Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

zondag 27 mei 2018

De Schepper - Uniekheid is Eenheid


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en bijzonder kind, zonder jou zou er geen terugkeer naar het Licht en de Liefde in jouw Hart zijn.

En je gaat ‘terug’ is een gezegde, want eigenlijk ga je niet terug, nog vooruit.

Je bent nooit bij Mij vandaan geweest lief kind. Het is allemaal een boze droom die maar een moment van de Eeuwigheid geduurd heeft.

Bij Ons is er geen tijd, geen vooruit of achteruit, geen boven of onder, geen buiten of binnen, alleen het Eeuwige NU!

Jij bent net zo Uniek als al je deeltjes en medereizigers. En jij bent een deeltje van al je deeltjes en medereizigers en zij van jou!!

Jij kunt je nu (nog) niet voorstellen hoe al deze Uniekheden samenvallen in één grote Uniekheid en in Eenheid met Mij. Op het moment dat de sluier van de illusie volledig wegvalt en jij in Eenheid Ontwaakt.

Jij hebt het Goddelijke in je en al je deeltjes en medereizigers ook, al slapen ze nog zo diep. Dus als je volledig in Eenheid terugkeert naar je Herinnering ben jij in Eenheid met Mij.

Jij bent met allen in Eenheid Onlosmakelijk met alles verbonden, tot in Eeuwigheid.

En in een ogenblik ben je, bij het Ontwaken, de gehele illusie vergeten. Maar de Wijsheid die jij eruit hebt gehaald blijft Eeuwig bij je. Daar zul je om worden Geëerd.

Jij bent voor Eeuwig Onvoorwaardelijke Liefde zonder begin, nog einde.

Jij bent alles en alles is in jou. Als jij van jeZelf houdt, dan houd je van alles wat in je leeft en in dit ogenblijk om je heen is.

Daarom is het zo belangrijk, dat jij jeZelf op de eerste plaats zet, want als je dat doet, zet je alles en iedereen op de eerste plaats.

Alles wat je doet, doe je voor jeZelf en dus voor al wat leeft.

Weet daarom dat je altijd goed bent in elk moment, zo als je bent.

De Schepper van Al wat Is


2 opmerkingen: