Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

dinsdag 30 mei 2017

De Schepper - SamensmeltingLieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, Ik ben energie, dus ben jij ook energie.

Alles is energie, je woorden, je daden, je acties, je reacties.

Jij weet, dat energie rond gaat en als een boemerang bij je terugkomt. Alle, erbij passende energie, oppakkend en meenemend.

Dit proces gaat nu ook al veel sneller, door de verhoogde energie, niet alleen jouw tijdlijn.

Deze tijdlijn schuift ook steeds verder in elkaar en zal uiteindelijk verdwijnen.

Alles zal samensmelten in Eenheid. En alleen de energie van Onvoorwaardelijke Liefde zal zich blijven uitbreiden voor Eeuwig.

Want alleen deze energie van Onvoorwaardelijke Liefde bestaat, is Eeuwig en onveranderlijk en toch voortdurend in beweging.

Deze samensmelting is waar jij midden in zit en het is een proces dat voortgaat tot de horizontale tijdslijn verdwijnt en de verticale lijn van de Eeuwigheid van de Onvoorwaardelijke Liefde het enige echte is, dat overblijft, want het is alles.

Jij bent NU, altijd geweest en je zult het altijd blijven, een prachtig, Liefdevol Lichtwezen voor Eeuwig.

Het proces is in volle gang volgens Mijn Plan en onder Mijn regie en vanwege onze Onlosmakelijke Verbondenheid, is dit ook jouw Plan en staat het ook onder jouw regie.

Jij hebt daarin jouw eigen unieke verantwoordelijkheid. Niet de verantwoordelijkheid voor je medereiziger, maar voor jezelf.

Wel de mede verantwoordelijkheid, voor het verdwijnen van de illusie, waaraan jij meegebouwd hebt.

Door je Liefde vanuit het Licht, doorlopend over en door de Aarde te laten stromen in een eindeloze stroom in Eenheid.

De Schepper van Al wat is

De Schepper - ZelfvertrouwenLieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, zelfvertrouwen is vertrouwen in en op jezelf. Doen wat jou blij maakt en vreugde geeft. Wat jou laat zingen.

Wat jouw laat Zijn. En toch is dat voor jou niet gemakkelijk, want jij verwart zelfvertrouwen vaak met zelf verheerlijking.

En alhoewel zelf verheerlijking zeker niet verkeerd is, is het voor jou een stap te ver.

Jij hebt een gezegde: ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’!

En ook dat ondermijnd zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is weten wie je bent, wat je bent en dat te Zijn, heel eenvoudig, maar je maakt het jezelf vaak ingewikkelder dan het is lief kind.

Je bent aan het ontdekken en uitproberen, net als een kind die bezig is te leren steppen, maar het nog niet echt onder de knie heeft.

Heb geduld met jezelf en heb genoeg zelfvertrouwen dat je gaat ontdekken, wat je nog meer aan vaardigheden in ontwikkeling hebt.

Want eigenlijk heb je alle vaardigheden al, maar ga je ze opnieuw herinneren.

En geloof me, het word een avontuur om alles te mogen en kunnen ontdekken en herinneren.

En ook daar zal je zelfvertrouwen door groeien, maar het zelfvertrouwen begint met het vertrouwen in de vaardigheden die je al in herinnering hebt.

Je hebt bijvoorbeeld ontdekt dat je schilderen of schrijven heel leuk vind, ga er dan mee aan de slag en ontdek wat het je brengt.

En minimaal vreugde zal het je brengen, anders past het niet bij je. En dan ga je iets anders uit proberen.

Zo ontdek je, waar je gaven liggen die je dan gaat gebruiken voor jezelf om minimaal je vreugde aan te vullen en meestal gaan ze vanzelf iets betekenen voor de Nieuwe Aarde.

Maar blijf in het NU en laat je ‘denken’ buiten de deur, want dat houd het genieten van het moment tegen.

Hou van jezelf zoals Ik van je houd, alles is goed.

De Schepper van Al wat Is

maandag 29 mei 2017

De schepper - Zorg goed voor jezelfLieve ogen die dit lezen,

Mijn lief dierbaar kind, er wordt veel van je gevergd en dat heeft heel veel te maken met de steeds sneller gaande tijd en de versnellende en verhogende energieën.

Jouw lichaam heeft het nodig deze energieën te integreren en jouw celletjes worden steeds meer zelfhelend.

Ze pakken de codes op die hen in de loop van de tijd zijn gegeven, zodra er geen beperkende overtuigingen of overlevingsmechanismen meer aanwezig zijn.

Je hele lichaam bestaat uit celletjes, dus dat heeft tijd nodig.

Je lichaam heeft heel veel rust nodig en zal daar ook om vragen en veel te drinken nodig voor het afvoeren van stoffen die het lichaam niet meer nodig heeft.

Gezond, gevarieerd eten is erg belangrijk, weinig vlees, zoveel mogelijk onbespoten groenten en fruit en veel zuiver water is erg belangrijk.

Je zult je dan steeds beter gaan voelen, wat dus duidelijk aangeeft hoe belangrijk een uitgebalanceerde voeding is, afgewisseld met voldoende beweging, liefst in de natuur en regelmatige meditatie oefeningen op eigen unieke wijze.

Jij bent bezig steeds dichter bij jezelf te komen. Wees daarom uitermate Lief voor jezelf, want dat heb je verdiend.

Wees zuinig op jezelf, geef jezelf complimenten en bovenal, hou van jezelf Onvoorwaardelijk, zoals Ik van je houd. Onze liefde is EEN.

De Schepper van Al Wat Is

zondag 28 mei 2017

De Schepper - Verschillende padenLieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, het is onmogelijk het iedereen naar de zin te maken. Als je dat wel probeert gaat het ten koste van jezelf en dat is geenszins de bedoeling.

Jij bent bijna angstvallig bezig alles in je leven op aarde, bij elkaar te houden. En daar hoort zeker eerst de familie bij.

Die hoor je toch wel bij elkaar te houden, ‘denk’ je! Niets is minder waar.

Familie of niet, het zijn allemaal deeltjes van jou, die het volste recht hebben helemaal op eigen unieke wijze hun weg terug te vinden naar de liefde die OOK ZIJ ZIJN.

En dat is het waar jij je druk over maakt, ze laten je iets zien, waarvan jij ‘denkt’ te vinden, dat het ze niet terug zal brengen naar de Liefde die ze zijn.

Maar ken jij hun pad en hun contract, ook al is het familie? Nee, dat ken jij niet en zij kennen jouw pad niet.

En dan kan het gebeuren dat er onbegrip naar elkaar ontstaat, want je gelijk halen is toch nog steeds iets wat een grote rol speelt binnen een familie.

Je mag bedenken dat het zeker arrogant is te noemen, dat jij denkt te weten, hoe het bij de ander zit. Dat kun jij niet weten. Wat jij ziet en ‘denkt’ te weten is de buitenkant.

Dat wat zij jou, ter verdediging van de vermeende aanval, laten zien.

En voordat dit escaleert, mag je bedenken, dat familie kennissen kunnen worden en kennissen familie.

Een altijd, tot nog toe, goede verstandhouding, kan zich helemaal omkeren, omdat een ieder op een punt komt, dat de eigen weg wordt gekozen. En dat is goed!
Zoveel deeltjes als er zijn, zoveel verschillende paden zijn er. En als jij je bezig houd met je eigen pad en de ander respecteert op zijn/haar pad is dat het enige Liefdevolle dat jij kunt doen lief kind.

De Schepper van Al wat Is

zaterdag 27 mei 2017

De Schepper - Uniek zijn is EEN zijnLieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en bijzonder kind, zonder jou zou er geen terugkeer naar de Liefde zijn.

En je gaat ‘terug’ is een gezegde, want eigenlijk ga je niet terug, nog vooruit.

Je bent nooit bij Mij vandaan geweest lief kind. Het is allemaal een boze droom die een fractie geduurd heeft.

Bij Ons is er geen tijd, geen vooruit of achteruit, geen boven of onder, geen buiten of binnen, alleen het Eeuwige NU!

Jij bent net zo uniek als al je deeltjes en toch zijn al deze deeltjes ‘jij”!

Kun jij je voorstellen hoe al deze uniekheden samenvallen in één grote Uniekheid en in Eenheid met Mij.

Jij hebt het Goddelijke in je en al je deeltjes ook, dus als je volledig in Eenheid terugkeert naar je herinnering ben jij in Eenheid Mij.

Wij zijn allen in Eenheid Onlosmakelijk met elkaar verbonden, tot in Eeuwigheid.

En in een ogenblik ben je de gehele illusie vergeten. Maar de Wijsheid die jij eruit hebt gehaald blijft Eeuwig bij je. Daar zul je om worden geëerd.

Jij bent voor Eeuwig Onvoorwaardelijke Liefde zonder begin, nog einde.

Jij bent alles en alles is in jou. Als jij van jezelf houd, dan houd je van alles wat in je leeft en in dit ogenblijk om je heen is.

Daarom is het zo belangrijk, dat jij jezelf op de eerste plaats zet, want als je dat doet, zet je alles en iedereen op de eerste plaats.

Alles wat je doet, doe je voor jezelf en dus voor de medereiziger en al wat leeft.

Weet daarom dat je altijd goed bent in elk moment, zo als je bent.

De Schepper van Al wat Is