Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

donderdag 11 juni 2020

De Schepper - Mijn Plan Zegeviert


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Lief en Bijzonder Kind van het Licht,

Mijn Plan is Voor jullie en niet tegen jullie.

Het Nieuwe Paradijs op Moeder Aarde, de Terugkeer naar Vrede, Onvoorwaardelijke Liefde vanuit het Licht, Samenwerking zonder eigenbelang, Compassie, geen oorlog, geen misbruik meer, in welke vorm dan ook, geen honger, dorst, of een gebrek aan wat dan ook.

Dit Alles is maar een Gedachte verwijderd van jou.

Want de gehele illusie is uit een Gedachte Ontstaan. De gedachte: “Hoe zou het zijn, om zonder de Vader te Leven, te Scheppen”!

Omdat Ik deze Gedachte meteen oppikte en een Vader zijn Kind zelf laat Ontdekken en Ervaren, heb ik ogenblikkelijk Gezorgd, dat het een Spel zou zijn, waarin jij de Vrijheid van Keuze Meekreeg om via je Keuzes Terug te Keren naar de Herinnering aan de Liefde die je was Altijd, nu nog Bent en Altijd zult Blijven.

Omdat Onvoorwaardelijke Liefde het Enige is dat Bestaat en waaruit Alles is Geboren/Voort Gekomen, kon het Liefdeslichtje in je Hart alleen maar BLIJVEN Branden, totdat jij zou Besluiten om Terug te Keren van je Speelveld naar je Hart Centrum.

En je hebt je Spel Gespeeld, tot op de bodem, met alle rollen en overlevingsmechanismen. Alle pijn en verwarring, die je in Uniekheid hebt Gekozen te Ervaren.

Je hebt je Opgesplitst in Deeltjes, die dezelfde angsten en alle illusoire ervaringen en pijnen enzovoorts ook hebben doorgegeven, net als jij, aan hun Deeltjes.

En zo ging het als een Rode Draad, door elk Leven, steeds verder, steeds onbewuster.

En om te Bereiken dat Alle Deeltjes zich weer in hun Uniekheid Samenvoegen tot Eén Geheel, is het nodig, dat elk Deeltje daarvoor Kiest, voor deze Eenheid.

En toch gaat het, zo donker en vol chaos er het in de illusie ook toegaat, gebeuren, want het is Mijn Plan, dat hiervoor Mede Zorg Draagt.

En jij en de vele reeds Geopende Hartendeeltjes, die zich al Samen Gevoegd hebben en samen het Licht en de Liefde van het Hart vol Onvoorwaardelijke Liefde Continu, in elk Moment, laten Schijnen, geven daar een Enorme Kracht aan.

Het is zo Immens Groot, deze Prachtige Bol van Licht en Liefde en ze Groeit in elk Moment, omdat zich steeds meer Harten Openen en zich Erbij Voegen, bij dit Immense Vredesleger.

Richt je blik niet op de illusie, maar zet je Intentie voor Licht en Liefde en Vrede enzovoorts in elk Moment, vanuit je Hart Centrum.

Wees Vrede, Wees Licht, Wees Liefde, Wees Kracht, Wees Compassie, want dat is wat je Bent en nog veel meer Mijn Lief en Dierbaar Kind en het Plan Zal Zegevieren.

De Schepper van Al Wat Is


Geen opmerkingen:

Een reactie posten