Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

zaterdag 28 april 2018

De Schepper - Aangereikt krijgen en doorgeven


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Dierbaar kind, jij weet dat jij Onlosmakelijk met Mij bent Verbonden en dat Ik jou heb Geschapen naar Mijn Evenbeeld.

Jij bent niet anders dan Mij, maat gelijk aan Mij en kunt Alles wat Ik ook kan.
Het Lijntje dat jou met Mij verbindt is een Goddelijk Lijntje en kan nóóit verbroken worden. Hoe en wat jij ook over je Zelf ‘denkt’!

Via dit Goddelijke Lijntje krijgt jouw Goddelijke Zijn aangereikt, wat jij mag doorgeven, op jouw eigen Unieke manier. Niets meer en niets minder.

Verder hoef jij niets te doen, of te leren. Jij zit in het Proces van Ascentie, dat Eeuwig doorgaat, volgens Mijn Plan.

Ascenderen is verdergaan in volledige Herinnering van wat en wie jij bent, Onvoorwaardelijke Liefde.

Die herinneringen keert voor jou en al je deeltjes en medereizigers, op eigen tempo en eigen Unieke Wijze terug.

Als deze Herinnering, in Eenheid volledig terug is begint het eigenlijke Actieproces.

Deze Herinnering is een terugkeer uit de illusie van de illusie, waar jij in Eenheid voor hebt gekozen om te ervaren. En zoals je weet, hoort de vergetelheid daarbij.

Jij staat met al je deeltjes en medereizigers, allemaal op eigen Unieke plek in de Herinnering aan de Onvoorwaardelijke Liefde in Eenheid en Eeuwigheid.

Daarin bestaat geen competitie, want dat is illusie. Maar wel samenwerking, luisteren naar elkaar en elkaar respecteren. Deze overgang is niet gemakkelijk, maar jij en al je deeltjes en medereizigers hebben deze overgang te maken.

Als jij, op de plek waar jij staat, voelt vanuit het Licht en de Liefde van je Hart dat je een Inzicht krijgt aangereikt, dan mag jij zeker weten, dat je dit mag doorgeven.

Door te schrijven, te spreken of wat in jouw Uniekheid goed voelt, maar dat is echt alles wat je nodig hebt te doen.

Je kunt er volledig op Vertrouwen dat voor de Verspreiding wordt gezorgd en dat het daar terecht komt waar het nodig is en zijn werk kan doen.

Jij bent een Goddelijk instrument en mag je Goddelijkheid eren, maar niet wat jij als Inzicht binnen krijgt, bij je deeltjes en Medereizigers, als het ware, doordrukt als DE Ultieme Waarheid.

Dan doe jij jouw Inzicht teniet, want het is niet van jou, maar komt van Mijn Plan. En het is ook voor jou bestemd, sla je Zelf daarin niet over.

Neem aan wat je gevoel je laat weten en geef het door, dat is Onvoorwaardelijke Liefde, gestoeld op Vertrouwen.

De Schepper van Al wat Is

vrijdag 27 april 2018

De Schepper - Mee laten drijven met de Stroom


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief dierbaar kind, in het water voel jij je als een vis, jouw lichaam bestaat grotendeels uit water. Daarom is het ook zo goed voor je om genoeg water te drinken, naar behoefte van jouw Uniekheid.

Maar het blijft een Keus. Toch zwem jij nog heel vaak tegen de stroom in en dan ben je verbaasd dat je zo weinig Energie hebt om heerlijk mee te Stromen met de Stroom. Wat nauwelijks Energie hoeft te kosten.

Jij kunt met je ‘denken’ wel het besluit nemen, om met de Stroom mee te gaan, mar je ‘denken’ heeft geen idee van Stromen en zwemmen, want dan hebben we het over het ego.

Het ego overheerst meestentijds (nog) steeds het ‘denken’!

Dat betekent dat het (nog) steeds niet in dienst staat van jou om je gevoelens vanuit het Licht en de Liefde van je Hart te vertalen.

Dus als jij alleen maar ‘denkt’ dat je mee gaat met de Stroom, ga je er juist tegenin, want dat is voer voor het ego.

En dan ga jij het woordje ‘moeilijk’ weer gebruiken, wat betekent in de illusie, dat het (bijna) ondoenlijk is.

Maar het is niet ‘ondoenlijk’ maar het is ook niet gemakkelijk, als je deze woorden gebruikt neemt de druk van ‘moeten’ al af, toch?

Niet gemakkelijk betekent dat jij je hoofd (nog) steeds een kans geeft, om zich er mee te bemoeien.

Heb jij angst voor water, dan mag je Ons in het Licht, je bereidheid geven, om dit te laten gaan, wat de oorzaak ook is.

Als jij in je het Licht en de Liefde van je Hart woont, dan Stroom je vanzelf en is de oever altijd iets, waar je als een toeschouwer naar kijkt, en waar je alle Liefde vanuit het Licht naar toe stuurt, vol Compassie.

In het water is waar je thuis hoort en je hoeft bijna niet te zwemmen, want de Stroom voert je mee.

En vol Vertrouwen en Geloof neem je aan, dat jij Onlosmakelijk met Mij bent verbonden In Uniekheid en Eenheid.

De Schepper van Al wat is

dinsdag 24 april 2018

De Schepper - Samendoen/werken


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief dierbaar kind, het is vaak (nog) niet gemakkelijk voor jou om samen te doen/werken.

Het zekere weten, dat je het allemaal wel alleen kunt, speelt daarbij een heel grote rol. Daarachter verscholen de angst voor confrontaties met oud zeer.

Of het omgekeerde, jij zou liever niet willen laten weten, wat je denkt te weten, omdat dan je twijfel naar voren zou komen. En ook dat verbergt angst.  

Of je hebt angst uit de kudde schapen naar voren te komen en je te laten zien en waar nodig, horen. Je omgeving weerspiegelt deze angst en je ‘denkt’ dus zeker te weten, dat je gelijk hebt.

Wat het ook is, jij alleen kunt weten, welke angst of hoogmoedige gedachten, die ook angst verbergen, je tegen houden, om jezelf kenbaar te maken en helemaal klaar te zijn voor samen te doen/werken.

Wanneer lief kind, ga jij eindelijk beseffen en geloven, dat je niet voor niets in dit leven op Moeder Aarde bent?

Dat je een contract hebt getekend en door Mij alle gereedschappen hebt meegekregen om jouw contract te kunnen uitvoeren. En als je eenmaal je Kracht vanuit het Licht en de Liefde van je Hart kent, kun je bergen verzetten.

Lief kind, je bent zo belangrijk in het Grote Geheel en voor je Zelf. Je kunt niet gemist worden. Word wakker en Leef je Droom van de Nieuwe Aarde, als de Medeschepper die jij bent.

Verstop je niet langer, want de overlevingsmechanismen van de illusie, die allen een diepe angst in zich hebben, passen jou niet meer. Jouw jas die past je niet meer. En je krijgt vanuit het Licht en de liefde van je Hart een nieuwe jas aangeboden.

De jas van Onvoorwaardelijke Liefde gemaakt. En je herinnering zal steeds meer terug keren. Jij bent Onvoorwaardelijke liefde, want er bestaat niets anders.

Jij mag de jas aantrekken van Liefde, Compassie en Licht, die past je als een tweede huid.

En dan ervaar je de Eenheid van het Christusbewustzijn in alles en met allen en komt de samenwerking vanzelf.

Maak de keuze, NU!

De Schepper van Al wat Is

zondag 22 april 2018

De Schepper - Aanvaarding


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief dierbaar kind, als jij Aanvaard, werkelijk Aanvaard zonder uitzondering, dat jij in Eenheid met al wat Leeft, Onvoorwaardelijke Liefde BENT, dan ben jij Onaantastbaar voor de illusie.

Niets van de illusie kan dan nog bij jou binnen komen, omdat jij volledig bent opgenomen in het Licht en de Liefde van je Hart.

Het heeft dus alles te maken met Overgave, Vertrouwen en Geloof dat Onvoorwaardelijke Liefde is wat jij bent in Eenheid, voor Eeuwig.

En als jij dan door het venster van je Hart naar de illusie kijkt, ben jij een toeschouwer, die kijkt naar een drama spel wat zich aan het uitspelen is.

En dan vloeit je Hart over van Compassie en Liefde die zich uitspreidt door en rond Moeder Aarde en alles wat zich daar afspeelt in de laatste akte.

Omdat jij Onvoorwaardelijke Liefde bent en dat altijd bent geweest en zult blijven en jouw Geloof daarin rotsvast is, zul jij niet alleen de voorloper zijn, voor diegene die na jou komen, maar ook een grootse Medeschepper voor het Nieuwe Paradijs op Aarde.

Waar jij staat heb jij zo een enorme impact op al jouw medereizigers, wiens Hart (nog) gesloten is, daar kun jij je (nog) geen voorstelling van maken.

Harten springen open en gaan de paden bewandelen die jij geplaveid hebt, zodat ze gemakkelijker de weg kunnen vinden naar het Licht en de Liefde die ze zijn.

Jij bent geweldig en buiten proporties Geliefd en Fantastisch. Kijk in de spiegels om je heen en je ziet de weerspiegeling van je eigen Licht en Liefde en Kracht en alles wat daarbij hoort, in Eenheid.

Deze gehele weerspiegeling is jouw Leven, waar jij de volledige verantwoording voor hebt genomen.
En daarom weet jij altijd zeker, dat jij altijd op de juiste plaats bent en bezig met de juiste bezigheid, in elk moment in jouw Uniekheid.

De Schepper van Al wat Is

zaterdag 21 april 2018

De schepper - Collectieve keuze


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief dierbaar kind, de sluier over de illusie, die jij met al je deeltjes en medereizigers gecreëerd hebben, word in elk moment dunner, naarmate de energiefrequentie stijgt.

Jij bent Onvoorwaardelijke Liefde en elke keer, dat jij je gaat bezighouden met de illusie, word het pijnlijker en confronterender.

Het Grote Geheel heeft Collectief, bewust of onbewust, ervoor gekozen te Ontwaken uit de boze droom, die illusie heet.

Er zijn medereizigers die (nog) steeds onbewust zijn en die met het overleven in al zijn vormen, doorgaan.

Er zijn medereizigers, wiens Hart geraakt is en de deur staat op een kiertje, er sijpelt Licht en Liefde naar buiten en er is angst en verwarring alom.

Jij, die in het Licht en de Liefde van jouw Hart woont en het Hart volledig geopend heeft, kan alleen maar Liefde en Licht sturen en in elk moment over en om de aarde stralen.

Eerlijk en Oprecht en Liefdevol reageren op elke situatie waarin je beland, want alles vertelt je iets. En dan mag je iets betekenen vanuit de het Licht en de Liefde die jij bent.

Altijd Liefdevol reageren in elke situatie, een toeschouwer zijn, vanuit het Licht en de Liefde van je Hart, zonder oordeel, want jouw Hart kent geen oordeel.

Jij bent Licht en Liefde. Want het is het enige dat ECHT BESTAAT!

Als jij dit het middelpunt van je Leven laat zijn, kom je aan overleven niet meer toe, dat heet namelijk Overgave aan het Leven.

Alles wat je nodig hebt, komt naar je toe. Alles dat je nodig hebt te weten, word aan je geopenbaard, op het moment dat jij eraan toe bent.

Alles is goed, zoals het is, want als dat niet het geval was, dan zou het wel anders zijn.

In jouw wereld is alles Volmaakt, Heel en Compleet.

In Eenheid is dit de enige en Ultieme Waarheid voor Eeuwig.

De Schepper van Al Wat Is


dinsdag 17 april 2018

De Schepper - Eren is Eenheid

Lieve ogen die dit lezen,

Lief en liefhebbend kind, je Zelf Eren betekent al je deeltjes en al je medereizigers Eren, en al wat leeft, want het is eenvoudigweg wat je bent.

Wie heeft jou ooit verteld, dat het Leven niet uitsluitend Vreugde is?

Jij hebt je Zelf dat aangeleerd om in de illusie te overleven en dat ben je nu aan het verlaten, of je hebt het verlaten.

Ik heb jou uitsluitend Onvoorwaardelijke Liefde meegegeven als wat jij bent, maar jij hebt de keuze gemaakt jezelf klein te maken en gekrompen, om te kijken hoe het zou zijn, om zonder de Herinnering aan Mij te zijn.

Dat is je niet gelukt! Dat kan ook niet, want Onvoorwaardelijke Liefde is het enige dat Waarheid is en Bestaat, omdat jij dat bent.

Alles wat de illusie jou gebracht heeft en nog steeds aanbiedt, mag je laten gaan of afwijzen en wat dan overblijft is Onvoorwaardelijke liefde en dat is wat jij bent, in en door alles.

Als jij je bezighoud met hoe jij je deeltjes en je medereizigers kunt helpen om te Ontwaken, sla jij je Zelf en het Eren van je Zelf over.

Hoe meer jij je Zelf Eert in al jouw Unieke Zijn, hoe meer jij je deeltjes en je medereizigers meetrekt in jouw Blijdschap van het Eren, want jouw medereizigers en al je deeltjes ben jij. En dit is de Waarheid van Eenheid.

Jouw medereizigers en al je deeltjes zijn zelf in staat hun weg naar de herinnering van de Onvoorwaardelijke Liefde die zij zijn, terug te vinden.

Zij hebben hetzelfde gereedschap ter beschikking wat jij hebt, maar doen het en gebruiken dit gereedschap op eigen wijze en in eigen tempo.

Ze hoeven niet gered te worden, of wat dan ook. Mijn Plan is feilloos en laat niemand achter. Dus hoe kan het dan zijn, dat jij ‘denkt’ de hand uit te ‘moeten’ steken naar je medereizigers en deeltjes.

Zij zijn net zo Uniek als jij en laten zien, dat jouw Blijdschap om je Zelf te Eren, echt is en oprecht schept Dankbaarheid en het Vertrouwen dat eenieder de weg terug aflegt, zonder jouw Hulp, maar wel met dezelfde Onvoorwaardelijke Liefde in zich.

Vind jou weg en al je deeltjes vinden dan ook hun weg op eigen Unieke Wijze, hoe mooi is dat.

De Schepper van Al wat Is

zondag 15 april 2018

De Schepper - Vrijheid in Alles


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn dierbaar kind, als jij vind van je Zelf, dat je iets ‘moet’, geloof jij dan dat het van Mij komt?

En dan heb Ik het niet over een afspraak die je hebt na te komen, met deze en gene, maar over de gevoelens die te maken hebben met de Onvoorwaardelijke Liefde, die jij bent.

En over hoe jij in jouw Uniekheid, de weg aflegt, om de herinnering aan de Onvoorwaardelijke Liefde terug te herinneren. Helemaal in eigen tempo, met gebruikmaking van jouw eigen Unieke keuzes.

Jij mag je realiseren dat Ik het woordje ‘moeten’ niet ken en dus niet gebruik, omdat Ik jou dan je Keuzevrijheid zou afnemen.

Het woordje ‘moeten’ dat gebruikt wordt door jou, impliceert dat jij geen Keuze hebt en dat heb je juist wel, van Mij gekregen.

Het kan zijn, dat jij ‘denkt’ geen Keuze te hebben in een gegeven situatie. Maar Geloof Me, lief kind, juist dan wordt je een enorme kans aangeboden om sterker te worden. De Keuze is er altijd: ‘Hoe ga je met de gegeven situatie om’.

Het woordje ‘moeten’ in de gegeven situatie gebruiken, zou jou die Keuze verdoezelen en je in de illusie terugwerpen. In het ‘overleven’ en dat verdien je niet.

Er bestaat in en door alles, uitsluitend Onvoorwaardelijke Liefde. En dat het woordje ‘moeten’, impliceert dat jij niet een andere Keuze mag maken, is onwaar.

Jij hebt de Keuzevrijheid gekregen in Eenheid en Uniekheid om te Kiezen, voor dat wat voor jou, vanuit jouw Hart, het beste voelt. En dat mag. En niemand kan beter weten dan jij, wat voor jou goed voelt.

Voelt het een week later ‘anders, dan Kies je anders, opnieuw. Dat is Keuzevrijheid, die Ik jou nooit kan en zal afnemen.

Ik heb een Plan, waarin Keuzevrijheid Centraal staat, omdat Ik Vertrouw op Mijn Kinderen, dat zij de Keuze zullen maken die de Herinnering aan Mij in Eenheid terugbrengt.

Jij mag begrijpen, dat alles, wat met illusie en overleving te maken heeft, niets
te maken hebben, met de Keuzes vanuit het Licht en de Liefde van je Hart.

De Schepper van Al wat Is

woensdag 11 april 2018

De Schepper - Mijn Wil geschiede


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Krachtig kind, als Ik zeg: ‘Mijn Wil geschiede’, bedoel ik en de huidige taal: ‘Mijn Plan is voor jou Hoogste Goed en grootste Vreugde, in Eenheid en Uniekheid’!

En dat is voor jou in Eenheid, niet gemakkelijk te bevatten en toch heel gemakkelijk om te volgen. Want als jij dit als Waarheid aanvaard, dan hoef jij niets meer te doen, behalve je Licht en Liefde vanuit je Hart laten schijnen over al wat Leeft. En de Intentie in elk moment vast te houden, dat jij Liefdevol bent en reageert, op alles wat zich voordoet in jouw Unieke Wereld.

Dan werk jij als Medeschepper mee, aan een nieuw Paradijs op Aarde, want wat jij doet voor je Zelf doe je voor al wat Leeft, en omgekeerd. Jouw Goddelijke deel is Onlosmakelijk met Mij verbonden in elk moment voor Eeuwig en de Eenheid en Uniekheid zitten vanzelf in de Goddelijkheid.

Niet gemakkelijk om te bevatten, maar dat hoeft ook (nog) niet, maar je kunt en mag er wel op Vertrouwen en erin Geloven, want leugens bestaan voor Mij niet. Het is een keuze die jij steeds opnieuw, door je Intentie, kunt nemen.

Hoe kan het dan zijn, dat hetgeen jij, volgens jou niet goed doorvoelen kunt, in twijfel getrokken wordt en jij er vraagtekens bij zet?

Wat ik aan Beloftes geef aan jou, zijn Waarheden die jij niet hoeft te bevragen of zelfs volledig hoeft te begrijpen. Mijn Plan is feilloos en er zal niets gebeuren, wat jij niet aan kunt.

Houd van Mij zoals Ik van jou houd! Vertrouw op Mij, zoals ik jou vertrouw.

Het nieuwe Paradijs op Aarde is er al, maar jij kunt het in Eenheid (nog) niet zien. Er zijn nog dingen in de illusie die hebben te verdwijnen en het enige wat daarvoor nodig is, is Onvoorwaardelijke Liefde.

Bestaande uit Vertrouwen, Geloof, Compassie en vooral Houden van je Zelf, Vertrouwen op je Zelf en Compassie voelen voor je Zelf.

De Schepper van Al Wat Is

dinsdag 10 april 2018

De Schepper - Bevrijding

 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, door de verhogende Energieën is je slaap vaak onderbroken en samen met wat er omhoog komt uit het diepst van je celletjes, heb je dan het gevoel dat je de hele dag zou kunnen slapen.

Je ritme is in de war, je lichaam is in de war, wat allerlei vervelende klachten kan veroorzaken waardoor jij je niet bepaalt fit zult voelen.

Maar je mag bedenken lief dierbaar kind, dat de slaap voor twaalf uur, dubbel telt.

Dus als jij eerder naar bed gaat en je ontspant met fijne muziek of iets anders dat bij je past en je valt om, laten we zeggen tien uur in slaap, dan heb je om twaalf uur al vier uur geslapen.

De eerste slaap uurtjes zijn vaak de diepste slaap uurtjes, daarna zal het wat onregelmatig doorgaan, maar om zes uur heb jij tien uur gerust. Dat mag voldoende zijn.

Het is natuurlijk je eigen Keuze en jouw Uniekheid en waar jij staat telt ook mee, maar het gaat erom, dat je goed voor jezelf zorgt.

En je mag stoppen met zorgen maken en op elk pijntje letten en jezelf bang maken, want dat heeft geen zin, behalve dat jij de illusie inzakt en dat is niet wat je wilt en waar je voor verdient.

Jij hebt van Mij alle gereedschap mee gekregen om deze cyclus door te komen, waar je eigenlijk heel Blij van mag worden, want er worden restjes weggewerkt en dat is heel bevrijdend als jij het toelaat.

Laat alles maar komen wat er komt en hecht je er niet aan, hou jezelf voortdurend voor, dit is van de illusie en wil verdwijnen.

Dit is niet wat ik Nu ben, maar wat ik was. Ik ben Onvoorwaardelijke Liefde in Eenheid voor Eeuwig.

Geef het vol bereidheid af aan Ons en vraag Ons je te helpen en weet dat alles goed is zoals het is. Mijn Plan is voor jou Hoogste Goed en dat van het Grote Geheel.

De Schepper van Al Wat Is


vrijdag 6 april 2018

De Schepper - Jij bent Alles


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en heel dierbaar kind, Jij komt uit het spel dat illusie heet en bent daardoor weggezakt in de vergetelheid. Je hebt daar ‘moeten’ kiezen voor overleven en overleven kent vele manieren om zich te uiten.

Te veel om het hele scala te noemen, maar dat is ook niet nodig, want jij kent in jouw Uniekheid alle manieren.

Ik houd Mij hier bij enkele voorbeelden die jij beslist zult herkennen, of er in ieder geval voor kunt Kiezen om ze te herkennen.

Als jij in de illusie iets deed waarvoor jij je diep schaamde, dan wist je dat te verstoppen op de meest ingenieuze manieren. Want het deed te veel pijn om die schaamte onder ogen te zien. Dus stopte jij, om te overleven en verder te kunnen gaan, dit gevoel diep weg.

Als jou in de illusie iets vreselijks werd aangedaan en jij je razend en onmachtig en nog veel meer voelde, dan verstopte jij dit ook. Om te overleven en de pijn en het verdriet over deze gevoelens niet meer te hoeven voelen.

En zo ben jij door alle levens gegaan, voelend, ervarend en verstoppend om allerlei Unieke redenen.

Nu jij in het Licht en de Liefde van je Hart bent Thuisgekomen, heb jij al heel veel van het oude zeer en de oude herinneringen opgenomen, vol Compassie voor je Zelf, in jouw Zijn.

Maar er zijn nog deeltjes die ontzettend pijnlijk zijn, zo erg, dat jij ze nog steeds verborgen houdt. Maar de pijn wordt steeds groter en meld zich steeds vaker. En jou verzet om dit te accepteren wordt groter, waardoor het erger wordt en de angst om te voelen enorme proporties aanneemt.

En zonder dat je het helemaal beseft, bedenk jij een opstelling voor je Zelf, waarin je ‘denkt’ het wel goed te doen. Maar niets is minder waar, want jij houd je Zelf voor de gek, je draait je Zelf een rad voor de ogen.

Projecteren op een medereiziger, dat weet je al, is je Zelf beschuldigen, dus dat valt af. Maar als jij je nou eens opstelt als iemand, die heel behulpzaam is en laat weten, dat je DE antwoorden hebt op vragen die er onder de zoekers leven.

Dan ben je toch goed bezig? Mis! Je houd je Zelf mooi voor de gek en belooft iets wat jij nooit mag en kunt beloven. Jij bent Uniek, maar al je deeltjes zijn ook Uniek, alles heeft Uniekheid.

Je mag kijken hoever dit bij je Zelf van toepassing is. Je hoeft alleen maar te her- en erkennen dat er in jou iets is, dat jij afwijst. Voel het, accepteer het, want jij bent dit niet. Jij Was het, toen jij in de illusie zat. Maar het was een spel, Nu weet je dat je Onvoorwaardelijke Liefde bent en dat er niets anders Bestaat. Accepteer het en voel Compassie voor je lijden en neem het in Liefde op.

De Schepper van Al wat Is

donderdag 5 april 2018

De Schepper - Jouw Unieke levensboek


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief Uniek kind, jouw Levensreis staat opgetekend in jouw Unieke Levensboek. Nu jij Ontwaakt bent in de Herinnering dat jij Onvoorwaardelijke Liefde bent, schrijf jij in elk moment in je eigen Levensboek jouw Unieke Levens-beleving en Gevoelens.

Het is als een soort Dagboek, helemaal voor en door jou geschreven, bewust of onbewust. Jouw Unieke Ervaringen en de daaruit voortvloeiende Wijsheid, die jij in jouw Uniekheid voor jouw Zelf geschreven hebt.

Dus niet voor een medereiziger, hetzij een geliefde, kind, vriend(in) of familielid. Nee, uitsluitend voor jouw Zelf, want het is jouw Uniekheid die dit Bijzondere Levensboek Geschapen heeft en nog steeds in elk moment Schept.

Hoe kan het dan zijn, dat jij (nog) vaak ‘denkt’ dat jij, met jouw Unieke Levensboek jouw medereiziger de weg kunt wijzen?

Dat is onmogelijk! Want jouw medereiziger heeft het eigen Unieke Levensboek.
En heeft het volste recht, net als jij, dit Unieke Levensboek te schrijven in eigen tempo, met gebruikmaking van eigen Keuzes.

Jouw medereiziger vertellen, of laten weten op welke manier dan ook, het Leven te leven, is arrogantie van de hoogste vorm.

En het is een Keuze die jij je mag realiseren, goed of fout bestaat hierin niet, alleen de Keuze maken voor je Zelf en niet voor je medereiziger, of niet.

Jij mag je realiseren dat jij jouw medereiziger de Keuze ontneemt en deze voor hem/haar maakt.

Er zijn medereizigers die (nog) steeds buiten zich Zelf zoeken naar antwoorden. Maar dat betekent niet, dat jij die antwoorden voor ze hebt. Hoe zou dat kunnen, je kent het Pad niet dat ze bewandelen en bepaalt niet hoe lang zei over de Reis van het leven doen en ook niet de route.

Jij mag de Keus maken binnen in je Zelf te bevragen, waarom jij ‘denkt’ de antwoorden te kunnen en mogen geven aan de ‘zoekers’.

Zij hebben het volste recht ‘Zelf’ te ontdekken, dat alle antwoorden op de vragen die zij hebben, zich binnen in hun Hart bevinden.

Jij zou de suggestie aan kunnen reiken, om naar hun Hart te gaan. Niet meer en minder. En de keuze bij de medereiziger te laten liggen.

Jouw Levensboek is net zo belangrijk voor jou, als het Levensboek is voor je medereiziger. Laat elke medereiziger op eigen Wijze het Levensboek schrijven, net als jij gedaan hebt. Er bestaat geen meer of minder, of hoger of lager, alleen maar Onvoorwaardelijke Liefde.

De Schepper van Al wat Iswoensdag 4 april 2018

De Schepper - Onvoorwaardelijke Liefde


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn bijzonder lief en Wijs kind, er is Liefde met voorwaarden en er is Liefde zonder voorwaarden. Dat weet jij. Omdat jij weer in herinnering hebt gekregen dat jij Onvoorwaardelijke Liefde bent.

Maar lief kind, is het woordje Onvoorwaardelijk een woord voor je, of voel je ook wat het inhoudt?

Waar jij vandaan komt bestond en bestaat het woord Onvoorwaardelijk niet.
Heb jij volledig geaccepteerd dat het Onvoorwaardelijke bij de Eeuwigheid hoort en dat het is wat jij bent?

Misschien zeg je Nu: ‘Ja, natuurlijk weet ik dat’! Maar Leef je het ook?

Alles is in de Kern Onvoorwaardelijke Liefde, ook alles in de illusie. Het is eenvoudig onder gesneeuwd door jouw beslissing in Eenheid, om zonder Mij het Leven te Ervaren.

Dit is bezig zich op te lossen, doordat jij in Eenheid je herinnert dat de De Schepper – Onvoorwaardelijke Liefde

Onvoorwaardelijke Liefde is wat jij bent. En dat er uitsluitend Onvoorwaardelijke Liefde bestaat. Al het andere is illusie en bestaat niet.

Dit is de duidelijke scheidingslijn tussen illusie en Onvoorwaardelijke Liefde.

Doordat jij steeds verder en dichter bij je Zelf komt en alles laat gaan in Liefde en Compassie, wat er niet mee in overeenstemming is, kom jij in Eenheid steeds dichter bij je Zelf.

En door deze Eenheid, neem je vanzelf alles mee naar de Kern van Onvoorwaardelijke Liefde in Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig.

Voel de Compassie voor je Zelf, die door eigen keuzes, zoveel aan pijn en lijden heeft gebracht. Vergeef je Zelf volledig, want je wist niet beter, je was aan het overleven.

Jij was, bent en blijft Onvoorwaardelijke Liefde voor Eeuwig in Uniekheid, die je steeds dichter bij je Zelf brengt.

Doorvoel wat jij je Zelf, vanuit onwetendheid, hebt aangedaan. Je mag je realiseren dat jij dit niet meer bent, want je weet Nu dat jij Onvoorwaardelijke Liefde bent en dat er niets anders Bestaat.

De Schepper van Al Wat Is

maandag 2 april 2018

De Schepper - Met de ogen van jouw Hart kijken


Lieve ogen die dit lezen,

De verantwoording op je nemen, voor alles wat je bent, betekent, dat je in elke spiegel uitsluitend je Zelf ziet.

Ook als je de, voor jou, meest ‘akelige persoon’ tegenover je hebt.

Je mag je dan realiseren, dat de ander ‘denkt’ jou te pakken met woorden, maar uiteindelijk zichzelf de meeste schade toebrengt.

Je mag wel in de spiegel kijken en je afvragen of je iets herkent van je Zelf, van lang geleden, dat brengt Begrip en Compassie met zich mee en vergemakkelijkt jou Liefdevolle reactie.

En de herinnering dat jij het pad van de ander niet kent, maakt dat ook dan geld, niet te oordelen, maar alles bij de ander te laten en je eigen pad te blijven volgen.

Als je door de ogen van het Licht en de Liefde van je Hart kijkt, heb je ervoor gekozen een Medeschepper met God te zijn, voor het bouwen aan de Nieuwe Aarde.

Je ziet dan een geheel andere wereld vol Licht en Liefde, omdat jij weigert iets anders dan Licht en Liefde te herkennen. Omdat jij Licht en Liefde bent en jij de Waarheid aanvaard hebt, dat Licht en Liefde het enige is dat bestaat, er is niets anders.

Wat er ook om je heen gebeurt in de illusie, jij ziet het voor wat het is, de illusie die bezig is zichzelf buiten spel te zetten.

Je kiest er bewust voor, niets anders dan de Waarheid in Eenheid te zien met alle Uniekheden op eigen plek, die hun bijdrage leveren aan het verdwijnen van de illusie.

Even voor de herinnering:

Jij bent niet de illusie – jij bent niet je lichaam – jij bent niet je gedachten – jij bent pure Liefdesessentie vanuit het Licht en dat is waar jij Thuis bent, altijd geweest en NU bent.
Het kan niet anders zijn, dan dat alles fantastisch is in jouw wereld
Vol van Liefde en Licht en Vrede en Harmonie in je eigen Uniekheid.

De Schepper van Al Wat Is