Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

dinsdag 29 mei 2018

De Schepper - Je Hogere Zelf


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, je Zelf worden bestaat niet, want je bent al je Zelf, altijd geweest, je bent het Nu en je zult het altijd Zijn.

Maar je bent het ‘vergeten’ en terugkomen bij deze Herinnering van je Zelf, zal maken dat jij je Zelf gaat Eren. En dat verdien je, want de reis die je door de vergetelheid hebt gemaakt is iets waar je voor op handen gedragen wordt door je Familie in het Licht en natuurlijk draag ik je altijd op Handen.

Wat jij Volbracht hebt, is niet niks, want de Wijsheid die jij door je reis hebt verzameld, zal altijd bij je blijven. Terwijl de illusie verdwijnen zal, terug naar de plek waar ze vandaan komt, het niets.

Je zult, naarmate er meer Herinnering naar je toekomt in jouw Uniekheid, gaan beseffen dat je Zelf bestaat uit je Hogere Zelf.

Het is het deel van jou dat Alles weet en in herinnering heeft en Pure Liefde IS.
En omdat jij steeds dichter bij deze Herinnering komt, zul je de Eenheid met je Hogere Zelf gaan Ervaren. Natuurlijk allemaal in eigen Uniekheid.

Je Zelf kun je dus niet worden, je bent het al. Dus je Zelf Eren, betekent ook je Goddelijke Lijntje met Mij Aanvaarden. Jouw Goddelijkheid Aanvaarden betekent je Goddelijkheid Eren.

Dat betekent, alle gevoelens van weerstand die in je opkomen, te accepteren voor wat ze zijn, weerstand dus, en laten gaan.

Je Hogere Zelf de Onvoorwaardelijke Liefde geven om op die manier EEN te worden. Dat betekent dus, van je Zelf als mens Houden en Respecteren en Eren, vol Compassie.

De Schepper van Al Wat Is

2 opmerkingen: