Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

dinsdag 10 oktober 2017

Wat is het Goddelijke.......

Wat is het Goddelijke.....

Deze inspirerende Boodschap komt van de Aartsengelen en Engelen, Verrezen Meesters en Mijn Hogere Zelf.

Lief, bijzonder Lichtwezen,

In de allereerste plaats kun je het niet 'bezitten' maar wel bevatten, stapsgewijs her-inneren.

Maar wat bevat je dan? Is het Goddelijke te 'bevatten'?

Als je 'denkt' het te weten, dan weet je niets! Want het 'denken' (ego) heeft er totaal geen weet van, niet van Onvoorwaardelijke Liefde en niet van het Goddelijke.

Dus het 'denken, zet je op het afscheidingsspoor! En het mag duidelijk zijn, dat in de 'afscheiding' geen Goddelijks te vinden is.

Aan de andere kant, het Goddelijke is ook Licht en ALLES draagt, al is het nog zo diep verborgen, dit Goddelijke Licht in zich. Dus ook in de 'afscheiding' zit, diep verborgen, het Licht van het Goddelijke.

Is het Goddelijke eigenlijk wel te benoemen? Is het niet eerder een 'beleving, een ervaring, een gevoel?

Het is voor jou in Eenheid, nog levend onder de sluier van 'vergetelheid', nodig om iets met woorden te beschrijven, het te benoemen.

Maar is het Goddelijke te vangen in woord(en)? Word het dan niet een flauw aftreksel van iets, wat niet te benoemen is?

Jij weet in Eenheid, dat ALLES Energie is, soms, zoals bijvoorbeeld een tafel, verdichte Energie, soms niet verdichte Energie, zoals een gedachte. En daar zit dan nog een scala van Energie tussen in.

Als Energie, gewoon Energie is, gaat het sneller dan het Licht, omdat het geen weerstand bezit, want het is Vrij in de beweging die het stuurt.

Energie is Licht en Licht is Goddelijk, maar is niet te vangen in woorden.

Resonantie is ook Energie, het menselijk voertuig, ons huisje op aarde is ook Energie. En als Energie Licht is en Het Goddelijke, Energie en dus ook Licht is, dan ben jij dus in Eenheid ook Licht, een Lichtwezen.

Als een geschreven of gesproken boodschap door jou gevoeld word en doorvoeld wordt en je wordt er blij van en erdoor geïnspireerd, dan is de Resonantie die Energie is, bezig zich met jou Energie, dat wat jij bent, te verbinden.

Samenvattend:

Het Goddelijke is niet te benoemen, alleen te Zijn.

Zolang er een sluier is over de her-innering zal er een benaming nodig zijn, om het te kunnen 'bevatten'.

Je kunt het Goddelijke, het Licht, de Onvoorwaardelijke Liefde, niet 'bezitten'.

Het Goddelijke is Energie en Resonantie en Licht en Liefde en zo kun je Eindeloos doorgaan, want het heeft geen grenzen.

Jij bent in Eenheid Energie en Resonantie en Licht en Liefde en zo kun je Eindeloos doorgaan, want je hebt in Eenheid geen grenzen.

Jij bent in Eenheid dus niet te benoemen. En Wezen van Licht komt het dichtste bij de benoeming van het Goddelijke Zijn in Eenheid die jij bent.

En zodra de sluier zich op licht, ga je in Eenheid ALLES 'bevatten' wat jij in Eenheid bent.

Met dank aan de gehele Familie uit het Licht,


In Liefde, Martha

Geen opmerkingen:

Een reactie posten