Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

zondag 30 september 2018

De Schepper - Bedachtzaamheid


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en bijzonder kind, Bedachtzaamheid is niet direct antwoorden, als er iets aan je verteld wordt. Het is iets wat je gaat Ontwikkelen als je dichter bij je Zelf komt, in je Hart Centrum.

Als een medereiziger iets aan je verteld en je bent al een antwoord aan het bedenken, tijdens het vertellen, luister je niet Echt.

Maar Bedachtzaamheid gaat nog een stukje verder en heeft ook te maken met wat jij, in elk gegeven Moment, met jouw medereiziger(s) zou wensen te delen.

Als je Bedachtzaam bent dan 'denk' je niet eerst na over hetgeen je wenst te delen, maar ben je met je Aandacht in je Hart en Luistert, naar hetgeen je Hart je Aanreikt om te delen.

En dat is Bedachtzaamheid. Naar je eigen Innerlijk Luisteren, je Centrum van Kracht, die jou de Wijsheid Aanreikt, waarop je kunt weergeven, wat je wenst te delen, heel duidelijk en Bedachtzaam.

Het geeft Innerlijke Rust en dat Straal je uit en dat geeft je weer de gelegenheid om op een Bedachtzame manier jouw Innerlijke Harts Wijsheid te delen.

Natuurlijk ken je het onderwerp wat je graag zou delen, maar je bent Bedachtzaam bezig als je niet elk woord van tevoren ‘bedenkt’, maar jouw Hart Wijsheid laat spreken. De woorden rollen dan als vanzelf naar buiten.

Het kan ook zijn dat een medereiziger je iets verteld. Je Luistert Aandachtig vanuit je Hart Centrum. En deelt dan vanuit jouw Hart Centrum en vanuit jouw Uniekheid, wat er Aangereikt wordt.

Je laat het Aangereikte, vanuit je Hart Centrum naar buiten Stromen, heel Bedachtzaam en Geconcentreerd. Het Stroomt naar buiten en je deelt het.

Je geeft de Regie van het hele gebeuren uit handen en er- en herkent je Hogere Zelf, dat deel van jou dat alles Weet!

Jou Hogere Zelf woont in je Hart Centrum, maar jij 'denkt' (nog) vaak, dat jij het alleen hebt te doen. En dat is niet het geval, jouw Hogere Zelf staat klaar, als jij je ervoor open stelt.

Bedachtzaamheid is er gewoon Zijn als je nodig bent, voor je Zelf of voor je medereiziger en daarin de Overgave aan je Hogere Zelf te brengen en te Aanvaarden. Heel Bedachtzaam de woorden naar buiten brengend die je Aangereikt worden.

De Schepper van Al wat Is

zaterdag 29 september 2018

De Schepper - Voorspellingen


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief, Welwillend en Prachtig kind, als er geprobeerd wordt het weer te voorspellen, dan blijft het een voorspelling.

Regen, zonneschijn, hagelbuien, onweer, sneeuw of welke atmosferische storingen ook, het valt niet te voorspellen, juist de naam ‘voorspelling’ geeft dit al aan.

Het is niet aan de medereiziger, aan te geven welk weer het gaat worden. Want het heeft met allerlei andere factoren te maken, die niet Waarneembaar zijn, maar wel Aanwezig.

In de eerste plaats heeft het te maken met de opruiming van de illusie, het ‘uitwerken’ ervan als je wilt.

En welk Karma er nog is op te ruimen van landen en zelfs continenten.
Ontstaan vanuit het collectieve geheugen van de illusie.

 Maar je mag Geloven dat welke rampen ook, te maken hebben met het afhandelen van Karma. Het negatieve 'denken' van het ‘Collectieve ondergrondse spel’, dat in veel gevallen (nog) ‘gespeeld’ wordt.

Maar het heeft Niets te maken met de Onvoorwaardelijke Liefde die In Alles is, de Liefdes Energie die overal doorheen Stroomt, omdat jij het in Uniekheid en Eenheid deelt, vanuit jouw Hart Centrum.

Ook heef het niets met Mij te maken. Ik heb niets te voorspellen.

Alleen de Zekerheid te geven, dat er uitsluitend Onvoorwaardelijke Liefde Bestaat, In en door Alles.

Mijn en dus ook jouw Zekerheid is de Onvoorwaardelijke Liefde vanuit het Licht en de Liefde in Eeuwigheid, want er Bestaat niets anders.

Voorspellingen die gedaan worden, over wat dan ook, zijn en blijven voorspellingen en zullen en kunnen nooit meer worden dan dat, het is en blijft illusie.

Jij mag doorvoelen dat jij (nog) vaak te veel waarde geeft aan voorspellingen in welke vorm dan ook.

De Onvoorwaardelijke Liefde die jij Bent, heeft geen voorspelling nodig.

Wel heb jij de behoefte om iets in woorden aan te geven, maar ook dat mag je laten gaan, want waar het werkelijk om gaat, de Onvoorwaardelijke Liefde, is niet te vangen in woorden.

Het kan alleen Ervaren en Doorvoeld worden in jouw Centrum van Kracht voor Eeuwig. Daar komt het vandaan en is Onuitputtelijk, want het is wat jij Bent.

Alles verloopt volgens Mijn Plan en dus ook volgens jouw Plan.

Alles is wat het Is en het Gaat zoals het Gaat. Alles is goed.

De Schepper van Al Wat Is.

vrijdag 28 september 2018

De Scheppers - Lichtwerkers

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Wijs Lichtwezen, jij bent een mens in een lichaam, die van een verdichte Energie, bezig is over te gaan naar Licht Energie, een Lichtlichaam dus.

Aan het begin der tijden, na jouw Keus om een ervaring op te doen, zonder de Herinnering aan Mij, ben je steeds dieper gezakt in de vergetelheid.

Ik heb jouw Keuze Gerespecteerd en jouw Levenslichtje, het nooit te verbreken Lijntje met Mij, binnen in jou laten voortbestaan. Jouw de illusie gegeven om je Spel te spelen en je daarbij de Keuzevrijheid meegegeven.

In de Zekerheid dat jij jou weg terug naar de Onvoorwaardelijke Liefde die jij was, bent en altijd zult Zijn, zou vinden. Nooit heb ik jou ook maar een Moment uit het oog verloren, mijn Dierbaar kind.

Hoe zou dat ook kunnen, want jij bent uit Mijn Energie van Liefde voortgekomen. Het Onverbrekelijke Lijntje in de vorm van het Lichtje van Onvoorwaardelijke Liefde in jou, dat nooit kon, kan en zal doven. Er Bestaat alleen maar Liefde. En jij bent daar geen Moment van gescheiden geweest.

Daarom zijn zelfs de diepste slapers in Wezen, Lichtwezens. En zo Ervaar ik jou en ken ik jou en al wat leeft op Moeder Aarde in het Licht en de Liefde die zij Zijn en jij Bent, in Uniekheid en Eenheid.

Als dit Lijntje er niet zou zijn, zou jij in Uniekheid en Eenheid geen Bestaan hebben en dat is onmogelijk.

Jij bent in jouw Uniekheid bij de Herinnering Thuisgekomen in je Hart. En jij weet in jouw Uniekheid, dat jij Liefde Bent.

En dan, vanaf dat jouw Hart zich opent, maak jij, bewust of onbewust, de Keus om je te gaan houden aan de afspraken die jij, voor je Incarnatie hebt gemaakt.

Als Uniek Lichtwerker het Licht en de Liefde te Verspreiden die jij Zelf in Herinnering terug hebt. Jij gaat jouw Taak op jouw Unieke Wijze vervullen.

Jij bent in Uniekheid en Eenheid een Lichtwerker en dat zijn er velen, die allemaal op eigen Unieke Wijze hun Taak op Aarde vervullen.

Daarom is Respect voor alle Paden heel belangrijk, want er zijn hierin zoveel Paden als er mensen zijn op Moeder Aarde.
Er zijn geen verschillen in Lichtwerk alleen Unieke Wijzen om ze te Verspreiden. Verschil is illusie, Uniekheid is Eenheid en Samenwerking.

Geen hoger of lager, of meer of minder, of gelijk of ongelijk en ga zo maar door, dat is allemaal illusie.

Samenwerking, luisteren naar elkaar, zonder onderbreking, voelen wat er met jouw Unieke Hart Resoneert.

Je hebt alle Hulp vanuit het Licht, dus je mag stoppen met ego- spelletjes en de Keus maken van je Zelf te Houden en te Respecteren en te Accepteren zoals jij Bent in jouw Uniekheid.

Want vanuit daar ontstaat de Eenheid, waar Respect, Acceptatie, Liefde voor Alles wat Is dus voor elkaar een Zekerheid is voor Eeuwig.

De Schepper van Al Wat Is

donderdag 27 september 2018

De Schepper - Een duidelijke Keus


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief bijzonder kind, jij bent op weg om terug te keren naar het Licht en de Liefde en de Herinnering, dat jij dat Bent in Uniekheid en Eenheid, want er Bestaat niets anders.

Maar in de illusie hoorde je 'denken' (ego) bij het overleven. Dus alles wat jij jezelf hebt ‘aangeleerd’ om te overleven is voortgekomen uit jouw ‘denken’!

En het 'denken' is waar jij je achter hebt leren verstoppen. Maar vooral nu jij Verantwoording mag gaan nemen voor je ‘denken’ krijg je er de meeste moeite mee.

Net alsof je een kind iets verbiedt en hij/zij het dan als een uitdaging ziet om het toch te willen ontdekken.

En ja, het vereist Moed en je mag Mij geloven als Ik zeg, dat Moed een Voortvloeisel is van het Licht en de Liefde, die jij Bent. Er is Moed in Overvloed, om je 'denken' te kunnen Meesteren.

Maar het vergt discipline van jou. Telkens als jij iets negatiefs 'denkt' over je Zelf of over een situatie waarin je verkeert, wat niet in overeenstemming is met het Licht en de Liefde die jij bent, mag jij je Zelf eraan Herinneren dat je Licht en Liefde BENT in Uniekheid en Eenheid.

Zet er een Positieve Gedachte tegenover, dan blokkeer je als het ware, de vorige gedachte.

Maar wees vooral alert op je ‘gedachten’, heel gedisciplineerd.

Maak je Zelf wakker voor het feit, dat jij jezelf voortdurend naar beneden haalt, kleineert, wilt dat je anders bent zoals je bent en wat dies al niet meer zij.

Jij bent niet jouw 'denken' laat dat een Feit voor je zijn. En Niets wat het 'denken' je vertelt over je Zelf, wat minder is dan Puur Liefde en Licht in Eenheid, hoef jij te Accepteren lief kind.

Je kunt 'denken' dat lukt me niet, maar dan ga je voorbij aan de Moed en de Kracht in het Centrum van je Hart.
Dit zal je helpen, om in Licht en Liefde deze ‘gedachten’ om te zetten.

Jij bent de baas in jouw Unieke Leven en jij hebt van Mij alle Gereedschappen meegekregen om Alles in je leven aan te kunnen.

Dus mag je Bedenken lief kind, als jij je Focus erop legt, dat het dien overeenkomstig zal Veranderen.

Zet elke morgen de Intentie, de gehele dag door opnieuw, in Licht en Liefde met je Zelf om te gaan en dus Liefdevolle Gedachten te hebben over je Zelf en je neemt je voor alleen Liefdevolle Gedachten toe te laten.

'Proberen' werkt niet, dat is uitstel, gewoon dóén! Uiteindelijk zal jouw Keuze zijn vruchten afwerpen.

Er wordt Oneindig veel van je Gehouden, Houd ook van je Zelf.

De schepper van Al Wat Is

woensdag 26 september 2018

De Schepper - Illusie versus Eeuwigheid


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Liefdevol Kind, er wordt vaak de ‘brandende’ illusie vraag gesteld:

‘Als er een God bestaat, waarom is er dan zoveel ellende op aarde’?

En ook jij, mijn lief kind, hebt wel eens dat jij je dat afvraagt, maar jij Weet dan heel Snel hoe het zit.

Deze vraag komt uit de illusie, de illusie heeft geen fundament van Onvoorwaardelijke Liefde, de Energie die uit Mij Voortvloeit. De illusie is op zand gebouwd.

Jij hebt, in Eenheid en Uniekheid, het besluit genomen de afgescheidenheid van Mij te ervaren. Dit werd de illusie, met het overleven in plaats van leven.

De illusie staat voor het grote toneelspel, waarin jij alle rollen hebt vertolkt die jij nodig had te spelen in jouw Uniekheid. Overlevingsmechanismen werden gebouwd door jou in Uniekheid en Eenheid.

Verdeel en Heers was het motto. Als ik het heb, kun jij het niet hebben.

Overheersing en onderdanigheid. Oorlog op Vrede en dan weer oorlog en dat is de trend die voor millennia geheerst heeft.

Het kleine Liefdeslichtje, binnen in jou is er altijd geweest, anders zou je niet hebben kunnen bestaan. De Keuzevrijheid maakte dat jij steeds opnieuw, kon kiezen, tussen Licht of donker.

Hoe zou je Licht kunnen herkennen als je het donker niet ervaren had. Hoe zou je wit hebben kunnen kiezen, als je zwart niet had leren kennen.

Dat heeft de illusie allemaal voor je gedaan, je via de Keuzevrijheid geholpen de weg naar de Innerlijke Liefde en het Licht van je Hart Thuis terug te vinden.

Maar jij hebt deze illusie in Uniekheid en Eenheid, gebouwd en zijn bestaan gegeven.

Je bent zover in de vergetelheid gezakt, dat je ‘dacht’ dat er niets anders bestond dan dit horrorverhaal, met de steeds terugkerende ellende.

Maar beseffen dat jij in Uniekheid en Eenheid de geweldige ontwerper en bouwer bent van deze illusoire, dus onechte wereld, deed je niet.
Totdat jij je bewust ging worden, in jouw Uniekheid, van je Keuzes en het Lichtje in jouw binnenste begon op te vlammen. En de Thuisreis begon.

Maar geen enkel stukje van deze illusoire nachtmerrie heeft ook maar iets te maken met Mij. Mijn Energie van Liefde kent de illusie niet en weet dat ze in jouw verbeelding bestaat.

Maar Nu ben je Thuis bij de Herinnering dat jij Onvoorwaardelijke Liefde Bent.

En jij in Uniekheid en Eenheid, die daarin vooroploopt, mag en heeft de verantwoordelijkheid om deze Onvoorwaardelijke Liefde te Verspreiden.

Daarvoor ben jij in Uniekheid en Eenheid op Moeder Aarde.

En de slapers, wiens Hart (nog) gesloten is, vragen zich af, waar er dan een God is en waarom deze niets doet?

En Geloof Me, alleen en uitsluitend Onvoorwaardelijke Liefde is daarop het antwoord en dan zullen ook deze slapers de weg naar Herinnering bewandelen en zich hun Keuzevrijheid Herinneren.

Wat zij doen is hun eigen pijn projecteren op het ‘onderwerp’ waarvan ze ‘zeggen’ en ‘denken’ er niet in te Geloven.

Er Bestaat uitsluitend Onvoorwaardelijke Liefde en dat is wat jij in Uniekheid en Eenheid Bent. Al het andere is illusoir.

De Schepper van Al Wat Is
maandag 24 september 2018

De Schepper - Onvoorwaardelijk Vertrouwen


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief Bijzonder Kind, door de verschillende Rotatie van de Energieën die er in elk moment rondgaan, kun je behoorlijk duizelig worden.

Er kunnen griepverschijnselen optreden, die geen griep zijn, maar jouw lichaam heeft een heleboel op te nemen en te integreren.

Maar jij mag Geloven dat jij niet meer Energie krijgt doorgegeven als jouw lichaam aankan, alles loopt volgens Plan en alles wordt Geleid. Het is wat het is.

En wat je enorm Blij mag maken is, dat jij in Uniekheid en Eenheid deze Verhogingen en Wervelingen als het ware, hebt aangevraagd.

Het kan veel ongemakken veroorzaken, maar laat het komen en Accepteer dat Rust in deze, heel belangrijk is.

Blijf in het Centrum van je Hart, waar het evenwicht het grootst is, want het is het Midden, de Kern, waar jouw Liefde en Licht Zorg voor jou draagt.

Maak je wereldje kleiner dan het is en blijf dicht bij je Zelf. Straal je Licht en Liefde voortdurend rond vanaf de Innerlijke Plaats in je Hart, je Centrum van Kracht en Vertrouw dat je dit niet alleen doorleeft, maar dat al je medereizigers op eigen Unieke wijze, dit ook doorleven.

Alles is goed. Alles is EEN. Heb Vertrouwen. Het is Wat het Is en het Gaat zoals het Gaat.

De Schepper van Al wat Is

zondag 23 september 2018

De Schepper - Schuld opgenomen in Totale Onschuld


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Innig Geliefd, Totaal Onschuldig Kind, vertel Mij, hoe jij in Uniekheid en Eenheid schuldig zou kunnen Zijn?

Kom in je Hart Centrum en Communiceer met Mij over jouw vermeende schuld. Laat Mij weten, waar deze ‘overtuiging’, (want dat is het) vandaan komt.

Jij bent er helemaal aan toe om de Inzichten hierover, die al een Eeuwigheid voor je klaarliggen, te Ontvangen in je Herinnering.

Schuld is van de illusie en ontstaan tijdens een kort oponthoud in een waanzinnige illusoire omgeving, illusie genaamd.

Maar dat wil niet zeggen, dat het waarheid is. Jij Weet dat jij niet van de illusie bent. En dus ook niet jouw illusoire waanzinnige ‘beelden’ die je daar in jouw boze droom, bent gaan bouwen.

Jij bent uit deze kortstondige nachtmerrie Ontwaakt en vaak nog in de war.

Wat je ook hebt als je uit een nachtmerrie ontwaakt, in je slaap. Ook dan kun je niet onmiddellijk herkennen dat het maar ‘een nachtmerrie ‘is.

Zo is het ook met het Ontwaken uit de nachtmerrie die de naam ‘illusie’ draagt.

Jij bent in Werkelijkheid nooit bij Mij vandaan geweest, maar geheel Onschuldig opgenomen gebleven in de Eeuwigheid.

En deze drempel mag je Nu overgaan, je mag de Stap zetten over dit steeds meer verlaagde Drempeltje.

En je zult Ontdekken dat de Deur naar de Eeuwigheid Altijd Open is geweest, want er is geen slot te bekennen.

Jij bent het Zelf die je Zelf klein hebt gehouden, die jouw Ruimte heeft beperkt.

Dit mag jij je Realiseren en in je Opnemen. Alle oponthoud zit in de Energie van je ‘denken’ waarmee jij je Zelf enorm beperkt en klein houdt.

Jouw Onschuld maakt, bij het Accepteren van de Realisatie dat dit Waarheid is voor Eeuwig, dat jouw eigen ‘opgelegde schuld’ wordt opgenomen in jouw Onschuld.

En als jij de Keuze gaat maken, zal dit Alles aan jou Gegeven worden in Onvoorwaardelijke Liefde, in Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig.

De Schepper van Al Wat Is

zaterdag 22 september 2018

De Schepper - Ziek zijn


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief, gevoelig kind, vele van je medereizigers zijn ziek en misschien jij ook lief kind. Ziekte kent vele variaties. Ziek zijn is en blijft van de illusie.

Van heel ernstig, vanuit de illusie gezegd en bekeken, naar chronisch. Geestelijk of lichamelijk.

In de eerste plaats lief kind, als jij langdurige klachten hebt, is het goed een arts te bezoeken. Het beste is een arts, die naar de gehele mens kijkt en niet alleen maar een lichaam onderzoekt. Luister daarbij goed naar Intuïtie in je Hart.

Maar niet om de verantwoordelijkheid bij de arts te leggen, maar om vanuit eigen Verantwoordelijkheid je te laten nakijken door iemand die een beetje meer kennis heeft over het menselijk lichaam en de diepere Geestelijke oorzaken en haar werking.

En het kan je de Geruststelling geven die je net even nodig hebt, dat er niets aan de hand is.

Het kan ook zijn dat de arts het verstandig vindt de klacht(en) verder te onderzoeken.

Maar je mag altijd Zeker Weten, wat de uitslag ook is, dat jij uiteindelijk de Keuze hebt wat je toelaat of niet.

Vaak zie ik gebeuren dat de angst zijn intrede doet bij een 'ziekte' die, volgens de arts die het ontdekt, levensbedreigend is.

Behalve dat de arts Mijn plek niet kan innemen, door jou te vertellen, wat je hebt te doen en te verwachten, is het van groot Belang dat jij je mag Realiseren, dat jouw angst bestaat uit 'angst voor de dood' maar meestal is de 'angst voor lijden' de grootste angst.

Ik kan je, voor zover jij Verkiest ervoor Open te gaan staan, zeggen dat 'dood' niet bestaat en dat weet jij eigenlijk wel, maar je bent in eerste instantie van slag door de, voor jou, niet zo prettige boodschap.

Angst voor lijden brengt lijden lief kind en dat weet jij ook.
Kom naar Mij lief kind, keer naar Binnen en vertel me over je angsten en alles wat je bezighoudt, maar dan ook werkelijk Alles.

Doe alsof Ik naast je zit en in zekere zin is dat ook zo, jij kunt het alleen (nog) niet zien. Wij zijn EEN Energieveld.

Vertel Me Alles en Ik zal naar je Luisteren en het van je schouders nemen en je Rust Schenken, broodnodige Rust, die zal maken dat, wat er ook gebeurt, je Zeker Weet, dat je altijd Veilig bent.

En dat je Zekerheid zult vinden in: 'Elke Hand die me Aanraakt, is een Helende Hand'!

En vanuit deze Rust, zul jij je Keuzes maken die horen bij jouw Uniekheid. Je zult je Veilig en Geborgen Voelen. 

“Elke Hand die me Aanraakt is een Helende Hand’, zal je de Vrede Geven en je mag het zo vaak Gebruiken als het Goed voor je Voelt.

Het kan gebeuren dat je medicatie nodig hebt, tijdelijk, maar dat is goed.

Je zult Weten wanneer het genoeg is geweest, want je verblijft in de Rust van je Hart en weet, dat je altijd Veilig en Geborgen bent in Mijn Energie.

Maak je Keuzes vanuit je Hart en niet vanuit de angst. Want angst vermeerdert als Energie naar nog meer angst en dat Verdien je niet.

‘Elke Hand die me Aanraakt is een Helende Hand’!

De Schepper van Al Wat Isvrijdag 21 september 2018

De Schepper - Van Onvolmaaktheid naar Volmaaktheid


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief Wondermooi kind, wat ben jij Mooi en Sterk en Veerkrachtig.

Jij Zelf hebt ervoor Gekozen de illusie te ervaren en dus hoe het zou zijn, zonder mij te Zijn.

Daaruit is de Onvolmaaktheid ontstaan, de Onechtheid, waarvan jij, in de vergetelheid van jouw levens, bent gaan ‘denken’, dat er alleen deze illusie, onechtheid, bestond.

Jij hebt de Keuzevrijheid meegekregen en het kleine Vlammetje, diep binnen in jou verstopt. Dit Vlammetje wat bij Herinnering weer zou opvlammen.

Dit vlammetje heeft gezorgd dat jij, in jouw onechte bestaan, zou Blijven Bestaan. En dit vlammetje heb jij meegekregen van Mij om samen met je Keuzevrijheid de Eeuwige Waarheid van wie en wat je bent, terug te Herinneren.

Er Bestaat uitsluitend Onvoorwaardelijke Liefde en jij bent door dit Vlammetje in jou, met Mij Verbonden Gebleven. Anders was jouw Bestaan niet verzekerd geweest.

Maar hoe zou Ik jou in de steek kunnen laten als jij uit Mijn Liefdesenergie bent voortgekomen? Dat is onmogelijk!

Alles waaruit Mijn Energie Bestaat, is ook in jou Aanwezig. Maar je bent het vergeten, tijdelijk, bij het ervaren van de ‘onechtheid, de illusie.

Je bent Nu bezig, in Uniekheid en Eenheid, terug te keren naar de Herinnering, dat je nooit bij Mij vandaan bent geweest.

Maar om je dat te kunnen Herinneren, heb je de Onvolmaaktheid nodig om tot Volmaaktheid terug te keren.

Alles te samen Ben jij in jouw Uniekheid en in je Eenheid voor Eeuwig.

Je hebt het nodig te her- en erkennen dat de onechtheid van de illusie je heeft teruggebracht naar de Herinnering van de Onvoorwaardelijke Liefde die jij Bent.

En waar kom je vandaan? Vanuit de Onvolmaakte Volmaaktheid van de illusie naar de Eeuwigheid, waar het opgenomen zal worden in de Eeuwigheid.
De Schepper van Al Wat Is

donderdag 20 september 2018

Poort naar de Eeuwige Herinnering


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en bijzonder kind, het kan maar zo ineens gebeuren dat jij je eenzaam voelt, zelfs in een ruimte waar veel medereizigers zijn.

Het is geen prettig Gevoel en het zet je aan het 'denken' waarom jij dit Gevoel, zo plotseling kunt hebben.

Er is uiteraard een ‘gedachte’ aan vooraf gegaan, die je niet als dusdanig hebt herkend en waaruit dit Gevoel van eenzaamheid en kilte is ontstaan.

Je hebt het dus Zelf laten ontstaan, door even je Verbinding met de Liefde en het Licht van je Hart te laten gaan.

Maar het laat je ontredderd voelen en geïsoleerd, niet meer in Contact met je Zelf en dus ook niet meer met je Hart Thuis.

Om uit deze impasse van eenzaamheid te geraken is niet gemakkelijk, vanwege de Intensiteit van het Gevoel.

En toch ken je, in Uniekheid en Eenheid, dit Gevoel van complete Isolatie.

Vanuit de illusie zou je het snel verstoppen door je Zelf met van alles en nog wat, bezig te houden. Onder het tapijt vegen dus.

Maar je bent nú niet meer van de illusie en bent eigenlijk bezig om 'verstoppen' niet meer te gebruiken in je leven. En dat is mooi en goed.

Maar daardoor is de ontreddering van het Gevoel van eenzaamheid des te groter!

Of kan het zijn, dat jij er teveel aan en in gaat hangen en het daarmee groter maakt dan het is?

Het is en blijft lief kind, een illusie gevoel, door jouw Uniekheid gekleurd.

Als je dat feit tot je door laat dringen, zal het gemakkelijker worden, terug te keren naar het Licht en de Liefde van je Hart, waar je Thuis is.

Jij bent niet jouw eenzaamheid, maar je mag Accepteren, dat het gevoel je wel plotseling kan overvallen.

Het is jouw Uniekheid die maakt hoe het Voelt voor jou en hoe je ermee omgaat, welke Keuze je maakt vanuit jouw Uniekheid.

Als het voor jou te ingrijpend voelt, vraag om Hulp aan het Licht op jouw Unieke Wijze en je zult geholpen worden de weg naar het Licht en de Liefde van je Hart voor je te Zien en te Gaan.

Jij bent Licht en Liefde en jouw Hart Centrum bevat de Poort naar de Eeuwigheid, waar Onvoorwaardelijke Liefde Bestaat, er is niets anders.

Je bent uit Mijn Energie van Onvoorwaardelijke Liefde voortgekomen. Dat is Herinnering voor Eeuwig in Eenheid.

De Schepper van Al wat is

woensdag 19 september 2018

De Schepper - Zeker Weten en Begrijpen


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief Begrijpend kind, de illusie is geweest, het begint af te brokkelen, omdat jij in Uniekheid Eenheid ervoor hebt Gekozen, je niet langer voor de gek te laten houden of te laten onderdrukken.

Je neemt in Uniekheid en Eenheid Verantwoording voor je Zelf en het leven in de illusie, wat je achter je hebt gelaten, zodat het in Licht en Liefde hernieuwd Opgenomen kan worden.

Dat betekent, dat aandacht schenken aan alles wat geen fundament heeft van Onvoorwaardelijke Liefde heeft, het in stand houdt. En dat is de illusie grotendeels.

Ondergrondse activiteiten komen aan het Licht door het Vele Licht dat er vanuit jouw Hart Licht in Uniekheid en Eenheid wordt uitgezonden.

Het wordt door de Violette Vlam Geïdentificeerd, Getransmuteerd en teruggebracht tot de Uiteindelijke Goddelijke Perfectie, onder de Bezielende Leiding van Meester Saint Germain.

Dat betekent, geen herdenking aan iets uit het verleden, want herdenking is aandacht.

Het Bewustzijn van jou in Uniekheid en Eenheid is dusdanig gegroeid, dat je kunt en mag Begrijpen, dat aandacht Energie is.

Dus mag je bedenken dat als je bijvoorbeeld 9 – 11 herdenkt, met de bedoeling dat het zich niet mag herhalen, dat het Energie geven is aan iets, waar je niets meer aan kunt veranderen.

Het is gebeurd en er is een enorme Saamhorigheid en intens veel Licht en Licht en Liefde door ontstaan, wat je in Uniekheid heel Blij kan maken, want er is dus ook iets Positiefs uit ontstaan.

Ik hoor je nu denken: 'En de slachtoffers dan, die mag je toch wel gedenken'?

Deze slachtoffers hebben hun Leven gegeven, volgens Contract, en hebben daar mee, onder anderen, meegewerkt om de Saamhorigheid en de Liefde en het Licht te helpen Ontstaan.

Bovendien zijn ze heel Liefdevol bij Ons opgenomen en Werken nu vanuit het Licht mee, om jou in Uniekheid en Eenheid te helpen het Nieuwe Paradijs op Moeder Aarde te brengen.

Zelfs het verdriet van de nabestaanden, was onderdeel van Mijn Plan en zij begrijpen en zien dat Nu ook.

Herdenking is dus totaal overbodig en je mag in Uniekheid en Eenheid ervoor Kiezen, het verleden (illusie) niet meer naar de toekomst te halen in het Nu lief kind.

Eer de Zielen die dit hebben mogelijk gemaakt, dat deze Saamhorigheid, die ongekend was, tot stand kon komen.

Eer de nabestaanden die dit mochten gaan Begrijpen en verder konden gaan met het Leven te Beleven.

De Schepper van Al wat Is

dinsdag 18 september 2018

De Schepper - De Energieën

 

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Bijzonder en Dierbaar kind, waarom maak jij je zo verschrikkelijk druk over de binnen komende Energieën, die jij ook nog eens allerlei benamingen geeft, zodat het 'lijkt' alsof er verschil in zit.

Geloof me, lief kind dat het verschil zit in de Sterkte van de Energieën, maar Energie is Energie, welke benaming jij er ook aan geeft.

Als je Hart is geopend kun je deze binnen komende Energieën Voelen en je Lichaam reageert erop, waardoor jij het gaat Ervaren als iets waarvan je 'last' hebt.

Maar mijn lief kind, hoe sterk de Energieën ook zijn, ze zijn om je te Helpen en op te tillen naar minimaal de Vijfde Dimensie.

En daar mag jij je over Verheugen in plaats van erover te 'denken' dat het je eigenlijk veel te zwaar wordt, of je er last van hebt, of wat je nog meer kunt 'bedenken' afgaande op wat erover doorgegeven wordt.

Jij bent Uniek, lief kind, en deze Uniekheid maakt, dat jij het op jouw Unieke wijze Ervaart en dat kan onmogelijk voor al je deeltjes en medereizigers hetzelfde zijn.

Waar zou anders jouw Uniekheid blijven. Het is voor jouw Uniekheid op maat gesneden.

Dus vergelijken heeft hierin geen enkele zin. Jij mag het voor jou Accepteren zoals het gaat en komt. Inclusief jouw Lichamelijke Reacties en wat er naar boven komt, alsnog, uit je Celletjes vanuit een diep verleden.

Jij mag het laten gebeuren en de Bereidheid blijven Voelen en afgeven om het te laten Zijn en je zult merken, dat 'Bereidheid' de sleutel is.

Je ongerust maken, of angstig bij Lichamelijke Reacties, of wat dies meer zij, houd vast wat je mag laten Zijn. Vraag om Hulp als het je even iets teveel wordt, op jouw Unieke Wijze en je wordt Geholpen, dat Verzeker Ik je.

Er zijn zoveel Lichamelijke en Emotionele manieren van Reageren op de sterke Energieën, als er deeltjes en medereizigers zijn, dat mag je bedenken.

Jij bent en blijft in deze Uniek en jij hebt de Keuze wederom, hoe jij met deze Energieën omgaat.

Je kunt 'denken: “Wat is dit toch zwaar”! Of je kunt je vol Blijdschap over de Verhoging in elk moment Verheugen en het laten komen, zoals het voor jou komt.

Het is niet om je te plagen, maar voor je Hoogste Goed en volgens Mijn Plan, dus ook jouw Plan, heb dus Vertrouwen lief kind.

Alles Is wat het Is en Alles gaat zoals het gaat, daarin bestaan geen Fouten.

De Schepper van Al wat Is

maandag 17 september 2018

De Schepper - Jij bent een Wonder

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Wonderlijk kind, een gezegde bij jou op Moeder Aarde is:
‘De wonderen zijn de wereld nog niet uit’!

En dat zijn ze zeker niet. Het is zelfs zo dat Moeder Aarde een Wonder is.

Moeder Aarde heeft Bewust Gekozen ervoor jou in Uniekheid en Eenheid te Zijn, toen jij de Keus maakte in Uniekheid en Eenheid, de afgescheidenheid van Mij te Ervaren, de illusie dus.

Haar Liefdeslichtje is blijven branden net als het Liefdeslichtje in jou, in Uniekheid en Eenheid.

In het Grote Plan is Moeder Aarde als Planeet met de Vrijheid van Keuze, met jou meegegaan om er voor jou te Zijn als jij deze Ervaring onderging.

Ook jij hebt van Mij de Keuze Vrijheid meegekregen. En omdat jij door Mijn Energie Geschapen bent, heb jij ook alles meegekregen wat Ik Vertegenwoordig. Zo ook de Scheppingskracht.

Maar jij zakte in de vergetelheid die hoort bij afgescheidenheid, maar behield je Scheppingskracht en ging deze (onbewust) ‘tegen’ je Zelf gebruiken en dat werd overleven.

En alle overlevingsmechanismen in de vele levens die je in de illusie geleefd hebt, gingen tegen je werken.

Moeder Aarde heeft zich mee bewogen met jou, in Uniekheid en Eenheid en heeft ook veel overleeft en geleden, onder wat haar allemaal is aangedaan.

Hoe Wonderlijk is dit, dat zij dit heeft doorstaan, niet door jou in Uniekheid en Eenheid, maar met jou. Welk een Wonder is dat.

En welk een Wonder ben jij, dat je de illusie zo goed als Gemeesterd hebt. Door je Keuzes te maken, die jouw Kracht bezaten, ontstonden de Wonderen. En zij brachten jou en Moeder Aarde verder op het Pad van Evolutie.

Uiteindelijk hebben jouw Keuzes in Uniekheid en Eenheid Thuisgebracht, in het Licht en de Liefde van je Hart.

Maar jij bent het in jouw Uniekheid, die in de illusie voor opsplitsing van jouw Uniekheid in deeltjes heeft gezorgd.
En daarom is het belangrijk dat jij, die je Hart geopend hebt, het Licht en de Liefde die zich daar bevindt uitzend naar alle deeltjes, zodat deze ook kunnen terug keren naar het Hart en het Openen voor de Liefde die ook zij Zijn.

En elke Opening van het Hart van een deeltje, is een Wonder bewerkstelligt door het Wonder dat jij Bent en Doorgeeft.

Alles is een Wonder, omdat jij een Wonder Bent en jij het je Herinnert, maar ook alle deeltjes zonder een geopend Hart zijn Wonderen (onbewust).

Alles is een Wonder, want Alles heeft het Goddelijke Lichtvlammetje in zich en dat is een Wonder. Er Bestaan alleen maar Wonderen, want de Onvoorwaardelijke Liefde Is het Wonder. En dit heeft Alles in zich.

En de Hele Schepping zal dat Bewustzijn voor Eeuwig in Eenheid Herinneren.

De Schepper van Al Wat Iszaterdag 15 september 2018

De Schepper - Jouw Unieke Wijsheid

 

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Geliefd kind, als jij het woord 'oppositie' hoort, denk jij vaak aan politiek en zoals je weet is politiek een 'ego-spelletje'!

Toch kan 'oppositie' , mits op een Eerlijke manier gebruikt, ook leiden tot het wakker schudden van gesloten Harten.

Is het dan eigenlijk nog wel 'oppositie'? Of word het dan misschien meer samenwerking (coalitie) om Harten te raken?

Jij mag bedenken dat tegenstellingen, zoals 'oppositie' en 'coalitie, ook op een Positieve manier gebruikt kunnen worden.

Niet als tegenstellingen maar als Samenwerkingen. En zo kan het met veel tegenstellingen uit de illusie gaan, dat ze omgekeerd kunnen worden, naar het Positieve gebruik.

Dan word het een soort overstap, omdat de gehele Weg naar de Terugkeer van de Herkenning van het Licht en de Liefde die je Bent, vaak net iets te groot kan zijn.

Het klinkt ingewikkelder dan het is lief kind. Wanneer jij blijft hangen in, toch weer, discussie, dan kan het Helpen om te bedenken dat Begrip, Respect en Samenwerking belangrijker kan zijn dan gelijk halen.

Ook al weet je dat het Licht en de Liefde die jij in je Uniekheid Bent, je juist daardoor laat weten dat voor je medereiziger hetzelfde geld.

Dat schept begrip vanuit Uniekheid en Eenheid en ontneemt je de behoefte om op het betreffende onderwerp verder te gaan. Het maakt de stap kleiner, en de behoefte tot Samenwerking groter.

Je geeft jezelf de Kans, om het grotere plaatje te zien, waarin je Wijsheid zich bevind, die daardoor de gelegenheid krijgt, zich uit te breiden.

En dit geld ook voor je medereiziger, doordat jij deze Kans ook aan je medereiziger geeft in Uniekheid en Eenheid.

Hierdoor groeit het Respect en de Onvoorwaardelijke Liefde voor je medereiziger en dus ook voor je Zelf, zonder dat het gelijk willen hebben op de voorgrond komt te staan. En Dan Ontstaat het Is Wat Het Is in Uniekheid en Eenheid en Liefde en Licht en Wijsheid.

De Schepper van Al wat Is

donderdag 13 september 2018

De Schepper - Jouw Chakra's en Aura


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief Bijzonder kind, als jouw Hart eenmaal geopend is kun je niet meer terug en je Hart sluiten.

Bij de opening is het gebeurt, dat je, bewust of soms (nog) onbewust, hebt Gekozen, je eigen Unieke Pad te gaan volgen.

Je gaat vele Herinneringen krijgen, wanneer jij eraan toe bent en elke Herinnering brengt je een stukje verder in je Bewustwordingsproces.

Je gaat Beseffen dat jij Uniek Bent en dat jij een Keuzevrijheid hebt, die jij mag gaan gebruiken. Waardoor jij je Bewust gaat worden, welke Keuzes niet en welke Keuzes wel bij je Uniekheid passen. En je gaat Beseffen, dat je altijd opnieuw je Keuze kunt maken, voor een andere richting in jouw Leven.

Langzamerhand, in jouw eigen Unieke Tempo, Besef je dat jij door het Maken van Bewuste Keuzes jij je eigen Leven gaat Beleven.

En zo Groei je verder in je eigen Tempo en met gebruikmaking van je eigen Unieke keuzevrijheid. Je Kiest steeds duidelijker voor het Licht en de Liefde van je Hart en Beseft dat het je Thuis is, waar je Vandaan komt en weer naar Terugkeert. Naar de Onvoorwaardelijke Liefde die jij Bent, was en zult Blijven.

De Energieverhogingen komen naar je toe in een jasje die jouw past. En zal je helpen het nodige aan oud zeer te laten gaan. En je Vrijheidsgevoel wordt steeds groter en duidelijker.

Je Lichaamscelletjes vullen zich steeds meer met het Licht en de Liefde van je Hart, naarmate jij, in jouw Uniekheid meer laat gaan van de illusie.

Je Celletjes worden daardoor steeds Lichter, je voedingspatroon gaat veranderen, samen met je Lichaam, jouw Huisje waarin je woont tijdens je Reis op Moeder Aarde.

Ook je Chakra’s en je Aura bestaan uit Celletjes, Atomen en sub Atomen en naarmate jij verder gaat in het laten gaan van alles wat geen Fundament heeft van Onvoorwaardelijke Liefde, worden ook zij Opgeschoond, als het ware.

Het is niet iets, wat jij bewust hoeft te doen, het hoort bij het Opschonen van je Lichaam. Je mag er natuurlijk voor Kiezen om eraan mee te helpen, want die Vrijheid heb je, maar Ik kan je verzekeren dat de Opschoning van je Celletjes en het Lichter en Lichter worden van je Lichaam vanzelf je Chakra’s en je Aura meenemen.

Ik weet, dat het Vertrouwen hierin (nog) niet zo groot is, maar ik daag je uit je Vertrouwen hierin een Kans te geven. Mijn Plan, wat ook jouw Plan is, kent geen Fouten en vergeet dus ook geen Chakra’s en Aura.

Laat het Stromen en Vertrouw op Ons Plan, wat voor jouw Uniekheid op maat gesneden is.

De Schepper van Al Wat Is

woensdag 12 september 2018

De Schepper - Het Absolute Nulpunt

 

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief Dierbaar kind, jij kunt in elk Moment Kiezen je in je Absolute Nulpunt te begeven. Wat is het Spirituele Nulpunt?

Het is het Begin der Tijden, toen was er het Nulpunt, het Energiepunt van Liefde waaruit jij in Eenheid bent Geschapen. En hebt Gekozen om te Ervaren hoe het zou zijn, zonder Mij te zijn en dus te Leven.

Zoals je hebt mogen Ervaren is daardoor het 'overleven' ontstaan en het afgescheiden zijn van het Licht en de Liefde, waardoor tegenstellingen en de illusie ontstaan is.

Tenminste, zo heb jij in Uniekheid en Eenheid Gekozen afgescheidenheid te Ervaren en daardoor totale vergetelheid.

Maar vergetelheid wil niet zeggen, dat het totaal afwezig is, maar dat het totaal 'vergeten' is. Het Lichtje van de Liefde is altijd in jou blijven bestaan en dus ook het Nulpunt.

Het Nulpunt heeft geen begin en einde en toch is het Alles dat IS.

Het Nulpunt bevindt zich in en door Alles en is het Spirituele Midden van Alles.

In het Midden, het Nulpunt dus, heerst en is de Eeuwigheid, waarvoor geen enkele menselijke benaming bestaat die er maar naar KAN verwijzen. Dus houden we het erop dat het Nulpunt in Eeuwigheid Is.

Jouw Nulpunt in je Lichaam bevindt zich in het Centrum van je Hart. Daar waar het Licht en de Liefde zich voor jou ontsluit als zijnde Alles wat IS, het Nulpunt, de Uniekheid in Eenheid in Eeuwigheid.

Het Midden van je Lichaam, het Hartchakra, Groen van kleur, de kleur van Heelheid en Eeuwigheid en het Nulpunt.

Als je naar Vrede en Rust verlangd, na hectische Momenten in de illusie, zoek dan het Midden, in je Hart, daar bevindt zich de Energie van Liefde, het Begin, het Nulpunt.

Elke Cel in je lichaam heeft in het Midden een Nulpunt. Elk Atoom en Sub Atoom heeft in het Midden een Nulpunt. Alle Celletjes, Atomen en Sub Atomen zijn drukdoende, zich terug naar hun Nulpunt van Zelfheling te begeven.

Zo heeft alles in de illusie een Nulpunt, ook al is dit Nulpunt niet zichtbaar, maar uiteindelijk zal alles tot Rust komen in het Nulpunt.

Zo keer ook jij, in Uniekheid en Eenheid, terug naar het Nulpunt, waar alles voor Eeuwig vanuit het Nulpunt zal verder Evolueren.

De Schepper van Al Wat Is

dinsdag 11 september 2018

De Schepper - Volmaaktheid

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, hoe zou Ik Volmaakt kunnen zijn en jij niet.

Ik Schep uitsluitend Volmaaktheid en jij bent de Kroon op Mijn Schepping.

In jou herken Ik Mijzelf en door deze Volmaakte herkenning, weet jij wie en wat je bent voor Eeuwig. Mijn geliefde kind in Eenheid.

Volmaaktheid is wat jij bent, daar kan niets aan veranderd worden, wel ontkent of (nog) niet Herkend. Dat verandert niets aan de Waarheid, dat jij Volmaakt bent.

En toch twijfel jij nog, of bijvoorbeeld, het gefluister in je oor geen verbeelding is. En de Dromen, die jij hebt, misschien toch gewoon dromen zijn.

Mijn lief kind, niemand kan jou het Geloof en het Vertrouwen schenken, dat maakt, dat het Zeker Weten zijn Intrede doet.

Jij bent de enige die jouw Vertrouwen in je Hart kunt terug Herinneren, want het is en blijft een Keus.

Niet aan het Licht, of gefluister in jouw oor, of je Dromen. Nee, jij Zelf Bent je Vertrouwen, jij Bent het Licht, jij Bent de Liefde, jij Bent jouw Dromen.

Jij Bent welke Engel dan ook, jij Bent elke Verrezen Meester, jij Bent elke Gids, jij Bent elk Hoger Lichtwezen en het Bevind zich in jou, dus alles wat zich in je bevindt, ben jij, alles is een Deeltje van jou.

De Eenheid in Uniekheid maakt dat jij in Verbinding bent met elk Wezen in het Licht. Jij hebt misschien nog bepaalde Ervaringen van Zijn te Meesteren en dan stijg je op naar de volgende Dimensie.

Maar in elke Dimensie, van hoog naar laag, bevind zich een Deeltje van jou, die je elke benaming kunt geven die voor jou goed voelt, als je dit Deeltje maar Erkend.

En zolang jij (nog) onder de sluier bent van de illusie, zul je deze Deeltjes (nog) niet helemaal Herkennen, maar je kunt er wel voor Kiezen ze te Erkennen als zijnde een Deel van wie je bent voor Eeuwig.

In de Eeuwigheid bestaat geen hoger of lager, of meer of minder, er is alleen Eenheid in alles en die Eenheid ben jij.

Elk Hoger Lichtwezen of Engel of Verrezen Meester heeft het Pad bewandelt van het Meesteren en bevind zich dus in de bijpassende Dimensie. Maar het is en blijft een Deeltje van je in Eenheid voor Eeuwig.

De Waardering en de Bewondering van het Ascenderen in een Lichaam, wat jij, in jouw Uniekheid doorloopt, is enorm en je wordt op Handen Gedragen.

De Hulp voor jou, mits je erom vraagt, is Eindeloos.

De Schepper van Al wat is