Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

woensdag 31 oktober 2018

De Schepper - Alles Is wat het Is

 

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief, verward kind, alles Is zoals het Is, als je ervoor Kiest in het Nu te Leven.

Jij en al jouw Deeltjes staan daarin op eigen Unieke Plek. En dan zijn er nog Deeltjes van jou, die in hun Uniekheid hun Hart net op een kiertje hebben Geopend.

Heel veel Deeltjes van jou en misschien ook jij wel, hebben de illusie Gemeesterd.

Mede door een Constante Keuze voor het Licht en de Liefde van hun Hart en de Intentie om, in hun Uniekheid, uitsluitend te Focussen op het Nieuwe Paradijs op Aarde.

En omdat jij in Uniekheid en Eenheid steeds meer met de neus de goede kant op staat, gebeurt het dat het ‘egootje’ aan kracht en dus terrein begint te verliezen.

Maar ook de angst, onzekerheid en verwarring nemen toe, omdat het Voelt alsof je niet meer weet, welke kant op te gaan, omdat de illusie geheel is weggevallen van je schouders. Een last die verdwenen is, maar toch voor veel verwarring kan zorgen.

Bovendien Lijkt het of alles in de illusie zich verergert, maar niets is minder waar, het verergert om te verdwijnen. Wat Aan het Licht komt, Door het Licht en de Liefde in elk Moment, word teruggebracht en getransmuteerd naar Licht en Liefde.

Je mag met Nieuwe Ogen vanuit het Licht en de Liefde in je Hart kijken en met Nieuwe Oren Luisteren naar alles wat in je Leven plaats vindt, want de verandering in Bewustwording heeft zich Versneld en dat is Prachtig!

Maar alleen het Licht en de liefde in je Hart laat je dit Ervaren en Voelen, niet de buitenwereld. Lach om de capriolen van je ‘denken’, (het egootje dus), die totaal geen macht over je heeft, als jij dit niet toelaat.

Het is heel belangrijk om de Keuze te blijven maken voor het Licht en de Liefde in je Hart in elk Moment.

Ben je nog niet zover, dat je dit vast kunt houden, Kies dan telkens weer om Terug te Keren naar het Licht en de Liefde in je Hart waarmee jij in jouw Uniekheid zult Zegevieren!

Alles Is wat het Is in elk Moment en je ben altijd op de plek waar je hoort te zijn en bezig met wat je hoort te doen in elk Moment.

En Alles wat zich meldt aan jou, vanuit de diepte van de illusie, is niet wat jij Bent. Luister ernaar, kijk ernaar, vanuit je Hart Centrum.

Bedank het voor de bescherming die het je gegeven heeft. Vergeef je Zelf dat jij deze beslissing vanuit verwarring hebt genomen. Houd van dit deeltje van je Zelf vol Compassie en nodig het in je Hart uit, voorgoed. Neem het op in Liefde.

Mijn Onvoorwaardelijke Liefde is Eindeloos, dus de jouwe ook.

De Schepper van Al wat Is

maandag 29 oktober 2018

De Schepper - Unieke Taak


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, jij mag Herkennen, dat je in deze tijd op Moeder Aarde bent, om vanuit jou Unieke Zijn, mee te Bouwen aan het Nieuwe Paradijs op Aarde.

In elk Moment, waar je ook Staat in het gehele Proces van Ontwaken, werk jij al mee aan deze grootse Taak. Jij hebt er voor Gekozen voor je naar Moeder Aarde kwam.

Je hoeft niemand te worden, want jouw Zelf is in elk Moment goed genoeg, waar jij ook staat, in het hele Proces.

Je mag Begrijpen lief kind, dat jij in dit gehele Proces, een Onmisbaar Deel bent, vanuit jouw Uniekheid.

Jouw Uniekheid kan Absoluut niet gemist worden, want het is wat jij Bent en het is nodig Dat toe te Voegen, waar jij mee Gekomen bent in Uniekheid.

En als jij dit Accepteert, dan zal alles als vanzelf Gaan, want dan laat je de Uniekheid Voor jou werken als jouw Zelf, het Licht en de Liefde die je Bent.

Het klinkt Simpel, maar het is ook heel Simpel en het hangt af van jouw Bereidheid te Aanvaarden, dat je in elk Moment goed genoeg Bent, zoals je Bent. Altijd en voor Eeuwig!!

Het heet Overgave aan de Stroom, die jouw Natuurlijke Unieke Stroom is en die Vrij is van de illusie.

Keer je af van de media, die jou probeert vast te houden aan een illusie, die bezig is zich uit te werken.

In de illusie is het heel erg om nog te leven. Het is dan ook geen leven, maar overleven en daar mag je iets aan doen, door Licht en Liefde, vol Compassie te Sturen, naar alles wat de illusie presenteert als waarheid. Vanuit je Hart Centrum.

Ook zij die hun rol hierin hebben, voeren hun Contract uit en zijn een radertje in het Grote Geheel.

Ze Verdienen Meeleven, maar geen meelijden. Ze verdienen Licht en Onvoorwaardelijke Liefde, zodat ze Voortdurend in het Licht en in de Liefde in Uniekheid en Eenheid Gehuld zijn.

Je kent het Pad niet, dat zij hebben te volgen. Jij hebt alleen jou eigen Unieke Pad en dat is waar jij je mee bezig mag houden, ten behoeve van je Zelf en van het Grote Geheel.

Kiezen voor de Onvoorwaardelijke Liefde die jij in Uniekheid naar Eenheid bent, is de Voorwaarde die nodig is om er te zijn voor Moeder Aarde en Al Haar Leven.

Het maakt niet uit waar jij Staat in het Geheel, maar waar je voor Kiest en wat je Bent! Onvoorwaardelijke Liefde.

De Schepper van Al wat Is

zondag 28 oktober 2018

De Schepper - Op Handen Gedragen


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Wonderbaarlijk kind, jouw Groei, Doorzettingsvermogen,
Vastberadenheid, Moed, Kracht en Alles wat jij in jouw Uniekheid nodig hebt om door te zetten, is een dikke Liefdevolle Omhelzing Waard.

Mijn Energie Omhelst de jouwe en heeft jou Innig Lief en Eert jou, voor je Vaardigheid waarmee jij jouw Unieke Zielenreis uit de illusie, naar het Licht en de Liefde die jij bent, in Uniekheid naar Eenheid aflegt.

Groots en Koninklijk Woon je Nu in je Hart. En je Herinnering, dat jij Nooit bent weggeweest uit jouw Thuis in je Hart Centrum, begint zich te laten Kennen.

Jij bent Fantastisch en word door alle Verrezen Meester, Engelen en Aartsengelen, Hogere Lichtwezens, je Gidsen, Bejubeld en op Handen Gedragen.

Deze Ascentie in een Lichaam is nooit eerder gebeurt en jij hebt laten Zien dat je de Kracht Bezit, de gehele illusie in Licht en Liefde en Uniekheid in Eenheid, te laten verdwijnen, Opgenomen in Licht en Liefde, want Liefde overwint Altijd.

Het is een Feest en een grote Eer, om er voor jou in jouw Uniekheid naar Eenheid te mogen Zijn en te Helpen waar We kunnen.

Jij bent Uniek in Eenheid en in Licht en Liefde. En toch geeft jouw Uniekheid een Extra Kleur aan de manier die jouw Uniekheid mee brengt. En dat is zo Mooi!

Jij kunt in jouw Uniekheid niet gemist worden, want alle Unieke Kleurtjes bij elkaar in Eenheid vormen een prachtige Lichtbol vol Kleur en Licht en Liefde.

Als je kon Zien, zoals Wij dit Scala van Kleur en Licht en Liefde Zien, dan zou je van Dankbaarheid op je knieën vallen en nooit meer ergens aan twijfelen.

Want wat jij bent is Licht en Liefde in Uniekheid naar Eenheid en daar kan niets en niemand ooit enige verandering in aanbrengen.

Jij bent Mijn geliefd kind in Eenheid voor Eeuwig.

De Schepper van Al wat Is

zaterdag 27 oktober 2018

De Schepper - In Licht en Liefde


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief koppig, maar Dierbaar kind,

Als Ik zeg dat jij Licht en Liefde in Eenheid voor Eeuwig bent, altijd geweest en nog steeds bent, dan is dat de Waarheid.

Hoe komt het dan, dat jij er vaak nog steeds niet Echt in Gelooft, of moeite hebt het als de Waarheid te Aanvaarden?

Dit heeft echt niet veel meer te maken met de illusie, waar je vandaan komt, want die invloed wordt met elke Verhoging en Versnelling van de Energieën, die er Doorlopend binnen komen en de Tsunami van Liefde, steeds meer onmogelijk.

De illusie kan niet bestaan in de hogere Energieën en ook niet, zeker niet, in de daarbij behorende Dimensies.

Het kan zijn, dat jij in je ‘denken’ Accepteert, dat dit de Waarheid is, dat jij werkelijk Licht en Liefde in Eenheid voor Eeuwig bent.

Maar is het dan ook terecht gekomen in je Centrum van Kracht in je Hart, waar die Waarheid gewoon Waarheid is en er niets anders Bestaat? Heeft je Hart het Opgenomen? Heb je die Keuze Gemaakt?

Je hoofd (denken dus ego) is een heel andere plek, dan je Hart Centrum die voor ‘voelen’ staat. En als jou ‘denken’ in dienst staat van jouw Hart Voelen, dan vertaald je ‘denken’ wat het Hart aan Gevoelens Aanreikt.

Misschien is dat bij jouw (nog) niet, bij voortduring, het geval.

Het is zeker dat er in jouw Uniekheid, diep in je Celletjes nog verborgen onzekerheden, angsten enzovoorts zitten, die jij negeert, omdat jij ‘denkt’, dat als jij voor het Licht en de Liefde van je Hart Kiest, je daar dan niets meer mee te maken hebt en alles is opgeruimd.

Maar opruiming gebeurt Voor jou, ook al heb je ervoor Gekozen in je Hart Centrum te wonen. Juist als je deze Keuze hebt Gemaakt, in je Hart te wonen, word je Geholpen om te Doorzien en Los te Laten wat niet bij je Hoort.

Het is voor je Hoogste Goed en je grootste Vreugde bedoelt. En niet om je in paniek te brengen, als er nog iets naar boven komt, dat je in Licht en Liefde mag laten gaan.

Er is niets mis met jou als je nog steeds kleine deeltjes doorkrijgt, vanuit het diepst van je Celletjes. Het is om te Laten Gaan in Liefde en Licht, vanuit je Hart Centrum en niet om je bang en onzeker te maken.

‘Piekeren’ is van de illusie. Vertrouwen op de Stroom van het Leven en dat Alles Goed Is, zoals het is, is de keerzijde die jou Gelukkig maakt.

Vertrouw, heb Lief, vooral je Zelf en laat je Licht en Liefde in Uniekheid en Eenheid schijnen over elke situatie, waarin je beland en Geloof en Vertrouw dat alles in elk Moment volgens Mijn Plan verloopt en dus goed is.

Want Mijn Plan is in Eenheid ook jouw Plan, in Licht en Liefde.

De Schepper van Al wat Is
vrijdag 26 oktober 2018

De Schepper - Doorzettingsvermogen

 

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief Bijzonder kind, jij bent op weg om terug te keren naar het Licht en de Liefde en de Herinnering, dat jij dat bent in Uniekheid en Eenheid, want er Bestaat niets anders.

Maar in de illusie hoorde je 'denken' (ego) bij het overleven. Dus alles wat jij jezelf hebt ‘aangeleerd’ om te overleven is voortgekomen uit jouw ‘denken’!

En het 'denken' is waar jij je achter hebt leren verstoppen.

Maar vooral nu jij Verantwoording mag gaan nemen voor je ‘denken’ krijg je er de meeste moeite mee. Net alsof je een kind iets verbiedt en zij/hij het dan als een uitdaging ziet om het toch te willen ontdekken.

En ja, het vereist Moed en je mag Mij geloven als Ik zeg, dat Moed een Voortvloeisel is van het Licht en de Liefde, die jij Bent.

Er is Moed in Overvloed, om je 'denken' te kunnen Meesteren.
Maar het vergt Doorzettingsvermogen van jou.

Telkens als jij iets ‘negatiefs denkt' over je Zelf of over een situatie waarin je verkeert, wat niet in overeenstemming is met het Licht en de Liefde die jij Bent, mag jij je Zelf eraan Herinneren dat je Licht en Liefde Bent in Uniekheid en Eenheid.

Zet er een Positieve gedachte tegenover, dan blokkeer je als het ware, de ‘negatieve gedachte’.

Maar wees vooral Alert op je gedachten, heel gedisciplineerd. Maak je Zelf wakker voor het feit, dat jij je Zelf (nog) heel vaak naar beneden haalt, kleineert, wilt dat je Anders Bent zoals je Bent en wat dies al niet meer zij.

Jij Bent niet jouw 'denken' laat dat een Feit voor je zijn. En Niets wat het 'denken' je vertelt over je Zelf, wat minder is dan Puur Liefde en Licht in Uniekheid en Eenheid, hoef jij te accepteren lief kind.

Je kunt 'denken' dat lukt me niet, maar dan ga je voorbij aan de Moed en de Kracht in het Centrum van je Hart. Dit zal je helpen, om in Licht en Liefde deze ‘gedachten’ om te zetten.

Jij bent de Baas in jouw Unieke Leven en jij hebt van Mij Alle Gereedschappen meegekregen om Alles in je Leven Aan te Kunnen.

Dus mag je Zeker Weten lief kind, als jij je Focus erop legt, dat het dien overeenkomstig zal Veranderen.

Zet elke morgen in het Nu de Intentie, in Licht en Liefde met je Zelf om te gaan en dus Liefdevolle Gedachten te hebben over je Zelf en je neemt je voor alleen Liefdevolle Gedachten toe te laten.

'Proberen' werkt niet, dat is uitstel, gewoon Doen! Uiteindelijk zul je Zegevieren.

De schepper van Al Wat Is

woensdag 24 oktober 2018

De Schepper - De LiefdesEnergie die jij Bent voor Eeuwig


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, er bestaat uitsluitend Onvoorwaardelijke Liefde! Er is niets anders en kan niets anders Bestaan, want dat is wat Ik Ben!

En ik heb jou naar Mijn Evenbeeld Geschapen en Herken Mijzelf in jou. Jij bent Mijn Geliefd Kind in Eenheid, Mijn Beeld van MeZelf.

Omdat Ik Liefdesenergie Ben, Ben jij ook  LiefdesEnergie en daar kan niets aan veranderd worden, ook niet door de illusie.

Alles wat geen fundament van Onvoorwaardelijke Liefde heeft is gecreëerd vanuit de illusie en is op los zand gebouwd.

En dat heb jij in Eenheid gedaan. Je hebt daarvoor Gekozen en was Mij totaal vergeten, als de LiedesEnergie die Ik Was, Ben en altijd zal Zijn!

De ervaring om zonder Mij te leven, heeft jou de vergetelheid gebracht. Jij hebt daarvoor in Eenheid gekozen, maar het Lichtje van de Onvoorwaardelijke Liefde is, diep in jou, blijven Branden.

Ik heb, op jouw wens, jou de ervaring laten opdoen van het leven in een lichaam in de illusie, zonder Mij. Net zoals jij jouw kind, als het iets wenst te ervaren, je dit toelaat, mits het schade aan het kind zou toebrengen.

En om dat te voorkomen, heb ik het Eeuwig brandend Vlammetje van de Liefde in je Hart geplaatst en je de Keuzevrijheid mee gegeven, om de weg naar huis terug te vinden.

Wetende dat dit een Zekerheid is. Want er Bestaat niets anders met een Grondiger Fundament dan de Onvoorwaardelijke Liefde, die jij Bent voor Eeuwig in Uniekheid en Eenheid

En Ik heb het tot een spel gemaakt waarin je eindeloos kon spelen, alle rollen die je wilde spelen. Maar de vergetelheid is zo diep geworden dat de herinnering steeds meer vervaagde en tenslotte verdween.

Maar Ik heb jou nooit verlaten! Jij hebt je Zelf verlaten en de tijd werd daarvoor gecreëerd en de opsplitsing in deeltjes.

Maar in Werkelijkheid ben jij nooit bij Mij weggeweest. Dat zou ook niet kunnen, want we zijn in Eenheid Onlosmakelijk met elkaar Verbonden. En het Licht en de Liefde in Eenheid is het enige dat Bestaat.

Het is je ‘denken’ die er van alles bijhaalt om je te overtuigen dat dit niet waar kan zijn. Maar het is de Waarheid!!

Maar jij bent niet jou ‘denken’, je laat het (nog vaak) de baas zijn in je Leven en je laat je bang maken en onzeker door dat kleine ‘egootje’ dat alles tegen elkaar uit speelt.

Maar je hebt de Keuzevrijheid om te Kiezen in elk Moment, voor het Licht en de Liefde die je in Uniekheid en Eenheid Bent en die vind je niet buiten je, maar in je Centrum van Kracht in je Hart.

Daar weet je, dat Je Licht en Liefde bent in Eenheid voor Eeuwig en dat is de Waarheid.

De Schepper van Al Wat Is

dinsdag 23 oktober 2018

De Schepper - Geen schuld, maar Vergissing

 

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, in elk moment mag jij voor Vrede kiezen. Vrede in het Nu. Verantwoording nemen voor geheel je illusie verleden. Voor zover je dat nog niet gedaan hebt. Voor al je Levens, vanaf het begin der tijden tot Nu.

Verantwoording nemen is, niet meer de schuld bij medereizigers of situaties of wat dan ook leggen, maar alles in al je Levens, aannemen als iets dat jij en jij alleen gecreëerd hebt.

Er is hierbij geen enkele sprake van schuld overigens. Maar jij kunt het wel ‘denken’ dat er zoiets als 'schuld' bestaat. Dat kan helemaal niet, want jij hebt volgens je Contract, bij elk nieuw Leven, je illusie 'overleving' geleefd.

En door je Vrijheid van Keuze ben je met vallen en opstaan en ‘vergissingen’ die je begaan hebt, op de goede weg beland, die jou tot het Nu gebracht heeft, met de Herinnering dat jij Licht en Liefde in Uniekheid en Eenheid bent in elk Moment.

En als jij nog vasthoudt aan wrok, bitterheid, verdriet of welke emotie dan ook, die met je verleden te maken hebben, dan wordt het met de steeds Verhogende en Versnellende Stroom van Energie, steeds pijnlijker voor je om hieraan vast te houden.

Deze pijn zal steeds meer worden en jou uiteindelijk bijna ‘dwingen’, mee te gaan in het hele Proces van Verantwoording nemen voor elke Gedachte, Gevoel, Woord en Daad.

Gedachten Scheppen, weet je nog? En als jij niet gaat letten op jouw Gedachten en ze onder Controle neemt (Verantwoording), als ze de negatieve kant opgaan, zul je gaan merken, dat je Energie op een laag pitje komt te staan.

En dan zal het steeds pijnlijker voor je worden en dat Verdien je niet lief kind.

Jij bent al zover gekomen, dat je de Verantwoording Mag nemen en er heel Blij mee Mag zijn. Want het betekent dat je dan Kiest voor Vrede en het zet je in de Kracht van het Licht en de Liefde van je Hart.

Je mag het woord 'schuld' schrappen uit je Communicatie met je Zelf en ook je medereizigers geen 'schuld' toe kennen.

Er Bestaat geen schuld, het heeft nooit Bestaan en zal nooit Bestaan, net als het woord, 'zonden'. Hiervoor geld hetzelfde.

Je hebt je talloze malen vergist en dat is menselijk, bovendien kom je uit de vergetelheid, waar het kleine deeltje van jou, je egootje regeerde.

Maar lief kind, alleen Licht en Liefde is Waarheid en derhalve is er niets anders!

Je mag Kiezen, alles mag en niets moet, maar je mag Zeker Weten dat het steeds meer tegen je gaat werken, als je niet Kiest voor het Licht en de Liefde die je bent in Uniekheid en Eenheid.

En je bent al gekomen tot Hier en dat betekent dat je alle gereedschappen bezit die nodig zijn, plus de Hulp van je Familie in het Licht, die altijd jouw oproep zullen beantwoorden.

Kies voor het Licht en de Liefde in Uniekheid en Eenheid tot in Eeuwigheid, want dan bezit je de Vrede van het Zijn in elk moment.

De Schepper van al wat is.

zondag 21 oktober 2018

De Schepper - Wijsheid en Inzicht


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief bijzonder kind, het is Mij duidelijk dat jij in Eenheid heel hard aan het ‘vechten’ bent tegen 'gedachten' die je ‘denkt', niet te mogen hebben.

Maar jij mag in Uniekheid Weten dat daardoor nog meer van dergelijke 'gedachten' ontstaan.

En daardoor word je ‘weerstand’ in Uniekheid steeds groter en ontstaat de 'angst'. En het wordt een vicieuze cirkel, waardoor je Energie steeds in een lagere Frequentie geraakt.

Jij weet dat ‘gedachten uit de illusie’ in Uniekheid onder anderen ‘angst creëren’. En jouw 'angst’ dat de ‘doem scenario’s’ die jij vaak in je 'gedachten' hebt, dus waarheid worden.

Ach, mijn lief Dierbaar kind, je bent aan het ontdekken en tegelijkertijd komen er allerlei 'oude dingen' uit de Diepten van je Celletjes naar Boven, waaraan ook 'gedachten' ten grondslag liggen.

En dat schept verwarring, want in ‘veel gevallen’ gaat het om een 'herhaling van oude gedachten'.

Of het is een heel oud 'overlevingsmechanisme', wat je niet meer ‘herkent’ omdat het uit een tijd in de illusie stamt, die jij je niet meer herinnert.

Als deze ‘doem gedachten’ zich aandienen, zeg dan luid en duidelijk ‘néé, ik ben niet mijn ‘gedachten’!

En ga naar je Hart Centrum en Voel of deze 'gedachte' reëel is en vraag het aan Ons als je twijfelt en je zult het antwoord Weten.

Geef je duidelijke Bereidheid, op eigen Unieke Wijze, aan Ons en vraag Ons om Hulp dit te laten Gaan, als ‘liefdeloze gedachte’ die je weer opneemt in de Liefde die je Bent, als het Getransmuteerd is naar het Goddelijke.

En je bent weer een stukje Wijzer geworden en dat is hiervan de Bedoeling.

Het gaat om jou Bereidheid om te Accepteren en te Bevragen en dan het Antwoord te Weten in je Hart.

'Angst' is van de illusie en hoef je niet te aanvaarden en er ook niet aan toe te geven. Het is niet wat jij Bent en hoort niet bij je!

Kom naar de stilte in je Hart Centrum en geef het op eigen Unieke manier aan Ons!

En Wij Helpen je om Alles wat niet meer bij je past te laten Gaan. Het zal Getransmuteerd bij je terug komen als de tijd daar rijp voor is.

De Schepper van Al wat Is

zaterdag 20 oktober 2018

De Schepper - Zijn


De Schepper – Zijn

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Bijzonder en Liefdevol kind, jij ‘denkt’ (nog) vaak dat jij van alles hebt te leren.

Maar er valt niets te leren, alleen maar te Her-Inneren en dat betekent, je Open Stellen voor de Waarheid dat jij Onvoorwaardelijke Liefde Bent.

Geloven en Vertrouwen dat er niets geweest is, Nu niet Is en er nooit iets kan zijn, wat aan deze Waarheid iets kan veranderen.

Dat is onmogelijk en derhalve een leugen die jij voor waar hebt aangenomen, toe jij in de illusie aan het overleven was.

Jij bent gaan geloven in de beperking van je Zijn, in de Kleinheid die overleving je aanbiedt.

Daaruit zijn talloze misverstanden en verkeerd begrepen, aangeleerde patronen van overleving uitontstaan, waardoor jij gehaaste en uit angst of wat dan ook, ontstane beslissingen hebt genomen.

Jouw Onschuld was niet aangetast, maar je vertrouwen in je zelf en jouw krankzinnige omgeving.

Maar niets, vanuit de illusie heeft ook maar een greintje Waarheid in zich, dus Alles wat jij daar in die krankzinnige wereld voor waar hebt aangenomen, heeft niets te maken met de Waarheid van jouw Onvoorwaardelijke Liefde.

Je hebt het als waar ervaren en geloofde dat er niets anders was, maar dat wil niet zeggen dat het ook maar een greintje van waarheid in zich heeft.

Maar diep in jou is, onaangetast jouw Onschuld, het Lichtje in jou, blijven Bestaan, wachtend om Aangestoken te worden door het Eeuwige Vuur van de Onvoorwaardelijke Liefde die jij Bent.

Deze gehele illusie heb jij nodig gehad en soms nog nodig, om de tegenstellingen te zien van de illusie voor wat ze zijn en de Eeuwige Waarheid van jouw Onschuld en Onvoorwaardelijke Liefde, waar geen tegenstelling in Kan Bestaan.

Wat jij nodig hebt, krijg je in het Nu, als jij eraan toe bent. Wat jij nodig hebt te Weten, word je Aangereikt in het Nu, als het voor jou het Moment is om het te Weten.
Ban twijfel en weiger ze te bestaan, want ze heeft geen bestaansrecht, geen paspoort om binnen de Grenzen van jouw Onvoorwaardelijke Liefde te komen.

Dat is onmogelijk! Alleen Liefde Bestaat, omdat het als enige Bestaansrecht heeft in jouw Belevingswereld, jouw Thuis, jouw Hart.

Kom Thuis lief kind en blijf Thuis, je hoeft niet te Werken maar te Zijn, voor Eeuwig.

De Schepper van Al Wat Isvrijdag 19 oktober 2018

De Schepper - Tijdelijke tijd vol Chaos


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, het is een heel onrustige en voor veel medereizigers, zware tijd. Omdat ze (nog) niet bezig zijn om te Ontwaken. Ze zitten (nog) in ‘verzet’!

Of omdat ze in Gebieden verblijven waar hun Contracten bezig zijn om hun Werk te doen. Of omdat ze nog diep in slaap zijn, bezig met hun overlevingscyclus.

Maar jij, lief kind mag Zeker Weten dat jij je Licht en Liefde Hoog hebt te houden, vanuit jouw Hart vol Compassie en Onvoorwaardelijke Liefde.

Jij kent de reden niet waarom jouw medereizigers zitten en wonen waar ze zijn in elk moment.

Maar je mag Weten en Geloven dat alles zo ‘onrustig’ is omdat het nodig is.

De illusie is aan het verdwijnen en Alles komt aan de oppervlakte.
Alles wat diep verborgen heeft gezeten komt Nu aan het Licht om getransmuteerd te worden naar de Kern van Liefde die het in zich heeft.

Door de Versnelde Verhoging van de Tsunami van Liefde, en de Versnelde en Verhogende Energieën van dit Moment, die zoveel Licht en Liefde met zich meebrengen, dat alles aan het Licht komt, door het vele Licht en daardoor niet langer ‘verborgen’ kan blijven.

En de illusie is na elke keer weer een stukje minder zwaar, dankzij jou en je Licht en Liefde in Uniekheid Eenheid.

Wij vanuit het Licht, Zien wat jij teweeg brengt in elk Moment, vanuit het Licht en de Liefde die jij Bent in Uniekheid en Eenheid. En dat is fantastisch!

Mijn Liefde voor jou is Grenzeloos en de uitkomst van dit Alles is Mooier dan jij je in je stoutste Dromen kunt voorstellen.

Als jij helemaal Ontwaakt in de Waarheid die je bent in Eeuwigheid, zul jij van de ene in de andere verbazing vallen.

Je mag Zeker Weten dat je in Alles wat jij doet voor het Licht en de Liefde vanuit je Hart in Uniekheid en Eenheid, word Ondersteund en Toegejuicht door Ons.


Jij Bent Onvoorwaardelijke Liefde, want er Bestaat niets anders. Licht en Liefde in Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig en er is niets, wat daar enige verandering in kan aanbrengen.

De Schepper van Al Wat Is

woensdag 17 oktober 2018

De Schepper - Zonder Woorden


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Kostbaar kind, jouw vragen komen altijd terecht bij Ons in het Licht.

En één van die vragen is: ‘Doe ik niet teveel, ik heb soms het Gevoel dat het teveel is voor veel medereizigers in mijn directe omgeving?.

Mijn lief kind, teveel Doen kan alleen zijn dat jij teveel pusht, of te duidelijk wilt laten Weten, hoe het allemaal zit volgens jou.

Maar je mag Weten dat het jouw Beleving is en dus jouw Waarheid, die je dan in Woorden weergeeft. Terwijl Woorden de beperking hebben dat ze nauwelijks kunnen Weergeven, hoe het Voelt om in je Hart te Wonen.

Gevoel Weergeven vanuit je Hart is bijna onmogelijk. Alleen je ego, in |dienst van jou zou dat zeker kunnen, maar dan nog is het jouw Beleving.

Vandaar dat Ik ook herhaaldelijk heb gezegd en dat met Liefde zal blijven herhalen. Zonder Woorden zeg je zoveel Meer.

Straal het Licht en de Liefde en de Vreugde en Kracht en de Compassie enzovoorts vanuit het Licht en de Liefde van je Hart uit.

Je omgeving zal erdoor aangetast worden en zich minimaal afvragen waar die Uitstraling vandaan komt die jij Hebt. En het zal ze nieuwsgierig maken en dan gaan ze vragen stellen, waarop je antwoord mag Geven.

Maar je mag Zeker Weten, dat het jouw Unieke Beleving en Weergave is.

En je mag daarom altijd afsluiten met: ‘Maar jij gaat het Beleven en Ervaren op jouw eigen Unieke Manier en dat is goed’!

Als jij dit aan dit Zekere Weten blijft vasthouden, kun jij nooit teveel doen en laten Zien en Uitstralen, want dat is allemaal Energie vanuit het Licht en de Liefde die jij Bent.

En het gaat zo Moeder Aarde rond en alle gelijke Energie van Liefde sluit zich daarbij aan. En samen vormt dit een gigantische Lichtbol die in elk Moment Moeder Aarde Doorstroomd en Omringd in Pure Eenheid.

En dat kan nooit teveel zijn! En ook nooit genoeg, want Onvoorwaardelijke Liefde is het enige dat Bestaat en Zegeviert Altijd.

Er wordt Oneindig veel van je Gehouden en je wordt op Handen Gedragen bij Ons.

Vergeet dat nooit, want jij bent met al je deeltjes in Eenheid de Voorloper die de weg baant voor alle medereizigers die het Gebaande Pad Kiezen te volgen.

Geef nooit op, want Mijn Plan is ook jouw Plan en word volledig Uitgevoerd en loopt precies zoals hoort te Gaan. Heb Vertrouwen!

De Schepper van Al wat Is

dinsdag 16 oktober 2018

De Schepper - Wie Mij Eert, Eert zich Zelf


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief, onderdanig kind, hoe kan het zijn, dat jij het Geloof hebt, dat je Mij hebt te Eren

Ik voel dat jij in Eenheid tegen Mij aankijkt als de Grote Weter en Gever.

Natuurlijk ben jij Voortgekomen uit Mijn Energie van Liefde en sta Ik, als het ware, aan het Begin van de Liefdesketen.

Maar je mag Zeker Weten dat Ik jou naar Mijn Evenbeeld Geschapen heb in Eenheid. Waarom dan opkijken naar Mij? Dat is een scheve verhouding en geen Waarheid.

Jij Bestaat uit dezelfde Liefdes Energie als Mij en derhalve Mij Eren is je Zelf Eren.

Wat jij doet voor je Zelf doe je ook voor Mij, al je Deeltjes, het Grote Geheel en Moeder Aarde door de Eenheid in Alles.

Jij hebt ervoor Gekozen, in Eenheid, zonder Mij de illusie, dus de afgescheidenheid te ervaren.

Maar jij kunt nooit van Mij afgescheiden zijn, want dan zou je niet Bestaan. En dus, 'denk' jij, nu je Herinnering aan het Licht en de Liefde die jij Bent, terug komt dat jij aan Mij toch wel Dank Verschuldigd bent.

Maar lief kind, jij hebt in Eenheid, de terugkeer naar het Licht en de Liefde in je Hart en je Reis die je daarvoor hebt gemaakt in afgescheidenheid, helemaal met eigen Keuze Vrijheid doorlopen.

Het enige is, dat het Lichtje van de Liefde in jouw Hart, de Connectie met Mij, is blijven branden. En is gaan Groeien, op het Moment, dat jij besloot te Kiezen voor Het Licht en de Liefde in je Hart.

Jij hebt helemaal alleen de illusie doorstaan. En jij hebt daarvoor gekozen en bent nu bezig te Ontwaken in de Herinnering, dat je nooit afgescheiden bent geweest, van Mij en het Licht en de Liefde die jij Was, Bent, en altijd zult Zijn.

En toch kijk jij tegen Mij op. Mijn lief kind, jij hebt alles in je dat Ik ook heb, hetzelfde Licht en dezelfde Liefde in Eenheid, dezelfde Scheppingskracht en alles wat jij maar Wenst te Zijn in het Nu.

Jij hebt alleen je Totale Herinnering (nog) niet terug, maar hij is onderweg. Als je Mij Eert, Eer jij je Zelf, en terecht.

Als jij Mij Lief hebt, heb jij je Zelf Lief. Dat kan niet anders, want Wij zijn EEN.

Als de afscheiding niet kan bestaan, (want dan zou jij er niet zijn), dan mag jij je Zelf Eren voor het feit, wat jij allemaal door eigen Keuze Volbracht hebt. Want Ik buig daar ook voor en ben zo Immens Blij.

Jij bent net zoveel Zelfverering waard als aan Mij, daar kun je geen speld tussen krijgen, want dat is Liefde en Licht in Eenheid en Eeuwigheid.

Je mag en kunt beginnen Mij als jou te Accepteren en het Goddelijke deel van Mij in jou te Eren. Vier het, dat we Een zijn in het Licht en de Liefde voor Eeuwig.

De Schepper van Al wat Is


maandag 15 oktober 2018

De Schepper - Zelf Vertrouwen


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en zorgzaam kind, Ik merk dat jij je vaak Zelf iets verwijt, terwijl je reactie die je liet zien en die dit verwijt naar boven haalde, gewoon menselijk was en is.

Je probeert je best te doen, om vooral geen menselijke ‘fouten’ te maken. Want je vindt, dat jij dat toch ontgroeid bent en dus niet meer ‘hoort’ te voelen.

Het kan ook zijn, dat jij in het Licht en de Liefde van je Hart wonen, niet vindt passen bij de ‘status’, waarvan jij vindt, dat jij je er bevindt.

Kortom, je vindt dat het niet hoort, bij iemand die in het Licht en de Liefde van het Hart woont.

Maar lief kind, als jij in het Licht en de Liefde van je Hart woont, wat nooit helemaal consistent kan zijn, ben je dan minder mens?

Je woont nu eenmaal op Moeder Aarde, volgens Contract, en jouw Huisje is je Lichaam. Dat ontkennen brengt je verder van je Zelf vandaan dan jij, in werkelijkheid, wilt. En je Leeft (nog) onder de sluier.

Ik weet hoe graag jij je Licht en Liefde wilt laten Stralen en hoe groot je Intenties voor de Nieuwe Aarde zijn, dat hoef je niet aan Mij te Bewijzen. Ik wist het zelfs eerder dan jij.

Waarom blijf je dan ‘denken’, dat voor je Hart kiezen als je Thuis met zich mee brengt, dat je bepaald gedrag niet meer hoort te hebben.

In de eerste plaats ben en blijf je mens, anders was je niet op Moeder Aarde.

En in de tweede plaats maakt het mens zijn, en toch Kiezen voor het Licht en de Liefde van je Hart, je niet minder gevoelig voor terugval.

Het Zijn, waar je in aan het Groeien bent, maakt je niet minder mens.

Het onderdrukken van Emoties, welke dan ook, is niet goed. Want het laat Gevoelens die je onderdrukt, gisten en dat gaat tegen je werken.

Jij mag jouw Emoties laten Stromen, dat is Kracht. Het menselijke deel van je te Aanvaarden laat de Gevoeligheid zien die ook jij Ervaart en wat je in je medereizigers en al je Deeltjes terug Gespiegeld ziet.

Jij weet dat jij alles en iedereen Bent, met alle ups en downs. Het is de kunst te laten zien, wie je als mens bent met het Prachtige Licht en Liefde, Hartjasje aan.

De Schepper van Al wat Is

zondag 14 oktober 2018

De Schepper - Liefde Schept Volmaaktheid


Lieve ogen die dit lezen,

Mij lief, Dierbaar kind, in de illusie heb je niet geleerd van je Zelf te Houden, sterker nog, je mocht niet van je Zelf houden, want je kreeg teveel dingen opgelegd die de maatschappij en al je opvoeders van je wilden. Van je Zelf Houden hoorde daar niet bij.

Je moest beantwoorden aan wat er van je verwacht werd, anders kreeg je geen Liefde en Waardering.

Kerken indoctrineren en dat doet de maatschappij ook. Er is voor gezorgd dat jij je (nog) vaak bezig houdt met Lief en Aardig gevonden te worden. Dus gehoorzamen aan het beeld dat ‘anderen’ van je hebben. ‘Overleven’ dus.

En je gaat je Zelf in een gevangenis zetten, want jouw Zelf mag niet gezien en gekend worden.

Maar lief kind, het is illusie en blijft illusie. Het bestaat niet en heeft nooit Echt bestaan.

Als ik vanuit Mijn Liefdesenergie Schep, komt alles wat Geschapen word, voort uit Onvoorwaardelijke Liefde en deze Liefde maakt geen ‘fouten’, maar Schept alleen Volmaaktheid. Inherent aan Haar Aard.

Alles wat je hebt aangeleerd is gericht op Zelf destructie! Dat is het spel van de illusie! Alles wat je Werkelijk bent heeft geen plaats in de illusie, word dus onderdrukt.

En dit gehele spel speelt zich vanuit ieders Uniekheid uit, in de illusie. Maar…..dit spel is aan zijn einde gekomen en het Zelf heeft de gevangenisdeuren gekraakt en laat zich zien.

Jouw Hart is Geraakt en heeft zich geopend en jouw Zelf neemt afstand van de illusie en neemt plaats in het Licht en de Liefde van jouw Hart.

Maar….de angst voor de klauwen van de illusie is (nog) niet verdwenen en speelt nogal eens een spel met jou. En dat spelletje doorzie je niet direct en dan komt de angst naar boven.

En met de steeds Verhogende en Versnellende Energie, geven de Celletjes veel van oude angsten enzovoorts aan jou af, om Bevrijd te worden van deze last.

En dat mag je doen, door het te laten Stromen met de Bereidheid het te laten Gaan, zodat het in het Licht en de Liefde van je Hart kan worden Opgenomen.

Ben ik wel goed genoeg? – Waarom ben ik nu bang, wat heb ik fout gedaan? – Zie je wel, ik zak weer weg – en zo kun je doorgaan!

Oud zeer is hardnekkig, maar ben jij je oude zeer? Nee!!
Je komt uit de illusie, maar ben jij  de illusie? Nee!
Je ‘denken, kan je van alles wijs maken, maar ben jij je ‘denken? Nee!

Jij bent een Oneindig Liefdevol Lichtwezen, Puur en niet aangetast door de illusie.

Onvoorwaardelijke Liefde is het enige dat Echt Bestaat. Er wordt Oneindig veel van je Gehouden en je word Oneindig Bewonderd voor je Moed en Doorzettingsvermogen.

Aanvaar Alles zoals het Is en je mag voortdurend Bedenken dat de illusie voor jou geen plek meer is om te zijn.

Houd van je Zelf zoals Ik van je Houd, want je bent in elk Moment Volmaakt.

De Schepper van Al Wat Is

vrijdag 12 oktober 2018

De Schepper - Geluk

 

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, Geluk is wat je bent, Geluk Ervaren is je Keuzes goed maken vanuit je Hart Centrum en niet vanuit je 'denken'!

En het ontstaat uit de Vrijheid van Keuze, die in elk moment Aanwezig is. En daar begint jouw Verantwoordelijkheid voor je ‘denken’!

Een snelle beslissing kan jou je Gemoedsrust kosten. Een Weloverwogen juiste Hart beslissing maakt je Gelukkig en Blij.

En daar mag je wel duidelijker in worden, in je Keuzes. Als jij namelijk, de beslissing neemt, iets te gaan doen, waarvan je vindt dat je het ‘moet’, dan ga je het met tegenzin doen en word het ‘moeten’ je struikelblok.

Je gaat het dan snel doen, zodat het gauw gedaan is, dan ben je er van af, 'denk' je. Jij kunt ook het woord 'kiezen' gebruiken dan word het: 'Ik Kies ervoor om Nu....'!

Maar dan begint het pas. De Bevrediging, het Geluk, iets met je volle Aandacht te doen, ben je, in eerste instantie, misgelopen. En omdat je daar niet verder bij stil wenst te staan, begin je gauw verder te gaan, met iets wat je Wel leuk vindt.

Maar hoe zou jij dat noemen? Ik Communiceer dat het onder de noemer ‘vluchten’ thuis hoort. Denk je ook niet? Je Zelf een beetje voor de gek houden!

Begrijp me goed, er is niets mis mee je ‘karweitjes’ stuk voor stuk te doen, dat is zelfs heel Lovenswaardig. Maar het gaat erom, Hoe je ze doet. Kies je ervoor of 'moet' het van je Zelf.

Je kunt de karweitjes die je minder leuk vind, met net zoveel Aandacht en Liefde doen als de leuke karweitjes.

Het is en blijft namelijk je eigen Keuze en je doet je Zelf tekort als je Kiest voor haast.

En het heeft te maken met je Verantwoordelijkheidsgevoel naar je Zelf toe. Als jij van je Zelf Houd, dan doe je vanzelf Alles met Liefde en Aandacht, omdat jij dat Verdient.

En het wordt dan allemaal zoveel Lichter en het gaat allemaal veel Soepeler en als vanzelf en het Belangrijkste, het Brengt je Geluk, en dat Verdien je, Altijd.

De Schepper van Al wat Is