Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

donderdag 14 mei 2020

De Schepper - Zelfverwijt


Mijn Bijzonder Lief en Zorgzaam Kind van het Licht,

Ik Merk op dat jij je Zelf vaak iets verwijt, terwijl je reactie die je liet zien en die dit verwijt naar boven haalde, gewoon menselijk was en is.

Je Doen je Best, om vooral geen menselijke ‘vergissingen’ te Begaan. Want je vindt, dat jij dat toch niet meer ‘hoort’ te hebben en Voelen.

Het kan ook zijn, dat jij Spiritualiteit niet vindt passen bij de ‘status’, waarvan jij vindt, dat jij je bevind.

Kortom, je vindt dat het niet hoort, bij iemand wiens Hart is Geopend.

Maar Lief Kind van het Licht, als jij in jouw Hart Woont, wat nooit Consistent kan zijn, maakt dat je dan minder mens?

Je Bent nu eenmaal op Moeder Aarde, volgens contract, en jouw Huisje waarin je woont is je Lichaam.

Dat ontkennen brengt je verder van je Zelf vandaan dan jij, in werkelijkheid, wilt.

Ik Weet hoe Graag jij je Licht en Liefde wilt Laten Stralen en hoe groots je Intenties zijn voor het Nieuwe Paradijs op Moeder Aarde.

Dat hoef je niet aan Mij te Bewijzen, Ik Wist het zelfs Eerder dan jij.

Waarom blijf je dan volhouden, dat Spiritualiteit met zich meebrengt, dat je bepaalde gedragingen niet meer mag hebben.

In de eerste plaats ben en blijf je mens, anders was je niet op Moeder Aarde en in de tweede plaats maakt het mens zijn en toch in je Hart Centrum Wonen, grotendeels, dat je niet méér spiritueel bent of wat dan ook?

De Terugkeer naar de Liefde die jij Bent, waarin je in je steeds Dichter bij je Zelf komt, maakt je niet minder mens.

Het onderdrukken van Emoties, in welke vorm dan ook, is niet goed.

Want het laat Gevoelens die je onderdrukt, gisten en dat gaat tegen je werken.

Jij mag jouw Emoties laten Zien en Horen, dat is Kracht.

Het menselijke deel van je te Aanvaarden als Deeltje laat de Gevoeligheid Zien die ook jij Ervaart en wat je in je Deeltjes Ziet.

Jij Mag en Kunt Weten dat jij Allesomvattend Bent, met alle ups en downs.

Het is de Kunst te laten Zien, wie je als mens bent Met het Spirituele Jasje aan. Namelijk Onvoorwaardelijke Liefde.

De Schepper van Al wat Is


Geen opmerkingen:

Een reactie posten