Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

vrijdag 18 januari 2019

De Schepper - Het Goede Nieuws

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Herkenbaar kind, jij bent voor Mij in jouw Uniekheid net zo Herkenbaar als in jouw Eenheid, omdat jij Onlosmakelijk met Mijn Energie van Liefde Verbonden bent voor Eeuwig.

Jij hebt een naam meegekregen van je ouders/opvoeders. Dit is om aangesproken te kunnen worden en gekend te worden, door de mensen om je heen. Maar ben jij jouw naam?

Nee dat ben jij niet, wat jij werkelijk Bent is Onvoorwaardelijke Liefde, jouw naam is een Hulpmiddel. Als iedereen Mens zou heten, zou er flink wat verwarring ontstaan.

En toch Ben jij een Mens. Maar is dat wat jij werkelijk Bent?

Nee dat ben jij niet, want een mens heeft een lichaam nodig om de ervaring van de onechte illusie te ondergaan. Een mens zonder lichaam is geen mens.

Ben jij dan een lichaam? Is dat wat jij Bent? Nee, jij hebt een lichaam om de ervaring als mens in de illusie te ondergaan.

Ben jij dan jouw emoties? Is dat wat jij bent? Nee, dat ben jij niet, jouw emoties zijn ontstaan in de illusie als gevolg van alles wat je hebt meegemaakt.

Ben jij dan misschien wat je medemensen van jou ‘denken’! Nee, dat Zeker niet. Jij Bent jij, alle bovenstaande dingen en nog veel meer.

Heb jij het dan nodig om je aan te passen aan de normen en waarheden die jouw medemensen jouw opleggen?

Of kun jij misschien niet Gelukkig zijn, zonder dat er iemand in je leven is, die jou dat op een presenteerblaadje aanbiedt?

Of ben jij jou ‘denken’ die jou in heel je leven nog nooit een complimentje heeft gegeven, alleen maar kritiek en aanmerkingen?

Dat ‘denken’ dat jou voortdurend verteld wat je niet en wat je wel hebt te doen.
En tenslotte zegt, dat het niet goed genoeg is, dus beter had gekund of anders?

Ben jij het huis waarin je woont en de auto waarin je rijdt, of het kapsel wat je elke morgen zo zorgvuldig in orde brengt of jouw make up?
En zo kun je nog veel meer dingen bedenken die jij zeker, niet bent. Maar waarom hecht jij daar dan toch zoveel waarde aan? Het zijn allemaal dingen die vergaan en er op een of ander Nu Moment niet meer zijn.

Alles wat vergankelijk is, ben jij niet! Wat een mooie Boodschap, het is tijdelijk en je mag het gebruiken in en voor jouw Uniekheid.

Wat jij Werkelijk Bent is niet vergankelijk maar Eeuwig.

Jij Bent Eeuwige Onvoorwaardelijke Liefde en jij Bent voor Eeuwig met Mij Verbonden in de Energie van Liefde.

Dus jij bent niets afzonderlijks, maar alles is in jou Onlosmakelijk met elkaar Verbonden.

Dus ben jij Alles en Alles is in jou.

De Schepper van Al wat Is


woensdag 16 januari 2019

De Schepper - Wordt Volledig Wakker


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Kostbaar kind, wordt Wakker, wordt helemaal Wakker, de Roep klinkt al heel lang, maar wordt (nog) niet door jou ten volle Aanvaard en dus ook niet Opgenomen.

Het is de Roep van de Onvoorwaardelijke Liefde die jij Bent, maar (nog) niet ten volle Beseft.

Je Weet het met je Verstand, maar het is (nog) niet ten volle in jouw Hart doorvoeld.

Want jij Weet wat Waarheid is, hoe kan het dan zijn dat de Boodschap, zo vaak herhaald, dat Alleen Onvoorwaardelijke Liefde Bestaat (nog) niet goed Aankomt.

Je hebt een spel gespeeld, wat jou terug gebracht heeft naar de Liefde die jij bent en het zo Krachtig gespeeld, dat de Kern van Liefde, diep weggezakt is in de modder van het spel dat illusie heet.

En al voelde dit als nog zo waar voor jou, toch is de Kern, Onvoorwaardelijke Liefde in en door Alles.

En waarom? Omdat alleen Liefde Bestaat als Eeuwige Waarheid! Er is en kan niets anders zijn. Het is het spel, dat alles ver weg gestopt heeft en omdat Liefde zich niet laat wegstoppen, komt het naar de oppervlakte, in en door alles.

Als jij Gelooft in Mijn Energie van Liefde, Geloof je ook in jouw Zijn, want het is Onlosmakelijk met elkaar Verbonden.

Als Alleen en uitsluitend Liefde Bestaat als Kern van Alles, hoe kan het dan Zijn, dat je twijfelt? Alleen en Uitsluitend Liefde Bestaat is een Waarheid die Eeuwig is, het spel is uitgespeeld.

Vier Feest, Zing, Dans, maak Plezier, Lach, Hou van de Kern van Alles in Eenheid en voeg daaraan toe jouw Uniekheid en Geniet.

Je Bent Vrij van het juk van een illusie als spel, je hebt eindelijk Alles terug Herinnerd, want wie wil er terug naar alle ellende die jij je Zelf hebt laten meemaken? Dat gun jij niemand in al je Onschuld.

Want dat is wat jij Bent, Totaal Onschuldig, Volmaakt, Heel en Compleet.
Hoe zou het anders kunnen zijn als er alleen en uitsluitend Onvoorwaardelijke Liefde Bestaat en dat is wat jij Bent. Tot in alle Eeuwigheid.

De Schepper van Al wat Is

dinsdag 15 januari 2019

De Schepper - Van Ego naar Licht en Liefde


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Bijzonder Liefdevol kind, jij Bent Mijn Oogappel in jouw Volledige Uniekheid en in jouw Eenheid met Mij.

In jou en door jou Ben Ik Altijd Aanwezig in en door Alles. Jij Bent Mijn telefoonlijntje.

En in jouw Uniekheid Kies jij ervoor, elk telefoontje met Mij op te nemen, of niet, het blijft een Keuze.

Hierin Bestaat geen goed of fout, alleen Keuze waarin jij geheel Vrij Bent.

Dus schuldgevoel of angst voor represailles zijn hier niet op zijn plaats en mag en kun jij Laten Gaan.

Ik Ben Onvoorwaardelijke Liefde, dus Ben jij dit ook, hoe zou jij Mij of Ik jou dan kunnen aanvallen of misschien afvallen?

Dat is onmogelijk, want Alleen Onvoorwaardelijke Liefde Bestaat en in en door Alles is de Kern van deze Liefde altijd Aanwezig, want het Is wat Ik Ben en dus wat jij Bent in Uniekheid en in Eenheid.

Hou zou jij Alles geen Liefde kunnen Geven, als jij deze Liefde Bent.

Alleen jouw ‘denken’ kan jou wijs maken, dat jij niet in dit plaatje thuis hoort.

En hoeveel kracht jouw ‘denken’ heeft, dat bepaal jij door het de energie te geven die ‘aandacht’ heet.

Jij verliest energie en het ego groeit op de energie die jij via je aandacht geeft.

En Geloof Me, lief kind, dat Ik Weet dat jouw strijd tegen jouw ego voor jou heel ‘moeilijk’ is, want je hebt deze strijd al heel lang gestreden.

En wat heeft het jou opgeleverd? Inderdaad, nog meer strijd, steeds opnieuw.

Zou het misschien een Optie zijn, om Niet te strijden? Maar je ego te Omarmen en Lief te Hebben, daar kan je ego namelijk niets mee.

Het ego ziet Liefde als iets onzinnigs en als een groot gevaar voor zijn bestaan, terwijl het Omarmen Transformatie brengt Naar de Liefde die ook het ego deeltje van jou als Kern in zich heeft.
Dus niet opgeven en steeds opnieuw Omarmen, tot het kleine ego deeltje de Onvoorwaardelijke Liefde die het in zich heeft in de Kern, gaat Voelen en Ervaren.

En dan kan het Met jou gaan samen werken en niet langer tegen jou en zo opgenomen worden in jouw Zijn.

De Schepper van Al Wat Is


zondag 13 januari 2019

De Schepper - Onverbrekelijke Connectie


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Kostbaar kind, wat jij Bent kan niemand Zijn.

Wat jij aan Moeder Aarde en Al Haar leven Brengt, kan niemand Brengen, alleen jij.

Wat jij vol Onvoorwaardelijke Liefde als Ambassadeur van Mij, hebt uit te Stralen, is jouw Straal van Licht en niet van iemand anders.

Jij Bent op Moeder Aarde met jouw Uniekheid die Werkelijk Uniek Is.

Dus als jij in een Nu Moment wordt ondergedompeld in Verdriet, blijft jouw Uniekheid Bestaan.

Als jij in een Nu Moment wordt ondergedompeld in een strijd, of wat dan ook. Blijft jouw Uniekheid Bestaan.

Jouw Uniekheid is geworteld in de Energie van Onvoorwaardelijke liefde van Mij.

Dus waarin jij je ook bevindt, Ik ben Altijd Bij je lief kind.

En je hoeft niet te smeken om Hulp op jouw Unieke Wijze, want Mijn Aanwezigheid in en door Alles Is er al en het niet Ervaren in elk gegeven Nu Moment, betekent niet dat Ik er niet Ben.

Maar dat jij je laat meeslepen in het verdriet, de boosheid of wat dan ook betekent niet dat de Connectie verbroken is, maar tijdelijk door een Keuze (onbewust) van jou even buiten Bereik is.

De Connectie is er Altijd en dat is een Zekere belofte van Mij aan jou in Uniekheid en Eenheid.

Maar je mee laten slepen in waar je staat in elk Gegeven Moment maakt de sluier een tikkeltje dikker voor jou.

Maar je mag je dan Herinneren dat Ik Heel Dicht bij je Ben en alleen al die Herinnering zal je terug brengen in Mijn Zijn.

Waar je Gekoesterd wordt en Getroost en waar jij je Thuis Hebt, voor Eeuwig lief kind.

Deze Connectie is in jouw Hart Centrum altijd Aanwezig, maar dus ook daar buiten als een Zekere Herinnering. Want dat is wat je nodig hebt, de Herinnering dat Ik, waar jij je ook bevindt, Altijd bij je Ben.

In Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig.

De Schepper van Al wat Is

zaterdag 12 januari 2019

De Schepper - Diep Intens Verdriet


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en soms nog zo Intens Verdrietig kind, jij wordt Geroepen, Luister maar!

Jij Bent niet Alleen, Nooit Alleen. Luisteren op jouw Unieke Wijze kan je laten Weten dat jouw Verdriet, wat zich opgestapeld heeft in je Lichaam er mag Zijn lief kind.

Kom in je Hart, waar de Fluistering zich aan jouw Openbaart op de voor jouw Unieke Wijze.

Het is Mijn Fluistering dat Ik er Altijd voor je Ben, vertel me maar over jouw Diepe Verdriet, laat het Mij maar zien en Voelen alsof ik naast je Zit.

Jouw Beste Vriend en Geloof Me, Ik ben altijd naast je, Ik Weet dat jouw Intense Verdriet er mag Zijn en dat jij het, om allerlei redenen die toen belangrijk voor je waren, Diep hebt weggestopt.

Maar die redenen zijn Nu niet relevant meer dus mag jij jouw Diepe Verdriet laten gaan lief kind, het is van jou.

Jij hebt het in jouw Totale Onschuld diep weggestopt om dat jij misschien wel dacht, het niet te mogen hebben omdat het niet veilig was om het te tonen.

Maar dat is Nu voorbij, die weggestopte tranen brengen Heling en nemen de pijn in je Lichaam weg.

Jij Mag Verdrietig Zijn lief kind, laat het maar gaan en het zal opluchten. Ik zal je in Mijn Armen Koesteren en je zult de Vrede Ervaren die dit met zich mee brengt.

Ik Hou heel veel van je mijn lief kind en ik Begrijp jouw Diepe Verdriet.

Er zijn veel deeltjes van jou die hetzelfde Ervaren, de verhalen zijn misschien anders, maar het Verdriet zit net zo diep.


Weet je Gekoesterd en Omarmd door de Gehele Lichtfamilie en weet dat je Nooit Alleen Bent.

De Schepper van Al wat Is


donderdag 10 januari 2019

De Schepper - Ambassadeur van de Liefde


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Kostbaar kind, Mijn Ambassadeur op Moeder Aarde van de Onvoorwaardelijke Liefde die jij Bent, altijd geweest Bent en voor Eeuwig Blijft.

Er is geen speld tussen te krijgen, zoals jij het zou zeggen.

En toch is het ‘moeilijk’ voor jou, om te Accepteren dat het de Waarheid is.
Jij blijft in jouw ‘denken’ hangen, dat het wel eens niet de Waarheid zou kunnen zijn.

Uit illusoir ‘denken’ komt het illusoire woordje ‘moeten’ voort. Is dat wat jij Bent? Een illusoir ‘moeilijk’ te verteren mens, die ‘onmogelijk’ met alles wat jij op je kerfstok hebt, Onvoorwaardelijke Liefde kan Zijn?

Is op die momenten je ego soms misschien weer bezig om jou terug te winnen voor de illusie? Zou dat een optie zijn?

Want blijven zeggen dat je niet van de illusie bent, schijnt voor jou ‘moeilijk te verteren zijn’!

Luisteren naar het verleidende ‘ego deeltje’ van jou is toch wel nodig. Want jij vindt, dat het wel een zekere kern wan waarheid in zich heeft.

Je hebt toch het nodige op je kerfstok in al je vorige levens, toch? Dat kun je toch niet zomaar vergeten?

Vraagt de Onvoorwaardelijke Liefde die jij Bent in elk Moment, dat van jou?

Vraagt die van jou, dat jij boete doet en je Zelf wentelt in jouw prachtige slachtofferrollen die je gespeeld hebt, of jouw prachtige dictatorrollen?

Onvoorwaardelijke Liefde betekent toch Bevrijding van Alles dat geen Fundament heeft van deze Onvoorwaardelijke Liefde?

Waarom? Omdat uitsluitend en alleen Onvoorwaardelijke Liefde Bestaat!

En jij in elk Gegeven Moment de Keus hebt (Onvoorwaardelijke Liefde) om te Kiezen Voor jouw Zijn en je Thuis, jouw Hart waar het regelrechte Onlosmakelijke Lijntje is met Mijn Energie van Onvoorwaardelijke Liefde.

Kies jij daarvoor, dan zal de gehele illusie illusoir verdwijnen in het Niets, waarvandaan het ontstaan is, namelijk, in het ‘ego denken’!

De Schepper van Al Wat Is

woensdag 9 januari 2019

De Schepper - Zielsverwanten


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Bijzonder en Dierbaar kind, Jouw Ziel is van jou en heeft jou levenslang begeleidt, terug naar de Liefde die jij Was, Bent en altijd zult Zijn.

Jouw Ziel is het Dak van jouw Woning, van je Lichaam maar natuurlijk ook van jouw Gehele Zijn.

Het is een heel Sterk en Oerdegelijk dak en hoeft nooit vernieuwd te worden, maar het draagt wel Zorg voor jouw Vernieuwing en Herinnering.

En met jou zijn er vele Zielswezens, die net als jij, Voorlopers, Wegbereiders, Bruggenbouwers Zijn, allemaal op eigen Unieke Wijze. Mocht hier een benaming niet genoemd zijn die bij het rijtje past, wees dan Zeker dat deze erbij hoort.

Jouw Energie is in het Nu, door de vele Energie verhogingen, enorm verfijnd in Gevoeligheid.

Eerder had je een antenne nodig om aan te Voelen of er Waarheid voor jou Aanwezig was in bijvoorbeeld een geschreven Boodschap, nu Weet je het zonder Antenne, het is als het ware uitgekristalliseerd en de Boodschap komt Binnen of niet.

Ben jij een vaste bewoner van jouw Hart Centrum dan valt oordeel en veroordeling geheel weg, want jouw Hart Liefde kent dat niet.

Het zal gaan Gebeuren lief kind, dat jij samen zult gaan komen, met Zielsverwanten, je hoeft er niets voor te doen, het zal heel natuurlijk Gebeuren en je zult het ogenblikkelijk als dusdanig Herkennen.

Jij zit op dezelfde Energie Frequentie als jouw Zielsverwanten en daarom zal
het Gemakkelijk gaan.

Je hoeft niet bij elkaar in de buurt te wonen want er zijn vele wegen die naar samenwerking leiden. En die wegen zullen herkend worden en grote Vreugde geven en brengen.

Voelen is het Begin van de Lichttaal die de aarde taal ver te boven gaat. Woorden hoeven niet meer gebruikt te worden, want je Voelt wat er bedoeld wordt en je zult Begrepen worden.

Het komt en hoeft niet nagestreefd te worden, het zal er zijn als de juiste Zielsverwanten er klaar voor zijn.

Je zult Alle Hulp krijgen vanuit het Licht om dit Herkenningsproces goed te Doorlopen. Er wordt Oneindig veel van jou Gehouden lief kind.

De Schepper van Al Wat Is