Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

vrijdag 15 maart 2019

De Schepper - Alles Wat Is, Is Wat het Is


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, Ik Ben het Begin en het Begin is de Energie van Onvoorwaardelijke Liefde. Ik Ben Alles wat Is en dus Absoluut.

Er Bestaat niets anders dan Liefde, want Alles is uit Mijn Energie van Liefde Voortgekomen.

De Energie van Liefde is een Voortdurende Uitbreiding van Zichzelf en Kent Zichzelf uitsluitend door Uitbreiding, door jou in Eenheid ook wel Evolutie genoemd.

Jij Bent door deze Uitbreiding Geschapen, want Uitbreiding als Evolutie is Schepping.

De Energie van Liefde Schept Zichzelf steeds opnieuw als Uitbreiding en dat gaat Eeuwig voort.

Door het Uitbreiden van de Energie van Liefde Schept deze Energie de Herkenning van Zichzelf.

De Schepping van Al Wat Is, fungeert als een Spiegel voor de Herkenning van Zichzelf, de Energie van Liefde.

Jij Bent in Eenheid Geschapen uit de Energie van Liefde en Bent dus Energie van Liefde.

Om nu je Zelf weer te Herinneren als dusdanig, was het nodig om alles over je Zelf te vergeten en daarvoor heb jij in Eenheid Gekozen.

En deze vergetelheid heeft je de Kans geboden om je Zelf, als het ware, te Her-Scheppen, door Herinnering. Energie van de Liefde te Zijn.

En deze Evolutie van de Schepping gaat Eeuwig voort en maakt dat alleen en uitsluitend Liefde Bestaat.

Ik Ben Al Wat is, de Schepper. Ik Breid voortdurend uit en jij als Mijn Evenbeeld en als Schepper, Breid Jezelf in Eenheid ook voortdurend uit.

Er is niets in jouw Leven aanwezig, wat jij niet Zelf in jouw Uniekheid Geschapen hebt en niets wat jullie in Eenheid Geschapen hebben.

Er Bestaat niets buiten het Veld van de Energie van Liefde, Alles is en blijft hier voor Eeuwig in Opgenomen.

Alles Wat het Is, is Nu, want ook dat is het Veld van de Energie van Liefde.

De Schepper van Al Wat Is

(Niet gescheiden van jou in Eenheid, maar Een met jou voor Eeuwig)


2 opmerkingen: