Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

donderdag 5 april 2018

De Schepper - Jouw Unieke levensboek


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief Uniek kind, jouw Levensreis staat opgetekend in jouw Unieke Levensboek. Nu jij Ontwaakt bent in de Herinnering dat jij Onvoorwaardelijke Liefde bent, schrijf jij in elk moment in je eigen Levensboek jouw Unieke Levens-beleving en Gevoelens.

Het is als een soort Dagboek, helemaal voor en door jou geschreven, bewust of onbewust. Jouw Unieke Ervaringen en de daaruit voortvloeiende Wijsheid, die jij in jouw Uniekheid voor jouw Zelf geschreven hebt.

Dus niet voor een medereiziger, hetzij een geliefde, kind, vriend(in) of familielid. Nee, uitsluitend voor jouw Zelf, want het is jouw Uniekheid die dit Bijzondere Levensboek Geschapen heeft en nog steeds in elk moment Schept.

Hoe kan het dan zijn, dat jij (nog) vaak ‘denkt’ dat jij, met jouw Unieke Levensboek jouw medereiziger de weg kunt wijzen?

Dat is onmogelijk! Want jouw medereiziger heeft het eigen Unieke Levensboek.
En heeft het volste recht, net als jij, dit Unieke Levensboek te schrijven in eigen tempo, met gebruikmaking van eigen Keuzes.

Jouw medereiziger vertellen, of laten weten op welke manier dan ook, het Leven te leven, is arrogantie van de hoogste vorm.

En het is een Keuze die jij je mag realiseren, goed of fout bestaat hierin niet, alleen de Keuze maken voor je Zelf en niet voor je medereiziger, of niet.

Jij mag je realiseren dat jij jouw medereiziger de Keuze ontneemt en deze voor hem/haar maakt.

Er zijn medereizigers die (nog) steeds buiten zich Zelf zoeken naar antwoorden. Maar dat betekent niet, dat jij die antwoorden voor ze hebt. Hoe zou dat kunnen, je kent het Pad niet dat ze bewandelen en bepaalt niet hoe lang zei over de Reis van het leven doen en ook niet de route.

Jij mag de Keus maken binnen in je Zelf te bevragen, waarom jij ‘denkt’ de antwoorden te kunnen en mogen geven aan de ‘zoekers’.

Zij hebben het volste recht ‘Zelf’ te ontdekken, dat alle antwoorden op de vragen die zij hebben, zich binnen in hun Hart bevinden.

Jij zou de suggestie aan kunnen reiken, om naar hun Hart te gaan. Niet meer en minder. En de keuze bij de medereiziger te laten liggen.

Jouw Levensboek is net zo belangrijk voor jou, als het Levensboek is voor je medereiziger. Laat elke medereiziger op eigen Wijze het Levensboek schrijven, net als jij gedaan hebt. Er bestaat geen meer of minder, of hoger of lager, alleen maar Onvoorwaardelijke Liefde.

De Schepper van Al wat IsGeen opmerkingen:

Een reactie posten