Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

woensdag 19 december 2018

De Schepper - Van Min naar een Kruis


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Dierbaar kind, jij bent Mijn Alles, mijn Enig Kind. Innig Geliefd en Gekoesterd. Zoals jij is er geen ander en toch ben jij Een met Mij. Eenheid in Alles.

Toen jij als Jezus, jouw Broer in Eenheid op Aarde kwam, was de duisternis van de illusie in diepe vergetelheid begraven.

Jij kwam in de Horizontale Tijdlijn in de toen heersende duisternis op de Aarde. Maar jouw Verbondenheid met Mij maakte dat jij je medereizigers vanuit deze Verbondenheid kon laten Weten en laten Zien en Voelen, dat er niet alleen vergetelheid bestond, maar Onvoorwaardelijke Liefde als Kern in Alles.

Het werd door Enkelen Aangenomen als een Geloof en een Weten, het Lichtje was Ontstoken in het Hart. Maar de duisternis was erg zwaar om te doordringen. En velen werden boos en lieten hun afkeer blijken.

Maar door de Verbinding met de Liefde in jouw Hart en dus met Mij, kon jij niet wankelen. Jij bleef in Eenheid Doorgaan met het Verspreiden van de Zaadjes van het Licht en de Liefde.

Er was geen houden aan en de Kring van Licht en Liefde Groeide. Maar ook de ‘weerstand’ groeide.

Uiteindelijk ben jij Teruggekomen bij Mij. Maar niet voordat jij de Verticale Tijdlijn Geïnstalleerd had, die het Mogelijk maakte, het Constante Midden van het Kruis te kunnen Bezoeken en te gaan Beseffen dat het een Keuze was, die men kon Maken in elk Nu Moment.

Jij bent in Eenheid op Aarde geweest en hebt vanuit het Constante Midden van de Horizontale en de Verticale Tijdlijn Geleefd, te midden van de duisternis. Om te laten Zien, bij jouw Terugkeer naar Mij, dat er altijd een Keuze Bestaat.

En je hebt in Eenheid het Minnetje tot een Plusje gemaakt. Er zijn heel veel verhalen gemaakt omtrent een Kruisiging, maar het gaat uiteindelijk om de Symboliek, wat het hele Gebeuren Vertellen wil namelijk, dat het Lichtje in ieders Hart, hoe ver verstopt ook, weer de Keuze kon maken om Terug te Keren naar het Licht en de Liefde van het Hart Centrum, het Midden.

En als je dan kijkt, waar je nu in Uniekheid en Eenheid staat, dan heeft de Boodschap van het Heilige Plusje Voldaan en is nog steeds Bezig te Voldoen.

Alles gaat Samenvallen binnen de Uniekheid en Eenheid, van het Licht en de Liefde van het Hart en de Horizontale Tijdlijn zal verdwijnen. Ze zal in Liefde worden Opgenomen in de Waarheid dat Alleen en Uitsluitend Onvoorwaardelijke Liefde bestaat voor Eeuwig.

De Schepper van Al Wat Is

dinsdag 18 december 2018

De Schepper - Terugkeer naar de Liefde die jij Bent


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Kostbaar kind, eerst zien, dan geloven is een uitdrukking die door jou in veel gevallen nog wordt gebruikt.

Maar je geeft er wel mee aan, dat Geloven in jouw Visie niet als eerste staat.

Heel jammer, want als je Geloven op de eerste plaats zet, zal het Zien vanzelf volgen.

Tenminste als jij ervoor Kiest te Geloven in je Zelf en de Onvoorwaardelijke Liefde die jij Bent.

Geloven is voor jou iets anders, Gevoelsmatig, dan Vertrouwen. Maar is dat ook zo, of is het misschien een taal sprongetje in je taal.

De taal waarmee zo gemakkelijk iets verkeerd uitgelegd kan worden. In ieder geval in ieders Uniekheid weer een andere Gevoelsuiting naar voren kan brengen.

Jouw taal is hiervoor totaal ontoereikend. Wat komt eerst? Geloof of Vertrouwen?

Je mag Zeker Weten dat beide dezelfde Uitkomst brengen.

Jouw Terugkeer naar de Liefde die jij Bent.

Totaal Onweerlegbaar, dus maakt het niet zoveel uit, wat er voor jou het meest Resoneert in je Hart. Geloof of Vertrouwen. Het is beide belangrijk voor het Totale Ontwaken.

Als je Gelooft of Vertrouwd, of Beide kan ook, dan zul je met Zekerheid gaan Zien waar het jou naartoe Leidt.

Dus is de conclusie dat eerst zien dan geloven met zekerheid geen afstemming vanuit je Hart Centrum is, maar uit de illusie komt.

En het blijft een Keuze in hoeverre jij dit illusie-gezegde doortrekt in je Leven.

Want ook hier laat je dan Zien, hoe groot je Vertrouwen en Geloof Is in jouw Leven.

Kies je honderd procent, of een lager getal? Aan jou de Keus.
Uiteindelijk kom je toch terug bij de Terugkeer naar de Liefde die je Bent.
Op een duidelijke en gemakkelijke Wijze, of met allerlei omwegen.

Ik Houd toch wel van je in je Uniekheid naar Eenheid, maar je Keuzevrijheid is je Kompas.

De Schepper van Al Wat Is


maandag 17 december 2018

De Schepper - De tussenwereld


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Bijzonder kind, hoe Gemakkelijk zeg jij: ‘Ik hou van jou’!
En hoe Gemakkelijk zeg je dat tegen je Zelf, als je in de Spiegel naar je Zelf kijkt?

En als je het zegt, tegen wie dan ook: ‘Meen je het dan echt, of is het maar een cliché’?

Denk je erbij na, voordat je het zegt, of zeg je het omdat het Werkelijk Gevoeld en Gemeend is?

Dit zijn vragen, zonder een oordeel. Dus die kant ga het niet uit. Ik zou graag willen Aanvoeren, dat het vaak Gebruikt wordt als een ondoordacht iets. Waarbij je het Meent, maar in dat Moment Gedachteloos Bent.

Wat is ‘Houden van’? Heb je daar wel eens over nagedacht? Wat Betekent het voor jou, als je het zegt of als het Tegen je Gezegd wordt? Als jij het Uitspreekt, meen je het dan ook? En als het tegen je Gezegd wordt, Geloof je het dan ook?

Eigenlijk zijn het allemaal Vragen die Alleen in je Hart Centrum Beantwoord kunnen worden. Want Onvoorwaardelijke Liefde is wat jij Bent!

En toch gebeurt het regelmatig dat jouw Gevoel bij het uitspreken niet meegenomen wordt. En dat is het Moment, waar je Stil mag blijven Staan, zodat je de tijd krijgt om te gaan Voelen, wat je gaat Zeggen.

Het is niet de illusie waar je tijdens deze Momenten in zit, maar ook niet je Hart Centrum, want dan zou je Wel Voelen, wat je van Plan bent te gaan Zeggen.

Dus waar ben je dan? Ik noem het graag de ‘tussenwereld’!

Door gehaastheid, vinden dat je te veel te doen hebt, gepakt worden door het Leven en er niet meer bij Stil Staan. Het Stroomt niet meer want daar krijgt het niet de Kans voor.

Je Aandacht huppelt ergens Achteraan en je doet gewoon. En toch is het geen illusie, maar een niet Geïnteresseerdheid in je Zelf en dus ook niet in je medereiziger.

Hoe kan je hieruit komen, door te stoppen met ongeïnteresseerdheid, Stil te Staan bij wat je aan het Doen bent en de Keus maken het Synchroon te laten lopen. Het is en blijft een Keus lief kind.

De Schepper van Al wat Is

zaterdag 15 december 2018

De Schepper - Vrijheid van Keuze


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief Dierbaar kind, de Overgave aan de Stroom van het Leven kan heel benauwend zijn, want dat betekent Vertrouwen op Mij, dus op je Zelf en dat is (nog) steeds niet je sterkste kant.

En dat is best begrijpelijk vanwege jouw ervaringen vanuit de illusie, die zeer diepgeworteld zijn.

Maar je mag bedenken mijn lief kind, dat het een Keuze blijft en Kiezen verdrijft onzekerheid en ‘angst’. Mits je Kiest voor het Licht en de Liefde van je Hart Centrum.

Maak je een Keuze, in een Moment, die een volgend Moment niet meer goed voelt, Kies dan anders, want dat is immers de Vrijheid van Keuze en die heb jij altijd.

Je mag Nu Zeker Weten dat, als je Kiest vanuit het Licht en de Liefde van je Hart en er niet over gaat ‘denken’, dat je dus niets ‘fout’ kunt doen, omdat je altijd opnieuw kunt Kiezen.

Daar mag jij je Bewust van worden en maakt het allemaal gemakkelijker voor jou, maar ook de Verantwoordelijkheid vanuit Herkenning, groter. Wat dan weer de Bereidheid weergeeft om te Groeien.

Als je iets Herkent en Erkend, en het vervolgens negeert, zal dat een Ervaring brengen, die jou terugbrengt naar Herkenning en Erkenning.

Dus weer Bestaat er geen goed of fout, het is een continu Leerproces, waarin jij door jouw Keuzes bepaalt om iets gemakkelijker te laten Stromen of tegen de Stroom in te zwemmen.

Vast willen houden aan controle betekent Niet, dat je Mij negeert, want in je Hart kan Ik niet negeert worden. Maar jij kunt wel je Zelf negeren.

En dat doet pijn, je mag gaan Herkennen en Accepteren dat jij je Zelf deze pijn bezorgt en niet een medereiziger of een situatie buiten jou, of wat dan ook.

Ook daarin is Verantwoording nemen heel Belangrijk. Ik Houd Onvoorwaardelijk van jou, wat jij ook Besluit of doet, of niet doet, want Ik Weet waar jij vandaan komt en weet dat je maar een ‘gedachte’ bij Mij vandaan bent, ogenschijnlijk!

Want de Werkelijkheid kan niet Veranderd worden nog Genegeerd of verdraaid, ze Is wat ze Is voor Eeuwig en jij Bent daar een Deel van.

Je kunt er wel voor Kiezen, de Werkelijkheid te negeren, maar dat betekent niet, dat ze niet Bestaat.

Jij Bent en blijft en Bent altijd Geweest, Onvoorwaardelijke Liefde en dat Aanvaarden, Geloven en Aannemen is het enige dat jij hoeft te doen.

De Schepper van Al wat Is


vrijdag 14 december 2018

De Schepper - Illusie uitdagingen


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, wat Ik nog vaak bij jou in Uniekheid en Eenheid voel, is ‘weerstand’ tegen Verandering, voortkomend uit pure ‘angst’ voor het Onbekende en een diepgeworteld gevoel van ‘wantrouwen’!

Maar lief kind, hoe harder jij je verzet tegen Verandering, hoe langzamer het gaat en hoe langer jij In de Innerlijke Verandering zit.

Jij Verlangt ernaar om de illusie achter je te laten en dan steekt je ‘wantrouwen’ de kop op tegen het Onbekende en dat maakt, dat jij in de ‘angst’ voor Verandering blijft zitten!

En nu Ik dit in deze Boodschap aan je Aanreik, komt weer die Weerstand naar boven. Natuurlijk, lief kind, heb Jij de Keuze hoe en wat jij toelaat, of niet.

Maar deze Weerstand houd je tegen in plaats van dat het je Verder helpt en dat Verdien je niet.

En Keuzevrijheid blijf je houden, dat kan dus geen oorzaak zijn van de ‘weerstand’! Je mag daarom Bedenken lief kind, dat niet Ik jouw weerstand oproep, maar jij Zelf.

Ik Herinner jou graag eraan dat de weerstand die jij Voelt, bedoeld is (bewust of onbewust) om je Zelf als het ware te boycotten en het lijden van de illusie daardoor te verlengen.

En Ik weet dat je dit niet Verdient en dat je er niet Thuishoort en jouw diepste Verlangen is, naar de Thuiskomst in het Licht en de Liefde van je Hart Centrum.

Lief kind, je mag de weerstand Herkennen voor wat het is. En je Bereidheid om de oorzaak van deze weerstand te Laten Gaan, aan Ons geven en Vragen je te Helpen dit op te Ruimen.

En Ik kan je Verzekeren dat het niet terug komt, als je Bereidheid recht uit het Hartcentrum komt. Laat het dan met Liefde gaan en Besef dat het in de illusie geholpen heeft om te overleven, maar dat het Nu niet meer bij je past.

Hou van Mij, omdat Ik van jou Houd,

Vertrouw Mij, omdat Ik jou Vertrouw,

Respecteer Mij, omdat Ik jou Respecteer,

In Licht en Liefde, Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig.

De Schepper van Al Wat Is


woensdag 12 december 2018

De Schepper - Christus Bewustzijn


Lieve ogen die dit lezen,

Lief en bijzonder kind, de drie poten waarop alles staat bestaan uit:

Zeker Weten dat jij Onvoorwaardelijke Liefde Bent en niets minder,

Daardoor, door die Wetenschap Groeit jouw Bewustzijn steeds verder,

En tenslotte, gaat je Bewustzijn over naar Christusbewustzijn, wat gelijk staat aan Eenheid in Alles.

De Ene Poot kan niet zonder de andere en toch sla jij wel eens een Poot over, waardoor je weer terugkeert naar de eerste Poot, het Zekere Weten dat jij Onvoorwaardelijke Liefde Bent.

Door te Zeggen of je te Gedragen alsof je het Christusbewustzijn hebt Ontvangen en Begrepen, wil nog niet zeggen dat het in je Hartcentrum Begrepen is.

Je hebt het diepe Verlangen om het Christusbewustzijn te Zijn, de Eenheid ten volle te Ervaren in Alles.

Maar je Bent dan een beetje ongeduldig en ‘denkt’ (vaak onbewust), dat als je doet als of zal het wel snel worden Ervaren en Opgenomen.

Mis! Doen als of, maakt het niet sneller Beleefbaar, maar houd het juist tegen.

Want je valt steeds weer terug naar de eerste Poot, waar je dan weer teleurgesteld over bent en het spelletje begint opnieuw.

In de Eerste Plaats ben jij in jouw Uniekheid Onderdeel van Mijn Plan en daarom is het Belangrijk dat je Mijn Plan laat Stromen en laat Zijn, wat het is, Mijn Plan. En Mijn Plan is in Eenheid ook jouw Plan.

Daarin Bestaan geen vergissingen of is iets niet op tijd of misplaatst.

Het Is zoals het Is en jij zult als jij eraan toe bent, het Christusbewustzijn, de Eenheid in Alles, Ervaren en Doorvoelen.

Het heeft te maken met de herinnering dat je Alles bent, ook Christusbewustzijn.

En dat houdt in dat je Beseft, dat oordeel geheel verdwenen is, omdat je Weet, dat je in Uniekheid allemaal een deeltje Bent van het Geheel en dat daarop geen Uitzondering Bestaat.

Het betekent dat jij volledig Beseft en Weet, dat Onvoorwaardelijke Liefde het enige is dat Bestaat en de illusoire staat daar geen enkele invloed op heeft.

De Schepper van Al Wat Is
dinsdag 11 december 2018

De Schepper - Allesomvattende Vredesleger


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en heel Bijzonder kind, jij hebt Gekozen om de illusie te Ervaren, het afgescheidene zoals je weet.

Nu ben je bezig, uit de vergetelheid terug te keren naar de Herinnering van Licht en Liefde, dat wat je Bent in Uniekheid naar Eenheid voor Eeuwig.

En in de tussentijd zit een scala van boze dromen, gespeelde rollen, overlevingsstrategieën enzovoorts.

Toen jij Koos voor de Ervaring, zonder Mij verder te gaan, heb je er tevens voor Gekozen een Ervaring te ondergaan die je ver weg van de Herinnering van het Licht en de Liefde, die je Bent heeft gebracht.

Maar als jij de Herinnering stukje bij beetje Terugkrijgt, dan mag je Gaan Beseffen, wat jij Overwonnen hebt.

Jij hebt de tegenstellingen van de illusie opnieuw Samengevoegd, tot de Eenheid waar ze bij hoort.

Zonder jou, in Uniekheid en Eenheid was dit nooit Gelukt. Natuurlijk heb Ik je nooit in de steek gelaten, maar je Mijn vertrouwen Geschonken, via Keuzevrijheid, de Herinnering aan Het Licht en de Liefde van je Hart terug te Vinden.

Ik wist dat jou dat zou Lukken, en dat jij met Vlag en Wimpel de illusie terug zou Brengen naar het Licht en de Liefde, waar het Samengevoegd tot Licht en Liefde, Thuishoort. Niet als illusie, maar als Eenheid.

En deze Samenvoeging, naar Eenheid is Nu Bezig zich uit te Breiden.

Jij Mijn lief kind, hebt iets Bereikt en Samengevoegd, dat niets en niemand ooit Gedaan heeft in jouw Uniekheid en Eenheid.

Jij wordt erom op Handen Gedragen en Geëerd, want dit is nog nooit in de gehele Schepping Gebeurt en dat alles door jou in Uniekheid naar Eenheid.

Dit mag je Meenemen als de illusie volkomen verdwenen is en Samengevoegd met het Licht en de Liefde, omdat de sluier verdwenen is.

De Wijsheid en Ervaring neem je Mee en zal nooit meer van je zijde Wijken, want het hoort bij je Zijn, voor Eeuwig.

Niets en Niemand kan je deze Ervaring ooit afnemen, de Ascentie in een Lichaam. Eer je Zelf hierom, Omarm je Zelf en heb je Zelf Oneindig Lief om deze grootse Prestatie.

En al duurt het nog even, in tijd gezien, het is in Volle gang en voel je Fier en Krachtig en Dankbaar dat jij Vooroploopt in dit Allesomvattende Vredesleger.

De Schepper van Al wat Is

maandag 10 december 2018

De Schepper - Zaadjes Strooien


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, de Mogelijkheden die je hebt zijn Talloos. Jij kunt Alles als je in je Zelf en dus in Mij gelooft. Op je Zelf en dus Mij vertrouwd.

Jouw Licht en Liefde in je Hart Centrum kent geen limieten, grenzen, tegenstellingen maar uitsluitend Uniekheid in Licht en Liefde en Uniekheid in Eenheid.

Aan Licht en Liefde vanuit het Hart Centrum kunnen geen grenzen gesteld worden, want dit Licht en deze Liefde, die jij Bent is Grenzeloos, net als Ik en dus jij ook.

Als je dus tegenstellingen tegen komt, die niet bij je Zelf vandaan komen, dan weet je, dat je iemand tegenover je hebt, die nog Leeft en Dealt met tegenstellingen.

En dan ben jij er, met je Vreugde als of de Zon altijd Schijnt en nooit weggaat. En je laat dan Zien en Voelen en misschien ook wel Horen, waar je Staat en waarom jij Gelooft in het Licht en de Liefde die jij Bent.

En dat kan je medereiziger storen en dan zal hij/zij snel verdwijnen, vooral als je niet meegaat in deze tegenstellingen.

Maar lief kind, er is een Zaadje gelegd, die zijn Werk gaat doen. En dat is de Bedoeling. Jij hebt het Zaadje Gestrooid vanuit je Liefdevolle Hart en het zal Ontvangen worden, op de meest geschikte tijd voor de medereiziger.

Hoe Mooi is het dat je dat Kunt en Mag doen! Zonder je Zelf te verliezen in de ander. Helemaal je Zelf blijven, want dat Kun je.

Vanuit je hart Centrum Zaadjes Strooien over en door Moeder Aarde en Al Haar Leven.

En jij en al jouw deeltjes werken hier aan mee en laten hun Zaadjes achter. En dat is Samenwerking van de Hoogste Orde.

En jij huppelt Blij en Vrolijk verder, Wetende, dat jou Zaadjes in Vruchtbare Aarde Geland zijn.

Geniet, Dans, Zing, heb Plezier in Alles dat je doet en Hou van het Leven dat je in elk Moment Gegeven wordt.

Jij bent het Wonder dat Waarheid brengt aan iedere medereiziger die ervoor Open Staat.

De Schepper van Al wat Is

zaterdag 8 december 2018

De Schepper - Benamingen en Gezegden


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Onmisbaar kind, jij hebt voor alles op Moeder Aarde een benaming, je hebt vele gezegdes om iets weer te geven.

Jij zegt bijvoorbeeld: ‘Leven en laten leven’ en ‘Ieder zorgt voor zich en God voor ons allen’! En zo kun je er nog vele bedenken.

Er zit verschil tussen iets beleven of iets Ervaren. Als je iets beleeft, ga je naar de speeltuin of de kermis of je gaat naar een Musical of de film.

Dat beleef je, maar het is niet een Ervaring rijker, zoals jij ook vaak zegt. Je bent pas een Ervaring rijker, als je er Wijsheid uit gehaald hebt. Zodat de Ervaring zich niet hoeft te Herhalen.

In de illusie is leven, overleven, dat weet jij. En als jij deze overlevingservaringen doorhebt, ben je een Ervaring Rijker en heb je de Wijsheid eruit Gehaald.

En dan ga je Leven in plaats van overleven, omdat je weet, dat overleven herhaling betekent.

Dat geld ook voor bovengenoemde gezegdes. Leven en laten Leven is iets moois vanuit het Licht en de Liefde vanuit het Hart gezien. Van daaruit weet je, dat het Respect Betekent voor het Pad van je Medereiziger.

In de illusie wordt het vaak ondoordacht gebruikt, meer om een medereiziger terecht te wijzen, die het niet met je eens is. In alle gevallen wordt het niet gebruikt en begrepen zoals het bedoeld is.

‘Ieder zorgt voor zich en God voor ons allen’ is een typerend gezegde wat de overleving aangeeft die de illusie met zich meebrengt.

Wonend in je Hart Centrum Weet je, dat voor je Zelf Zorgen betekent, dat je voor het Grote Geheel Zorgt en Omgekeerd. En dat het nooit de bedoeling is te Zorgen voor wat en wie dan ook, ten koste van je Zelf.

Toch weet je, dat er door Mij voor jou Gezorgd wordt en dat het je aan Niets zal Ontbreken.

Een paradox, want het Geven van Ervaringen die jou uit de illusie leiden, horen daar ook bij en komen dus Voort uit Onvoorwaardelijke Liefde.

Het is en blijft Mijn Plan, dat ten uitvoer Gebracht wordt in elk Moment, maar jij blijft jouw Keuzevrijheid Houden in Alles.

Hieruit Ontstaat de Verantwoordelijkheid voor je Gedachten, Gevoelens, Woorden, Daden, Acties en Reacties.

Je gaat Beseffen dat jij het Bent die je Zelf in de vergetelheid heeft laten zakken en dat jij het Bent, die je Zelf, via jouw Keuzes, hier weer uit Leidt.

De Schepper van Al wat Is

vrijdag 7 december 2018

De Schepper - Weerspiegeling in en vanuit Alles


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief, Heilig kind, zoals alles wat jij ziet een Weerspiegeling is van je Zelf, je Goddelijke Zelf deeltje. Alles is een deel van jou en dus een Weerspiegeling.

Een boom, laat zijn weerspiegeling zien in het water. Glorieus en Majestueus en dat ben Jij. De boom is een deeltje van je Zelf, je Ik Ben….!

Zo ben jij in elk moment vanuit je geopende Hart, een deel van Alles wat jij Ziet en Ervaart. Je krijgt in elk Moment je Goddelijkheid Weerspiegelt van je Omgeving en deze Weerspiegeling Verspreid zich over Moeder Aarde en Al Haar Leven, in elk Moment van je Bestaan.

Het is Heilige Heling in elk Moment, niet alleen voor je Zelf, maar zeker ook voor het Grote Geheel. Jouw ‘Ik Ben….’ Heelt in elk Moment Alles in de Allesomvattende Liefde.

Je bent een Majestueuze en Prachtige en Goddelijke Weergave, Weerspiegeling van wie je Bent in elk Moment.

En door jouw Weerspiegeling zal de Weg voor velen een gemakkelijke Weg zijn, die jij Verlicht en Bereisd hebt en Geplaveid vanuit het Licht en de Liefde van jouw Hart in Uniekheid en Eenheid.

In elk Moment gebeurt dit! Waar jij je ook Bevindt of waarmee jij je ook Bezighoudt vanuit je Hart Centrum in elk Moment.

Je Goddelijke, Majestueuze Spiegeling is altijd bij je, want het is je ‘Ik Ben…’!!!

Jij Weerspiegelt je Goddelijkheid door alles en om alles heen, vanuit je Goddelijke Zijn.

Jij bent degene die jou hier Gebracht heeft en jij bent Degene die zich Zelf verder Brengt in de Herinnering van het Unieke Zijn in Eenheid en Eeuwigheid.

Niets of niemand kan daar ooit Verandering in Aanbrengen, want Goddelijkheid is niet aan Verandering onderhevig, alleen aan Eeuwige Evolutie. Alles is Volmaakt, Heel en Compleet tot in het Oneindige.

De Schepper van Al wat Is

donderdag 6 december 2018

De Schepper - Luisteren naar je lichaam

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Bijzonder fijngevoelig kind, wat een ongerustheid over je gezondheid. Veel pijn in je Lichaam, het vliegt heen en weer. Je gewrichten doen zeer, het vocht blijft in je benen en voeten zitten, je voelt je ziek, slaapt slecht of heel vast, hebt duizelingen en ga zo maar door.

Je weet lief kind, dat dit een hele sterke Energie maand is. Er gebeurt heel veel met en in je Lichaam. Jouw Geest kan het vaak nog net bijbenen, maar je Lichaam niet, je Celletjes hebben tijd nodig om deze sterke Energieën te Integreren.

Dat betekent goed Luisteren naar wat je Lichaam je Verteld. Je Lichaam Communiceert met je. Het laat je Weten wanneer het tijd wordt om een kleinigheidje te eten, veel Water te drinken, niet tegelijkertijd, maar wel Regelmatig.

Het Verteld je welk eten het Behoefte aan heeft, en de Hoeveelheid. Wanneer het tijd is om je Rust te nemen en wanneer het tijd is voor Activiteit. Hoe meer je dit Negeert, hoe minder goed jij je gaat Voelen. Het is een Keus.

Het gaat in deze niet om wat een ander vindt of doet, maar om wat voor jou goed is en goed Voelt.

Niemand weet beter wat het Allerbeste voor jou is dan jij Zelf, Luister dus en negeer geen Signalen.

Houd een bepaalde Klacht niet op te Bestaan, geef er dan Aandacht aan, je Lichaam wil je iets Vertellen. Luister en negeer het niet.

Duurt de Klacht voort, ga dan naar een dokter en laat het bekijken, maar in negen van de tien gevallen zal er niets gevonden worden.

Word er wel iets Vastgesteld, neem dan niet klakkeloos de Medicijnen aan die voorgeschreven worden, maar Raadpleeg eventueel een arts die naar het Geheel kijkt en niet alleen naar je Lichaam.

Je mag Zeker Weten lief kind, dat dit alles een Keus is en jij, als je goed naar je Hart Luistert elk Antwoord kunt Ontvangen, dat je nodig hebt en je mag Zeker Weten, dat angst van de illusie is en zeker geen Raadgever als het om je Lichaam gaat.

Er wordt Oneindig veel van je Gehouden en alle Hulp is Aanwezig voor jou als jij erom Vraagt.

Het is een kwestie van Vertrouwen en dan mag je Zeker Weten dat je Geleid wordt naar wat voor jou het Allerbeste is.

De Schepper van Al wat Is

woensdag 5 december 2018

De Schepper - Vliegen als een Adelaar


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, er wordt veel Beeldspraak gebruikt bij het duidelijk maken van Bedoelingen, waarvoor de taal niet toereikend is.

Zo wordt er gesproken over het Vliegen als een Adelaar, en dit dan te Visualiseren om hoog in je Energie te kunnen Verblijven.

Maar lang niet alle medereizigers kunnen Visualiseren, laat staan dat ze Weten wat het betekent.

Visualiseren is, je ogen sluiten, in dit geval een Adelaar met je Derde Oog zien Vliegen en je Zelf met deze Adelaar Identificeren.

Maar niet iedereen is (reeds) in staat met het Visualiseren dus het Zien van een Adelaar, die aan het Vliegen is, hoog in de Lucht`

Ben je (nog) niet in staat te Visualiseren, dan kun je het Vaak wel Voelen, met gesloten Ogen en dat is ook goed.

Er zijn zoveel Manieren om dit te doen, als er mensen zijn. In ieders Uniekheid, kan de Manier gevonden worden die bij je Past.

En denk erom, dat hierin geen goed of fout Bestaat. Dat lief kind, word nog té vaak gedaan.

Ook een Adelaar duikt wel eens naar beneden om een prooi van de grond te pakken, dat is zijn manier om aan voedsel te komen.

Je mag Zeker Weten lief kind, dat jij niet hoeft te duiken voor een prooi, want voor jou is er geen prooi, alleen maar Genieten van je Vlucht in volledige Vrijheid.

Een Adelaar is een Koninklijke Vogel en als dusdanig heeft hij zijn slaapplaats altijd hoog tegen een Berg, zodat niemand er bij kan. En hij volkomen Veilig is.

Verder heb je van Boven een Sprookjesachtig uitzicht over het Landschap, waar je van mag Genieten.

Jouw Dankbaarheid om zoveel Moois, kent geen Grenzen en het Licht en de Liefde in Uniekheid en Eenheid is Weergaloos.

Jouw Hart Centrum stroomt over van Licht en Liefde en je Geniet in elk Moment van je Vlucht en je veilige Thuishaven in je Hart Centrum.

De Schepper van Al wat Is

dinsdag 4 december 2018

De Schepper - Uniek Zijn


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief Dierbaar kind, wat is Uniekheid nou precies, hoor ik je vaak vragen.

Jij hebt jouw Uniekheid van Mij meegekregen, zodat je altijd Weet, dat jij als Enige deze bepaalde Uniekheid in je hebt.

In de illusie wordt deze Uniekheid niet vaak herkend nog erkend. Maar het zal je zijn opgevallen dat er medereizigers zijn met prachtige stemmen, of een talent voor schilderen en zo kun je nog veel meer bedenken.

In deze Incarnatie van jou en je medereizigers, ben je bezig je te Herinneren dat je Licht en Liefde Bent en daar hoort je Uniekheid bij.

Maar jouw Uniekheid is zo Verbonden met jouw Zijn, dat het je Paspoort is als het ware, met Licht en Liefde als Stempel, waar je ook naar toereist.

Het is je Blauwdruk, waarmee jij op Moeder Aarde, bewust of onbewust, je Bijdrage levert aan het mee Scheppen van de Nieuwe Aarde.

En zoals jij volgens jouw Blauwdruk werkt, zo werken al je medereizigers ook via hun Blauwdruk en hebben allemaal hun eigen eigen Paspoort.

En bij elke Liefdevolle Actie, Reactie of wat je ook doet vanuit het Licht en de Liefde van je Hart, komt er een Stempel als het ware, in je Paspoort, waardoor jouw Licht en Liefde vanuit je Hart, steeds Groter en Wijdser wordt.

Jij en al je medereizigers werken vanuit eigen Uniekheid en je kunt deze Uniekheid gebruiken bij de Keuzes die je maakt, want Uniekheid heeft een goed contact met je Intuïtie en deze Woont in het Licht en de Liefde van je Hart.

Het is een Onlosmakelijk deel van jou.

Het maakt dat je Zeker kunt Weten dat jouw Uniekheid van jou is en dat niemand anders deze Uniekheid ooit kan Gebruiken.

De Schepper van Al wat Iszaterdag 1 december 2018

De Schepper - Herhalende Herinnering


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en heel Bijzonder kind, het ‘denken’ met name het ‘piekeren’ is (nog) steeds iets wat jou vasthoudt.

Maar lief kind, je mag bedenken, wat heeft ‘piekeren’ jou tot nog toe opgeleverd? Niets, want het verandert niets en toch veranderen je ‘gedachten’ (gepieker) veel waar jij niet eens weet van hebt. Het heeft een enorme invloed op Alles, want je stuurt Energie in de vorm van ‘gepieker’ de ether in en jij weet, wat dit jou terugbrengt als een boemerang.

Juist! Nog meer ‘gepieker’ aangevuld met de Energie van ‘gepieker’ van medereizigers. En je gaat je steeds zwaarder voelen en schuldgevoel doet zijn intrede. En je maakt het je steeds ‘moeilijker’ om te stoppen met deze kettingreactie.

Jij Weet dat Dit is wat gebeurt met het ‘denken’ als Energie en toch is de verslaving nog groot. Het is als een vicieuze cirkel, waar je keer op keer, als gewoonte, je weer in begeeft.

Jij weet ook dat je alle Hulp vanuit het Licht krijgt om hier mee te stoppen en dat het gepaard gaat met vallen en Opstaan. Dus schuldgevoel is zeker niet op zijn plaats, hier.

Alertheid wel en de Bereidheid, aan Ons gegeven om dit alles Af te Geven, in het volste Vertrouwen dat je Geholpen wordt, Altijd!

Ik weet, dat het je kriegel maakt, steeds opnieuw dit te lezen of te horen, maar Herhaling in deze is erg Belangrijk, daar de sluier steeds Dunner wordt en jij steeds Dichter bij de Eeuwigheid komt, waar je Thuis is. In Uniekheid en Eenheid, vol Licht en Liefde.

Ik Houd Onvoorwaardelijk van jou en sta je met Mijn Energie bij, in alles wat je doet. Laat het Voortkomen uit Onvoorwaardelijke Goddelijke LiefdesEnergie, want dat is wat jij Bent.

De Schepper van Al wat Is