Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

zondag 30 april 2017

De Schepper - Perfect en Liefdevol LichtwezenLieve ogen die dit lezen,

Mijn lief dierbaar kind, de productie van Onvoorwaardelijke Liefde gaat vanzelf, als je accepteert dat jij Liefde BENT!

Het niet accepteren dat jij Liefde BENT, om welke reden ook, leid tot wantrouwen, liefdeloosheid, boosheid, verdriet, misplaatste gevoelens van overschatting of minderwaardigheidsgevoel en ga zo maar door.

Dat is erg jammer, want je begeeft je dan in een wereld, die totaal niet meer bij de nieuwe JIJ past! En je doet jezelf veel en onterecht tekort.

Ik heb jou geschapen naar Mijn evenbeeld en aangezien ik uit Liefdesenergie besta, besta jij ook uit Liefdesenergie. Daaraan bestaat geen twijfel, behalve de twijfel van het denken.

En als jou denken nog steeds geregeerd word door het ego, dan is het eerste wat het egodeeltje van jou doet, is NOG meer twijfel aanreiken.

En voor je het weet, bevind jij je op  een plek, waar jij je niet thuis voelt en waar je zeker niet thuis bent.

Er is maar één plek waar jou thuis is en dat is bij Mij in jou binnen wereld, want alleen Liefde bestaat. Al het andere is illusie en dus niet echt.

Jij bent een fantastisch, ontegenzeglijk mooi en Liefdevol Lichtwezen, die er voor gekozen heeft in deze tijd op de aarde te zijn, om Moeder Aarde en al haar leven, te helpen om te ascenderen.

Deze keuze is door jou geheel vrijwillig gemaakt en zie hier, hier ben je, bezig je Licht van Liefde te laten schijnen, altijd liefdevol te zijn, waar dan ook.

Het is voor Ons prachtig om te zien dat de Aarde gebaad word in het Licht en de Liefde.
We zijn ongelooflijk blij met jou en staan je bij, waar we kunnen. Want ook in jouw wereld is alles perfect, heel en compleet.

De Schepper van al wat is

zaterdag 29 april 2017

De Schepper - De waterstandLieve ogen die dit lezen,

Mijn lief dierbaar kind, je mag weten dat de waterstand steeds verder omhoog gaat.

Dat vergemakkelijkt het zwemmen, vooral met de stroom mee en het water, omdat de stand hoger word, zoekt het andere water op en voegt samen.

Op het vaste land komt het water steeds dichterbij en snoept steeds meer van het land op, de ruimte die dit aan land geeft, word steeds kleiner.

De chaos, ontstaan door angst en dergelijke, word steeds groter. En er zijn medereizigers, die zonder aarzelen het water in springen.

En al gauw merken ze dat het meestromen veel gemakkelijker is dan ze aanvankelijk verwacht hadden.

En dat is wat er gebeurt met de illusie, de ruimte om de illusie te leven word steeds kleiner. En de ruimt van het Hart word steeds groter. Het omarmt, roept, lokt en laat de Liefde vanuit het Licht het water doorstromen en omgeven.

Dit is een metafoor, die jullie duidelijk probeert te maken, waar je thuis is. Als een vis in het Lichte water van je hart, meegaand met de stroom.

Kijkend naar het land van een afstand, als een toeschouwer, vol Compassie en zonder oordeel.

Je mag namelijk zeker weten dat ook de landrotten zover komen, dat ze kiezen voor de wijdse stroom van het Hart.

Niemand blijft achter! Maar elk deeltje heeft de vrijheid van keuze, wanneer men kiest voor het Hart. Maar uiteindelijk zullen al je deeltjes geen keuze meer hebben omdat het land geheel overstroomd is.

Jij bent Liefde vanuit het Licht, door Mij geschapen als Mijn evenbeeld. Er bestaat alleen maar Liefde, de rest zal verdwijnen in het niets, van waar het gekomen is.

Alles is doordrenkt met Liefde omdat alles Liefde als Kern heeft, wie of wat ook. Daarom gaat er niets verloren, dat is onmogelijk.

Alleen NIET Liefde verdwijnt, want het is een boze droom die geen Kracht meer bezit.

De Schepper van Al wat Is

vrijdag 28 april 2017

De Schepper - DestructiefLieve ogen die dit lezen,

Mijn lief dierbaar kind, wanneer jij jezelf telkens terug brengt naar de illusie, door niet op te letten waar je mee bezig bent of waar je voor kiest, dan ben je destructief bezig.

Je haalt jezelf letterlijk en figuurlijk naar beneden. Wanneer jij ‘weet’ dat jij Liefde bent en je laat je toch leiden door uiterlijke omstandigheden, naar een mening, dus discussie, of een oordeel over iets of iemand, dan mag jij je realiseren dat je als het ware tegen wat en wie jij bent in gaat.

Je spreekt jezelf als het ware tegen en wat er gebeurd is, dat je veel meer energie verliest dan nodig is en je stuurt energie het Universum in, van of over iets, wat jij voor jezelf niet wenst in je leven.

Het is dus een kwestie van, niet naar je gevoel, dus jezelf luisteren, maar gewoon doen, omdat de buitenwereld het van je vraagt, vind je.

Alle energie die jij het Universum in stuurt komt als een boemerang bij je terug, met de energie die er bij past vermeerdert.

En dat is zelfdestructie, dat verdien je niet dierbaar onnadenkend kind. Ik weet dat jij nog in de kinderschoenen staat, maar dat wil niet zeggen, dat je verantwoordelijkheid voor jezelf en je keuzes, niet relevant zijn.

Dat zijn ze juist wel en je mag er nog meer op gaan letten en een duidelijk NEE afgeven, wanneer het niet past bij wie jij bent, Liefde.

Zo kun jij en tevens je medereiziger, leren waar jij staat ten opzichte van het geen waar jij NEE tegen zegt.

Dit is niet gemakkelijk, maar als je het gaat en blijft doen, zal wat je ervoor terug ontvangt, je verbazen.

Jij bent Onvoorwaardelijke Liefde en al het andere is illusie en bestaat dus niet echt. Je mag gaan staan voor wat je bent, een prachtig Liefdevol Lichtwezen, die bezig is terug te keren naar de herinnering, dat Liefde het enige is dat bestaat.

De Schepper van Al wat Is

donderdag 27 april 2017

De Schepper - StroomLieve ogen die dit lezen,

Mijn lief dierbaar kind, in het water voel jij je als een vis, jouw lichaam bestaat grotendeels uit water. Daarom is het ook zo goed voor je om genoeg water te drinken, naar behoefte van jouw uniekheid.

Maar het blijft een keus. Toch zwem jij nog heel vaak tegen de stroom in en dan ben je verbaasd dat je zo weinig energie hebt om heerlijk mee te stromen met de stroom. Wat nauwelijks energie kost.

Jij kunt met je ‘denken’ wel het besluit nemen, om met de stroom mee te gaan, mar je ‘denken’ heeft geen idee van stromen en zwemmen, want dan hebben we het over het ego.

Het ego overheerst meestentijds (nog) steeds het ‘denken’!

Dat betekent dat het (nog) steeds niet in dienst staat van jou om je gevoelens vanuit je Hart te vertalen.

Dus als jij alleen maar ‘denkt’ dat je mee gaat met de stroom, ga je er juist tegenin, want dat is voer voor het ego.

En dan ga jij het woordje ‘moeilijk’ weer gebruiken, wat betekent in de illusie, dat het (bijna) ondoenlijk is.

Maar het is niet ‘ondoenlijk’ maar het is ook niet gemakkelijk, als je dat gebruikt neemt de druk van ‘moeten’ al af, toch?

Niet gemakkelijk betekent dat jij je hoofd (nog) steeds een kans geeft, om zich er mee te bemoeien.

Heb jij angst voor water, dan mag je Ons in het Licht, je bereidheid geven, om dit te laten gaan, wat de oorzaak ook is.

Als jij in je hart woont, dan stroom je vanzelf en is de oever altijd iets, waar je als een toeschouwer naar kijkt, en waar je alle Liefde vanuit het Licht naar toe stuurt.
In het water is waar je thuis hoort en je hoeft bijna niet te zwemmen, want de stroom voert je mee.

De Schepper van Al wat is

woensdag 26 april 2017

De Schepper - Uniek ZijnLieve ogen die dit lezen,

Mijn lief dierbaar kind, wat is uniekheid nou precies, hoor ik je vaak vragen.

Jij hebt jouw uniekheid van Mij meegekregen, zodat je altijd zou kunnen weten, dat jij als enige deze bepaalde uniekheid in je hebt.

In de illusie wordt deze uniekheid niet vaak herkend nog erkend. Maar het zal je zijn opgevallen dat er medereizigers zijn met prachtige stemmen, of een talent voor schilderen en zo kun je nog veel meer bedenken.

In dit leven van jou en al je deeltjes ben je bezig geheel los te koppelen van de illusie en deze zal verdwijnen.

Maar jouw uniekheid is zo verbonden met jouw Zijn, dat het je paspoort is als het ware, met Liefde als stempel, waar je ook naar toereist.

Het is je blauwdruk, waarmee jij op aarde, bewust of onbewust, maakt niet uit, je bijdrage levert aan het mee scheppen aan de Nieuwe Aarde.

En zoals jij volgens jouw blauwdruk werkt, zo werken al je deeltjes ook via hun blauwdruk en hebben jullie allemaal je
eigen paspoort.

En bij elke Liefdevolle actie, reactie of wat je ook doet vanuit je Hart, komt er een stempel, als het ware, in je paspoort, waardoor het Hart rond de Aarde, het Hart van Liefde en Licht, steeds groter en wijdser word.

Jij en al je deeltjes werken vanuit eigen uniekheid en je kunt deze uniekheid gebruiken bij je keuzes die je maakt, want het heeft een goed contact met je intuïtie en het woont, samen met jou in je hart.

Het is een Onlosmakelijk deel van jou.

Het maakt dat je zeker kunt weten dat alles heel goed en mooi en waar is in je wereld.

De Schepper van Al wat Is