Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

zaterdag 30 juni 2018

De Schepper - Zelf-Spiegeling


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Liefdevol en Dierbaar kind, bij de hevige versnellingen in Energie op vele niveaus, kan Ik je de verzekering geven, dat jij nooit iets binnen krijgt, wat niet bij jouw Uniekheid hoort. Alles is afgestemd op wat jij aankunt en op jouw Uniekheid.

Toch komen er in Uniekheid, nog veel stukjes naar boven, die jou van je stuk kunnen brengen. En dan zou Ik je willen vragen om je Zelf te Spiegelen met wat er bij je binnen komt vanuit het diepst van je celletjes.

Niet vastpakken of bekritiseren, maar je Zelf de vraag stellen: ‘Is dit van de illusie’? Het antwoord zal een duidelijk ‘ja’ zijn.

Dat betekent dat je de gevoelens mag bedanken, want ze hebben je ooit gediend en de bereidheid afgeven, om ze in Licht en Liefde op te nemen in je Zijn. Vergeet niet je Zelf te vergeven voor de vergissingen die je ooit hebt begaan en ga verder als een Ware Medeschepper voor de Nieuwe Aarde.

Ik Zie (nog) vaak, dat jij erin gaat hangen en zwelgen, zodat schuldgevoel enzovoorts de overhand gaat nemen. Dat verdien je niet en is ook zeker niet de bedoeling.

Je maakt daarmee de weg terug naar het Licht en de Liefde van je Hart, alleen maar langer.

Doe wat jouw Hart laat zingen. Reageer op alles in je Leven in elk moment, vanuit pure Onvoorwaardelijke Liefde, vol Compassie.

Vergeef je Zelf, als het wel eens niet lukt. Je bent een mens en zolang je deze Reis op Aarde zult maken, zul jij je wel eens vergissen en dergelijke. Vergeef je Zelf en ga verder.

Hou van je Zelf, voel de Compassie voor je Zelf en wees Blij met je Zelf in elk moment. Dan die je de Nieuwe Aarde en het Grote Geheel.

De Schepper van Al Wat Is

vrijdag 29 juni 2018

De Schepper - Thuis ijn


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn meest Liefdevolle kind, Ik hou van jou in Eenheid, want ik weet dat al je deeltjes zich in Eenheid in Mij bevinden, in de Onvoorwaardelijke Liefde, wat als enige bestaat tot in alle Eeuwigheid.

Als jij je bevind in het Licht en de Liefde van je Hart, kun je in elk moment je Energie aanvullen, je kunt de Liefde vanuit het Licht door je heen voelen Stromen naar buiten, om en door Moeder Aarde en al haar Leven.

Er wordt Oneindig veel van je gehouden in Uniekheid en Eenheid, als deel van het Alles. Jij bent nooit alleen, jij bent EEN met alles en iedereen, hoe zou je dan alleen kunnen zijn.

Dat is onmogelijk! Kijk in de spiegel van de illusie en je ziet, wat je achter je hebt gelaten, kijk door de ogen van je Hart naar de illusie en je ziet de Schoonheid die achter het toneelspel van de illusie zit.

Het is één grote klucht, ware het niet, dat er zoveel ellende door ontstaan is, maar het is een grotesk toneelspel en dat zal het tot de totale verdwijning blijven.

En jij kijkt er zo doorheen, omdat je Hart wéét, dat het een toneelspel is.

Jij bent het ontgroeid en hoeft je er niet meer aan over te geven, want die jas past je niet meer.

Jij hebt je herinnerd waar je Thuis is en dat je daar nooit weggeweest bent. Je Hart is net een tankstation, waar je alles kunt tanken, wat jij nodig hebt in elk moment.

Vier Feest, wees Verheugd, Dans, spring, wees de Muziek en het Ritme, wees de Kleur die bij je hoort, je kunt alles zijn, wat jij je wenst. Je bent Thuis, de voeten op de bank, achterovergeleund, genieten van het Zijn.

 De schepper van Al wat Is


woensdag 27 juni 2018

De Schepper - Centrum van Kracht


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn bijzonder dierbaar kind, het meest belangrijk voor jou is je Connectie met Mij en de Moeder, de Engelen en Aartsengelen, de Verrezen Meesters, alle Hogere Lichtwezens, je Gidsen, die je pad kennen en dicht bij je staan en je Hogere Zelf en je Ziel.

Genoeg voor jou om op je Pad uit te Kiezen, wat voor jou het fijnste voelt en met je Resoneert en dat kan alleen als je naar het Centrum van Kracht in je Hart gaat.

Hoe meer jij Leeft vanuit het Centrum van Kracht in je Hart, jouw Eeuwige Thuis, hoe minder invloed je 'denken' (is ego) vat op je heeft.

In het Centrum van Kracht in je Hart leven betekent, Vertrouwen en Geloven dat je een Kracht bezit die de gehele illusie te boven gaat. Die je Liefde vanuit het Licht, Versterkt en Vermeerdert.

Je geeft je over aan het Plan van de Schepper en laat je eigen plannen voor wat ze zijn.

In jouw Hart zit jouw Centrum van Kracht, jouw Midden, waar jou regelrechte Verbinding met Mijn Energie, die ook de jouwe is, zich bevindt.

Waar je altijd je Energie opnieuw kunt Opladen, Mij en de Moeder alles kunt vertellen, wat je maar bezighoud. Je angsten, je onzekerheden enzovoorts. Er wordt vol Liefde naar je geluisterd. En volgens Mijn Plan word je Geholpen. Altijd!!

Je plugt als het ware in en zet een koptelefoon op, waardoor je kunt horen, op jouw Unieke manier, wat er voor je klaarligt als Antwoord.

Want het Antwoord wist je al, je was het alleen vergeten. En als je Opgeladen bent, kun je de Liefde vanuit het Licht, met NOG meer vertrouwen laten Schijnen naar alle kanten.

Wetend dat jij Mij bent en Ik ben in jou, wij zijn EEN. Jouw Goddelijke deeltje is in jou en jij schenkt Mij de Vreugde van de Herkenning van Mijn Zijn.

Je Moeder geeft je voortdurend Energie, wat kan er nog mooier zijn. Er wordt Oneindig veel van je Gehouden.

De Schepper van Al wat Is

dinsdag 26 juni 2018

De Schepper - Rustig adem halen


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn bijzonder en lief dierbaar kind, niets is zo erg als volledige paniek.

Als jij volledig in paniek raakt, dan ben je afgesloten van de Bron, Mij dus en van al je Familie in het Licht.

Jij trekt je, als het ware terug, zo diep mogelijk in je Zelf, om die paniek niet te voelen. Je durft ze niet te doorvoelen en bent ervoor aan het vluchten.

Maar het vind je voortdurend en de paniek wordt steeds groter.

Als eerste, mag je stoppen met vluchten, voor iets dat je niet eens echt kent en bent. Ga rustig zitten, haal diep adem en blijf dit doen, tot je in staat bent, rustig adem te halen.

Je mag beseffen dat jij niet je paniek, die eigenlijk stevig verwant is met angst, bent.

Jij bent, altijd geweest, NU en zult altijd Mijn Geliefd kind zijn. Onlosmakelijk met Mij Verbonden via het Licht en de Liefde van je Hart.

Er is een enorme Energieverhoging geweest en die is heel snel gegaan. Jij weet dat je Celletjes in dit snelle tempo, de volledige kans krijgen, alles wat nog diep in de Celletjes verborgen is, eruit te gooien.

Ja, dat is wat gebeurt, vanwege de Versnelling gooien ze het eruit en krijg je nauwelijks de kans, om te begrijpen wat er met je gebeurt.

Maar je mag bedenken lief kind, dat je volledig kunt Vertrouwen dat jij alleen dat portie Energie binnen krijgt die bij jou hoort en waar jij staat in jouw hele Unieke Proces.

Alles gebeurt voor jouw Hoogste Goed en is in je Hoogste belang. Alles is goed Mijn lief kind.

Zodra jij stopt met het proberen te begrijpen wat er gebeurt en Aanvaard dat het goed is, zal de paniek afnemen.

De paniek zal verdwijnen zodra jij weer in je Kracht gaat staan in het NU en Vertrouwd en Gelooft dat het allemaal volgens Mijn Plan verloopt.

Alle lege plekken in je Celletjes zullen heel snel gevuld worden met Onvoorwaardelijke Liefde en je zult je snel beter gaan voelen.

Ik Houd Oneindig veel van je en ben maar een Gedachte van je verwijdert. Je Familie in het Licht staat te allen tijde voor je klaar, maar vragen is een vereiste vanwege de Keuzevrijheid lief kind.

Kom maar uit je schuilplaats, in het NU is het vele malen Veiliger en voelt het vele malen Veiliger. Keer je weer naar je Hart, waar je Thuis is.

De Schepper van Al Wat Ismaandag 25 juni 2018

De Schepper - Ervaren of beleven


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Onmisbaar kind, jij hebt voor alles op Moeder Aarde een benaming, je hebt vele gezegdes om iets weer te geven.

Jij zegt bijvoorbeeld: ‘Leven en laten leven’ en ‘Ieder zorgt voor zich en God voor ons allen’! En zo kun je er nog vele bedenken.

Er zit verschil tussen iets beleven of iets Ervaren. Als je iets beleeft, ga je naar de speeltuin of de kermis of je gaat naar een Musical of de film.

Dat beleef je, maar het is niet een Ervaring rijker, zoals jij ook vaak zegt. Je bent pas een Ervaring rijker, als je er Wijsheid uit gehaald hebt. Zodat de Ervaring zich niet hoeft te herhalen.

In de illusie is leven, overleven, dat weet jij. En als jij deze overlevingservaringen doorhebt, ben je een Ervaring rijker en heb je de Wijsheid eruit gehaald. En ga je Leven in plaats van overleven, omdat je weet, dat overleven herhaling betekent.

Dat geld ook voor bovengenoemde gezegdes. ‘Leven en laten leven’ is iets moois vanuit het Licht en de Liefde vanuit het Hart gezien. Van daaruit weet je, dat het Respect betekent voor het Pad van je Medereiziger.

In de illusie wordt het vaak ondoordacht gebruikt, meer om een medereiziger terecht te wijzen, die het niet met je eens is. In alle gevallen wordt het niet gebruikt en begrepen zoals het bedoeld is.

‘Ieder zorgt voor zich en God voor ons allen’ is een typerend gezegde wat de overleving aangeeft die de illusie met zich meebrengt.

Wonend in het Licht en de Liefde van je Hart weet je, dat voor je Zelf zorgen betekent dat je voor het Grote Geheel zorgt en omgekeerd. En dat het nooit de bedoeling is te zorgen voor wat en wie dan ook, ten koste van je Zelf.

Toch mag je zeker Weten, dat er door Mij voor jou Gezorgd wordt en dat het je aan niets zal ontbreken. Een paradox, want het geven van Ervaringen die jou uit de illusie leiden, horen daar ook bij en komen dus voort uit Onvoorwaardelijke Liefde.

Het is en blijft Mijn Plan, dat ten uitvoer gebracht wordt in elk moment, maar jij blijft jouw Keuzevrijheid houden in alles.

Hieruit ontstaat de Verantwoordelijkheid voor je gedachten, gevoelens, woorden, daden, acties en reacties.

Je gaat beseffen dat jij het bent die je Zelf in de vergetelheid heeft laten zakken en dat jij het bent, die je Zelf, via jouw Keuzes, hier weer uit leidt.

Mijn Plan is ook jouw Plan, via je Goddelijke deeltje waarmee je Onlosmakelijk met Mij was, bent en blijft Verbonden voor Eeuwig.

Vanuit het Licht en de Liefde van je Hart is Leven, Beleven en meegaan, vol Vertrouwen met de Stroom.

De Schepper van Al wat Is

zondag 24 juni 2018

De Schepper - Thuisbasis


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief, zorgzaam kind, jij wilt nog heel graag, vanuit jouw Onvoorwaardelijke Liefde voor iedereen in je omgeving zorgdragen.

Maar denk je niet, dat Zorg Dragen voor je Zelf de hoogste Prioriteit heeft? Zodat jij aan je omgeving kunt laten zien, hoe jij dat doet?

Dat is namelijk Zorg Dragen voor al je deeltjes en medereizigers, die zich in de illusie van jou afgesplitst hebben, omdat zij dit voorbeeld, van Onvoorwaardelijke Liefde, (nog) niet kregen.

Kinderen nemen over wat de ouders of verzorgers ze Voorleven, ze kopiëren wat ze Voelen, eerder dan wat ze zien.

Ze willen graag het gevoel hebben dat er van ze Gehouden wordt en dat ze Goed zijn, zoals ze zijn. Jij hebt jouw kinderen te leen, zij zijn geen bezit van jou.

Jij mag ze Begeleiden, vol Onvoorwaardelijke Liefde en je mag ze sturen naar Zelf Liefde. En dat kan alleen wanneer jij van je Zelf hebt leren Houden.

Dat is het meest belangrijke Fundament, dat jij je kind mag meegeven. Dat ze Fantastisch zijn en dat fouten maken mag, omdat ze nog aan het leren zijn.

Je geeft ze niets mee, waarvan jij weet dat het jou niet gediend heeft. En als ze dan met alle gereedschap die jij ze, zo goed mogelijk hebt meegegeven, hun eigen Pad zelfstandig gaan bewandelen, dan zal dat Pad vele malen lichter zijn, dan jouw eigen Pad ooit geweest is.

Jij bent de belangrijkste verzorger van je kind, jij geeft het een Thuis Basis, waar ze zich Veilig voelen en zichzelf kunnen en mogen zijn.

Net zoals Ik jou een Thuis geef, waar jij je Veilig voelt en helemaal je Zelf mag zijn lief kind. Ook tijdens je Herinneringsproces.

De Schepper van Al wat Is

vrijdag 22 juni 2018

De Schepper - Laten drijven


Lieve ogen die dit lezen,


Mijn Liefdevol en dierbaar kind, er is zoveel dat jouw media als waarheid naar buiten brengt, maar is het ook waar?

De media staat nog steeds onder controle van diegene die de wereld (weer) onder controle proberen te krijgen.

Maar dat gaat niet lukken en dat frustreert ze, want er komt steeds meer aan het Licht, door het Licht en de Liefde die jij, in Eenheid verspreid.

Keer op keer krijg je aangeboden door Mij, je mee te laten voeren op de Stroom van het Leven.

Verdrinken zul je niet, je gaat lekker op je rug in het water liggen, visualiseert de Zon boven je en laat je drijven. Je hoeft niets te doen.

Kom je in een gedeelte van ruwer water, dan blijf je steeds weer terug keren naar het drijven op je rug, dat je Vertrouwen in het Leven en dat alles goed is, versterkt.

En je komt tot de ontdekking, dat je onder water kunt ademhalen en dat geeft Rust. Wat kan je nog gebeuren?

Je door het Leven laten drijven en Vertrouwen dat Mijn Plan volledig ten uitvoer wordt gebracht. Jij bent altijd Veilig.

Jij bent altijd bij je Zelf en bent je eigen Gids en dikste vriend in het NU, altijd. En je weet dat alles goed is zolang jij je laat Drijven.

En je Zelf Liefhebt en Vertrouwd op je Goddelijkheid, jouw regelrechte, Onverbrekelijke Verbintenis met Mij.

De Schepper van Al Wat Is


donderdag 21 juni 2018

De Schepper - Virusscan


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn bijzonder dierbaar kind, jij hebt nog steeds last van de stukjes overlevingsmechanismen en afweermechanismen die vanuit de illusie mee zijn gekomen in je celletjes. De versnellende en verhogende Energieën helpen hier een duidelijk handje mee.

In het Nu kan er zomaar iets naar boven komen dat jou van je stuk brengt. Ook al woon je in het Licht en de Liefde van je Hart, toch kan het gebeuren dat er kleine stukjes naar boven komen die je mag Omarmen en waar je vol Compassie en Liefde afscheid van mag nemen.

Je zou ook kunnen Visualiseren dat je een Virusscanner aanzet die je elke dag laat draaien op een voor jou comfortabele tijd, die je de opdracht geeft voor jouw Unieke manier, alle niet meer passende deeltjes uit de illusie voor je opruimt.

Ze passen niet meer bij je en ze dienen je niet meer.

Dit zal je helpen en je kunt altijd Hulp aan je Familie in het Licht vragen, op jouw Unieke Wijze. Dit als je het een beetje te veel wordt.

Wij, in het Licht, zijn er altijd voor jou en we staan altijd klaar om je de gemakkelijkste weg te wijzen, dus luister naar je Hart, lief kind.

En wees Liefdevol en vol Compassie naar je Zelf toe.

De Schepper van Al Wat Is

woensdag 20 juni 2018

De Schepper - Onvoorwaardelijke Liefde


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief bijzonder kind, terug keren naar de Onvoorwaardelijke Liefde die jij bent, altijd al geweest, Nu bent en in Eeuwigheid in Eenheid zult blijven. Dat is de Herinnering die jij op eigen Unieke Wijze en Tempo terugkrijgt.

Er bestaat niets anders dan Onvoorwaardelijke Liefde. Als iets geen fundament heeft van Onvoorwaardelijke Liefde, is het van de illusie.

Wanneer is er geen fundament van Onvoorwaardelijke Liefde?

Als het gericht is op de buitenwereld en niets te maken heeft met het Licht en de Liefde van jouw Hart.

En als jij in het Licht en de Liefde van jouw Hart woont, heb jij je Hart om te voelen of een gebeurtenis, of een Ervaring, of een Ontmoeting, een dergelijk fundament heeft van Onvoorwaardelijke Liefde.

Je zult het Weten als je naar je Hart luistert. Dan mag je het afwijzen, of Aanvaarden, dat is jouw Keus. Aandacht geven laat het Voort Bestaan, als het een fundament van Liefde heeft. Het is Energie die de Kracht heeft en ervoor zorgt, dat het KAN voort Bestaan.

Dat ga jij dus Kiezen, of niet!

Heeft iets dus geen fundament van Onvoorwaardelijke Liefde, dan stuur
jij Liefde vanuit het Licht door je te focussen op het betreffende onderwerp. Heel veel Licht en Liefde, waar jij in je Hart altijd genoeg van hebt. Het is jouw Essentie, deze Onvoorwaardelijke Liefde.

En zo ga je om met alles waarvan je voelt, dat het een opleving van de illusie is.

En heeft het wel een fundament van Onvoorwaardelijke Liefde, dan Weet je dat Zeker, want daar word je heel Blij van.

De Schepper van Al Wat Is

dinsdag 19 juni 2018

De Schepper - Grenzen aangeven


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en bijzonder kind, hoe kan het zijn, dat jij jezelf (nog) voortdurend muurvast zet? En daar bedoel Ik mee, dat je geen kant meer op kunt, omdat je niet meer weet, wat te doen. En dus maar mee doet.

Jij hebt soms (nog) wel eens, dat je, voor de lieve Vrede, dus om weerwoord te vermijden, iets toezegt of afzegt.

Maar wat is er dan te vermijden aan weerwoord? Ben je bang voor het weerwoord omdat het je in een discussie zet? Want een medereiziger die (nog) diep in slaap is, vind gelijk halen heel gewoon.

Jij hoeft dan alleen maar jou Waarheid te zeggen, waar jij staat en hoe jij erin staat en als het antwoord een aanval is, dan mag je weten, dat het bij de medereiziger zit en niet bij jou. Jij bent duidelijk geweest en geeft dan ook duidelijk aan waar jouw grens is. Meer niet.

Gaat het om een discussie, dan geef je duidelijk aan dat een discussie iets is, waar jij niet voor Kiest.

Ik denk lief kind, dat jij je het onnodig ongemakkelijk maakt. Dat er schuldgevoel om de deur komt kijken en een soort verplichtingsgevoel.

Als je dat herkent, verdwijn dan zo snel mogelijk van het toneel, zoek de Stilte op en vraag je af, waar deze gevoelens wegkomen.

Je hebt namelijk een Cadeautje gekregen, iets om op te ruimen, dat je in de voorgehouden Spiegel hebt mogen zien.

Het begint en het eindigt met jouw lief kind en dat is de Waarheid en niets anders.

Je bent niet op Aarde om het je medereizigers naar de zin te maken, maar om terug te keren naar het Licht en de Liefde die jij bent. Want iets anders Bestaat niet.

De Schepper van Al Wat Is


maandag 18 juni 2018

De Schepper - Verandering


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief Wonderbaarlijk Kind van het Licht. Er vinden in elk moment enorme veranderingen plaats.

Binnen in jou en daardoor ook buiten jou. Zo binnen, zo buiten. En daar kun je erg van in de war raken. Je kent de Ascentie Verschijnselen, zoals jij ze in Eenheid noemt.

Ze kunnen vervelend, lastig, pijnlijk, beangstigend enzovoorts zijn.

Maar je hebt altijd de Keus, hoe je ermee omgaat. Of liever gezegd, níét mee omgaat. Jij maakt, bewust of onbewust de Keus, om bang te worden, ze lastig te vinden, dat ze vervelend zijn. Het begint simpelweg met een gedachte die waar voor je wordt, waardoor je gevoel weer volgt en jij weer bevestigd wordt in je waarneming.

Als je deze ‘gedachte’ Kiest niet te aanvaarden, door de Keus te maken, Bewust, alles te Aanvaarden, wat bij jou Ascentie hoort, zal het anders verlopen.

Blijf je pijn of wat dan ook voor verschijnselen houden, ga dan voor de nodige zekerheid voor jou, naar een arts. Totdat jij je volledig kunt overgeven aan Mijn Plan, waar deze verschijnselen bij horen.

Door de diepte van de illusie, waar jij totale vergetelheid hebt ervaren, met alle toebehoren, is er veel info verloren gegaan voor je lichaam, die Zelfhelend was.

Je DNA is ingekrompen, je Chakra,s hadden geen Connectie meer met het Goddelijke en het overleven, met het ego als koning, kon zijn gang gaan.

Door de Verhogende Energieën, die steeds doorlopend en vaker komen en waaraan vele namen gegeven worden, wordt je DNA hersteld en je Chakra’s gaan weer functioneren zoals ze deden.

Het is niet nodig precies te weten hoe en wat zich wanneer voltrekt, maar je zult het wel voelen. En dat zijn de zogenaamde Ascentie Verschijnselen.

Jouw Lichaam heeft het zwaar en alleen jij kunt zorgen dat het de juiste Voeding krijgt en de juiste Rust en Stilte en de juiste Compassie, die het nodig heeft.

Door vol Geloof en Vertrouwen in Mijn Plan, dat Altijd werkt, omdat het Waarheid is, zul je merken dat het soepeler verloopt.

Geen vragen, maar Vertrouwen.
Geen willen weten en begrijpen, maar Geloven.
Geen vasthouden aan, maar Overgave, zodat jij kunt vervullen, waarvoor je op Moeder Aarde kwam.

Eer je Goddelijkheid, laat je Zien, Houd Oneindig veel van je Zelf, vol Compassie. Laat alles in Liefde gaan, wat niet meer bij je hoort.

En vergeet nooit, Wij in het Licht, zijn er altijd om je te Helpen. Maar We hebben een Aanvraag nodig, vanwege de keuze Vrijheid.

De Schepper van Al Wat Is

woensdag 13 juni 2018

De Moeder - Binnen en buiten


Mijn lief wonderbaarlijk en Liefdevol Lichtwezen,

Jij bent Onvoorwaardelijke Liefde mijn lief kind En er zijn natuurlijk nog veel dingen die jij je mag realiseren.

Als jouw Hart zich net geopend heeft, of je woont de meeste ‘tijd’ al in je Hart, het maakt niet uit, dan laat jij iets achter je (de illusie) waarin je overleefd hebt in plaats van Geleefd.

Een terug is er niet meer, want het Licht en de Liefde van je Hart heeft zich geopend en de roep van de Onvoorwaardelijke Liefde wordt steeds Sterker.

En door die Roep kom je, ondanks dat je Liefdevolle Hart steeds verder opengaat, steeds meer overlevingsmechanismen tegen, die je achtervolgen.

Voor degene die al helemaal in het Licht en de Liefde van het Hart wonen zijn de overlevingsmechanismen al hoegenaamd opgelost. Kleine stukjes zullen zich nog aandienen, maar worden snel begrepen.

In het Licht en de Liefde van je Hart heb je handen, die kunnen strelen vol tederheid, kunnen masseren vol Onvoorwaardelijke Liefde, vast kunnen pakken, dat wat vastgehouden mag worden enzovoorts.

In het Licht en de Liefde van je Hart heb je ogen die uitsluitend Liefde zien, zonder oordeel.

Ze kijken met Liefde en Compassie de illusie in en zenden voortdurend deze Liefde en Compassie over Moeder Aarde en al Haar Leven.

In je Hart heb je vleugels waarmee je kunt vliegen, waarheen je maar wilt.

In je Hart heb je gevoelens die onder woorden gebracht worden door een ego die jou dient en niet andersom.

Zolang je als mens op Moeder Aarde Leeft heb je een lichaam, om uitsluitend te gebruiken voor het Geven en Brengen van Onvoorwaardelijke Liefde vanuit je Hartlicht.

Als je nog diep in slaap bent, heb je handen, die kunnen strelen maar ook kunnen slaan. En zich kunnen balden tot vuisten en stompen.

Je hebt vingers om naar je Zelf te wijzen, maar ook vooral om naar de ander te wijzen. Te prikken en te priemen. Op te steken.

Je hebt een mond om te zeggen dat je van iemand houd, maar ook om te schelden en te beschuldigen en je gelijk te halen. Te schreeuwen en met woorden te manipuleren.

Je hebt voeten om mee te lopen, maar je kunt er ook mee schoppen en hard trappen.

Als je Hart zich opent ga je ‘voelen’ dat alles hierboven beschreven, niet meer bij je past, want de Onvoorwaardelijke Liefde heeft zich aangekondigd en neemt het over.

En al is het bij het pas geopende Hart zoeken om de juiste weg te vinden, hij zal gevonden worden. Net als jij het gevonden hebt.

En in Eenheid zal worden gevonden, ieder op eigen Unieke Wijze.

Met de Onvoorwaardelijke Liefde als leidraad, de Liefde die als enige Energie bestaat, zal de weg gevonden worden, waar je ook staat.

Geef niet op lief kind, dat bezorgt je alleen maar veel pijn en dat is niet wat je verdient.

De beloning zal groot zijn als jij voor de Onvoorwaardelijke Liefde Kiest die jij bent.

En dit is de Waarheid,

Jouw Liefhebbende Moeder

dinsdag 12 juni 2018

De Schepper - De Gevoelens van je Hart


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, waarom ‘denk’ jij vaak eerst voordat je naar de gevoelens die je Hart je geeft, luistert? En dat ‘luisteren’ doe je in je Hart Centrum.

Jij realiseert je vaak niet, dat je gevoelens, als jij er even bij stil staat wát je voelt, graag willen en aangeven dat je erbij stil staat.
Je Hart trekt, als het ware, aan de bel. En vraagt je Aandacht te geven. Even de tijd nemen om naar je Hart te gaan.

En door stil te staan en er Aandacht aan te schenken, komen de gedachten die deze gevoelens weergeven, vanzelf naar boven.

Want als mens heb je het nodig woorden te gebruiken om je gevoelens weer te geven.

Maar als je eerst iets ‘denkt’ en daar komt een gevoel uit voort, gaat het precies de andere kant op en het ego vindt dit prachtig.

Het heeft milennia lang daar zijn overleving vandaan gehaald.

Maar het kan niet de bedoeling zijn dat jij vergeet naar je gevoelens te luisteren en dan het ego deze te laten vertalen.

Want als je dat doet dan staat het ego in jouw dienst en niet omgekeerd.

Dat is waar jij bij stil mag staan en je (nog) meer eigen mag maken. Het ego ondergeschikt maken aan jou en het laten vertalen wat je voelt vanuit je Hart.

Dat betekent dat je deze gevoelens vanuit je Hart, kunt herkennen aan hun Positiviteit en Onvoorwaardelijke Liefde.

Je zult dan al gauw merken, dat het ego de nieuwe toebedeelde rol vol plezier gaat vervullen, als deeltje van jou.

En het zal allemaal steeds gemakkelijker gaan omdat jij allerter wordt. Je ‘denken’ overheerst je niet meer, want jij bent niet eens je ‘denken’ jij bent de baas in jouw leven en jij bent bezig je te herinneren dat je Onvoorwaardelijke Liefde bent.

En dat neem je als Waarheid aan, omdat er niets anders bestaat. De rest is illusie, maar die ‘tijd’ van overheersing is voorbij.

Jij hebt het heft in eigen hand genomen en neemt je volle verantwoordelijkheid voor het Scheppen van jouw wereld.

En je luistert daarbij naar je Hart en laat het vertalen in woorden, door je ego, je maatje.

Jij weet dat in elk moment alles goed is, zoals het is.

De Schepper van Al wat Is

maandag 11 juni 2018

De Schepper - Resonantie


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief Bijzonder kind, jij leest een boodschap, van welke channel dan ook en van wie van ons uit het Licht dan ook, en je wordt er enorm Blij van. Je Hart stelt zich open voor de Boodschap en gaat sneller kloppen.

Dat is resonantie. De Boodschap is voor jou en al jouw deeltjes, die er ook Blij van worden bedoeld.

Wij, vanuit het Licht, zorgen ervoor, dat het jou bereikt en jij het tot je kunt nemen. Wat dus jouw Keus is, Wij kunnen je niet dwingen.

Maak jij de Keuze, deze Boodschap te aanvaarden en tot je te nemen, dan neemt jouw Hart het op en aan, en verhoogt het op deze manier jouw Energie en dus ook je Resonantie.

Op deze geweldige Wijze, waarin jouw Keus belangrijk is, sta jij Ons toe je te bereiken met Onze Hulp. En natuurlijk ook van de Channel, het Kanaal.

Wanneer jij je verbindt met je Hart Centrum kom je terug bij de Resonantie, de Energie van de Boodschap. Deze Boodschap is in je Hart binnen gekomen en zal niet opnieuw verdwijnen.

Maar om deze Boodschap werkzaam te laten zijn, is jouw Aandacht voor de Stilte in je Hart belangrijk. Steeds opnieuw wordt dan de Kern van de Boodschap geactiveerd.

Al ga je per dag, maar een paar minuten naar je Hart Centrum voor deze Verbintenis en de Herinnering aan de Boodschappen die jou zijn toegestuurd, dan zullen deze geactiveerd worden.

Dit is dus ook je Resonantie verhogen en bij elk bezoek aan je Hart Centrum activeren en Waar voor je laten Zijn.

Het geeft je Rust en Kracht en de Liefdevolle Wijsheid die je gezonden is, door Ons via een Channel, Kanaal.

Je mag dus zeker weten dat dit vanuit Totale Onvoorwaardelijke Liefde voor jou in Eenheid, aan jou geschonken wordt. Helemaal volgens Mijn Plan en dus ook jouw Plan,

De Schepper van Al wat Is

zondag 10 juni 2018

De Schepper - Binnen in jou


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en heel erg dierbaar kind, om je heen zie je terreur en oorlog en politieke spelletjes en vertoon van macht en moord en misbruik en honger en ga zo maar door.

Jij vraagt je dan af, steeds weer, hoe lang nog?

Zolang alle bovengenoemde ‘illusie spelletjes’ zich binnen in jou Celletjes bevinden, blijven ze bestaan!

Dat betekent, dat jij ervoor zolang midden in hebt geleefd en al deze spelletjes hebt meegespeeld en aan den lijve ondervonden.

Het zit zo diep in jouw Celletjes vastgeroest, dat jij ‘denkt’ er nooit van af te kunnen komen.

En zelfs dat ‘denk’ jij niet bewust, want dat betekent pijn. Pijn waarvan jij ‘dacht’ achter je te hebben gelaten op het moment, dat jij voor je het Licht en de Liefde van je Hart koos.

Maar, mijn lief dierbaar kind, zolang jij al het hierboven genoemde van de illusie, nog op een manier voelt, die jouw pijn doet, verdrietig of zelfs boos maakt, heb jij het nog, als diepe pijn, weggedoken in je Celletjes zitten.

En dat mag je met heel het Licht en de Liefde van je Hart Erkennen, nadat je het Herkent hebt, je mag het claimen, deze gevoelens, jij hebt het ondervonden en meegemaakt, hebt eraan meegewerkt en je mag het claimen vol Compassie. Want het is niet eerder verdwenen, dan op het moment, dat jij het vanuit jouw Uniekheid, voor je Zelf opeist.

Misschien voelt het als een paradox voor jou, omdat er gezegd is, bij voortduring, dat alle illusie niet echt gebeurd is en geen fundament heeft van Onvoorwaardelijke Liefde.

Dat is ook zo! Maar jou Celletjes hebben het wel opgeslagen als deel van jouw hele overleving in de illusie. Jij hebt ze daartoe aan gezet, om het diep weg te stoppen! Voor jouw overleving!

En jouw Celletjes waren en zijn niet van de illusie, ze bevatten het gehele Proces van al jouw Unieke Levens. Dit zijn, wat jij kent als jouw Akasha Records.

Dus dat betekent, claimen wat van jou is en het Aanvaarden en je Celletjes bedanken voor het opslaan, omdat jij dat zelf, bewust of onbewust, hebt gevraagd en dan zal het zich met jouw Gehele Zijn Verenigen in Eenheid.

En zo wordt het jouw Unieke Wijsheid als deel van je Zijn.

Houd van je Zelf als Geheel, met alle nu nog afgescheiden deeltjes in de diepte van je Celletjes.

De Schepper van Al wat Is

zaterdag 9 juni 2018

De Schepper - Eenheid in Vertrouwen


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, als Ik zeg dat het samenvoegen van jou en al je deeltjes in Eenheid de gehele Moeder Aarde en al Haar Leven omvat en doorstroomd in elk moment, dan is dat Waarheid.

En steeds meer geopende Harten voegen zich hierbij, waardoor de Bol van Liefde en Licht steeds sterker en Lichtgevender wordt.

Elke keer dat jij aandacht schenkt, met je ‘gedachten’ en ook je ‘ ‘woorden’ aan wat zich allemaal afspeelt in de illusie, versterkt jij de illusie.

Gedachten en alles wat daaruit voortvloeit zijn Energie, net als alles Energie is, ook de Onvoorwaardelijke Liefde die jij bent. Met dit verschil, dat Onvoorwaardelijke Liefde het enige is dat Werkelijk Bestaat, al het andere is illusie.

Deze illusie is door jou, samen met al je deeltjes gebouwd en daardoor ontstaat de noodzaak, dat jij met al je deeltjes opnieuw Kiest voor de Onvoorwaardelijke Liefde die jij bent, zodat alles weer naar Eenheid kan terug keren.

Maar iedereen heeft daarin een Unieke plaats en mag op eigen Unieke wijze en in eigen tempo, en met gebruikmaking van eigen Keuzes, zijn/ haar groei bepalen.

De illusie speelt op omdát de Kring van LIEFDE steeds groter, Krachtiger en Intenser wordt. Er komt steeds meer naar het Licht door het Licht.

En waar het Licht van de Liefde verschijnt, verdwijnt de duisternis.

Ik vraag van jou geen ontkenning van wat in de illusie gebeurt, maar Meeleven vanuit Compassie en geen meelijden. Een overdosis van Licht en Liefde vanuit het Hart, die zich in een hogere Energie Frequentie bevindt.

En dat doet zoveel meer dan alle aandacht en Energie die jij geeft aan alle gebeurtenissen in de illusie. Daar heb jij werkelijk (nog) geen idee van!

Blijf je aansluiten bij deze grote, grandioze Bol van Licht en Liefde vanuit je Hart en vertrouw op Mij.

Mijn Plan loopt precies op schema.

De Schepper van Al Wat Is

vrijdag 8 juni 2018

De Schepper - Materialisme


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief dierbaar kind, als Ik zeg, dat jij alles dat jij nodig hebt krijgt op het moment dat je het nodig hebt, dan meen Ik dat ook.

Maar het is niet zo, dat jij als het ware, een bestelling kunt doen, met tijdstip van aflevering.

Jij kunt niet weten wat jij nodig hebt in elk moment, en al zeker niet wanneer. Daarom kan het zo maar zijn, dat jij iets vraagt en iets totaal anders, als uitkomst krijgt.

En later blijkt dan, dat je heel veel bespaard is gebleven, omdat de uitkomst veel beter voor je was.

Jij kunt namelijk het Grote Geheel niet overzien en Ik wel.

Het is iets heel anders als jij vanuit je Scheppingskracht, die als je in het Licht en de Liefde van je Hart woont, steeds sterker wordt, iets wenst te Scheppen dat voor jou en het Grote Geheel fantastisch is.

Met materialisme is niets mis, maar wel met de manier waarop het gebruikt wordt.

Heeft het een fundament van Onvoorwaardelijke Liefde of is het gericht op iets wat in jouw behoefte van ‘hebben’ voorziet?

Als jij graag een vakantie wilt gaan plannen, omdat je daar een behoefte aan hebt, puur om tijd met je Zelf door te brengen, is dat iets anders, dan wanneer je een dure auto gaat kopen die je eigenlijk niet nodig hebt, omdat je bestaande auto nog best voldoet.

En alles is een Keuze, maar je mag erover nadenken of en waarom, wat zijn je motieven om iets te gaan doen.

Wanneer jij geheel vanuit het Licht en de Liefde van je Hart Leeft en mee gaat met de Stroom van het Leven, hoef jij je nergens zorgen over te maken en je mag volkomen Vertrouwen op Mij, dus op je Zelf. Dan komt alles naar je toe, wat je in elk moment nodig hebt en dat weet je lief kind.

Zorgen maken komt voort uit een gebrek aan Vertrouwen en haalt je uit het NU en dat verdien je niet.

Jij weet dat Vertrouwen plus Leven in het NU plus Dankbaarheid voor wat er zich al in je Leven bevindt ervoor zorgt dat je altijd genoeg hebt.

Er wordt Oneindig veel van je Gehouden, dus ook door je Zelf. Daar mag jij je Bewust van worden. Het Is wat het Is.

De Schepper van Al wat Is

woensdag 6 juni 2018

De Schepper - Bij je Zelf blijven


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, als er tegen je gezegd wordt: ‘Bij je Zelf blijven’, betekent dat, in het Licht en de Liefde van je Hart, in je Hart Centrum verblijven.

Het betekent niet, dat je uitsluitend aan je Zelf dient te gaan ‘denken’. Dat is iets wat je Hart, waar de Liefde woont, die jij bent, helemaal niet kent.

Integendeel! Vanuit je Hart, van binnen naar buiten, betekent dat je vanuit je Zelf er bent voor Moeder Aarde en al Haar Leven. En dit mag je doorgeven op de Wijze die maakt dat jij er Blij van wordt. Want een dergelijke Blijdschap komt uit het Hart.

Het betekent niet, dat jij je gaat bezighouden met de Paden van je deeltjes en slapende medereizigers. Maar dat jij vanuit de Liefdevolle Ruimte van je Hart, vanuit jouw Uniekheid, weergeeft wat jou en daardoor ook al je medereizigers Blij maakt.

Je mag Geloven, dat er Harten door geraakt worden, dat jij je Blij voelt bij wat je doen mag, voor Moeder Aarde en al Haar Leven.

En dan krijg je weer de wisselwerking van de Energie die jij hierbij uitzendt. Jij zendt Blijdschap en alles wat je hierbij voelt over Moeder Aarde en al Haar Leven, in de vorm van Energie.

Deze Energie maakt een rondje en de sneeuwbal wordt steeds groter, vanwege de Energie van al jouw Unieke deeltjes. Ze komt bij je terug en je barst uit je voegen van Blijdschap op jouw Unieke Wijze. Jouw Energielevel en dat van je deeltjes stijgt en er gaan steeds meer Harten geraakt worden en zich openen.

En dit speelt zich af, in elk moment in Eenheid. Jij geeft in elk moment jouw Uniekheidsstempel af aan de Eenheid en dat doen al je deeltjes in eigen Uniekheid.

Ik zie, helaas, veel competitie in deze, gevoed door illusie-ego-gevoelens. Heel jammer en totaal niet nodig, want hierin bestaat geen competitie. Als jij hierin je Uniekheid hebt, wie is dan als jij?

Maar Uniekheid betekent niet, dat alleen jij Uniek bent in en door alles, maar dat alles en iedereen Uniek is. En dat is Uniekheid die zich in Eenheid samenvoegt.

Stop je daar competitie, op welke manier dan ook in, dan verdwijnt de Eenheid.
En zegeviert de illusie, want daar komt competitie, in welke vorm dan ook vandaan.

Blij bij je Zelf lief kind, in het Midden van het Licht en de Liefde van je Hart, want je Hart kent geen Competitie.

De Schepper van Al wat Is