Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

vrijdag 31 augustus 2018

De Schepper - De Eindeloze Zegeviering

 

Lieve ogen die dit lezen,

Lief en Wijs kind, jij weet, dat alles in de illusie als afscheiding een voorspelbare uitslag geeft.

Jij weet, dat de afscheiding in de illusie staat voor steeds en voortdurende oorlogen, rampen enz. die voortkomen uit intolerantie, slecht naar elkaar luisteren, niet bereid compromissen te sluiten, macht verwerven enzovoorts.

De Eenheid is in de illusie Nooit ergens in te vinden, wanneer het gaat om (nog) gesloten Harten. Terwijl het Lichtje van de Liefde, diep binnenin steeds blijft branden.

Want het is een Lichtje van Onvoorwaardelijke Liefde en omdat alleen Onvoorwaardelijke Liefde Bestaat, kan dit Lichtje Nooit gedoofd worden.

Het wordt niet als dusdanig gekend, waardoor de Keuze om het te gaan Herkennen (nog) niet gemaakt kan worden. Dus worden Keuzes gemaakt vanuit overleving, wat in afgescheidenheid heel normaal is.

En wie is beter in staat om dit Diep verborgen Lichtje aan te steken?

Jij…. die in het Licht en de Liefde van je Hart woont en die ervoor Gekozen heeft deze Liefde vanuit het Licht in Alle Omstandigheden, vanuit eigen Uniekheid, te Verspreiden.

En met jou Uniekheid komen Samen Alle Uniekheden wiens Hart geopend is,
in Eenheid, om als één Grote Hart Liefdes Vlam, Moeder Aarde en al haar Leven, te Overspoelen en te Doorstromen met Licht en Liefde.

En geen enkel Lichtje, hoe diep verstopt ook, kan hierdoor onaangeroerd blijven. Wel kan er de Keus gemaakt worden om zich ertegen te verzetten, om welke reden dan ook, maar het wordt aangeraakt door de Onvoorwaardelijke Liefde.

Het is niet aan jou, hierover en over welke Keuze dan ook, een oordeel te geven, want jij gaat vol Liefde en Vuur en Extase en Enthousiasme door met de Verspreiding, in Uniekheid en Eenheid.

Je blijft doorgaan, vol Onvoorwaardelijke Liefdesenergie, deze te laten Stromen om en door en over Moeder Aarde en al haar Leven. Want vanuit het Licht en de Liefde van je Hart, komt er nooit geen einde aan deze Stroom.

Ze is Eindeloos, omdat Onvoorwaardelijke Liefde altijd Eindeloos is, want iets anders Bestaat er niet, dat is pure illusie.

Uiteindelijk zal elk Lichtje beroerd worden en aangestoken door de Onvoorwaardelijke Liefde en het Hart zal zich Openen, in Uniekheid.

En de Eindeloosheid van de Onvoorwaardelijke Liefde zegeviert over de Voorspelbaarheid van de illusie. Dankzij jou in Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig.

De Schepper van Al Wat Is


donderdag 30 augustus 2018

De Schepper - De Universele Wetten


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Wijs kind, er zijn Aardse Wetten, waar jij aan hebt te voldoen, mits ze niet gericht zijn op onderdrukking in welke vorm dan ook.

Maar er zijn ook Spirituele Wetten, waaraan jij hebt te voldoen. Sterker nog, de Spirituele Wetten staan ver boven de Wetten van de Aarde.

Het zijn de Wetten van het Universum waar de Wetten van de Aarde onder vallen.

De Wetten van de Aarde zijn gemaakt voor de illusie en door mensen hand. Ze verschillen in de verschillende landen en soms zelfs plaatsen.

De Wetten van het Universum zijn Absoluut en Vast en zullen nooit veranderen, want ze zijn door Mij geschapen voor de Eeuwigheid.

En ze zijn geschapen vanuit de Liefdesenergie die Ik ben. En jij die bezig bent te Ontwaken, zult de Wetten leren kennen bij volledige Ontwaking, of je neemt deze Kennis van de Universele Wetten nu al tot je. Het is een Keus, maar een Keus die veel kan vergemakkelijken.

Deze Wetten hebben Pure Onvoorwaardelijke Liefde als Fundament en hebben als Doel aan te geven, wie en wat je bent en waar jij je in het Geheel bevind.

En hoe meer je Ontwaakt, hoe beter jij ze als vanzelf gaat Naleven. Ze kennen geen dwang, maar je kunt er niet omheen, want jij Bent die Wetten. Ze zijn en passen als een heerlijk ruimvallend kledingstuk.

Als jij ze nú tot je neemt, dan is het leren. Als je in het Licht en de Liefde van je Hart woont, dan is het de Wetten Beleven en Doorvoelen.

Er bestaan goede boeken over, luister naar je Hart als je de Keus zou gaan maken om ze te lezen en tot je te nemen.

Deze Wetten zijn de lijm die álles samen Verbindt in Eenheid.

Jij bent in Eenheid bezig terug te keren, naar de Herinnering, dat je Onvoorwaardelijke Liefde Bent, altijd geweest Bent en tot in Eeuwigheid zult Zijn.

De Schepper van Al wat is

woensdag 29 augustus 2018

De Schepper - Jouw Uniekheid


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Wonderbaarlijk kind, hoe Mooi ben jij in jouw Uniekheid. Hoe Wonderschoon en Perfect, Heel en Compleet.

Alleen de illusie, de boze droom, het dramaspel, kan jou (nog) de ‘overtuiging’ proberen op te dringen dat jij verre van Perfect, eel en CompleetHHHeel
Heel en Compleet bent.

Maar in de eerste plaats ben jij niet meer van de illusie, die jas is je veel te klein geworden.

In de tweede plaats is jouw Uniekheidsjas ook te klein geworden. Jij bent gegroeid en als je het goed in voelt, dan kun je dat niet ontkennen lief kind.
Er is een nieuwe Uniekheidsjas voor jouw Ontstaan, of in de maak.

Jij weet, dat jouw Uniekheid, door Mij aan jou meegegeven, toe jij de Keuze maakte de afscheiding te ervaren, Jouw Uniekheid was, is en zal blijven.

Zolang jij jouw Reis naar de Eeuwigheid als Herinnering maakt, zul jij de tijd en dus de illusie die de tijd nodig heeft, blijven ervaren.

Alles wat in de illusie aan overleving en overtuiging enzovoorts is aangeleerd, heeft de ‘tijd’ nodig om het te Overwinnen.

Jij weet, dat jij uit vele, eigenlijk alle deeltjes Bestaat, die allemaal op eigen Unieke Wijze de Weg naar hun Hart Thuis terugvinden. Met gebruikmaking van eigen Unieke Keuzes en in eigen Tempo.

En jij hebt maar 1 deeltje waar jij de Verantwoording voor hebt te dragen en dat is je eigen Unieke Uniekheid.

Jij woont in je Hart Thuis of hebt misschien net jouw Unieke Hart geopend, feit is dat jij met Jouw Uniekheid iets hebt te Geven, wat niemand anders kan Leveren, alleen jij. En dat is jouw Unieke Zijn.

Voor het Scheppen van het Nieuwe Paradijs op Moeder Aarde is jouw Uniekheid Onmisbaar. Maar het is wel nodig, dat jij jouw Unieke Keuzes in deze, vanuit je Hart Centrum maakt en deelt en doorgeeft. Alles op jouw Unieke Wijze.

En als jij dit doet, terwijl je deeltjes die hun Hart Thuis Accepteren en vanuit hun Uniekheid ook hun Unieke Keuzes maken, dan komt de Eenheid om de deur kijken en ontstaat het Vredesleger, waar jij in jouw Uniekheid deel van uitmaakt in Eenheid.

Kom jij, in jouw Uniekheid, een weerstand, of angst, of een groot verdriet, of boosheid enzovoorts tegen en jij bent volledig Bereid dit te Vergeven en te Bedanken en Op te nemen in jouw Zijn, dan doe je dit voor je Zelf.

En wat je voor je Zelf doet, heeft Effect op het Grote Geheel, want je maakt het Pad gemakkelijker te gaan, voor wie het Pad wensen te volgen.

Dat is allemaal vanuit jouw Uniekheid, maar het Huiswerk doen is voor je Zelf en je doet het voor het Grote Geheel lief kind.

En voor wat jij doet is jouw Uniekheid Essentieel, want niemand kan het zo doen als jij.

Alles is wat het is en alle verzet daartegen bij je Zelf, vraagt jouw Bereidheid om je Huiswerk te doen. Elke Spiegel die jou voorgehouden wordt, vraagt aan jou de Bereidheid er met een Heldere en Eerlijke Blik in te kijken.

Moedig je Zelf aan vol Vreugde en Overgave je Huiswerk te doen, vanuit Onvoorwaardelijke Liefde voor je Zelf.

De Schepper van Al Wat Is

dinsdag 28 augustus 2018

De Schepper - Je Zelf Eren


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief, onderdanig kind, Ik vind het heel Lovenswaardig, dat jij Mij Eert, maar daar onderdanig bij zijn is overdreven en niet nodig.

Ik voel dat jij in Eenheid tegen Mij aankijkt als de Grote Weter en Gever,

Maar je mag bedenken dat Ik jou naar Mijn Evenbeeld geschapen heb in Uniekheid en Eenheid. Waarom dan opkijken naar Mij? Dan is de verhouding echt scheef.

Jij hebt ervoor Gekozen, in Uniekheid en Eenheid, zonder Mij de illusie, dus afgescheidenheid te Ervaren.

Maar omdat jij nooit van Mij afgescheiden zou kunnen zijn, want dan zou je niet Bestaan, 'denk' jij, nu je herinnering aan het Licht en de Liefde die jij Bent terugkomt, dat jij aan Mij toch wel Eren verschuldigd bent.

Maar lief kind, jij hebt in Uniekheid en Eenheid, de terugkeer naar het Licht en de Liefde in je Hart en je Reis die je daarvoor hebt gemaakt, helemaal met eigen Keuze Vrijheid doorlopen.

Het enige is dat het Lichtje in jouw Hart, de Connectie met Mij, is blijven Branden, en is gaan groeien, op het moment, dat jij besloot te Kiezen voor het Licht en de Liefde van je Hart.

Jij hebt helemaal alleen, in de illusie, alles doorstaan en jij hebt daarvoor Gekozen en bent nu bezig helemaal te Ontwaken in de Herinnering, dat je nooit afgescheiden bent geweest, van Mij en de Onvoorwaardelijke Liefde die jij was, bent, en altijd zult zijn.

En toch kijk jij tegen Mij op. Mijn lief kind, jij hebt alles in je, wat Ik ook heb, hetzelfde Licht en dezelfde Liefde in Uniekheid en Eenheid, dezelfde Scheppingskracht en alles wat jij maar wenst te zijn.

Jij hebt alleen je totale herinnering (nog) niet terug, maar het is onderweg. Als je Mij Eert, Eer jij je Zelf, en terecht.

Als jij Mij Liefhebt, heb jij je Zelf Lief, dat kan niet anders, want Wij zijn EEN.

Als de afscheiding niet kan bestaan, want dan zou jij er niet zijn, dan mag jij je Zelf Eren voor het feit, wat jij allemaal door eigen Keuze Volbracht hebt, want Ik buig daarvoor ook, en ben zo Immens Blij voor je.

Jij bent net zoveel Eer Waard als Mij, daar kun je geen speld tussen krijgen, want dat is Uniekheid in Eenheid tot in Eeuwigheid.

Je mag en kunt beginnen Mij als jou te Accepteren en het Goddelijke deel van Mij in jou te Eren. Vier het, dat we EEN zijn in Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig.

De Schepper van Al wat Is


zondag 26 augustus 2018

De Schepper - Grenzen zonder limieten


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Grenzeloos Wijs kind, grenzen stellen, betekent weten wat van jou is en bij jou hoort en wat bij de ander hoort.

Het woord 'grenzen' is eigenlijk niet te gebruiken om aan te geven wat er precies bedoeld wordt en schiet, zoals in veel gevallen, als taal te kort.

Grenzen betekent in veel gevallen limieten, maar de grenzen waar Ik over spreek nú zijn de grenzen van jouw Uniekheid, die jij mag gebruiken om duidelijk aan te geven, waar je medereiziger en deeltjes niet voorbij mogen gaan.

Weten wat jouw Uniekheid in houd, betekent dat je scherp op mag letten, dat je medereiziger deze Uniekheid niet schendt.

Als jij 'denkt' niet te weten wat jouw Uniekheid is, dan zul je dat niet weten, totdat jij Bereid bent het beperkende 'ego-denken' te laten gaan, over jouw Uniekheid.

Want dat betekent dat jij jouw eigen ‘denk-verhaal’ rond jouw Uniekheid bouwt, zoals jij die 'denkt' te weten.

Maar je mag Ervaren lief kind, dat het er niet om gaat, te weten wat jouw Uniekheid is, maar je Leven te Beleven, zoals je Bent in elk moment, omdat je dan vanzelf je Uniekheid, zonder het 'denken' al Beleeft.

Je niets afvragen, maar te accepteren wat ís, is jouw Uniekheid. Dan word je Uniekheid Beleefd in plaats dat een medereiziger bepaald, hoe jij hebt te Leven.

En dat is de grens, die jij vanuit je Beleefde Uniekheid mag aangeven. Klaar en duidelijk. Niet in discussie gaan, je niet laten verleiden in de verdediging te gaan, voor het Beleven van je Uniekheid, wat je in elk Moment al doet.

Het is jouw Leven, waarvoor jij Verantwoordelijkheid neemt in elk Moment. Dat je Schept met elke Gedachte, hoe klein ook, die je hebt, waarvoor jij ook Verantwoordelijk bent. Nooit de medereiziger, maar jij, die Verantwoordelijk is voor je ‘denken’, daaruit voortkomende gevoelens, acties en reacties.

Omdat wat jij de wereld instuurt, op welke manier dan ook, jou Dat terugbrengt, wat jij stuurt.  Áltijd, dat is een Universele Wet waar jij in Uniekheid en Eenheid niet aan ontkomt!

Wat is van jou, in woord en daad, en wat is van je medereiziger, daarin ligt jouw grens. Verantwoordelijkheid voor je gedachten, woorden, daden, reacties enzovoorts nemen is de Sleutel die de poort van je grens gesloten houd.

Alles bij jezelf houden en Nooit iemand verantwoordelijk stellen voor jouw Leven, want dat ligt in jouw Hand.

Jij bent de Koning(in) van jouw Leven, draag de Kroon met Gratie in Uniekheid en Eenheid en in Licht en Liefde en met Gratie.

De Schepper van Al wat Is


zaterdag 25 augustus 2018

De Schepper - Uniekheid in Eenheid in Alles


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief, Dierbaar kind, er is de Uniekheid in Eenheid, waar alles in Verbonden is en Opgenomen, al vanaf het begin der tijden.

En er is de Uniekheid in Eenheid in de verdeeldheid! Want jij kunt wel 'denken' dat er geen Eenheid in de verdeeldheid zit van de illusie, maar dan kijk je voor bij aan wat het Licht en de Liefde van je Hart je laat Zien, de ogen van je Hart.

Hoe kan het anders zijn, dat je, met de ogen van je Hart, overal het Licht en de Liefde ziet, in Alles? Alhoewel, het blijft altijd een Keus die je hebt te maken.

Omdat het Licht van de Liefde schijnt in iedere medereiziger, al is het voor velen (nog) een klein Vlammetje, het is er wel. En dat neem je waar met de ogen van je Hart.

Want zonder het diep verborgen Liefdes Lichtje in de Harten van de slapenden, zouden deze medereizigers niet kunnen Bestaan.

Dus is er Licht en Liefde in verdeeldheid? Jazeker, het is de Kern van alles, dat in iedereen en Alles aanwezig is, Zichtbaar en Voelbaar, of niet.

Af en toe mag je de Keuze maken en heb je dat ook nodig, om de Vensters in je Hart, schoon te maken om je Zicht te Vergroten.

En daarom kun jij het met de ogen van je Hart Voelen en Waarnemen, omdat je Hart en dus ook jij die in je Hart je Thuis hebt gevonden, Onvoorwaardelijke Liefde Bent.

En 'denk' jij het (nog) niet te kunnen Waarnemen, dan wil dat niet zeggen, dat het er niet is!

En zit er verschil tussen het Licht en de Liefde van het Hart van degene die in het Hart wonen en de medereizigers die (nog) diep in slaap zijn?

Nee, absoluut niet, het Licht en de Liefde is tot in Eeuwigheid en in Uniekheid en Eenheid hetzelfde. Het verschil is dat jij, die in jouw Hart woont, de Herinnering aan dit Licht en deze Liefde die je Bent, al hebt. En degene die (nog) diep in slaap zijn, hebben die herinnering (nog) niet.

Verdienen zij dus Compassie? En begrip voor de onwetendheid, waar jij ook vandaan komt? Jazeker, je zou het zelfs nog beter begrijpen, als je Aanvaarde dat ook jij daar vandaan komt.

En dat kost je vaak hoofdbrekens, want jij 'denkt' de illusie zo snel mogelijk te 'moeten' vergeten.

Maar mijn lief kind, hoe kun je iets vergeten, waar nog deeltjes van jou zijn, die jouw Inzet nodig hebben, bij het Ontwaken? Zodat ze zich geheel kunnen Overgeven aan het Vredesleger in Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig? Zodat jij vol Blijdschap kunt zeggen: ‘Welkom Thuis’!

De Schepper van Al Wat Is

vrijdag 24 augustus 2018

De Schepper - De juiste Weg


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Lief en Kostbaar kind, vanaf het Moment dat je Hart zich opende, begon jij je te Herinneren, dat jij een Spirituele Weg bewandelt, zoals jij dat graag noemt.

Vanaf dat Moment ben jij je Zelf gaan Herinneren wie en wat je Bent, in jouw Uniekheid en in Eenheid voor Eeuwig.

Die Herinnering kwam voor elke Uniekheid op Maat gemaakt en op het Moment, dat je in jouw Uniekheid eraan toe was, naar je toe. Het Openbaarde zich aan jou en er werd weer een stukje van je Weg duidelijk.

Elk Inzicht op je Weg naar Herinnering bracht je een stukje verder op je Weg en steeds aangepast aan jouw Uniekheid. En die aanpassing voor jouw Uniekheid kwam van Mijn Plan om de Herinnering aan jouw Unieke Pad terug te brengen.

In elk Moment ben je meer gaan Beseffen dat Mijn Plan gevolgd werd en dat Mijn Plan ook jouw Plan was.

Het Verzet tegen Overgave begon zich steeds verder terug te trekken en de Waarheid van jouw Pad werd je steeds duidelijker.

Jouw Unieke Pad was, is en zal altijd de juiste Weg zijn, tot jouw volledige Ontwaking in de Waarheid die je Bent, waar je geen Weg meer nodig zult hebben.

Jouw Unieke Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde is de naam van de Weg die jij bewandelt. Jij Plaveit de weg en maakt hem jouw Unieke Weg die niemand bewandelt, behalve jij. En na jou staat de Weg open voor wie het Verkiezen te Volgen, of niet.

Jouw Uniekheid blijft Uniek, in alles wat je deed, doet en zult gaan doen.

Jij bent een Prachtig, Uniek en Wandelend Lichtbaken voor je Zelf op jouw Unieke weg. Je Thuis is je Hart Centrum, vanwaar jij je Liefde en Licht deelt met al je deeltjes en medereizigers.

Jouw Liefde voor je Zelf is Grenzeloos, net als je Zelf Respect enzovoorts.

Jij wordt altijd omringd door je Gehele Familie uit het Licht, je bent nooit alleen.

De Schepper van Al Wat Is
donderdag 23 augustus 2018

De Schepper - Onvoorwaardelijke Liefde is Waarheid


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en kostbaar kind, als jij geen Liefde zou zijn, een regelrechte Schepping van Mijn Energie, dan zou je niet Bestaan. Want alleen Liefde bestaat écht!

En deze Liefde is de Existentie van álles! En daarvan ben jij de Kern, naar Mijn Evenbeeld geschapen. Jij Bent dus het Bestaan en het hele Bestaan draait om jou.

Jij bent Liefdes - Energie omdat ook Ik Liefdes - Energie ben. Alles is vanuit Mijn Energie Geschapen, dat gaat nog Eeuwig door en heet Evolutie.

Sinds jij begint te Ontwaken, Bj de Opening van je Hart, ga jij als Kern van Alles een Medeschepper zijn, wat je altijd geweest Bent, NU bent en altijd zult ZIJN!

Jij bent de Motor, samen met Mij, waarop alles draait. Voor jou Buigen de Zon, Maan en Sterren. Die allemaal deeltjes zijn van jou Scheppingskracht met Mij.

Verschil bestaat niet, afscheiding is onmogelijk, op aarde is er het uiterlijke verschil en het verschil van geslacht. En aan alles wordt een naam gegeven. Om zo de verschillen te benadrukken.

Maar het blijft in de Kern Energie, in verdichte vorm, niet voor jouw ogen waarneembaar. Maar het is en blijft door jou gecreëerd en dus door de Kracht van Creatie die jij van Mij gekregen hebt.

Maar waar jij Thuis bent en nooit weggeweest, bestaat geen verschil in wat dan ook, dus heb je ook geen namen, want we herkennen de Energie, die jouw Uniekheid in Eenheid weergeeft.

En het spel van Creëren wordt nú Scheppen, als Medeschepper samen met Mij en dat gaat Eeuwig door, vol Vrede, Vreugde, Liefde, Licht, Kracht enzovoorts.

Jouw terugkeer naar de Herinnering van wie je Bent voor Eeuwig, Mijn geliefd kind in Eenheid, en wat je bent, Onvoorwaardelijke Liefde, is al een Feit.

Het collectief heeft de spelletjes nog uit te spelen en dat geeft chaos, maar uit chaos ontstaat Onvoorwaardelijke Liefde, want die Wint altijd, want uitsluitend Onvoorwaardelijke Liefde is Waarheid voor Eeuwig.

De Schepper van Al Wat Iswoensdag 22 augustus 2018

De Schepper - Acceptatie


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn innig geliefd kind, als Ik zeg dat Onvoorwaardelijke Liefde De Enige Waarheid is, en dat deze Waarheid tot in Eeuwigheid bestaat, waarom heb jij dan zoveel ‘moeite’ dit Volledig te Accepteren.

Dat heeft enige correctie in je 'denkgeest’ oftewel het 'ego' of welke benaming jij er ook voor Kiest te Gebruiken.

Het gaat niet om de benaming, maar om de Weerstand, die zich (nog) in jou bevindt.

Jouw 'denkgeest' is jou 'maaksel’ en van niemand anders. Het is jouw deeltje aan wie jij lange 'tijd' je macht hebt weggegeven.

En nu er duidelijk vanuit allerlei Bronnen vermeld wordt en nu opnieuw door Mij bevestigd, dat Onvoorwaardelijke Liefde het enige is dat Bestaat, laat je in veel opzichten je weerstand de baas zijn.

En, vanuit Mijn Zicht, heeft dat alles te maken met gemakzucht. En gemakzucht komt voort uit haast, als je in gehaastheid voor iets Kiest, dan betekent dit veelal, dat het niet je volledige Aandacht krijgt. Je luistert niet naar de Gevoelens van je Hart.

Gemakzucht heeft te maken met te snelle, ondoordachte Keuzes, die maken dat je nergens meer je volle Aandacht aan geeft, want je rolt van de ene in de andere ‘gehaastheid’. En dat betekent, je ‘ego’ weer de macht = aandacht geven.

Misschien zie jij niet direct wat gemakzucht met gehaastheid te maken heeft, maar hoe gemakzuchtig ben je, als je niet even de tijd neemt om je dag te overdenken? En Prioriteiten te stellen en dan niet je Zelf vooraan zetten, maar ook niet helemaal achteraan.

Wie laat jou ‘denken’, dat jij zo belangrijk bent, dat jij 'denkt' niet gemist te kunnen worden, nergens bij. Dat laat jij toe en jij alleen.

Terwijl toch Plezier hebben in alles wat je met volle Aandacht doet in het nú bovenaan je lijstje mag staan en nodig heeft te staan.

Want dan schijnt je Licht en Liefde vanuit je Hart Nog Krachtiger. Niet de wereld redden, maar je Zelf in de Relax modem zetten, is wat Moeder Aarde en al haar inwoners het hardst nodig hebben in elk Nu moment. Het begint altijd bij je Zelf.

Waarom ‘denk’ jij nog steeds een ‘mening’ nodig te hebben over van alles en nog wat, dat brengt je niet in de relaxmodem en je bent dan zeker niet in het Licht en de Liefde van je Hart.

Een ‘mening’ hebben over wat dan ook, houd in stand, waar jij je ‘mening over kenbaar maakt. En dat kan niet je bedoeling zijn lief kind.

‘Niet je ‘ego’ maar het Licht en de Liefde van je Hart de Prioriteit geven.  Je ‘denken’ is Energie, en heeft het nodig onder jouw Controle te staan, zodat het Voor je en niet Tegen je gaat werken. En dat is een Keus.

Als jij je Zelf belangrijk genoeg vindt en genoeg van je zelf houdt, sta jij alle ‘gedachten’, die jou en het Grote Geheel niet dienen en dus geen fundament hebben van Onvoorwaardelijke Liefde, niet toe in je ‘denkgeest’. Je weigert het en zet er een Intentie tegenover.

Jij hebt een belangrijke Taak op je genomen en daar heb je voor Gekozen en een Contract voor getekend, lief kind.

De schepper van Al wat Isdinsdag 21 augustus 2018

De Schepper - Zelf - verdediging

 

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, waarom denk jij (nog) vaak, dat jij iets te verdedigen hebt?

Dit wordt voorafgegaan door het gevoel (ontstaan uit een gedachte, bewust of onbewust) dat je aangevallen wordt.

Waar komt dit vandaan? Als jij vanuit jouw Waarheid vanuit het Licht en de Liefde van jouw Hart iets zegt, of laat Zien, of Uitstraalt en je wordt niet geloofd, dan glimlach je en ga je verder. Je beseft, dat je medereiziger het (nog) niet begrijpt.

En aangezien een discussie geen enkel doel dient en alleen negativiteit voedt, doe jij daaraan niet mee.

Maar als jij 'aangevallen wordt', over iets waarvan jij het als Waarheid voelt, vind je (nog) vaak, dat je iets te verdedigen hebt en dat doe je dan ook.

In de vorm van, ja maar als....enzovoorts. Het laat toch echt Zien, dat jij Zelf degene bent, die je probeert te overtuigen, want het gaat altijd om jou.

Het gaat nooit om de medereiziger, wiens aanval helemaal niet voor jou bedoeld is, maar hem/haar iets over zich Zelf laat zien. En als hij/zij dat niet begrijpt, is het niet aan jou, daar verandering in aan te brengen.

Jij mag naar je Zelf kijken en je afvragen, waarom je Geloof in wat je in het Licht en de Liefde van jouw Hart je heeft ingegeven, (nog) zo klein is.

Misschien ‘denk’ je nog steeds dat het niet waar kán zijn en stop je dat weg, omdat je vindt dat je dat niet hoort te 'denken'.

Of welke andere reden dan ook, het word je allemaal Aangereikt, zonder oordeel, om Bewust te worden van waar jij staat in jouw Unieke Proces, in Uniekheid en Eenheid. En hoe je daar verder in mag en kunt komen.

Niets meer en minder, geen verwijt of aanval, of goed of fout, gewoon een Aanrijking, waar je naar mag kijken.

En bovendien valt er niets te verdedigen wat betreft je Hartgevoelens. Je kunt medereizigers tegen komen, die dit nog niet begrijpen. Maar volg jouw manier van in het Leven staan en hoe je ermee om gaat, heel nieuwsgierig. Van een afstandje je Zelf bevragen, wat jij hebt en kunt, wat zij (nog) niet hebben en kunnen begrijpen en dat is Prachtig om te Herkennen.

Jouw medereizigers die het (nog) niet Begrijpen zijn de aankomende strijders in het Vredesleger voor de Nieuwe Aarde en hoe mooi is dat, lief kind.

De Schepper van Al Wat Is

maandag 20 augustus 2018

De Schepper - Hart - Inspiratie


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief Inspirerend kind, heb jij wel eens in Het Licht en de Liefde van je Hart gevoeld wat Inspiratie eigenlijk is?

Inspiratie is je medereiziger alle dingen laten Weten, waarvan jij Voelt, Op jouw Unieke Wijze, dat het uit het Licht en de Liefde van jouw Hart komt. Het is net als met kinderen. Het is zo gemakkelijk alles te laten horen wat je níét goed vind. Maar als je alles wat wél goed gaat, benadrukt, dan doet het kind moeite om dat meer te laten zien.

Zo is het ook met je medereizigers. Vergeet niet lief kind, dat elke medereiziger het Licht van de Onvoorwaardelijke Liefde in zich heeft. Het is niet altijd even gemakkelijk om het ook te Zien, maar je Hart wéét.

En dat Lichtje Ontvlamd zodra jij laat weten, dat je dat Lichtje van Liefde Erkend en Herkend. Als het ware het vuurtje ontsteken met jouw Eeuwige Hartvlam.

Want jij die in het Licht en de Liefde van je Hart woont wéét, dat juist die medereizigers die weinig Liefde tonen en Respect enzovoorts, hebben het hardst nodig, Gevoed te worden met de Onvoorwaardelijke Liefde die jij bent.

En Ik weet, dat jij jouw Liefde vanuit het Licht in elk moment laat Schijnen over en door Moeder Aarde en al Haar Leven. Maar het is een duidelijke uitbreiding van je taak, als Ik zeg, dat de Medereizigers op Aarde het meer dan nodig hebben, dat jij ze Inspireert en Activeert in hun Hart Liefde.

En Ik hoor je nu zeggen: “Maar ik kan toch niet alle medereizigers bereiken, die het hard nodig hebben”?

In de eerste plaats mag je bedenken dat jij niet kunt weten, welke medereizigers het hard nodig hebben, dat kun je wel 'denken' te weten.

Je mag beginnen bij de medereizigers in je directe omgeving. Kijk naar ze met de ogen van je Hart en je zult Zien, wat benadrukt mag worden en gestimuleerd, met Daden. Geef Complimenten!

Over de boodschappen die elke week belangeloos mee genomen worden voor die buurtjes op leeftijd. Of de voetbalwedstrijd van hun kind, waar ze elke wedstrijd aan de lijn staan. En zo zijn er vele dingen te Zien, zonder oordeel, waar je over kunt Complimenteren, want dit Stimuleert.

Gewoon het gevoel geven, dat ze Liefdevol bezig zijn, voor zichzelf of voor de ander. Want je mag bedenken dat hun Eigenwaarde dit heel goed kan gebruiken en dat is belangrijk. En het zal zorgen dat ze nog meer Liefdevolle dingen gaan doen en dat is de bedoeling.

Laten zien hoe jij vanuit je Hart in Liefde en Licht Leeft laten Zien en Weten. En je mag bedenken, dat wat je voor één doet, doe je voor het Geheel en dus ook voor je Zelf. En als het nodig is om je Zelf te beschermen tegen negativiteit, dan mag je bedenken, wat jij voor je Zelf doet, doe je ook voor je medereiziger. Onvoorwaardelijke Liefde en Compassie Sturen is minstens net zo belangrijk.

Luister naar je Hart, je Intuïtie.

De Schepper van Al wat Is

zondag 19 augustus 2018

De Schepper - Zelf - Vertrouwen


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, ‘wantrouwen’ is iets, dat jij vaak (nog) voelt. Naar deze boodschappen, begint het steeds beter te worden en heeft het vaak nog te maken, met geen of weinig Zelf - Vertrouwen.

Maar Ik zie vaak ‘wantrouwen’ tegenover Boodschappen die niet met jouw Uniekheid in het Licht en de Liefde van je Hart Resoneren. Waarom? Elke Boodschap komt naar voren, voor diegene die het op díé manier nodig heeft en het dus wél Resoneert.

Als iets niet met jouw Hart resoneert, laat de Boodschap dan gewoon zijn. Een heel scherp voorbeeld is hiervoor: 'Hitler heeft de macht gekregen, bij de gratie van de mensen die in hem geloofden. Waren deze mensen er niet geweest, dan was Hitler niet op gestaan.

Er bestaat ook vaak ‘wantrouwen’ naar elkaar. Een beetje van: ‘Ik weet het beter dan jij' en een beetje van ‘eigengereidheid’ en een gebrek aan Respect voor het Pad van je medereiziger.

Maar ‘denk’ jij, dat het nodig is, overal een bepaalde mening over te hebben?

Dan mag je bedenken, dat er maar één Pad belangrijk is voor jou en dat is je eigen Pad, je medereiziger is Verantwoordelijk voor eigen Pad en verdient daarom jou Respect.

En als jij Respect schenkt, lief kind, zul je Respect terugontvangen. Gebeurt dit niet naar jou toe, dan mag jij je eigen Weg gaan en dan zul je medereizigers tegen gaan komen, die wel op dezelfde Energie zitten als jij.

Alles begint bij je Zelf, als jij van je Zelf Houd en dat Uitstraalt, dan zul je merken dat je medereizigers ook van jou Houden.

Als jij jezelf Respecteert, dan zul je merken dat je ook wordt Gerespecteerd. Alles wat jij doet vanuit het Licht en de Liefde van je Hart, komt bij je terug. Niet zoals jij vindt, dat het zou horen te gaan, maar zoals het loopt volgens Ons Plan. Weet je nog? Mijn Plan is ook jouw Plan.

Alles is in elk Moment, altijd goed in je Wereld, behalve als jij gaat 'denken' dat het niet goed gaat.

Het heeft allemaal te maken, met hoe jij naar Moeder Aarde en al haar inwoners kijkt. Met de ogen van je Hart of met de ogen van je lichaam.

Waar kies jij voor?

De Schepper van Al wat Is

zaterdag 18 augustus 2018

De Schepper - Wist jij dat........


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Innig Geliefd Kind, er is een aardse versie van jou en een Hemelse versie. Oftewel deeltje. Wist je dat?

En weet je ook dat het hoort bij jouw Compleetheid? Bij jouw Heelheid?
Bij dat wat je Bent, in elk moment? Een Hemels Lichtwezen? En een Hemels Lichtwezen in een menselijk jasje, een lichaam, omgeven door je Lichtlichaam?

En al kun je dit Lichtlichaam (nog) niet zien, dat wil niet zeggen dat het er niet is. Wist je dat lief kind?

Wist je, dat je behalve de aardse taal, ook beschikt over een Lichttaal?
En al kun je deze Lichttaal (nog) niet gebruiken of begrijpen, wil dat niet zeggen, dat het niet bestaat. Wist je dat?

En wist je dat je iedere nacht, als je slaapt in je Energetische Lichtlichaam bij Ons in het Licht bent? En als jij je dit niet kunt herinneren in je momenten als je niet slaapt, wil dat niet zeggen, dat het niet Waar is.

Wist jij dat jij in je slaap bezoeken aflegt bij bijvoorbeeld jouw Raad? Die jouw altijd Advies meegeeft, hoe je met een bepaalde kwestie in je leven om zou kunnen gaan en al herinner jij je dat niet in je waak momenten, dat wil niet zeggen dat het niet Waar is.

Wist jij dat de Engelen en Aartsengelen altijd klaar staan, om je een knuffel te geven, of je te troosten, of op welke manier ook, je bij te staan? Je hoeft het alleen maar te vragen. En als jij dat niet voelt, zoals jij dat denkt te 'moeten' voelen, dan betekent dat niet, dat Ze er niet voor je zijn in elk moment.

Wist je dat de Verrezen Meesters, op alle mogelijke manieren, voor je klaar staan, om je te helpen met welke vragen dan ook? Welke Meester je vraagt mag je zelfs in je Uniekheid zelf Kiezen en vragen. En dat jij het antwoord niet ontvangt, zoals jij het meent te 'moeten' ontvangen, dan betekent dat niet, dat het niet gegeven is.

Wist jij dat je Hogere Zelf, die jou kent als geen ander, altijd voor je klaarstaat om je bij te staan in je dagelijkse leven in elk moment? Je hoeft je enkel maar te verbinden in de Stilte van je Hart Centrum. En als je het antwoord niet krijgt, zoals jij vind dat het zou 'moeten' gaan, dan wil dat niet zeggen, dat het niet gegeven word.

Wist jij dat Ik Oneindig veel van je houd in Compleetheid en Heelheid, zoals je bent in elk moment? En dat niets daar ooit verandering in kan aanbrengen? Wat je ook doet?

Wist je dat je niets hoeft te leren of onder de knie hoeft te krijgen, of te lezen, of welke cursus dan ook te volgen? Je bent al Heel en Compleet, je gaat het je Herinneren, als de tijd voor jou daar rijp voor is. Je bent op weg, lief kind en altijd, in elk moment Heel en Compleet, vergeet dat nooit!

De Schepper van Al Wat Is


vrijdag 17 augustus 2018

De Schepper - IK BEN.......


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Energierijk kind, alles is Energie, jij geeft Mij en alles een naam, omdat je 'denkt' dat nodig te hebben. Maar in de Werkelijkheid zijn  Ik en jij en Alles, datgene wat jij ervan maakt, via een naam, via een naam, die je ‘denkt‘ nodig te hebben.

Maar niet de naam heeft betekenis, maar wat het weergeeft, wat het laat zien en vooral Voelen. Als Eenheid in Energie aan geeft, dat jij in Alles bent en Alles is in jou, dan betekent 'IK BEN...” Alles.

Als je op het punt beland, dat je geen naam meer nodig hebt, dan zijn het dus allemaal benamingen die de lading van 'IK BEN' nooit kunnen dekken.

Jij leeft in Uniekheid en Eenheid op een Vrije Wil Planeet, die jij verschillende benamingen toekent. Maar ook de planeet waarop jij, tijdens je reis in een lichaam, woont, is in haar/ zijn diepste wezen 'IK BEN'!

Behalve de benamingen die jij nodig ‘denkt’ te hebben om iets aan te geven, zit daarachter ook nog de betekenis van je Gevoel, jouw Beleving, die Uniek is. Zoveel medereizigers als er op Moeder Aarde zijn, zoveel Belevingen zijn er bij benamingen van wat dan ook.

Jij hebt een heel ander Gevoel en Beleving bij bijvoorbeeld de naam 'spiritueel', dan wie van jouw medereizigers dan ook. Want jij bent Uniek.

En toch zit jij vaak 'vliegen te vangen' zoals jij dat zo mooi noemt, als het gaat om welke benaming dan ook, die voor jou een bepaalde Beleving aan geeft. Je zou zo graag willen dat de ander je Begrijpt, Aanvoelt, je Gelooft of wat dies meer zij.

Jij Gelooft nog steeds, dat jou de naam Medium bijvoorbeeld, tot een bijzonder iemand maakt. Die toch zeker in staat 'moet' zijn, contact te leggen met het Licht, of Gidsen of wat dies meer zij, om iets door te kunnen geven, waarvan de medereiziger geen weet heeft.

Denk jij lief kind dat, in boven genoemd geval, het je medereiziger motiveert, stimuleert Blij te zijn met zich Zelf en van zich Zelf te gaan houden? Dat ze bezig zijn zich te gaan Herinneren, dat ze Onvoorwaardelijke Liefde Zijn?

En dat geld voor zoveel benamingen die men zichzelf toe eigent, om zodoende zich te kunnen presenteren als, minimaal, iemand die iets meer kan en weet dan de medereiziger.

Is het niet zo, dat je in Eenheid uit dezelfde Energie van Onvoorwaardelijke Liefde Geschapen bent? En dat in Eenheid jij en je medereizigers allemaal dezelfde Gereedschappen hebben meegekregen?

In Uniekheid wat betreft Gaven, maar in Liefdes Energie gelijk?

En is het niet zo, dat jij in Eenheid in je diepste Kern kunt zeggen: 'IK BEN....'?

De Schepper van Al Wat Is


donderdag 16 augustus 2018

De Schepper - Onvoorwaardelijke Liefde is Energie


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn innig geliefd kind, jij bent Alles, wat Ik ook ben. Dit is al vele malen door Mij geschreven. Mijn Energie is Onvoorwaardelijke Liefde en vanuit deze Liefde geef Ik jou, in elk moment, Mijn Energie. Met dezelfde Onvoorwaardelijke Liefde in Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig.

Alles uit de illusie is aan verandering onderhevig, omdat het bestaat uit los zand. Zo veranderlijk, dat ze uiteindelijk niet meer KAN veranderen, omdat ze verdwijnt in het niets, van waaruit ze gekomen is.

Jij bent het Universum, Omniversum, maar ook het kleinste subatoom, niet waarneembaar met het menselijk oog. Maar ook al is iets niet waarneembaar, daarom Bestaat het nog wel, als onderdeeltje, al is het nog zo klein, van jouw Zijn.

En Alles is gemaakt uit Mijn Energie en dus, in de Kern, Onvoorwaardelijke Liefde. Zelfs het kleinste zandkorreltje is ontstaan uit Onvoorwaardelijke Liefde, dat in Mij en dus ook in jou aanwezig is. En in Alles wat de Kern van Onvoorwaardelijke Liefde in zich heeft.

Dit alles is Oneindig en Eeuwig en daarin is jouw Uniekheid in Eenheid een Machtig en Krachtig deeltje.

Jij bent van je Zelf gaan Houden en dat groeit en groeit en brengt je uiteindelijk, na het korte oponthoud in de illusie, terug bij wie je werkelijk Bent. Net als Ik, Onvoorwaardelijke Liefde in Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig.

Deze Evolutie gaat Eindeloos door en Eeuwig met jou en alles wat Leeft, samen in het Middelpunt. Onlosmakelijk met elkaar Verbonden in Oneindige Vreugde en Extase.

Hoe meer jij van je Zelf gaat houden, hoe groter het Veld van Onvoorwaardelijke Liefde zich uitbreidt in jou en dus ook in Mij en omgekeerd. En natuurlijk in Uniekheid en Eenheid.

Je lichaam is in het Moment je huisje waarin jij woont, maar jij woont ook in jouw Lichtlichaam als Lichtwezen. Dus ook je lichaam is bezig om terug te keren naar een Lichtlichaam. Met gebruikmaking van jouw Keuzevrijheid en zelf je tempo bepalend, welke jij wenst aan te nemen.

Jij mag er ook voor Kiezen in een Lichtlichaam verder te gaan en jouw leerprocessen die gaan met je mee, maar dan met Vreugde, Extase en alle andere manieren om je Zelf te uiten en te laten Zien in de Onvoorwaardelijke Liefde die jij Bent.

In een Oneindige Werkelijkheid, waar je alles kunt Zijn, wat je wenst te Zijn. Alle mogelijkheden liggen voor je open. Waar alleen uitsluitend Licht en Liefde in Vrijheid beleefd worden tot in Eeuwigheid.

Want alleen Onvoorwaardelijke Liefde Bestaat.

De Schepper van Al wat Is

dinsdag 14 augustus 2018

De Schepper - Uniekheid in Eenheid


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn innig geliefd kind, jij bent in Eenheid Mijn Geliefde kind. En al je deeltjes zijn een deel van jou en dus ook van Mij in Eenheid.

Ieder deeltje voegt iets toe aan jouw Uniekheid en zo vorm jij met alle Uniekheden samen de grote Uniekheid die Ik ben en daardoor ook jij.

Het klinkt ingewikkelder dan het in feite is. Dat komt omdat Eenheid niet in wereldse taal is weer te geven. De taal schiet tekort daarin.

Als Ik in jouw Spiegel kijk, dan zie ik alle Uniekheden die tezamen de Uniekheid vormen die Ik ben en dus ook jij.

De som van het totaal aan Uniekheden is groter dan de aparte delen.

Dit is een vast wiskundig gegeven, die je een beetje op weg kan helpen.

Jij alleen bestaat niet, het is NOOIT alleen, dan Al Een in Uniekheid.

Jij bent samen met al je kleine Unieke deeltjes een grote Uniekheid die de gehele Schepping weergeeft.

Jij hebt een Goddelijk deel in je, dit maakt dat jij alle Wijsheid al in je hebt, maar vaak nog slapende, nog niet her-innerd.

En zolang je niet al je deeltjes Aanvaard als een deel van jou, in al de Uniekheden, is de Eenheid (nog) geen feit.

Er is niets en niemand, waar dan ook, dat geen deel van je is. Als jij zou kunnen zien, wat Ik zie in al je Unieke deeltjes, dan zou je aan Eenheid geen moment meer twijfelen, of zeggen of misschien 'denken'  dat je het niet begrijpt.

Ik heb de afgescheidenheid niet gecreëerd, maar jij, met al je deeltjes. Dat maakt dat Ik dus ook voorbij zie aan de illusie. En alleen de  Onvoorwaardelijke Liefde zie in alle Uniekheid, die binnen elk deeltje aanwezig is, ongeacht hoe ze zich ook presenteren op Aarde in de illusie.

Alleen dit is de Waarheid voor Eeuwig. Jij bent in Eenheid Onvoorwaardelijke Liefde. Er bestaat niets anders.

De Schepper van Al wat Ismaandag 13 augustus 2018

De Schepper - Hart Resonantie

 

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en gevoelig kind, jij bent door je Gevoeligheid voor de binnenkomende Energieën gauw geneigd om bang of minimaal ongerust te worden.

Een overblijfsel uit de illusie, waar niet aan toe gegeven hoeft te worden, het is dus een Keus. Want jij bent niet meer van de illusie.

Er zijn veel Boodschappen in omloop die je op het verkeerde been kunnen zetten, terwijl dat zeker niet de bedoeling is.

Maar die jij, in je honger naar Wijsheid, toch leest, terwijl ze niet met je Resoneren. En dan is het dus ook niet de bedoeling dat je ze leest.

Niet omdat de Boodschappen niet goed zou zijn, maar omdat ze niet goed voor jouw Uniekheid zijn. Maar in je haast om te lezen, voel je niet eerst heel goed, of je er Blij van wordt. Of je Hart een sprongetje maakt.

Als jij alles laat komen zoals het komt en Aanvaard zoals het is, zeker met de Verhoging van de binnen komende Energieën, dan gaat het als van zelf en het Licht en de Liefde van je Hart kent alleen Vertrouwen.

Als jij niets zou weten van een Volle Maan, een Nieuwe Maan, een poort, welke dan ook die opengaat, zou jij er dan iets van merken dat jouw ongerustheid aanwakkert?

Je zou de luchten en de maan bewonderen omdat er elke keer iets verandert, zo mooi en wonderbaarlijk.

Maar als deze Boodschappen niet met je Resoneren, maar je erdoor ongerust en zelfs angstig wordt, dan zijn deze Boodschappen niet voor jou, in jouw Uniekheid, bedoelt.

En als je iets zou voelen dat je niet direct thuis kon brengen, zou jij je dan meteen afvragen, wat er met je aan de hand is?

Soms kan het zijn, dat er te veel Boodschappen rondgaan, of je kunt zeggen, jij leest te veel en let niet op resonantie? De Boodschappen worden doorgegeven vanuit de Wijsheid van degene die ze ontvangt, maar ook vanuit de Uniekheid van de Ontvanger.

Goed daarop letten is toch ook Wijsheid?

En dan dienen er zich ook nog erg veel medereizigers aan die aanbieden jou op weg te helpen of zelfs te Helen, of enig ander Inzicht te geven.

Daar is, op zich, niets mis mee, maar je mag bedenken, dat een medereiziger je niet iets kan geven, wat jij niet al in je hebt.

Het zou geactiveerd kunnen worden, maar past het aangebodene ook bij je, resoneert het met je Hart?

Het is dus echt belangrijk je Keuzes te maken vanuit het Licht en de Liefde van je Hart en met de nodige Resonantie.

Er zijn zoveel paden als er medereizigers zijn lief kind en jou Pad is net zo Uniek als jij.

Respecteer deze Uniekheid, die helemaal van jou is en bij je hoort, door goed naar je Hart te luisteren en daar de Wijsheid vandaan te halen, of iets bij je past of niet.

De Schepper van Al Wat Is

zondag 12 augustus 2018

De Schepper - Integratie


De Schepper – Integratie

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief fantastisch kind, jij mag nú weten dat de gehele illusie, met alle miscreaties, in wezen in de Kern, Liefde in zich hebben.

Er is niets in de Schepping, wat van Mij komt, wat niet vanuit Onvoorwaardelijke Liefde geschapen is en dus, in de Kern, Liefde ís.

Jij hebt in Eenheid het idee gevat, zonder Mij verder te gaan en daardoor is alles, wat door jou in Eenheid gecreëerd is, schijnbaar zonder Liefde.

Het enige verschil is dat jouw miscreëren in Eenheid, vanaf het allereerste begin, niet echt was, maar een spel, dat jij in Uniekheid en Eenheid hebt besloten te spelen.

Jij bent daar in Uniekheid en Eenheid zo in verstrikt geraakt, dat jij de Onvoorwaardelijke Liefde die je was, bent en blijft voor Eeuwig, geheel in de vergetelheid is geraakt.

Daardoor is er een angst ontstaan voor de Liefde en is het 'denken' ontstaan dat Liefde pijn betekent enzovoorts.

En ben jij in Eenheid gaan creëren met de Scheppingskracht, door Mij gegeven, en is deze tegenovergesteld gaan werken. Tegen jou!

Maar omdat de illusie vanaf het begin een spel was, is en altijd zal blijven en dientengevolge niet echt is, heeft ze totaal geen invloed gehad, heeft het Nu niet en zal het nooit hebben, op de Onvoorwaardelijke Liefde die jij bent en die in Alles is voor Eeuwig.

Door de afgescheidenheid zij jullie uiteengegaan en hebben jullie je in deeltjes opgesplitst. Dus is Herinnering een Integratie van alle deeltjes in Uniekheid terug naar Eenheid.

Als de illusie, het spel, helemaal uitgewerkt en uitgespeeld is, zal er alleen de Onvoorwaardelijke Liefde overblijven. De Onvoorwaardelijke Liefde, die in en door Alles en iedereen verweven is, tot in Eeuwigheid.

Onvoorwaardelijke Liefde kan nooit vervangen worden door de illusie, de illusie wordt met zekerheid vervangen door de Onvoorwaardelijke Liefde, want alleen deze Onvoorwaardelijke Liefde is werkelijkheid en Waarheid tot in Eeuwigheid.

Dus Mijn lief kind, waarom zou je aan iets vasthouden dat je nooit de voldoening kan geven van het Licht en de Liefde vanuit het Hart? De Herinnering zal volledig terugkeren voor iedereen in Uniekheid naar Eenheid.

De Schepper van Al Wat Is

zaterdag 11 augustus 2018

Zonder tijdsdruk


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief Dierbaar kind, wat denk jij, wat er gebeurt, als jij voortdurend probeert de tijd bij te houden?

En dat is wat jij heel vaak zo oppakt, zonder er echt bewust van te zijn, dat je eigenlijk 'tegen de klok werkt' zogezegd.

Je probeert iets bij te houden, wat bezig is zich in elkaar te drukken, waardoor jij het gevoel krijgt, dat je in 'de weinige tijd' die je volgens jou hebt, alles 'moet' doen, waar je eerder meer tijd voor had.

Mijn lief kind dat gaat je niet lukken, je raakt gestrest, oververhit en je kunt niet in slaap komen, van het vele 'denken'!

Van de andere klachten nog maar te zwijgen. Je maakt jezelf compleet gek en raakt weer verstrikt in allerlei ego spelletjes en dat verdien jij niet.

Als jij je Zelf hierin herkent, stop dan waar je mee bezig bent, ga rustig zitten en haal diep Adem.

Je mag dan bedenken wat er zo belangrijk is, dat het allemaal in een bepaald tijdsbestek gedaan dient te worden.

Wat kan er afvallen en wat kan met veel meer Plezier in het NU gedaan worden, zonder drukte, tijd en stress.

Want dat in het NU iets ondernemen, raakt op de achtergrond, als jij je laat meeslepen door de 'tijd'!

In het NU bestaat geen 'tijd', je kiest ervoor iets te doen met veel Plezier in het doen, maakt het af en kiest voor het volgende.

En meegaan als het anders gaat! Heel belangrijk in het NU, want dan ga je mee met de Stroom, in de wetenschap, dat er iets tussen komt, wat belangrijker is dan je bezigheid.

Niet balen, niet nadenken, meegaan met de Winden van de Hart Liefde, die je draagt naar het Allerhoogste en Beste voor jou.

En niemand weet dat beter dan IK, want het Plan is van Mij en daardoor ook van jou en voor jou, In Uniekheid en Eenheid.

De Schepper van Al wat Is