Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

donderdag 20 februari 2020

De Schepper - Alles is Nu


 Mijn Lief en Bijzonder Dierbaar Kind van het Licht,

Als Bron van Alle Liefdevolle Schepping die zich Eeuwig Voortzet, heb Ik ook jou Geschapen naar Mijn Evenbeeld.

In Volmaakte Schoonheid, Heelheid, Compleetheid en Perfectie, want uit Onvoorwaardelijke Liefde Kan Alleen Perfectie Geboren worden, omdat Onvoorwaardelijke Liefde Perfectie Is.

Door de Geboorte van jou, in Uniekheid en Eenheid, kan ik Mij Zelf Kennen in alle Schoonheid en zo Weet Ik dat het Goed Is.

En er is niets wat daar ooit verandering in kan aanbrengen of het laten verdwijnen of vernietigen, want Onvoorwaardelijke Liefde is Eeuwig en is de Kern van Alles en omvat Alles.

Maar door jou, als Kroon op Mijn Werk, kan Ik Mezelf Herkennen en Weet dat jij Mij Bent en da Ik In jou Ben.

Al jouw Zelf Gekozen Ervaringen Erken Ik niet, wel de Wijsheid die jij eruit gehaald hebt.

Jij Hebt Al Mijn Eigenschappen en de Keuzevrijheid om ze, op de voor jou Unieke Wijze, te Gebruiken, daarover heb Ik nooit een Oordeel, want Oordeel ken Ik niet.

Alle Oordeel is van jou Zelf, in Uniekheid en Eenheid en kan nooit van Mij Komen.

Voor Mij is Alles Nu en dus voor jou ook, jij Herkent dat in Eenheid (nog) niet, maar mag dat gaan Doen.

Alles is Nu, ook jou Bedachte verleden, waarin jij jouw Ervaringen Geschapen hebt, om via de Wijsheden die deze Ervaringen jou brachten, Terug te Keren naar de Omschreven Herinnering van de Liefde die jij Bent.

Er is geen verleden en geen toekomst, Alleen het Nu, waarnaar jij, in Eenheid bezig Bent Terug te Keren.

Hierin heeft Vergeving een heel Belangrijke Plaats. En dan Zeker niet Vergeving van Mij aan jou, want voor Mij is Vergeving van wat dan ook, Niet nodig.

Jij Bent en Blijft voor Mij, in Uniekheid en Eenheid, Volmaakt, Heel en Compleet en Mijn Liefde voor jou IS Eeuwig.

Jij Mag en Kunt je Zelf volledig Vergeven voor Al je Vergissingen die je in jouw beleving hebt gemaakt.

‘Ik Vergeef de Gehele mensheid, wat wij elkaar allemaal hebben aangedaan’, is een hele sterke aangegeven Keus om te Vergeven.

En natuurlijk je Zelf Vergeven voor al die keren, dat jij je Zelf in jouw Unieke beleving, in de steek hebt gelaten, in de kou hebt laten staan enzovoorts.

En je Zelf Vergeven dat jij Mij vaak Verantwoordelijk hebt gemaakt voor je zogenaamde ‘fouten’ en dat Ik je in de steek zou hebben gelaten.

Niet Ik, maar jij hebt je Zelf in de steek gelaten, voor Mij Ben je Altijd Volmaakte Onvoorwaardelijke Liefde in elk Nu Moment.

Vergeef….Vergeef….Vergeef…..totdat je gehele Denkgeest Vrij is van Schuldgevoelens.

Er is niets te Vergeven voor Mij of door Mij, Mijn Liefde voor jou in Eenheid is Onaantastbaar en Eeuwig.

Kies voor het Nu en haal je geheel Bedachte en Gekozen verleden naar het Nu Moment en Vergeef……Vergeef…..Vergeef, zowel voor je Zelf als voor het Grote Geheel, tot Alles in het Nu is Opgelost en de Horizontale Tijdslijn niet meer nodig is.

En dan Blijft Alleen de Onvoorwaardelijke Liefde over voor Eeuwig.

De Schepper van Al Wat Is


4 opmerkingen: