Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

dinsdag 27 februari 2018

De Schepper - Onvoorwaardelijke Liefde


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en heel Dierbaar kind, jouw Uniekheid komt vanuit de Waarheid die jij bent voor Eeuwig. Onvoorwaardelijke Liefde!

Deze Onoverkomelijke Waarheid is niet weer te geven in woorden, want die schieten altijd tekort.

De Ultieme Waarheid van de Onvoorwaardelijke Liefde, die jij in Eenheid met al je deeltjes en al wat leeft bent, is niet te beschrijven, maar uitsluitend te ervaren.

Die Ervaring is pas bereikbaar voor jou in Eenheid, als de sluier van de illusie volledig verdwenen is.

Daarom zijn er voor de Ultieme Waarheid ook zovele bewoordingen, die voortkomen uit jouw Uniekheid in Eenheid.

Waarheid wordt op zovele manieren weergegeven als er medereizigers zijn.
Liegt er dan een medereiziger? Nee, want de beleving komt voort uit ieders Uniekheid. Beleving IS Uniekheid!

Hoe kan het dan zijn, dat jij vaak (nog) star vol houdt aan jouw Waarheid als DE Waarheid?

Jouw beleving van de Waarheid is net zo belangrijk voor jou, als de Beleving van de Waarheid van jouw medereiziger. Daarin bestaat geen goed of fout maar uitsluitend een kans voor wederzijds respect en ruimte in Vrijheid je Zelf te mogen zijn.

Dat voorkomt discussie en gelijk willen hebben en laat Onvoorwaardelijke Liefde deze plaats innemen. En je hebt in Eenheid weer een stukje illusie overwonnen.

Maar de Ultieme Waarheid behoeft geen woorden, maar bestaat uit pure Onvoorwaardelijke Liefde.

De Schepper van Al Wat Iszaterdag 24 februari 2018

De Schepper - Licht en Liefde


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief dierbaar kind, het groeiende Licht dat Liefde verspreid is zo enorm aan het groeien, dat de versnellingen van Energie steeds meer en sneller plaats vinden.

Het verspreiden van Liefde vanuit het Licht betekent een aanvraag van de verhoging van de Energiefrequentie, vanuit de Uniekheid van eenieder van je deeltjes en van je Zelf.

Je zult nooit meer Energie Updates ontvangen dan je aan kunt. En dat is vanwege de Uniekheid heel verschillend. Niet al je deeltjes en jij staan op dezelfde plek op hun Pad.

Maar in Mijn Plan zitten geen fouten, alleen Liefde, pure Onvoorwaardelijke Liefde. Iets anders is onmogelijk, want alleen Licht en Liefde bestaan. Alles is Liefde.

Hoe kan dan, lief kind, jou twijfel nog vaak zo groot zijn en probeer je nog steeds te verstoppen wie en wat je bent? Namelijk Licht en Liefde! Jij bent in Eenheid naar Mijn Evenbeeld Geschapen!

Je maakt het jezelf alleen maar ‘moeilijker’ en dat verdien je niet.
En het is ook totaal overbodig. Je houdt dan ook stevig vast aan iets, waaraan jij geen houvast KUNT vinden. Alleen het Licht en de Liefde kan je houvast bieden en Stabiliteit en Rust en Vrede.

Geen wonder dat je dus het gevoel hebt, dat je tussen de wal en het schip hangt. Je kiest niet echt en houd nog steeds een slag om de arm.

Ik zal jou nooit dwingen om de juiste Keuze voor het Licht en de Liefde in je Hart te maken, maar Ik zal deze Keuze blijven aanreiken, want Ik weet, dat je uiteindelijk zult Kiezen voor het Licht en de Liefde in je Centrum van Kracht in je Hart.

Het is de Herinnering, dat jij nooit weggeweest bent bij Mij, maar gekozen hebt voor een ervaring zonder Mij. Een droom, die illusie heet en meer een nachtmerrie is dan iets anders.

Ze heeft allang geen bestaansrecht meer en eigenlijk nooit gehad.
Dus mag jij de Keuze maken terug te keren naar het Licht en de Liefde die jij bent in Eenheid voor Eeuwig.

De Schepper van Al wat Is

vrijdag 23 februari 2018

De Schepper - Verlichting


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief, dierbaar kind, het is nodig voor Mij, jou er telkens weer te herinneren, aan Mijn Onvoorwaardelijke Liefde voor jou, die voor Eeuwig is en waar jij nooit verandering in kunt aanbrengen, of je Zelf in kunt verbeteren.

Dat is ten enenmale onmogelijk, want Ik Schep uitsluitend vanuit Mijn Energie van Licht en Liefde en Schep dus uitsluitend Volmaaktheid.

En jij bent uit Mijn Energie van Licht en Liefde Geschapen en aangezien Ik uitsluitend Volmaaktheid kan Scheppen, ben jij dus ook Volmaakt naar Mijn Evenbeeld Geschapen. In jouw herken Ik Mijn Zelf, in jou vind Ik Mijn Vreugde.

Vaak wordt gemeend dat jij naar Verlichting hoort te streven, maar Verlichting lief kind, daar hoef je niet naar te streven, want jij bent al in elk moment Verlicht.

Jij bent alleen een heleboel herinnering aangaande jouw Verlichting,  kwijt.

Maar onder de sluier zal Verlichting (NOG) niet tevoorschijn komen.
Dat wil echter NIET zeggen, dat je niet Verlicht BENT!
Maar waarom zou je streven, naar iets, dat je in wezen, al bent?

Alles accepteren wat er in elk moment gebeurt in je leven, laten stromen en meegaan met de stroom, vol Vertrouwen, zonder verzet is het grootste cadeau wat jij je Zelf en het Grote Geheel kunt geven.

Je mag je erop Verheugen dat je in elk moment al Volmaakt bent en als je dat Gelooft en Aanvaard dan gebeuren er Wonderen, waar je met de neus bovenop staat, want dan stel jij je ervoor open.

En dat is wat Ik jullie toewens! Geloof, Hoop en Vertrouwen dat alles goed is in elk moment, dat er volledig voor je gezorgd wordt.

En weet dus zeker, dat ALLES goed is in jouw Wereld in elk Moment.

De Schepper van Al wat Is.

woensdag 21 februari 2018

De Schepper - Samenwerking en OpenheidLieve ogen die dit lezen,

Mijn lief dierbaar kind, jij denkt nog te vaak dat jij de enige bent die in het Licht en de Liefde van je Hart woont, maar niets is minder waar. Heel veel deeltjes van jou zijn ook reeds Ontwaakt op eigen Unieke Wijze.      

Bovendien, zolang je nog onder de sluier van de illusie zit, kun je niet constant in het Licht en de Liefde van je Hart wonen.

Je kunt wel, bij elke belangrijke beslissing of reactie of actie die je gaat nemen, ervoor kiezen dit vanuit het Licht en de Liefde van je Hart te doen. Jouw Centrum van Kracht is daar altijd aanwezig.

Alles is altijd gebonden aan een Keus, want die Keuzevrijheid blijft bestaan zolang de sluier er is.

Je hebt niet alleen je gehele Lichtfamilie om je te steunen en te helpen, vanuit het Licht, maar je hebt dus ook elkaar.

Niet alleen het grote Licht vanuit het Liefdevolle Hart, dat jij met al je deeltjes in Eenheid verspreid, is belangrijk, maar ook de Hulp en de Samenwerking en Openheid en het uitspreken naar elkaar, is minstens net zo belangrijk.

Ik hoor je vaak zeggen, dat je zo weinig mensen in je omgeving hebt, waarmee je hierover kunt praten.

Hoe zou dat komen, denk je? Je schept je eigen wereld waarin je leeft en als jij blijft ‘denken’ dat jij geen mensen om je heen hebt, dan verteld je dat iets over je Zelf.

Laat jij zien waar jij voor staat? Weten de mensen in je leef omgeving waar jij mee bezig bent? Laat jij de Liefde zien die jij bent?

Of ben jij nog steeds bezig verborgen te houden, wie en wat jij werkelijk  bent? Ben je (nog) steeds iemand die bang is om afgewezen te worden of gek verklaard?

Je mag daar over nadenken en invoelen, zodat je weet, wat er zich precies binnen in jou afspeelt.

Maar het is en blijft een Keuze lief kind en wat je Keus ook is, Ik houd Oneindig veel van jou. Heb dus je Zelf ook Lief en laat weten en Zien, waar je staat en wat je bent.

Onvoorwaardelijke Liefde, want er is niets anders.

De Schepper van Al Wat Is