Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

zaterdag 18 augustus 2018

De Schepper - Wist jij dat........


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Innig Geliefd Kind, er is een aardse versie van jou en een Hemelse versie. Oftewel deeltje. Wist je dat?

En weet je ook dat het hoort bij jouw Compleetheid? Bij jouw Heelheid?
Bij dat wat je Bent, in elk moment? Een Hemels Lichtwezen? En een Hemels Lichtwezen in een menselijk jasje, een lichaam, omgeven door je Lichtlichaam?

En al kun je dit Lichtlichaam (nog) niet zien, dat wil niet zeggen dat het er niet is. Wist je dat lief kind?

Wist je, dat je behalve de aardse taal, ook beschikt over een Lichttaal?
En al kun je deze Lichttaal (nog) niet gebruiken of begrijpen, wil dat niet zeggen, dat het niet bestaat. Wist je dat?

En wist je dat je iedere nacht, als je slaapt in je Energetische Lichtlichaam bij Ons in het Licht bent? En als jij je dit niet kunt herinneren in je momenten als je niet slaapt, wil dat niet zeggen, dat het niet Waar is.

Wist jij dat jij in je slaap bezoeken aflegt bij bijvoorbeeld jouw Raad? Die jouw altijd Advies meegeeft, hoe je met een bepaalde kwestie in je leven om zou kunnen gaan en al herinner jij je dat niet in je waak momenten, dat wil niet zeggen dat het niet Waar is.

Wist jij dat de Engelen en Aartsengelen altijd klaar staan, om je een knuffel te geven, of je te troosten, of op welke manier ook, je bij te staan? Je hoeft het alleen maar te vragen. En als jij dat niet voelt, zoals jij dat denkt te 'moeten' voelen, dan betekent dat niet, dat Ze er niet voor je zijn in elk moment.

Wist je dat de Verrezen Meesters, op alle mogelijke manieren, voor je klaar staan, om je te helpen met welke vragen dan ook? Welke Meester je vraagt mag je zelfs in je Uniekheid zelf Kiezen en vragen. En dat jij het antwoord niet ontvangt, zoals jij het meent te 'moeten' ontvangen, dan betekent dat niet, dat het niet gegeven is.

Wist jij dat je Hogere Zelf, die jou kent als geen ander, altijd voor je klaarstaat om je bij te staan in je dagelijkse leven in elk moment? Je hoeft je enkel maar te verbinden in de Stilte van je Hart Centrum. En als je het antwoord niet krijgt, zoals jij vind dat het zou 'moeten' gaan, dan wil dat niet zeggen, dat het niet gegeven word.

Wist jij dat Ik Oneindig veel van je houd in Compleetheid en Heelheid, zoals je bent in elk moment? En dat niets daar ooit verandering in kan aanbrengen? Wat je ook doet?

Wist je dat je niets hoeft te leren of onder de knie hoeft te krijgen, of te lezen, of welke cursus dan ook te volgen? Je bent al Heel en Compleet, je gaat het je Herinneren, als de tijd voor jou daar rijp voor is. Je bent op weg, lief kind en altijd, in elk moment Heel en Compleet, vergeet dat nooit!

De Schepper van Al Wat Is


vrijdag 17 augustus 2018

De Schepper - IK BEN.......


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Energierijk kind, alles is Energie, jij geeft Mij en alles een naam, omdat je 'denkt' dat nodig te hebben. Maar in de Werkelijkheid zijn  Ik en jij en Alles, datgene wat jij ervan maakt, via een naam, via een naam, die je ‘denkt‘ nodig te hebben.

Maar niet de naam heeft betekenis, maar wat het weergeeft, wat het laat zien en vooral Voelen. Als Eenheid in Energie aan geeft, dat jij in Alles bent en Alles is in jou, dan betekent 'IK BEN...” Alles.

Als je op het punt beland, dat je geen naam meer nodig hebt, dan zijn het dus allemaal benamingen die de lading van 'IK BEN' nooit kunnen dekken.

Jij leeft in Uniekheid en Eenheid op een Vrije Wil Planeet, die jij verschillende benamingen toekent. Maar ook de planeet waarop jij, tijdens je reis in een lichaam, woont, is in haar/ zijn diepste wezen 'IK BEN'!

Behalve de benamingen die jij nodig ‘denkt’ te hebben om iets aan te geven, zit daarachter ook nog de betekenis van je Gevoel, jouw Beleving, die Uniek is. Zoveel medereizigers als er op Moeder Aarde zijn, zoveel Belevingen zijn er bij benamingen van wat dan ook.

Jij hebt een heel ander Gevoel en Beleving bij bijvoorbeeld de naam 'spiritueel', dan wie van jouw medereizigers dan ook. Want jij bent Uniek.

En toch zit jij vaak 'vliegen te vangen' zoals jij dat zo mooi noemt, als het gaat om welke benaming dan ook, die voor jou een bepaalde Beleving aan geeft. Je zou zo graag willen dat de ander je Begrijpt, Aanvoelt, je Gelooft of wat dies meer zij.

Jij Gelooft nog steeds, dat jou de naam Medium bijvoorbeeld, tot een bijzonder iemand maakt. Die toch zeker in staat 'moet' zijn, contact te leggen met het Licht, of Gidsen of wat dies meer zij, om iets door te kunnen geven, waarvan de medereiziger geen weet heeft.

Denk jij lief kind dat, in boven genoemd geval, het je medereiziger motiveert, stimuleert Blij te zijn met zich Zelf en van zich Zelf te gaan houden? Dat ze bezig zijn zich te gaan Herinneren, dat ze Onvoorwaardelijke Liefde Zijn?

En dat geld voor zoveel benamingen die men zichzelf toe eigent, om zodoende zich te kunnen presenteren als, minimaal, iemand die iets meer kan en weet dan de medereiziger.

Is het niet zo, dat je in Eenheid uit dezelfde Energie van Onvoorwaardelijke Liefde Geschapen bent? En dat in Eenheid jij en je medereizigers allemaal dezelfde Gereedschappen hebben meegekregen?

In Uniekheid wat betreft Gaven, maar in Liefdes Energie gelijk?

En is het niet zo, dat jij in Eenheid in je diepste Kern kunt zeggen: 'IK BEN....'?

De Schepper van Al Wat Is


donderdag 16 augustus 2018

De Schepper - Onvoorwaardelijke Liefde is Energie


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn innig geliefd kind, jij bent Alles, wat Ik ook ben. Dit is al vele malen door Mij geschreven. Mijn Energie is Onvoorwaardelijke Liefde en vanuit deze Liefde geef Ik jou, in elk moment, Mijn Energie. Met dezelfde Onvoorwaardelijke Liefde in Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig.

Alles uit de illusie is aan verandering onderhevig, omdat het bestaat uit los zand. Zo veranderlijk, dat ze uiteindelijk niet meer KAN veranderen, omdat ze verdwijnt in het niets, van waaruit ze gekomen is.

Jij bent het Universum, Omniversum, maar ook het kleinste subatoom, niet waarneembaar met het menselijk oog. Maar ook al is iets niet waarneembaar, daarom Bestaat het nog wel, als onderdeeltje, al is het nog zo klein, van jouw Zijn.

En Alles is gemaakt uit Mijn Energie en dus, in de Kern, Onvoorwaardelijke Liefde. Zelfs het kleinste zandkorreltje is ontstaan uit Onvoorwaardelijke Liefde, dat in Mij en dus ook in jou aanwezig is. En in Alles wat de Kern van Onvoorwaardelijke Liefde in zich heeft.

Dit alles is Oneindig en Eeuwig en daarin is jouw Uniekheid in Eenheid een Machtig en Krachtig deeltje.

Jij bent van je Zelf gaan Houden en dat groeit en groeit en brengt je uiteindelijk, na het korte oponthoud in de illusie, terug bij wie je werkelijk Bent. Net als Ik, Onvoorwaardelijke Liefde in Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig.

Deze Evolutie gaat Eindeloos door en Eeuwig met jou en alles wat Leeft, samen in het Middelpunt. Onlosmakelijk met elkaar Verbonden in Oneindige Vreugde en Extase.

Hoe meer jij van je Zelf gaat houden, hoe groter het Veld van Onvoorwaardelijke Liefde zich uitbreidt in jou en dus ook in Mij en omgekeerd. En natuurlijk in Uniekheid en Eenheid.

Je lichaam is in het Moment je huisje waarin jij woont, maar jij woont ook in jouw Lichtlichaam als Lichtwezen. Dus ook je lichaam is bezig om terug te keren naar een Lichtlichaam. Met gebruikmaking van jouw Keuzevrijheid en zelf je tempo bepalend, welke jij wenst aan te nemen.

Jij mag er ook voor Kiezen in een Lichtlichaam verder te gaan en jouw leerprocessen die gaan met je mee, maar dan met Vreugde, Extase en alle andere manieren om je Zelf te uiten en te laten Zien in de Onvoorwaardelijke Liefde die jij Bent.

In een Oneindige Werkelijkheid, waar je alles kunt Zijn, wat je wenst te Zijn. Alle mogelijkheden liggen voor je open. Waar alleen uitsluitend Licht en Liefde in Vrijheid beleefd worden tot in Eeuwigheid.

Want alleen Onvoorwaardelijke Liefde Bestaat.

De Schepper van Al wat Is

dinsdag 14 augustus 2018

De Schepper - Uniekheid in Eenheid


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn innig geliefd kind, jij bent in Eenheid Mijn Geliefde kind. En al je deeltjes zijn een deel van jou en dus ook van Mij in Eenheid.

Ieder deeltje voegt iets toe aan jouw Uniekheid en zo vorm jij met alle Uniekheden samen de grote Uniekheid die Ik ben en daardoor ook jij.

Het klinkt ingewikkelder dan het in feite is. Dat komt omdat Eenheid niet in wereldse taal is weer te geven. De taal schiet tekort daarin.

Als Ik in jouw Spiegel kijk, dan zie ik alle Uniekheden die tezamen de Uniekheid vormen die Ik ben en dus ook jij.

De som van het totaal aan Uniekheden is groter dan de aparte delen.

Dit is een vast wiskundig gegeven, die je een beetje op weg kan helpen.

Jij alleen bestaat niet, het is NOOIT alleen, dan Al Een in Uniekheid.

Jij bent samen met al je kleine Unieke deeltjes een grote Uniekheid die de gehele Schepping weergeeft.

Jij hebt een Goddelijk deel in je, dit maakt dat jij alle Wijsheid al in je hebt, maar vaak nog slapende, nog niet her-innerd.

En zolang je niet al je deeltjes Aanvaard als een deel van jou, in al de Uniekheden, is de Eenheid (nog) geen feit.

Er is niets en niemand, waar dan ook, dat geen deel van je is. Als jij zou kunnen zien, wat Ik zie in al je Unieke deeltjes, dan zou je aan Eenheid geen moment meer twijfelen, of zeggen of misschien 'denken'  dat je het niet begrijpt.

Ik heb de afgescheidenheid niet gecreëerd, maar jij, met al je deeltjes. Dat maakt dat Ik dus ook voorbij zie aan de illusie. En alleen de  Onvoorwaardelijke Liefde zie in alle Uniekheid, die binnen elk deeltje aanwezig is, ongeacht hoe ze zich ook presenteren op Aarde in de illusie.

Alleen dit is de Waarheid voor Eeuwig. Jij bent in Eenheid Onvoorwaardelijke Liefde. Er bestaat niets anders.

De Schepper van Al wat Ismaandag 13 augustus 2018

De Schepper - Hart Resonantie

 

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en gevoelig kind, jij bent door je Gevoeligheid voor de binnenkomende Energieën gauw geneigd om bang of minimaal ongerust te worden.

Een overblijfsel uit de illusie, waar niet aan toe gegeven hoeft te worden, het is dus een Keus. Want jij bent niet meer van de illusie.

Er zijn veel Boodschappen in omloop die je op het verkeerde been kunnen zetten, terwijl dat zeker niet de bedoeling is.

Maar die jij, in je honger naar Wijsheid, toch leest, terwijl ze niet met je Resoneren. En dan is het dus ook niet de bedoeling dat je ze leest.

Niet omdat de Boodschappen niet goed zou zijn, maar omdat ze niet goed voor jouw Uniekheid zijn. Maar in je haast om te lezen, voel je niet eerst heel goed, of je er Blij van wordt. Of je Hart een sprongetje maakt.

Als jij alles laat komen zoals het komt en Aanvaard zoals het is, zeker met de Verhoging van de binnen komende Energieën, dan gaat het als van zelf en het Licht en de Liefde van je Hart kent alleen Vertrouwen.

Als jij niets zou weten van een Volle Maan, een Nieuwe Maan, een poort, welke dan ook die opengaat, zou jij er dan iets van merken dat jouw ongerustheid aanwakkert?

Je zou de luchten en de maan bewonderen omdat er elke keer iets verandert, zo mooi en wonderbaarlijk.

Maar als deze Boodschappen niet met je Resoneren, maar je erdoor ongerust en zelfs angstig wordt, dan zijn deze Boodschappen niet voor jou, in jouw Uniekheid, bedoelt.

En als je iets zou voelen dat je niet direct thuis kon brengen, zou jij je dan meteen afvragen, wat er met je aan de hand is?

Soms kan het zijn, dat er te veel Boodschappen rondgaan, of je kunt zeggen, jij leest te veel en let niet op resonantie? De Boodschappen worden doorgegeven vanuit de Wijsheid van degene die ze ontvangt, maar ook vanuit de Uniekheid van de Ontvanger.

Goed daarop letten is toch ook Wijsheid?

En dan dienen er zich ook nog erg veel medereizigers aan die aanbieden jou op weg te helpen of zelfs te Helen, of enig ander Inzicht te geven.

Daar is, op zich, niets mis mee, maar je mag bedenken, dat een medereiziger je niet iets kan geven, wat jij niet al in je hebt.

Het zou geactiveerd kunnen worden, maar past het aangebodene ook bij je, resoneert het met je Hart?

Het is dus echt belangrijk je Keuzes te maken vanuit het Licht en de Liefde van je Hart en met de nodige Resonantie.

Er zijn zoveel paden als er medereizigers zijn lief kind en jou Pad is net zo Uniek als jij.

Respecteer deze Uniekheid, die helemaal van jou is en bij je hoort, door goed naar je Hart te luisteren en daar de Wijsheid vandaan te halen, of iets bij je past of niet.

De Schepper van Al Wat Is

zondag 12 augustus 2018

De Schepper - Integratie


De Schepper – Integratie

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief fantastisch kind, jij mag nú weten dat de gehele illusie, met alle miscreaties, in wezen in de Kern, Liefde in zich hebben.

Er is niets in de Schepping, wat van Mij komt, wat niet vanuit Onvoorwaardelijke Liefde geschapen is en dus, in de Kern, Liefde ís.

Jij hebt in Eenheid het idee gevat, zonder Mij verder te gaan en daardoor is alles, wat door jou in Eenheid gecreëerd is, schijnbaar zonder Liefde.

Het enige verschil is dat jouw miscreëren in Eenheid, vanaf het allereerste begin, niet echt was, maar een spel, dat jij in Uniekheid en Eenheid hebt besloten te spelen.

Jij bent daar in Uniekheid en Eenheid zo in verstrikt geraakt, dat jij de Onvoorwaardelijke Liefde die je was, bent en blijft voor Eeuwig, geheel in de vergetelheid is geraakt.

Daardoor is er een angst ontstaan voor de Liefde en is het 'denken' ontstaan dat Liefde pijn betekent enzovoorts.

En ben jij in Eenheid gaan creëren met de Scheppingskracht, door Mij gegeven, en is deze tegenovergesteld gaan werken. Tegen jou!

Maar omdat de illusie vanaf het begin een spel was, is en altijd zal blijven en dientengevolge niet echt is, heeft ze totaal geen invloed gehad, heeft het Nu niet en zal het nooit hebben, op de Onvoorwaardelijke Liefde die jij bent en die in Alles is voor Eeuwig.

Door de afgescheidenheid zij jullie uiteengegaan en hebben jullie je in deeltjes opgesplitst. Dus is Herinnering een Integratie van alle deeltjes in Uniekheid terug naar Eenheid.

Als de illusie, het spel, helemaal uitgewerkt en uitgespeeld is, zal er alleen de Onvoorwaardelijke Liefde overblijven. De Onvoorwaardelijke Liefde, die in en door Alles en iedereen verweven is, tot in Eeuwigheid.

Onvoorwaardelijke Liefde kan nooit vervangen worden door de illusie, de illusie wordt met zekerheid vervangen door de Onvoorwaardelijke Liefde, want alleen deze Onvoorwaardelijke Liefde is werkelijkheid en Waarheid tot in Eeuwigheid.

Dus Mijn lief kind, waarom zou je aan iets vasthouden dat je nooit de voldoening kan geven van het Licht en de Liefde vanuit het Hart? De Herinnering zal volledig terugkeren voor iedereen in Uniekheid naar Eenheid.

De Schepper van Al Wat Is

zaterdag 11 augustus 2018

Zonder tijdsdruk


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief Dierbaar kind, wat denk jij, wat er gebeurt, als jij voortdurend probeert de tijd bij te houden?

En dat is wat jij heel vaak zo oppakt, zonder er echt bewust van te zijn, dat je eigenlijk 'tegen de klok werkt' zogezegd.

Je probeert iets bij te houden, wat bezig is zich in elkaar te drukken, waardoor jij het gevoel krijgt, dat je in 'de weinige tijd' die je volgens jou hebt, alles 'moet' doen, waar je eerder meer tijd voor had.

Mijn lief kind dat gaat je niet lukken, je raakt gestrest, oververhit en je kunt niet in slaap komen, van het vele 'denken'!

Van de andere klachten nog maar te zwijgen. Je maakt jezelf compleet gek en raakt weer verstrikt in allerlei ego spelletjes en dat verdien jij niet.

Als jij je Zelf hierin herkent, stop dan waar je mee bezig bent, ga rustig zitten en haal diep Adem.

Je mag dan bedenken wat er zo belangrijk is, dat het allemaal in een bepaald tijdsbestek gedaan dient te worden.

Wat kan er afvallen en wat kan met veel meer Plezier in het NU gedaan worden, zonder drukte, tijd en stress.

Want dat in het NU iets ondernemen, raakt op de achtergrond, als jij je laat meeslepen door de 'tijd'!

In het NU bestaat geen 'tijd', je kiest ervoor iets te doen met veel Plezier in het doen, maakt het af en kiest voor het volgende.

En meegaan als het anders gaat! Heel belangrijk in het NU, want dan ga je mee met de Stroom, in de wetenschap, dat er iets tussen komt, wat belangrijker is dan je bezigheid.

Niet balen, niet nadenken, meegaan met de Winden van de Hart Liefde, die je draagt naar het Allerhoogste en Beste voor jou.

En niemand weet dat beter dan IK, want het Plan is van Mij en daardoor ook van jou en voor jou, In Uniekheid en Eenheid.

De Schepper van Al wat Isdonderdag 9 augustus 2018

De Schepper - Zelfdiscipline vanuit Liefde


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief, beminnelijk kind, in hoeverre ken jij je Zelf en in hoeverre weet het 'ego' jou nog voor de gek te houden.

Je mag bedenken, dat elke keer als jij het woordje 'moeten' of 'willen' gebruikt, jij je in de greep van je 'ego' bevindt.

En je mag bedenken, dat telkens als jij je, wat dan ook oplegt, streng bent voor je Zelf, ben je ook in de greep van je 'ego'!

Zelfdiscipline is duidelijk iets anders dan zelf dwang. Want bij dwang, komt het woordje 'moeten' en 'willen' weer om de hoek kijken.

Zelfdiscipline ontstaat uit Zelf Liefde, dat is op een Liefdevolle manier jouw Zelf op je Pad houden en zorgen dat je 'ego' niet de kans krijgt, om zich ermee te bemoeien.

Een flinke agenda bij houden voor al je werkzaamheden is op zich niet verkeerd, maar het wordt anders als jij daarmee probeert alles in de hand te houden. Ook dan maak je de weg vrij voor het 'ego'!

Zelfdiscipline in deze is goed, want je leeft nauwelijks in de 'tijd' maar kunt de 'tijd' daarmee voor je Zelf bij houden om op 'tijd' te zijn.

Je hoeft dan niet in de 'tijd' te leven, maar laat je agenda aan jou een herinnering geven.

Plannen is prima, maar dan wel vóór je Zelf en niet tégen jezelf, want dat schept negativiteit.

Bovendien haalt dat het Plezier uit wat je doet in elk Nu moment, want je krijgt de momenten in het nú nooit gevangen in de 'tijd'!

Als je in het nú doet wat je hebt te doen, met veel Plezier in het doen, dan rol je vanzelf van het ene in het andere moment en hoef je niet na te denken. Dat is discipline, je Zelf helpen in het Nu te doen, wat je hebt te doen en er dus voor Kiest, zonder 'moeten' of 'willen'.

Jij bent Mijn Geliefd Kind in Eenheid en Ik Houd van je, zoals je bent. Je hoeft niet iets te presenteren, dat jij niet bent, want Ik ken je als Volmaakt, Heel en Compleet.

Jij houdt alleen maar je Zelf voor de gek en niemand anders.

De Schepper van Al wat Is


woensdag 8 augustus 2018

De Schepper - Zegevieren

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn dierbaar, levendig kind, omdat jij in het Licht en de Liefde van je Hart woont, Beleef jij je Leven, levendig en wel, vol Vertrouwen en telkens wordt dat Vertrouwen groter.

Maar het is niet te overzien dat de illusie bezig is de slotfinale te spelen. En de Onvoorwaardelijke Liefde zal Zegevieren, niet overwinnen. Dan zou er een wedstrijd hebben plaats gevonden en dat is niet het geval.

Het Leven laat aan het overleven zien, dat ze als enige Bestaat.

Er Bestaat niets anders dan Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde. Maar voor dat deze Zegeviering een feit is, hebben nog veel medereizigers de Keus te maken om te gaan Leven in plaats van te overleven.

En dan kom jij in Eenheid en straalt een Vrijheid en Vreugde en Liefde uit, vol Kracht en Compassie, zodat je medereiziger op zijn minst gaat afvragen: 'Wat hebben zij, wat ik niet heb'?

En dan volgt de opening van het Hart, want deze vraag alleen al, is het begin van alle Leven.

Jij kent alle rollen die jij gespeeld hebt in de illusie en je hebt ze Gemeesterd. Alle overlevingsmechanismen ken je, tenminste bijna alle.

Je bent helemaal thuis in het Licht en de Liefde van je Hart en zet elke ochtend in elk moment de Intentie voor de Nieuwe Aarde op jouw eigen Unieke Wijze.

Jij blijft op een Constante manier bij je Zelf en Leeft vanuit je tenen!

Je weet dat alles wat minder is dan Onvoorwaardelijke Liefde, geen bestaansrecht heeft in het Licht en de Liefde van je Hart.

Je kijkt voortdurend met de Ogen van je Hart en hoort met de Oren van je Hart alles. En je Herkent wat je niet meer dient, want je bent het ontgroeit.

En dat maakt je Blij en Dankbaar en ongelooflijk Krachtig en vol Vertrouwen.

Jij bent de Voorloper die zonder kaart of kompas, de weg heeft gebaand, die je medereizigers, op eigen Unieke Wijze, zullen gaan volgen.

Het is niet langer jouw taak ze bij de hand te nemen en ze de weg te wijzen, daar zijn ze zelf verantwoordelijk voor.

Jij blijft en bent er voor je Zelf en door te Leven en te Genieten, zorg je voor de verdwijning van de overleving in de illusie en je Bouwt een stevig Fundament als een medeschepper voor de Nieuwe Aarde.

En daarvoor word je op Handen Gedragen in elk Moment.

De Schepper van Al wat Is


maandag 6 augustus 2018

De Schepper v- Eenheidsbewustzijn


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief Eenheidskind, zoveel medereizigers als voorwerpen als dingen in op en rond Moeder Aarde, de sterrenstelsels, het Omni/Universum enzovoorts er zijn, uit zoveel facetten besta jij in jouw Uniekheid in Eenheid. Dat is de betekenis van: ‘Alles is in jou en jij bent in Alles’!

In iedere Dimensie is een facet van jouw aanwezig in Uniekheid en in Eenheid. Er is niets wat niet in jou Bestaat en waar jij in afwezig bent.

In elk Celletje, Atoom en sub-Atoom is alles aanwezig wat jij bent. Als jouw Celletjes alles hebben laten gaan wat hun Zelfheling tegen houdt, dan hebben zij het gehele Geheugen terug en zal het alles weer vullen  met Licht en Liefde en van daaruit Alles Helen.

En dit Alles, voegt zich samen in jouw ZIJN in Uniekheid en Eenheid. Jouw Ik Ben Aanwezigheid is Alles dat jij bent. Al jouw Facetten zijn daarin opgenomen in Uniekheid en Eenheid.

Er is werkelijk niets anders dan het Zijn en het Zijn is puur Energie Bewustzijn en pure Liefde vanuit het Licht, in welke Dimensie jij je ook bevindt als deeltje.

Alles is doordrongen van jouw ZIJN in Uniekheid Eenheid. Dat is Alles wat ís er Bestaat niets anders.

Jij bent een Engel, een Verrezen Meester, een Hoger Lichtwezen, een Gids, een Wegwijzer, een Lichtbaken en welke benaming je ook maar bedenkt in menselijke taal. Jij bent álles en álles is in jou.

En dat is de betekenis van: 'Het begint en eindigt met jou in Uniekheid en Eenheid'!

En aangezien er geen einde is in jouw ZIJN  alleen Eeuwigheid in Licht en Liefde en dus Eeuwige Evolutie, ben jij Eeuwig aan het Evolueren, aan het Meesteren.

En als je een Facet van jou Zelf Gemeesterd hebt, Evolueer je verder. En zo gaat het Eeuwig door in Oneindige Extase, waar geen menselijke bewoordingen voor zijn.

Deze Oneindige Evolutie zit jij in en omvat ook de illusie met alle menselijke ervaringen, zij omvat alles. En jij bent dus álles en álles is in jou.

Alles IS wat het IS, zonder begin, zonder einde, lief kind.

Jij bent de Alfa en de Omega, en dat is geen verhaal, maar de Waarheid. Ontstaan uit Licht en Liefde en terugkerend naar de vergeten Waarheid van Licht en Liefde, waar je ook bent.

De Schepper van Al wat Is

zondag 5 augustus 2018

De Schepper - Het Licht en de Liefde en de Waarheid


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en bijzonder, dierbaar kind, Ik kan Mijzelf niet Kennen zonder jou, maar kun jij je Zelf kennen zonder Mij?

Ik Herken Mezelf in jou, jij bent Mijn spiegel, maar ben Ik ook een Spiegel voor jou, waarin jij je Zelf herkent?

Jij vertegenwoordigt Mijn Liefde op Moeder Aarde in de illusie, om haar hierin te laten Oplossen. Maar vertegenwoordig Ik jou ook in de illusie, via de Onvoorwaardelijke Liefde die Ik ben en dus jij ook?

Jij bent Mijn alles in EEN, maar ben Ik ook voor jou Alles in EEN?

Jij bent voor Mij het Licht in de duisternis (illusie), ben Ik ook het Licht voor jou, in de illusie?

Jij vertegenwoordigt voor Mij de Kracht van het Licht en de Liefde, maar vertegenwoordig Ik ook voor jou de Kracht van het Licht en de Liefde?

Jij ben voor Mij de Compassie waarin alles omhelst wordt, ben Ik voor jou ook de Compassie die alles omhelst?

Jij bent voor Mij de Zon en de Sterren en het Zand en de Zee, maar ben Ik voor jou ook dit alles?

Jij bent voor mij het meest Liefdevolle en Compassievolle Lichtwezen in een lichaam, maar ben Ik ook voor jou een Prachtig Goddelijk Lichtwezen?

En zo kan Ik doorgaan met alles bevragen en zal steeds uitkomen bij hetzelfde antwoord:  JA!!! Maar is het voor jou ook een Volmondig JA?

En toch aarzel jij om op alles volmondig JA te antwoorden, omdat je Hart het nog niet doorvoeld, maar je verstand WEET!

Toch is er bij jou nog twijfel aan Mij, want als jij je Zelf betwijfeld, betwijfel jij Mij.

Als jij niet van je Zelf houdt, houd je niet van Mij, terwijl we EEN zijn.

Kom terug bij de Eenheid die in Alles is, laat het in je Hart Centrum opnemen, ook al begrijp je het met je verstand niet. Dat maakt niet uit, Geloof en Vertrouw dat Ik het Licht ben, de Liefde ben en de Waarheid!  En jij dus ook!

In de Eeuwigheid is geen verstand maar Wijsheid en Alles wat Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde omsluit.

De Schepper van Al Wat Is

maandag 30 juli 2018

De Schepper - Eeuwige Onveranderlijkheid


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, nooit ben jij ook maar één moment bij Mij weggeweest.

Je hebt een gruwelijk spel geweest, waarin jij je verbeelde dat Ik niet bestond en het Licht en de Liefde die dit met zich mee bracht, zeker niet.

Maar, zoals Ik al zo vaak gezegd heb: 'Er ís alleen maar Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde! Al het 'andere' is een kortstondige beleving van een nachtmerrie.

Als je een appel kweekt en ze gaat groeien is ze een appel en geen peer.
En zolang ze niet is geconsumeerd, kan ze voor van alles dienen, maar ze blijft een appel.

Ook al is ze appelmoes, jam en wat dan ook, ze blijft een appel!

Zo is het ook met jou. Jij kunt nog zoveel beperkende overtuigingen hebben over je Zelf, dat wil niet zeggen dat het waar is. Het is en blijft een beperkende overtuiging.

De Waarheid is dat jij Licht en Liefde Bent en de Waarheid kan, hoe dan ook, niet verdraaid worden, wel verkeerd geïnterpreteerd!

Maar dan is het nog steeds geen Waarheid, jij kunt in al je levens in de illusie, nog zulke vreselijke, of Liefdevolle dingen gedaan hebben.

Het is geen Waarheid, maar jij zag, en misschien nog wel, het als waarheid.

Maar de enige Waarheid die onveranderlijk is en blijft is Eeuwig en bestaat in je Hart Centrum, waar de Poort naar de Eeuwigheid altijd open staat voor wie wenst binnen te gaan.

Maar zelfs dat is een metafoor, want de Werkelijkheid is, dat jij de Eeuwigheid nooit verlaten hebt, je hebt gedacht dat wat veranderlijk is in de tijd jouw waarheid was en misschien nog wel is.

Maar dat is onmogelijk, want veranderlijk bestaat niet in de Eeuwigheid van het Licht en de Liefde.
En jij bent voor Eeuwig Onveranderlijk, ook als jij je jasje, je lichaam uittrekt. Jij bent altijd geweest en jij bent nú en Eeuwig Onveranderlijke Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde.

De Schepper van Al wat Is

zondag 29 juli 2018

De Schepper - ScheppingsEnergie


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn innig geliefd kind, Ik ben de Scheppingsenergie en Mijn Scheppen gaat door tot in Eeuwigheid.

Ik heb jou Geschapen naar Mijn Voorbeeld, om Mezelf te kunnen Herkennen in jou. En jij kunt je Zelf Herkennen in Mij.

Jij bent met Mij samen de ScheppingsEnergie, want alles ís Liefdesenergie en jij bent Alles en Alles is in jou.

Jij hebt van Mij alle Gereedschap meegekregen om te Scheppen en bent derhalve een Mede Schepper voor het Nieuwe Paradijs op Moeder Aarde.

Waarom? Omdat jij de illusie ontgroeid bent en derhalve niet meer iets kunt Scheppen dat tegen je gaat werken, zoals in de illusie. Alleen als je de illusie waarheid voor je laat zijn.

Jij Schept zoals Ik Schep en jouw Intentie om te Scheppen is zo Sterk, dat het niet anders kan zijn, dat deze Bewaarheid word.

Want je ScheppingsEnergie zit in het Licht en de Liefde van je Hart, jouw Hart Centrum Verbind jou met de Eeuwigheid, dus ben je een Mede Schepper voor Eeuwig.

Jij zou niet anders kunnen, want je Luistert uitsluitend naar de Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde van je Hart.

Jij Gelooft en Vertrouwd in elk moment, dat al jouw gedachten, gevoelens, woorden en daden op elkaar afgestemd zijn. Ten dienste van de Ontwaking.

Jij Gelooft en Vertrouwd, dat je volledig in staat bent alles aan te kunnen wat deze taak, waarvoor je op Moeder Aarde bent, betreft. Jij bent hier volledig voor uitgerust en jouw Uniekheid in Eenheid kan hierin niet gemist worden.

Jij Gelooft en Vertrouwd, dat jouw Liefde vanuit het Licht, Wonderen verricht, voor de Ontwaking van het Grote Geheel en al wat Leeft op Moeder Aarde.

Jouw Geloof en Vertrouwen zijn de Gereedschappen die maken, dat er steeds meer Harten zich zullen Openen voor de Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde die ze Zijn. Er zullen steeds meer ondergrondse activiteiten aan Het Licht komen, door het Licht dat jij in Uniekheid en Eenheid Verspreid.

Jij wordt door Ons in het Licht op Handen gedragen. Jij bent in elk moment, voor Eeuwig Mijn geliefde kind.

De Schepper van Al wat is

zaterdag 28 juli 2018

De Schepper - Mede Lichtwerkers


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Kostbaar kind, jij bent Uniek, van jou geen tweede op gehele Moeder Aarde.

En toch blijf je kijken naar deeltjes met een geopend Hart, vooral naar Lichtwerkers dus en dan naar de verschillen.

In de eerste plaats vind jij vaak, dat wat jij te bieden hebt, toch wel iets bijzonders is en ook als dusdanig gezien dient te worden.

Het komt vanuit jouw Uniekheid en dat maakt het inderdaad Bijzonder. Voor jou! Maar wat al vaak gezegd is en nu herhaald wordt door Mij met Liefde. Zoveel Lichtwerkers er zijn, zoveel manieren (paden) zijn er ook.

En de slapende medereizigers sla je hierbij over, want het is, volgens jou, toch veel belangrijker om een goede kijk te scheppen op jouw inbreng.

De slapende medereizigers die jou manier van Uniek zijn aanspreekt, met wie het resoneert, openen vanzelf hun Hart en komen dan naar je toe. Dat is de Wet van Aantrekking!

Daar hoef jij niets voor te doen. En je hoeft dus ook niets aan te prijzen!
Vaak gebeurt dit omdat deeltjes en misschien ook jij, zich er financieel van afhankelijk hebben gemaakt.

Daarover geen oordeel, maar je mag bedenken, dat jouw Uniekheid de Gave is die jij gekregen hebt van Mij en dat alle Hulp om deze Gave tot uitdrukking te laten komen, van Mij komt.

Iets wat jij als Gave meegekregen hebt, te gelde maken, is uiteraard je eigen Keuze. Maar ook dan mag je bedenken dat wat jij voor niets krijgt, voelt dat goed om dat voor geld door te geven?

En als jij vindt dat jouw Uniekheid meer waarde heeft dan die van de ‘ander’, zou het dan misschien kunnen, dat jij het oordeel wat hierin verstopt zit, over het hoofd ziet? Er is geen ander, alleen Uniekheid in Eenheid!

Naar je mede Lichtwerker kijken betekent gewoon vergelijken. En dan ben jij je zicht op Uniekheid in Eenheid kwijt. En het is een Keuze.

Tenzij je naar je mede Lichtwerker kijkt, om te zien, hoe je samen meer kunt betekenen dan alleen. En het dus niet gaat om geld.

Samenwerking vanuit het Licht en de Liefde van je Hart betekent, dat je Vertrouwd dat alles wat je nodig hebt, door Mij gegeven wordt in elk moment.

Daarin bestaat geen goed of fout, meer of minder, want dat kent de het Licht en de Liefde van het Hart niet, alleen Uniekheid in Eenheid voor Eeuwig.

En lief kind, je mag beseffen dat eenieder wiens Hart zich geopend heeft, een Lichtwerker is, op eigen Unieke weg en op weg naar de Eenheid in Alles.

De schepper van Al wat Isdonderdag 26 juli 2018

De Schepper - Ontwaking van het ego

 

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Kostbaar kind, de samenwerking tussen je hoofd en het Licht en de Liefde van je Hart hangt af van wat jij Gemeesterd hebt.

Het ego, die je ‘denken’ meent te regeren en dus ook jou, is eigenlijk door jou gecreëerd in Uniekheid en Eenheid.

Toen jij niet meer wist, totaal was vergeten dat je Licht en Liefde bent, heb jij je kleine ego deeltje in het leven geroepen om jou te helpen het leven te kunnen overleven.

Tenminste, dat dacht jij. Het ego, wars van Licht en Liefde, niet wetend wat dit betekent, probeert alles om jou vooral aan zich te binden, met valse beloften, vragen met tegenvragen beantwoorden en je van alles beschuldigen, dat zich in je leven afspeelt.

Nu je Ontwaakt bent, is het ego bezig zijn macht over jou te verliezen. Maar omdat het ego heel bang is voor het Licht en de Liefde van je Hart, want die gooit alles voor het ego ondersteboven, zal het er alles aan doen zijn greep op jou weer te pakken te krijgen.

En dan is de vraag, heb jij het ego Gemeesterd of geef je nog wel eens je macht aan het ego terug?

In de eerste plaats kost het veel Energie, als jij je tegen het ego verzet, dus je begrijpt dat verzet alleen maar frustratie en vermoeidheid oplevert.

Dat is dus niet de bedoeling. Maar overgave aan het ego ook niet. Dus is er maar één enkele optie, dat is het ego vergeven, bedanken voor alles wat ze op jouw verzoek voor je gedaan heeft, en vol Licht en Liefde en Compassie opnemen in de Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde die jij Bent .

Aangezien het ego zich dan niet langer zal verzetten. Want Licht en Liefde heeft het ingesloten als deeltje van jou. Daarom zal het zich Overgeven en jou gaan dienen.

Het zal de taak op zich nemen, om alles vanuit het Licht en de Liefde van je Hart te Vertalen in de voor jouw Unieke taal.

Het zal jou gaan dienen in plaats van andersom. Jouw creatie wordt dan een Heilige Schepping. Het wordt je vriend en helemaal opgenomen in de Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde die jij Bent in Uniekheid en Eenheid.

Is dat het ego Meesteren? Eigenlijk niet, want wat je doet is het ego 'doden' met Licht en Liefde en weer opwekken met de Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde die jij Bent in Uniekheid en Eenheid.

Jij bent Alles en Alles is in jou betekent precies wat het zegt. Jij bent EEN met alles en iedereen, voor Eeuwig.

Er wordt Immens veel van je Gehouden en je wordt gedragen op Handen door je Lichtfamilie.

De Schepper van Al wat Is

woensdag 25 juli 2018

De Schepper - Overeenstemming


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en bijzonder dierbaar kind, als jij iets onderneemt, is het dan ook in overeenstemming met het Licht en de Liefde van je Hart?

Het is niet gemakkelijk om in het Licht en de Liefde van je Hart te blijven, als je te maken hebt met de lineaire tijdslijn. Maar het is en blijft een Keus, die jij alleen kunt maken.

In deze tijdslijn (illusie) is altijd haast en alles 'moet' en als je het niet 'moet' van je Zelf, dan wordt het vaak 'willen'.

Dit zou je kunnen vervangen in: 'Ik kies ervoor om....'! Dat maakt de druk die erop ligt een stuk lager. En dus toegankelijker.

En heel vaak negeer jij wat het Licht en de Liefde van je Hart jou Aanreikt en ben je niet eerlijk naar je Zelf toe. Je maakt het dan echt minder gemakkelijk.

Je gaat je niet erg prettig voelen bij wat je doet en vraagt je af, waar dat gevoel vandaan komt. Ontdekt het en word vervolgens boos op je Zelf, want jij 'moet' toch wel beter weten, vind je!

Dat zou allemaal veel gemakkelijker gaan als je niet zou proberen alles Zelf te beslissen, op te lossen, en alleen te ‘willen’ doen.

Er is een Plan voor deze Ascentie in een lichaam en dat Plan is van Mij en dus ook van jou. En Ik kan je verzekeren dat alles volgens dit Plan verloopt, omdat Mijn hoogste Prioriteit is, jou te Helpen Ontwaken.

Er is een Stroom dwars door je Leven op Moeder Aarde en Ik blijf je uitnodigen met deze Stroom mee te gaan. Je te laten Drijven en te stoppen met 'ja maar'....! Dat heeft geen enkele zin.

Ik heb een beter en duidelijker Overzicht over jouw Leven dan jij Zelf. Geloof dit en Vertrouw erop dat Ons Plan Volmaakt is.

En diep bij jou van binnen weet je dat het ook jouw Plan is. Je bent het alleen (nog) vergeten.

Geloof en Vertrouw dat alles voor jou Hoogste Goed en Grootste Vreugde gebeurt. En doe je Zelf geen pijn met ertegen in te zwemmen. Dat heb Ik nooit van je gevraagd, Nu niet en zal het nooit doen.

Jij bent Mijn mooiste en Liefste Kind, waarvan Ik in Uniekheid en Eenheid Zielsveel Houd.

De Schepper van Al wat Is

dinsdag 24 juli 2018

De Schepper - TrillingsfrequentieLieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Dierbaar kind, Resoneren is Trillen op dezelfde Energie Frequentie. Je zegt wel eens: 'Dit voelt goed aan voor mij”!
En dat is Resoneren. Het raakt je Hartfrequentie. Het zingt door je Lichtlichaam.

Wanneer het niet Resoneert en dus een Trillingsfrequentie voor je heeft, die niet aansluit bij jouw Hartfrequentie, wil dat niet zeggen, dat het geschrevene niet 'zuiver' is.

Ik heb al meermalen aangegeven en doe het met Liefde Nu! Er zijn vele wegen, zoveel wegen naar het Licht en de Liefde die je bent, als er medereizigers zijn op Moeder Aarde.

Daarin bestaat met zekerheid geen goed of fout, het is simpelweg de weg die iemand in Uniekheid gaat, die niet Resoneert met het geschrevene. De Trillingsfrequentie is een andere Frequentie.

Ik spreek hier over 'het aangereikte' bewust, omdat dit alles omvat. Boeken, channelingen, het gesproken woord enzovoorts.

Jij bent Uniek, net als al je medereizigers, er bestaat van jou maar één versie in een lichaam. Jouw Uniekheid maakt, dat al het geschrevene of gesprokene door jouw Uniekheid wordt waargenomen.

En dat geld voor al je medereizigers, en als je het dan vanuit de illusie bekijkt, zeg je, dat je het niet eens bent met je medereiziger.

Kijk je met de ogen van je Hart, dan 'voel je' dat de ander in zijn/haar Uniekheid, een andere Trillingsfrequentie  heeft. En dan weet je dat het allemaal goed is.

Als je het vanuit het oogpunt van de boekschrijver, channeler of spreker bekijkt, dan zal ook deze alles kleuren vanuit eigen Trillingsfrequentie. Daarin bestaat geen goed of fout. Ieder heeft daarin een eigen Trillingsfrequentie.

Is het niet jouw Trillingsfrequentie, Resoneert het dus niet, stop dan met lezen, of luisteren, zonder oordeel en ga je eigen weg.

Is een channeling volgens jou, niet zuiver, geef je ook geen oordeel. Beter is te bedenken dat het niet te maken heeft met Zuiverheid maar met Resonantie.

Er zijn en blijven medereizigers, waarmee de channeling wel Resoneert en zolang dit het geval is zal de channeling gelezen worden en dat komt door de verschillende Unieke paden, die juist dit aangereikte nodig hebben.

Hetzelfde geld voor boeken en lezingen. Dat het niet Resoneert met jou, wil niet zeggen, dat het wel Resoneert met een medereiziger en aangezien jij niet weet, wat het pad van deze medereiziger is, oordeel niet maar ga je eigen weg. Blijf bij je Zelf en jouw Trillingsfrequentie.

De Schepper van Al wat Is

maandag 23 juli 2018

Boodschap van Vrijheid


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief Bijzonder Dierbaar kind, een Boodschap van Mij is een Boodschap om door te geven.

Als het Resoneert met het Licht en de Liefde van jou Hart en je wordt er Blij van, geef je met Blijdschap door op alle mogelijke manieren en dat zijn er vele.

Jij geeft op jouw Unieke wijze, deze Boodschappen door aan medereizigers, waarvan jij voelt, dat ze er open voor staan.

Boodschappen van Mij zijn beslist niet om voor je Zelf te houden, wel om ze op jouw Unieke wijze voor te Leven. Dan Zend je de Boodschap al uit.

En ik voel nu de gedachte: 'Ze zullen me aan zien komen, het hoeft toch niet het enige te zijn, waarmee ik me bezighoud'?

Als het Licht en de Liefde van je Hart jou heeft omsloten, dan is het niet meer het 'enige' maar ALLES!

Is dit bij jou (nog) niet het geval, dan heb je nog iets te laten gaan uit het diepst van je celletjes, waarmee jij jezelf tegen houdt.

Geloof en Vertrouw, dat het zich zal aandienen als jij eraan toe bent. Dan kun je het laten gaan, met Hulp van de Lichtfamilie. En het in Licht en Liefde Omarmen en opnemen.

Vier je Vrijheid en deel deze Boodschap van Vrijheid. De Vrijheid die alles omvat en niet 'sommige'! De Wetenschap dat alleen Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde Bestaat.

Vier dat je Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde bent, niet een klein beetje maar als een totale Waarheid, in Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig. Aanvaard het, Adem het in, pak een melodie en zing de gehele dag: 'Ik ben Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde'.

Schrijf het op briefjes en plak het op door je gehele huis, zodat je het overal tegen komt. De Waarheid, dat jij Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde bent.

Vier de Waarheid dat jij een Geliefd Kind van Mij bent. Laat het als een groot Wit Licht door je heen Stromen. Als je een douche neemt, laat het water dan deze Wetenschap over je heen laten Stromen.
Jij bent Mijn Geliefd Kind in Onvoorwaardelijke Liefde voor Eeuwig.

Ik heb jou naar Mijn Evenbeeld Geschapen en jij bent een Medeschepper voor het Nieuwe Paradijs op Aarde in elk gegeven moment in het Nu.

De Schepper van Al wat iszondag 22 juli 2018

De Schepper - Weerpiegeling

 

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn bijzonder en Liefdevol kind, jij bent in Alles en Alles is in jou. Jij kunt jezelf pas helemaal kennen als jij al jou deeltjes kent. Want zij zijn een deeltje van jou.

Jij bent een Spiegel voor jouw Broer Jezus en alle Verrezen Meesters, die in jou de Weerspiegeling van zich Zelf zien. En jij ziet je Zelf in hun Weerspiegeling.

Jij bent een Spiegel voor Lord Metreya en alle Hogere Lichtwezens, die in jou de Weerspiegeling van zich Zelf zien. En jij ziet je Zelf in hun Weerspiegeling.

Jij bent een Spiegel voor Aartsengel Michael en alle Engelen en Aartsengelen, die in jou de Weerspiegeling van zich Zelf zien. En jij ziet je Zelf in hun Weerspiegeling.

Jij bent een Spiegel voor alle Familie in het Licht, die in jou de Weerspiegeling van zich Zelf zien. En jij ziet je Zelf in hun Weerspiegeling.

Jij bent Mijn spiegel, waarin Ik Me Zelf kan zien en Herkennen, de Kroon op Mijn Schepping. En jij ziet je Zelf in Mijn Weerspiegeling.

Dit is op Moeder Aarde niet anders. Nooit geweest! Nu niet en zal ook nooit anders zijn.

EN DIT IS EENHEID!

Waar je ook kijkt, naar buiten of naar binnen, je ziet overal een Weerspiegeling van je Zelf, in Alles en iedereen.

En wanneer je in je media een kind ziet met een geweer, dan mag je bedenken, dat dit kind geïnstrueerd, geïndoctrineerd en grootgebracht is met een overtuiging, die bij het eigenlijke kind niet hoort.

Zo word alles in de illusie, leven na leven, doorgegeven van ouder op kind, in alle culturen en op vele manieren en in rollen.

En wat denk jij dat dit gegeven verdient?

Heel veel Licht en Liefde en Compassie en doorzettingsvermogen om daarmee door te gaan, tot het diep verstopte Lichtje in een ieder in de illusie, ontvlamt en het Hart zich opent en terug keert naar de Herinnering van de Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde die ze zijn.

IN EENHEID!

De Schepper van Al Wat Is

vrijdag 20 juli 2018

De Schepper - Geef je Zelf de Ruimte


 Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Bijzonder Dierbaar kind, voordat jij de ervaring van de illusie inging, en dan bedoel Ik van alle levens, heb je de afspraak gemaakt, waar je naar toe zou gaan, wie je ouders/opvoeders en verdere familie zou zijn en alles wat je graag zou gaan leren om je te Herinneren dat jij Liefde Was en Bent.

En dat geld ook voor dit Leven, waarin jouw Herinnering in snel tempo terug keert naar de Liefde die jij Bent voor Eeuwig. Alles wat jij ervaren hebt in de illusie is je eigen Keus geweest. En niet de Keus van wie dan ook.

Door de Keuzes voor het Licht en de Liefde die jij Bent in elk Moment, ben jij een voorloper, die in het Moment niet op Moeder Aarde is om medereizigers te Helpen, maar om je Zelf te Helpen. Dat betekent dus, dat jij geen inbreuk maakt op de afspraken van je medereizigers voor dit Leven, maar vol Respect eenieder de Keuze laat om Zelf de weg terug te Herinneren op eigen Unieke Wijze.

Dat is iets heel anders, dan je medereiziger voor te Leven hoe jij In het Leven staat en ermee om gaat. En als er iets aan je gevraagd wordt, daar op jouw Unieke Wijze een Open en Eerlijk antwoord op te geven, vanuit jouw Pure Zijn in dat bewuste moment.

Jij hebt niet het recht, omdat jij in je Hart woont, zoveel mogelijk, om je medereiziger of wie dan ook, te vertellen hoe ze de weg terug naar Herinnering, hebben te bewandelen.

Wel, om het voor te Leven, Open Eerlijk, daarmee te Bemoedigen, te Motiveren en altijd klaar te staan voor een Eerlijk antwoord. Waarin jij duidelijk je grenzen laat weten vol Liefde en Compassie.

En dan mag je bedenken dat, als het niet gaat zoals jij verwacht, je daar niets over te zeggen hebt, want het is de Keus van je medereiziger.

Bewandel het Pad van Liefde en Licht, Puur en Echt en Eerlijk, daarmee krijg je, minimaal, het Respect terug, wat jij aan je medereiziger geeft.

Jij komt ook uit de onwetendheid van de illusie en hebt jouw Weg terug gevonden, gun dit ook aan je medereiziger, vol Respect en Liefde.

De Schepper van Al wat Is