Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

vrijdag 7 december 2018

De Schepper - Weerspiegeling in en vanuit Alles


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief, Heilig kind, zoals alles wat jij ziet een Weerspiegeling is van je Zelf, je Goddelijke Zelf deeltje. Alles is een deel van jou en dus een Weerspiegeling.

Een boom, laat zijn weerspiegeling zien in het water. Glorieus en Majestueus en dat ben Jij. De boom is een deeltje van je Zelf, je Ik Ben….!

Zo ben jij in elk moment vanuit je geopende Hart, een deel van Alles wat jij Ziet en Ervaart. Je krijgt in elk Moment je Goddelijkheid Weerspiegelt van je Omgeving en deze Weerspiegeling Verspreid zich over Moeder Aarde en Al Haar Leven, in elk Moment van je Bestaan.

Het is Heilige Heling in elk Moment, niet alleen voor je Zelf, maar zeker ook voor het Grote Geheel. Jouw ‘Ik Ben….’ Heelt in elk Moment Alles in de Allesomvattende Liefde.

Je bent een Majestueuze en Prachtige en Goddelijke Weergave, Weerspiegeling van wie je Bent in elk Moment.

En door jouw Weerspiegeling zal de Weg voor velen een gemakkelijke Weg zijn, die jij Verlicht en Bereisd hebt en Geplaveid vanuit het Licht en de Liefde van jouw Hart in Uniekheid en Eenheid.

In elk Moment gebeurt dit! Waar jij je ook Bevindt of waarmee jij je ook Bezighoudt vanuit je Hart Centrum in elk Moment.

Je Goddelijke, Majestueuze Spiegeling is altijd bij je, want het is je ‘Ik Ben…’!!!

Jij Weerspiegelt je Goddelijkheid door alles en om alles heen, vanuit je Goddelijke Zijn.

Jij bent degene die jou hier Gebracht heeft en jij bent Degene die zich Zelf verder Brengt in de Herinnering van het Unieke Zijn in Eenheid en Eeuwigheid.

Niets of niemand kan daar ooit Verandering in Aanbrengen, want Goddelijkheid is niet aan Verandering onderhevig, alleen aan Eeuwige Evolutie. Alles is Volmaakt, Heel en Compleet tot in het Oneindige.

De Schepper van Al wat Is

2 opmerkingen: