Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

donderdag 30 november 2017

De Schepper - Jouw Totaliteit

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Geliefd en bijzonder kind, alles van je Zelf, tot in het kleinste detail Accepteren in Licht en Liefde en Uniekheid, is niet gemakkelijk voor je.

Zoals Ik al eens aanhaalde en dit zal blijven doen, jij bent in Uniekheid en Eenheid erg goed in een lijst opsommen van dingen, van wie jij vindt, dat ze je niet mag hebben. En dan bedoel Ik dat jij dat ‘denkt’ dat jij bepaald gedrag niet meer hoort te hebben.

Bepaald gedrag dat jij bestempelt als ‘negatief’, gemakkelijk oordelen, schreeuwen, je gelijk willen halen, discussiëren enzovoorts.

Maar het is allemaal wel een deel van jou, ook al vind je dat niet leuk, het hoort wel bij je, in het moment dat het zich aandient. En als jij vindt, dat jij dat niet 'hoort' te doen of te hebben, dan mag je bedenken lief kind, dat alles waar jij je tegen verzet, eigenlijk vasthouden is, aan iets wat je niet meer nodig hebt.

(H)erken het en maak de keus om het vol Compassie te aanvaarden en op te nemen in je Zijn. En je zult er niet weer mee geconfronteerd worden, want je hebt het omgebogen naar Positiviteit.

Dus als je bepaald gedrag niet meer wenst te laten zien, of horen, vanuit je Zelf, accepteer het dan als een deeltje van je, het heeft je in de illusie altijd geholpen, omdat jij het toen nodig had, ‘dacht’ je. Je bent Wijzer en woont NU in het Licht en de Liefde van je Hart en hebt het niet meer nodig, het dient je niet meer.

Bedank het voor de hulp die het je geboden heeft in de illusie en je zult merken, als je dat gedaan hebt, dat je het gedrag veel gemakkelijker kunt aanvaarden en opnemen in je Totaliteit..

En je zult merken, dat dit voor alles geld, wat van jou is en bij jou hoort. Je ervaringen van verdriet, boosheid, haat, oneerlijkheid, de rollen die je gespeeld hebt en ga zo maar door.

Alles is gebeurd met een reden, jou de Wijsheid te laten zien, dat dit niet meer bij de huidige 'jij' past. Claim het, bedank het voor de hulp en laat het heel gemakkelijk gaan en het zal toegevoegd worden aan jouw Zijn, jouw Totaliteit. En dit alles vanuit jouw Uniekheid.

Hou van je Zelf, Accepteer je Zelf, Vergeef je Zelf dat jij je Zelf zoveel aangedaan hebt, claim het, en wees Blij met jouw Totale ZIJN, dat helemaal van jou is.

De Schepper van Al Wat Is


woensdag 29 november 2017

De Schepper - Wie ben jij?

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Innig geliefd kind, een vraag die jij zonder meer zult beantwoorden met Licht en Liefde en elke variatie daarop, vanuit jouw Uniekheid.

Maar Voel jij dat ook en Weet je het Zeker, is het een Totale Zekerheid voor jou?

Ik weet dat jij in jouw Uniekheid veel meer dingen kunt opnoemen die jij NIET bent, dan welke jij WEL bent, toch?

En natuurlijk is het Lovenswaardig dat jij een duidelijk beeld hebt van wie jij NIET bent, zodat de volledige lamp kan schijnen op wat je WEL bent.

Want dat wat jij WEL bent is vele malen Groter, Sterker, Krachtiger en Uitgebreider, dan wat jij NIET bent.

En toch is de illusie-lijst (nog) steeds langer en gevarieerder dan de kant van Liefde en Licht.

Als je een weegschaal zou nemen is de ballast aan de, laten Ik maar zeggen, linker kant, veel zwaarder dan de rechterkant.

In de eerste plaats is ALLES wat zich rechts bevindt, sowieso Lichter dan wat zich links bevindt, toch?

Hoe kun je dan de linker illusie kant dan toch minder zwaar krijgen dan de kant van Licht en Liefde?

In de eerste plaats mag ik je eraan herinneren, dat de illusie een spel was, is, en zal blijven, tot het verdwijnt en de weegschaal alleen en uitsluitend Licht en Liefde heeft en dus geen weegschaal meer is.

Het gaat erom, aan welke kant jij de weegschaal vol legt. Links of rechts. Hoe ver ben jij in het volledig Accepteren van de Waarheid dat er alleen maar Liefde Bestaat en er dus, aan de linker illusie kant van de weegschaal geen enkel gewicht te vinden is.

Alleen je ‘denken’ kan je wijs maken dat er gewicht zit aan de illusie-kant. En dan rijst de vraag: ‘Waarom geef jij nog steeds zoveel macht en kracht aan het ‘denken’ (ego)’?

Je mag je realiseren dat JIJ die keus maakt en niemand anders, dus je kunt onmogelijk met de vinger wijzen naar een medereiziger of een situatie of een ervaring in jouw leven.

Jij was, bent NU en zult altijd Onvoorwaardelijke Liefde ZIJN, in jouw Volledige Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig. Jij hebt je Thuis binnen je en NIET buiten je lief kind.


De schepper van Al wat Is

dinsdag 28 november 2017

De Schepper - Eenheid

Lieve ogen die dit lezen,

Mij lief en dierbaar kind, eenzaamheid en daardoor isolatie is bij jou vaak oorzaak van afsluiting van alles, dat je dierbaar is.

Je voelt je eenzaam omdat je ‘denkt’ alleen te staan met je omhoogkomende angsten, woede en verdriet.

In je Uniekheid en het Licht en de Liefde van je Hart voelt het anders aan en dan ga je ‘denken’ dat de ‘ander nooit’ kan begrijpen, wat jij doormaakt.

En dan voel jij je naar de ‘gedachte(n)’, die je bewust of onbewust hebt gekozen. Jij hebt gelijk, want elke medereiziger gaat in Uniekheid het eigen Pad en heeft daarin de eigen Ervaring(en).

En de Ervaring van je medereiziger is jouw Ervaring niet, want je Pad is jouw Pad en niet van de ander.

En daar zit het, wat je in de war maakt en je eenzaam doet voelen. Je verwacht Begrip omdat je ‘denkt’ het nodig te hebben, maar kijkt niet naar binnen, waar het Begrip voor al je gevoelens je gegeven wordt. Je hoeft maar, op eigen Unieke Wijze, erom te vragen.

Ik begrijp je, mijn lief kind, als geen ander. Ik weet wat je doormaakt, maar weet ook, dat je er zelf voor hebt gekozen. En dat het niet gemakkelijk voor je is om je Keuzes te aanvaarden zoals ze zijn. Elke Keuze laat je zien en voelen, waarvoor jij gekozen hebt.

Maar elke Keuze kan veranderd worden in elk moment, als het niet goed voor je voelt.

Iedere medereiziger ervaart welke situatie of Ervaring dan ook, op eigen Unieke Wijze. Liegen ze dan in hun verhaal over hun Ervaring? Nee! Het is hun Uniekheid die naar voren komt en in die Uniekheid mag je elkaar Respecteren en Begrijpen, want deze Uniekheid ben jij. De ‘ander’ is een deeltje van je met eigen Uniekheid maar wel in Eenheid.

En in Eenheid vanuit de Uniekheid ligt de Basis van de Eeuwigheid!
Waarin alles is, wat het is, niets anders, of meer, of wat dan ook.
Het Is, wat het is!

Je mag jezelf bezien als Uniek in al je Ervaringen en als één in Respect voor de Ervaringen van je medereiziger.

Steek elkaar de hand toe in Licht en Liefde en Compassie en ga gezamenlijk naar je Hart Centrum, ieder op eigen Unieke Wijze en leg alles neer bij het Altaar in je eigen Hart Centrum en voel de Compassie en het begrip voor jouw Zijn en voor jouw Pad uit de illusie vandaan, ieder op eigen Unieke Wijze naar de Eenheid in Eeuwigheid.


De Schepper van Al Wat Is

maandag 27 november 2017

De Schepper - Inzichten

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en bijzonder, dierbaar kind, Nieuwe Kijk op je Leven lief kind, ontstaat vanuit een Nieuw Inzicht, die je wederom uit een Levenservaring hebt gehaald.

Het is als een Cirkel die steeds verder naar binnen draait, naar de Kern. Het begint met een aangereikte Levenservaring. Daaruit haal jij, op je eigen Unieke Wijze een Nieuw Inzicht en dit Nieuwe Inzicht verandert je Kijk op jouw Leven.

De Volgorde is dus: Levenservaring – Nieuw Inzicht – Nieuwe Kijk op jouw Leven. De Nieuwe Kijk op jouw Leven komt voort uit het Meesteren van je Levenservaring.

Dit is een Cyclus die steeds opnieuw, draaiend van buiten naar binnen plaats vindt. Is jouw Kijk op het Leven opgenomen in je Hart Centrum, dan gebeurt dit van binnen naar buiten.

Want in je Hart Centrum is er geen verandering maar Eeuwige Stabiliteit. Wat betekent dat elk stukje Levenservaring dat Gemeesterd wordt en een Inzicht geeft, uiteindelijk de Blik naar buiten verandert in wat erbinnen in jou is gebeurd.

Jij ziet steeds meer en vaker met de ogen van je Hart. En het is nooit, zoals Ik vaak constateer, een mening of een oordeel.

Want dat zal de Nieuwe Kijk op jouw Leven niet veranderen of beter maken, maar je vasthouden in de illusie.

Wanneer je dus een Inzicht binnen krijgt vanuit een opgedane Levenservaring, en je vergeet dat het nog een plekje mag krijgen in je Hart Centrum, via jouw gemaakte keuze, dan zal het Gemeesterde Inzicht blijven wat het is, een Inzicht.

Ga jij dan de keus maken om het Inzicht mondeling te verspreiden, dan doe je dit dus niet vanuit je Hart Centrum maar vanuit het ‘ego’ (illusie).

Laat je het Inzicht eerst rijpen en in je Hart Centrum opnemen, dan kun je Het Inzicht gaan Leven en ga je het uitstralen.

Het is ook zeker je Intentie om het op deze manier te doen, maar ongeduld en een zekere trots laat je vaak dit gedeelte van in je Hart Centrum opnemen, overslaan.

Jij bent in alle omstandigheden Licht en Liefde, in Uniekheid en Eenheid en hebt en draagt hiervoor eigen verantwoordelijkheid lief kind.


De Schepper van Al wat Is

zondag 26 november 2017

De Schepper - Resoneren

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, mistrouwen is iets, dat jij vaak (nog) voelt. Naar welke boodschap dan ook, jij hebt (nog) steeds een gevoel van: ‘Zou het wel waar zijn’? Vooral als jouw Zelfvertrouwen nog niet zo groot is.

Ook zie Ik vaak mistrouwen naar Boodschappen die niet met je Hart resoneren. Waarom? Elke Boodschap komt naar voren, voor diegene die  de Boodschap op die manier nodig heeft en het dus wel Resoneert.

Als iets niet met jou Hart Resoneert, laat de Boodschap dan gewoon zijn. Een heel scherp voorbeeld is hiervoor: 'Hitler heeft de macht gekregen, bij de gratie van de mensen die in hem geloofden. Waren deze mensen er niet geweest, dan was Hitler niet op gestaan’!

Er bestaat ook vaak wantrouwen naar elkaar. Een beetje van: ‘Ik weet het beter dan jij' en een beetje van eigengereidheid en een gebrek aan Respect voor het Pad van je medereiziger, wiens Pad jij niet eens kent.

Waarom ‘denk’ jij, dat het nodig is, over alles een mening te hebben?

Je mag dan bedenken, dat er maar één Pad belangrijk is voor jou en dat is je eigen Pad, je medereiziger is verantwoordelijk voor eigen Pad en verdient daarom jou Respect. Omgekeerd ook, dan bepaal jij je Grenzen.

En als jij Respect schenkt, lief kind, zal je Respect terugontvangen. Gebeurt dit niet, mag jij je eigen weg gaan en dan zul je medereizigers tegen gaan komen, die wel op dezelfde Energie zitten.

Alles begint bij je Zelf, als jij van je Zelf houdt en dat Uitstraalt, dan zul je merken dat je medereizigers ook van jou houden.

Als jij je Zelf Respecteert, dan zul je merken dat je ook wordt Gerespecteerd. Alles wat jij doet vanuit het Licht en de Liefde van je Hart, komt bij je terug. Niet zoals jij vindt, dat het zou horen te gaan, maar zoals het loopt volgens Mijn plan.

Alles is in elk moment, altijd goed zoals het IS, behalve als jij gaat 'denken' dat het niet goed gaat.

Het heeft allemaal te maken, met hoe jij naar de Moeder Aarde en al haar inwoners kijkt. Met de ogen van je Hart of met de ogen van je lichaam.

Waar kies jij voor?


De Schepper van Al wat Is

zaterdag 25 november 2017

De Schepper - Eenheidskind

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief Eenheidskind, zoveel medereizigers als er zijn op en rond Moeder Aarde, uit zoveel facetten besta jij in Licht en Liefde in jouw Uniekheid in Eenheid.

In iedere Dimensie is een Facet van jouw aanwezig in Licht en liefde, in Uniekheid en in Eenheid. Er is niets wat niet in jou Bestaat en waar jij in afwezig bent.

In elk celletje, atoom en sub-atoom is ALLES aanwezig dat jij bent. Als jouw celletjes alles hebben laten gaan wat hun Zelfheling tegen houd, dan hebben zij het gehele geheugen terug en zal alles zich weer gevuld hebben met Licht en Liefde in Uniekheid en EEnheid.

En dit alles, voegt zich samen in jouw ZIJN in Eenheid. Jouw Ik Ben Aanwezigheid is alles dat jij bent. Al jouw Facetten zijn daarin opgenomen in Licht en Liefde en Eenheid.

Er is werkelijk niets anders dan het Zijn en het Zijn is puur Energie Bewustzijn en pure Liefde vanuit het Licht, in welke Dimensie jij je ook bevindt.

Alles is doordrongen van jouw ZIJN in LIEFDE en LICHT in EENHEID. Dat is alles wat IS er bestaat niets anders.

Jij bent een Engel, een Verrezen Meester, een Hoger Lichtwezen, een Gids, een Wegwijzer, een Lichtbaken en welke benaming je ook maar bedenkt in menselijke taal. Jij bent ALLES en ALLES is in jou.

En dat is de betekenis van: 'Het begint en eindigt met jou in Eenheid'!
En aangezien er geen einde is in jouw ZIJN  alleen Eeuwigheid in Licht en Liefde en dus Eeuwige Evolutie, ben jij Eeuwig aan het evolueren, aan het Meesteren.

En als je een facet Gemeesterd hebt, evolueer je verder. En zo gaat het Eeuwig door in Oneindige Extase, waar geen menselijke bewoordingen voor zijn.

Deze Oneindige Evolutie zit jij in en omvat ook de illusie met alle menselijke ervaringen, zij omvat alles. En jij bent dus ALLES en ALLES is in jou.

Alles IS wat het IS, zonder begin, zonder einde, lief kind.

Jij bent de Alpha en de Omega, en dat is geen verhaal, maar de Waarheid. Ontstaan uit Licht en Liefde en terugkerend naar de herinnering van Licht en Liefde in Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig.


De Schepper van Al wat Is

vrijdag 24 november 2017

De Schepper - Herhaling

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en hoogst bijzonder kind, Ik merk op dat jouw ‘zorgen’ zich uitbreiden.
Het is net een soort verslaving die ook deels nog met ‘controle’ te maken heeft.

Het mag duidelijk zijn dat zowel ‘zorgen’ alsook ‘controle’ overlevingsmechanismen zijn uit de illusie. Omdat jij jouw Hart geopend hebt, heb jij grotendeels de illusie mechanismen achter je gelaten. Maar toch, je bent in Uniekheid en Eenheid (nog) niet constant Vrij van deze mechanismen.

Als Ik jou heb gezegd, dat ‘zorgen’ de Stroom tegenhouden, die jouw leven zo aangenaam mogelijk maakt, dan is het weer even Rust binnen in je Hart Centrum, waar je de Rust dan ook ervaart.

Maar dan is het net, of je ‘verslaving’ aan ‘zorgen’ en ‘controle’ weer de kop opsteekt. En dan niet dezelfde ‘zorgen’ maar je hebt dan iets nieuws ontdekt.

En dan begint het weer, je weet dat het jou in Uniekheid en Eenheid de illusie intrekt, omdat jij door de ‘zorgen’ deze ‘zorgen’ ook als waarheid krijgt aangereikt. En dan gaat het balletje de illusie in rollen en dat verdien je niet.

Wat Ik NU opmerk, dat het vermeende ‘zorgen’ zijn over, of je wel of niet je Missie vervult en of je wel of niet dit doet zoals het, volgens jou, hoort.

Daaraan gekoppeld de ‘angst’ dat je nog eens naar Moeder Aarde ‘moet’ omdat je ‘het’ niet hebt afgemaakt. Dan bedoelt je met dat ‘het’ wat jij vindt dat er ‘moet’ gebeuren.

En dan komt er een diepgewortelde ‘angst’ naar boven over ‘doodgaan’ voorafgegaan door ‘lijden en pijn’!

Zeker geen erg vriendelijk beeld van een ‘onvriendelijke’ toekomst.

Maar je mag bedenken lief kind, dat jij op dat moment, druk bezig bent een toekomst neer te zetten die een herhaling is van je ‘illusie verleden’!

En dat verdien je niet. Dus ga je zitten en sluit je ogen en gaat met de volle aandacht naar je Hart Centrum, je Thuis, weet je nog?

Daar leg je, op jouw Unieke Wijze alles neer bij Mij of waar je maar voor kiest. Communiceer het, precies zoals het voor je voelt en spreek de bereidheid uit alles te laten gaan in het moment en blijf dan zitten, tot alles in je weer rustig en stabiel is.
En op dat moment weet je zeker dat je geholpen bent. Dit kun je met alles doen en dat weet jij, want vaak is het oud zeer, diep uit je celletjes en het brengt je niets, daaraan vast te houden. Alleen maar herhaling en dat verdien je niet lief kind.


De Schepper van Al Wat Is

woensdag 22 november 2017

De Schepper - Licht en Liefde

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief dierbaar kind, Ik heb een aantal vragen voor jou. Wat is voor jou belangrijker? Jou dagelijkse beslommeringen of het wonen in je Hart?

En denk jij lief kind, dat je het één met het ander kunt verenigen?
Samen kunt brengen? Hoever ben jij in je Vertrouwen dat de Waarheid is, dat er alleen Licht en Liefde bestaat en alles dat er niet aan beantwoord, dus geen fundament heeft van Licht en Liefde, niet echt is?

Waar sta jij precies, waar kies jij voor? En zijn het alleen woorden of voel je het ook echt, dat jij Licht en Liefde bent?

Leef jij het Licht en de Liefde die jij bent, of ‘denk’ jij, dat je dat alleen af en toe kunt? Want je hebt nog kinderen en een man en verdere familie en vrienden.

En, o ja, werk in veel gevallen niet te vergeten buiten de deur, of je huishouden. En dan nog alle klusjes die je er nog bij doet, eigenlijk houd je weinig tijd over, om bewust in je Hart te wonen. Vind je ook niet?

Heb je er wel eens aan gedacht, te kiezen voor je Hart en dan alles wat jij te doen hebt, van daaruit te doen?

Dan gaat het namelijk veel gemakkelijker, want er staat je veel meer Energie ter beschikking. En je doet alles met veel meer plezier, omdat het ‘moeten’ van de illusie verdwenen is.

Bovendien vallen er een heleboel dingen weg, omdat jij vanuit het Licht en de Liefde van je Hart weet, dat alle medereizigers hun eigen verantwoording voor hun pad hebben, ook al zijn het je kinderen.

Jouw kinderen hebben voor jou gekozen, je mag ze door het leven leiden en ze laten zien hoe jij vanuit je Hart, Licht en Liefde bent, en dat je ze net zoveel Respect geeft als jij van ze vraagt.

Je hebt je kinderen te leen lief kind, ze zijn niet je bezit. Ook je partner niet, ook je familie niet en je vrienden.

Zij allen hebben hun eigen Unieke Pad en jij mag laten zien, hoe Blij jij bent dat je in het Licht en de Liefde van je Hart woont en dan nodig jij ze uit om mee te doen.

Maar je kunt het alleen Leven en de keus, ook die van je kinderen, ligt bij hen.

Laat zien wie en wat je bent en blij bij je Zelf en doe niets ten koste van je Zelf voor de ander, maar als je iets doet, doe het als een Geschenk, vanuit jouw Licht en Liefde vanuit je Hart naar het Hart van je medereiziger.

Wat jij bent, en in Eenheid al je medereizigers, pure Licht en Liefde en niets anders.


De Schepper van Al wat Is

De Schepper - Samenwerken

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, hoe kan het zijn, dat er nog steeds een soort van afscheiding gemaakt wordt door jou in Uniekheid en Eenheid.

Een afscheiding, die gestoeld is op verschillende manieren van benaderen en werken met het Uitdragen en Verspreiden van het Licht.

Jij bent Uniek en ieder mede Lichtwezen, Hart geopend of niet, is ook Uniek. En net als er van jou geen tweede te vinden is op Moeder Aarde, geld dat voor alle Lichtwezens op Moeder Aarde.

Dat is een Waarheid, waar nooit geen verandering in was, Nu is en nooit zal komen. En jouw Uniekheid betekent jouw Unieke manier van schrijven of schilderen, of iets uitleggen, of ga zo maar door.

Jouw Unieke manier omvat alle DOEN. Het draagt jouw Unieke stempel. En welk ander Lichtwezen dan ook, deze zal altijd net Zo Uniek in het DOEN zijn, als jij.

Dus meer of minder, hoger of lager, valt volledig weg, want er bestaat van elke Uniekheid maar EEN.

Als het dan op samenwerking aankomt, dan zie Ik nog heel vaak, dat het hoofd omgedraaid wordt alsof de handen in elkaar slaan en elkaars Uniekheid accepteren en Respecteren, iets is, wat jij vindt dat niet bij je past.

En Waarom? Jouw Uniekheid loopt geen gevaar want die is eenmalig en de Uniekheid van je mede Lichtdrager is ook eenmalig.

Zou het zo kunnen zijn lief kind, dat jij je een menig over je mede Lichtwezen vormt, op basis van hooghartigheid, wat overigens iets uit de illusie is en jou niet meer past.

Hoe kan het anders zo moeilijk zijn, om gewoon je hand uit te steken en de andere hand te pakken en de Kring van Uniekheden steeds groter te laten worden.

Jij mag dit op je in laten werken lief kind. Afscheiding en geheimen zijn van de illusie, en hoog en laag en meer en minder en intelligenter en dommer ook!

Niets van dit alles hoort Thuis in het Licht en de Liefde van je Hart. Juist het samenwerken vanuit ieders Uniekheid maakt het Licht nog Krachtiger en Mooier en Voller.

En dat is toch de bedoeling in Uniekheid en Eenheid?

De Schepper van Al Wat Isdinsdag 21 november 2017

De Schepper - Eenheid in Alles

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, door de versnelling en toenemende intensiteit van de binnenkomende Energieën en de Tsunami van Liefde, gaat alles in elk moment sneller.

Ook Inzichten worden sneller begrepen. De herinneringen van de Waarheden die onder de sluier van de illusie verborgen bleven voor jou.

De sluier wordt steeds dunner en dus kun jij ook gemakkelijker de Boodschappen begrijpen die met jou resoneren.

Het gaat ook alleen maar om jou en de Waarheid dat jij Licht en Liefde in Uniekheid en Eenheid BENT.

Vaak wordt dit verward met egoïsme, maar egoïsme is van de illusie en gebaseerd op mijn en dijn en dan als eerste en belangrijkste mijn!

Je mag je realiseren dat alles wat je doet, doe je voor je Zelf vanuit Liefde en Licht.

Alles wat je geeft, geef je aan je Zelf vanuit Liefde en Licht.

Alles wat jij aan Dankbaarheid voelt, is Dankbaarheid voor je Zelf vanuit Liefde en Licht

Alles waar je van houd, is houden van je Zelf vanuit Liefde en Licht.

Alles wat je waardeert, is waardering voor je Zelf vanuit Liefde en Licht.

En ga zo maar door, er is geen ander, elke medereiziger is een deeltje van je Zelf, al is deze medereiziger nog zo diep in slaap. Uiteindelijk, bij de grande finale, zal zullen al jouw deeltjes zich in Uniekheid, Liefde en Licht met jou samenvoegen voor Eeuwig.

Het mag duidelijk zijn dat alle boosheid, haat enzovoorts naar de medereiziger of situatie of wat dan ook, ook naar je Zelf gekeerd is. Want ook dan is er geen ander, maar alleen een deeltje van je Zelf.

Hoe groots en wijds en Eeuwig is de Onvoorwaardelijke Liefde die jij bent, Halleluja!

Aanvaard dit tot in elk celletje van je lichaam en je aanvaard je Zelf en al je deeltjes als EEN.

Straal het uit naar al je deeltjes, zodat ze door jouw Licht en Liefde aangetrokken worden om zich met je te Verenigen in het Eeuwige Feest en de Viering van de Onvoorwaardelijke Liefde in Uniekheid en Eenheid.


De Schepper van Al Wat Is

maandag 20 november 2017

De Schepper - De Ommekeer

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Wijs kind, het tij is gekeerd. Jij weet dat het Licht altijd sterker is dan het donker. Maar dat vanuit het donker de nodige weerstand komt om het Licht tegen te werken, mag duidelijk zijn.

Ook heb jij vast wel opgemerkt, dat er veel naar het Licht komt, als beren naar honing. En de Violette Vlam, onder leiding van Meester Saint Germain draait 24/7 door om alles, dat naar het Licht komt, te identificeren en te Transmuteren en terug te brengen naar het Licht en de Liefde, waar het Thuis hoort.

Dit gebeuren veroorzaakt nogal wat angst en onzekerheid en boosheid en zelfs haatgevoelens. Het laat je in Uniekheid en Eenheid zien, hoe jij voor de gek  gehouden en belogen en bedrogen bent, door diegenen die uitsluitend op eigen gewin en Macht over de Wereld uit zijn.

Laat je niet meeslepen, zet je intentie zo vaak je kunt, dan blijf je hoog in je Energie zitten. Het Licht gaat hierdoor de Zegeviering nog meer versterken.

De illuminatie of ook wel de Cabal genaamd, worden al erg ingeperkt in hun Macht. De arrestaties van handlangers is werkelijk erg groot en dat allemaal dankzij jou in Uniekheid en Eenheid en Licht en Liefde.

Er zijn medereizigers op Aarde die klaar staan voor de aftrap, zoals het door jou ook wel genoemd wordt. Zij werken VOOR de mensheid en het bouwen van de Nieuwe Aarde. Zij weten precies wat er van ze verwacht wordt.

De Ommekeer van buiten naar binnen is in volle gang. Blijf in het Midden van je Hart Centrum, van daaruit zal je het meest kunnen betekenen.

Als je in een cycloon zou zitten, dan is het midden van de cycloon het rustige gedeelte, hetzelfde is het met een draaikolk. Het Midden geeft de Rust. Je zit dan in de Middelpuntvliedendekracht van het Universum.

De Ommekeer gaat inwaarts en trekt steeds meer en vaker het duistere, ondergrondse naar boven, waar het ook naar het Midden gebracht wordt, uiteindelijk.

En het is een onderdeel van de terugkeer naar het Licht en de Liefde die jij bent in Uniekheid en Eenheid bent. En dit geld voor alles, alles is hier onderdeel van en gaat terug naar het Licht en de Liefde, waar het uit ontstaan is.
Bij jou ontstaat de herinnering die terugkomt in elk moment, dat je Licht en Liefde bent, dat alles in jou is en dat jij in alles bent, dat is de Eenheid voor Eeuwig.


De Schepper van Al Wat Is 

zondag 19 november 2017

De Schepper - Licht hoog houden

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief, dierbaar kind, de grondvesten van de illusie worden flink door elkaar geschud. Dat is een klaar feit.

En toch heb jij het nodig ervoor te kiezen, je aandacht niet aan het schudden te schenken, maar aan de Onvoorwaardelijke Liefde die je bent, in elk moment.

Jou ‘gedachten’ versterken datgene waar jij je aandacht op richt. Dus als je volledige aandacht ligt bij wat er AAN het Licht komt vanuit de illusie, dan houd je de illusie in stand.

Negativiteit trekt negativiteit aan en positiviteit trekt het positieve aan, in dit geval vormgegeven door jouw Licht en Liefde en Compassie.

Dit Licht en deze Liefde en Compassie doen zoveel meer voor hetgeen naar het Licht komt vanuit de illusie. Jij mag Zeker Weten dat in Eenheid de Bol van Licht en Liefde, een immens Mooi en Groots Licht, alles Verlicht dat Naar het Licht komt.

Het wordt getransmuteerd om nooit meer terug te komen.

En de medereizigers die hun Contract hebben beëindigd zijn bij ons in het Licht en worden warm verwelkomd. Ze hebben ervoor gekozen om vanuit het Licht verder te helpen bouwen aan de Nieuwe Aarde.

Wees gerust, alles verloopt volgens Plan. Mijn Plan brengt nog veel meer aan het Licht, om dan te verdwijnen en het steeds Lichter te laten worden.

Onvoorwaardelijke Liefde is de sleutel tot zegeviering!

De Schepper van Al Wat Is


zaterdag 18 november 2017

De Schepper - 'Ik Ben'

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Gezegend kind,

IK BEN………..ALLES, dus jij bent…….’Ik Ben’

‘Ik Ben’……….donker – ‘Ik Ben’……….Licht
‘Ik Ben’………..boven – ‘Ik Ben’………..onder
‘Ik Ben’………..links – ‘Ik Ben’…………rechts
‘Ik Ben’………..voor --  ‘Ik Ben’………..achter

‘IK BEN’………ALLES, alle tegenstellingen

‘Ik Ben’………..binnen  --  ‘Ik Ben’…………buiten
‘Ik Ben’…………ego  --  ‘Ik Ben’………….Liefde
‘Ik Ben’………….de mensen  --  ‘Ik Ben’…………Uniek
‘Ik Ben’…………de mensen  --  Ik Ben’………….Eenheid

‘IK BEN’…………ALLES

‘Ik Ben’…………Moeder Aarde  --  ‘Ik Ben’………..het Heelal
‘Ik Ben’…………tijdelijk  --  ‘Ik Ben’………….Eeuwig
‘Ik Ben’…………verleden  --  ‘Ik Ben’………….toekomst
‘Ik Ben’…………verleden  --  ‘Ik Ben’………….NU

‘IK BEN’……………….ALLES

‘Ik Ben’…………..egoïsme  --  ‘Ik Ben’………….Compassie
‘Ik Ben’…………..destructief  --  ‘Ik Ben’………….Opbouwend
‘Ik Ben’…………negatief  --  ‘Ik Ben’………….Positief
‘Ik Ben’………….projectie  --  ‘Ik Ben’………….Zelf helend

‘IK BEN’………………..ALLES  --  zonder begin en einde

‘Ik Ben’…………Zon – Maan – Sterren – Muziek – Creativiteit – Goddelijk – Engel – Meester – Onvoorwaardelijke Liefde – Passie – Compassie – Hemel – Aarde – Gids – Gever – Ontvanger – Mensenmens – Voelend – Dragend – Krachtig – Doener – Verspreider en zo kun jij nog doorgaan en dat alles is  ‘Ik Ben’

Maar boven alles ben jij een Prachtig, Volwaardig, Liefdevol, Compleet, Heel en Volmaakt Lichtwezen voor Altijd en voor Eeuwig in Uniekheid en Eenheid.

De Schepper van Al Wat is……..’IK BEN’vrijdag 17 november 2017

De Schepper - Waarheid

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn dierbaar kind, er is maar één Waarheid en dat is Onvoorwaardelijke Liefde. Iets anders bestaat niet!

En jij bent uit de Onvoorwaardelijke Liefdesenergie, die Ik ben geschapen. Dus is de Energie waaruit jij bestaat ook Onvoorwaardelijke Liefde.

Het is een Boodschap die Ik vanuit Mijn Onvoorwaardelijke Liefde zal blijven verspreiden met jij in de Kern, want jij bent Mij in elk moment.

Alles is energie, de energie van negativiteit kan niet bestaan zonder de positieve energie van Liefde, het zijn elkaars tegenpolen en toch kan het een niet zonder het ander. Het mag weer in Licht en Liefde, in Uniekheid en Eenheid worden opgenomen, niet als afzonderlijke elementen, maar als Geheel.

De negatieve Energie wordt omgezet naar positieve Energie. Op Moeder Aarde betekent dat ‘kiezen’. Maar dan heb je het nodig het als dusdanig te her- en erkennen, dan kun je pas een keuze maken.

Wanneer je niet eerst kennis maakt met zwart, zal je wit niet herkennen en pas dan zal je een keuze kunnen maken.

De Onvoorwaardelijke Liefdesenergie waar jij deel van bent zit in het Midden en absorbeert als het ware ‘beide’ kanten in Eenheid.

Daarom heb jij het nodig eerst beide kanten te kennen van welke tegenstelling dan ook, om te kunnen kiezen!

Voor het midden, waar het Eenheid wordt of voor de andere ‘opties, die je vasthouden in tegenstellingen.

Hoe je het ook wendt of keert, het is en blijft een keus, die je maar eenmaal hoeft te nemen met elke vezel van je Wezen in het Licht en de Liefde van je Hart, en het zal gebeuren.

Maar omdat jij zolang vertoefd hebt in de illusie is het nu eenmaal nodig, dat WAT de illusie in stand heeft gehouden, te laten gaan. Ook daarbij is alle Hulp aanwezig. En deze Hulp aanvaarden is ook een keuze.

Maar de Waarheid, dat jij Onvoorwaardelijke Liefde BENT, staat daar helemaal los van, lief kind.

Waarheid IS Waarheid omdat het Oneindig en Eeuwig is, zonder begin of einde.

Jij bent en blijft een Prachtig Lichtwezen, die bezig is met een reis door de illusie, terug naar de Eeuwigheid. En het is een herinnering die terugkomt, zodra jij de keus maakt met elke vezel van je Wezen, JA te zeggen tegen deze Eeuwige Waarheid.

Er is geen ontkomen aan en dat verdien je ook niet want dan zou je ophouden te bestaan en dat is onmogelijk!

Jij was, bent NU en zult altijd Zijn, Onvoorwaardelijke Liefde.

De Schepper van Al wat Isdonderdag 16 november 2017

De Schepper - Onze Energie

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Wijs kind, de Tsunami van Liefde die bestaat uit Mijn Energie, de Energie die ik ben, aangevuld met de Energie van Allen vanuit het Licht, neemt steeds intensere en dieper doordringende vorm aan.

En jij bent uit Mijn Energie voortgekomen dus is de Tsunami van Liefde ook een deel van jou in Uniekheid en Eenheid. Jij hebt er in Uniekheid en Eenheid voor gezorgd dat deze Tsunami van Liefde een uitbreiding ondergaat, die zijn weerga niet kent. Als Hulp bij de verhoging en versnelling van de binnen komende Energieën.

Jij hebt er in Uniekheid en Eenheid voor gekozen hierin een Voorloper te zijn, die de weg vrij maakt voor hen die ervoor kiezen te volgen. En dat is vanuit het Licht een prachtig Schouwspel, waarin en waaraan eenieder die daar behoefte aan heeft, zich kan laven.

De dorst naar Onvoorwaardelijke Liefde en geopende Harten die dit uitstralen is ongekend. De angsten en de paniek is groot voor hen die verdwaald zijn in de illusie. Hun Harten kunnen zich uitsluitend openen als ze het gevoel bereikt dat er een vangnet van Onvoorwaardelijke Liefde, voor ze aanwezig is in elk moment.

Daarom is het ook zo belangrijk om Liefdevol te zijn in elke situatie en onder alle omstandigheden en je Zelf niet de kans geven een Oordeel te hebben.

Het is als een geheel brandend huis, waar een vangzeil aanwezig is om de mensen op te vangen die zich in delen van het huis bevinden waar ze niet meer uit vandaan kunnen komen. Tenminste, in hun paniek en overheersende angst ‘denken’ ze dat de mogelijkheid er niet is.

En dan ben jij er, in Uniekheid en Eenheid als een stralende Bol van Licht en Liefde om de angst en de paniek op te nemen in het Licht en de Liefde en er te zijn voor degenen die het gevoel hebben dat ze alleen staan.

Jij bent geen Liefde in wording, maar jij BENT Onvoorwaardelijke Liefde, en al jouw medereizigers die zich verlaten voelen en niet begrijpen wat er aan de hand is, hebben je nodig in jouw Uniekheid en Eenheid.

En de Rust en de Kalmte en de Liefde en het Licht dat jij in je Uniekheid en Eenheid uitstraalt zal je medereizigers naar je toe trekken die behoefte hebben aan jouw Uniekheid, precies volgens Mijn Plan.


De Schepper van Al wat Is

woensdag 15 november 2017

De Schepper - Een Geschenk

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief, mooi en dierbaar kind, het gebeurt je regelmatig dat jij een cadeau krijgt van een medereiziger en je gelijk bezwaard voelt. Je krijgt dan het gevoel dat je iets terug hebt te geven, want je wilt geen ‘verplichtingen’!

Maar het is een ‘overtuiging’ lief kind, die je meegenomen hebt vanuit de illusie. Het is weer een ‘overtuiging’ die je aangereikt wordt om als dusdanig te (h)erkennen.

Iets ontvangen, kado krijgen, geeft jou de gelegenheid om je medereiziger de Blijdschap van het Liefdevolle geven te laten ervaren, want dat is een wisselwerking waar jij ook Blij van wordt.

Je gaat ervan uit, ALTIJD, dat de Intentie van het geven Zuiver is. Mocht het zo zijn dat je ‘voelt met je Hartgevoel’ dat de ander ‘iets’ terugverwacht, dan neem je dat als kennisgeving aan en ‘weet’ dat het de plek is waar je medereiziger staat.

Je doet niets, je zegt niets, je neemt vol Blijdschap het Geschenk aan en laat daarmee zien, dat je er ECHT blij mee bent.

Jij mag laten zien dat je vanuit het Licht en de Liefde die je bent, het Geschenk in ontvangst neemt. En je respecteert je medereiziger, in het moment van het Geven. Je mag ALTIJD van het goede van je medereiziger uitgaan. Daarvoor ben je op Moeder Aarde in deze tijd.

Als jij de Gever bent, geef je het Geschenk vanuit het Licht en de Liefde van je Hart, in de wetenschap dat Geven en Ontvangen hetzelfde is. Want wat je schenkt aan je medereiziger, schenk je ook aan je Zelf. En wat jou geschonken wordt, schenkt de gever ook aan zichzelf.

En dan ga je voelen dat de Blijdschap van het Schenken, het Geschenk is vóór jou, dan mag je beseffen dat Geven en Ontvangen hetzelfde is. Je voelt je dan voldaan, want je hebt een Prachtig Geschenk van Onvoorwaardelijke Licht en Liefde en Blijdschap terugontvangen.

Dan hoef je niets meer, bestaat er geen weegschaaltje waarop gewogen wordt wat de een voor de ander doet, of geeft. Nee, dan gaat het om de Pure Blijdschap van het Geven en het Ontvangen.

Dit mag je toepassen op elke Interactie met je medereiziger en je Blijdschap en Dankbaarheid zal geen grenzen kennen.

Dat is een belofte van Mij aan jou en al je deeltjes. Respect voor elkaar en Begrip en Mededogen zullen dan heel normaal zijn en blijven.

Er bestaat alleen maar Liefde en het IS wat jij bent in Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig.

De Schepper van Al Wat Is


dinsdag 14 november 2017

De Schepper - Liefdevol naar mijn Hogere Zelf

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Innig Geliefd kind, je zelf Liefdevol naar je Zelf brengen en begeleiden, maar vooral met veel Licht, Liefde en Compassie.

Dat is wat jij in Uniekheid en Eenheid ontvangt vanuit het Licht. Maar je mag bedenken, dat jij vooral van jezelf, komend vanuit de illusie, jouw Zelf heel veel Licht en Liefde geeft. En een enorme stoot van Compassie als dank aan jezelf en de vaak ‘moeilijke; keuzes en ‘ervaringen’, waardoor jij bent gegaan en uiteindelijk jezelf hebt teruggebracht naar je Zelf, herinnerend dat jij Licht en Liefde BENT in Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig.

Jij hebt de Kracht in herinnering gebracht die jou voortdurend tot steun is en jij hebt het Besef in jou teruggebracht, dat Liefdevol Zijn in elke gegeven situatie, niet alleen Helend voor je Zelf is maar ook voor Moeder Aarde en al Haar leven.

Wat jij voor je Zelf doet, doe je voor Moeder Aarde en al haar leven. En als al jouw medereizigers, wiens Hart is geopend, op hun eigen Unieke manier meedoen, dan word jij in een dikke deken gewikkeld, in Uniekheid en Eenheid, waar Moeder Aarde en al haar leven in en onder kan kruipen om zich te warmen aan Licht en Liefde.

Jou Zelf omarmen is ALLES in Eenheid omarmen. Want jij bent in Uniekheid EEN. En dat is Eeuwige Waarheid.

Er bestaat niets anders, dan Licht en daaruit voortvloeiende Liefde in Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig. Alles is Energie, jij bent Alles en ook Energie, dus Alles is in deze Energie opgenomen en word gehuld in Onvoorwaardelijke Liefde voor Eeuwig.

Er bestaan geen verschillen, dan die, welke de illusie in stand houden. Als jij dus in Uniekheid en Eenheid blijft vasthouden aan ‘verschillen’ dan voed jij de illusie en je Zelf, met de ‘overtuiging’ dat er verschillen bestaan.

‘Verschillen’ bestaan bij de gratie van een ‘gedachte’, verander de ‘gedachte’ en de ‘verschillen’ worden niet meer gezien door jou.

En wat belangrijker is, jij geeft de ‘gedachte’ geen voeding meer!

En zo is het met ‘alle gedachten’ die voortkomen uit de illusie. Zolang jij je ‘gedachten’ niet onder de loep legt en op Waarheid controleert, zal deze ‘gedachte’ voeding blijven geven aan de illusie.
Ik weet lief kind, dat jij deze ‘gedachten, gewoontegetrouw toelaat. Maar gewoontes zijn er om naar te kijken en op Waarheid te controleren. Als je dat gaat doen, zal jou kleine zelfje, steeds meer ruimte geven aan je Zelf.

Jij hebt alle Hulp vanuit het Licht bij het integreren van jezelf, naar je Zelf, je hoeft er allen maar om te vragen lief kind.


De Schepper van Al Wat Is

maandag 13 november 2017

De Schepper - Zelfdiscipline

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, om zoveel mogelijk profijt te hebben van je connectie met Mij, met dat wat je bent en zich in je Hart Centrum bevindt, is het nodig voor het Licht en de Liefde van je Hart te kiezen.

Het is en blijft een kwestie van duidelijke keuze, voortkomend uit het verlangen dicht bij Mij en dus je Zelf te zijn en te connecten via jouw Centrum van Kracht, waar jouw regelrechte verbinding met Mij en je Zelf een feit is.

Doorzettingsvermogen en zelfdiscipline zijn de Gouden Regels voor het Prachtige Lichtwezen dat jij in Uniekheid en Eenheid bent.

Het mag als een tweede huid om je heen gaan zitten en je zult helemaal het gevoel krijgen dat je Thuis bent en je zult niet anders meer kunnen dan Thuis zijn.

De feestelijkheid die dit met zich meebrengt zal helemaal in je door dringen en de Vreugde in Extase omzetten.

En dat is wat Moeder Aarde al haar leven hard nodig heeft.

Jouw Extase, waaraan ze zich mogen en kunnen optrekken, het stimuleert, het nodigt uit tot meedoen.

Het opent het Licht en de Liefde van Harten van medereizigers en laat Zielen zingen, waaronder je eigen Ziel, die deze reis samen met jou gemaakt heeft en met je meeviert in grote Blijdschap.

Jij bent een prachtig, mooi en Liefdevol Lichtwezen en dat te mogen ervaren, is thuiskomen bij wie en wat je bent.

Jij geeft de Moeder Aarde en al haar leven jouw Licht en Liefde en ervaart daardoor dat jij Liefde vanuit het Licht bent en dat is vermeerdering.

Jij bent de vleesgeworden Waarheid die als een alles Liefhebbend en alles Omvattend prachtig Lichtwezen Moeder Aarde bewandelt, in elk moment.


De Schepper van Al wat Is

zondag 12 november 2017

De Schepper - Zelf voor de gek houden

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en kostbaar kind, als je een kind een stukje snoep belooft en vervolgens geef je het niet, dan ben je, minimaal, niet erg geloofwaardig. Je geeft het kind verkeerde signalen en het kind gaat jou kopiëren.

Dit is maar een voorbeeld, maar het gebeurt regelmatig. Hoe vaak zeg jij niet tegen je Zelf: ‘Dat doe ik vanmiddag wel even’! En vervolgens bedenk je aan het einde van je dag, dat je het niet gedaan hebt.

Wat zou dat me je Zelf doen? Waarschijnlijk heb je wel een verontschuldiging voor je Zelf. Maar als het vaker gebeurt, dan stapelen zich, bewust of onbewust, schuldgevoelens binnen in je, zich op.

En je begint je te ergeren aan je Zelf. Om nog maar niet te spreken van je Innerlijk Kind, die bezig is om een vertrouwensband met je op te bouwen en toe ziet hoe jij met je Zelf omgaat.

En je mag bedenken, hoe jij met je Zelf omgaat, ga jij ook met je medereiziger om. Want je bent EEN. ‘Moeilijk’ te bevatten misschien, maar het is de Waarheid.

Wat jij voor je Zelf doet, doe je ook voor het Grote Geheel. Maar hoe jij met je Zelf omgaat, heeft ook zijn weerslag op het Grote Geheel.

Iets wat je echt tot je door mag laten dringen. Er is NIETS, wat jij doet VOOR of TEGEN je Zelf, wat geen invloed heeft op ALLES.

Als jij er bijvoorbeeld voor kiest om tegen je Zelf te zeggen: ‘Dat kan ik niet, want ik heb last van Manische Depressiviteit, die in dit moment van het jaar altijd de kop op steekt’, dan zal jij deze Manische Depressiviteit de ether insturen als een gedachte.

Een gedachte is Energie en gaat een rondje draaien en pakt alle gelijke Energie mee en komt dan als een enorme sneeuwbal van Depressiviteit bij je terug

En jij bewijst je Zelf dan, minimaal, dat je toch ECHT wel heel veel last hebt van……..! En zie, je hebt je Zelf bewezen dat jij daar toch echt niets aan doen kunt, want het IS er gewoon.

Dit is een voorbeeld lief kind, maar er zijn talloze andere voorbeelden, waarmee jij je Zelf bewijst dat jij er toch niets aan kunt doen, want het overkomt je. Je zegt eigenlijk: ‘Ik ben mijn Manische Depressiviteit’! En geeft daarmee je Macht uit handen en wast je eigen handen in onschuld en houd je Zelf compleet voor de gek.

Zo lang jij erin gelooft dat jij Manisch Depressief bent, dan zal je het blijven.
Het Universum geeft je precies wat jij verlangt, daarin bestaat geen twijfel.

Pas het toe op alles wat je zegt of doet en wees compleet eerlijk naar je Zelf, dan weet je wat je mag laten gaan en waar je mee mag leren leven en het positieve eruit mag halen. Wat weer duidelijk laat zien, dat in alles een keus zit verborgen.

Niet kiezen lief kind, is ook een keus. Gebruik je Wijsheid en Eerlijkheid!


De Schepper van Al wat Is