Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

donderdag 9 juli 2020

De Schepper - Realiteit


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Lief en Bijzonder Dierbaar Kind van het Licht,

Jij bent Mijn Geliefde Kind.

Daaraan is niets te veranderen, wat er ook zou kunnen gebeuren, want dat is de Realiteit.

Jij bent door Mij Geschapen, uit Mijn Bron Geboren, zodat Ik Mezelf kon Zien en Kennen. Dus ben jij Mijn Evenbeeld.

Kun je daar iets aan veranderen? Nee, want het is de Realiteit.

Alles is Energie, Ik dus ook en omdat Ik Energie Ben, Ben jij dat ook, daaraan valt niet te tornen, want het is de Realiteit.

Alles is in Mij en dus ook in jou, Licht en Liefde in Al haar Facetten.

En ga zo maar door, de lijst is Eindeloos, hier kan geen verandering in aangebracht worden, want het is de Realiteit.

Ik Ben het Begin en het Einde, de Alfa en de Omega, Eindeloos Scheppend, voor Eeuwig en als Ik dat Ben, Ben jij dat ook, daar is niets aan te veranderen, het is de Realiteit.

Jij hebt Mijn Scheppingskracht omgezet in creatie, met dezelfde Kracht, maar het ging tegen je werken, kan daar iets aan veranderd worden? JA! Want het is geen realiteit.

Jij kunt 'denken' en hebt het ego gecreëerd. Kan dat veranderd worden? JA! Want het is geen realiteit.

Jij hebt je opgesplitst in deeltjes om te overleven. Kan daar iets aan veranderd worden? JA! Want het is geen realiteit.

Jij bent gaan 'overleven' en hebt rollen gespeeld, overlevingsmechanismen gecreëerd, je Ware Zelf ontkend. Kan daar iets aan veranderd worden? JA! Want het is geen realiteit.

Jij hebt je van Mij afgescheiden met alle gevolgen van dien. Kan daar iets aan veranderd worden? JA! Want het is geen realiteit.

De Realiteit Bestaat voor Eeuwig in Licht en Liefde in Al haar Facetten, in Eenheid, kan daar ook maar iets aan veranderd worden? NEE! NOOIT!

Jij Bent voor Eeuwig in Eenheid Onlosmakelijk Verbonden met Mij en Alle Leven. In Alle Facetten van het Bestaan.

De Schepper van Al wat Is


vrijdag 12 juni 2020

De Schepper - Van verspreiding naar Uitbreiding


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Lief en Dierbaar Kind van het Licht,

Toen jij Geschapen werd door Mij, ben je Perfect, Heel en Volmaakt Geschapen.

Volkomen in Evenwicht en Geschapen om voor Eeuwig de Onvoorwaardelijke Liefdesenergie Uit te Breiden.

Totdat de ‘gedachte’ kwam, hoe het zou zijn om zonder Mij te Scheppen.

Ogenblikkelijk heb Ik dat omgezet in een Spel dat jullie mochten gaan Spelen, op Moeder Aarde, met de Scheppingskracht van Mij en de Keuzevrijheid om Terug te Keren naar de Herinnering dat je Liefde Bent en nooit bij Mij bent weggeweest.

Waar dit in ontaarde is jou welbekend en het Scheppen werd creëren en ging tegen jou werken. Jij zakte steeds dieper in de illusie, de vergetelheid en vergat de Eenheid in de Liefde.

Het Liefdeslichtje bleef echter in jou Branden en uiteindelijk heeft jou dit, door de Keuzes die je hebt gemaakt, Terug Gebracht tot in het Nu.

De hele weg hiernaartoe is Ontstaan door Verspreiding.

Verspreiding van de Wijsheid die jij, met vallen en opstaan, hebt gehaald uit al jouw Levenservaringen.

En tot je in je Hart ging Wonen, eigenlijk begon het al toen je Hart zich Opende, is het overgegaan in Uitbreiding.

Want dat is wat de Liefde vanuit het Licht doet, voor Eeuwig Uitbreiden. Zichzelf op en in elk Moment Herscheppen, steeds opnieuw, een Eeuwigdurend Proces.

Zij die nog diep in slaap zijn, zijn bezig uit te breiden wat de illusie ze steeds opnieuw laat zien.

En dat doet de illusie, de mensen geven waarin ze geloven en waar ze voor kiezen, hoe moeilijk en pijnlijk het ook kan zijn.

Jij, die met Miljoenen van je Deeltjes de illusie vaarwel hebben gezegd, zijn bezig constant, de Liefde vanuit het Licht Uit te Breiden.

Als je in je Hart Woont of tenminste je Hart op een Kier hebt, kun je niet anders dan de Liefde Uitbreiden.

Je Bent Liefde en Liefde Breid zich Voortdurend uit en komt weer bij je Terug en de Uitbreiding is Eeuwig Durend.

Wat Geloof jij Lief Kind van het Licht, wat is sterker, verspreiding of Uitbreiding?

Nu zeg je waarschijnlijk: ‘Het ligt eraan, wat je verspreid! En dat is ook zo, maar Onvoorwaardelijke Liefde verspreiden, betekent Liefde opdringen!

Liefde Uitbreiden is dat Doen, waarvoor je Gekomen bent in Eenheid en heeft geen verspreiding nodig, want ze Breid zich voor Eeuwig Uit en dat is wat jij Bent als jij Kiest voor het Licht en de Liefde van jouw Hart in Eenheid, Nu.

De Schepper van Al wat Is


donderdag 11 juni 2020

De Schepper - Mijn Plan Zegeviert


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Lief en Bijzonder Kind van het Licht,

Mijn Plan is Voor jullie en niet tegen jullie.

Het Nieuwe Paradijs op Moeder Aarde, de Terugkeer naar Vrede, Onvoorwaardelijke Liefde vanuit het Licht, Samenwerking zonder eigenbelang, Compassie, geen oorlog, geen misbruik meer, in welke vorm dan ook, geen honger, dorst, of een gebrek aan wat dan ook.

Dit Alles is maar een Gedachte verwijderd van jou.

Want de gehele illusie is uit een Gedachte Ontstaan. De gedachte: “Hoe zou het zijn, om zonder de Vader te Leven, te Scheppen”!

Omdat Ik deze Gedachte meteen oppikte en een Vader zijn Kind zelf laat Ontdekken en Ervaren, heb ik ogenblikkelijk Gezorgd, dat het een Spel zou zijn, waarin jij de Vrijheid van Keuze Meekreeg om via je Keuzes Terug te Keren naar de Herinnering aan de Liefde die je was Altijd, nu nog Bent en Altijd zult Blijven.

Omdat Onvoorwaardelijke Liefde het Enige is dat Bestaat en waaruit Alles is Geboren/Voort Gekomen, kon het Liefdeslichtje in je Hart alleen maar BLIJVEN Branden, totdat jij zou Besluiten om Terug te Keren van je Speelveld naar je Hart Centrum.

En je hebt je Spel Gespeeld, tot op de bodem, met alle rollen en overlevingsmechanismen. Alle pijn en verwarring, die je in Uniekheid hebt Gekozen te Ervaren.

Je hebt je Opgesplitst in Deeltjes, die dezelfde angsten en alle illusoire ervaringen en pijnen enzovoorts ook hebben doorgegeven, net als jij, aan hun Deeltjes.

En zo ging het als een Rode Draad, door elk Leven, steeds verder, steeds onbewuster.

En om te Bereiken dat Alle Deeltjes zich weer in hun Uniekheid Samenvoegen tot Eén Geheel, is het nodig, dat elk Deeltje daarvoor Kiest, voor deze Eenheid.

En toch gaat het, zo donker en vol chaos er het in de illusie ook toegaat, gebeuren, want het is Mijn Plan, dat hiervoor Mede Zorg Draagt.

En jij en de vele reeds Geopende Hartendeeltjes, die zich al Samen Gevoegd hebben en samen het Licht en de Liefde van het Hart vol Onvoorwaardelijke Liefde Continu, in elk Moment, laten Schijnen, geven daar een Enorme Kracht aan.

Het is zo Immens Groot, deze Prachtige Bol van Licht en Liefde en ze Groeit in elk Moment, omdat zich steeds meer Harten Openen en zich Erbij Voegen, bij dit Immense Vredesleger.

Richt je blik niet op de illusie, maar zet je Intentie voor Licht en Liefde en Vrede enzovoorts in elk Moment, vanuit je Hart Centrum.

Wees Vrede, Wees Licht, Wees Liefde, Wees Kracht, Wees Compassie, want dat is wat je Bent en nog veel meer Mijn Lief en Dierbaar Kind en het Plan Zal Zegevieren.

De Schepper van Al Wat Is


zondag 7 juni 2020

De Schepper - Terug naar jouw Zelf


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Lief en Dierbaar Kind van het Licht,

Voordat jij Incarneerde in jouw Levens op Moeder Aarde, heb jij er bewust voor Gekozen mee te gaan Werken in Samenwerking met Mij en je gehele Familie in het Licht, aan het Bouwen van het Nieuwe Paradijs op Moeder Aarde.

Je wist dat je ging naar een totale vergetelheid, maar wist ook dat je Alle Gereedschappen van Mij meekreeg om door middel van de Keuzes die je zou Maken, steeds verder Terug zou Keren naar de Her-Innering aan de Liefde die jij Bent.

En daarin Bestaat geen Uitzondering, ieder van jullie heeft een Unieke Taak op zich Genomen in het Grote Geheel.

Voor welke Unieke Rol je ook Gekozen hebt in jouw verschillende Incarnaties, het is Altijd Dienend geweest naar de Ascentie in een Lichaam.

Je hoeft Alleen maar, steeds opnieuw als je het nodig hebt, Terug te Keren naar wie je Bent in elk Moment, en daarin ga je telkens een stukje Verder, tot jij jouw Zelf terug Her-Innert hebt.

Wat een Vreugde en Dankbaarheid, want de Sluier is Dunner voor je geworden, maar (nog) niet verdwenen.

Hoe meer jij bij jouw Zelf Komt/Bent in je Hart, hoe meer Vreugde en Vrede en Liefde je Uitstraalt.

Geen grenzen meer, geen limieten meer, geen tijd meer, maar alleen het NU.

Maar zolang jij nog onder de Sluier zit, hoe dun ook, zal de illusie die zich aan het uitwerken is, je proberen te verleiden een oordeel te hebben, mee te lijden in plaats van mee te leven, enzovoorts.

Hoe meer jij Kiest in jouw Hart te Wonen en je niet bezig te houden met de illusie, behalve Liefde en Licht uit te Stralen, hoe Beter het zal Gaan om Dicht bij jouw Zelf te Blijven.

Het maakt niet uit, wat anderen van je ‘vinden’, of hoe ze over je ‘denken’. Jij Bent en Kiest voor jouw Zelf en dat is je Kracht.

Jij Bent een Grandioos, Stralend, Creatief en Liefdevol Lichtwezen in elk Moment en dat Mag en Kun je Zeker Weten.

De Schepper van Al wat Isvrijdag 5 juni 2020

De Schepper - Meelijden of Meeleven


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Lief en Bijzonder Kind van het Licht,

Als jij ervoor Kiest met de Ogen van je Hart naar jouw Deeltjes te  Kijken, Zie en Voel je iets heel Anders, dan wanneer jij met de ogen van het Lichaam kijkt.

Ook als je naar het gebeuren in de illusie, op Moeder Aarde dus, Verkiest te Kijken met de Ogen van je Hart, Zie en Voel je iets Anders, dan wanneer je kijkt met de ogen van je Lichaam.

De Ogen van je Hart Kennen geen oordeel, alleen maar Compassie en Meeleven. Je Mag en Kunt dan Zeker Weten dat jij, door Dicht bij je Zelf in je Hart te Blijven, het Meeste kunt Betekenen met Alle Liefde vanuit het Licht in je Hart en vol Compassie en Meeleven.

Dit gaat vanzelf Stromen en Samen met de Richting van je Intentie, Liefdevol te Zijn in Elke Situatie en Omstandigheid, zal zo Oneindig veel meer Doen, dan jij je voor kunt stellen. En dat Weet je.

Hetzelfde geld, als er een Deeltje van jou iets in zijn/haar Leven Ervaart, dat veel verdriet, woede enzovoorts oproept.

Ook dan is Kijken met de Ogen van het Hart en Meeleven vol Compassie, iets totaal Anders dan door de ogen van je Lichaam kijken en te gaan ‘meelijden’ met jouw Deeltje.

Ach en wee ‘meeroepen’ en ‘oordelen over de vermeende veroorzaker’ van dit alles, heeft nog nooit iemand ergens doorheen geholpen.

En toch gebeurt dit nog regelmatig, dat jij je laat meeslepen door de Gevoelens van jouw Deeltje die een heel nare Ervaring heeft. Omdat jij er niet bewust voor Kiest het door de Ogen van jouw Hart te Bekijken.

In de Eerste Plaats is het een Ervaring die jouw Deeltje Gegeven wordt om er Wijsheid uit te halen, in eigen Tempo en gebruikmaking van eigen Keuzes.

In de Tweede Plaats is het niet voor jou bedoeld, jij kunt er Alleen Zijn voor jouw Deeltje. Luisteren en Meeleven vol Compassie.

En dat gaat niet lukken als je meegaat in het verhaal van jouw Deeltje, maar er met de Ogen van je Hart naar Kijkt, want dan Ontstaat er Meeleven vol Compassie.

En dat is Echt iets anders. En dat Mag en Kun je Zeker Weten, dus je mag er Goed op Letten, waar je voor Kiest en waar jouw Deeltje het Meest mee Geholpen is.

Compassie vanuit ‘meelijden’  of  Compassie vanuit Meeleven.

De Schepper van Al wat Is


woensdag 3 juni 2020

De Schepper - Geluk is wat jij Bent


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Lief en Dierbaar Kind van het Licht,

Geluk ga je Ervaren door te Beseffen wat je Doet en wat je laat.

En het Ontstaat uit de Vrijheid van Keuze, die in elk Nu Moment Aanwezig is.

En daar Begint jouw Verantwoordelijkheid voor je ‘denken’!

Een snelle beslissing kan jou je Gemoedsrust kosten.

Een Weloverwogen juiste Hart Beslissing maakt je Gelukkig en Blij.

En daar Mag en Kun je wel Duidelijker in worden, in je Keuzes. Als jij namelijk de beslissing neemt, iets te gaan Doen, waarvan je vindt dat je het ‘moet’, dan ga je het met tegenzin doen en word het ‘moeten’ je struikelblok.

Je gaat het dan ‘snel doen’, waardoor je Aandacht verslapt, zodat het gauw klaar is, dan ben je ervan af, ‘denk’ je.

Maar dan begint het pas. De Bevrediging, het Geluk, iets met je Volle Aandacht te Doen, ben je misgelopen.

En omdat je daar niet verder bij Stil wenst te staan, begin je gauw door te gaan, met iets wat je Wel Leuk Vind en waar je Blij van wordt.

Maar hoe zou jij dat noemen? Ik Verzeker je dat het onder de noemer ‘vluchten’ thuishoort. Vind je ook niet? Je Zelf een beetje voor de gek houden!

Begrijp Me Goed, er is niets mis mee je ‘karweitjes’ stuk voor stuk te Doen, dat is zelfs heel Lovenswaardig. Maar het gaat erom, Hoe je ze Doet.

Je kunt de Karweitjes die je minder leuk vindt, met net zoveel Aandacht en Liefde doen als de leuke Karweitjes.

Het is en blijft namelijk je eigen Keuze en je doet je Zelf tekort als je Kiest voor haast.

En het heeft te maken met je Verantwoordelijkheidsgevoel naar je Zelf toe.

Als jij van je Zelf Houd, en je Zelf Eert dan doe je vanzelf Alles met Liefde en Aandacht, omdat jij dat Verdient. En dat Weet je.

En het wordt dan Allemaal zoveel Lichter en het gaat Allemaal veel Soepeler en Sneller en het Belangrijkste, het Brengt je Geluk, en dat Verdien je Altijd.

De Schepper van Al wat Is


zondag 31 mei 2020

De Schepper - Samen Smelting


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Lief en Dierbaar Kind van het Licht,

Ik Ben Energie, dus Ben jij ook Energie.

Alles is Energie, je Woorden, je Daden, je Acties, je Reacties.

Jij Mag en Kunt Zeker Weten, dat Energie Rond Gaat en als een boemerang bij je terugkomt. Alle, erbij Passende Energie, oppakkend en meenemend.

Dus je Mag en Kunt Beseffen hoe Belangrijk het is, jouw Gedachten, Woorden, Daden, Acties en Reacties op Elkaar Af te Stemmen.

Dit Proces gaat Nu steeds Sneller, door de Doorlopende Verhogingen van de Energie Frequenties.

Ook de Tijdlijn die bij de illusie hoort, schuift steeds verder in elkaar en zal uiteindelijk verdwijnen.

Alles zal Samensmelten in Eenheid. En Alleen de Energie van de Onvoorwaardelijke Liefde zal zich Blijven Uitbreiden voor Eeuwig.

Want Alleen deze Energie van Onvoorwaardelijke Liefde, waaruit jij Geboren Bent, Bestaat.

Zij is in de Eeuwigheid Verankert en Onveranderlijk en toch Voortdurend in Beweging.

Deze Samensmelting is waar jij in Eenheid Middenin Zit.

En het is een Proces dat Voortgaat tot de Horizontale Tijdslijn verdwijnt en de Verticale Lijn van de Eeuwigheid van de Onvoorwaardelijke Liefde het enige Echte is, dat overblijft want het is Allesomvattend.

Jij bent Nu, Altijd Geweest en je zult het Altijd Blijven.

Een Prachtig, Liefdevol Lichtwezen in Eenheid voor Eeuwig.

Het Proces is in Volle Gang volgens Mijn Plan en onder Mijn regie en vanwege Onze Onlosmakelijke Verbondenheid, is dit ook jouw Plan en Staat het ook onder jouw Regie.

Jij Hebt daarin jouw eigen Unieke Verantwoordelijkheid.

Niet de Verantwoordelijkheid voor al jouw Deeltjes , maar voor jou Zelf.

Wel de Mede Verantwoordelijkheid, voor het verdwijnen van de illusie, waaraan jij meegebouwd hebt.

Door jouw Liefde vanuit het Licht, Doorlopend over en door Moeder Aarde en Al Haar Leven te laten Stromen in een Eindeloze Stroom van Uniekheid naar Eenheid.

De Schepper van Al wat is