Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

dinsdag 26 september 2017

De Schepper - Een open Hart

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn Liefdevol kind, jij mag met al je ervaringen in je leven omgaan, vanuit jou Wijsheid die jij in elk moment hebt. Daarin bestaat geen goed of fout.

Vandaar dat jij jezelf niets hoeft kwalijk te nemen, over een reactie, op welke manier dan ook, die jij op een bepaald moment gegeven hebt.

Jij hebt deze reactie gegeven vanuit de Wijsheid die je op dat gegeven moment bezat. Je zou niet anders hebben kunnen reageren, want je had het Inzicht en de Wijsheid in dat gegeven moment niet.

Maar als jij nu, vanuit een open Hart terug kijkt naar je ervaringen ben je gegroeid en heb je meer Wijsheid en Inzicht, verkregen uit je ervaringen.

En ook al waren veel ervaringen enorm zwaar en verdrietig enzovoorts, je hebt er de Wijsheid uitgehaald en nu je Hart geopend is, begrijp je dat ook. Kun je dat (nog) niet begrijpen, dan zal het Inzicht op de voor jou juiste tijd naar je toekomen.

Elke traan die heeft gevloeid en nog zal vloeien is zuiverend en ruimt op aan spanning in je lichaam. Huil gerust als jij daar behoefte aan hebt, want het is jouw Unieke behoefte.

Maar blijf er niet in hangen, want dat is niet de bedoeling en dat verdien je niet. Hetzelfde geld voor boosheid en rancune enzovoorts.

Ook al staat je Hart nog zo ver open, je zult deze gevoelens aangediend krijgen. Vanuit het diepst van je celletjes, om te aanvaarden als deel van je aardereis en dan neem je ze in Liefde op in je Zijn.

Zodat je Heelheid en Compleetheid nog meer tot uitdrukking kan komen en je Vreugde en Vrijheid nog meer groeit.

Want jij bent door Mij, naar Mijn Evenbeeld geschapen en bent derhalve Liefde in uitvoering. Het word je weer in Heelheid en Compleetheid in herinnering gebracht. Elk moment een beetje verder in de stroom van het Bestaan, waar jij een essentieel deel van uitmaakt in Eenheid en Uniekheid.
Jij wordt op handen gedragen door Ons en Wij zijn ons er terdege van Bewust, dat jouw gekozen weg door de illusie, niet gemakkelijk is geweest. Maar waar jij je NU bevind, ben jij je bewust van je keuze, hoe om te gaan, met wat er op je pad komt.

En dat maakt alles gemakkelijker te hanteren en alle Hulp vanuit het Licht is voor je aanwezig. Je hoeft er alleen maar om te vragen.


De Schepper van Al wat Is

1 opmerking: