen naar Zelfvertrouwen


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Lief en heel Dierbaar Kind van het Licht, wantrouwen is iets, dat jij vaak (nog) voelt.

Naar deze Boodschappen, begint het steeds Beter te worden en heeft het vaak nog te maken, met geen of weinig Zelfvertrouwen.

Maar Ik Merk vaak wantrouwen tegenover Boodschappen die niet met je Hart Resoneren. Waarom?

Elke Boodschap wordt Door gegeven voor Diegene die het op die Wijze nodig heeft en het dus Wel Resoneert.

Als iets niet met jou Hart Resoneert en je wordt er niet Blij van, laat de Boodschap dan gewoon zijn.

Een heel scherp voorbeeld is hiervoor: 'Hitler heeft de macht gekregen, bij de gratie van de mensen die in hem geloofden. Waren deze mensen er niet geweest, dan was Hitler niet opgestaan.

Er bestaat (helaas) ook vaak wantrouwen naar elkaar. Een beetje van: 'Ik weet het beter dan jij' en een beetje van ‘eigengereidheid’ en een Gebrek aan Respect voor het Pad van jou Deeltje.

Maar waarom ‘denk jij’, dat het nodig is, overal een bepaalde ‘mening’ over te hebben?

Dan mag je Zeker Weten, dat er maar Eén Pad Belangrijk is voor jou en dat is je Eigen Pad, jouw Deeltjes zijn Verantwoordelijk voor eigen Pad en Verdienen daarin jou Respect.

En als jij Respect Schenkt, lief Kind van het Licht, zul je Respect terug Ontvangen.

Gebeurt dit niet, mag jij je eigen Weg gaan en dan zul je Deeltjes tegen gaan Komen, die wel op dezelfde Energie zitten als jij.

Alles Begint bij je Zelf, als jij van je Zelf Houd en dat Uitstraalt, dan zul je Merken dat jouw Deeltjes die met jouw Energie Resoneren ook van jou Houden.

Als jij je Zelf Respecteert, dan zul je Merken dat je ook wordt Gerespecteerd.

Alles wat jij Doet vanuit je Hart, komt bij je Terug, niet zoals jij vindt dat het zou Horen te Gaan, maar zoals het Gaat volgens Mijn Plan, dat voor jouw Hoogste Goed Is.

Alles is in elk Moment, Goed zoals het Is, behalve als jij gaat 'denken' dat het niet goed gaat.

Het heeft alles te maken, met hoe jij naar Moeder Aarde en Al Haar Leven Kijkt. Met de Ogen van je Hart of met de ogen van je lichaam.

Waar Kies jij voor?


De Schepper van Al wat Is


vrijdag 30 augustus 2019

Meester Serapis Bey


Lief en Bijzonder Mede Lichtwezen,

Ik Ben bij jullie Bekend als Meester Serapis Bey,

Ik kom jou in Eenheid Vertellen over afbraak en Weder-Opstanding.

In elk Moment krijg jij steeds opnieuw in Eenheid, Nieuwe Kleding Aangereikt omdat de oude versleten is of niet meer past.

En natuurlijk is dit een Metafoor, omdat het nodig is voor jou in Eenheid, om iets in woorden Aangereikt te Krijgen.

In elk Moment krijg jij de Kans om de Keus te maken in Eenheid, om een Kledingstuk in te Ruilen voor een Nieuwe Set Prachtige Nieuwe Kleren.

Kleding die jou als een tweede Huid zit en Precies Past, bij wie jij op dat Moment Bent.

Deze Nieuwe Kleding heeft Mooie en Heldere Kleuren en het Past precies bij jouw Uniekheid en de Kleuren die daarbij Horen.

Wie jij een Moment geleden was, Is nu niet meer.

Maar heeft zich met jou Samen Gevoegd, met de Nieuwe jij en daar Past dan een Nieuw Setje Kleding bij met Nieuwe Prachtige Kleuren.

En je Kijkt in de Spiegel en zegt: 'Ben ik dat, die Blije Blik, die Prachtige Uitstraling, die Mooie passende Kleding? En je wordt nog Blijer als je Ontdekt dat jij het Werkelijk Bent.

In elk Moment sterf je een stukje en aan de andere Kant sta je een stukje Hoger op.

Je Energie Level Stijgt en je Blikveld wordt Wijdser en je Ziet behalve je Zelf zoveel Moois.

En je denkt: “Ik kan me toch vaag Herinneren, dat het allemaal minder Liefdevol en mooi was”? Of was dat een droom?

“Nou, daar kies ik dan liever niet voor'! Ik voel me hier Thuis, waar ik NU ben, Vrij en vol Liefde en Licht.

En je gaat Herkennen in Eenheid, dat het Spiegelbeeld is wat jij Bent en dat maakt je nog Blijer.

Het volgende Moment merk je, dat er een ‘vaag gevoel’ van onrust binnen in je is.

Maar voor jij je onzeker gaat Voelen is het al Vervangen door Nieuwe Kleding die nog beter Past en je Merkt op, dat je Wederom andere Kleding draagt, die Nog beter bij je Past.

En zo gaat het maar door, het oude uit de Diepste van je Celletjes komt naar boven, word Geïdentificeerd en Getransmuteerd naar de uiteindelijke Goddelijke Perfectie en word aan jou Teruggegeven als de Kern van Liefde Bereikt is.

En het Past als een Nieuw paar Schoenen, die niet meer knellen, maar Perfect zitten en Lopen.

En dit Alles komt door het Zijn in het Nu.

Niets Afvragen, nog Onderzoeken, maar Vertrouwen en Geloven.

De Stroom van het Leven, die voor je Zorgt in elk Moment, gewoon Toelaten en Genieten van al het Moois.

Dit is wat Ik je Toewens en waar jij je met Hulp van Mij aan mag Overgeven.

Ik Ben er voor je, vol Liefde en Dankbaarheid en in Eenheid op je Wachtend,

Jouw Meester in Eenheid,    Serapis Bey