Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

zaterdag 18 april 2020

Het Begin - De Bron van Alles


In den Beginne was er de Schepper van Al Wat Is.
De Schepper was er altijd al, is er altijd geweest en zal er altijd zijn. De Schepper staat voor Volmaaktheid, Schoonheid, Kracht, Onaantastbaarheid, Schepping, Creatie, Heiligheid, Heelheid, Compleetheid, Grenzeloosheid, Eeuwigheid en vooral Onvoorwaardelijke Liefde in alle Facetten.
Dit Is de Schepper en nog veel meer, de Naam zegt het al, Schepper van Al Wat is.
Met aardse woorden niet te beschrijven want het gaat jullie taal te boven.
Vanuit de Liefde die de Schepper was, is en altijd zal Zijn kende zijn Schepping geen grenzen.
Universa met hun sterrenstelsels, melkwegstelsels, zonnen en manen Schiep de Schepper vol Liefde en Hij bezag het met tevredenheid.
Al wat Leeft is door de Schepper Geschapen, van het kleinste Atoom en sub-Atoom en alle ruimtes daartussen.
Vol Liefde bezag de Schepper Zijn Scheppingen en was tevreden. Overal zag hij Deeltjes van zijn Schepping, uit de Schepper voortgekomen en voor Eeuwig met de Schepper Verbonden.
Al het Geschapene was in de Schepper en de Schepper was in al het Geschapene.
En terwijl de Schepper, inherent aan Zijn Aard, vol Liefde doorging met het Scheppen, kwam er een soort van idee in de Schepper naar boven.
Alles is in Mij en Ik ben in Alles, maar wie is de Schepper.
Hij kende ZichZelf niet en had, als het ware, geen Spiegel waarin hij ZichZelf kon “Zien”.
Het idee werd Geboren, al het Geschapene samen in een Eenheid te Scheppen en daardoor in deze Eenheid ZichZelf te kunnen Herkennen.
De Kroon op Zijn Schepping. En hij begon en Schiep de mens.
En Alles was in de Mens en de Mens was in Alles.
Zijn Evenbeeld met dezelfde Liefdevolle manier van Scheppen in zich als de Schepper bezat.
De Spiegel waarin Hij ZichZelf Herkende.
Alles wat de Schepper is, is ook de Mens, zijn Evenbeeld, met dezelfde grootse Creativiteit en Scheppingsdrang.
En Hij Herkende ZichZelf en zag neer op het Wonder van Zijn Zijn.
En omdat de Mens uit de Schepper Geschapen is, naar zijn Evenbeeld, werd hij Zoon genoemd.
De Eerstgeborene en de Kroon op Zijn Schepping.
Zijn Evenbeeld, met al het Geschapene in zich en voor Eeuwig Verbonden met Al Wat Is.
De Schepper is in de Zoon en de Zoon is in de Schepper.
Al het Geschapene is in de Zoon en in de Schepper.
En in de Schepper en in de Zoon is al het Geschapene.
En dit is de Eenheid in Alles.
Alles heeft Alles in zich, dus ook zowel Yin als Yang, het Mannelijke en dus ook het Vrouwelijke.
Dus schonk hij Zijn Zoon vol Liefde een Gelijkwaardig Evenbeeld.
De Vrouw, zodat zij samen in Eenheid Mede Scheppers waren en Zijn van de Schepper.
Beide in Compleet Evenwicht, in het Mannelijke zowel als het Vrouwelijke.

Mijn Geliefd, Dierbaar Kind van het Licht,

Zowel Adam als Eva, zo weergegeven in jullie taal, zijn in Eenheid en in Alle Facetten van de Onvoorwaardelijke Liefde in jullie Allen Verenigd.

Het is het Begin, waarin het Paradijs op Aarde in Eenheid jullie Geschonken is.

In Eenheid in Alles, hebben jullie Alle Scheppingskracht meegekregen om wegen te ontdekken die het Scheppen van nieuwe Scheppingen vol Liefde en Eenheid zouden vervolmaken en Eer aan doen.

In Eenheid en Onvoorwaardelijke Liefde leefden en leven jullie nog steeds in Vrijheid, Vrede, Vreugde enzovoorts en zijn jullie hier nooit vandaan geweest.

Dat zou Onmogelijk zijn aangezien er uitsluitend en alleen Onvoorwaardelijke Liefde in Eenheid jullie Bestaan is tot in Eeuwigheid.
Jullie hebben dit Alles vergeten in de illusie om de Ervaring van afgescheidenheid te Ervaren, dus zonder Mij.

Het is een Keus geweest die Ik heb omgezet in de illusie, want zonder Mij zou onmogelijk zijn geweest, dit te Ervaren.

Uiteraard is het hele verhaal een metafoor om het in jullie taal begrijpelijk te maken.

De verdere uitleg zal volgen Dierbaar kind van het Licht, voor Nu is het even genoeg. Voel of dit Resoneert met je Hart, want zoveel deeltjes als er zijn, zoveel verhalen zullen er zijn.

Je mag Voelen, of je er Blij van wordt, is dit niet het geval, laat het dan Zijn. R s altijd iets te vinden wat met jou Resoneert, wat je Blij maakt, lief kind.

De Schepper van Al Wat Is
Geen opmerkingen:

Een reactie posten