Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

maandag 31 oktober 2016

De Schepper - OnmisbaarLieve ogen die dit lezen,

Mijn lief, dierbaar kind, jij bent onmisbaar voor Mij, maar vooral, in het moment, voor jouw inbreng in de Ontwakingsperiode. Jij kunt niet gemist worden, want de unieke kwaliteiten die jij hebt, heeft niemand. Jij hebt voor jouw incarnatie in dit huidige leven, een levenscontract getekend, waar in besloten ligt waar jij met jouw unieke kwaliteiten je taak kunt volbrengen, in elk moment. Maar natuurlijk heb jij met al je deeltjes een heel leven in de illusie door geleefd, ieder op eigen unieke wijze en heb je het punt bereikt, waar
je nu bent. En van daaruit mag je beseffen dat je werkelijk onmisbaar bent, want niemand heeft jouw talent, jouw uniekheid in alles dat je zegt en doet en voorleeft op jouw eigen unieke manier.
En in plaats van je druk te maken over; ‘Doe ik het wel goed’? of  ‘Hoe ga ik DIT nu weer aanpakken’? enzovoorts, mag jij gaan leven vanuit je Hart, vanuit je Licht en Onze hulp aanvaarden door ze te vragen, bij alles. En je vertrouwen zal steeds groter worden, omdat je Hart, je intuïtie die in je Hart ligt, geen twijfel kent, maar alleen Waarheid. Je mag bedenken, dat, wanneer je twijfelt aan jezelf, je weer in je ego zit en dit kleine smalle deeltje van jou weer kracht en macht geeft, dus mag jij je om draaien en terug naar je Hart gaan, lief kind, daar is altijd alles goed in jouw wereld.

De Schepper van Al wat Is 

zondag 30 oktober 2016

De Schepper - LichtdragersLieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, herfst voor jou, vallende bladeren, een prachtige natuur, waar jij heerlijk kunt wandelen en je aan kunt over geven.
De herfst vormt haar kleuren en geeft je haar Kracht van loslaten als jij dat toe laat. En als jij, meerdere malen per dag, aan Ons verteld, dat jij volledig bereid bent alles te laten gaan, tot in het diepst van je celletjes, wat jou niet meer dient, dan zullen Wij je helpen om dit alles op te ruimen. En alles wat uit je celletjes vertrekt en opgenomen word in de Tsunami van Liefde, zal vervangen worden door de Pure Eeuwige Liefde die jij bent. Door de vernieuwende Liefde van de Eenheid en Eeuwigheid. Hoe meer jij jezelf word, hoe meer jij de wereld en al haar inwoners helpt om dezelfde weg te gaan en geloof Me lief kind, de wereld heeft jou zo nodig, vanuit alles dat je bent, je hele ZIJN in ieder moment. Het kristallijnen netwerk om de Aarde haalt bij al je medereizigers, vele angsten en daaraan verwante emoties naar boven. Ze kunnen dan om zich heen gaan slaan en schoppen. Verbaal en non verbaal. Sta sterk en weet, dat jouw Oneindige Liefde wonderen verricht in ieder moment en houvast bied voor de nakomers. Ieder is op een unieke wijze bezig uit het duister naar het Licht te gaan en zal daarbij alle Hulp goed kunnen gebruiken in de vorm van stevige Lichtbakens en Bruggenbouwers en Wegwijzers die jullie zijn. En weet dat in jouw wereld alles goed is.

De Schepper van Al Wat Is

zaterdag 29 oktober 2016

De Schepper - PioniersLieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, Ik kan niet vaak genoeg aangeven, hoe belangrijk het is, om een duidelijke scheidingslijn te zetten tussen de Illusie en je Hart waarin de Eeuwigheid en jou thuis zich bevind. Hoe doe je dat? Door duidelijk en zo vaak mogelijk de keuze te maken in je Hart te verblijven. Van binnen naar buiten te leven en te kijken en te luisteren. Je intentie te zetten om alles vanuit je Hart te verspreiden waar jij je ook maar begeeft. Te stralen en Lief te hebben. Uitsluitend Liefdevol te reageren op alles wat op je pad verschijnt. Zet je intentie vanuit je Hart op alles wat jij graag in jouw wereld ziet en gedraag je alsof het er al is. Dat is Medeschepper zijn in twee werelden. Meewerken aan het laten verdwijnen van de illusie, en aan de andere kant het Medescheppen vanuit je Hart aan de Nieuwe Aarde. En je mag weten lief kind, dat alles wat je voor jezelf doet, je ook doet voor het grote geheel in Eenheid. Veel deeltjes hebben zich al met jou samen gevoegd. Maar jij bent de pionier die de paden naar de Nieuwe Aarde, die er al is, maar nog niet door veel van je medereizigers word herkend, begaanbaar hebt gemaakt. Dus, hou ten allen tijde, je Licht en daaruit voort vloeiende Liefde hoog en ga voorwaarts met de Lichttoorts hoog opgeheven.
Weet dat alles goed is in jouw wereld, want jij bent altijd beschermd.

De Schepper van Al Wat Is

vrijdag 28 oktober 2016

Boodschap van Jezus - Unieke keuzesBoodschap van Jezus – Unieke keuzes

Mijn geliefde broers en zussen,

Het is heerlijk om via deze weg met jullie te mogen communiceren.

Velen van jullie hebben er maar een beperkt vertrouwen in, maar Ik kan jullie verzeker dat dit niet terecht is, maar het blijft een keus.

Gebrek aan vertrouwen in boodschappen vanuit het Licht betekent gebrek aan vertrouwen in jezelf. En daar mag je aan werken, of niet.

Resoneren word door jullie ook (vaak) verkeerd begrepen. Resonantie is alleen te voelen met je Hart en niet te beredeneren met je denkgeest (verstand).

Vaak is er resonantie en word het geblokkeerd door weerstand die bij jullie, diep verborgen zit. Je mag daar naar kijken en doorvoelen, of niet.

Het maakt niet uit, jij maakt de keus of en wanneer je ervoor kiest om te voelen met je Hart of je denkgeest de voorkeur te geven (verstand).

In deze kun je niet altijd zeggen dat het ‘verstand’ van de illusie is, want het gaat erom welke kant dit verstand op werkt.

Vertaald het wat het Hart aanreikt als gevoel, of reikt het verstand aan (ego) wat het Hart zou ‘moeten’ voelen.

Jullie mogen wederom kiezen.

Ik spreek jullie aan in meervoud omdat jullie in meerdere deeltjes opgesplitst zijn, maar weet dat We in feite EEN zijn.

Dit is om Onze communicatie te vergemakkelijken. Maar uiteindelijk word alles EEN!

Het zijn allemaal keuzes die ieder van jullie mag maken vanaf de unieke plek die jullie staan in jullie ascentie proces.

En voor elke unieke plek is Ons respect even groot en zeker ook onze Onvoorwaardelijke Liefde. Daar mogen jullie verzekerd van zijn.

Wij in het Licht werken met iedereen op aarde die het Hart geopend heeft, ook al is het maar op een kiertje, samen.

Omdat dan het Licht bezig is te groeien en er geen weg meer terug is en Wij en alle Lichtwerkers op aarde, hard Ons best zullen doen om er te zijn voor alle medereizigers die Ons op hun pad nodig hebben.

En dat is echt niet altijd met woorden nodig, maar veelal met Het Zijn van wie je bent.

Je mag jezelf als een aanwijsstokje zien, als een wegwijzer.

Als jullie, met jullie Licht volop schijnend, aanwezig zijn, zal een ieder die in jullie buurt is, in elk moment zich heerlijk voelen en deze manier van leven graag volgen.

Komen er dan vragen van het HOE, dan kun je praten over jou ervaringen en wat je daarmee hebt mogen doen, maar zonder meer of minder te ZIJN.

Je bent gewoon die je bent en dat is al voldoende in elk moment.

Ga door met het hoog dragen van je Licht en straal Liefde en positiviteit uit en je zult de wonderen om je heen zien gebeuren.

Geloof, WEET dat jij kunt Zijn.

Jullie zijn allemaal de Waarheid, het Licht en de daaruit voorvloeiende Liefde.

Laat dat zien en niets anders!

Jullie Liefhebbende broer Jezus

De Schepper - EeuwigheidLieve ogen die dit lezen,

Mijn lief kind, elke dag geef ik jou een aanreiking om iets mee te doen, of niet. Ik heb jou keuzevrijheid gegeven en dat respecteer Ik. Omdat jij en ieder deeltje van jou een eigen unieke plaats in het geheel inneemt kan het zijn dat de ene boodschap met jou resoneert en de volgende resoneert minder. Maar toch is het een boodschap van Mij voor jou en al je deeltjes in Eenheid. Mijn Liefde omvat het geheel en niets minder, het bevat alles omdat alles door Mij is geschapen en toch woon Ik in jou en jij in Mij. Er zijn dingen die met het verstand nooit begrepen kunnen worden, maar alleen met je Hart gevoeld kunnen worden. En dan mag je hoofd het vertalen in woorden en dan merk je, dat woorden tekort schieten om weer te geven wat je voelt. En dat schept dualiteit omdat deze gebaseerd is op tweeledigheid. Zwart – wit, boven – onder, licht – donker en ga zo maar door. En daar is de illusie, door jou en al  je deeltjes gecreëerd, op vastgezet. En dan kan het zijn dat je ogenschijnlijke tegenstellingen niet kunt verenigen. Lief kind, dat is ook niet de bedoeling, want dat zal nooit lukken. Het Licht is niet verenigbaar met het donker en toch kan het een niet zijn zonder het andere. Maar dat is voor jou om te herkennen waar je thuis hoort. In je Hart of in de illusie. De illusie heeft geen bestaansrecht en is gefundeerd op zand en zal verdwijnen en de Eeuwigheid was, is en zal Eeuwigheid blijven. Het Hart WEET, het verstand wil beredeneren, je mag kiezen lief kind en je mag zeker weten dat alles goed is in jouw wereld.

De Schepper van Al Wat Is