Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

dinsdag 31 oktober 2017

De tijd versneld

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief, verward kind, alles is zoals het is, als je ervoor kiest in het  NU te leven.

Jij en al jouw deeltjes staan daarin op eigen Unieke plek. En dan zijn er nog deeltjes van jou, die in Eenheid en Uniekheid hun Hart net op een kiertje hebben geopend.

Heel veel deeltjes van jou en misschien ook jij wel, hebben de illusie gemeesterd. Mede door een constante keuze voor het Licht en de Liefde van hun Hart en de Intentie om, in hun Uniekheid, uitsluitend te focussen op het Nieuwe Paradijs op Aarde.

En omdat jij in Eenheid en Uniekheid steeds meer met de neus de goede kant op staat, gebeurt het dat het egotje aan kracht en dus terrein begint te verliezen.

Maar ook de angst, onzekerheid en verwarring nemen toe, omdat het VOELT alsof je niet meer weet, welke kant op te gaan, omdat de illusie geheel is weggevallen van je schouders. Een last die verdwenen is, maar toch voor veel verwarring kan zorgen.

Bovendien LIJKT het of alles in de illusie zich verergert, maar niets is minder waar, het verergert om te verdwijnen. Wat AAN het Licht komt, DOOR het Licht en de Liefde in elk moment, word teruggebracht en getransmuteerd naar Licht en Liefde.

Je mag met nieuwe ogen vanuit het Licht en de Liefde in je Hart kijken en met nieuwe oren luisteren naar alles wat in je leven plaats vindt, want de verandering naar Bewustwording heeft zich versneld en dat is Prachtig!

Maar alleen het Licht en de liefde in je Hart laat je dit Ervaren en Voelen, niet de buitenwereld. Lach om de capriolen van je ‘denken’, (het egotje dus), die totaal geen macht over je heeft, als jij dit niet toelaat.

Het is heel belangrijk om de keuze te maken voor het Licht en de Liefde in je Hart in elk moment. Ben je nog niet zover, dat je dit vast kunt houden, kies dan telkens weer om terug te keren naar het Licht en de Liefde in je Hart waarmee jij in jouw Uniekheid zult overwinnen!

Alles is wat het is in elk moment en je ben altijd op de plek waar je hoort te zijn en bezig met wat je hoort te doen in elk moment.

Mijn Onvoorwaardelijke Liefde is Eindeloos, dus de jouwe ook.


De Schepper van Al wat Is

zondag 29 oktober 2017

De Schepper - Jouw Unieke Taak

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, jij mag herkennen, dat je in deze tijd op Aarde bent, om vanuit jou Unieke Zijn, mee te bouwen aan het nieuwe Paradijs op Aarde.

In elk moment, waar je ook staat in het gehele proces van Ontwaken, werk jij al mee aan deze grootse taak. Jij hebt er voor gekozen voor je naar de Aarde kwam.

Je hoeft niemand te worden, want jouw Zelf is in elk moment goed genoeg, waar jij ook staat, in het hele proces.

Je mag bedenken lief kind, dat jij in dit gehele proces, een onmisbaar deel bent, vanuit jouw Uniekheid.

Jouw Uniekheid kan absoluut niet gemist worden, want het is wat jij bent en het is nodig dat toe te voegen, waar jij voor gekomen bent.

En als jij dit accepteert, dan zal alles als vanzelf gaan, want dan laat je de Uniekheid voor jou werken als jouw Zelf, het Licht en de Liefde die je bent.

Het klinkt simpel, maar het is ook heel simpel en het hangt af van jouw bereidheid te aanvaarden, dat je in elk moment goed bent, zoals je bent. ALTIJD en voor Eeuwig!!

Het heet Overgave aan de Stroom, die jouw Natuurlijke Unieke Stroom is en die Vrij is van de illusie.

Keer je af van de media, die jou probeert vast te houden aan een illusie, die bezig is zich uit te werken.

In de illusie is het heel erg om nog te leven, het is dan ook geen leven, maar overleven en daar mag je iets aan doen, door Liefde en Licht, vol Compassie te sturen, naar alles wat de illusie presenteert als waarheid.

Ook zij die hun rol hierin hebben, voeren hun contract uit en zijn een radertje in het grote geheel. Ze verdienen Meeleven, maar geen meelijden. Ze verdienen Licht en Onvoorwaardelijke Liefde, zodat ze voortdurend in het Licht en in de Liefde in Eenheid en Uniekheid gehuld zijn.

Je kent het pad niet, dat zij hebben te volgen, Jij hebt alleen jou eigen Unieke Pad en dat is waar jij je mee bezig mag houden, ten behoeve van je Zelf en van het Grote Geheel.

Kiezen voor de Onvoorwaardelijke Liefde die jij in Uniekheid en Eenheid bent, is de voorwaarde die nodig is om er te zijn voor Moeder Aarde en al haar leven.

Het maakt niet uit waar jij staat in het Geheel, maar waar je voor Kiest!


De Schepper van Al wat Is

vrijdag 27 oktober 2017

De Schepper - Felicitatie


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en wonderbaarlijk kind, jouw Groei, doorzettingsvermogen,
Vastberadenheid, Moed, Kracht en alles wat jij in jouw Uniekheid nodig hebt om door te zetten, is een dikke Liefdevolle Felicitatie waard.

Mijn Energie omhelst de jouwe en heeft jou Innig Lief en Eert jou, voor je vaardigheid waarmee jij jouw Unieke Reis uit de illusie, naar het Licht en de Liefde die jij bent, in Eenheid aflegt.

Groots en Koninklijk woon je NU in je Hart. En je herinnering, dat jij NOOIT bent weggeweest uit jouw Thuis in je Hart Centrum, begint zich te laten kennen.

Jij bent fantastisch en word door alle Verrezen Meester, Engelen en Aartsengelen, Hogere Lichtwezens, je Gidsen, bejubeld en op Handen gedragen.

Deze Ascentie in een lichaam is nooit eerder gebeurt en jij hebt laten Zien dat je de Kracht bezit, de gehele illusie in Licht en Liefde in Eenheid, te laten verdwijnen, opgenomen in Licht en Liefde, want Liefde overwint ALTIJD.

Het is een feest en een grote Eer, om er voor jou in Eenheid te mogen zijn en te helpen waar we kunnen.

Jij bent Uniek in Eenheid en in Licht en Liefde. En toch geeft jouw Uniekheid een extra kleur aan de manier die jouw Uniekheid mee brengt. En dat is zo mooi!

Jij kunt in jouw Uniekheid niet gemist worden, want alle Unieke kleurtjes bij elkaar in Eenheid vormen een prachtige Lichtbol vol kleur en Licht en Liefde.

Als je kon zien, zoals Wij dit scala van kleur en Licht en Liefde zien, dan zou je van Dankbaarheid op je knieën vallen en nooit meer ergens aan twijfelen.

Want wat jij bent is Licht en Liefde in Eenheid en daar kan niets en niemand ooit enige verandering in aanbrengen.

Jij bent Mijn geliefd kind voor Eeuwig.


De Schepper van Al wat Is

De Schepper - Jij bent Liefde

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief koppig, maar dierbaar kind,

Als IK zeg dat jij Licht en Liefde in Eenheid voor Eeuwig bent, altijd geweest en nog steeds bent, dan is dat de Waarheid.

Hoe komt het dan, dat jij er vaak nog steeds niet ECHT in gelooft, of moeite hebt het als de Waarheid te aanvaarden?

Dit heeft echt niet veel meer te maken met de illusie, waar je vandaan komt, want die invloed wordt met elke verhoging en versnelling van de Energieën, die er doorlopend binnen komen en de Tsunami van Liefde, steeds meer onmogelijk.

De illusie kan niet bestaan in de hogere Energieën en ook niet, zeker niet, in de daarbij behorende Dimensies.

Het kan zijn, dat jij in je ‘denken’ accepteert, dat dit de Waarheid is, dat jij werkelijk Licht en Liefde in Eenheid voor Eeuwig bent. Maar is het dan ook terecht gekomen in je Centrum van Kracht in je Hart, waar die Waarheid gewoon Waarheid is en er niets anders bestaat?

Je hoofd (denken dus ego) is een heel andere plek, dan je Hart Centrum die voor ‘voelen’ staat. En als jou ‘denken’ in dienst staat van jouw Hart Voelen, dan vertaald je ‘denken’ wat het Hart aan gevoelens aanreikt.

Misschien is dat bij jouw (nog) niet, bij voortduring, het geval.

Het kan ook zijn dat er in jouw Uniekheid, diep in je celletjes nog verborgen onzekerheden, angsten enzovoorts zitten, die jij negeert, omdat jij ‘denkt’, dat als jij voor je Hart kiest, je daar dan niets meer mee te maken hebt en alles is opgeruimd.

Maar opruiming gebeurt VOOR jou, ook al heb je ervoor gekozen in je Hart Centrum te wonen. Het is voor je Hoogste Goed en je grootste Vreugde bedoelt. En niet om je in paniek te brengen, als er nog iets naar boven komt, dat je in Licht en Liefde mag laten gaan.

Er is niets mis met jou als je nog steeds kleine deeltjes doorkrijgt, vanuit het diepst van je celletjes. Het is om te laten gaan in Liefde en Licht, niet om je bang en onzeker te maken.

‘Piekeren’ is van de illusie, Vertrouwen op de Stroom van het Leven en dat alles goed is, zoals het is, is de keerzijde die jou Gelukkig maakt.

Vertrouw, heb Lief, ook je Zelf en laat je Licht en Liefde in Eenheid schijnen over elke situatie, waarin je beland en Geloof en Vertrouw dat alles in elk moment volgens Mijn Plan verloopt en dus goed is.

De Schepper van Al wat Is
donderdag 26 oktober 2017

De Schepper - Zelfverwerkelijking

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn dierbaar en bijzonder kind, zelfverdediging is een vreemd fenomeen uit de illusie. Het is gebaseerd op wantrouwen, angst, dit is van mij en dat is van jou, enzovoorts.

Niet te verwarren met Zelfrespect, wat het aangeven is van jouw grenzen, je Innerlijke grenzen. Ontstaan uit Zelf Liefde en dat behoeft geen zelfverdediging.

In de Onvoorwaardelijke Liefde in je Hart bestaat geen zelfverdediging, want het is niet nodig.

En wanneer jij je Zelf herkent als bezig je Zelf te verdedigen, dan mag jij je afvragen, waar dat vandaan komt. Waarom jij het nodig hebt je Zelf te verdedigen.

Jij bent Onvoorwaardelijke Liefde in Eenheid en een geliefd kind van  Mij in Eenheid, daaraan valt niets te verdedigen, toch?

Het is de Waarheid voor Eeuwig en er bestaat niets anders dan Liefde.

Waarom merk Ik dan zoveel ‘verdediging’ op?

Jij ‘denkt’ misschien dat je eigenlijk alles wel weet en dat het dunne sluiertje eigenlijk weinig meer voor je verbergt?

Maar als jij werkelijk alles al wel bijna weet, waarom ben je dan op Moeder Aarde? O, je bent een Aarde engel?

En jij komt niet uit de vergetelheid van vele levens, met sporen daarvan, die jij mag laten gaan?

Maakt dat jou tot een expert van zelfkennis en dus ook kennis van de levens van je medereizigers?

Want als jij alles al weet, als dat zo zou zijn, wat heb jij dan te verdedigen? Niets toch?

Je mag bedenken, lief kind dat als jij WEET het geen kennis is maar Wijsheid, dezelfde Wijsheid die al je medereizigers, slapend of waar ze zich ook bevinden, ook in zich hebben. De Wijsheid vanuit Liefde!

En de Wijsheid vanuit het Licht en de Liefde heeft niets te verdedigen. Dus is jouw behoefte om iets te verdedigen, misschien een aanwijzing voor je Zelf, dat zich iets aan meldt, wat jij mag herkennen en laten gaan.

Dan ontstaat het Zekere Weten, zonder verdedingsbehoefte, dat jij Licht en Liefde bent in Eenheid voor Eeuwig.

De Schepper van Al wat Is


woensdag 25 oktober 2017

De Schepper - Discipline

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief bijzonder kind, jij bent op weg om terug te keren naar het Licht en de Liefde en de herinnering, dat jij dat bent in Eenheid, want er bestaat niets anders.

Maar in de illusie hoorde je 'denken' (ego) bij het overleven. Dus alles wat jij jezelf hebt ‘aangeleerd’ om te overleven is voortgekomen uit jouw ‘denken’!

En het 'denken' is waar jij je achter hebt leren verstoppen. Maar vooral nu jij verantwoording mag gaan nemen voor je ‘denken’ krijg je er de meeste moeite mee. Net alsof je een kind iets verbiedt en het dan als een uitdaging ziet om het toch te willen ontdekken.

En ja, het vereist Moed en je mag Mij geloven als ik zeg, dat Moed een voortvloeisel is van het Licht en de Liefde, die jij bent. Er is Moed in Overvloed, om je 'denken' te kunnen Meesteren.

Maar het vergt discipline van jou. Telkens als jij iets negatiefs 'denkt' over je Zelf of over een situatie waarin je verkeert, wat niet in overeenstemming is met het Licht en de Liefde die jij bent, mag jij je Zelf eraan herinneren dat je Licht en Liefde BENT in Eenheid.

Zet er een positieve gedachte tegenover, dan blokkeer je als het ware, de vorige gedachte. Maar wees vooral alert op je gedachten, heel gedisciplineerd. Maak je Zelf wakker voor het feit, dat jij jezelf voortdurend naar beneden haalt, kleineert, wilt dat je anders bent zoals je bent en wat dies al niet meer zij.

Jij bent niet jouw 'denken' laat dat een feit voor je zijn. En NIETS wat het 'denken' je vertelt over je Zelf, wat minder is dan Puur Liefde en Licht in Eenheid, hoef jij te accepteren lief kind.

Je kunt 'denken' dat lukt me niet, maar dan ga je voorbij aan de Moed en de Kracht in het Centrum van je Hart. Dit zal je helpen, om in Licht en Liefde deze ‘gedachten’ om te zetten.

Jij bent de baas in jouw Unieke leven en jij hebt van Mij alle gereedschappen meegekregen om ALLES in je leven aan te kunnen.

Dus mag je bedenken lief kind, als jij je focus erop legt, dat het dien overeenkomstig zal veranderen.

Zet elke morgen de Intentie, de gehele dag, in Licht en Liefde met jezelf om te gaan en dus Liefdevolle gedachten te hebben over jezelf en je neemt je voor alleen Liefdevolle gedachten toe te laten.

'Proberen' werkt niet, dat is uitstel, gewoon DOEN! Uiteindelijk zul je de winnaar zijn.


De schepper van Al Wat Is

dinsdag 24 oktober 2017

De Schepper - Waarheid

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, er bestaat uitsluitend Onvoorwaardelijke Liefde! Er is niets anders en kan niets anders bestaan, want dat is wat Ik ben!

En ik heb jou naar Mijn Evenbeeld Geschapen en herken Mijzelf in jou. Jij bent Mijn Geliefd Kind in Eenheid, Mijn beeld van Mezelf.

Omdat Ik Liefdesenergie ben, ben jij ook  Liefdesenergie en daar kan niets aan veranderd worden, ook niet door de illusie.

Alles wat geen fundament van Onvoorwaardelijke Liefde heeft is gecreëerd vanuit de illusie en is op los zand gebouwd. En dat heb jij in Eenheid gedaan. Je hebt daarvoor gekozen en was Mij totaal vergeten, als de Liedesenergie die ik was, ben en altijd zal Zijn!

De ervaring om zonder Mij te leven, heeft jou de vergetelheid gebracht. Jij hebt daarvoor in Eenheid gekozen, maar het Lichtje van de Onvoorwaardelijke Liefde is, diep in jou, blijven branden.

Ik heb, op jouw wens, jou de ervaring laten opdoen van het leven in een lichaam in de illusie, zonder Mij. Net zoals jij jouw kind, als het iets wenst te ervaren, je dit toelaat, mits het schade aan het kind zou toebrengen.

En om dat te voorkomen, heb ik het Eeuwig brandend Vlammetje van de Liefde in je Hart geplaatst en je de Keuzevrijheid mee gegeven, om de weg naar huis terug te vinden. Wetende dat dit een zekerheid is. Want er bestaat niets anders met een grondiger fundament dan de Onvoorwaardelijke Liefde, die jij bent voor Eeuwig in Eenheid

En Ik heb het tot een spel gemaakt waarin je eindeloos kon spelen, alle rollen die je wilde spelen. Maar de vergetelheid is zo diep geworden dat de herinnering steeds meer vervaagde en tenslotte verdween.

Maar Ik heb jou nooit verlaten! Jij hebt jezelf verlaten en de tijd werd daarvoor gecreëerd en de opsplitsing in deeltjes.

Maar in werkelijkheid ben jij nooit bij Mij weggeweest. Dat zou ook niet kunnen, want we zijn in Eenheid Onlosmakelijk met elkaar verbonden. En het Licht en de Liefde in Eenheid is het enige dat bestaat.

Het is je ‘denken’ die er van alles bijhaalt om je te overtuigen dat dit niet waar kan zijn. MAAR HET IS DE WAARHEID!!

Maar jij bent niet jou ‘denken’, je laat het de baas zijn in je leven en je laat je bang maken en onzeker door dat kleine ‘egootje’ dat alles tegen elkaar uit speelt.

Maar je hebt de Keuzevrijheid om te kiezen in elk moment, voor het Licht en de Liefde die je in Eenheid bent en die vind je niet buiten je, maar in je Centrum van Kracht in je Hart.

Daar weet je, dat Je Licht en Liefde bent in Eenheid voor Eeuwig en dat is de WAARHEID.

De Schepper van Al Wat Is


maandag 23 oktober 2017

De Schepper - Verantwoording

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, in elk moment mag jij voor Vrede kiezen. Vrede in het NU. Verantwoording nemen voor geheel je illusie verleden. Voor zover je dat nog niet gedaan hebt. Voor je gehele leven, vanaf het begin der tijden tot NU.

Verantwoording nemen is, niet meer de schuld bij medereizigers of situaties of wat dan ook leggen, maar alles in al je levens, aannemen als iets dat jij en jij alleen gecreëerd hebt.

Er is geen hierbij geen sprake van schuld overigens. Maar jij kunt het wel ‘denken’ dat er zoiets als 'schuld' bestaat. Dat kan helemaal niet, want jij hebt volgens je contract, bij elk nieuw leven getekend, je illusie 'overleving' geleefd.

En door je Vrijheid van Keuze ben je met vallen en opstaan en vergissingen begaan, op de goede weg beland, die jou tot het Nu gebracht heeft, met de herinnering dat jij Licht en Liefde in Eenheid bent in elk moment.

En als jij nog vast houd aan wrok, bitterheid, verdriet of welke emotie dan ook, die met je verleden te maken heeft, dan wordt het met de steeds verhogende en versnellende stroom van Energie, steeds pijnlijker voor je om hier aan vast te houden.

Deze pijn zal steeds meer worden en jou uiteindelijk bijna ‘dwingen’, mee te gaan in het hele proces van verantwoording nemen voor elk gevoel, gedachte, woord en daad.

Gedachten creëren, weet je nog? En als jij niet gaat letten op jouw gedachten en ze onder controle neemt (verantwoording), als ze de negatieve kant opgaan, zul je gaan merken, dat je Energie op een laag pitje komt te staan. En dan zal het steeds pijnlijker voor je worden en dat verdien je niet lief kind.

Jij bent al zover gekomen, dat je de verantwoording MAG nemen en er heel Blij mee MAG zijn. Want het betekent dat je dan kiest voor Vrede en het zet je in de Kracht, het Licht en de Liefde van je Hart.

Je mag het woord 'schuld' schrappen uit je communicatie met je Zelf en ook je medereizigers geen 'schuld' toe kennen.

Er bestaat geen schuld, het heeft nooit bestaan en zal nooit bestaan, net als het woord, 'zonden'. Hiervoor geld hetzelfde.

Je hebt je talloze malen vergist en dat is menselijk, bovendien kom je uit de vergetelheid, waar het kleine deeltje van jou, je egootje regeerde.

Maar lief kind, alleen Licht en Liefde is Waarheid en derhalve is er niets anders!

Je mag kiezen, alles mag en niets moet, maar bedenk dat het steeds meer tegen je gaat werken, als je niet kiest voor het Licht en de Liefde die je bent in Eenheid.

En je bent al gekomen tot Hier en dat betekent dat je alle gereedschappen bezit die nodig zijn, plus de Hulp van je Familie in het Licht, die altijd jouw oproep zullen beantwoorden.

Kies voor het Licht en de Liefde in Eenheid en Eeuwigheid, want dan bezit je de Vrede van het Zijn in elk moment.


De Schepper van al wat is.

zondag 22 oktober 2017

De Schepper - Jouw Volmaaktheid

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief dierbaar kind, hoe vaak hoor Ik je zeggen: 'Als ik die Cursus of die Workshop, of dat Webinar ga volgen, ben ik weer een stukje Wijzer en beter enzovoorts'!

Of: 'Als ik dat boek ga lezen of die muziek beluister en mijzelf lid maak van die groepen, dan steek ik weer meer op'!

Of het omgekeerde: 'Als ik die lessen gevolgd heb, dan kan ik ze zelf doorgeven en kan ik er geld voor vragen en krijg ik gemakkelijker wat ik graag zou willen in mijn leven'!

Of: 'Als ik een boek ga schrijven over mijn leven en mijn ervaringen, dan kan ik het naar een uitgever sturen en als het dan word uitgebracht, verdien ik een extra centje'!

Of: 'Ik heb al zoveel geleerd in mijn Leven en Wijsheid gehaald uit mijn ervaringen, dat ik met gemak Workshops op kan zetten voor bepaalde onderdelen en dan verdien ik lekker wat bij'!

Denk jij niet lief kind, dat jij het hier boven beschrevene, kunt en mag zien als een soort verstoppen omdat je eigenlijk vind, dat je nog steeds niet goed genoeg en Wijs genoeg bent?

En denk je niet, dat geld vragen voor iets wat jij in jouw Uniekheid hebt meegekregen als Gave, meer gericht is op het geld verkrijgen voor jezelf? En dan dek je het dus af met de mantel van Licht en Liefde. Want jij bied iets aan, waarvan jij denkt, dat de ander het niet heeft.

Mijn lief kind, dit is een heel complex onderwerp en heeft ook veel te maken met het geld dat nog een belangrijke rol in de illusie speelt en kennelijk ook nog bij jou, al woon je merendeels in je Hart.

Er is niets mis mee, als je wat voor studie dan ook, die met jou resoneert, gaat volgen. Maar wat is de intentie? Doe je het alleen maar om jezelf de kans te geven, vanuit resonantie, dit betreffende onderdeel te leren kennen en proeven?

Of doe je het om vervolgens, als verborgen agenda, om er in een eventuele praktijk, de ander voor geld iets mee aan te bieden. Zodat jij het niet meer zo ‘moeilijk’ hebt?

Denk hier eens eerlijk over na, dat mag! Iets tegen betaling aanbieden, vanuit je eigen Unieke meegekregen Gave 's en/of opgedane Ervaringen en daaruit verkregen Wijsheid, hoe voelt dat? Hoe voelt dat voor jou, in je Hart?

Je hebt het gratis gekregen, je kent het Pad van je medereiziger(s) niet en we praten hier over jouw Unieke mee gekregen Gave 's en eigen Unieke levenservaringen.

Je weet, dat alles wat je geeft aan je medereiziger, geef je aan je Zelf, want jullie zijn EEN. Andersom geld precies hetzelfde, alles wat jij vraagt van de ander, vraag je van je Zelf.

Zou het misschien een gebrek aan Vertrouwen zijn, dat er ALTIJD voor je gezorgd word? Misschien vind je, dat je toch liever een achterdeurtje, waarin je iets achter de hand hebt, voor als…….?

Mijn lief kind, ik heb je Volmaakt Geschapen naar Mijn Evenbeeld, en er is niets, wat jij daaraan hoeft toe te voegen, want Volmaakt is Volmaakt. Jij bent Onvoorwaardelijke Liefde en alles is Licht en Liefde, er bestaat niets anders.

Er bestaat in dit hierboven beschrevene geen goed of fout, geen beter of slechter. Alleen maar de vraag: ‘Hoe kom ik NOG dichter bij mijn Zelf, het Licht en de Liefde die ik ben en hoe kan ik van daaruit NOG beter meewerken aan het bouwen van het Nieuwe Paradijs op Aarde?

Wat kan ik nog meer doen, voor het Grote Geheel te beginnen met de mensen in mijn omgeving. Voor jou word altijd gezorgd en je zult niets tekort komen. Je kunt wel ‘denken’ dat je tekort komt, vooral als je vergeet te kijken naar de dingen die er WEL zijn in je leven, die geen cent kosten en uit Pure Licht en Liefde zijn ontstaan.

Een heleboel om over te mediteren, of niet, het blijft een keuze, maar je mag rustig Weten en Geloven, dat jij in ieder moment, Perfect, Heel en Compleet bent. Onvoorwaardelijke Licht en Liefde tot in Eeuwigheid in Eenheid.

Wees volkomen eerlijk naar je Zelf, daar kun je alle Wijsheid uit halen, die je nodig hebt om nog dichter bij je Zelf te komen.

De Schepper van Al wat Is


vrijdag 20 oktober 2017

De Schepper - Turbulente tijdelijke tijd

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, het is een heel onrustige en voor veel medereizigers, zware tijd. Omdat ze net bezig zijn om te Ontwaken.

Of omdat ze in gebieden verblijven waar hun contracten bezig zijn om hun werk te doen. Of omdat ze nog diep in slaap zijn, bezig met hun overlevingscyclus.

Maar jij, lief kind mag bedenken dat jij je Licht en Liefde hebt hoog te houden vanuit jouw Hart vol Compassie.

Jij kent de reden niet waarom jouw medereizigers zitten en wonen waar ze zijn in elk moment.

Maar je mag Weten en Geloven dat alles zo onrustig is omdat het nodig is.

De illusie is aan het verdwijnen en komt aan de oppervlakte door de versnelde verhoging van de Tsunami van Liefde, en de versnelde en verhogende energieën van dit moment, die zoveel Licht en Liefde met zich meebrengen, dat alles aan het Licht komt, door het vele Licht en niet langer verborgen kan blijven.

En de illusie is na elke keer weer een stukje minder zwaar, dankzij jou en je Licht en Liefde in Eenheid. Wij zien wat jij teweeg brengt in elk moment, vanuit je Licht en Liefde in Eenheid. En dat is fantastisch!

Mijn Liefde voor jou is Grenzeloos en de uitkomst is mooier dan jij je in je stoutste dromen kunt voorstellen.

Als jij helemaal Ontwaakt in de Waarheid die je bent in Eeuwigheid, zul jij van de ene in de andere verbazing vallen.

Je mag bedenken dat je in alles wat jij doet voor het Licht en de Liefde in Eenheid, word ondersteund en toegejuicht door Ons.


Jij BENT Onvoorwaardelijk Licht en Liefde in Eenheid voor Eeuwig en er is niets, wat daar enige verandering in kan aanbrengen,


De Schepper van Al Wat Is

woensdag 18 oktober 2017

De Schepper - Tijdelijkheid van de tijd

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en bijzonder kind, ondanks dat jij in je Hart woont voor de meeste ‘tijd’ , terwijl ‘tijd’ in de Eeuwigheid niet bestaat, weet je het toch zo te draaien, dat ‘tijd’ bezit van je neemt.

Natuurlijk ben jij een mens met een lichaam, en dat kan erg beperkend kan zijn, maar dat wil niet zeggen, dat jij in ‘tijd’ hebt te geloven.

En toch doe je dat! Jij gelooft zelfs zo sterk in ‘tijd’ dat jij nog een horloge draagt en klokken in huis hebt.

Nu zijn horloges en klokken gemakkelijk om je te helpen om je afspraken voor een bepaalde ‘tijd’ te onthouden.

Maar stel dat jij deze hulpmiddelen niet zou hebben, denk je dan niet, dat je Hart je zou laten weten welke belangrijke afspraak er zit aan te komen?

Of misschien noem jij het jouw intuïtie, of heb je een nog andere benaming. Maar geloof jij, dat er ergens ‘iets’ zou zijn dat je een herinnering geeft?

Een mooie term die Ik vaak tegen kom bij jullie is: ‘Een wake-up call’!

Zo zou je het ook kunnen noemen, of een ingebouwde wekker, hoor ik ook wel eens voorbij komen.

Allemaal gezegdes die laten zien dat een belangrijke afspraak, zich in jouw Zijn opslaat en je een herinnering geeft.

Hoeveel vertrouwen zou jij daarin hebben?

Misschien mag jij je eens afvragen waarom jij de klokken en het horloge zo dringend nodig hebt.

En denk jij niet, dat als jij een afspraak niet nakomt, waarom dit het geval is? Daar mag je een heleboel van leren!

Ook als jij voortdurend te laat komt voor een afspraak, denk jij dat je dan respect op brengt voor degene waarmee jij deze afspraak hebt?

Geloof jij, dat jouw Hart heel goed in staat is, om je te laten weten welke afspraken belangrijk en niet belangrijk zijn?

En dat het jou kan leren om het onderscheid in belangrijkheid te ontdekken, om dan bewustere keuzes te maken?

Allemaal vragen waar jij je mee bezig mag houden, want je kunt veel van je Hart leren, lief kind. Niet van de tijd!

De ‘tijd’ word steeds korter en gaat daardoor steeds sneller en gaat uiteindelijk verdwijnen.

Dus waarom zo bezig zijn met een tijdelijke tijd?


De Schepper van Al Wat Is

De Schepper - Zonder woorden

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en kostbaar kind, jou vragen komen altijd terecht bij Ons in het Licht. En één van die vragen is: ‘Doe ik niet teveel, ik heb soms het gevoel dat het teveel is voor veel medereizigers in mijn directe omgeving?.

Mijn lief kind, teveel doen kan alleen zijn dat jij teveel pusht, of te duidelijk wilt laten weten, hoe het allemaal zit volgens jou.

Maar je mag bedenken dat het jouw beleving is en dus jouw Waarheid, die je dan in woorden weergeeft. Terwijl woorden de beperking hebben dat ze nauwelijks kunnen weergeven, hoe het voelt om in je Hart te wonen.

Gevoel weergeven vanuit je Hart is bijna onmogelijk. Vandaar dat Ik ook herhaaldelijk heb gezegd en dat met Liefde zal blijven herhalen.
Zonder woorden zeg je zoveel meer.

Straal het Licht en de Liefde en de Vreugde en Kracht en de Compassie enzovoorts van je Hart uit. Je omgeving zal erdoor aangetast worden en zich minimaal afvragen waar die Uitstraling vandaan komt die jij hebt. En het zal ze nieuwsgierig maken en dan gaan ze vragen stellen, waarop je antwoord mag geven.

Maar je mag in gedachten blijven houden, dat het jouw Unieke beleving en weergave is. En je mag daarom altijd afsluiten met: ‘Maar jij gaat het beleven en ervaren op jouw eigen Unieke manier en dat is goed’!

Als jij dit in gedachten blijft houden, kun jij nooit teveel doen en laten zien en uitstralen, want dat is allemaal Energie vanuit het Licht en de Liefde die jij bent en het gaat zo de Aarde rond en alle gelijke Energie sluit zich daarbij aan. En samen vormt dit een gigantische Lichtbol die in elk moment de Aarde doorstroomd en omringd.

En dat kan nooit teveel zijn! En ook nooit genoeg, want Liefde is het enige dat bestaat en Overwint altijd.

Er wordt Oneindig veel van je gehouden en je word op handen gedragen bij Ons. Vergeet dat nooit, want jij bent met al je deeltjes in Eenheid de Voorloper die de weg baant voor alle medereizigers die jou kiezen te volgen.

Geef nooit op, want Mijn Plan word volledig uitgevoerd en loopt precies zoals Ik dat aangeef. Heb vertrouwen!


De Schepper van Al wat Is

maandag 16 oktober 2017

De Schepper - Rotsvast Vertrouwen

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en bijzonder kind, een rotsvast Vertrouwen maak dat je geen behoefte meer hebt aan enige uitleg, over welk onderwerp dan ook.

Je zult voelen wanneer een Boodschap met je Hart resoneert en weet dan, dat je er een rotsvast Vertrouwen in zult vinden.

Als je een rotsvast Vertrouwen hebt, dan weet je, dat je Onvoorwaardelijke Liefde bent en dat er niets anders bestaat en dat is dan je Rots.

Het fundament van Onvoorwaardelijke Liefde die jij in Eenheid bent. Twijfel bestaat niet wanneer je een rotsvast Vertrouwen hebt.

Dan weet je, dat het Pan van Mijn Energie, die in Eenheid ook de jouwe is, Perfect en Volmaakt en Compleet is.

Dan weet je ZEKER, rotsvast, dat daarin geen fouten bestaan. En dat dit hele Plan is opgesteld in Eenheid, om de illusie te helpen zich uit te werken en te laten verdwijnen.

Dan weet je, dat er maar EEN Waarheid bestaat en dat is Onvoorwaardelijke Liefde in Eenheid. En dat deze Eenheid zich in Licht en Liefde zal laten opnemen, bij het overwinnen van de illusie naar Eenheid in ALLES.

Onvoorwaardelijke Liefde herbergt alles, aan benodigdheden, om de illusie te overwinnen. En dat ZAL gebeuren.

En het is een Plan, in Eenheid ontworpen, om alles naar Eenheid in Licht en Liefde terug te brengen. En daarin bestaan geen onvolkomenheden.

Als eenmaal de sluier is verdwenen over de illusie, is het leven geen overleven meer, maar een doorlopende Eeuwige Viering in Extase, van de Onvoorwaardelijk Liefde in Eenheid.

De Schepper van Al wat IsDe Schepper - Zelfverering

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief, onderdanig kind, hoe kan het zijn, dat jij het Geloof hebt, dat je Mij hebt te Eren

Ik voel dat jij in Eenheid tegen Mij aankijkt als de Grote Weter en Gever,

Maar je mag bedenken dat Ik jouw naar Mijn Evenbeeld Geschapen heb in Eenheid. Waarom dan opkijken naar Mij? Dat is een scheve verhouding en geen Waarheid.

Jij hebt ervoor gekozen, in Eenheid, zonder Mij de illusie, dus de afgescheidenheid te ervaren.

Maar jij kunt nooit van Mij afgescheiden zou zijn, want dan zou je niet bestaan. En dus, 'denk' jij, nu je herinnering aan het Licht en de Liefde die jij bent, terug komt dat jij aan Mij toch wel iets verschuldigd bent.

Maar lief kind, jij hebt in Eenheid, de terugkeer naar het Licht en de Liefde in je Hart en je reis die je daarvoor hebt gemaakt, helemaal in eigen Keuze Vrijheid doorlopen.

Het enige is, dat het Lichtje van de Liefde in jouw Hart, de Connectie met Mij, is blijven branden. En is gaan groeien, op het moment, dat jij besloot te kiezen voor Het Licht en de Liefde in je Hart.

Jij hebt helemaal de illusie doorstaan. En jij hebt daarvoor gekozen en bent nu bezig te Ontwaken in de herinnering, dat je nooit afgescheiden bent geweest, van Mij en het Licht en de Liefde die jij was, bent, en altijd zult zijn.

En toch kijk jij tegen Mij op. Mijn lief kind, jij hebt alles in je dat Ik ook heb, hetzelfde Licht en de zelfde Liefde in Eenheid, dezelfde Scheppingskracht en alles wat jij maar wenst te zijn.

Jij hebt alleen je totale herinnering (nog) niet terug, maar hij is onderweg. Als je Mij vereert, vereer jij je Zelf, en terecht.

Als jij Mij Lief hebt, heb jij je Zelf Lief. Dat kan niet anders, want Wij zijn EEN.

Als de afscheiding niet kan bestaan, (want dan zou jij er niet zijn), dan mag jij jezelf Eren voor het feit, wat jij allemaal door eigen keuze volbracht hebt. Want Ik buig daar ook voor en ben zo Immens Blij.

Jij bent net zoveel Zelfverering waard als Mij, daar kun je geen speld tussen krijgen, want dat is Liefde en Licht in Eenheid en Eeuwigheid.

Je mag en kunt beginnen Mij als jou te accepteren en het Goddelijke deel van Mij in jou te Vereren. Vier het, dat we EEN zijn in het Licht en de Liefde voor Eeuwig.

De Schepper van Al wat Is


zondag 15 oktober 2017

De Schepper - De negatieve spiraal

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief dierbaar kind, het word in elk moment ongemakkelijker voor jou, als je vanuit een diepgewortelde angst of welke emoties dan ook, niet volledig voor je Het Licht en de Liefde van je Hart durft te kiezen.

Ik zie dan, dat je ‘doemdenken’ het van je overneemt en dat geeft je het gevoel, dat je vast word gehouden, vaak gevoeld in de rug.

Mijn allerliefst kind, je mag geloven dat er niets en niemand is die jou vast houd, maar je kunt het wel ‘denken’ en dat geef Ik de naam ‘doemdenken’!

En dan ga jij je van alles in je hoofd halen waardoor jij de meest negatieve energie de wereld in stuurt.

En jij weet, dat deze energie met de huidige versnelling, heel gauw weer bij je terug is, vermenigvuldigt met alle energie die er onderweg is opgepakt omdat het dezelfde frequentie bezit.

Dus het gevoel dat je had, word hierdoor bevestigd en je raakt in paniek, je krijgt allerlei lichamelijke en vaak ook depressieve klachten.

Je graait om je heen en zoekt hulp buiten je op de meest wanhopige manieren.

Je zoekt naar antwoorden buiten je op vragen die jij je Zelf hebt opgelegd.

En bedenkt dan ook zelf het antwoord, anders word de paniek te sterk en als je dan een hulp antwoord krijgt van degene die je gevraagd hebt en het is een antwoord dat niet voldoet aan jou verwachtingen, steekt de paniek de kop weer op en de stress die dit veroorzaakt ook.

En je raakt in een vicieuze cirkel en beseft, door al deze door elkaar lopende gevoelens, niet meer waar het begin en waar het eind zit.

En je Hart is op geopend, dus je kunt niet meer terug en ook dat voel je als paniek.

Maar mijn allerliefst bang kind, waar komt bij jou, de angst voor de Onvoorwaardelijke Liefde van je Hart vandaan?

Het is wat je bent en je hebt het niet nodig buiten je te zoeken naar antwoorden, want deze antwoorden vind jij niet buiten je, maar in het Licht en de Liefde van je Hart.

Haal diep adem, doe je ogen dicht en ga met je diepe ademhaling mee, blijf dit doen, tot je voelt dat er een soort Rust over je komt.

Ik weet dat jij heel erg bereid bent alles, wat je tegen houd, te laten gaan, geef deze diepe bereidheid, die zich bij je ademhaling bevind, af aan de Familie in het Licht en zeg heel eenvoudig: ‘Hier ben ik, help me alsjeblieft, ik kan het niet alleen’!

En zet hier geen verwachtingen bij en je mag erop Vertrouwen dat je geholpen word.

Jij bent Liefde, niet in wording, maar een prachtig Liefdevol Lichtwezen en word NOOIT in de steek gelaten of gestraft of wat dan ook, wat  jij bedacht hebt in jouw negativiteit.

Jij bent Liefde en iets anders bestaat niet, alleen jij als een prachtig Uniek Lichtwezen, die om Hulp mag vragen en zal ontvangen.

Er wordt Oneindig veel van je gehouden en je word op handen gedragen, spring je Hart in, waar het Licht en de Liefde je omarmen. En laat je met deze stroom meevoeren. Want alles is goed, zoals het is, ALTIJD.


De Schepper van Al Wat Is

zaterdag 14 oktober 2017

De Schepper - Zelfvertrouwen als mens

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en zorgzaam kind, Ik merk dat jij je vaak zelf iets verwijt, terwijl je reactie die je liet zien en die dit verwijt naar boven haalde, gewoon menselijk was en is.

Je probeert je best te doen, om vooral geen menselijke ‘fouten’ te maken. Want je vind, dat jij dat toch ontgroeid bent en dus niet meer ‘hoort’ te voelen.

Het kan ook zijn, dat jij in het Licht en de Liefde van je Hart wonen, niet vind passen bij de ‘status’, waarvan jij vind, dat jij je er bevind.

Kortom, je vindt dat het niet hoort, bij iemand die in het Licht en de Liefde van het Hart woont.

Maar lief kind, als jij in het Licht en de Liefde van je Hart woont, wat nooit helemaal consistent kan zijn, ben je dan minder mens?

Je woont nu eenmaal op de aarde, volgens contract, en jouw huisje is je lichaam. Dat ontkennen brengt je verder van je Zelf vandaan dan jij, in werkelijkheid, wilt. En je leeft (nog) onder de sluier.

Ik weet hoe graag jij je Licht en Liefde wilt laten Stralen en hoe groot je Intenties voor de Nieuwe Aarde zijn, dat hoef je niet aan Mij te bewijzen. Ik wist het zelfs eerder dan jij.

Waarom blijf je dan denken, dat voor je Hart kiezen als je Thuis met zich mee brengt, dat je bepaald gedrag niet meer hoort te hebben.

In de eerste plaats ben en blijf je mens, anders was je niet op aarde. En in de tweede plaats maakt het mens zijn, en toch kiezen voor het Licht en de Liefde van je Hart, je niet minder gevoelig voor terugval.

Het Zijn, waar je in aan het groeien bent, maakt je niet minder mens.

Het onderdrukken van emoties, welke dan ook, is niet goed. Want het laat gevoelens die je onderdrukt, gisten en dat gaat tegen je werken.

Jij mag jouw emoties laten zien en horen, dat is Kracht. Het menselijke deel van je te aanvaarden laat de gevoeligheid zien die ook jij ervaart en wat je in je medereizigers terug gespiegeld ziet.

Jij weet dat jij alles en iedereen BENT, met alle ups en downs. Het is de kunst te laten zien, wie je als mens bent met het prachtige Licht en Liefde, Hartjasje aan.


De Schepper van Al wat Is

vrijdag 13 oktober 2017

De Schepper - Liefde schept Volmaaktheid

Lieve ogen die dit lezen,

Mij lief, dierbaar kind, in de illusie heb je niet geleerd van jezelf te houden, sterker nog, je mocht niet van jezelf houden, want je kreeg teveel dingen opgelegd die de maatschappij en al je opvoeders van je wilden. Van je Zelf houden hoorde daar niet bij.

Je moest beantwoorden aan wat er van je verwacht werd, anders kreeg je geen Liefde en waardering.

Kerken indoctrineren en dat doet de maatschappij ook. Er wordt gezorgd dat jij je (nog) vaak bezig houdt met Lief en aardig gevonden te worden. Dus gehoorzamen aan het beeld dat ‘anderen’ van je hebben. ‘Overleven’ dus.

En je gaat je Zelf in een gevangenis zetten, want die mag niet gezien en gekend worden.

Maar lief kind, het is illusie en blijft illusie. Het bestaat niet en heeft nooit ECHT bestaan.

Als ik vanuit Mijn Liefdesenergie Schep, komt alles wat Geschapen word, voort uit Onvoorwaardelijke Liefde en deze Liefde maakt geen ‘fouten’, maar Schept alleen Volmaaktheid.

Alles wat je hebt aangeleerd is gericht op ZELF destructie! Dat is het spel van de illusie! Alles wat je Werkelijk bent heeft geen plaats in de illusie, word dus onderdrukt.

En dit gehele spel speelt zich vanuit ieders Uniekheid uit, in de illusie. Maar…..dit spel is aan zijn einde gekomen en het Zelf heeft de gevangenisdeuren gekraakt en laat zich zien. Jouw Hart is geraakt en heeft zich geopend en jouw Zelf neemt afstand van de illusie en neemt plaats in het Licht en de Liefde van jouw Hart.

Maar….de angst voor de klauwen van de illusie is (nog) niet verdwenen en speelt nogal eens een spel met jou. En dat spelletje doorzie je niet direct en dan komt de angst naar boven.

En met de steeds verhogende en versnellende Energie, geven de celletjes veel van oude angsten enzovoorts aan jou af, om bevrijd te worden van deze last.

En dat mag je doen, door het te laten stromen met de bereidheid het te laten gaan, zodat het in het Licht en de Liefde van je Hart kan worden opgenomen

Ben ik wel goed genoeg? – Waarom ben ik nu bang, wat heb ik fout gedaan? – Zie je wel, ik zak weer weg – en zo kun je doorgaan!

Oud zeer is hardnekkig, maar ben jij je oude zeer? Nee!!
Je komt uit de illusie, maar ben jij  de illusie? Nee!
Je ‘denken, kan je van alles wijs maken, maar ben jij je ‘denken? Nee!

Jij bent een Oneindig Liefdevol Lichtwezen, puur en niet aangetast door de illusie. Onvoorwaardelijke Liefde is het enige dat ECHT bestaat. Er wordt Oneindig veel van je gehouden en je word Oneindig bewonderd voor je Moed en doorzettingsvermogen.

Aanvaar alles zoals het is en je mag voortdurend bedenken dat de illusie voor jou geen plek meer is om te zijn.

Houd van je Zelf zoals Ik van je houd, want je bent in elk moment Volmaakt.


De Schepper van Al Wat Is