Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

zondag 4 augustus 2019

De Schepper - Scheppings-Kracht


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn innig Geliefd Kind van het Licht, Ik Ben de ScheppingsEnergie en Mijn Scheppen gaat door tot in Eeuwigheid.

Ik heb jou Geschapen naar Mijn Voorbeeld, om Mijn Zelf te kunnen Herkennen in jou. En jij kunt je Zelf Herkennen in Mij.

Jij bent met Mij ScheppingsEnergie, want alles Is Energie en jij bent Alles en Alles is in jou.

Jij hebt van Mij alle Gereedschap Meegekregen om te Scheppen en Bent daarom een Mede Schepper voor het Nieuwe Paradijs op Moeder Aarde.

Waarom? Omdat jij de illusie ontgroeid bent en daarom niet meer iets kunt Scheppen dat tegen je gaat werken, zoals in de illusie.

Jij Schept zoals Ik Schep en jouw Intentie om te Scheppen is zo Sterk, dat het niet anders kan zijn, dat deze Bewaarheid wordt.

Want je ScheppingsKracht zit in je Hart, jouw Hart Verbind jou met de Eeuwigheid, dus ben je een Mede Schepper voor Eeuwig.

Jij zou niet anders Kunnen, want je Luistert Uitsluitend naar de Onvoorwaardelijke Liefde van je Hart.

Jij Gelooft en Vertrouwd in elk Moment, dat al jouw Gedachten, Gevoelens, Woorden en Daden op elkaar Afgestemd zijn. Ten Dienste van de Ontwaking.

Jij Geloofd en Vertrouwd, dat je Volledig in Staat Bent Alles aan te kunnen wat deze Taak, die jou Aangeboden wordt, en waarvoor je op Moeder Aarde Bent, betreft. Jij Bent hier Volledig voor Uitgerust en jouw Uniekheid kan hierin niet Gemist worden.

Jij Geloofd en Vertrouwd, dat jouw Liefde vanuit het Licht, Wonderen Verricht, voor de Ontwaking van het Grote Geheel en elk Deeltje.

Jouw Geloof en Vertrouwen zijn de Gereedschappen die maken, dat er steeds meer Harten zich zullen Openen.

Dat er steeds meer ondergrondse activiteiten Aan Het Licht zullen komen, Door het Licht dat jij in Eenheid Verspreid.

Jij wordt door Ons in het Licht op Handen Gedragen. Jij bent in elk Moment, voor Eeuwig Mijn Geliefde Kind van het Licht voor Altijd.
  
De Schepper van Al wat Is


  
The Creator - Creation Force

Dear Eyes Reading This,

My Beloved Child of the Light, I Am the Creator of the Energy of Love and All My Creation are Eternal.
  
I created you as an Example of Mij Self. To be able to Recognize My Self in you. And you can Recognize your Self in Me.

You are like Me, a Creator of the Energy of Love, because everything is Energy.

You are Everything and Everything is in you.

I Gave you All the Tools to Create out of the Energy of Love.

Why? Because you let Go of the illusion and therefore can no Longer Create something that will wrk against you, as inthe ilusion.

You Creation out of the Energy of Love is Like Mine because We Are One.

Your Power of Creation comes from your Heart and thus Makes you a Co-Creator.

You could not be anything else, because you are an Co-Creator out of the Unconditional Love of your Heart Centre.

You Believe and Trust in every Moment that your Mind Thoughts, Feelings, Words and Deeds are Aligned in the Now.

You Believe and Trust that you are fully Capable fort he Task that you Came to do on Mother Earth.

You have All the Tools, and your Uniquenisse can not be Missed in this Tak.

You Believe and Trust that your Love from the Light witin your Heart, Brings Awe and Wonders fort he Awakening of the Whole, Mother Earth and All her Beings.

The more Light is Coming tot he Earth, the more activities will Come tot the Light from out of the illusion. The Light that you are Spreading in Unity.

Your Light Family in Heaven Love you Dearly. You are in every Moment, forever My Dear Child of Light for All Eternity.

The Creator of All that Is
Geen opmerkingen:

Een reactie posten