Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

zondag 30 december 2018

De Schepper - Compassie voor je Zelf


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Dierbaar Eenvoudig kind, Liefdevol, Betrouwbaar, Integer, Eerlijk je best doend kind.

Wanneer ga jij in het Nu eens Echt stoppen met je Zelf voortdurend en steeds opnieuw te wijzen op je ‘tekortkomingen’ zoals jij ze noemt.

En dan druk ik het nog zacht uit, want jij gebruikt binnen in je Zelf, in jouw kleine ‘denkgeest’, nog hele andere bewoordingen.

En het heeft alles te maken met wie jij vindt te ‘moeten’ Zijn en wat je, volgens jou, niet meer mag Zijn.

Jij slaat hele stukken verwerking van de illusie, aan emoties veelal, over omdat jij vindt, dat het nu wel genoeg is geweest.

Maar lief kind, je zou het ook vanuit je Hart kunnen bekijken, door de ogen van je Hart. Dan zou je Zien, dat het Kansen zijn voor Heling van alle Ballast, die jij al zolang met je meesleept.

Het is niet, zoals jij het graag ziet, iets negatiefs, maar om je Zelf en het Lichaam waarin je woont tijdens je Reis op Moeder Aarde, te Bevrijden van Alles wat jij vanuit onwetendheid je Zelf hebt aangedaan.

Jij voelt Compassie voor bijvoorbeeld, de beelden van kindjes die verhongeren op Moeder Aarde en dat is goed, stuur deze Compassie maar naar ze toe, het komt over.

Maar waarom zo weinig Compassie voor het kleine kindje dat jij bent geweest, dat bijvoorbeeld, misbruikt is en ook misschien honger heeft geleden.

Vergeet hierin niet je eigen Uniekheid en je eigen gevoelens van pijn en verdriet en kwaadheid en eenzaamheid enzovoorts.

Ze zijn van jou, jij hebt het meegemaakt, claim ze vol Compassie voor je Zelf, en vraag Hulp bij het verwerken van alle emoties die ermee gepaard gingen.

Ze zijn van jou. Het heeft jou gemaakt tot wat je Nu Bent, Onvoorwaardelijke Liefde, vol Wijsheid, verkregen uit alles wat je hebt door- en meegemaakt.

Je Verdient je Eigen Compassie, zodat Heling kan plaats vinden op het diepste niveau.

Ga het niet uit de weg, maar neem het vol Compassie en Liefde in je op. Het heeft je gemaakt, tot wat je Nu Bent.

Je hoeft dit alles niet mee te nemen het nieuwe jaar in, jouw tijdjaar.

Jij Bent het Middelpunt van Alles en mag gaan Beleven vanuit dit Middelpunt Wat jij Bent, Onvoorwaardelijke Liefde.

De Schepper van Al Wat Is

zaterdag 29 december 2018

De Schepper - Jouw Onvoorwaardelijke Liefde


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Geliefd en Bijzonder kind, alles van je Zelf, tot in het kleinste detail Accepteren in Licht en Liefde en Uniekheid, is niet gemakkelijk voor je.

Zoals Ik al eens aanhaalde en dit zal blijven doen, jij bent in Uniekheid en Eenheid erg goed in een lijst opsommen van dingen, waarvan jij vindt, dat jij ze niet meer zou mogen hebben.

En dan bedoel Ik dat jij ‘denkt’ dat jij bepaald gedrag niet meer hoort te hebben. Wat streng zijn voor je Zelf in houdt.

Bepaald gedrag dat jij ‘negatief’ noemt. Bijvoorbeeld, gemakkelijk oordelen, schreeuwen, je gelijk willen halen, discussiëren enzovoorts.

Maar het is wel allemaal een deel van jou, ook al vind je dat niet leuk, het hoort wel bij je. In het Moment dat het zich Aandient vraagt het om Herkenning en Erkenning.

Jij mag Zeker Weten lief kind, dat Alles waar jij je tegen verzet, eigenlijk vasthouden betekent, aan iets wat niet meer bij jouw Past.

Jij hebt Gekozen voor de Onvoorwaardelijke Liefde en daar passen geen Overlevingspatronen bij.

Herken en Erken het en maak de Keus om het vol Compassie te Aanvaarden en Op te Nemen in de Onvoorwaardelijke Liefde van je Zijn.

En dit specifieke gedrag zal je niet meer tegen komen, want je hebt het omgebogen naar Positiviteit.

Dus als je de Keus maakt, bepaald specifiek gedrag niet meer te laten zien, of horen, vanuit je Zelf, Accepteer het dan als een Deeltje van je.

Het heeft je in de illusie altijd geholpen, omdat jij het toen nodig had, ‘dacht’ je. Het heeft je gediend.

Je bent Wijzer en woont Nu in het Licht en de Liefde van je Hart en hebt het niet meer nodig, het dient je niet meer.

Bedank het voor de hulp die het je geboden heeft in de illusie en je zult merken, als je dat gedaan hebt, dat je het gedrag veel gemakkelijker kunt Aanvaarden en opnemen in de Onvoorwaardelijke Liefde die jij Bent.

En je zult merken, dat dit voor alles geld, wat van jou is en bij jou hoort. Je ervaringen van verdriet, boosheid, haat, oneerlijkheid, de rollen die je gespeeld hebt en ga zo maar door. Ze hebben je gediend.

Alles is gebeurd met een reden. Om jou naar jou Ziel Wijsheid te brengen, dat dit niet meer hoort bij de Onvoorwaardelijke Liefde die jij Bent.

Claim het, bedank het voor de hulp en laat het heel gemakkelijk gaan en het zal toegevoegd worden aan de Onvoorwaardelijke Liefde die jij Bent en waar je voor Gekozen hebt. En dit alles gebeurt vanuit jouw Uniekheid.

Houd van je Zelf, Accepteer je Zelf, Vergeef je Zelf dat jij je Zelf zoveel aangedaan hebt. Laat het Integreren in je Zijn.

En wees Blij met jouw Onvoorwaardelijke Liefde die jij Bent in elk Moment.

De Schepper van Al Wat Is


donderdag 27 december 2018

De Schepper - Het Eeuwige Nu


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Bijzonder en Kostbaar kind, vanuit de illusie heb je geleerd, dat je niets zo maar verdient, maar er voor hebt te werken, of te vechten, of te sjoemelen, of te stelen enzovoorts.

Als jij iets bezat, wist je zeker dat de ander het niet kon hebben, tenminste niet precies hetzelfde. Er werd jou al jong geleerd dat als je arm geboren werd, het niets kon worden, want een dubbeltje wordt nooit een kwartje.

En met de gouden lepel geboren worden, was toch wel iets waar je tegen op keek en waar je jaloers op was. En o, wat was dat gras bij die buren toch mooi groen.

Natuurlijk weet jij, dat jij dit achter je hebt gelaten, maar werkelijk alles wat je geleerd is?

Jij weet toch, dat Ik voor jou Zorg? Dat Mijn Belofte aan jou is, dat je Alles zult krijgen wat je nodig hebt om jouw Taak op Moeder Aarde te Vervullen?

En dat Alles komt op het Moment, dat jij eraan toe Bent en het dus Nodig Hebt, wat het ook is?

Het zal jou aan niets Ontbreken, dat is Mijn Belofte. Waarom heb je dan (nog) vaak het gevoel, dat je Zelf wel een handje mee hebt te Helpen, door te vragen aan het Universum wat jij vindt, dat jij nodig hebt?

Hoe ‘denk’ jij te kunnen weten wat jij nodig hebt en wanneer, jij kunt onmogelijk het Grote Geheel Overzien. De sluier houdt dat (nog) tegen.

Jij hebt een Contract te Vervullen op Moeder Aarde, aangepast en toegesneden op jouw Uniekheid. Als jij aan het Universum vraagt om een prachtig mooi huis en voor jouw Contract heb jij dat niet nodig, dan zul jij dit door jou gewenst huis niet ontvangen.

Als jij vraagt om een prachtige carrière als zanger\zangeres en dat staat niet in jouw Unieke Contract dan zal deze carrière niet van de grond komen.

Het is jouw Geboorterecht om een Gezond, Gelukkig en Welvarend Leven te hebben. Dat is wat je Verdient.

Mankeert er iets aan je Gezondheid, voel jij je niet Gelukkig, is je Leven, volgens jou niet Welvarend, dan mag jij je Afvragen aan welke Overtuigingen jij nog vastzit.

Hoe vaak hoor Ik niet: ‘Dat hoort bij het ouder worden, dan gaat het allemaal niet meer zo soepel’!

Houd goed vast aan deze overtuiging en blijf er je geloof aan geven en het zal gebeuren.

Als je Kiest in het Nu te Leven en al je ‘illusie-gedachten en overtuigingen’ te laten gaan, dan maakt het niet uit, hoe oud je bent of jong, het Nu brengt je dat wat je nodig hebt om het volgende Nu te Vervolmaken.

Heb Vertrouwen in Mijn Belofte, want het is ook jouw Belofte, Kies ervoor te Leven in het Nu en te Genieten van wat er Is en wat er niet Is. Alles is goed en Dient een Doel, dat voor jou nog niet is te Overzien.

Maar Vertrouw,

De Schepper van Al Wat Is


dinsdag 25 december 2018

Mijn Lieve Broers en Zussen


 Ik Ben jullie Broer Jezus.

Ik heb Nu een Boodschap voor jullie van Licht en Liefde, Vrede en Vrijheid.

Jullie hebben een turbulent jaar achter de rug, wat nog afgesloten zal worden met een Energie die jullie, als jullie dit Toestaan, je het Nieuwe Jaar zal brengen in een mooie Verpakking van Rozen met een Prachtige Strik.

Ieder in jullie Uniekheid zal dit Prachtige Kado in Ontvangst nemen, of niet. Het blijft een Keus.

De Verrassing is ingepakt voor ieders Uniekheid en zal je Helpen Af te Stemmen en om te Gaan met de Nieuwe Energieën van het Nieuwe Jaar.

Het is vandaag 1e Kerstdag, zoals jullie het noemen en jullie Herdenken Mijn Geboorte. Dit is een Feest van Licht en Liefde.

Mijn Geboorte heeft het Begin van de Ommekeer Gebracht.

Van zogenaamde zonden, naar gemaakte Vergissingen.

Van totale duisternis op de horizontale lijn, naar Vreugde en Bevrijding van het duister naar de Kern van het Licht en de Liefde.

Allemaal als Aanreiking en vele Harten stelden zich Open. Maar ook veel weerstand vanuit angst was aanwezig.

Verstarring en een vastbijten in de zogenaamde dingen die men kende in de illusie, totale verwarring en zeer krachtige weerstand.

Uiteindelijk heb Ik toch de Verticale Lijn naar de Eeuwigheid mogen Zetten, voor ik terug gekeerd ben naar de Schepper.

De Opening, die de Mogelijkheid bracht, bewust te Kiezen voor het Hart en het Licht en de Liefde om naar terug te Keren.

Mijn Taak was Volbracht. En als is het, door velen van jullie verkeerd geïnterpreteerd en begrepen. Het kruis naar de Eeuwigheid was Geplaatst en heeft de gehele geschiedenis verandert.

De geschiedenis, geschreven door mensenhanden, met en vanuit hun Uniekheid en veelal vanuit overlevering.

Maar het Feit bleef en is nog steeds, dat dit de Ommekeer was en is.

De Terug keer naar de Liefde die jullie Zijn voor Eeuwig.

Het Plan van de Schepper en jou begon te werken en ging Vruchten afwerpen.

En het heeft jullie in Eenheid, tot in het Nu Gebracht, ieder op eigen Unieke Wijze.

Nooit heeft de Schepper het Vertrouwen in jullie verloren en Wij in het Licht zeker ook niet.

Wij Zijn er Altijd voor jullie, om jullie te helpen Ascenderen in een Lichaam.

De illusie is voor velen een achterliggende geschiedenis.

En velen zullen jullie nog Volgen. Wij Houden Oneindig veel van jullie, want Wij Weten dat Wij Een Zijn.

Geef jullie Gehele Zijn aan deze Ascentie en Geniet van wat en wie je Bent en Weet dat de sluier over de Ontwaking steeds dunner wordt.

In Dienende Liefde,   jullie Broer Jezus

maandag 24 december 2018

De Schepper - De Eeuwige Belofte

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Kostbaar kind, Ik zal voor je Herhalen dat jij Onvoorwaardelijke Liefde bent, want er Bestaat geen andere Energie dan de Liefdesenergie.

En dat Betekent, verder Redenerend, dat niets is wat het lijkt te zijn.

Simpelweg omdat er veel deeltjes zijn die jij je (nog) niet terug Herinnert omdat jij er (nog) niet aan toe bent om het je te Herinneren.

En niemand weet beter, wanneer het Moment van Herinneren het juiste is, dan Ik.

Dus is het voor jou een kwestie van jouw Vertrouwen Schenken in Mijn Energie die ook de jouwe is. Ik sta aan het Begin van de Energieketting, waar jij een deel van Bent en Alles uit Ontsproten is.

En omdat bij jou de Herinnering nog niet Compleet is, wil niet zeggen dat het niet Bestaat en jij er geen deel van Bent.

Jij Bent, zoals jij dat vaak Zelf zegt voor veel dingen in je Leven, een ‘Jantje ongeduld’!

Alles komt op de juiste Tijd en Plaats naar je toe, je hoeft Mij alleen je Vertrouwen te Schenken en dat Betekent, Vertrouwen op de Goddelijke Energie die jij Bent.

Aan het Begin van de Energieketen is Mijn Plan, wat ten Uitvoer gebracht wordt in elk Moment en dat is een Belofte. En deze Belofte is ook jouw Belofte aan je Zelf.

Jij ‘denkt’ (nog) vaak, dat jij niet Goed Genoeg Bent en nog van alles hebt te Leren.

Het enige dat je hebt te Leren is, dat je Hart de Plaats is, waar je Thuishoort en daarop te Vertrouwen en in Geloven en het Doorvoelen, want dat is de Grootste Goddelijke Schat die jij Altijd tot je Beschikking hebt.

En daar hoef je niets voor te doen, het is er al en wacht op je.

Niets buiten jou, kan je het Geluk geven, wat jij nog vaak ‘zoekt’ buiten je.

Weten dat je Hart je Thuis is, maakt je Gelukkig en je Hart heb je altijd bij je, je Intuïtie/Gevoel Verteld je wat Goed voor je is en wat niet.

Luister ernaar en je zult Rust – Vrede – Dankbaarheid – Liefde voor Alles – Compassie – Kracht en nog veel meer Vinden en het zal je nooit meer Verlaten, want het is wat je Bent!

En dat is een Belofte, DE BELOFTE! Die jij krijgt van Mij, geef Mij je Vertrouwen, dan Vertrouw je op je Zelf.

De Schepper van Al wat Is


zaterdag 22 december 2018

De Schepper - Vertikale Eeuwigheid Lijn


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Wijs kind, de Verticale Lijn van het Christusbewustzijn is zich aan het Uitlijnen. Geholpen door het Lichtfeest van deze maand.

Dat betekent dat jij en jou mede Lichtwerkers en medereizigers steeds meer in het midden van het Kruis zijn en Blijven, waardoor de Horizontale Tijdslijn steeds sneller en verder naar het Midden wordt Getrokken.

Er wordt dus door jou in Uniekheid en Eenheid steeds opnieuw Gekozen voor het Christusbewustzijn die de Verticale Lijn steeds Sterker maakt, omdat zich steeds meer Zielen Aansluiten in het Midden.

De Christusenergie wordt hierdoor steeds Sterker en het Bewustzijn steeds Groter dat er alleen Licht en Liefde Bestaat en het Midden dit voortdurend Bevestigt.

Jij wordt hiervoor in Uniekheid en Eenheid op Handen Gedragen en Bejubeld en jouw Uitbreidende Energie scheidt zich steeds meer af van de lagere energieën.

Jouw Blijdschap en jouw Gevoel van Rust en Evenwicht Groeit in elk Moment, omdat jij in Uniekheid en Eenheid de last van de lagere energieën achter je hebt gelaten.

Deze lagere energieën werken zich toch wel uit, ook zonder jouw bemoeienis, want dat is nodig om gelijk te komen met de Verticale Lijn van het Christusbewustzijn.

Hoe mooi is het om hieraan als Medeschepper en Voorloper mee te kunnen en mogen werken, want jij weet dat het Licht en de Liefde het enige Middel is om de lagere energieën naar het Midden te halen.

En de Zegeviering is en blijft voor Eeuwig een Waarheid, die de Ascentie in een Lichaam Mogelijk maakt en alles Verloopt helemaal volgens Mijn Plan, wat ook jouw Plan Is.

Onze Liefde vanuit het Licht voor Elkaar maakt dit in Uniekheid en Eenheid Mogelijk, want Liefde Kan niet falen. Nooit!!!

Alleen Onvoorwaardelijke Liefde Bestaat.

De Schepper van Al wat Is

donderdag 20 december 2018

De Schepper - Zegetocht van het Vredesleger


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief Dierbaar kind, als je met de Ogen van het Licht en de Liefde van je Hart naar de illusie kijkt, zie je heel iets anders dan wanneer je door de ogen van je Lichaam kijkt. De ogen van je Lichaam staan voor beperking van je zicht.

Als jij door de ogen van je Lichaam kijkt zie je chaos, de presentatie van de illusie, dat kunnen de ogen van je Lichaam alleen maar zien.

En als je dan kijkt met dezelfde ogen naar het nieuws en beluisterd met de oren van je lichaam, die ook voor beperking staan, zie en hoor je uitsluitend de rampscenario’s en rampen voorspellingen.

Bijna nooit zie of hoor je in het nieuws, met de ogen en de oren van je lichaam, iets Positiefs, dat kan ook niet, want het staat (nog) steeds onder curatele van mensen, die (nog) niet beseffen, dat ze verloren hebben, want het Licht en de Liefde Zegeviert Altijd!

Kun of wil jij dat (nog) niet zien, dan doe je niets liever, dan proberen de macht, die je ‘denkt’ te hebben, weer terug te krijgen, via verdediging, gelijk willen hebben en aanval enzovoorts.

Maar Ik kan je Verzekeren dat dit geen onderdeel is van Mijn plan, want dit ‘denken’ en de plannen ervan zijn niet gestoeld op Onvoorwaardelijke Liefde.

Maar als jij mijn lief kind, luistert en kijkt met de ogen en de oren van je lichaam word je meegezogen de chaos in en dat Verdien je niet en daar Hoor je niet, het is illusie die zich uitwerkt in het groot.

Jij bent in Uniekheid en Eenheid niet van de illusie. Er Bestaat Alleen Liefde.

Je mag ervoor Kiezen geen nieuws te beluisteren of te lezen.

Maar je mag ervoor Kiezen Moeder Aarde en al haar Leven, te Omringen met een Hart vol Compassie vanuit het Licht en de Liefde van je Hart Centrum.

En dat gaat alleen lukken als je met de Ogen en de Oren van je Hart en de Kracht van de daar Aanwezige Onvoorwaardelijke Liefde vanuit het Licht Werkt en Straalt.

Als je door het Venster van je Hart kijkt naar de illusie, krijg je een heel ander beeld. Hou het venster van je Hart goed Schoon, door Zuiver te Werken.

De Ogen en de Oren (gevoel/intuïtie) van je Hart laten je in het Licht en de Liefde Zien en Horen, dat de illusie heel hard bezig is, zichzelf uit de markt te werken, om het maar zo te zeggen.

En je mag Mij Geloven dat er nog veel meer uit is te werken en aan het Licht zal komen, waardoor de chaos nog groter zal worden.

Maar jij bent Sterk en je bent een Voorloper voor diegenen die je Wensen te Volgen, de angst achter zich latend en zich voegend bij het steeds groter wordende Vredesleger.

Hoe mooi is dat om daarbij te horen en vanuit het Licht en de Liefde van je Hart te zien dat alles ineenstort om opnieuw Opgebouwd te worden door het Vredesleger.

Het bouwen van het Nieuwe Paradijs op Aarde loopt in gelijke Tred met het verdwijnen van de illusie.

En dat is wat jij en al je deeltjes doen, Bouwen aan een Nieuw Paradijs op Aarde en geloof Me, het Zegevieren is Allang in Volle Gang.

De Schepper van Al Wat Is

woensdag 19 december 2018

De Schepper - Van Min naar een Kruis


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Dierbaar kind, jij bent Mijn Alles, mijn Enig Kind. Innig Geliefd en Gekoesterd. Zoals jij is er geen ander en toch ben jij Een met Mij. Eenheid in Alles.

Toen jij als Jezus, jouw Broer in Eenheid op Aarde kwam, was de duisternis van de illusie in diepe vergetelheid begraven.

Jij kwam in de Horizontale Tijdlijn in de toen heersende duisternis op de Aarde. Maar jouw Verbondenheid met Mij maakte dat jij je medereizigers vanuit deze Verbondenheid kon laten Weten en laten Zien en Voelen, dat er niet alleen vergetelheid bestond, maar Onvoorwaardelijke Liefde als Kern in Alles.

Het werd door Enkelen Aangenomen als een Geloof en een Weten, het Lichtje was Ontstoken in het Hart. Maar de duisternis was erg zwaar om te doordringen. En velen werden boos en lieten hun afkeer blijken.

Maar door de Verbinding met de Liefde in jouw Hart en dus met Mij, kon jij niet wankelen. Jij bleef in Eenheid Doorgaan met het Verspreiden van de Zaadjes van het Licht en de Liefde.

Er was geen houden aan en de Kring van Licht en Liefde Groeide. Maar ook de ‘weerstand’ groeide.

Uiteindelijk ben jij Teruggekomen bij Mij. Maar niet voordat jij de Verticale Tijdlijn Geïnstalleerd had, die het Mogelijk maakte, het Constante Midden van het Kruis te kunnen Bezoeken en te gaan Beseffen dat het een Keuze was, die men kon Maken in elk Nu Moment.

Jij bent in Eenheid op Aarde geweest en hebt vanuit het Constante Midden van de Horizontale en de Verticale Tijdlijn Geleefd, te midden van de duisternis. Om te laten Zien, bij jouw Terugkeer naar Mij, dat er altijd een Keuze Bestaat.

En je hebt in Eenheid het Minnetje tot een Plusje gemaakt. Er zijn heel veel verhalen gemaakt omtrent een Kruisiging, maar het gaat uiteindelijk om de Symboliek, wat het hele Gebeuren Vertellen wil namelijk, dat het Lichtje in ieders Hart, hoe ver verstopt ook, weer de Keuze kon maken om Terug te Keren naar het Licht en de Liefde van het Hart Centrum, het Midden.

En als je dan kijkt, waar je nu in Uniekheid en Eenheid staat, dan heeft de Boodschap van het Heilige Plusje Voldaan en is nog steeds Bezig te Voldoen.

Alles gaat Samenvallen binnen de Uniekheid en Eenheid, van het Licht en de Liefde van het Hart en de Horizontale Tijdlijn zal verdwijnen. Ze zal in Liefde worden Opgenomen in de Waarheid dat Alleen en Uitsluitend Onvoorwaardelijke Liefde bestaat voor Eeuwig.

De Schepper van Al Wat Is

dinsdag 18 december 2018

De Schepper - Terugkeer naar de Liefde die jij Bent


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Kostbaar kind, eerst zien, dan geloven is een uitdrukking die door jou in veel gevallen nog wordt gebruikt.

Maar je geeft er wel mee aan, dat Geloven in jouw Visie niet als eerste staat.

Heel jammer, want als je Geloven op de eerste plaats zet, zal het Zien vanzelf volgen.

Tenminste als jij ervoor Kiest te Geloven in je Zelf en de Onvoorwaardelijke Liefde die jij Bent.

Geloven is voor jou iets anders, Gevoelsmatig, dan Vertrouwen. Maar is dat ook zo, of is het misschien een taal sprongetje in je taal.

De taal waarmee zo gemakkelijk iets verkeerd uitgelegd kan worden. In ieder geval in ieders Uniekheid weer een andere Gevoelsuiting naar voren kan brengen.

Jouw taal is hiervoor totaal ontoereikend. Wat komt eerst? Geloof of Vertrouwen?

Je mag Zeker Weten dat beide dezelfde Uitkomst brengen.

Jouw Terugkeer naar de Liefde die jij Bent.

Totaal Onweerlegbaar, dus maakt het niet zoveel uit, wat er voor jou het meest Resoneert in je Hart. Geloof of Vertrouwen. Het is beide belangrijk voor het Totale Ontwaken.

Als je Gelooft of Vertrouwd, of Beide kan ook, dan zul je met Zekerheid gaan Zien waar het jou naartoe Leidt.

Dus is de conclusie dat eerst zien dan geloven met zekerheid geen afstemming vanuit je Hart Centrum is, maar uit de illusie komt.

En het blijft een Keuze in hoeverre jij dit illusie-gezegde doortrekt in je Leven.

Want ook hier laat je dan Zien, hoe groot je Vertrouwen en Geloof Is in jouw Leven.

Kies je honderd procent, of een lager getal? Aan jou de Keus.
Uiteindelijk kom je toch terug bij de Terugkeer naar de Liefde die je Bent.
Op een duidelijke en gemakkelijke Wijze, of met allerlei omwegen.

Ik Houd toch wel van je in je Uniekheid naar Eenheid, maar je Keuzevrijheid is je Kompas.

De Schepper van Al Wat Is


maandag 17 december 2018

De Schepper - De tussenwereld


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Bijzonder kind, hoe Gemakkelijk zeg jij: ‘Ik hou van jou’!
En hoe Gemakkelijk zeg je dat tegen je Zelf, als je in de Spiegel naar je Zelf kijkt?

En als je het zegt, tegen wie dan ook: ‘Meen je het dan echt, of is het maar een cliché’?

Denk je erbij na, voordat je het zegt, of zeg je het omdat het Werkelijk Gevoeld en Gemeend is?

Dit zijn vragen, zonder een oordeel. Dus die kant ga het niet uit. Ik zou graag willen Aanvoeren, dat het vaak Gebruikt wordt als een ondoordacht iets. Waarbij je het Meent, maar in dat Moment Gedachteloos Bent.

Wat is ‘Houden van’? Heb je daar wel eens over nagedacht? Wat Betekent het voor jou, als je het zegt of als het Tegen je Gezegd wordt? Als jij het Uitspreekt, meen je het dan ook? En als het tegen je Gezegd wordt, Geloof je het dan ook?

Eigenlijk zijn het allemaal Vragen die Alleen in je Hart Centrum Beantwoord kunnen worden. Want Onvoorwaardelijke Liefde is wat jij Bent!

En toch gebeurt het regelmatig dat jouw Gevoel bij het uitspreken niet meegenomen wordt. En dat is het Moment, waar je Stil mag blijven Staan, zodat je de tijd krijgt om te gaan Voelen, wat je gaat Zeggen.

Het is niet de illusie waar je tijdens deze Momenten in zit, maar ook niet je Hart Centrum, want dan zou je Wel Voelen, wat je van Plan bent te gaan Zeggen.

Dus waar ben je dan? Ik noem het graag de ‘tussenwereld’!

Door gehaastheid, vinden dat je te veel te doen hebt, gepakt worden door het Leven en er niet meer bij Stil Staan. Het Stroomt niet meer want daar krijgt het niet de Kans voor.

Je Aandacht huppelt ergens Achteraan en je doet gewoon. En toch is het geen illusie, maar een niet Geïnteresseerdheid in je Zelf en dus ook niet in je medereiziger.

Hoe kan je hieruit komen, door te stoppen met ongeïnteresseerdheid, Stil te Staan bij wat je aan het Doen bent en de Keus maken het Synchroon te laten lopen. Het is en blijft een Keus lief kind.

De Schepper van Al wat Is

zaterdag 15 december 2018

De Schepper - Vrijheid van Keuze


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief Dierbaar kind, de Overgave aan de Stroom van het Leven kan heel benauwend zijn, want dat betekent Vertrouwen op Mij, dus op je Zelf en dat is (nog) steeds niet je sterkste kant.

En dat is best begrijpelijk vanwege jouw ervaringen vanuit de illusie, die zeer diepgeworteld zijn.

Maar je mag bedenken mijn lief kind, dat het een Keuze blijft en Kiezen verdrijft onzekerheid en ‘angst’. Mits je Kiest voor het Licht en de Liefde van je Hart Centrum.

Maak je een Keuze, in een Moment, die een volgend Moment niet meer goed voelt, Kies dan anders, want dat is immers de Vrijheid van Keuze en die heb jij altijd.

Je mag Nu Zeker Weten dat, als je Kiest vanuit het Licht en de Liefde van je Hart en er niet over gaat ‘denken’, dat je dus niets ‘fout’ kunt doen, omdat je altijd opnieuw kunt Kiezen.

Daar mag jij je Bewust van worden en maakt het allemaal gemakkelijker voor jou, maar ook de Verantwoordelijkheid vanuit Herkenning, groter. Wat dan weer de Bereidheid weergeeft om te Groeien.

Als je iets Herkent en Erkend, en het vervolgens negeert, zal dat een Ervaring brengen, die jou terugbrengt naar Herkenning en Erkenning.

Dus weer Bestaat er geen goed of fout, het is een continu Leerproces, waarin jij door jouw Keuzes bepaalt om iets gemakkelijker te laten Stromen of tegen de Stroom in te zwemmen.

Vast willen houden aan controle betekent Niet, dat je Mij negeert, want in je Hart kan Ik niet negeert worden. Maar jij kunt wel je Zelf negeren.

En dat doet pijn, je mag gaan Herkennen en Accepteren dat jij je Zelf deze pijn bezorgt en niet een medereiziger of een situatie buiten jou, of wat dan ook.

Ook daarin is Verantwoording nemen heel Belangrijk. Ik Houd Onvoorwaardelijk van jou, wat jij ook Besluit of doet, of niet doet, want Ik Weet waar jij vandaan komt en weet dat je maar een ‘gedachte’ bij Mij vandaan bent, ogenschijnlijk!

Want de Werkelijkheid kan niet Veranderd worden nog Genegeerd of verdraaid, ze Is wat ze Is voor Eeuwig en jij Bent daar een Deel van.

Je kunt er wel voor Kiezen, de Werkelijkheid te negeren, maar dat betekent niet, dat ze niet Bestaat.

Jij Bent en blijft en Bent altijd Geweest, Onvoorwaardelijke Liefde en dat Aanvaarden, Geloven en Aannemen is het enige dat jij hoeft te doen.

De Schepper van Al wat Is


vrijdag 14 december 2018

De Schepper - Illusie uitdagingen


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, wat Ik nog vaak bij jou in Uniekheid en Eenheid voel, is ‘weerstand’ tegen Verandering, voortkomend uit pure ‘angst’ voor het Onbekende en een diepgeworteld gevoel van ‘wantrouwen’!

Maar lief kind, hoe harder jij je verzet tegen Verandering, hoe langzamer het gaat en hoe langer jij In de Innerlijke Verandering zit.

Jij Verlangt ernaar om de illusie achter je te laten en dan steekt je ‘wantrouwen’ de kop op tegen het Onbekende en dat maakt, dat jij in de ‘angst’ voor Verandering blijft zitten!

En nu Ik dit in deze Boodschap aan je Aanreik, komt weer die Weerstand naar boven. Natuurlijk, lief kind, heb Jij de Keuze hoe en wat jij toelaat, of niet.

Maar deze Weerstand houd je tegen in plaats van dat het je Verder helpt en dat Verdien je niet.

En Keuzevrijheid blijf je houden, dat kan dus geen oorzaak zijn van de ‘weerstand’! Je mag daarom Bedenken lief kind, dat niet Ik jouw weerstand oproep, maar jij Zelf.

Ik Herinner jou graag eraan dat de weerstand die jij Voelt, bedoeld is (bewust of onbewust) om je Zelf als het ware te boycotten en het lijden van de illusie daardoor te verlengen.

En Ik weet dat je dit niet Verdient en dat je er niet Thuishoort en jouw diepste Verlangen is, naar de Thuiskomst in het Licht en de Liefde van je Hart Centrum.

Lief kind, je mag de weerstand Herkennen voor wat het is. En je Bereidheid om de oorzaak van deze weerstand te Laten Gaan, aan Ons geven en Vragen je te Helpen dit op te Ruimen.

En Ik kan je Verzekeren dat het niet terug komt, als je Bereidheid recht uit het Hartcentrum komt. Laat het dan met Liefde gaan en Besef dat het in de illusie geholpen heeft om te overleven, maar dat het Nu niet meer bij je past.

Hou van Mij, omdat Ik van jou Houd,

Vertrouw Mij, omdat Ik jou Vertrouw,

Respecteer Mij, omdat Ik jou Respecteer,

In Licht en Liefde, Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig.

De Schepper van Al Wat Is


woensdag 12 december 2018

De Schepper - Christus Bewustzijn


Lieve ogen die dit lezen,

Lief en bijzonder kind, de drie poten waarop alles staat bestaan uit:

Zeker Weten dat jij Onvoorwaardelijke Liefde Bent en niets minder,

Daardoor, door die Wetenschap Groeit jouw Bewustzijn steeds verder,

En tenslotte, gaat je Bewustzijn over naar Christusbewustzijn, wat gelijk staat aan Eenheid in Alles.

De Ene Poot kan niet zonder de andere en toch sla jij wel eens een Poot over, waardoor je weer terugkeert naar de eerste Poot, het Zekere Weten dat jij Onvoorwaardelijke Liefde Bent.

Door te Zeggen of je te Gedragen alsof je het Christusbewustzijn hebt Ontvangen en Begrepen, wil nog niet zeggen dat het in je Hartcentrum Begrepen is.

Je hebt het diepe Verlangen om het Christusbewustzijn te Zijn, de Eenheid ten volle te Ervaren in Alles.

Maar je Bent dan een beetje ongeduldig en ‘denkt’ (vaak onbewust), dat als je doet als of zal het wel snel worden Ervaren en Opgenomen.

Mis! Doen als of, maakt het niet sneller Beleefbaar, maar houd het juist tegen.

Want je valt steeds weer terug naar de eerste Poot, waar je dan weer teleurgesteld over bent en het spelletje begint opnieuw.

In de Eerste Plaats ben jij in jouw Uniekheid Onderdeel van Mijn Plan en daarom is het Belangrijk dat je Mijn Plan laat Stromen en laat Zijn, wat het is, Mijn Plan. En Mijn Plan is in Eenheid ook jouw Plan.

Daarin Bestaan geen vergissingen of is iets niet op tijd of misplaatst.

Het Is zoals het Is en jij zult als jij eraan toe bent, het Christusbewustzijn, de Eenheid in Alles, Ervaren en Doorvoelen.

Het heeft te maken met de herinnering dat je Alles bent, ook Christusbewustzijn.

En dat houdt in dat je Beseft, dat oordeel geheel verdwenen is, omdat je Weet, dat je in Uniekheid allemaal een deeltje Bent van het Geheel en dat daarop geen Uitzondering Bestaat.

Het betekent dat jij volledig Beseft en Weet, dat Onvoorwaardelijke Liefde het enige is dat Bestaat en de illusoire staat daar geen enkele invloed op heeft.

De Schepper van Al Wat Is
dinsdag 11 december 2018

De Schepper - Allesomvattende Vredesleger


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en heel Bijzonder kind, jij hebt Gekozen om de illusie te Ervaren, het afgescheidene zoals je weet.

Nu ben je bezig, uit de vergetelheid terug te keren naar de Herinnering van Licht en Liefde, dat wat je Bent in Uniekheid naar Eenheid voor Eeuwig.

En in de tussentijd zit een scala van boze dromen, gespeelde rollen, overlevingsstrategieën enzovoorts.

Toen jij Koos voor de Ervaring, zonder Mij verder te gaan, heb je er tevens voor Gekozen een Ervaring te ondergaan die je ver weg van de Herinnering van het Licht en de Liefde, die je Bent heeft gebracht.

Maar als jij de Herinnering stukje bij beetje Terugkrijgt, dan mag je Gaan Beseffen, wat jij Overwonnen hebt.

Jij hebt de tegenstellingen van de illusie opnieuw Samengevoegd, tot de Eenheid waar ze bij hoort.

Zonder jou, in Uniekheid en Eenheid was dit nooit Gelukt. Natuurlijk heb Ik je nooit in de steek gelaten, maar je Mijn vertrouwen Geschonken, via Keuzevrijheid, de Herinnering aan Het Licht en de Liefde van je Hart terug te Vinden.

Ik wist dat jou dat zou Lukken, en dat jij met Vlag en Wimpel de illusie terug zou Brengen naar het Licht en de Liefde, waar het Samengevoegd tot Licht en Liefde, Thuishoort. Niet als illusie, maar als Eenheid.

En deze Samenvoeging, naar Eenheid is Nu Bezig zich uit te Breiden.

Jij Mijn lief kind, hebt iets Bereikt en Samengevoegd, dat niets en niemand ooit Gedaan heeft in jouw Uniekheid en Eenheid.

Jij wordt erom op Handen Gedragen en Geëerd, want dit is nog nooit in de gehele Schepping Gebeurt en dat alles door jou in Uniekheid naar Eenheid.

Dit mag je Meenemen als de illusie volkomen verdwenen is en Samengevoegd met het Licht en de Liefde, omdat de sluier verdwenen is.

De Wijsheid en Ervaring neem je Mee en zal nooit meer van je zijde Wijken, want het hoort bij je Zijn, voor Eeuwig.

Niets en Niemand kan je deze Ervaring ooit afnemen, de Ascentie in een Lichaam. Eer je Zelf hierom, Omarm je Zelf en heb je Zelf Oneindig Lief om deze grootse Prestatie.

En al duurt het nog even, in tijd gezien, het is in Volle gang en voel je Fier en Krachtig en Dankbaar dat jij Vooroploopt in dit Allesomvattende Vredesleger.

De Schepper van Al wat Is

maandag 10 december 2018

De Schepper - Zaadjes Strooien


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, de Mogelijkheden die je hebt zijn Talloos. Jij kunt Alles als je in je Zelf en dus in Mij gelooft. Op je Zelf en dus Mij vertrouwd.

Jouw Licht en Liefde in je Hart Centrum kent geen limieten, grenzen, tegenstellingen maar uitsluitend Uniekheid in Licht en Liefde en Uniekheid in Eenheid.

Aan Licht en Liefde vanuit het Hart Centrum kunnen geen grenzen gesteld worden, want dit Licht en deze Liefde, die jij Bent is Grenzeloos, net als Ik en dus jij ook.

Als je dus tegenstellingen tegen komt, die niet bij je Zelf vandaan komen, dan weet je, dat je iemand tegenover je hebt, die nog Leeft en Dealt met tegenstellingen.

En dan ben jij er, met je Vreugde als of de Zon altijd Schijnt en nooit weggaat. En je laat dan Zien en Voelen en misschien ook wel Horen, waar je Staat en waarom jij Gelooft in het Licht en de Liefde die jij Bent.

En dat kan je medereiziger storen en dan zal hij/zij snel verdwijnen, vooral als je niet meegaat in deze tegenstellingen.

Maar lief kind, er is een Zaadje gelegd, die zijn Werk gaat doen. En dat is de Bedoeling. Jij hebt het Zaadje Gestrooid vanuit je Liefdevolle Hart en het zal Ontvangen worden, op de meest geschikte tijd voor de medereiziger.

Hoe Mooi is het dat je dat Kunt en Mag doen! Zonder je Zelf te verliezen in de ander. Helemaal je Zelf blijven, want dat Kun je.

Vanuit je hart Centrum Zaadjes Strooien over en door Moeder Aarde en Al Haar Leven.

En jij en al jouw deeltjes werken hier aan mee en laten hun Zaadjes achter. En dat is Samenwerking van de Hoogste Orde.

En jij huppelt Blij en Vrolijk verder, Wetende, dat jou Zaadjes in Vruchtbare Aarde Geland zijn.

Geniet, Dans, Zing, heb Plezier in Alles dat je doet en Hou van het Leven dat je in elk Moment Gegeven wordt.

Jij bent het Wonder dat Waarheid brengt aan iedere medereiziger die ervoor Open Staat.

De Schepper van Al wat Is

zaterdag 8 december 2018

De Schepper - Benamingen en Gezegden


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Onmisbaar kind, jij hebt voor alles op Moeder Aarde een benaming, je hebt vele gezegdes om iets weer te geven.

Jij zegt bijvoorbeeld: ‘Leven en laten leven’ en ‘Ieder zorgt voor zich en God voor ons allen’! En zo kun je er nog vele bedenken.

Er zit verschil tussen iets beleven of iets Ervaren. Als je iets beleeft, ga je naar de speeltuin of de kermis of je gaat naar een Musical of de film.

Dat beleef je, maar het is niet een Ervaring rijker, zoals jij ook vaak zegt. Je bent pas een Ervaring rijker, als je er Wijsheid uit gehaald hebt. Zodat de Ervaring zich niet hoeft te Herhalen.

In de illusie is leven, overleven, dat weet jij. En als jij deze overlevingservaringen doorhebt, ben je een Ervaring Rijker en heb je de Wijsheid eruit Gehaald.

En dan ga je Leven in plaats van overleven, omdat je weet, dat overleven herhaling betekent.

Dat geld ook voor bovengenoemde gezegdes. Leven en laten Leven is iets moois vanuit het Licht en de Liefde vanuit het Hart gezien. Van daaruit weet je, dat het Respect Betekent voor het Pad van je Medereiziger.

In de illusie wordt het vaak ondoordacht gebruikt, meer om een medereiziger terecht te wijzen, die het niet met je eens is. In alle gevallen wordt het niet gebruikt en begrepen zoals het bedoeld is.

‘Ieder zorgt voor zich en God voor ons allen’ is een typerend gezegde wat de overleving aangeeft die de illusie met zich meebrengt.

Wonend in je Hart Centrum Weet je, dat voor je Zelf Zorgen betekent, dat je voor het Grote Geheel Zorgt en Omgekeerd. En dat het nooit de bedoeling is te Zorgen voor wat en wie dan ook, ten koste van je Zelf.

Toch weet je, dat er door Mij voor jou Gezorgd wordt en dat het je aan Niets zal Ontbreken.

Een paradox, want het Geven van Ervaringen die jou uit de illusie leiden, horen daar ook bij en komen dus Voort uit Onvoorwaardelijke Liefde.

Het is en blijft Mijn Plan, dat ten uitvoer Gebracht wordt in elk Moment, maar jij blijft jouw Keuzevrijheid Houden in Alles.

Hieruit Ontstaat de Verantwoordelijkheid voor je Gedachten, Gevoelens, Woorden, Daden, Acties en Reacties.

Je gaat Beseffen dat jij het Bent die je Zelf in de vergetelheid heeft laten zakken en dat jij het Bent, die je Zelf, via jouw Keuzes, hier weer uit Leidt.

De Schepper van Al wat Is