Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

maandag 19 november 2018

De Schepper - Onvoorwaardelijke Energie van Liefde


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn dierbaar kind, er is maar één Waarheid en dat is Onvoorwaardelijke Liefde. Iets anders bestaat niet!

En jij bent uit de Onvoorwaardelijke Liefdesenergie, die Ik Ben, voortgekomen. Dus is de Energie waaruit jij Bestaat ook Onvoorwaardelijke Liefde.

Het is een Boodschap die Ik vanuit Mijn Onvoorwaardelijke Liefde zal blijven Verspreiden met jouw in de Kern, want jij bent een deel van Mij in elk Moment.

Alles is Energie, de Energie van Negativiteit kan niet Bestaan zonder de Positieve Energie van Onvoorwaardelijke Liefde. Het zijn elkaars Tegenpolen en toch kan het één niet zonder het ander. Het mag weer in Licht en Liefde, in Uniekheid en Eenheid worden Opgenomen, niet als Afzonderlijke Elementen, maar als Geheel.

De Negatieve Energie wordt Omgezet naar Positieve Energie. Op Moeder Aarde betekent dat Kiezen. Maar dan heb je het nodig het als dusdanig te Her- en Erkennen, dan kun je pas een Keuze maken.

Wanneer je niet eerst Kennis maakt met Zwart, zal je Wit niet Herkennen en pas dan zal je een Keuze kunnen maken.

De Onvoorwaardelijke Liefdesenergie waar jij Deel van bent zit in het Midden en Absorbeert als het ware Beide Kanten in Eenheid.

Daarom heb jij het Nodig eerst Beide Kanten te Kennen van welke tegenstelling dan ook, om te kunnen Kiezen!

Voor het Midden, waar het Eenheid wordt, of voor de andere Opties die je vasthouden in tegenstellingen.

Hoe je het ook wendt of keert, het is en blijft een Keus, die je maar eenmaal hoeft te nemen met elke Vezel van je Wezen in het Licht en de Liefde van je Hart, en het zal Gebeuren.

Maar omdat jij zolang vertoefd hebt in de illusie is het nu eenmaal nodig, dat Wat de illusie in stand heeft gehouden, te laten Gaan.

Ook daarbij is alle Hulp aanwezig. En deze Hulp Aanvaarden is ook een Keuze.

Maar de Waarheid, dat jij Onvoorwaardelijke Liefde Bent, staat daar helemaal los van, lief kind.

Waarheid Is Waarheid omdat het Oneindig en Eeuwig is, zonder Begin of Einde.

Jij bent en blijft een Prachtig Lichtwezen, die bezig is met een Reis door de illusie, terug naar de Eeuwigheid.

En het is een Herinnering die Terugkomt, zodra jij de Keus maakt met elke Vezel van je Wezen, Ja te zeggen tegen deze Eeuwige Waarheid.

Er is geen ontkomen aan en dat Verdien je ook niet want dan zou je ophouden te Bestaan en dat is onmogelijk!

Jij was, bent Nu en zult altijd Zijn, Onvoorwaardelijke Liefde.

De Schepper van Al wat Iszondag 18 november 2018

De Schepper - De Bol van Licht en LiefdeLieve ogen die dit lezen,

Mijn lief, dierbaar kind, de grondvesten van de illusie worden flink door elkaar geschud. Dat is een klaar feit.

En toch heb jij het nodig ervoor te Kiezen, je Aandacht niet aan het schudden te schenken, maar aan de Onvoorwaardelijke Liefde die je bent, in elk Moment.

Jou ‘gedachten’ Versterken datgene waar jij je Aandacht op richt. Dus als je volledige Aandacht ligt bij wat er Aan het Licht komt vanuit de illusie, dan houd je de illusie in stand.

Negativiteit trekt negativiteit aan en Positiviteit trekt het Positieve aan, in dit geval Vormgegeven door jouw Licht en Liefde en Compassie.

Dit Licht en deze Liefde en Compassie doen zoveel meer voor hetgeen aan het Licht komt vanuit de illusie.

Jij mag Zeker Weten dat in Eenheid de Bol van Licht en Liefde, een Immens Mooi en Groots Licht, alles Verlicht dat Naar het Licht komt.

Het wordt Getransmuteerd om nooit meer terug te keren tot wat het was.

En de medereizigers die hun Contract hebben Beëindigd zijn bij ons in het Licht en worden Warm Verwelkomd. Ze hebben ervoor Gekozen om vanuit het Licht verder te Helpen Bouwen aan de Nieuwe Aarde.

Wees gerust, alles verloopt volgens Plan. Ons Plan brengt nog veel meer Aan het Licht, om dan te Verdwijnen uit de oude vorm, naar het Lichtere en de Kern van Liefde die het Bezit.

Onvoorwaardelijke Liefde is de Sleutel tot Zegeviering!

De Schepper van Al Wat Is


zaterdag 17 november 2018

De Schepper - Een Tsunami van Licht en Liefde


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Wijs kind, de Tsunami van Licht en Liefde die Bestaat uit Mijn Energie, de Energie die Ik ben, Aangevuld met de Energie van Allen vanuit het Licht, neemt steeds Intensere en dieper Doordringende Vorm aan.

En jij Bent uit Mijn Energie Voortgekomen dus is de Tsunami van Licht en Liefde ook een Deel van jou in Uniekheid en Eenheid.

Jij hebt er in Uniekheid en Eenheid voor Gezorgd dat deze Tsunami van Licht en Liefde een Uitbreiding Ondergaat, die zijn Weerga niet kent.

Als Hulp bij de Verhoging en Versnelling van de Binnen Komende Energieën.

Jij hebt er in Uniekheid en Eenheid voor Gekozen hierin een Voorloper te zijn, die de Weg Vrij maakt voor hen die ervoor Kiezen te Volgen.

En dat is vanuit het Licht een Prachtig Schouwspel, waarin en waaraan een ieder die daar Behoefte aan heeft, zich kan Laven.

De Dorst naar Onvoorwaardelijke Liefde en Geopende Harten die dit Uitstralen is Ongekend.

De angsten en de paniek is groot voor hen die verdwaald zijn in de illusie.

Hun Harten kunnen zich uitsluitend Openen als ze het Gevoel Bereikt dat er een Vangnet van Onvoorwaardelijke Liefde, voor ze Aanwezig is in elk Moment.

Daarom is het ook zo Belangrijk om Liefdevol te Zijn in elke Situatie en onder Alle Omstandigheden en je Zelf niet de kans geven een Oordeel te hebben.

Het is als een brandend huis, waar een Vangzeil Aanwezig is om de mensen op te Vangen die zich in delen van het huis bevinden waar ze niet meer uit vandaan kunnen komen.

Tenminste, in hun paniek en overheersende angst ‘denken’ ze dat de Mogelijkheid er niet is.

En dan ben jij er, in Uniekheid en Eenheid als een Stralende Bol van Licht en Liefde om de angst en de paniek Op te Nemen in het Licht en de Liefde en er te Zijn voor degenen die het Gevoel hebben dat ze alleen staan.

Jij Bent Onvoorwaardelijke Liefde, en al jouw medereizigers die zich verlaten voelen en niet begrijpen wat er aan de hand is, hebben je nodig in jouw Uniekheid en Eenheid.

En de Rust en de Kalmte en het Licht en de Liefde dat jij in je Uniekheid en Eenheid Uitstraalt zal je medereizigers naar je toe Trekken die Behoefte hebben aan jouw Uniekheid, precies volgens Mijn Plan, dat ook jouw Plan is.

De Schepper van Al wat Is

vrijdag 16 november 2018

Geven en Ontvangen is hetzelfde


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief, mooi en Dierbaar kind, het gebeurt je regelmatig dat jij een cadeau krijgt van een medereiziger en je gelijk bezwaard voelt. Je krijgt dan het gevoel dat je iets terug hebt te geven, want je wilt geen ‘verplichtingen’!

Maar het is een ‘overtuiging’ lief kind, die je meegenomen hebt vanuit de illusie. Het is weer een ‘overtuiging’ die je aangereikt wordt om als dusdanig te Her- en Erkennen.

Iets ontvangen, kado krijgen, geeft jou de gelegenheid om je medereiziger de Blijdschap van het Liefdevolle Geven te laten Ervaren, want dat is een Wisselwerking waar jij ook Blij van wordt.

Je gaat ervan uit, Altijd, dat de Intentie van het Geven Zuiver is. Mocht het zo zijn dat je Voelt met je Hartgevoel dat de ander ‘iets’ terugverwacht, dan neem je dat als kennisgeving aan en ‘weet’ dat het de plek is waar je medereiziger staat.

Je Doet niets, je Zegt niets, je neemt vol Blijdschap het Geschenk aan en laat daarmee Zien, dat je er Echt Blij mee bent.

Jij mag laten Zien dat je vanuit het Licht en de Liefde die je Bent, het Geschenk in Ontvangst neemt. En je Respecteert je medereiziger, in het Moment van het Geven. Je mag Altijd van het goede van je medereiziger uitgaan. Daarvoor ben je op Moeder Aarde in deze tijd.

Als jij de Gever bent, geef je het Geschenk vanuit het Licht en de Liefde van je Hart, in de Wetenschap dat Geven en Ontvangen hetzelfde is. Want wat je schenkt aan je medereiziger, schenk je ook aan je Zelf. En wat jou Geschonken wordt, Schenkt de Gever ook aan zichzelf.

En dan ga je Voelen dat de Blijdschap van het Schenken, Het Geschenk is vóór jou, dan mag je beseffen dat Geven en Ontvangen hetzelfde is. Je voelt je dan Voldaan, want je hebt een Prachtig Geschenk van Onvoorwaardelijke Licht en Liefde en Blijdschap terugontvangen.

Dan hoef je niets meer, bestaat er geen weegschaaltje waarop gewogen wordt wat de een voor de ander doet, of geeft. Nee, dan gaat het om de Pure Blijdschap van het Geven en het Ontvangen.

Dit mag je toepassen op elke Interactie met je medereiziger en je Blijdschap en Dankbaarheid zal geen Grenzen kennen.

Dat is een Belofte van Mij aan jou en al je deeltjes. Respect voor elkaar en Begrip en Mededogen zullen dan heel normaal Zijn en Blijven.

Er Bestaat alleen maar Onvoorwaardelijke Liefde en het Is wat jij Bent in Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig.

De Schepper van Al Wat Is


donderdag 15 november 2018

De Schepper - Van je zelf, naar je Zelf


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Innig Geliefd kind, je zelf Liefdevol naar je Zelf brengen en Begeleiden,  met veel Licht, Liefde en Compassie.

Dat is de Hulp die jij in Uniekheid en Eenheid voortdurend ontvangt vanuit het Licht. En je mag Zeker Weten, komend vanuit de illusie, dat jij jouw Zelf heel veel Licht en Liefde geeft, als je de Keus maakt voor je Hart Centrum, steeds opnieuw.

En een enorme stoot van Compassie als Dank aan je zelf en de vaak ‘moeilijke; keuzes en ‘ervaringen’, waar jij doorheen bent gegaan en uiteindelijk je zelf hebt teruggebracht naar je Hart Zelf, Herinnerend dat jij Licht en Liefde Bent in Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig.

Jij hebt de Kracht in Herinnering gekregen, die jou Voortdurend tot Steun is en jij hebt het Besef in jou teruggebracht, dat Liefdevol Zijn in elke Gegeven situatie, niet alleen Helend voor je Zelf is maar ook voor Moeder Aarde en Al Haar Leven.

Wat jij voor je Zelf doet, doe je voor Moeder Aarde en Al Haar Leven.

En als al jouw deeltjes, wiens Hart is Geopend, op hun eigen Unieke Manier meedoen, dan word jij in een Dikke Deken Gewikkeld, in Uniekheid en Eenheid, waar Moeder Aarde en Al Haar Leven in en onder Kan en Mag kruipen om zich te Warmen aan het Licht en de Liefde.

Jou Zelf omarmen is Alles in Eenheid omarmen. Want jij bent in Uniekheid Een. En dat is Eeuwige Waarheid.

Er Bestaat niets anders, dan Licht en daaruit Voortvloeiende Liefde in Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig.

Alles is Energie, jij bent Alles en ook Energie, dus Alles is in deze Energie opgenomen en word Gehuld in Onvoorwaardelijke Liefde voor Eeuwig.

Er bestaan geen verschillen, dan die, welke de illusie in stand houden. Als jij dus in Uniekheid en Eenheid blijft vasthouden aan ‘verschillen’ dan voed jij de illusie en je Zelf, met de ‘overtuiging’ dat er verschillen bestaan.

‘Verschillen’ bestaan bij de gratie van een ‘gedachte’, verander de ‘gedachte’ en de ‘verschillen’ worden niet meer gezien door jou.

En wat belangrijker is, jij geeft de ‘gedachte’ Geen Voeding meer!

En zo is het met ‘alle gedachten’ die voortkomen uit de illusie. Zolang jij je ‘gedachten’ niet onder de loep legt en op Waarheid controleert, zal deze ‘gedachte’ voeding blijven geven aan de illusie.

Ik weet lief kind, dat jij deze ‘gedachten, gewoontegetrouw toelaat.

Maar gewoontes zijn er om naar te Kijken en op Waarheid te Controleren. Als je dat gaat doen, zal jou kleine zelfje, steeds meer ruimte geven aan je Zelf.

Jij hebt alle Hulp vanuit het Licht bij het Integreren van je zelf, naar je Zelf, je hoeft er allen maar om te Vragen lief kind.

De Schepper van Al Wat Is

woensdag 14 november 2018

De Schepper - De Gouden Regel

 

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Dierbaar kind, om zoveel mogelijk profijt te hebben van je Connectie met Mij, met dat wat je Bent en zich in je Hart Centrum bevindt, is het nodig voor het Licht en de Liefde van je Hart te Kiezen.

Het is en blijft een kwestie van duidelijke Keuze, voortkomend uit het Verlangen dicht bij Mij en dus je Zelf te zijn en te Connecten via jouw Centrum van Kracht, waar jouw regelrechte Verbinding met Mij en dus je Zelf een Feit is.

Doorzettingsvermogen is de Gouden Regel voor het Prachtige Lichtwezen dat jij in Uniekheid en Eenheid bent.

Het mag als een Tweede Huid om je heen gaan zitten en je zult helemaal het Gevoel krijgen dat je Thuis Bent en je zult niet Anders meer kunnen dan Thuis Zijn.

De Feestelijkheid die dit met zich Meebrengt zal helemaal in je door dringen en de Vreugde in Extase Omzetten.

En dat is wat Moeder Aarde en Al Haar Leven hard Nodig heeft.

Jouw Extase, waaraan ze zich Mogen en Kunnen optrekken, het Stimuleert, het nodigt uit tot Meedoen.

Het Opent het Licht en de Liefde van Harten van medereizigers en laat Zielen zingen, waaronder je Eigen Ziel, die deze Reis samen met jou gemaakt heeft en met je Meeviert in grote Blijdschap.

Jij bent een Prachtig, Mooi en Liefdevol Lichtwezen en dat te mogen Ervaren, is Thuiskomen bij wie en wat je Bent.

Jij geeft Moeder Aarde en Al Haar Leven jouw Licht en Liefde en Ervaart daardoor dat jij Liefde vanuit het Licht bent en dat is Vermeerdering.

Jij bent de Vleesgeworden Waarheid die als een Alles Liefhebbend en Alles Omvattend Prachtig Lichtwezen Moeder Aarde Bewandelt, in elk Moment.

De Schepper van Al wat Is

dinsdag 13 november 2018

De Schepper - Eerlijk zijn tegen je Zelf


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Kostbaar kind, als je een kind een stukje snoep belooft en vervolgens geef je het niet, dan ben je, minimaal, niet erg geloofwaardig. Je geeft het kind verkeerde signalen en het kind gaat jou kopiëren.

Dit is maar een voorbeeld, maar het gebeurt regelmatig. Hoe vaak zeg jij niet tegen je Zelf: ‘Dat doe ik vanmiddag wel even’! En vervolgens bedenk je aan het einde van je dag, dat je het niet gedaan hebt.

Wat zou dat me je Zelf doen? Waarschijnlijk heb je wel een verontschuldiging voor je Zelf. Maar als het vaker gebeurt, dan stapelen zich, bewust of onbewust, schuldgevoelens binnen in je, zich op.

En je begint je te ergeren aan je Zelf. Om nog maar niet te spreken van je Innerlijk Kind, die bezig is om een Vertrouwensband met je op te Bouwen en toe ziet hoe jij met je Zelf Omgaat.

En je mag ook Zeker Weten dat, hoe jij met je Zelf omgaat, ga jij ook met je medereiziger om. Want je bent Een. ‘Moeilijk’ te bevatten misschien, maar het is de Waarheid.

Wat jij voor je Zelf doet, doe je ook voor het Grote Geheel. Maar hoe jij met je Zelf omgaat, heeft ook zijn weerslag op het Grote Geheel.

Iets wat je echt tot je door mag laten dringen. Er is Niets, wat jij doet Voor of Tegen je Zelf, wat geen invloed heeft op Alles.

Als jij er bijvoorbeeld voor Kiest om tegen je Zelf te zeggen: ‘Dat kan ik niet, want ik heb last van Manische Depressiviteit, die in dit moment van het jaar altijd de kop op steekt’, dan zal jij deze Manische Depressiviteit de ether insturen als een ‘slachtoffer gedachte’.

Deze ‘gedachte’ is Energie en gaat een rondje draaien en pakt alle gelijke Energie mee en komt dan als een enorme sneeuwbal van Depressiviteit bij je terug om jouw bevestiging te geven, van wat jij graag wilt geloven.

En jij bewijst je Zelf dan, minimaal, dat je toch Echt wel heel veel Last hebt van……..! En zie, je hebt je Zelf bewezen dat jij daar toch echt Niets aan doen kunt, want het Is er gewoon.

Dit is een Voorbeeld lief kind, maar er zijn Talloze andere Voorbeelden, waarmee jij je Zelf Bewijst dat jij er toch Niets aan kunt doen, want het Overkomt je.

Je zegt eigenlijk: ‘Ik ben mijn Manische Depressiviteit’! En geeft daarmee je Macht uit handen en wast je eigen handen in onschuld en houd je Zelf compleet voor de gek.

Zo lang jij erin gelooft dat jij Manisch Depressief bent, dan zal je het blijven.
Het Universum geeft je precies wat jij Verlangt, daarin bestaat Geen twijfel.

Pas het toe op alles wat je Zegt of Doet en wees Compleet Eerlijk naar je Zelf, dan weet je wat je mag Laten Gaan en waar je mee mag Leren Leven en het Positieve eruit mag halen. Wat weer duidelijk laat zien, dat in alles een Keus zit verborgen.

Niet Kiezen lief kind, is ook een Keus. Gebruik je Wijsheid en Eerlijkheid!

De Schepper van Al wat Is