Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

vrijdag 28 september 2018

De Scheppers - Lichtwerkers

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Wijs Lichtwezen, jij bent een mens in een lichaam, die van een verdichte Energie, bezig is over te gaan naar Licht Energie, een Lichtlichaam dus.

Aan het begin der tijden, na jouw Keus om een ervaring op te doen, zonder de Herinnering aan Mij, ben je steeds dieper gezakt in de vergetelheid.

Ik heb jouw Keuze Gerespecteerd en jouw Levenslichtje, het nooit te verbreken Lijntje met Mij, binnen in jou laten voortbestaan. Jouw de illusie gegeven om je Spel te spelen en je daarbij de Keuzevrijheid meegegeven.

In de Zekerheid dat jij jou weg terug naar de Onvoorwaardelijke Liefde die jij was, bent en altijd zult Zijn, zou vinden. Nooit heb ik jou ook maar een Moment uit het oog verloren, mijn Dierbaar kind.

Hoe zou dat ook kunnen, want jij bent uit Mijn Energie van Liefde voortgekomen. Het Onverbrekelijke Lijntje in de vorm van het Lichtje van Onvoorwaardelijke Liefde in jou, dat nooit kon, kan en zal doven. Er Bestaat alleen maar Liefde. En jij bent daar geen Moment van gescheiden geweest.

Daarom zijn zelfs de diepste slapers in Wezen, Lichtwezens. En zo Ervaar ik jou en ken ik jou en al wat leeft op Moeder Aarde in het Licht en de Liefde die zij Zijn en jij Bent, in Uniekheid en Eenheid.

Als dit Lijntje er niet zou zijn, zou jij in Uniekheid en Eenheid geen Bestaan hebben en dat is onmogelijk.

Jij bent in jouw Uniekheid bij de Herinnering Thuisgekomen in je Hart. En jij weet in jouw Uniekheid, dat jij Liefde Bent.

En dan, vanaf dat jouw Hart zich opent, maak jij, bewust of onbewust, de Keus om je te gaan houden aan de afspraken die jij, voor je Incarnatie hebt gemaakt.

Als Uniek Lichtwerker het Licht en de Liefde te Verspreiden die jij Zelf in Herinnering terug hebt. Jij gaat jouw Taak op jouw Unieke Wijze vervullen.

Jij bent in Uniekheid en Eenheid een Lichtwerker en dat zijn er velen, die allemaal op eigen Unieke Wijze hun Taak op Aarde vervullen.

Daarom is Respect voor alle Paden heel belangrijk, want er zijn hierin zoveel Paden als er mensen zijn op Moeder Aarde.
Er zijn geen verschillen in Lichtwerk alleen Unieke Wijzen om ze te Verspreiden. Verschil is illusie, Uniekheid is Eenheid en Samenwerking.

Geen hoger of lager, of meer of minder, of gelijk of ongelijk en ga zo maar door, dat is allemaal illusie.

Samenwerking, luisteren naar elkaar, zonder onderbreking, voelen wat er met jouw Unieke Hart Resoneert.

Je hebt alle Hulp vanuit het Licht, dus je mag stoppen met ego- spelletjes en de Keus maken van je Zelf te Houden en te Respecteren en te Accepteren zoals jij Bent in jouw Uniekheid.

Want vanuit daar ontstaat de Eenheid, waar Respect, Acceptatie, Liefde voor Alles wat Is dus voor elkaar een Zekerheid is voor Eeuwig.

De Schepper van Al Wat Is

4 opmerkingen: