Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

woensdag 20 september 2017

De Schepper - Begrijpen

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief begrijpend kind, de illusie is geweest, het begint af te brokkelen, omdat jij in Eenheid ervoor hebt gekozen, je niet langer voor de gek te laten houden of te laten onderdrukken.

Je neemt in Eenheid verantwoording voor jezelf en het leven in de illusie, wat je achter je hebt gelaten, zodat het in Liefde hernieuwd opgenomen kan worden.

Dat betekent, dat aandacht schenken aan alles wat geen fundament heeft van Onvoorwaardelijke Liefde heeft, het in stand houd. En dat is de illusie grotendeels.

Ondergrondse activiteiten komen aan het Licht door het vele Licht dat er tentoon gespreid wordt. Het wordt door de Violette Vlam geïdentificeerd, getransmuteerd en terug gebracht tot de uiteindelijke Goddelijke Perfectie, onder de Bezielende Leiding van Meester Saint Germain.

Dat betekent, geen herdenking aan iets uit het verleden, want herdenking is aandacht. Het Bewustzijn van jou in Eenheid is dusdanig gegroeid, dat je kunt begrijpen, dat aandacht energie is.

Dus mag je bedenken dat als je bijvoorbeeld 9 – 11 herdenkt, met de bedoeling dat het zich dat niet mag herhalen, dat het energie geven is aan iets, waar je niets meer aan kunt veranderen.

Het is gebeurt en er is een enorme saamhorigheid en intens veel Liefde en Licht door ontstaan, wat je in Eenheid heel blij kan maken, want er is dus ook iets positiefs uit ontstaan.

Ik hoor je nu denken: 'En de slachtoffers dan, die mag je toch wel gedenken'? Deze slachtoffers hebben hun leven gegeven, volgens contract, en hebben daar mee onder anderen, meegewerkt om de Saamhorigheid en de Liefde en het Licht te helpen ontstaan.

Bovendien zijn ze heel Liefdevol bij ons opgenomen en werken nu vanuit het Licht mee, om jou in Eenheid te helpen de Nieuwe Aarde te scheppen.

Zelfs het verdriet van de nabestaanden, was onderdeel van Mijn Plan en zij begrijpen en zien dat NU ook.

Herdenking is dus totaal overbodig en je mag in Eenheid ervoor kiezen, het verleden (illusie) niet meer naar de toekomst te halen in het NU lief kind.


De Schepper van Al wat Is

1 opmerking: