Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

donderdag 31 mei 2018

De Schepper - Eenwording


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, Ik ben Liefdesenergie, dus ben jij ook Liefdesenergie.

Alles is Energie, het begint met je gevoel en je gevoel ontstaat uit een meestal onbewuste gedachte, van daar uit ga jij spreken en volgen je daden, je reacties, waarop je tegen reacties krijgt. Het begint en eindigt altijd bij en met jou.

Jij weet, dat Energie rondgaat en als een boemerang bij je terugkomt. Alle, erbij passende Energie, oppakkend en meenemend.
Een soort sneeuwbal die alle sneeuw onderweg bij het rollen oppakt en steeds groter wordt.

Dit proces gaat in elk moment sneller, door de verhoging en versterking van de versnellende Energie, Ook jouw UniekeTijdlijn gaat hierin mee, in deze Versnelling en Verhoging.

Jouw Unieke Tijdlijn schuift ook steeds verder in elkaar en zal uiteindelijk verdwijnen en zich in Eenheid samenvoegen met alle Tijdlijnen.

Alles zal samensmelten in Eenheid. En alleen de Energie van Onvoorwaardelijke Liefde zal zich blijven uitbreiden voor Eeuwig.

Want alleen deze Energie van Onvoorwaardelijke Liefde bestaat, is Eeuwig en onveranderlijk en toch voortdurend in beweging. En dit ben Ik en dus ook jij.

Deze samensmelting is waar jij middenin zit en het is een Proces dat voortgaat tot de horizontale Tijdslijn verdwijnt en de Verticale Lijn van de Eeuwigheid van de Onvoorwaardelijke Liefde het enige echte is, dat overblijft, want het is het enige dat Bestaat.

Jij bent NU, altijd geweest en je zult het altijd blijven, een Prachtig, Liefdevol Lichtwezen voor Eeuwig.

Het Proces is in volle gang volgens Mijn Plan en onder Mijn regie en vanwege onze Onlosmakelijke Verbondenheid, is dit ook jouw Plan en staat het ook onder jouw Regie als je Ontwaakt bent.

Jij hebt daarin jouw eigen Unieke verantwoordelijkheid. Niet de verantwoordelijkheid voor je deeltje en je (nog) slapende medereiziger, maar voor je Zelf.

Wel de medeverantwoordelijkheid, voor het verdwijnen van de illusie, waaraan jij meegebouwd hebt, met je deeltjes en medereizigers.

Door je Liefde vanuit het Licht, doorlopend over en door Moeder Aarde en al haar Leven te laten Stromen in een Eindeloze Stroom in Eenheid, zullen uiteindelijk alle neuzen dezelfde richting uit gaan.

Vanuit het Licht is er alle Support die jij nodig hebt, je hoeft er alleen maar om te vragen.

De Schepper van Al wat is

woensdag 30 mei 2018

De Schepper - Zelf-Vertrouwen


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, Zelf- Vertrouwen is Vertrouwen in en op je Zelf. Doen wat jou Blij maakt en Vreugde geeft. Wat jou laat Zingen.

Wat jou laat Zijn. En toch is dat voor jou niet gemakkelijk, want jij verwart Zelfvertrouwen vaak met Zelfverheerlijking.

En alhoewel Zelfverheerlijking zeker niet verkeerd is, is het voor jou (nog) een stap te ver.

Jij hebt een gezegde: ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’!

En ook dat ondermijnd Zelf-Vertrouwen. Zelf-Vertrouwen is Weten wie je bent, wat je bent, Onvoorwaardelijke Liefde, en dat te Zijn. Heel Eenvoudig, maar je maakt het je Zelf vaak ingewikkelder dan het is lief kind.

Je bent aan het ontdekken en uitproberen, net als een kind die bezig is te leren steppen, maar het nog niet echt onder de knie heeft.

Heb Geduld met je Zelf en heb genoeg Zelf-Vertrouwen. Zodat je gaat ontdekken, wat je nog meer aan Vaardigheden vanuit het Licht en de Liefde van je Hart, in Herinnering krijgt.

Want eigenlijk heb je alle Vaardigheden al, maar ga je ze opnieuw ‘Herinneren’.

En Geloof Me, het is een avontuur om alles te mogen en kunnen ontdekken en Herinneren.

En ook daar zal je Zelf-Vertrouwen door groeien, maar het Zelf-Vertrouwen begint met het Vertrouwen in de Vaardigheden die je al in Herinnering hebt.

Je hebt bijvoorbeeld ontdekt dat je schilderen of schrijven heel leuk vindt, ga er dan mee aan de slag en ontdek wat het je brengt.

En minimaal Vreugde zal het je brengen, anders past het niet bij je. En dan ga je iets anders uit proberen.

Zo ontdek je, waar je Gaven liggen die je dan gaat gebruiken voor je Zelf om minimaal je Vreugde aan te vullen. Jouw Uniekheid heeft vele Gaven die jij je mag Herinneren en gaan gebruiken.

Maar blijf in het NU en laat je ‘denken’ buiten de deur, want dat houdt het Genieten van het Moment tegen.

Hou van je Zelf zoals Ik van je Houd. Dan Eer jij je Goddelijkheid.

De Schepper van Al wat Is

dinsdag 29 mei 2018

De Schepper - Je Hogere Zelf


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, je Zelf worden bestaat niet, want je bent al je Zelf, altijd geweest, je bent het Nu en je zult het altijd Zijn.

Maar je bent het ‘vergeten’ en terugkomen bij deze Herinnering van je Zelf, zal maken dat jij je Zelf gaat Eren. En dat verdien je, want de reis die je door de vergetelheid hebt gemaakt is iets waar je voor op handen gedragen wordt door je Familie in het Licht en natuurlijk draag ik je altijd op Handen.

Wat jij Volbracht hebt, is niet niks, want de Wijsheid die jij door je reis hebt verzameld, zal altijd bij je blijven. Terwijl de illusie verdwijnen zal, terug naar de plek waar ze vandaan komt, het niets.

Je zult, naarmate er meer Herinnering naar je toekomt in jouw Uniekheid, gaan beseffen dat je Zelf bestaat uit je Hogere Zelf.

Het is het deel van jou dat Alles weet en in herinnering heeft en Pure Liefde IS.
En omdat jij steeds dichter bij deze Herinnering komt, zul je de Eenheid met je Hogere Zelf gaan Ervaren. Natuurlijk allemaal in eigen Uniekheid.

Je Zelf kun je dus niet worden, je bent het al. Dus je Zelf Eren, betekent ook je Goddelijke Lijntje met Mij Aanvaarden. Jouw Goddelijkheid Aanvaarden betekent je Goddelijkheid Eren.

Dat betekent, alle gevoelens van weerstand die in je opkomen, te accepteren voor wat ze zijn, weerstand dus, en laten gaan.

Je Hogere Zelf de Onvoorwaardelijke Liefde geven om op die manier EEN te worden. Dat betekent dus, van je Zelf als mens Houden en Respecteren en Eren, vol Compassie.

De Schepper van Al Wat Is

maandag 28 mei 2018

De Schepper - Unieke Paden


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, het is onmogelijk het iedereen naar de zin te maken. Als je dat wel probeert gaat het ten koste van je Zelf en dat is geenszins de bedoeling.

Jij bent bijna angstvallig bezig alles in je Leven op aarde, bij elkaar te houden. En daar hoort zeker eerst de familie bij.

Die hoor je toch wel bij elkaar te houden, ‘denk’ je! Niets is minder waar.

Familie of niet, het zijn allemaal deeltjes en medereizigers van jou, die, in hun Uniekheid, het volste recht hebben helemaal op eigen Unieke wijze hun weg terug te vinden naar het Licht en de Liefde die ook zij Zijn.

En dat is het waar jij je druk over maakt, ze laten je iets zien, waarvan jij ‘denkt’ te vinden, dat het ze niet terug zal brengen naar het Licht en de Liefde die ze Zijn.

Maar ken jij hun Pad en hun Contract, ook al is het familie? Nee, dat ken jij niet en zij kennen jouw Pad niet.

En dan kan het gebeuren dat er onbegrip naar elkaar ontstaat, want je gelijk halen is toch nog steeds iets wat een grote rol speelt binnen een familie. En dit is toch echt een illusie ding.

Je mag van Mij aannemen dat het zeker arrogant is te noemen, dat jij ‘denkt’ te weten, hoe het bij de ander zit. Dat kun jij niet weten. Wat jij ‘ziet’ met de ogen van je lichaam en ‘denkt’ te weten is de buitenkant.

Dat wat zij jou, ter verdediging van een vermeende aanval, laten zien.

En voordat dit escaleert, mag je bedenken, dat familie kennissen kunnen worden en kennissen familie.

Een altijd, tot nog toe, goede verstandhouding, kan zich helemaal omkeren, omdat eenieder op een punt komt, dat het eigen Pad wordt gekozen. En dat is goed!

Zoveel deeltjes en medereizigers als er zijn, zoveel verschillende Paden zijn er in Uniekheid. En als jij je bezighoudt met je eigen Pad en je deeltjes en medereizigers Respecteert op hun Pad is dat het enige Liefdevolle voor je Zelf dat jij kunt doen lief kind.

De Schepper van Al wat Is

zondag 27 mei 2018

De Schepper - Uniekheid is Eenheid


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en bijzonder kind, zonder jou zou er geen terugkeer naar het Licht en de Liefde in jouw Hart zijn.

En je gaat ‘terug’ is een gezegde, want eigenlijk ga je niet terug, nog vooruit.

Je bent nooit bij Mij vandaan geweest lief kind. Het is allemaal een boze droom die maar een moment van de Eeuwigheid geduurd heeft.

Bij Ons is er geen tijd, geen vooruit of achteruit, geen boven of onder, geen buiten of binnen, alleen het Eeuwige NU!

Jij bent net zo Uniek als al je deeltjes en medereizigers. En jij bent een deeltje van al je deeltjes en medereizigers en zij van jou!!

Jij kunt je nu (nog) niet voorstellen hoe al deze Uniekheden samenvallen in één grote Uniekheid en in Eenheid met Mij. Op het moment dat de sluier van de illusie volledig wegvalt en jij in Eenheid Ontwaakt.

Jij hebt het Goddelijke in je en al je deeltjes en medereizigers ook, al slapen ze nog zo diep. Dus als je volledig in Eenheid terugkeert naar je Herinnering ben jij in Eenheid met Mij.

Jij bent met allen in Eenheid Onlosmakelijk met alles verbonden, tot in Eeuwigheid.

En in een ogenblik ben je, bij het Ontwaken, de gehele illusie vergeten. Maar de Wijsheid die jij eruit hebt gehaald blijft Eeuwig bij je. Daar zul je om worden Geëerd.

Jij bent voor Eeuwig Onvoorwaardelijke Liefde zonder begin, nog einde.

Jij bent alles en alles is in jou. Als jij van jeZelf houdt, dan houd je van alles wat in je leeft en in dit ogenblijk om je heen is.

Daarom is het zo belangrijk, dat jij jeZelf op de eerste plaats zet, want als je dat doet, zet je alles en iedereen op de eerste plaats.

Alles wat je doet, doe je voor jeZelf en dus voor al wat leeft.

Weet daarom dat je altijd goed bent in elk moment, zo als je bent.

De Schepper van Al wat Is


vrijdag 25 mei 2018

De Schepper - Altijd een Keus


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kostbaar kind, de boodschap gaat over zelfdestructie.

En zelfdestructie is niets anders, dan je negatieve gedachten de baas te laten zijn in je (over)leven. Want daar zijn negatieve gedachten voor, jou vasthouden aan iets wat jou niet meer dient.

“Denken’ dat deze negatieve gedachten een deel van je zijn (slachtofferrol)!  Niets is minder waar!

Jij bent niet je ‘denken’, integendeel, je laat het ‘denken” toe, om het je leven te beheersen, zodat het overleven wordt. Want lief kind, het is en blijft een Keus.

Maak je de Keus, vanuit het Licht en de Liefde van je Hart, dit negatieve ‘denken’ niet langer de baas te laten zijn, dan sla je met de vuist op tafel, spreekt het hardop uit en vraagt Ons om Hulp, met jouw Bereidheid aan de slag te gaan.

En hoe je dat vraagt, mag je doen op jouw Unieke wijze, die het best voelt en daardoor past bij jou. Het komt over!

Geloof me, wij weten wanneer jouw Bereidheid groter is dan je ‘denken’, dat jij er dus genoeg van hebt.

En alle Hulp is aanwezig, mits jij vraagt, want dat is je Keuzevrijheid.

Zelfdestructie brengt pijn, verdriet, onzekerheid, boosheid, angst enzovoorts voort.

Het houd je vast in een vicieuze cirkel. Het ‘denken’ gaat als maar door. Het slaapt nooit!

Maar er voor Kiezen, de negatieve gedachten als regen langs een ruit te laten glijden, is een Keus. Je ermee vereenzelvigen, of ze vastpakken, is niet erg handig en is ook een Keus.

Zeg NEE bij elke negatieve gedachte en zet deze om in een positieve, geef niet je Kracht weg en ga hiermee door totdat ze minder worden.

Jij kunt het, want je hebt alle gereedschap mee gekregen om dit te Meesteren.

Wees waakzaam en alert op alle negatieve gedachten, ze schaden niet alleen jou, maar ook het Grote Geheel.

Heb jezelf Lief, zoals Ik je Lief heb. Wees Liefhebbend naar je negatieve gedachten toe, want eens hebben ze je gediend. NU niet meer, dus laat je hun overheersing gaan.

En Geloof Me lief kind, het ‘ego’ (negatieve gedachten) gaat jou dienen, door te vertalen wat je Hart je laat weten.

De schepper van Al Wat Is


De Schepper - Goddelijke Zegeningen


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Wonderbaarlijk kind, Goddelijke Zegeningen, je hoort het en gaat (vaak) al invullen. Verwachtingen dus, bewust of onbewust, het maakt niet uit.

Maar Goddelijke Zegeningen lief kind, vraag je niet aan, die krijg je bij voortduring.

Het is voorjaar en je staat op en de Zon schijnt, een Zegening. Ook als de Zon niet schijnt, kijk je naar wat er wel te ontdekken is en ga je ervoor openstaan.
Jij BENT de Zon, kijk in de spiegel in je ogen en je ziet de Zon.

Je kunt zelf invullen hoe het voor jou in Uniekheid voelt. Je hebt te kiezen wat je gaat nemen voor ontbijt. Je mag ervan genieten en de Zegening erin zien en er Dankbaar voor zijn. Je kan drinken, zoveel je wilt en wat je wilt. Een Zegening, want er zijn (nog) plekken op Moeder Aarde waar dit zeker niet het geval is.

Zelfs in jouw Unieke moeilijke momenten word je Gezegend, want je krijgt iets aangereikt, waarmee je voor je Zelf kunt Kiezen om te groeien. Je hebt alle Hulp vanuit het Licht, ze staan klaar om jou in je Uniekheid te helpen, Koesteren, Liefhebben, een Zegening dus.

En vergeet niet, de Zegeningen die jij aan je Zelf geeft als je aanvaard en Gelooft dat Zegeningen constant zijn, in en door alles. Jij bent je eigen Zegening in elk moment.

Elke keer dat jij je ogen sluit om te slapen, ben je veilig en wordt beschermd, Gezegend dus. Elke keer dat je droomt en de droom onthoudt, wat gebeurt als de droom belangrijk voor je is, word je Gezegend, want de droom komt je iets vertellen.

De weg door de illusie was zwaar voor je, maar je werd nooit in de steek gelaten. Een Zegening dus. De weg door de illusie was een aaneenrijging van Keuzes, een Zegening dus.

Jij bent van en voor je Zelf een voortdurende Zegening. De Onvoorwaardelijke Liefde die je bent, hoever je ook in deze Herinnering bent, is een Zegening.

In elk moment ben jij een Zegening voor je Zelf en daardoor voor ALLES.
Jouw Goddelijkheid is een Ware Zegening voor Moeder Aarde en al Haar Leven.

Het is onmogelijk zonder Goddelijke Zegening te zijn, want het is wat je bent.
Zelfs in de donkerste momenten, wordt er Oneindig veel van je Gehouden, voor Eeuwig.

De Schepper van Al wat Iswoensdag 23 mei 2018

De Schepper - Het Hart dat de 'ogen' opent


 Lieve ogen die dit lezen,

Zover als je kijkt lief kind, zo ver kun je gaan. En dan met de ‘ogen’ van het Hart, en niet met de ogen van het lichaam, die gevormd wordt door limieten.

De ‘ogen’ van jouw Hart lief Wonderbaarlijk kind, kunnen verder kijken dan jij ‘denkt’ te kunnen kijken.

Het Hart kent geen limieten, het ziet de Eindeloosheid van de Eeuwigheid.

De ‘ogen’ van jouw Hart ‘zien’ wat de ogen van je lichaam onmogelijk kunnen zien en dat brengt Compassie en Vreugde, waar jij van overvloeit.

Jij bent een Prachtig, oneindig Liefdevol Lichtwezen en jouw ‘ogen’ van jouw Hart kennen geen grenzen, alleen Eeuwigheid die Eindeloos is.

Het kan niet genoeg en vaak benadrukt worden. Jij bent Onvoorwaardelijke Liefde, want ik heb je naar Mijn Evenbeeld geschapen en ik BEN Liefdesenergie, dus ben jij dat ook.

Jij hebt gekozen om zonder Mij de ervaring op te doen van de illusie. Om zonder Mij en de Liefde die je bent te kunnen leven.

Dat werd overleven, want alles verzonk in de vergetelheid.

Behalve de Liefde in je Hart die als een Lichtje bleef branden, diep in jou, want Liefde is niet te vernietigen, nog te vergeten, ze is blijvend. Er bestaat niets anders.

Want dan zou jij niet kunnen bestaan, want dan zou de voeding van de Liefde afgesneden zijn.

Ik zou je dan in de steek gelaten hebben en dat is ONMOGELIJK!

Daarom heb Ik jou de Keuzevrijheid meegegeven in de wetenschap dat jij de weg naar de herinnering van je Thuis, weer terug zou vinden.

En dat is bezig te gebeuren in elk moment. Want het overleven in de illusie, heeft gemaakt, dat jij je opgesplitst hebt in deeltjes. En al deze deeltjes dienen wakker te worden en zich opnieuw samen te voegen tot één.

Daar heb jij met al je deeltjes, bewust of onbewust, voor gekozen en het gaat volgens Mijn Plan en onder Mijn regie.

Weet dus, dat alles goed is. Er wordt Oneindig veel van je Gehouden.

De schepper van Al wat is


De Schepper - Goddelijke Perfectie


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief, dierbaar kind, regelmatig komen er dingen aan het Licht, die tot nog toe ondergronds werden gehouden. Door de verhogende en versnellende Energie.

Er openen zich steeds meer Harten en sluiten zich aan bij het Vredesleger van de Onvoorwaardelijke Liefde met de Verspreiding hiervan.

Daardoor wordt het Licht intenser en groter en brengt veel naar de oppervlakte. Licht brengt verborgen geheimen aan het Licht.

En toch heb jij het nodig ervoor te kiezen, je aandacht niet aan de illusie te schenken, maar aan de Onvoorwaardelijke Liefde die je bent in elk moment.

Jou Gedachten zijn Energie en datgene waar jij je aandacht op richt, dus waar al je volledige Energie naar toe gaat maakt, dat het in stand blijft. Wat je niet wenst te ervaren in je Leven, daar richt je niet je aandacht op.

Negativiteit trekt negativiteit aan en Positiviteit trekt het Positieve aan, in dit geval jouw Licht en Liefde en Compassie in Uniekheid en Eenheid.

Dit Licht en deze Liefde en Compassie doet zoveel meer voor hetgeen aan het Licht komt, door het Licht. Jij mag Geloven dat in Eenheid de Bol van Licht, een immens mooi en groot Licht, alles Verlicht dat naar boven komt.

Het wordt teruggebracht naar de uiteindelijke Goddelijke Perfectie, gedaan door de Violette Vlam, onder leiding van meester Saint-Germain.

En de medereizigers wiens Hart zich geopend heeft voor de Liefde die zij zijn, zijn erbij gekomen, bij ons Vredesleger en warm verwelkomd. Ze hebben ervoor gekozen om vanuit het Licht en de Liefde van hun Hart verder te helpen bouwen aan de Nieuwe Aarde.

Wees gerust, alles verloopt volgens Plan. Mijn Plan brengt nog veel meer aan het Licht, om dan te verdwijnen en het steeds Lichter te laten worden. En de sluier wordt telkens dunner,

De Schepper van Al Wat Is


dinsdag 22 mei 2018

De Schepper - Stilstand


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief, meest Dierbaar kind, jij bent zo gewend je bezig te houden met je deeltjes en medereizigers, dat het niet in je opkomt, om het anders te gaan doen.

Het voelt veel prettiger je op je medereizigers en deeltjes te richten, dan stil te staan bij je Zelf.

Dus ga jij je Zelf wijsmaken dat, je bezighouden met je medereizigers, toch ook wel heel erg Liefdevol is. En aan je Zelf ‘denken’, wordt dan egoïstisch.

Daardoor zie jij niet de val, die jij voor je Zelf hebt opgezet. Door met je medereizigers bezig te zijn, Hoef jij niet aan je Zelf te denken (werken).

Dan hoef jij het diepe ‘schuldgevoel’ dat hierin verborgen zit, niet onder ogen te zien.

Bewijs jij je medereiziger een dienst, door zo intens met hem/haar bezig te zijn?

Nee, integendeel, het valt onder ongevraagd advies, waar men niet op zit te wachten.

Als jij je bezighoudt met je Zelf en het Licht en de Liefde in je Hart en dat Licht door je heen laat stromen, dan doet dit zo intens veel meer.

En je medereiziger hoeft het niet eens te weten, want wat je doet, doe je voor je Zelf en daarom ook voor het Grote Geheel.

Als jou Onvoorwaardelijke Liefde zich vermengt met die van al je deeltjes in Eenheid die zich hiervan ook bewust zijn, dan is het Feest.

En het klinkt en voelt, als een kerkklok in de verte die maar aan blijft houden, tot men er aandacht aan schenkt en het geluid steeds dichter bij komt.

Deze kerkklok laten luiden is, waar je voor op Moeder Aarde bent gekomen.

Het is de klok van de Nieuwe Aarde, die de toon van Vrijheid brengt en Vrede en Gelijkheid brengt, dat, waar iedere medereiziger naar verlangd, ook als die zich daarvan nog niet bewust is.

De Vrede van Eenheid in Uniekheid.

De Schepper van Al wat is

maandag 21 mei 2018

De Schepper - Vol Respect


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, angst is een dwingende factor in de illusie, in elk moment.

Het kan ‘lijken’ dat angst gaat overheersen. Maar voor diegenen die nog diep in slaap zijn, is de angst een middel om in de verdediging te gaan, niet groter of meer. Zij spelen hun spel, zoals ze dat al heel lang doen.

Angst bij medereizigers, wiens Hart net op een kiertje is geopend, is een angst die niet mis te verstaan is, want het komt van ‘niet begrijpen’ wat er met ze aan de hand is.

Ze zien met de ogen van het lichaam nergens een aanwijzig, die hen kan vertellen wat er met ze aan de hand is, dus durven ze zich er ook niet over uit te spreken.

Ze houden het dus binnen in zich, waar de angst geen kant op kan, totdat ze iemand tegenkomen, die hun Hart raakt, zodat ze zich voorzichtig, door een vorm van Herkenning, nog iets meer Openen.

Hoe het ook gaat, je mag weten, dat er voor ze gezorgd wordt. Al je medereizigers hebben hun eigen Pad te gaan en zullen op hun eigen Unieke Wijze de weg naar het Licht en de Liefde in hun Hart terug herinneren.

Jij laat inmiddels je Licht en Liefde vanuit je Hart Centrum schijnen over alles en iedereen op Moeder Aarde en helpt daarmee Oneindig veel meer dan je weet.

Het is arrogant om te ‘denken’, dat jij het beter weet en ‘ze’ wel even zult laten weten, hoe het zit en gaat.

In de eerste plaats kan je alleen je eigen Ervaringen weergeven, die waar voor jou zijn. En in de tweede plaats ken jij het Pad van je medereiziger niet, dus kun je hen niets vertellen over hoe ze hebben te Leven en terug te keren naar het Licht en de Liefde in hun Hart.

Wat jij ook ‘denkt’ te kunnen aanbieden aan workshops of cursussen. Zolang het gaat over het ‘boven’ iemand staan en doorgeven wat jij allemaal ‘denkt’ te weten in welke vorm dan ook, is het geen Onvoorwaardelijke liefde.

Als jij in het Licht en de Liefde van je Hart woont en je wilt niets liever dan het allerbeste voor je medereiziger, dan heb je Respect voor de Keuzes die je medereiziger maakt. Hoe de medereiziger met alles omgaat vanuit zijn of haar Uniekheid.

Je stimuleert, motiveert door je Zelf te laten zien in alles. Vol Eerlijkheid en Openheid en Respect en vooral Onvoorwaardelijke Liefde.

Want dat ben jij, maar je medereiziger ook, wat hij/zij ook aan je laat zien. Jij begrijpt en weet omdat jij iets verder op je Pad bent, maar laat de medereiziger weten dat hij/zij in elk moment goed is zoals hij/zij is, want dat ben jij ook.

Lief kind, er wordt Oneindig veel van je gehouden en jij bent bezig te leren evenveel van je Zelf te houden en je mag al jouw deeltjes, ongeacht waar ze staan, daarbij in sluiten.

De Schepper van Al wat Is


zondag 20 mei 2018

De Schepper - Integriteit


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, de Zekerheid dat alles goed is en volgens Plan verloopt, kan jou niet opgedrongen worden. De Aanvaarding is een Keus, die jij hebt te maken als Prachtig Liefdevol lichtwezen.

Jij bent van niemand afhankelijk met je Keuzes, daarvoor ben jij alleen verantwoordelijk. En niemand anders.

En de tijd dat jij je verontschuldigde voor bijvoorbeeld een afspraak die je niet na kon komen, met volledige uitleg is voor bij.

Jij bent niemand enige uitleg verschuldigd, alleen aan je Zelf. Dat betekent volledige Integriteit en volkomen Eerlijkheid en Openheid bij alles wat je doet en zegt en ook wat je niet zegt en dus kunt laten voelen.

Als dan de Integriteit of de complete Eerlijkheid niet strikt gevolgd is, zal je medereiziger voelen dat er iets niet klopt en je dit laten weten.

Dus letten op volkomen Eerlijkheid en Integriteit, zonder overbodige woorden en uitleg, brengt wederzijds Vertrouwen en Respect.

Maar het blijft uiteraard een Keuze, en als het soms niet lukt, mag je heel Blij zijn en voelen, wat er nog zit en niet opgelost is.

Jij bent een geweldig Liefdevol Lichtwezen in een menselijk jasje, die bezig is, met vallen en opstaan, de herinnering aan het Licht en de Liefde die je bent als Lichtwezen, terug te herinneren.

Dit kan ook door het Licht en de Liefde in je medereiziger te erkennen en herkennen, dat is zelfs de kortste weg, want dan kijk je eigenlijk naar het Lichtwezen dat je Zelf bent en in de ander weerspiegeld ziet.

Zie je het niet, kijk dan wat je wel ziet en besef dat jou weer iets aangereikt wordt, waar jij naar mag kijken en bevragen en onderzoeken.

Maar het blijft een Keus, daar begint alles mee, maak Blije en Vriendelijke Liefdevolle Keuzes, die jou dienen. Dat is het Eren van je Goddelijkheid in en door alles in Uniekheid en Eenheid.

De Schepper van Al wat Is

zaterdag 19 mei 2018

De Schepper - Laten Gaan


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, samen één zijn is de Waarheid die Onveranderlijk is.

Bij Mij is alles Onveranderlijk en Eeuwig in Eenheid. Onvoorwaardelijke Liefde is daarvan de Kern en deze kent geen tegenstellingen, nog oordeel of veroordelingen, maar uitsluitend Onvoorwaardelijke Liefde.

Onvoorwaardelijke Liefde kent alleen zich Zelf en is dus juist daarom Onveranderlijk tot in Eeuwigheid. En het is wat jij BENT.

En mede daardoor het enige dat Bestaat. De illusoire film, waarvan jij de echtheid bent gaan geloven en voor veel medereizigers (nog) steeds, is en blijft illusoir en daarom steeds veranderend.

Het was en is een groot toneelspel, waarin je ‘denkt’ samen met je medereigers te ‘spelen’, maar eigenlijk speelt eenieder, in eigen Uniekheid, de Hoofdrol.

En geloof Me, de première is al lang geweest en het ‘toneelstuk’ krijgt absoluut geen verlenging.

Het heeft zijn langste tijd gehad, maar het is nodig dat jij met al je deeltjes en medereizigers, dit eigen gemaakte toneelstuk, ieder vanuit eigen Uniekheid, ontmantelen.

En daarvoor heb jij de Vrije Wil van Mij gekregen en Mijn volste Vertrouwen, dat jij dit KUNT en ZULT volbrengen in Uniekheid tot Eenheid.

Een kind heeft ook zijn speelgoed op te ruimen als het uitgespeeld is, jij dus ook. Jij bent Mijn kind en weet dat dit volgens Mijn Plan verloopt.

Iets opruimen wil niet zeggen, wegstoppen en niet meer naar omkijken. Integendeel!

Je neemt Liefdevol elk stukje speelgoed in je hand, beseft dat het tijd is om te stoppen met het spelen, geeft het al je Licht en je Liefde, bedankt het voor alles en laat het gaan.

Je strooit er nog een Hart vol Licht en Onvoorwaardelijke Liefde overheen, telkens als jij eraan ‘denkt’ en beseft, dat jij dit speelgoed ontgroeid bent.

Je hebt ermee geleerd te spelen, hebt vaak een spelletje verloren, maar NU is de tijd om het te laten gaan vol Licht en Liefde.

De Schepper van Al wat Is

vrijdag 18 mei 2018

De Schepper - Vol Verwachting klopt Mijn Hart


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief Creatief en Bijzonder kind, de Herinnering begint te komen, dat jou alles gegeven wordt en zelfs meer of beter, als jij je niet vastklampt aan een uitkomst.

Je begint te Begrijpen, in Herinnering te krijgen, dat alles dat jij laat Stromen en Verwachtingsvol en Dankbaar tegemoetziet, zich vanzelf bij je meldt en je laat Zien, dat alles komt zoals het komt.

En omdat jij daar een enorme portie Blijdschap en ongekende Vreugde aan toevoegt, val je van de ene verbazing in de andere.
Want Mijn Plan is voor jou Hoogste Goed en Grootste Vreugde.

Je hoeft helemaal niets te doen of te laten, maar gewoon van je Zelf Houden en dat Uitstralen, want als je van je Zelf Houd, Houd je van alles en iedereen.

Dat is hetzelfde Goddelijke Pakketje, met alles er Gratis en voor niets erbij.

Je Verheugt je over alles dat op je pad komt en er ontgaat je niets. En dat verhoogt weer je Gevoel van Vreugde om wat je Gegeven wordt en je ziet alles als een kadootje.

Jij bent een heel Dankbaar kind van Mij en dat maakt Mij en dus ook jou, weer Blij en zo is de Cirkel rond.

Geen verwachtingspatronen, geen tijdslimieten, maar gewoon laten komen zoals het komt.

Jij lief, wonderbaarlijk kind, begint het te begrijpen. Er ontbreekt niets in je leven en als dat op een gegeven moment wel zo zou zijn, dan weet je, dat er iets valt te bevragen en uit te pluizen en dat maakt dan de weg weer vrij.

En dat uitpluizen heeft niets met de illusie te maken, maar met jouw verwachtingspatronen en tijdslimieten en soms ook nog met ‘moeten’ en ‘willen’!

Zodra jij dit beseft, geef je het af, omdat het je niet meer dient.
Er wordt Oneindig veel van je Gehouden en deze Liefde voedt jou en dat kun je weer doorgeven, want waar jij genoeg van hebt (en dat heb je) kun je en mag je ruimschoots om je heen strooien. De voorraad is Onuitputtelijk.

De Schepper van Al wat Is

woensdag 16 mei 2018

De Schepper - Onschuldig

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, een stapje terug en toch weer vooruitgaan, dat is wat er in het moment gebeurt.

Het Aanvaarden dat er niet in elk moment een vooruitgang plaats vindt, is voor jou erg ‘moeilijk’,

Maar ‘moeilijk’ is van de illusie en daar heeft het niets mee te maken. In de illusie is Aanvaarding ver te zoeken.

Maar jij woont merendeels in het Licht en de Liefde van je Hart.
En weet dus, dat Aanvaarding van wat Is het tempo bepaalt samen met jouw Bereidheid om te Aanvaarden.

Verder gaat alles volgens Mijn Plan, want Ik weet wanneer jij eraan toe bent om vooruit te gaan.

Alles gebeurt voor jou Hoogste Goed en Grootste Vreugde. En Aanvaarding van wat Is, is hierbij een heel belangrijk Aspect.

Al die kleine deeltjes die omhoogkomen, door de verhogende en versnellende Energie, laten je nog steeds in verwarring geraken lief kind en dat is niet nodig.

Het gaat over een ‘verleden, wat niet eens echt gebeurd is, maar een spel was, om jou te laten ervaren, hoe het voelde om zonder Mij te leven.

En die Ervaring heb je opgedaan en je hebt er veel van geleerd en je bent nu klaar voor het grotere werk.

Maar jij mag eerst gaan geloven dat jij totaal Onschuldig bent. Het spel dat je hebt gespeeld, wordt voor velen nog verder uitgespeeld, omdat er nog velen zijn die nog iets hebben te leren voor hun Hart zich opent.

Dat is waar ze staan in hun Uniekheid en dat is goed, ze hebben, net als jij, alle gereedschappen meegekregen, om door het maken van Keuzes, de weg naar Huis terug te herinneren.

En het is nodig dat er dingen door het Licht, aan het Licht komen, die nu nog verborgen zijn.

En daar sta jij nu, jouw taak is, je Licht en Liefde vol Compassie in alle uithoeken van de illusie te laten schijnen in elk moment.

Niemand blijft achter, allen zijn even Onschuldig als jij, zij realiseren zich dat enkel (nog) niet.

Jij hebt het nodig, af en toe, een pas op de plaats te maken, zodat je lichaam zich kan verenigen met de binnen gekomen energieën.

En omdat jij graag doorrent zonder te stoppen, lassen Wij, vanuit het Licht, een pauze in, waarin je vol Onschuld mag uitrusten.

Dus eigenlijk is deze pauze een vooruitgang en zo mag je het ook tegemoet treden en aanvaarden.

Jij bent een Onschuldig, Prachtig en Liefdevol Lichtwezen.

De Schepper van Al wat Is

dinsdag 15 mei 2018

De Schepper - Jouw Statement


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, in dit moment is Overgave de grote Gave.

Overgave aan de Stroom van het Leven.
Overgave aan het Leven zelf.
Overgave aan de Onvoorwaardelijke Liefde die je bent.
Overgave aan alles waar jij je tot nog toe, tegen hebt verzet.

Overgave aan je Zelf, want jij bent in Mij en Ik ben in jou.
En het belangrijkste, Overgave aan het Licht en de Liefde, want het is het enige dat bestaat.

Overgave is, volgens jou, het meest ‘moeilijke’ om te doen.
Je wantrouwt, je twijfelt, je ‘denkt’ doe ik er wel goed aan, wat als….!

En waar lief kind, denk je dat dit alles vandaan komt? Juist! Uit de illusie, waar jij niet meer thuis hoort.

Ga staan, rek je uit, met je gezicht naar de Zon. Doe je ogen dicht, strek je armen uit en zeg luid en duidelijk: ‘Ik geef me over, vol Vertrouwen’!

Blijf even zo staan, met de Aandacht naar het Licht en de Liefde van je Hart en voel hoe de Blijdschap die opborrelt, door de Keuze die je hebt gemaakt.

Het Statement voor de Onvoorwaardelijke Liefde die je bent. Wat kan er mooier zijn!!

Voel het, Beleef het, Ervaar het, op jouw Unieke manier. En je kunt dit zo vaak doen, als je wilt, je kunt aan dit bevrijdende Gevoel niet verslaafd raken.

Het Statement is wat je bent. Houd intens veel van je Zelf, want hoe meer jij van je Zelf houd, hoe Blijer jij je Voelt en hoe meer je betekent voor de Nieuwe Aarde en al haar Leven.

Voel de Compassie voor je Zelf en voor alles wat je hebt ervaren vanaf de Begintijd, tot in het Nu. Het heeft je tot Hier gebracht.

Jij bent nooit inruilbaar, jij bent Uniek in Eenheid en daar geef jij je aan over, voor Eeuwig.

Welkom thuis lief kind.

De Schepper van Al wat Is

maandag 14 mei 2018

De Schepper - Zegevieren


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, het is voor Mij ongelooflijk belangrijk, jou te laten Weten en verzekeren, hoe belangrijk het is dat jouw Uniekheid je Kracht is.

Je Uniekheid is je Kern en de Kern van al je deeltjes hebben een eigen Uniekheid, waarvan er geen tweede bestaat. Als deze, door de opening van het Licht en de Liefde van het Hart, zich samenvoegt met al je deeltjes, ontstaat er een Uniekheid die samen de Eenheid vormt, die jij bent en zult blijven en eigenlijk altijd geweest bent.

Het voelt nu misschien voor jou nog een tikkeltje ongrijpbaar, maar dat zal snel verdwijnen als je Geloof en Vertrouwen groeit en groeit.

Jij hebt een tijdelijke omleiding door de illusie gemaakt, zonder je Innerlijke Licht ooit te hebben verloren, maar wel je herinnering aan de Onvoorwaardelijke Liefde die jij bent.

Jij bent bezig deze Onvoorwaardelijke Liefde die jij bent, steeds duidelijker te Ervaren en erop te Vertrouwen en in te Geloven. Want uiteindelijk is het het enige dat er Bestaat. Want alles wat geen fundament van Liefde heeft, heeft geen bestaansrecht.

Ik heb de Regie in handen van deze Ascentie in een lichaam en kan je verzekeren dat alles volgens Mijn Plan verloopt.

Ik kan geen fouten maken omdat ik geen fouten ken, want die zijn gebaseerd op afgescheidenheid en tweeledig ‘denken’.

Mijn Liefdesenergie ben jij uit voort gekomen en ook alles dat leeft en alles, werkelijk alles, heeft een Ziel.

Omdat het uit mijn Liefde en Zielsenergie is voortgekomen en dus ook uit het jouwe.

Jij bent een Ongelooflijk, Prachtig, Wonderbaarlijk geschapen Lichtwezen, wiens Licht het baken is, de vuurtoren voor degene die (nog)’ niet ontwaakt zijn, of nog zoekende naar antwoorden.

Jij hoeft ze alleen maar voor te Leven, te laten Zien dat je Liefde in Actie bent en ze zullen volgen, wees daar verzekerd van, want Onvoorwaardelijke Liefde overwint altijd.

Het is het enige dat Bestaat, mijn lief kind. Met in de kern jouw Uniekheid in Eenheid voor Eeuwig.

De Schepper van Al wat Is