Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

donderdag 17 augustus 2017

De Schepper - IK BEN........

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Energierijk kind, alles is Energie, jij geeft Mij en alles een naam, omdat je 'denkt' dat nodig te hebben. Maar in de Werkelijkheid ben Ik en jij en alles, datgene wat jij ervan maakt, via een naam.

Maar niet de naam heeft betekenis, maar wat het weergeeft, wat het laat zien en vooral voelen. Als Eenheid in Energie aan geeft, dat jij in alles bent en alles is in jou, dan betekent 'IK BEN...” alles.

Als je op het punt beland, dat je geen naam meer nodig hebt, dan zijn het dus allemaal benamingen die de lading van 'IK BEN' nooit kunnen dekken.

Jij leeft in Eenheid op een Vrije Wil Planeet, die jij verschillende benamingen toekent. Maar ook de planeet waarop jij, tijdens je reis in een lichaam, woont, is in haar/ zijn diepste wezen 'IK BEN'!

Behalve de benamingen die jij nodig hebt om iets aan te geven, zit daarachter ook nog de betekenis van je gevoel, jouw beleving, die Uniek is. Zoveel medereizigers als er op de aarde zijn, zoveel belevingen zijn er bij benamingen van wat dan ook.

Jij hebt een heel ander gevoel en beleving bij bijvoorbeeld de naam 'spiritueel', dan wie van jouw medereizigers dan ook.

En toch zit jij vaak 'vliegen te vangen' zoals jij dat zo mooi noemt, als het gaat om welke benaming dan ook, die voor jou een bepaalde beleving aan geeft. Je zou zo graag willen dat de ander je begrijpt, aan voelt, je gelooft of wat dies meer zij.

Jij gelooft nog steeds, dat jou de naam Medium bijvoorbeeld, tot een bijzonder iemand maakt. Die toch zeker in staat 'moet' zijn, contact te leggen met het Licht, of Gidsen of wat dies meer zij, om iets door te kunnen geven, waarvan de medereiziger geen weet heeft.

Denk jij lief kind dat, in boven genoemd geval, het je medereiziger motiveert, stimuleert blij te zijn met zichzelf en van zichzelf te gaan houden? Dat ze bezig zijn zich te gaan herinneren, dat ze Liefde zijn?

En dat geld voor zoveel benamingen die men zichzelf toe eigent, om zodoende zich te kunnen presenteren als, minimaal, iemand die iets meer kan en weet dan de medereiziger.

Is het niet zo, dat je in Eenheid uit dezelfde Energie van Liefde geschapen bent? En dat in Eenheid jij en je medereizigers allemaal dezelfde gereedschappen hebben meegekregen?

In Uniekheid wat betreft gaven, maar in Liefdes Energie gelijk?

En is het niet zo, dat jij in Eenheid in je diepste Kern kunt zeggen: 'IK BEN....'?

De Schepper van Al Wat Is


Geen opmerkingen:

Een reactie posten