Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

donderdag 1 augustus 2019

De Schepper - Bedachtzaamheid The Creator - Mindfulness


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en bijzonder kind, Bedachtzaamheid is niet direct Antwoorden, als er iets aan je verteld wordt. Het is iets wat je gaat Ontwikkelen als je dichter bij je Zelf komt, in je Hart.

Als een deeltje van jou iets aan je vertelt en je bent al een antwoord aan het bedenken, tijdens het vertellen, Luister je niet Echt.

Maar Bedachtzaamheid gaat nog een stukje verder en heeft Ook te maken met wat jij, op elk gegeven Moment, aan jou deeltje zou wensen te Vertellen.

Als je Bedachtzaam bent dan 'denk' je niet eerst na over hetgeen je wenst te vertellen, maar ben je met je Aandacht in je Hart en Luistert, naar hetgeen je Hart je Aanreikt om te Vertellen.

En dat is Bedachtzaamheid voor je eigen Innerlijk, je Centrum van Kracht, die jou de Wijsheid Aanreikt, waarop je kunt Weergeven, wat je wenst te vertellen, heel duidelijk en Bedachtzaam.

Het geeft Innerlijke Rust en dat Straal je uit en dat geeft je weer de gelegenheid om op een Bedachtzame manier jouw verhaal te brengen.

Natuurlijk ken je het Onderwerp waarover je het een en ander kwijt wilt, maar je bent Bedachtzaam bezig als je niet elk Woord van tevoren Bedenkt, maar het Hart laat Spreken. De Woorden rollen dan als vanzelf naar buiten.

Het kan ook zijn dat een deeltje je iets verteld. Je Luistert Aandachtig en laat het, zonder na te 'denken' in je Hart komen en Opnemen.

Daarna laat je het Antwoord vanuit je Hart naar buiten Stromen, heel Bedachtzaam en Geconcentreerd. Het Stroomt naar buiten en word je als het ware, Aangereikt door je Hartcentrum.

Je geeft de Regie van het hele gebeuren uit handen en Er- en Herkent je Hogere Zelf, dat Deel van jou dat alles Weet!

Jou Hogere Zelf woont in je Hart, maar jij 'denkt' (nog) vaak, dat jij het Alleen hebt te doen. En dat is niet het geval, jouw Hogere Zelf staat klaar, als jij je ervoor open stelt.

Bedachtzaamheid is er gewoon Zijn als je nodig Bent. Voor je Zelf of voor een deeltje van jou en daarin de Overgave aan je Hogere Zelf te brengen en te Aanvaarden, heel Bedachtzaam de Woorden naar buiten brengend die je Aangereikt worden.


De Schepper van Al wat IsThe Creator – Mindfulness

Dear Eyes, who are Reading Reading This,

My Sweet and Special Child, Mindfulness is not Answering directly, if something is told to you.

If a brother or sister of you is telling you something and you are already coming up with a Reply, while he or she is Talking to you, you aren’t Listening very well.

Mindfulness goes a bit further and has also to do with what you, on every given Moment, want to Hear with your Heart.

If you Are Mindful, then you do not Think about what you want to Tell, but you are with your Thought in your Heart Center and Listen to what your Heart gives you as an Answer.

And that is for your own Inner Self, your Center of Strength in your Heart, which gives you the Wisdom, on which you can Trust, what you wish to Tell, very Clear and Mindful.

It may also be that a brother or sister told you something. You Listen Carefully and let it Come into your Heart Center where the Answers are Given from the Heart, without Thinking it over.

After that, you let the Answers from your Heart Flow Outwards , very Mindful and Concentrated and Centered. It Flows Outward and you become a Beacon of Light by your Heart Center.

You Gave everything out of your Hands, in the Hands of your Higher Self, that Knows much more than you do.

Your Higher Self Resides in your Heart, but you ' think ' (yet) often, that you have to do it by your Self. And that's not the case, your Higher Self is Always Ready, if you Open Your Self up.

Being Mindful is just there if you are Ready to Receive the Help of your Higher Self in the Center of your Heart.

The Creator of All that Is
Geen opmerkingen:

Een reactie posten