Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

zaterdag 28 juli 2018

De Schepper - Mede Lichtwerkers


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Kostbaar kind, jij bent Uniek, van jou geen tweede op gehele Moeder Aarde.

En toch blijf je kijken naar deeltjes met een geopend Hart, vooral naar Lichtwerkers dus en dan naar de verschillen.

In de eerste plaats vind jij vaak, dat wat jij te bieden hebt, toch wel iets bijzonders is en ook als dusdanig gezien dient te worden.

Het komt vanuit jouw Uniekheid en dat maakt het inderdaad Bijzonder. Voor jou! Maar wat al vaak gezegd is en nu herhaald wordt door Mij met Liefde. Zoveel Lichtwerkers er zijn, zoveel manieren (paden) zijn er ook.

En de slapende medereizigers sla je hierbij over, want het is, volgens jou, toch veel belangrijker om een goede kijk te scheppen op jouw inbreng.

De slapende medereizigers die jou manier van Uniek zijn aanspreekt, met wie het resoneert, openen vanzelf hun Hart en komen dan naar je toe. Dat is de Wet van Aantrekking!

Daar hoef jij niets voor te doen. En je hoeft dus ook niets aan te prijzen!
Vaak gebeurt dit omdat deeltjes en misschien ook jij, zich er financieel van afhankelijk hebben gemaakt.

Daarover geen oordeel, maar je mag bedenken, dat jouw Uniekheid de Gave is die jij gekregen hebt van Mij en dat alle Hulp om deze Gave tot uitdrukking te laten komen, van Mij komt.

Iets wat jij als Gave meegekregen hebt, te gelde maken, is uiteraard je eigen Keuze. Maar ook dan mag je bedenken dat wat jij voor niets krijgt, voelt dat goed om dat voor geld door te geven?

En als jij vindt dat jouw Uniekheid meer waarde heeft dan die van de ‘ander’, zou het dan misschien kunnen, dat jij het oordeel wat hierin verstopt zit, over het hoofd ziet? Er is geen ander, alleen Uniekheid in Eenheid!

Naar je mede Lichtwerker kijken betekent gewoon vergelijken. En dan ben jij je zicht op Uniekheid in Eenheid kwijt. En het is een Keuze.

Tenzij je naar je mede Lichtwerker kijkt, om te zien, hoe je samen meer kunt betekenen dan alleen. En het dus niet gaat om geld.

Samenwerking vanuit het Licht en de Liefde van je Hart betekent, dat je Vertrouwd dat alles wat je nodig hebt, door Mij gegeven wordt in elk moment.

Daarin bestaat geen goed of fout, meer of minder, want dat kent de het Licht en de Liefde van het Hart niet, alleen Uniekheid in Eenheid voor Eeuwig.

En lief kind, je mag beseffen dat eenieder wiens Hart zich geopend heeft, een Lichtwerker is, op eigen Unieke weg en op weg naar de Eenheid in Alles.

De schepper van Al wat Is2 opmerkingen: