Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

vrijdag 31 augustus 2018

De Schepper - De Eindeloze Zegeviering

 

Lieve ogen die dit lezen,

Lief en Wijs kind, jij weet, dat alles in de illusie als afscheiding een voorspelbare uitslag geeft.

Jij weet, dat de afscheiding in de illusie staat voor steeds en voortdurende oorlogen, rampen enz. die voortkomen uit intolerantie, slecht naar elkaar luisteren, niet bereid compromissen te sluiten, macht verwerven enzovoorts.

De Eenheid is in de illusie Nooit ergens in te vinden, wanneer het gaat om (nog) gesloten Harten. Terwijl het Lichtje van de Liefde, diep binnenin steeds blijft branden.

Want het is een Lichtje van Onvoorwaardelijke Liefde en omdat alleen Onvoorwaardelijke Liefde Bestaat, kan dit Lichtje Nooit gedoofd worden.

Het wordt niet als dusdanig gekend, waardoor de Keuze om het te gaan Herkennen (nog) niet gemaakt kan worden. Dus worden Keuzes gemaakt vanuit overleving, wat in afgescheidenheid heel normaal is.

En wie is beter in staat om dit Diep verborgen Lichtje aan te steken?

Jij…. die in het Licht en de Liefde van je Hart woont en die ervoor Gekozen heeft deze Liefde vanuit het Licht in Alle Omstandigheden, vanuit eigen Uniekheid, te Verspreiden.

En met jou Uniekheid komen Samen Alle Uniekheden wiens Hart geopend is,
in Eenheid, om als één Grote Hart Liefdes Vlam, Moeder Aarde en al haar Leven, te Overspoelen en te Doorstromen met Licht en Liefde.

En geen enkel Lichtje, hoe diep verstopt ook, kan hierdoor onaangeroerd blijven. Wel kan er de Keus gemaakt worden om zich ertegen te verzetten, om welke reden dan ook, maar het wordt aangeraakt door de Onvoorwaardelijke Liefde.

Het is niet aan jou, hierover en over welke Keuze dan ook, een oordeel te geven, want jij gaat vol Liefde en Vuur en Extase en Enthousiasme door met de Verspreiding, in Uniekheid en Eenheid.

Je blijft doorgaan, vol Onvoorwaardelijke Liefdesenergie, deze te laten Stromen om en door en over Moeder Aarde en al haar Leven. Want vanuit het Licht en de Liefde van je Hart, komt er nooit geen einde aan deze Stroom.

Ze is Eindeloos, omdat Onvoorwaardelijke Liefde altijd Eindeloos is, want iets anders Bestaat er niet, dat is pure illusie.

Uiteindelijk zal elk Lichtje beroerd worden en aangestoken door de Onvoorwaardelijke Liefde en het Hart zal zich Openen, in Uniekheid.

En de Eindeloosheid van de Onvoorwaardelijke Liefde zegeviert over de Voorspelbaarheid van de illusie. Dankzij jou in Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig.

De Schepper van Al Wat Is


4 opmerkingen: