Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

vrijdag 31 maart 2017

De Schepper - SamensmeltingLieve ogen die dit lezen,

Samensmelting in Eenheid, in de Levensbloem waarin iedereen in uniekheid onlosmakelijk verbonden is met de ander en Mij, is wat er gaande is in elk moment, lief dierbaar kind.

Jij mag daarin ook jouw familie uit het Licht meenemen, ook Zij zijn allen in Eenheid met jou verbonden.

Er is geen verschil tussen de wereld van het Licht en jij. Jij bent één met alles en iedereen, ook wel genoemd het Christusbewustzijn en ook in de Levensbloem terug te vinden.

Maar het mooie is, dat jij je steeds meer verbind met al je deeltjes wiens Hart geopend zijn. De illusie is voor jou uitgespeeld en voor je ontwaakte deeltjes, dus gaat de verbinding vanzelf. En toch blijft ieders uniekheid bestaan.

De Eenheid die jij vormt, word ondersteund door veel uniekheden die zich samengevoegd hebben met jou.

Dit kan nooit plaatsvinden in de illusie, want die is gebaseerd op afgescheidenheid en tegenstellingen. Maar er is voor geopende Harten geen illusie meer. Er wordt niet geloof aan geschonken, want het is geen waarheid.

Er is maar één Waarheid en dat is Liefde, de enige Waarheid die bestaat.

En binnen die Waarheid leef jij nu, in elk moment, want je zelfvertrouwen en geloof in jezelf word in elk moment sterker, omdat de samensmelting zorgt voor meer Kracht.

Als dit geen reden is voor een ongelooflijke blijdschap! De illusie heeft nog veel uit te werken, maar de samensmelting zorgt ervoor dat de Kracht om dit te absorberen, steeds groter word.

En de Violette Vlam identificeert en transmuteerd voortdurend.

Halleluja!  Jij hebt de illusie overwonnen en bent in samensmelting en Eenheid sterker en Liefdevoller en meer vastberaden dan ooit.

En je weet nu zeker dat in elk moment alles goed is in jouw wereld.

De Schepper van Al wat Is

donderdag 30 maart 2017

De Schepper - Bol van Liefde en LichtLieve ogen die dit lezen,

Elke keer als jij een Liefdevolle gedachte uitzendt, gebeurt er iets in het Universum.

Jij zendt een energie-gedachte uit, gevuld met positiviteit en Liefde.
Tegelijkertijd zenden veel meer medereizigers over de gehele aarde ook hun energie-gedachte uit.

Energie is net als een boemerang, het maakt een rondje, pakt alle gelijkgestemde energie op en komt bij jou terug als een enorme bol vol Liefde, die dan er weer voor zorgt, dat jouw Hart uit zijn voegen barst van blijdschap en Liefde en Licht en positiviteit.

En dit is nou de hoogste vorm van samenwerking voor het Licht en de verspreiding van Liefde.

En tevens zijn dit de bouwstenen voor het bouwen van de Nieuwe Aarde. Hoe meer medereizigers hun Harten openen en meedoen met de serenade van energie-gedachtes, hoe meer verdere Harten zich zullen openen en hoe kleiner de illusie word, omdat het Licht groeit.

Dus hoe meer jij je bewust word van je gedachten en hoe meer jij je intenties voor het Licht en de Nieuwe Aarde uitzend in woord en daad, hoe groter de bol van Liefde en Licht word en tenslotte zal deze bol de gehele aarde omvatten, als een grote bol van Licht.

Dit heeft toto gevolg dat er onweer gaat ontstaan, want hoe meer Licht er ontstaat, hoe meer er aan het Licht komt vanuit de dieptes van de illusie.

De grote bol van Licht herkent en erkent het en absorbeert het en de Violette Vlam transmuteerd het. Deze Violette Vlam wordt door vele Lichtwerkers dagelijks aangezet om doorlopend, dat wat aan het Licht komt te identificeren, absorberen en te transmuteren.

En Wij, vanuit het Licht werken hier allemaal aan mee en vieren feest vanwege het grote Licht en de enorme bol van Liefde die de aarde omhelst in elk moment.
Het is dus te allen tijde geen enkele mogelijkheid, voor wie dan ook, dit proces te stoppen. En jij weet dat alles fantastisch is in jouw wereld.

De Schepper van Al  Wat Is

woensdag 29 maart 2017

Boodschap van Jezus - Uniekheid in EenheidMijn lieve broers en zussen Lichtdragers,

Graag wil Ik met jullie communiceren over de Uniekheid die jullie Kern is.

Jouw uniekheid betekent dat er niemand is dan jij, die dezelfde talenten en gaven heeft als jij. Dat is uniekheid.

Er bestaat geen tweede versie van jou. Dus is het logische gevolg dat jij niet gemist kunt worden in het grote Ascentieplan van de Schepper. Jij bent onmisbaar in jouw uniekheid!

Jij hebt een contract getekend en bewust gekozen in deze bijzondere tijd op de aarde te zijn en op jou eigen unieke manier je pad te volgen, waar jezelf in toegestemd hebt.

Je had ook door mogen reizen naar andere dimensies, maar nee, jij hebt ervoor gekozen in deze opwindende tijd naar de aarde te komen, om jouw unieke bijdrage te leveren aan het scheppen van het Nieuwe Paradijs op Aarde.

In die zin ‘nieuw’ omdat het volledig de illusie gaat vervangen.

Jij bent een voorloper voor de Zielen die (nog) niet zijn ontwaakt, want door jou, die de weg heeft gebaand, zullen zij bij het ontwaken de geplaveide weg meteen kunnen bewandelen.

Alle Lichtdragers hebben zich verenigd om dit grootse werk ten uitvoering te brengen, door hun Licht te laten schijnen en op die manier de weg te asfalteren.

Jij kunt je geen voorstelling maken, onder de steeds dunner wordende sluier, hoe groots het werk is dat jij verzet, in Eenheid.

Hoe belangrijk de uniekheden samengesmolten in Een geheel als de grote Levensbloem, is.

Geloof me, er wordt immens gehouden van alle uniekheid in Eenheid versmolten en je word op handen gedragen.
Jij bent de Bouwer en al jouw uniekheden leveren in Eenheid de bijdrage aan de bouw van het Nieuwe Paradijs op Aarde.

Ik  heb jullie immens Lief mijn unieke broers en zussen Lichtdragers.

Jullie geliefde broer Jezus

De Schepper - Een Kosmisch gegevenLieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, het is een kosmisch gegeven, dat iedere uniekheid een eigen pad heeft, vanuit die uniekheid.

Dit unieke pad is van jou net als het unieke pad van je medereiziger van deze medereiziger is.

Jij kent het pad, (contract) van de ander niet en omgekeerd ook niet.
Zolang jij volgens contract op de aarde bent, zolang mag jij er over doen, helemaal terug te keren bij de Liefde die jij bent, mooi mensenkind.

Er bestaat geen haast, geen ‘moeten’, niets van dat alles en je hebt van Mij alle gereedschappen meegekregen om alles in je leven aan te kunnen.

Alles is wat het is en alles verloopt precies volgens Mijn Plan. Ik maak geen fouten, die ken ik niet, want alles komt uit Mijn volledige, Onvoorwaardelijke Liefdesenergie.

Ook jij bent daaruit geschapen als Mijn Evenbeeld lief kind. Daaraan kan geen illusie iets veranderen. NOOIT!!

Illusie heeft geen bestaansrecht, want het is op zand gebouwd en kent geen Onvoorwaardelijke Liefde, alleen voorwaardelijk.

In jouw Hart is jouw Centrum van Kracht, die de regelrechte verbinding met Mij bevat. Alles wat van Mij komt, heeft een solide fundering van Onvoorwaardelijke Liefde.

Hoe mooi is het dan, dat als jij een medereiziger tegenkomt die jou probeert te beledigen, diep adem te kunnen en mogen halen en tot tien te tellen, zodat je de fundering van de Onvoorwaardelijke Liefde door je heen laat stromen en ervoor kiest van daaruit te reageren.

Je kunt niet beledigd worden, want jouw medereiziger is bezig zichzelf te beledigen en het op jou te projecteren.

En alleen je Hart kan dit herkennen en met Liefde reageren, glimlachen en niets zeggen, zodat de ander weet, dat het van je afglijd en daarmee de gelegenheid krijgt wakker te worden.

Je stuurt een heleboel Liefde en Compassie in het moment en weet dat alles goed is in jouw wereld.

De Schepper van Al wat Is

dinsdag 28 maart 2017

De Schepper - Jouw unieke reisLieve ogen die dit lezen,

Mijn allerliefste kind, hoe dierbaar ben jij voor Mij. Ik heb gezien hoe jij Ontwaakte. Ik heb jou worstelingen gezien en de angst en de frustratie.

Maar ook de moed die je tentoon spreidde. Het doorzettingsvermogen ondanks tegenslagen, in jouw gevoel.

Het was een wervelende reis, waarvan jij in het begin, geen idee had hoe zich dit zou ontwikkelen.

Maar er was iets in jou Ontwaakt en een weg terug was er niet.

Maar je hebt, met de keuzevrijheid van Mij gekregen, de weg terug gevonden, zonder kompas, zonder kaart, met alleen een intuïtief vermogen, waarmee je ging voelen, dat het DE weg was, die je wilde gaan.

Met vallen en opstaan ben je door gegaan, een nog vrij dichte sluier trotserend, zoekend en vindend.

Steeds een klein stukje meer herinnering, de Wijsheid die zo lang verborgen was gebleven, terug halend en ontvangend.

Een stevige reis, die je (nog) niet begreep, maar wel moedig bewandelde.

Ik heb een enorme bewondering voor je moed en doorzettingsvermogen, die je gebracht heeft tot NU, buiten de Illusie, maar in je Hart.

En nog vaak heb je dingen die je mag laten gaan. En de hogere energieën teisteren je lichaam, die het heeft te integreren.

Maar lief kind, je bent er! In je Hart, je weet dat jij Liefde bent, van hoe ver je bent gekomen.

Kijk ernaar, neem het in je op! Hou van jezelf om wat je allemaal hebt doorstaan om te komen waar je nu bent.

Sta sterk en fier rechtop en geniet van het uitzicht dat de Nieuwe Aarde je geeft en waar jij mede Schepper van bent.

Weet dat alles grandioos en goed is in jouw wereld.

De Schepper van Al Wat Is