Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

zaterdag 31 maart 2018

De Schepper - Samensmelting


 Lieve ogen die dit lezen,

Samensmelting in Eenheid, in de Levensbloem, te vinden waarin iedereen in Uniekheid Onlosmakelijk verbonden is met jouw medereiziger en Mij, is wat er gaande is in elk moment, lief Dierbaar kind.

Jij mag daarin ook jouw Familie uit het Licht meenemen, ook Zij zijn allen in Eenheid met jou verbonden.

Er is geen verschil tussen de Wereld van het Licht en jouw. Jij bent één met alles en iedereen, ook wel genoemd het Christusbewustzijn en ook in de Levensbloem terug te vinden.

Maar het mooie is, dat jij je steeds meer verbind met al je deeltjes wiens Hart geopend zijn. De illusie is voor jou uitgespeeld en voor je Ontwaakte deeltjes, dus gaat de verbinding vanzelf. En toch blijft ieders Uniekheid bestaan.

De Eenheid die jij vormt, word ondersteund door veel Uniekheden die zich samengevoegd hebben met jou.

Dit kan nooit plaatsvinden in de illusie, want die is gebaseerd op afgescheidenheid en tegenstellingen. Maar jouw Licht en Liefde, vanuit jouw geopende Hart, kent geen illusie. Er wordt geen Geloof aan geschonken, want het is geen Waarheid.

Er is maar één Waarheid en dat is Onvoorwaardelijke Liefde, de enige Waarheid die bestaat.

En binnen die Waarheid, in het Licht en de Liefde van je Hart, leef jij Nu, in elk moment, want je Zelf Vertrouwen en Geloof in je Zelf wordt in elk moment sterker, omdat de samensmelting zorgt voor meer Kracht.

Als dit geen reden is voor een ongelooflijke Blijdschap! De illusie heeft nog veel uit te werken, maar de samensmelting zorgt ervoor dat de Kracht om dit te absorberen, steeds groter wordt.

En de Violette Vlam identificeert en transmuteerd voortdurend.

Halleluja!  Jij hebt de illusie overwonnen en bent in samensmelting en Eenheid sterker en Liefdevoller en meer vastberaden dan ooit.

En je mag Nu zeker weten, dat in elk moment alles goed is in jouw wereld.

De Schepper van Al wat Is

donderdag 29 maart 2018

De Schepper - Transparantie

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en transparant kind, voor Mij ben jij Compleet en Transparant, want ik ken het aantal haren op je hoofd, elke gedachte die je gedacht hebt, nu ‘denkt’ en nog zult denken.

Maar jij bent, onder de sluier van de illusie, vaak weinig transparant voor al je deeltjes. Want in Eenheid heeft elk Uniek deeltje daar ‘last’ van.

Hoe vaak ‘denk’ jij: ‘Dat hoeft iedereen niet te weten”!

Niet te verwarren met het feit, dat jij met jouw Unieke gevoeligheid, dingen aanvoelt, zeker weet en vervolgens beter voor je Zelf kunt houden, omdat degene die dit bij je oproept, (nog) niet klaar is voor wat jij voelt en zeker weet. Dat heet Respect hebben voor, waar de ander staat in zijn/haar proces.

Voortkomend uit Begrip en Compassie. Dat soort Transparantie wordt hier niet bedoelt. Wanneer jij ‘denkt’,  vanuit het ego, dat jij iets verborgen hebt te houden, dan geef jij de illusie kracht in haar bestaan en dat wil jij niet.

Transparantie betekent, spiritueel gezien, dat je Niets meer te verbergen hebt.
‘Denken’ dat je iets te verbergen hebt, is het tegenovergestelde. Het betekent dat jij, in jouw proces, nog iets hebt te laten gaan. En dat heeft in ieders Uniekheid een andere reden.

Zolang jij nog ‘denkt’ dat jij iets verborgen hebt te houden, is er werk te doen voor je Zelf. Je mag ernaar kijken en je afvragen waarom. Vraag Ons om Hulp en Inzicht en let goed op de tekenen die dan op jouw Unieke Pad komen.

Vergeet niet, om je Zelf te blijven prijzen, om wat je al bereikt hebt en niet naar beneden te halen, omdat jij vindt, dat er iets is wat nog losgelaten mag worden.

Let op je gedachten, die zich uiten in woorden en opgevolgd worden door daden.

Hou van je Zelf en wees Lief voor je Zelf, dan ben je het voor al je deeltjes en het Grote Geheel.

De Schepper van Al wat Is

woensdag 28 maart 2018

De Schepper - Jouw Unieke Reis


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn allerliefste kind, hoe Dierbaar ben jij voor Mij. Ik heb gezien hoe jij Ontwaakte. Hoe jouw Hart zich opende op een kier, voor het licht en de liefde. Ik heb jouw worstelingen gezien en de angst en de frustratie.

Maar ook de ontegenzeglijke en ongelooflijke Moed die je tentoonspreidde. Het doorzettingsvermogen ondanks tegenslagen, die jij ‘dacht’ te voelen.

Het was een wervelende reis, waarvan jij in het begin, geen idee had hoe zich dit zou ontwikkelen.

Maar er was iets in jou Ontwaakt en een weg terug was er niet.

Maar je hebt, met de Keuzevrijheid van Mij gekregen, de weg teruggevonden, zonder kompas, zonder kaart, met alleen een intuïtief vermogen, een zeker weten, waarmee je ging voelen, dat het DE weg was, die je wilde gaan.

Met vallen en opstaan ben je door gegaan, een nog vrij dichte sluier trotserend, zoekend en vindend.

Steeds een klein stukje meer Herinnering, de Wijsheid die zo lang verborgen was gebleven, terug halend en Ontvangend.

Een stevige Reis, die je (nog) niet begreep, maar wel Moedig bewandelde.

Ik heb een enorme bewondering voor je Moed en doorzettingsvermogen, die je gebracht heeft tot NU, buiten de Illusie, maar in het Licht en de Liefde van je Hart.

En nog vaak zijn er dingen die je mag laten gaan. En de hogere Energieën teisteren je lichaam, die het heeft te Integreren.

Maar lief kind, je bent er! In het Licht en de Liefde van je Hart, je weet dat jij Onvoorwaardelijke Liefde bent in Eenheid voor Eeuwig.

Kijk ernaar, neem het in je op! Hou van jezelf, voel de Compassie voor alles, dat jij je Zelf hebt aangedaan en om wat je allemaal hebt doorstaan om te komen waar je nu bent.

Sta sterk en fier rechtop en geniet van het uitzicht dat de Nieuwe Aarde je geeft en waar jij mede Schepper van bent.

Het is wat het is en mag Stromen, alles loopt volgens Mijn Plan.

De Schepper van Al Wat Is

zondag 25 maart 2018

De Schepper - Licht en Liefde


 Lieve ogen die dit lezen,

Onvoorwaardelijke Liefde is Allesomvattend mijn lief kind, maar het is nog mooier als je zeker mag weten dat je Onvoorwaardelijke Liefde BENT.

Hoe mooi is dat en hoe Blij maakt je dat, te weten dat jij Allesomvattend bent.

Dat er maar één van jou Bestaat en jij Uniek bent en met jouw Unieke Gave van Mij gekregen, als Stempel met jouw Uniekheid. Met dit Unieke Stempel mag jij Moeder Aarde en al haar Inwoners helpen het Paradijs op Aarde terug te brengen in Herinnering!

Al jouw Deeltjes hebben een Uniekheid in zich, die geen enkel ander Deeltje bezit. De Uniekheid van ieder Deeltje is het enige onderscheid.

En jij kunt niet gemist worden, maar ook dat vogeltje niet en die muis en dat korreltje zand of die ster aan de hemel. Allemaal Deeltjes van jou in hun Uniekheid en toch EEN.

Hoe Fenomenaal en Indrukwekkend is dit en alles vanuit Mijn Liefdesenergie geschapen. Dus alles IS Liefde, iets anders bestaat niet.

Hoe zou jij dan niet van je Zelf kunnen houden? Dat is niet onmogelijk, als jij dit helemaal op je in laat werken.

Van je Zelf houden is van het Grote Geheel houden en van al je Deeltjes. Ook van die zandkorrel en dat vogeltje en die ster en ga zo maar door.

Alles is doordrenkt met Liefdesenergie en als je dat ten volle gaat beseffen, raak je in Extase van zoveel Licht en Liefde.

Het is onmogelijk hieraan voorbij te gaan en net te doen alsof dit ‘geklets uit de nek’ is, zoals jij dat soms noemt.

Dan ga je aan een Essentieel punt voorbij, namelijk, dat Ik vanuit Mijn Liefdesenergie en dus ook jij geen fouten maakt, want dat ken Ik niet en jij dus ook niet.

Wij zijn EEN voor Eeuwig en alle Bestaan dus ook in deze wereld met de Essentie van Licht en Liefde.

De Schepper van Al Wat Is

zaterdag 24 maart 2018

De Schepper - Alleen Liefde bestaat

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Wijs kind, er is maar één Waarheid en dat is, dat er alleen Onvoorwaardelijke Liefde bestaat. Al het andere is illusie en door jou in Eenheid gecreëerd om de afgescheidenheid van Mij te ervaren.

Jij bent en blijft Uniek en al jouw deeltjes ook. Dat zal nooit veranderen, alleen in de Eeuwige Waarheid van de Onvoorwaardelijke Liefde samenkomen.

Als jij dus beweert, dat iets wat jij ervaart, mee maakt, voelt, hoe dan ook, dan is dat jouw Waarheid. Voor jou bedoelt en het kan enkel als aanrijking dienen voor je deeltjes, om te voelen of het met ze resoneert en vervolgens is het de Keus van je medereiziger of en hoe ze er iets mee kunnen doen.

Jij kan jouw Waarheid onmogelijk, onder het gordijn van de illusie, als DE Waarheid aanreiken. Jij bent Zelf nog op weg om de Ultieme Eeuwige Waarheid van de Onvoorwaardelijke Liefde die jij bent, te Herinneren.

Dit is de stof, waaruit discussie ontstaat, over een onderwerp, waarover niet gediscussieerd kan worden, want het is jouw Waarheid en niet van je medereiziger.

Vanuit Blijdschap deze Wijsheid die jouw Waarheid is delen, is fantastisch. Maar daar houdt het voor jou op. Jouw deeltjes hebben een eigen Verantwoording en Keus, wat ze ermee kunnen en mogen doen.

Vanuit jouw Uniekheid heb jij van Mij ook een Unieke Gave meegekregen. En je begrijpt, dat het voor elk deeltje een andere Gave is. Groot of klein, herkenbaar of niet, maakt niet uit. Want als jij vanuit je Hart alles laat Stromen in je Leven, is jouw Unieke Gave al aan het werk.

Jij hebt dit vanuit Mij ontvangen in Uniekheid om van daaruit een Medeschepper te zijn voor de Nieuwe Aarde. Dat vraagt Vertrouwen in en door en voor Alles.

Toch merk Ik op, dat jij ‘denkt’ dat er niet voor Alles gezorgd wordt, als jij alles in je Leven laat stromen en Mijn Plan Vertrouwd.

In veel gevallen ‘denk’ jij, geld te ‘moeten’ ontvangen voor de gave die jij van Mij gekregen hebt en die jij als Medeschepper voor de Nieuwe Aarde ten uitvoer brengt en voor je laat werken.

Dit komt voort uit angst voor schaarste, voor wat dan ook en jij weet dat angst van de illusie is. Je mag Ons vragen, je hiermee te Helpen.

Je bent eraan toe dit gebrek aan Vertrouwen te laten gaan en vol Blijdschap verder te gaan en het Leven te vieren.

Het zal zich blijven aandienen tot jij bereid bent het te bekijken en te bevragen en te laten gaan en je verdient het lief kind.

De Schepper van Al wat Is                                                        

donderdag 22 maart 2018

De Schepper - Uniekheid in Eenheid


Lieve ogen die dit lezen,

De Innerlijke Wereld verschilt niet van de Uiterlijke Wereld, lief kind.

Als jij er volledig voor Kiest, dus een Keuze maakt voor je Innerlijke Wereld, dan geef je tevens de bereidheid af, alles te laten gaan, wat je daar in tegen houdt, zodat er alleen Onvoorwaardelijke Liefde overblijft.

En dat, mijn lief kind is in de Uniekheid van elk deeltje verschillend. Omdat de momenten in de illusie voor jou en elk deeltje in Uniekheid, verschillende Ervaringen hebben gebracht.

En die verschillende Ervaringen hebben voor Unieke overlevingsmechanismen gezorgd en voor Unieke maskers.

Hoe Uniek en Enig ben je dan? Daarom is het ook onmogelijk om in je eentje dit alles te laten gaan, al ben je daartoe bereid.

Wij in het Licht kennen jouw Uniekheid en die van al je deeltjes. En Wij staan met zijn Allen klaar, vol Onvoorwaardelijke Liefde om jou ‘aanvragen’ en die van al je deeltjes te ‘verwerken’, dat wil zeggen, ze te laten verdwijnen.

Zodat je NOG dichter komt bij de Herinnering van wie je bent en waar je Thuis is, in elk Moment.

En, lief kind, dat dit met vallen en opstaan gepaard gaat is heel begrijpelijk, want als het ene is ‘verdwenen’ staat het volgende alweer voor de deur. De verhoging en versnelling van de Energie werken hieraan mee.

Dat kan frustrerend en zeer vermoeiend zijn voor jou! Maar je kunt er ook voor Kiezen, jezelf te verwennen, door je Rust te nemen. Naar je Hartcentrum te gaan om daar je Energie op te laden.

Veel water te drinken, om je lichaam van binnen schoon te maken. Goed en zuiver eten tot je te nemen.

En het allerbelangrijkste, van je Zelf te houden vol Compassie. En als dat gevoel (nog) niet constant is, maak je dan niet ongerust.

Weet dat je niet in de steek wordt gelaten, of achter wordt gelaten of wat dan ook. Je Hart staat open en een eens geopend Hart kan zich niet meer sluiten.

Kies dus steeds opnieuw voor het Licht en de Liefde van je Hart en wees Liefde en reageer altijd Liefdevol op elke situatie.

Jij met al je deeltjes, bent een baken van Licht en Liefde voor de Moeder Aarde en al Haar Leven.

Er wordt Oneindig veel van je gehouden, er bestaat alleen Liefde, en het is wat je bent. Er is niets anders, alleen in jouw verbeelding!

En daarom is in elk moment alles goed, want alles verloopt volgens Gods Plan en die kent geen fouten.

De Schepper van Al Wat Is

woensdag 21 maart 2018

De Schepper - De menselijke taal


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en bijzonder kind, jij weet dat de menselijke taal nooit toereikend is voor het weergeven van wat zich achter de steeds dunner wordende sluier bevindt.

Jij weet, dat jij Onlosmakelijk met Mij bent verbonden, omdat Ik de Vader ben en jij in Eenheid, Mijn kind. Jij bent door Mij, naar Mijn Evenbeeld geschapen en er is niets, wat Ik Ben en jij niet zou zijn. Mijn Zijn is jouw Zijn. Mijn Eeuwigheid is jouw Eeuwigheid. Mijn Onvoorwaardelijke Liefde is de jouwe.

Jij bent het alleen vergeten, in de vergetelheid van de illusie, maar iets vergeten betekent niet dat het niet Bestaat.

Er IS alleen maar Onvoorwaardelijke Liefde, want dat is het Bestaan in Compleetheid en Eenheid voor Eeuwig.

Jij bent in Eenheid bezig deze Herinnering, op eigen Unieke Wijze, stukje bij beetje, terug te ontvangen. En dat is het Proces waar jij, in Eenheid helemaal in zit.

Jouw taal is in Eenheid, heel bloemrijk en mooi, maar niet toereikend om weer te geven, wat zich achter de sluier bevindt.

En omdat jouw Uniekheid en de Uniekheid van al je deeltjes maken, dat er verschillende bloemrijke, prachtige manieren ontstaan, van weergave van de Eeuwigheid en de Onvoorwaardelijke Liefde enzovoorts, komt het eropaan, te voelen met je Hart, wat met jou resoneert. Wat voor jou het fijnste en meest aansprekende is.

Heb jij dat gevonden, dan wil dat niet zeggen, dat al de andere bloemrijke weergaves, niet waar zijn. Natuurlijk niet, ze resoneren niet met jou, dat is wat het betekent, ze zijn niet fout.

Het geeft jouw Uniekheid weer, zoals dat ook met jouw versie vanuit jouw ervaringen het geval is.

Jij verliest bijvoorbeeld een dierbare en in jouw Uniekheid verwerk jij dit verdriet. Als jij dit zou proberen door te geven als het ultieme verdriet, dan zal dit op weerstand stuiten, omdat het jouw verdriet is en niet het verdriet van een ander.

Weer de Uniekheid die maakt dat het jouw Unieke belevenis is en dit geld voor alle ervaringen.

Heb Respect en toon Compassie voor de Uniekheid van al je deeltjes, want zij zijn hierin net zo Uniek als jij.

De Schepper van AL Wat Iszondag 18 maart 2018

De Schepper - KeuzevrijheidLieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en belangrijk kind, Ik zou je graag een vraag stellen en hoop dat jij de Keuze maakt, het op je in te laten werken.

Hoe kan het zijn, dat jij (nog) vaak schijnt te vergeten dat aan alles wat je ervaart in je Leven, een Keuze ten grondslag ligt?

En alleen jij kunt die Keuze maken, want er is geen enkel deeltje die dit voor je doen kan. En wat belangrijk is, jij kunt ook geen Keuze voor een deeltje van jou maken.

Dit wordt begrensd door de Uniekheid van jou en je deeltjes en elk deeltje en dus ook jij, heeft daar een eigen verantwoording in.

Hoe kan het dan zijn, dat het schijnt, dat je dit gegeven vergeet?

Hoe kan het zijn, dat jij je verantwoordelijk schijnt te voelen voor al je deeltjes terwijl je eigenlijk met je Zelf nog een heleboel te doen hebt, wat betreft Keuzes maken?

De Keuzevrijheid is iets Moois en Liefdevols, dat ik jou heb meegegeven toen jij je Reis door de illusie begon. Het gaf Mij de Zekerheid dat jij in de tegenstellingen van de illusie, je Weg van de Ziel, door het maken van de juiste Keuzes, terug zou vinden.

De Herinnering van de Onvoorwaardelijke Liefde die jij bent, net als al je deeltjes.

Hoe kan het dan zijn, dat Ik zie en zonder enig oordeel bemerk, dat jij de Keuzevrijheid (nog) vaak als een last ziet en niet als een Hulpmiddel om de juiste weg te vinden?

En om de juiste Keuze te maken, heb je het nodig om de niet-juiste keuzes ook te leren kennen, die scheppen de ervaringen die de weg wijzen.

Als jij niet kennisneemt van zwart, kun je wit niet herkennen lief kind.

En met de verhoging en de versnelling van de Energie mag jij Kiezen voor de Positieve kant van de Keuzevrijheid. Kiezen vanuit het Hart is daarbij de beste Keuze die jij en al je deeltjes kunnen en mogen maken.

Weet je niet welke Keuze voor jou de juiste is en aarzel je, dan is de gehele Lichtfamilie bereid om je bij te staan, je hebt het alleen maar te vragen.

Er wordt Oneindig veel van je Gehouden, en in jou herken ik Mij Zelf, omdat Ik jou naar Mijn Evenbeeld geschapen heb. Dat brengt een Onlosmakelijke Verbondenheid met zich mee via jouw Goddelijke Deeltje.

De Schepper van Al wat Is

vrijdag 16 maart 2018

De Schepper - Laat Licht en Liefde Stromen


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, de angsten en onzekerheden worden steeds groter bij jou deeltjes, wiens Hart geraakt is, maar nog niet goed geopend. En ook de slapers in de illusie kennen angst en dergelijke, maar zullen dit niet gauw toegeven.

Mijn lief dierbaar kind, als er angst en onzekerheid om je heen zichtbaar en voelbaar is, weet je dat er niet naar het Hart geluisterd wordt, maar naar het ‘denken’ (ego) van de illusie.

Ik zal nooit angst brengen, dat brengt en geeft alleen de illusie met zich mee. Door de blik gevestigd te houden op de illusie. De op een kier geopende Harten zijn in de war. Onbewust kiezen ze ervoor de angst toe te laten in hun leven.

En hier kom jij met je geopende Hart en laat het Licht en de daaruit voortvloeiende Liefde volledig stromen, over de angsten en onzekerheden van al je deeltjes.

Er is niets mis met al jouw deeltjes, wiens op een kier geopende Hart, ze onzeker en bang maakt. Jij komt daar ook vandaan en jij weet dat Licht en Liefde het enige antwoord is.

Illusie is illusie en bezig zich op te lossen. Door het laten stromen van jouw Licht en Liefde geef je het Hart van al je deeltjes een duwtje om verder open te gaan en daardoor het Vertrouwen te vinden voor het Licht en de Liefde die ze zijn.

Ook hun Hart is de plek, waar ze Thuishoren en ze Liefdevol worden begroet. En zij zijn, net als jij op weg naar de Herinnering dat ze Onvoorwaardelijke Liefde zijn.

Mijn lief kind, er is alleen maar Licht en Liefde en al het andere is illusie.

Wees bereid je hand uit te steken naar al die deeltjes die onzeker en angstig zijn. Vraag hierbij de Hulp van de Engelen, de Verrezen Meesters, de Hogere Lichtwezens. Zij staan altijd klaar om je te helpen.

Wij wachten op jou in Eenheid en we houden Oneindig veel van jou en zullen alle Hulp geven die we tot onze beschikking hebben.

De Schepper van Al Wat Iswoensdag 14 maart 2018

De Schepper - Vastberadenheid


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief dierbaar kind, wist jij dat vastberadenheid nodig is om in het Licht en de Liefde van je Hart te wonen?

En de vastberadenheid om daar te blijven en niets anders te accepteren, omdat je zeker weet dat je Thuishoort in het Licht en de Liefde van je Hart.

Jij bent een Helder en vastberaden Lichtwezen, die zich niet langer van de wijs laat brengen door de illusionaire wereld.

Er is alleen vaak (nog) het ‘denken’ dat maakt dat jij de illusie kracht geeft.

En de baas zijn over je ‘denken’ vergt consequentheid. Vastberadenheid die je steeds opnieuw laat zeggen: Tot zover en niet verder! Ik ben Onvoorwaardelijke Liefde en laat mij niet afbrengen van deze Zekerheid, ik ben de baas in mijn Leven en niet mijn ‘denken’!

Dat brengt vaak en veel herhaling, maar wat eens is aangeleerd in de illusie, kan nu weer afgeleerd worden, want in het Licht en de Liefde van je Hart ben jij jouw eigen stukje Goddelijkheid.

Roep, zo vaak je kunt, het ‘denken’ een halt toe en neem de leiding over je Leven in eigen hand. Het zal steeds gemakkelijker gaan.

Je zult er heel Blij van worden, want verantwoordelijkheid nemen betekend Vrij zijn. En Vrijheid geeft Vreugde.

Wie wil dat niet? En wat heb je te verliezen? Niets, je wint er alleen maar mee, dus doen! Het is uiteraard jouw keus.

Jij bent een Onvoorwaardelijk Liefdevol Mooi Lichtwezen en bent helemaal in staat je eigen Unieke weg te gaan. En er wordt Oneindig veel van je gehouden.

De Schepper van Al wat Is

maandag 12 maart 2018

De Schepper - Vrijheid


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief bijzonder kind, jij staat je eigen Vrijheid, die jouw Geboorterecht is, in de weg. Jij gaat in het Licht staan waarvan jij de Lamp bent.

In de eerste plaats bestaat er uitsluitend en alleen Onvoorwaardelijke Liefde en niets anders. In de tweede plaats is deze Onvoorwaardelijke Liefde, wat jij bent, het is jouw Kern, jouw Midden, jouw Centrum van Kracht.

Dit zal jij nooit buiten jou, in de illusie, vinden. Probeer jij dat wel te doen, zal je altijd tegen pijn, verdriet, boze woorden, vernederingen enzovoorts, aanlopen.
Illusie staat voor verschillen, debatteren, gelijk willen halen, je meer of minder voelen dan wie of wat dan ook, enzovoorts.

De illusie is ontstaan omdat ervoor gekozen is, door jou in Eenheid, te ervaren hoe het is, om zonder Mij door het leven te gaan. Op eigen houtje.

Als Vader Schepper heb ik jou dat in Eenheid toegestaan en ogenblikkelijk ervoor gezorgd dat het een spel van illusie zou worden. Het Lichtje van de Liefde heeft altijd, ook Nu, en zal altijd in jou, in Eenheid blijven branden.

Tevens heb ik jou in Eenheid de Keuzevrijheid meegegeven, in de zekerheid, dat jij de weg naar de herinnering van het Licht en de Liefde die jij was, bent en altijd zult zijn, terug zal vinden.

Illusie kan nooit echt zijn, omdat alleen Onvoorwaardelijke Liefde bestaat.

Maar je kunt en hebt het wel als echt ervaren, deze illusie. Het maakt dat jouw vertrouwen in de illusie soms nog weer de overhand krijgt en dat ontneemt jou het zicht op het Licht en de Liefde die jij werkelijk bent.

Jij bent Onvoorwaardelijke Liefde en dat is de Eeuwige Waarheid en die zal nooit veranderen. Jij kunt het wel ‘denken’! Maar het ‘denken’ kan niets veranderen aan de Waarheid in Eenheid.

Geef je over aan de stroom van het Leven, geef geen Kracht aan de illusie door er aandacht aan te schenken. Wel een Overvloed aan Onvoorwaardelijke Liefde die nooit uitgeput raakt.

Blijf in je Hart, in je Midden en neem dat als Centraal punt voor de taak die jij hebt in deze tijd op Moeder Aarde. Het verspreiden van Onvoorwaardelijke Liefde vanuit jouw Uniekheid.

De Schepper van Al wat Is

zondag 11 maart 2018

De Schepper - Onrust tegenover Vrede


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, als je een rechte lijn omhoog zou tekenen, dan zou je links van de lijn ‘onrust’ kunnen schrijven en aan de rechterkant Vrede.

En dat is precies wat er gaande is. Onrust tegenover Vrede. Het ondergrondse is bezig naar het Licht en de Liefde getrokken te worden.

En wat er aan het Licht komt, zal niet fraai zijn, maar wel noodzakelijk. De Violette Vlam onder de Bezielende Leiding van Meester Saint Germain draait 24/7, om alles ogenblikkelijk te identificeren en te Transmuteren naar het Licht en de Liefde.

Het zal jou, in Eenheid bekend gemaakt worden, niet om het te veroordelen of te beoordelen, maar om het met Licht en liefde te doordrenken, als Hulp bij de Violette Vlam en de Tsunami van Liefde.

De steeds doorgaande verhoging en versnelling van de Energieën zal er ook een steentje aan bijdragen dat het Licht en de Liefde helderder dan ooit zal gaan schijnen.

Dit alles gebeurt volgens Mijn Plan en Mijn Plan loopt helemaal op schema en jij doet in Eenheid en Uniekheid, waarvoor je naar Moeder Aarde bent gekomen, namelijk de Harten aanraken van de medereizigers die zich (nog) verzetten, of nog diep in slaap zijn.

En jij doet het in Uniekheid en Eenheid geweldig! Je word op handen gedragen voor je prachtige werk in de frontlinie. Het is ook erg nodig, want het gaat steeds sneller.

Wees blij dat de vooruitgang van de Harten, die zich steeds meer openen, ervoor zorgt dat het Vredesleger steeds meer groeit en groeit.

Jij krijgt alle Hulp vanuit het Licht om je taak zo goed mogelijk te verrichten. Vraag dus ook om Hulp anders zitten Wij zonder werk.
Er wordt in alle opzichten voor jou in Uniekheid en Eenheid gezorgd.
Jij wordt echt op handen gedragen en geëerd en er word heel veel van je gehouden.

De Schepper van Al wat Is

zaterdag 10 maart 2018

De Schepper - Roerige Momenten


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Kostbaar kind, wat is het ‘moeilijk’ voor jou om vaarwel te zeggen tegen de illusie en het daaraan verbonden ‘ego-denken’!

Jij hebt een bekende uitdrukking voor kinderen die in de puberteit zitten:
‘Zij bevinden zich tussen het servet en het tafellaken’!

En dat is waar jij je ook bevindt, lief kind.

Je bent bezig te switchen van de illusie en al haar roerigheid en tussen de Rust en de Stilte van de Waarheid in het Licht en de Liefde van je Hart.

Een Keuze, die vanuit je Hart geenszins meer een keuze is, maar een zeker Weten.

Maar de roerigheid in het Gehele Universum komt NU ook nog eens om de hoek kijken en dat maakt, dat jij je ‘ziek’, oververmoeid en heen en weer geslingerd tussen jouw Hart en het Licht en de Liefde die daar de Waarheid weergeeft en de illusie.

De illusie laat heel groots zien wat er allemaal heeft plaats gevonden en door het voortdurende Licht en de Liefde vanuit alle kanten, laat AAN het Licht komen, wat lang verborgen is gebleven en NU word getransmuteerd naar het Licht en de Liefde als Waarheid.

Wat in het Grote Geheel plaatsvindt vanuit de illusie, vind in het klein plaats in jouw celletjes. Daarin zit het geheugen van al je levens opgeborgen. En door de verhogende Energie en daardoor het vele Licht en de Liefde, komen ook deeltjes van vorige levens naar boven die lang verstopt zijn gebleven.

Ze deden jou zo schuldig voelen en zoveel pijn ervaren, dat jij het in jouw ‘vergeetboekje’ gestopt hebt.

Dat gaat niet langer lukken en maakt dat jij deze verstopte gevoelens, weer gaat voelen. Niet om ze opnieuw te doorleven, maar om ze te Accepteren als een deel van jou en zo te Helen en op te nemen, vol Compassie, in jouw Zijn.

Dit is dus geen ‘ziek zijn of voelen’ maar Heling als Waarheid en je mag het ook in Dankbaarheid aanvaarden.

Voor deze Heling ben jij op Moeder Aarde en samen met Haar mag jij dit meemaken.
Meegaan met de Stroom van Mijn Plan en alles aanvaarden zoals het is, zodat het ‘servet’ overgaat naar een ‘tafellaken’!

Ik houd Oneindig veel van jou en Wij in het Licht zijn er altijd voor je.

Weet, dat alles goed is, zoals het is. ALTIJD!!

De Schepper van Al wat Is

vrijdag 9 maart 2018

De Schepper - Proces van Healing


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en heel Bijzonder kind, het ‘denken’ met name het ‘piekeren’ is (nog) steeds iets wat jou vasthoudt.

Maar lief kind, je mag bedenken, wat heeft ‘piekeren’ jou tot nog toe opgeleverd? Niets, want het verandert niets en toch veranderen je ‘gedachten’ (gepieker) veel waar jij niet eens weet van hebt. Het heeft een enorme invloed op ALLES, want je stuurt Energie in de vorm van ‘gepieker’ de ether in en jij weet, wat dit jou terugbrengt als een boemerang.

Juist! Nog meer ‘gepieker’ aangevuld met de Energie van ‘gepieker’ van medereizigers. En je gaat je steeds zwaarder voelen en schuldgevoel doet zijn intrede. En je maakt het je steeds ‘moeilijker’ om te stoppen met deze kettingreactie.

Jij WEET dat DIT is wat gebeurt met het ‘denken’ als Energie en toch is de verslaving nog groot. Het is als een vicieuze cirkel, waar je keer op keer, als gewoonte, je weer in begeeft.

Jij weet ook dat je alle Hulp vanuit het Licht krijgt om hier mee te stoppen en dat het gepaard gaat met vallen en opstaan. Dus schuldgevoel is zeker niet op zijn plaats, hier.

Alertheid wel en de bereidheid, aan ONS gegeven om dit alles af te geven, in het volste Vertrouwen dat je geholpen wordt, ALTIJD.

Ik weet, dat het je kriegel maakt, steeds opnieuw dit te lezen of te horen, maar herhaling in deze is erg belangrijk, daar de sluier steeds dunner wordt en jij steeds dichter bij de Eeuwigheid komt, waar je Thuis is. In Uniekheid en Eenheid, vol Licht en Liefde.

Ik houd Onvoorwaardelijk van jou en sta je met Mijn Energie bij, in alles wat je doet. Laat het voortkomen uit Onvoorwaardelijke Liefdesenergie, want dat is wat jij bent.

De Schepper van Al wat Is

dinsdag 6 maart 2018

De Schepper - Alles is Energie


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief onzeker kind, denk je een negatieve gedachte, ga jij je negatief voelen, dus negatief voelen betekent, dat er een negatieve gedachte aan ten grondslag ligt.

Voel jij je positief en lekker in je vel, dan heb je als grondslag een positieve gedachte. Zo volgt elkaar alles op wat je voelt.

Als je deze regel (nog) niet kent, of niet voldoende, dan zal een negatief gevoel leiden naar een negatieve actie, waarop meestal een negatieve tegen reactie volgt.

En voor je het weet, zit je in een negatieve spiraal in de illusie.

En dat is niet wat je verdient. Hoe belangrijk is het dus om op te letten wat je 'denkt', voelt en hoe je reactie is naar je medereiziger toe.

Zit je in de positieve flow, dan zal je niet geraakt kunnen worden, door de negativiteit van je medereiziger. Je zult glimlachen en je eigen weg gaan.

Je hebt met de ogen van je Hart gezien en met de oren van je Hart gehoord en vol Compassie begrepen, dat je medereiziger (nog) niet het begrip heeft dat jij hebt.

En jij bent niet op Moeder Aarde, om je medereiziger te vertellen hoe het zit, want je kent het pad niet wat hij/zij loopt en je medereiziger heeft het volste recht om in eigen tempo te groeien en te herontdekken dat hij/zij Licht en Liefde is.

Je mag dus ook letten op je gedrag! Raak je getriggerd of geprikkeld, door je medereiziger, dan mag je zeker weten, dat er iets is, waar jij bij je Zelf naar mag gaan kijken. Hoera!

Een cadeautje, een spiegeltje en daar mag je blij en dankbaar voor zijn.

Jij bent in Eenheid Mijn Geliefd Kind en niets en niemand kan daar enige verandering in aan brengen. Jij bent Mijn Liefdes Energie in Eenheid en Uniekheid voor Eeuwig.

De Schepper van Al wat Is


maandag 5 maart 2018

De Schepper - Waarheid voor Eeuwig


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en bijzonder dierbaar kind, in dit moment kom Ik jou met de Boodschap, dat er maar EEN Waarheid bestaat en dat is:

Onvoorwaardelijke Liefde!! En de Kern van deze Boodschap is:

Jij BENT deze Onvoorwaardelijke Liefde!! Hoe mooi is deze Boodschap voor jou?

Jij en AL je deeltjes gaan terug naar deze Waarheid op eigen Unieke Wijze.

Hoe het ook voor jou gaat, op jouw Unieke Wijze en met gebruikmaking van jouw eigen Keuzevrijheid, krijg jij de herinnering van deze Waarheid steeds opnieuw aangereikt.

En doordat het steeds opnieuw op allerlei manieren naar voren gebracht wordt, zal het kwartje steeds vaker vallen.

Er is maar EEN Waarheid en dat is Onvoorwaardelijke Liefde in en door alles en dat is dus wat jij en al je deeltjes in Uniekheid bent.

Doordat het kwartje steeds vaker en harder valt, zal zich alles, wat zich nog aan weerstand in jou bevindt, naar boven, naar het Licht komen.

Dat schept verwarring en allerlei door elkaar lopende emoties, maar uiteindelijk het Inzicht dat het de Waarheid is, want er bestaat niets anders.

Hoe mooi en indringend en doordringend en prachtig en Liefdevol is deze Waarheid.

Waarom? Omdat IK HET ZEG, want ik ben Licht en Liefde als Waarheid en jij bent in Uniekheid en Eenheid Mijn Goddelijke Deeltje.

Door jou herken Ik Mij Zelf als Waarheid.

In jou vind Ik Mijn Vreugde.

De Schepper van Al Wat Is

donderdag 1 maart 2018

De Schepper - Verschillen bestaan niet in het Licht en de Liefde


 Lieve ogen die dit lezen,

Hoe kan het zijn, lief kind dat jij oordeelt en dan ‘denkt’ dat het uit je Hart komt?

Hoe kan het zijn lief kind, dat jij ‘denkt’ in termen van: ‘dat is een Turk, dus…., en dat is een Rus…..dus, of ‘ die komt van het ‘woonwagenkamp’…..dus, en’ dat is een asylzoeker…….dus, en ga zo maar door met geven van namen, waarmee je de voor jou toch zo duidelijke verschillen, nog eens onderstreept!

En daarbij het oordelen al hebt uitgesproken, zonder je duidelijk te realiseren, dat je daarbij de illusie van afgescheidenheid nog eens een dikke kans geeft, te blijven bestaan!

Je mag bedenken, lief kind, dat er geen Russen, Iranezen, Indianen, Zwarten, Duitsers en ga zo maar door bestaan, maar enkel mensen, medereizigers. Die allemaal één zijn met jou, ook al dragen ze een ander jasje.

Je mag bedenken, lief kind, dat je met het in standhouden van deze verschillen, niet meewerkt aan het Scheppen van de Nieuwe Aarde in Licht en Liefde en Eenheid.

Integendeel, je houdt de illusie in stand! Je geeft er energie en kracht aan die je nog verder de illusie in trekt. Omdat je het bestaan erkenning geeft en nog eens onderstreept.

En als je deze energie de wereld in stuurt, pakt die alle gelijkgestemde energie onderweg op en komt weer bij je terug en je hebt je Zelf weer een stukje verder de illusie in laten zakken.

Maar Ik weet lief kind, dat jij diep vanbinnen, verlangd naar Vrede en Harmonie en Evenwicht, dat alleen bestaat in het Licht en de Liefde van je Hart en niet alleen jij verlangt hiernaar, diep vanbinnen, maar ook alle Irakezen, Duitsers, Belgen, Indiërs, Italianen enzovoorts.

Ook deze medereizigers zijn, in deze incarnatie, naar de Moeder Aarde gekomen, om hun aandeel te brengen voor de Bouw van de Nieuwe Aarde, volgens HUN contract, net als jij, volgens JOUW contract.

Het zijn allemaal medereizigers, deeltjes van jou in Eenheid, zonder een naam, die jij ‘denkt’ eraan te ‘moeten’ geven.

Het zijn medereizigers, die net als jij, op Moeder Aarde zijn met hetzelfde uiteindelijke doel, terug keren naar het Licht en de Liefde die ze zijn. Naar het Centrum van hun Hart waar ook hun Thuis is, verenigd in Eenheid en Eeuwigheid.

Geen verschil, geen oordeel, geen veroordeling kan hieraan iets veranderen, dan alleen jou ‘denken!

Mijn Liefde omvat ALLES en ALLEN in EENHEID en EEUWIGHEID.

Dus weet dat alles goed is in JOUW wereld, maar ook in de wereld van al je MEDEREIZIGERS, je deeltjes in Licht en Liefde en in Eenheid.

De Schepper van Al Wat Is