Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

maandag 15 oktober 2018

De Schepper - Zelf Vertrouwen


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en zorgzaam kind, Ik merk dat jij je vaak Zelf iets verwijt, terwijl je reactie die je liet zien en die dit verwijt naar boven haalde, gewoon menselijk was en is.

Je probeert je best te doen, om vooral geen menselijke ‘fouten’ te maken. Want je vindt, dat jij dat toch ontgroeid bent en dus niet meer ‘hoort’ te voelen.

Het kan ook zijn, dat jij in het Licht en de Liefde van je Hart wonen, niet vindt passen bij de ‘status’, waarvan jij vindt, dat jij je er bevindt.

Kortom, je vindt dat het niet hoort, bij iemand die in het Licht en de Liefde van het Hart woont.

Maar lief kind, als jij in het Licht en de Liefde van je Hart woont, wat nooit helemaal consistent kan zijn, ben je dan minder mens?

Je woont nu eenmaal op Moeder Aarde, volgens Contract, en jouw Huisje is je Lichaam. Dat ontkennen brengt je verder van je Zelf vandaan dan jij, in werkelijkheid, wilt. En je Leeft (nog) onder de sluier.

Ik weet hoe graag jij je Licht en Liefde wilt laten Stralen en hoe groot je Intenties voor de Nieuwe Aarde zijn, dat hoef je niet aan Mij te Bewijzen. Ik wist het zelfs eerder dan jij.

Waarom blijf je dan ‘denken’, dat voor je Hart kiezen als je Thuis met zich mee brengt, dat je bepaald gedrag niet meer hoort te hebben.

In de eerste plaats ben en blijf je mens, anders was je niet op Moeder Aarde.

En in de tweede plaats maakt het mens zijn, en toch Kiezen voor het Licht en de Liefde van je Hart, je niet minder gevoelig voor terugval.

Het Zijn, waar je in aan het Groeien bent, maakt je niet minder mens.

Het onderdrukken van Emoties, welke dan ook, is niet goed. Want het laat Gevoelens die je onderdrukt, gisten en dat gaat tegen je werken.

Jij mag jouw Emoties laten Stromen, dat is Kracht. Het menselijke deel van je te Aanvaarden laat de Gevoeligheid zien die ook jij Ervaart en wat je in je medereizigers en al je Deeltjes terug Gespiegeld ziet.

Jij weet dat jij alles en iedereen Bent, met alle ups en downs. Het is de kunst te laten zien, wie je als mens bent met het Prachtige Licht en Liefde, Hartjasje aan.

De Schepper van Al wat Is

zondag 14 oktober 2018

De Schepper - Liefde Schept Volmaaktheid


Lieve ogen die dit lezen,

Mij lief, Dierbaar kind, in de illusie heb je niet geleerd van je Zelf te Houden, sterker nog, je mocht niet van je Zelf houden, want je kreeg teveel dingen opgelegd die de maatschappij en al je opvoeders van je wilden. Van je Zelf Houden hoorde daar niet bij.

Je moest beantwoorden aan wat er van je verwacht werd, anders kreeg je geen Liefde en Waardering.

Kerken indoctrineren en dat doet de maatschappij ook. Er is voor gezorgd dat jij je (nog) vaak bezig houdt met Lief en Aardig gevonden te worden. Dus gehoorzamen aan het beeld dat ‘anderen’ van je hebben. ‘Overleven’ dus.

En je gaat je Zelf in een gevangenis zetten, want jouw Zelf mag niet gezien en gekend worden.

Maar lief kind, het is illusie en blijft illusie. Het bestaat niet en heeft nooit Echt bestaan.

Als ik vanuit Mijn Liefdesenergie Schep, komt alles wat Geschapen word, voort uit Onvoorwaardelijke Liefde en deze Liefde maakt geen ‘fouten’, maar Schept alleen Volmaaktheid. Inherent aan Haar Aard.

Alles wat je hebt aangeleerd is gericht op Zelf destructie! Dat is het spel van de illusie! Alles wat je Werkelijk bent heeft geen plaats in de illusie, word dus onderdrukt.

En dit gehele spel speelt zich vanuit ieders Uniekheid uit, in de illusie. Maar…..dit spel is aan zijn einde gekomen en het Zelf heeft de gevangenisdeuren gekraakt en laat zich zien.

Jouw Hart is Geraakt en heeft zich geopend en jouw Zelf neemt afstand van de illusie en neemt plaats in het Licht en de Liefde van jouw Hart.

Maar….de angst voor de klauwen van de illusie is (nog) niet verdwenen en speelt nogal eens een spel met jou. En dat spelletje doorzie je niet direct en dan komt de angst naar boven.

En met de steeds Verhogende en Versnellende Energie, geven de Celletjes veel van oude angsten enzovoorts aan jou af, om Bevrijd te worden van deze last.

En dat mag je doen, door het te laten Stromen met de Bereidheid het te laten Gaan, zodat het in het Licht en de Liefde van je Hart kan worden Opgenomen.

Ben ik wel goed genoeg? – Waarom ben ik nu bang, wat heb ik fout gedaan? – Zie je wel, ik zak weer weg – en zo kun je doorgaan!

Oud zeer is hardnekkig, maar ben jij je oude zeer? Nee!!
Je komt uit de illusie, maar ben jij  de illusie? Nee!
Je ‘denken, kan je van alles wijs maken, maar ben jij je ‘denken? Nee!

Jij bent een Oneindig Liefdevol Lichtwezen, Puur en niet aangetast door de illusie.

Onvoorwaardelijke Liefde is het enige dat Echt Bestaat. Er wordt Oneindig veel van je Gehouden en je word Oneindig Bewonderd voor je Moed en Doorzettingsvermogen.

Aanvaar Alles zoals het Is en je mag voortdurend Bedenken dat de illusie voor jou geen plek meer is om te zijn.

Houd van je Zelf zoals Ik van je Houd, want je bent in elk Moment Volmaakt.

De Schepper van Al Wat Is

vrijdag 12 oktober 2018

De Schepper - Geluk

 

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, Geluk is wat je bent, Geluk Ervaren is je Keuzes goed maken vanuit je Hart Centrum en niet vanuit je 'denken'!

En het ontstaat uit de Vrijheid van Keuze, die in elk moment Aanwezig is. En daar begint jouw Verantwoordelijkheid voor je ‘denken’!

Een snelle beslissing kan jou je Gemoedsrust kosten. Een Weloverwogen juiste Hart beslissing maakt je Gelukkig en Blij.

En daar mag je wel duidelijker in worden, in je Keuzes. Als jij namelijk, de beslissing neemt, iets te gaan doen, waarvan je vindt dat je het ‘moet’, dan ga je het met tegenzin doen en word het ‘moeten’ je struikelblok.

Je gaat het dan snel doen, zodat het gauw gedaan is, dan ben je er van af, 'denk' je. Jij kunt ook het woord 'kiezen' gebruiken dan word het: 'Ik Kies ervoor om Nu....'!

Maar dan begint het pas. De Bevrediging, het Geluk, iets met je volle Aandacht te doen, ben je, in eerste instantie, misgelopen. En omdat je daar niet verder bij stil wenst te staan, begin je gauw verder te gaan, met iets wat je Wel leuk vindt.

Maar hoe zou jij dat noemen? Ik Communiceer dat het onder de noemer ‘vluchten’ thuis hoort. Denk je ook niet? Je Zelf een beetje voor de gek houden!

Begrijp me goed, er is niets mis mee je ‘karweitjes’ stuk voor stuk te doen, dat is zelfs heel Lovenswaardig. Maar het gaat erom, Hoe je ze doet. Kies je ervoor of 'moet' het van je Zelf.

Je kunt de karweitjes die je minder leuk vind, met net zoveel Aandacht en Liefde doen als de leuke karweitjes.

Het is en blijft namelijk je eigen Keuze en je doet je Zelf tekort als je Kiest voor haast.

En het heeft te maken met je Verantwoordelijkheidsgevoel naar je Zelf toe. Als jij van je Zelf Houd, dan doe je vanzelf Alles met Liefde en Aandacht, omdat jij dat Verdient.

En het wordt dan allemaal zoveel Lichter en het gaat allemaal veel Soepeler en als vanzelf en het Belangrijkste, het Brengt je Geluk, en dat Verdien je, Altijd.

De Schepper van Al wat Is

donderdag 11 oktober 2018

Wat is het Goddelijke....

Deze inspirerende Boodschap komt van de Aartsengelen en Engelen, Verrezen Meesters en Mijn Hogere Zelf.

Lief, bijzonder Lichtwezen,

In de allereerste plaats kun je het niet 'bezitten' maar wel, stapsgewijs Her-Inneren.

Maar wat bevat je dan? Is het Goddelijke te 'bevatten'?

Als je 'denkt' het te weten, dan weet je niets!

Want het 'denken' (ego) heeft er totaal geen weet van. Niet van Onvoorwaardelijke Liefde en niet van Het Goddelijke.

Dus het 'denken’,  zet je op het afscheidingsspoor! En het mag duidelijk zijn, dat in de 'afscheiding' geen Goddelijks te vinden is.

Alhoewel, het Goddelijke is ook Licht en Alles Draagt, al is het nog zo diep verborgen, dit Goddelijke Licht in zich. Dus ook in de 'afscheiding' zit, diep Verborgen, het Licht van Het Goddelijke.

Is Het Goddelijke eigenlijk wel te Benoemen? Is het niet eerder een Beleving, een Ervaring, een Gevoel?

Het is voor jou in Eenheid, nog Levend onder de sluier van 'vergetelheid', nodig om iets met woorden te beschrijven, het te Benoemen.

Maar is Het Goddelijke te vangen in woord(en)? Word het dan niet een flauw aftreksel van iets, wat niet te Benoemen is?

Jij weet in Eenheid, dat Alles Energie is. Soms, zoals bijvoorbeeld een tafel, verdichte Energie, soms niet verdichte Energie, zoals een ‘gedachte’. En daar zit dan nog een scala van Energie tussen in.

Als Energie, gewoon Energie is, gaat het sneller dan het Licht, omdat het geen weerstand bezit. Want het is Vrij in haar beweging.

Energie is Licht en Licht is Goddelijk, maar is niet te vangen in woorden.

Resonantie is ook Energie. Het menselijk Voertuig, ons Huisje op Moeder Aarde is ook Energie.

En als Energie Licht is en Het Goddelijke ook Energie en dus ook Licht is, dan ben jij dus in Eenheid ook Goddelijk Licht, een Lichtwezen.

Als een geschreven of gesproken Boodschap door jou Gevoeld wordt en Doorvoeld wordt en je wordt er Blij van en erdoor Geïnspireerd, dan is de Resonantie die Energie is, bezig zich met jou Energie dat wat jij Bent, te Verbinden. Het is geen andere Energie, maar op jouw Behoeften afgestemd.

Samenvattend:

Het Goddelijke is niet te Benoemen, alleen te Zijn.

Zolang er een sluier is over de Her-Innering zal er een Benaming nodig zijn, om het te kunnen Bevatten.

Je kunt het Goddelijke, het Licht, de Onvoorwaardelijke Liefde, niet 'bezitten'. Het was, is en blijft wat jij Bent.

Het Goddelijke is Energie en Resonantie en Licht en Onvoorwaardelijke Liefde en zo kun je Eindeloos doorgaan, want het heeft geen grenzen.

Jij bent in Eenheid, Energie en Resonantie en Licht en Onvoorwaardelijke Liefde en zo kun je Eindeloos doorgaan, want je hebt in Eenheid geen grenzen.

Jij bent in Eenheid dus niet te Benoemen. En Wezen van Licht komt het dichtste bij de Benoeming van het Goddelijke Zijn in Eenheid die jij Bent.

En zodra de sluier zich op licht, ga je in Eenheid Alles Bevatten wat jij in Eenheid Bent.

Met Dank aan de gehele Familie uit het Licht,

In Licht en Liefde,     Martha

woensdag 10 oktober 2018

De Schepper - Het Overgenomene


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn bijzonder Geliefd kind, door het toenemend aantal Zielen, wiens Hart zich geopend heeft, waardoor Moeder Aarde en al haar Leven voortdurend in een Energie bol van Licht en Liefde Gezet wordt.

En de Tsumami van Liefde die daardoor ook steeds Krachtiger wordt, kan het niet anders, dan dat de binnenkomende Energieën verhoogd worden, wervelend en steeds met meer Goddelijke Energie gevuld.

De Energieën die bij jou in Eenheid binnenkomen zijn steeds Sterker en meer met Goddelijke Energie gevuld en zijn daardoor sterker en meer gericht op het Verhogen van jouw Goddelijke Bewustzijn in Eenheid, dan ooit. En dit zal alles in een Versnellende Verhoging van Bewustzijn brengen.

Door de Versnelling en Verhoging wordt jouw Bewustzijn in Eenheid als het ware Overgenomen door het Bewustzijn van het Grote Geheel en die is Allesomvattend en steeds Uitbreidend.

Dit is het gevolg van jouw Keus in Eenheid om in Alles en door Alles Onvoorwaardelijke Liefde te Verspreiden en te Zijn.

Dus je mag je Zelf in Eenheid een schouderklopje geven. Wij in het Licht zijn Dolblij dat de Goddelijke Energie, waarvan jij een Deeltje bent in Eenheid, in en door Alles steeds dichter bij jouw Waarheid in Eenheid komt.

Halleluja!! Jij zult in Uniekheid steeds meer en Gemakkelijker bij je Zelf op visite kunnen gaan in Eenheid.

En natuurlijk heb ik het hier over je Binnenwereld, waardoor de illusie  steeds minder belangrijk voor je wordt. Behalve als het gaat om het Licht en de Liefde te Zijn in elk moment, vol Compassie in Uniekheid en Eenheid.

Je kunt het zien als een bosbrand die al heel veel bos heeft verbrand en bezig is de overige stukken ook te verbranden.

En daar kan Onvoorwaardelijke Liefde Zegevieren. Niet blussen, maar aanwakkeren met het Verspreiden van Licht en Liefde in de Wetenschap, dat Liefde Altijd sterker is en altijd Zegeviert.

De Violette Vlam, onder leiding van Meester Saint Germain, zal Alles wat aan het Licht komt, door Verspreiding van het Licht en de Liefde, zal Alles Identificeren en Transmuteren en terugbrengen naar de uiteindelijke Goddelijke Perfectie.

Jij bent Licht en Liefde in Actie, in elk Nu Moment, de Goddelijke Energie Vertegenwoordigend als Ambassadeur op jouw Unieke Wijze in Eenheid.

Jij Vertegenwoordigt de Eeuwigheid, de Energie die Licht en Liefde brengt in elk Nu Moment in Eenheid en met jouw Uniekheid aangevuld.

De schepper van Al wat Is


dinsdag 9 oktober 2018

De Schepper - Waarheid is Ervaring


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief Dierbaar kind, jij weet dat de woorden, die gebruikt worden om de Waarheid van het Licht en de Liefde van je Hart weer te geven, de lading niet kunnen dekken van de Eeuwige betekenis. Die valt niet in woorden te vangen.

Jij in Eenheid hebt het nodig om een woord ter verklaring en ter verduidelijking van deze Waarheid die jij Bent, te hebben. Die voor jou de lading dekt in Uniekheid.

Maar de taal, waar ook ter aarde, kan nooit tippen aan de Waarheid die het woord probeert weer te geven.

De Waarheid is alleen te Ervaren, maar niet in woorden uit te leggen en dan word vaak gezocht naar iets dat voor jou het meest Resonerende woord is.

Een woord die voor jou het dichts bij je Gevoel komt en de betekenis het meest Voelbaar maakt.

Kerken, bijvoorbeeld, hebben decennia lang geprobeerd om woorden te bedenken die de kerk machtiger zou maken. Hoe mystieker het klinkt, hoe minder gemakkelijk het is, om je vinger erachter te krijgen.

Namelijk, dat je in Eenheid kunt worden misleid door woorden, die de lading Niet dekken. In bovengenoemd geval een lading die het nodig heeft verstopt te blijven.

Maar een alternatief woord, om iets weer te geven hoeft dus duidelijk geen Waarheid te bevatten.

Het woord Spirit oftewel Geest, zegt het al. Het Behelst alles wat naar de Waarheid leid van wat in je Hart Leeft, die tot jou en al je medereizigers begint door te dringen, namelijk dat Onvoorwaardelijke Liefde vanuit het Hart en het Licht, Waarheid is, omdat er niets anders Bestaat.

En dit valt alleen te Ervaren en is niet in woorden te vangen, want woorden beperken. De Waarheid, het Licht en de Liefde in je Hart kan nooit beperkt worden, want het is Onbegrensd.

Maar jij en al je medereizigers Ervaren het nog niet voldoende, omdat de sluier (nog) niet verdwenen is, dus zijn er woorden, hoe beperkend ook, voor nodig om te beschrijven wat Waarheid is.

En dat is ook goed, want anders zou jij de Waarheid die jij bent, niet terug kunnen Her-Inneren. En dat is toch met de Woorden, terwijl ze de volledige lading niet dekken, die het dichtst bij Het Licht en de Liefde als Waarheid voor Eeuwig in Eenheid komen.

En dan heb je te Kiezen, wat het meest met je Hart Resoneert en er dus voor jou Uniekheid het dichtst bij komt.

De Schepper van Al wat Is


maandag 8 oktober 2018

De Schepper - Vraag om Hulp

 

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, de angsten en onzekerheden worden steeds groter bij jou en al je deeltjes. Vanwege de Verhoogde en Versnelde Energieën.

Mijn lief Dierbaar kind, als er angst en onzekerheid in je zit betekent dat, dat je niet met de ogen van je Hart kijkt, maar met de ogen van je lichaam en dan ook nog de Keus maakt, naar de illusie te kijken.

Ik zal je Nooit angstig maken, dat kan alleen jij Zelf, door de ogen van je Hart geen voorrang te geven, en met de ogen van je lichaam te kijken en ervoor te Kiezen (bewust of onbewust) de angst die dit oproept toe te laten in je Leven.

En het is echt een Keuze, er is niets mis met jou, want de Keuzes die jij maakt zijn heel vaak onbewuste Keuzes. Jij mag je er van Bewust worden, want alleen de Keuze voor de Onvoorwaardelijke Liefde van je Hart zal jou uit de angst halen.

Maak je een onbewuste Keuze dan kun je die Herkennen aan je Gevoel die na een Keuze ontstaat en die is dan angst, of minimaal onzekerheid.

Dat is nu eenmaal wat de illusie met je doet! En dan mag je zeggen: ’Dit is niet waarvoor ik Kies!

Dit Verdien ik niet! Illusie is illusie en bezig zich op te lossen. Mijn Hart is de Plek, waar mijn Thuis is, de Onvoorwaardelijke Liefde die ik Ben in elk Nu Moment. En ik ben op weg deze Totale Herinnering terug te krijgen'!

Mijn lief kind, er is Alleen maar Onvoorwaardelijke Liefde en al het andere is illusie.

Spreek je Bereidheid uit al die onzekerheden en angsten te laten gaan en vraag Hulp aan de Engelen en de Aartsengelen, de Verrezen Meesters, de Hogere Lichtwezens, helemaal op jou eigen Unieke Wijze.

Wees Bereid je angst te Herkennen en ze in Liefde en Compassie op te nemen in de Onvoorwaardelijke Liefde die je Bent. Ze dienen je niet meer.

Neem ze mee met de Hulp die je Gevraagd hebt en je Bereidheid om ze te laten gaan, naar de Liefde die je bent, de Onvoorwaardelijke Liefde, die je alleen in je Hart Centrum vindt.

Ik wacht op je en wij Houden Oneindig veel van jou in Eenheid en zullen alle Hulp geven die we tot onze beschikking hebben en die is Oneindig. Je hoeft alleen maar te Vragen en de Hulp zal er zijn.

Alleen de Keuzevrijheid die jij Bezit kan je terugbrengen en je hoeft het Nooit alleen te doen.

De Schepper van Al Wat Is

woensdag 3 oktober 2018

Jezus - Spirituele Emancipatie


Geliefde Lichtwezens,

Ik ben jullie Broer Jezus,

Emancipatie ontstaat uit het Zekere Weten dat jij precies op de voor jou juiste Weg loopt. Geen twijfel, maar gewoon meebewegen met de Stroom in het Nu.

Want alleen dan komt vanzelf de Zekerheid die jou niet meer kan afbrengen van je Taak op Moeder Aarde.

En dat alleen jij Zelf hiervoor verantwoordelijk Bent. Niemand kan jou vertellen wat jij Zeker Weet, zonder twijfel.

Alles Is Wat het Is en Komt zoals het zich Aandient. Jij hoeft met niemand te overleggen wat het beste voor jou is, want dat is een Zeker Weten.

Heb je daarin ook maar de kleinste twijfel, vraag Mij en je weet het weer Zeker.

De enige Hulp die je nodig zou kunnen hebben, komt uit het Licht en die vraag jij, op de voor jou Unieke Wijze aan de door jou uitgekozen Meester/Engel/Aartsengel.

Meesterschap kan soms noodzakelijk zijn, om je te Helpen met de Kracht van het Meesterschap, waarin geen twijfel Bestaat.

Schroom nooit dit te Vragen. Jij bent een van Ons. En Wij Zijn er altijd voor jou.

Jullie zitten in een Overgangsfase, waarin voor velen op dit Pad het Bewustzijn kwantumsprongen maakt. Dit kan verwarrend werken, maar laat ook de Zekerheid groeien dat Alles Goed Is zoals het Is.

Jij bent altijd Veilig en voor Alles wordt gezorgd. Wij Houden Oneindig veel van jullie.

Jullie Liefhebbende Broer Jezus

De Schepper - Het Nu


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Bijzonder kind, zonder jou heeft het Bestaan geen Inhoud. Jij geeft aan het Bestaan zijn Inhoud, in Uniekheid en Eenheid.

Jij bent het Licht en de Waarheid van het Bestaan en jij vertegenwoordigt, belichaamd is een betere benadering, Mijn Bestaan wat ook jouw Bestaan is.

Wat Ik vertegenwoordig, vertegenwoordig jij op Moeder Aarde Voor Mij. Als Medeschepper voor het Nieuwe Paradijs op Aarde en tevens voor het Verspreiden van de Onvoorwaardelijke Liefde die jij Bent die maakt, dat de illusie gaat verdwijnen.

Omdat Mijn Plan voor deze Ascentie in een lichaam, ook jouw Plan is, is het logisch dat ik Ons Plan Ondersteun zoveel als in Mijn Vermogen ligt.

En daarmee bedoel ik, dat ik nooit de Keuzevrijheid die jij hebt in en door Alles, zal negeren. Ik heb jou de Keuzevrijheid Zelf gegeven.

Jij Bent Heel, Volmaakt en Compleet in het Nu. Maar in het Nu kun jij alleen Zijn, als jij al jouw Verwachtingen laat Gaan. Alles laat Stromen.

Vol Vertrouwen de tijd van de illusie laten Gaan en weten dat de Eeuwigheid geen tijd nodig heeft. Alles is Nu.

Dat betekent dat jij altijd Alles zult Ontvangen wat jij nodig hebt om jouw Taak op Moeder Aarde in het Nu te vervullen.

Bij het hebben van verwachtingen komt ‘willen’ om de hoek kijken en geef je een bestelling op en verwacht dan dat deze bestelling naar je toekomt.

Mis!  Dit soort ‘willen’ is van de illusie en je houd je Zelf voor de gek (illusiespel) als jij het op deze manier ‘denkt’ dat het allemaal wel naar je toekomt.

En ook al ben je Bereid eraan toe te voegen, op Uw tijd en niet de mijne, dan werkt het nog niet.

Jij mag Zeker Weten, zonder enige twijfel, dat je Altijd krijgt wat je Nodig hebt.

En omdat ik het Grote Geheel kan Overzien en jij, onder de sluier van de illusie, maar een klein beetje, kun en mag je hier helemaal op Vertrouwen.

En dan, bij Aanvaarding van dit Zekere Weten, leef jij in het Nu. Omdat jij
Ontdekt dat het de Waarheid is voor Eeuwig.

De Schepper van Al Wat Ismaandag 1 oktober 2018

De Schepper - Verspreiding vanuit uitbreiding


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Dierbaar kind, toen jij Geschapen werd door Mij, ben je Perfect en Volmaakt Geschapen. Volkomen in Evenwicht en Geschapen om voor Eeuwig de Onvoorwaardelijke Energie van Liefde uit te breiden.

Totdat de ‘gedachte’ kwam, hoe het zou zijn om zonder Mij te Scheppen.

Ogenblikkelijk heb Ik dat omgezet in een 'spel' dat jullie mochten gaan spelen, op de aarde, met de Scheppingskracht van Mij Meegekregen en de Keuzevrijheid om Terug te Keren naar de Herinnering dat je Licht en Liefde Bent in Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig en nooit bij Mij bent weggeweest.

Waar dit in ontaarde is jou welbekend en het Scheppen werd creëren en ging 'tegen' jou werken. Jij zakte steeds dieper in de illusie, de vergetelheid en vergat het Licht en de Liefde in Uniekheid.

Het Liefdeslichtje bleef echter in jou Branden en uiteindelijk heeft jou dit, door de Keuzes die je hebt gemaakt, teruggebracht tot in het Nu.

De hele Weg hiernaartoe is Ontstaan door Verspreiding.

Verspreiding van de Wijsheid die jij, met vallen en opstaan, hebt Gehaald uit al jouw Levenservaringen. En tot je Hart zich Opende, en jij Besloot om vanuit je Licht en Liefde te gaan Leven, is het Verspreiden over gegaan in Uitbreiding.

Want dat is wat de Liefde vanuit het Licht doet, voor Eeuwig Uitbreiden. Zichzelf in elk moment Herscheppen, steeds opnieuw, een Eeuwigdurend Proces.

Zij die nog diep in slaap zijn, zijn bezig uit te breiden wat de illusie ze steeds opnieuw leert. En dat doet de illusie, de mensen geven waarin ze geloven, hoe moeilijk en pijnlijk het ook kan zijn.

Miljoenen van je medereizigers zijn de illusie aan het verspreiden. Jij bent constant bezig de Liefde vanuit het Licht Uit te Breiden in Uniekheid en Eenheid.

Als je in het Licht en de Liefde van je Hart woont of tenminste je Hart op een Kier hebt, kun je niet anders.
Je Bent Licht en Liefde en Onvoorwaardelijke Liefde Breid zich Voortdurend Uit en komt weer bij je Terug en de Uitbreiding is Eeuwig Durend en zal tenslotte de gehele illusie in zich Opnemen en de Herinnering Omzetten in Onvoorwaardelijke Liefde.

Wat Geloof jij lief kind, wat is sterker, verspreiding of Uitbreiding?

Nu zeg je waarschijnlijk: ‘Het ligt eraan, wat je Verspreid! En dat is ook zo, maar Liefde Verspreiden, betekent voorwaardelijke liefde ervaren, in de illusie en daardoor het verschil tussen voorwaardelijk en Onvoorwaardelijke Liefde gaan Herkennen!

Liefde Uitbreiden is laten Stromen vanuit je Hart in Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig.

Dat Doen waarvoor je Gekomen bent in Uniekheid en Eenheid heeft geen Verspreiding nodig, want het 'Breid' zich voor Eeuwig uit en dat is wat jij Bent.

De Schepper van Al wat Is
zondag 30 september 2018

De Schepper - Bedachtzaamheid


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en bijzonder kind, Bedachtzaamheid is niet direct antwoorden, als er iets aan je verteld wordt. Het is iets wat je gaat Ontwikkelen als je dichter bij je Zelf komt, in je Hart Centrum.

Als een medereiziger iets aan je verteld en je bent al een antwoord aan het bedenken, tijdens het vertellen, luister je niet Echt.

Maar Bedachtzaamheid gaat nog een stukje verder en heeft ook te maken met wat jij, in elk gegeven Moment, met jouw medereiziger(s) zou wensen te delen.

Als je Bedachtzaam bent dan 'denk' je niet eerst na over hetgeen je wenst te delen, maar ben je met je Aandacht in je Hart en Luistert, naar hetgeen je Hart je Aanreikt om te delen.

En dat is Bedachtzaamheid. Naar je eigen Innerlijk Luisteren, je Centrum van Kracht, die jou de Wijsheid Aanreikt, waarop je kunt weergeven, wat je wenst te delen, heel duidelijk en Bedachtzaam.

Het geeft Innerlijke Rust en dat Straal je uit en dat geeft je weer de gelegenheid om op een Bedachtzame manier jouw Innerlijke Harts Wijsheid te delen.

Natuurlijk ken je het onderwerp wat je graag zou delen, maar je bent Bedachtzaam bezig als je niet elk woord van tevoren ‘bedenkt’, maar jouw Hart Wijsheid laat spreken. De woorden rollen dan als vanzelf naar buiten.

Het kan ook zijn dat een medereiziger je iets verteld. Je Luistert Aandachtig vanuit je Hart Centrum. En deelt dan vanuit jouw Hart Centrum en vanuit jouw Uniekheid, wat er Aangereikt wordt.

Je laat het Aangereikte, vanuit je Hart Centrum naar buiten Stromen, heel Bedachtzaam en Geconcentreerd. Het Stroomt naar buiten en je deelt het.

Je geeft de Regie van het hele gebeuren uit handen en er- en herkent je Hogere Zelf, dat deel van jou dat alles Weet!

Jou Hogere Zelf woont in je Hart Centrum, maar jij 'denkt' (nog) vaak, dat jij het alleen hebt te doen. En dat is niet het geval, jouw Hogere Zelf staat klaar, als jij je ervoor open stelt.

Bedachtzaamheid is er gewoon Zijn als je nodig bent, voor je Zelf of voor je medereiziger en daarin de Overgave aan je Hogere Zelf te brengen en te Aanvaarden. Heel Bedachtzaam de woorden naar buiten brengend die je Aangereikt worden.

De Schepper van Al wat Is

zaterdag 29 september 2018

De Schepper - Voorspellingen


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief, Welwillend en Prachtig kind, als er geprobeerd wordt het weer te voorspellen, dan blijft het een voorspelling.

Regen, zonneschijn, hagelbuien, onweer, sneeuw of welke atmosferische storingen ook, het valt niet te voorspellen, juist de naam ‘voorspelling’ geeft dit al aan.

Het is niet aan de medereiziger, aan te geven welk weer het gaat worden. Want het heeft met allerlei andere factoren te maken, die niet Waarneembaar zijn, maar wel Aanwezig.

In de eerste plaats heeft het te maken met de opruiming van de illusie, het ‘uitwerken’ ervan als je wilt.

En welk Karma er nog is op te ruimen van landen en zelfs continenten.
Ontstaan vanuit het collectieve geheugen van de illusie.

 Maar je mag Geloven dat welke rampen ook, te maken hebben met het afhandelen van Karma. Het negatieve 'denken' van het ‘Collectieve ondergrondse spel’, dat in veel gevallen (nog) ‘gespeeld’ wordt.

Maar het heeft Niets te maken met de Onvoorwaardelijke Liefde die In Alles is, de Liefdes Energie die overal doorheen Stroomt, omdat jij het in Uniekheid en Eenheid deelt, vanuit jouw Hart Centrum.

Ook heef het niets met Mij te maken. Ik heb niets te voorspellen.

Alleen de Zekerheid te geven, dat er uitsluitend Onvoorwaardelijke Liefde Bestaat, In en door Alles.

Mijn en dus ook jouw Zekerheid is de Onvoorwaardelijke Liefde vanuit het Licht en de Liefde in Eeuwigheid, want er Bestaat niets anders.

Voorspellingen die gedaan worden, over wat dan ook, zijn en blijven voorspellingen en zullen en kunnen nooit meer worden dan dat, het is en blijft illusie.

Jij mag doorvoelen dat jij (nog) vaak te veel waarde geeft aan voorspellingen in welke vorm dan ook.

De Onvoorwaardelijke Liefde die jij Bent, heeft geen voorspelling nodig.

Wel heb jij de behoefte om iets in woorden aan te geven, maar ook dat mag je laten gaan, want waar het werkelijk om gaat, de Onvoorwaardelijke Liefde, is niet te vangen in woorden.

Het kan alleen Ervaren en Doorvoeld worden in jouw Centrum van Kracht voor Eeuwig. Daar komt het vandaan en is Onuitputtelijk, want het is wat jij Bent.

Alles verloopt volgens Mijn Plan en dus ook volgens jouw Plan.

Alles is wat het Is en het Gaat zoals het Gaat. Alles is goed.

De Schepper van Al Wat Is.

vrijdag 28 september 2018

De Scheppers - Lichtwerkers

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Wijs Lichtwezen, jij bent een mens in een lichaam, die van een verdichte Energie, bezig is over te gaan naar Licht Energie, een Lichtlichaam dus.

Aan het begin der tijden, na jouw Keus om een ervaring op te doen, zonder de Herinnering aan Mij, ben je steeds dieper gezakt in de vergetelheid.

Ik heb jouw Keuze Gerespecteerd en jouw Levenslichtje, het nooit te verbreken Lijntje met Mij, binnen in jou laten voortbestaan. Jouw de illusie gegeven om je Spel te spelen en je daarbij de Keuzevrijheid meegegeven.

In de Zekerheid dat jij jou weg terug naar de Onvoorwaardelijke Liefde die jij was, bent en altijd zult Zijn, zou vinden. Nooit heb ik jou ook maar een Moment uit het oog verloren, mijn Dierbaar kind.

Hoe zou dat ook kunnen, want jij bent uit Mijn Energie van Liefde voortgekomen. Het Onverbrekelijke Lijntje in de vorm van het Lichtje van Onvoorwaardelijke Liefde in jou, dat nooit kon, kan en zal doven. Er Bestaat alleen maar Liefde. En jij bent daar geen Moment van gescheiden geweest.

Daarom zijn zelfs de diepste slapers in Wezen, Lichtwezens. En zo Ervaar ik jou en ken ik jou en al wat leeft op Moeder Aarde in het Licht en de Liefde die zij Zijn en jij Bent, in Uniekheid en Eenheid.

Als dit Lijntje er niet zou zijn, zou jij in Uniekheid en Eenheid geen Bestaan hebben en dat is onmogelijk.

Jij bent in jouw Uniekheid bij de Herinnering Thuisgekomen in je Hart. En jij weet in jouw Uniekheid, dat jij Liefde Bent.

En dan, vanaf dat jouw Hart zich opent, maak jij, bewust of onbewust, de Keus om je te gaan houden aan de afspraken die jij, voor je Incarnatie hebt gemaakt.

Als Uniek Lichtwerker het Licht en de Liefde te Verspreiden die jij Zelf in Herinnering terug hebt. Jij gaat jouw Taak op jouw Unieke Wijze vervullen.

Jij bent in Uniekheid en Eenheid een Lichtwerker en dat zijn er velen, die allemaal op eigen Unieke Wijze hun Taak op Aarde vervullen.

Daarom is Respect voor alle Paden heel belangrijk, want er zijn hierin zoveel Paden als er mensen zijn op Moeder Aarde.
Er zijn geen verschillen in Lichtwerk alleen Unieke Wijzen om ze te Verspreiden. Verschil is illusie, Uniekheid is Eenheid en Samenwerking.

Geen hoger of lager, of meer of minder, of gelijk of ongelijk en ga zo maar door, dat is allemaal illusie.

Samenwerking, luisteren naar elkaar, zonder onderbreking, voelen wat er met jouw Unieke Hart Resoneert.

Je hebt alle Hulp vanuit het Licht, dus je mag stoppen met ego- spelletjes en de Keus maken van je Zelf te Houden en te Respecteren en te Accepteren zoals jij Bent in jouw Uniekheid.

Want vanuit daar ontstaat de Eenheid, waar Respect, Acceptatie, Liefde voor Alles wat Is dus voor elkaar een Zekerheid is voor Eeuwig.

De Schepper van Al Wat Is

donderdag 27 september 2018

De Schepper - Een duidelijke Keus


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief bijzonder kind, jij bent op weg om terug te keren naar het Licht en de Liefde en de Herinnering, dat jij dat Bent in Uniekheid en Eenheid, want er Bestaat niets anders.

Maar in de illusie hoorde je 'denken' (ego) bij het overleven. Dus alles wat jij jezelf hebt ‘aangeleerd’ om te overleven is voortgekomen uit jouw ‘denken’!

En het 'denken' is waar jij je achter hebt leren verstoppen. Maar vooral nu jij Verantwoording mag gaan nemen voor je ‘denken’ krijg je er de meeste moeite mee.

Net alsof je een kind iets verbiedt en hij/zij het dan als een uitdaging ziet om het toch te willen ontdekken.

En ja, het vereist Moed en je mag Mij geloven als Ik zeg, dat Moed een Voortvloeisel is van het Licht en de Liefde, die jij Bent. Er is Moed in Overvloed, om je 'denken' te kunnen Meesteren.

Maar het vergt discipline van jou. Telkens als jij iets negatiefs 'denkt' over je Zelf of over een situatie waarin je verkeert, wat niet in overeenstemming is met het Licht en de Liefde die jij bent, mag jij je Zelf eraan Herinneren dat je Licht en Liefde BENT in Uniekheid en Eenheid.

Zet er een Positieve Gedachte tegenover, dan blokkeer je als het ware, de vorige gedachte.

Maar wees vooral alert op je ‘gedachten’, heel gedisciplineerd.

Maak je Zelf wakker voor het feit, dat jij jezelf voortdurend naar beneden haalt, kleineert, wilt dat je anders bent zoals je bent en wat dies al niet meer zij.

Jij bent niet jouw 'denken' laat dat een Feit voor je zijn. En Niets wat het 'denken' je vertelt over je Zelf, wat minder is dan Puur Liefde en Licht in Eenheid, hoef jij te Accepteren lief kind.

Je kunt 'denken' dat lukt me niet, maar dan ga je voorbij aan de Moed en de Kracht in het Centrum van je Hart.
Dit zal je helpen, om in Licht en Liefde deze ‘gedachten’ om te zetten.

Jij bent de baas in jouw Unieke Leven en jij hebt van Mij alle Gereedschappen meegekregen om Alles in je leven aan te kunnen.

Dus mag je Bedenken lief kind, als jij je Focus erop legt, dat het dien overeenkomstig zal Veranderen.

Zet elke morgen de Intentie, de gehele dag door opnieuw, in Licht en Liefde met je Zelf om te gaan en dus Liefdevolle Gedachten te hebben over je Zelf en je neemt je voor alleen Liefdevolle Gedachten toe te laten.

'Proberen' werkt niet, dat is uitstel, gewoon dóén! Uiteindelijk zal jouw Keuze zijn vruchten afwerpen.

Er wordt Oneindig veel van je Gehouden, Houd ook van je Zelf.

De schepper van Al Wat Is

woensdag 26 september 2018

De Schepper - Illusie versus Eeuwigheid


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Liefdevol Kind, er wordt vaak de ‘brandende’ illusie vraag gesteld:

‘Als er een God bestaat, waarom is er dan zoveel ellende op aarde’?

En ook jij, mijn lief kind, hebt wel eens dat jij je dat afvraagt, maar jij Weet dan heel Snel hoe het zit.

Deze vraag komt uit de illusie, de illusie heeft geen fundament van Onvoorwaardelijke Liefde, de Energie die uit Mij Voortvloeit. De illusie is op zand gebouwd.

Jij hebt, in Eenheid en Uniekheid, het besluit genomen de afgescheidenheid van Mij te ervaren. Dit werd de illusie, met het overleven in plaats van leven.

De illusie staat voor het grote toneelspel, waarin jij alle rollen hebt vertolkt die jij nodig had te spelen in jouw Uniekheid. Overlevingsmechanismen werden gebouwd door jou in Uniekheid en Eenheid.

Verdeel en Heers was het motto. Als ik het heb, kun jij het niet hebben.

Overheersing en onderdanigheid. Oorlog op Vrede en dan weer oorlog en dat is de trend die voor millennia geheerst heeft.

Het kleine Liefdeslichtje, binnen in jou is er altijd geweest, anders zou je niet hebben kunnen bestaan. De Keuzevrijheid maakte dat jij steeds opnieuw, kon kiezen, tussen Licht of donker.

Hoe zou je Licht kunnen herkennen als je het donker niet ervaren had. Hoe zou je wit hebben kunnen kiezen, als je zwart niet had leren kennen.

Dat heeft de illusie allemaal voor je gedaan, je via de Keuzevrijheid geholpen de weg naar de Innerlijke Liefde en het Licht van je Hart Thuis terug te vinden.

Maar jij hebt deze illusie in Uniekheid en Eenheid, gebouwd en zijn bestaan gegeven.

Je bent zover in de vergetelheid gezakt, dat je ‘dacht’ dat er niets anders bestond dan dit horrorverhaal, met de steeds terugkerende ellende.

Maar beseffen dat jij in Uniekheid en Eenheid de geweldige ontwerper en bouwer bent van deze illusoire, dus onechte wereld, deed je niet.
Totdat jij je bewust ging worden, in jouw Uniekheid, van je Keuzes en het Lichtje in jouw binnenste begon op te vlammen. En de Thuisreis begon.

Maar geen enkel stukje van deze illusoire nachtmerrie heeft ook maar iets te maken met Mij. Mijn Energie van Liefde kent de illusie niet en weet dat ze in jouw verbeelding bestaat.

Maar Nu ben je Thuis bij de Herinnering dat jij Onvoorwaardelijke Liefde Bent.

En jij in Uniekheid en Eenheid, die daarin vooroploopt, mag en heeft de verantwoordelijkheid om deze Onvoorwaardelijke Liefde te Verspreiden.

Daarvoor ben jij in Uniekheid en Eenheid op Moeder Aarde.

En de slapers, wiens Hart (nog) gesloten is, vragen zich af, waar er dan een God is en waarom deze niets doet?

En Geloof Me, alleen en uitsluitend Onvoorwaardelijke Liefde is daarop het antwoord en dan zullen ook deze slapers de weg naar Herinnering bewandelen en zich hun Keuzevrijheid Herinneren.

Wat zij doen is hun eigen pijn projecteren op het ‘onderwerp’ waarvan ze ‘zeggen’ en ‘denken’ er niet in te Geloven.

Er Bestaat uitsluitend Onvoorwaardelijke Liefde en dat is wat jij in Uniekheid en Eenheid Bent. Al het andere is illusoir.

De Schepper van Al Wat Is
maandag 24 september 2018

De Schepper - Onvoorwaardelijk Vertrouwen


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief Bijzonder Kind, door de verschillende Rotatie van de Energieën die er in elk moment rondgaan, kun je behoorlijk duizelig worden.

Er kunnen griepverschijnselen optreden, die geen griep zijn, maar jouw lichaam heeft een heleboel op te nemen en te integreren.

Maar jij mag Geloven dat jij niet meer Energie krijgt doorgegeven als jouw lichaam aankan, alles loopt volgens Plan en alles wordt Geleid. Het is wat het is.

En wat je enorm Blij mag maken is, dat jij in Uniekheid en Eenheid deze Verhogingen en Wervelingen als het ware, hebt aangevraagd.

Het kan veel ongemakken veroorzaken, maar laat het komen en Accepteer dat Rust in deze, heel belangrijk is.

Blijf in het Centrum van je Hart, waar het evenwicht het grootst is, want het is het Midden, de Kern, waar jouw Liefde en Licht Zorg voor jou draagt.

Maak je wereldje kleiner dan het is en blijf dicht bij je Zelf. Straal je Licht en Liefde voortdurend rond vanaf de Innerlijke Plaats in je Hart, je Centrum van Kracht en Vertrouw dat je dit niet alleen doorleeft, maar dat al je medereizigers op eigen Unieke wijze, dit ook doorleven.

Alles is goed. Alles is EEN. Heb Vertrouwen. Het is Wat het Is en het Gaat zoals het Gaat.

De Schepper van Al wat Is