Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

zaterdag 22 oktober 2016

Boodschap van Jezus - MedezeggenschapGeliefde broers en zussen,

In dit moment wil ik graag met jullie communiceren over mede zeggenschap. Hebben jullie dat of niet?

In de Illusie, waaruit jullie gaan ontwaken, is medezeggenschap heel belangrijk. Maar er zitten wat haken en ogen aan, zoals jullie dat zeggen.

Voor jullie betekent medezeggenschap vaak, gelijk hebben, mee discussiëren, een vinger in de pap hebben, ook zo’n geweldig gezegde van jullie.

Maar het belangrijkste is toch dat de meesten van jullie aan medezeggenschap denken als iets wat je boven de ander zet.

Maar medezeggenschap vanuit het Licht bekeken, betekent Waarheid spreken vanuit verantwoordelijkheid voor jezelf.

En dat is toch wel iets anders.

Jullie zijn bezig te ontwaken en dus ook bezig te ontdekken dat jullie voor alles in je leven verantwoordelijk zijn, omdat je het op bewust of onbewust niveau zelf in het leven hebt geroepen.

Je gaat langzaam beseffen, dat je nergens naar toe kunt met alle ervaringen, leuk of minder leuk, dan naar jezelf en wat dit je allemaal wil vertellen in elk moment.

De slachtofferrol die past niet meer en boosheid en verdriet en alle daaraan verwante emoties, komen bij je terug om te blijven, tot jij de verantwoording neemt en in het spiegeltje kijkt, wat het je te vertellen heeft.

Niets komt of is er bij toeval, want toeval bestaat niet, het staat allemaal onder regie van de Schepper.

En alles is er op gericht jou verder te helpen in jouw groeiproces en komt niet om jou te pesten.
Jouw hele leven is een aaneenrijging van aan jou geschonken ervaringen, waarin je verantwoording mag nemen.

En dan komt medezeggenschap om de hoek kijken.

Als jij verantwoordelijk bent voor je gedachten, die uit energie bestaan en aldus jouw ervaringen creëren, heb jij daar dus medezeggenschap in.

Jij bepaalt wat jij denkt en dat is gericht op wat jij in je leven wenst te ervaren of te zien.

Dus dat is een heel ander soort medezeggenschap, waarbij jij verantwoording neemt voor jouw eigen wensen.

En als die wensen gericht zijn op het verspreiden van de Hartliefde die jij bent, voel jij je veel beter. En dat is Scheppingskracht.

Behalve als er nog iets is wat jij aan levenslessen nog niet voldoende doorvoelt en dus geleerd hebt. Dit zal dan in een nog ander jasje bij je langs komen.

Maar zoals Ik net al zij, niet om te straffen, maar om je te helpen zo snel mogelijk bij de medezeggenschap te komen en dus de verantwoordelijkheid te nemen voor al je gedachten.

En jullie mogen bedenken dat een vergissing in je gedachten helemaal niet goed of fout is, wanneer jouw intentie is, steeds beter hiermee om te gaan.

Ik heb als jullie broer een enorme bewondering voor jullie intentie, waarin in je de hele wereld betrekt, omdat je verantwoording neemt voor alles in je leven, inclusief je gedachten, waar alles mee start.

Ik hou van jullie,

Jullie Liefhebbende Broer Jezus

woensdag 19 oktober 2016

Boodschap van Meester Kutumi - Solar PlexusMijn lieve en dierbare mede Lichtdragers voor de Nieuwe Aarde,

In dit moment zou ik graag met jullie willen communiceren over jullie zonnevlecht chakra, de Solar Plexus, zoals jullie het noemen.

Het zonnevlechtchakra is misschien wel het belangrijkste chakra voor jullie op aarde.

Het neemt zon (positiviteit) op en laat negativiteit gaan. Als je diep door je buik adem haalt adem je negativiteit uit en positiviteit in.

En dan hebben we het natuurlijk over de energie, die op elke uit-en inademing zit.

Deze in en uitademing hebben jullie niet alleen nodig om te leven, maar ook om jullie immuunsysteem op orde te houden.

Wel eens nagedacht over je ademhaling, die een duidelijk onderdeel is van jullie bestaan?

Dat is eigenlijk niet nodig, want de lucht om in te ademen is er altijd voor jullie.

Is dit niet het geval, bijvoorbeeld door zieke longen, is het een lichamelijke tegenwerking, die diep van binnen is gecreëerd door jou, waardoor de longen verkeerde info hebben gekregen en zich daar naar gedragen.

Vaak is dit gebeurd in een overlevingsfase, die je daarna diep verstopt hebt en je niet meer kan herinneren.

Met de verhoogde Tsunami van Liefde gaat het gebeuren dat dit alles aan de oppervlakte komt en je zou dan kunnen gaan denken aan zieke longen en naar een arts gaan.

Maar in de meeste gevallen verdwijnt het om nooit meer terug te keren, als jij de bereidheid hebt gegeven om het te laten gaan.

En natuurlijk, ik geef nu de longen als voorbeeld, maar het kan natuurlijk welke lichamelijke klacht of ziekte dan ook, zijn.

Het ademhalingssysteem heeft het meest te maken met de Solar Plexus en als daar een fikse angst achter zit, dan zal deze Solar Plexis verstopt raken en dan kan de energie niet doorstromen naar boven nog naar beneden.

En dat geeft, op den duur nog meer lichamelijke klachten.


Graag zou Ik jullie een oefening willen doorgeven, die op een gemakkelijke manier deze diepe angst voor een tekort aan lucht, gemakkelijk kan openen.

Ga liggen, of zitten met een rechte rug en leg je handen met de palmen naar boven naast je of zittend op je bovenbenen.

Sluit je ogen en concentreer je op de ademhaling, voel ze in en uit gaan. Doe dit zo’n tien keer en begin dan je inademing te tellen.

Laten we aannemen dat jij 4 tellen over de inademing doet, dan ga je 4 x in 4 tellen inademen en in 4 tellen weer uit.

Na 4 x dit gedaan te hebben maak je er 5 tellen van. Inademen in 5 tellen en uitademen in 5 tellen. En dit ook 5 x herhalen.

De ademhaling gaat zo diep mogelijk. Dit herhaal je tot je op 10 tellen zit, dus 10 tellen over de inademing doen en 10 tellen doen over de uitademing en dat herhaal je dan 10 keer.

Dan ga je langzaam terug op dezelfde wijze tot je terug bent bij de voor jouw gevoel meest natuurlijke ademhaling, houd dat nog even vol en opent je ogen.

Deze oefening mag je doen voor je ’s ochtends op staat en ’s avonds voor je gaat slapen, maar ook andere tijden zijn natuurlijk toegestaan als dat voor jou beter voelt.

Je zult je steeds vrijer en beter gaan voelen omdat de Solar Plexis zich heeft ontdaan van de verstopping.
Keuzevrijheid staat hier bovenaan, alles mag en niets moet.

Jullie Liefdevolle, adorerende Meester Kutumi

dinsdag 18 oktober 2016

Boodschap van Lady Nada - Een naamGeliefde Lichtbroers en zussen,

Mijn naam is Lady Nada, en geeft Mijn uniekheid aan en waar Ik sta in het grote geheel.

Jullie hebben ook allemaal een naam, meegekregen van jullie verwekker/opvoeders, bij jullie geboorte.

Maar deze naam die jullie dragen en gebruiken tijdens jullie aardereis is niet uniek. Want er zijn er onder jullie velen die deze naam dragen.

Eigenlijk geeft deze naam die jullie dragen aan wie jullie zijn en samen met de achternaam/familienaam, geeft die aan waar jullie bij horen en zelfs dat staat niet altijd vast.

Het geeft jullie aardse rechten, wettelijke rechten en daar hoort dan ook een eigen nummer bij. Allemaal illusie, maar zolang jullie de illusie bereizen wel belangrijk.

Wat en wie jullie werkelijk zijn word zeker niet door deze naam weergegeven, de naam is aards en hoort daarom bij de aarde in de illusie.

Een naam in de Eeuwigheid heb je niet nodig, want we zijn EEN, maar om de uniekheid aan te geven van je ZIJN, neem je een naam aan.

Lady Nada is mijn naam, zodat een ieder van jullie Mij herkent als wie Ik ben. Maar natuurlijk ook om Mijn unieke plek aan te geven in de hiërarchieën in het Licht, waar Ik thuis ben als Verrezen Meester.

Maar in wezen ben Ik en kan Ik zijn wat ik wens te zijn. Als jullie in het moment in de Eenheid zouden worden opgenomen dan is jullie overgegaan in JIJ. En dit gaat zeker gebeuren, als jullie allen ontwaakt zijn.

Er zijn mensen op Aarde die claimen hun namen vanuit het Licht reeds te kennen, maar zeer weinigen onder jullie weten dit werkelijk.

Wat vaak als naam wordt aangenomen door velen is een bestaande naam uit het Licht die dan in de plaats van de aardse naam word aangenomen.

Daarin bestaat beslist geen goed of fout, maar het is jammer, want wat er vaak achter zit is de gedachte: ‘Kijk eens, hoever ik ben in mijn spirituele groei? Mijn naam heb ik al door gekregen’!

En jammer genoeg is dat ego gedachte. Geen goed of fout, maar een constatering.

Jullie zijn allemaal een deel van het Goddelijke, een deel van Mij, een deel van Jezus, een deel van Meester Kutumi en ga zo maar door. Er is niets waar jullie geen deel van uitmaken.

Dus in de Eeuwigheid is een naam iets die aan geeft waar jij staat in elk moment, want evolutie is Eeuwig.

Op aarde zijn jullie ook met alles verbonden, dus ook met elkaar, een deel van Piet, een deel van Marie, een deel van Jan en ga zo maar door, ook van alle dieren, vogels en vissen en bomen, al zijn ze nog zo klein, jullie maken overal deel van uit.

Jullie mogen proberen dit een deel van jullie te laten zijn, alles is energie, verdicht en onverdicht, jullie zijn ook energie, de energie van Liefde. Ik spreek vanuit Mijn Onmetelijke Liefde deze woorden naar jullie energie van Liefde, daar zit onze Eenheid.

In Wederkerige liefde,     Lady  Nada

maandag 17 oktober 2016

Boodschap van lady Nada - DubbelMijn Geliefde Lichtbroeders en zusters,

Heel veel dingen zijn jullie vergeten door de sluier van de illusie die jullie allen tezamen hebben gebouwd.

Waar Ik graag met jullie over wens te communiceren is een ander soort vergeetachtigheid, door jullie ook wel genoemd, selectief geheugen.

De naam zegt het al, het ene onthouden jullie en het andere drukken jullie in het ‘ vergeethoekje’!

Niet zo handig, want het hoort bij de illusie en is zeker geen deel van de Eeuwigheid.

Jullie zijn er heel goed in om te onthouden wat jullie willen onthouden en dan al het andere te vergeten.

Vervolgens zeggen jullie dan, als kroon op het werk, o ja, dat ben ik vergeten.

Hoe oneerlijk is dat? Jullie hebben keuzevrijheid gekregen en daarop mag door Ons geen inbreuk worden gedaan en dat zal ook niet gebeuren.

Jullie kunnen zelf vast wel heel veel momenten bedenken, waarop jullie iets gevraagd werd en het antwoord zou betekenen, dat je moeite zou moeten doen, om dat te geven.

Geen zin hebbende in al die moeite, zeg je maar, gemakshalve: ‘Ik weet het niet”!

In een flits maak je een keuze die niet erg van je Hart is en zeker niet hulpvaardig. Je zou ook kunnen zeggen: ‘Ik heb nu even geen tijd, maar het antwoord kom ik op terug, dat beloof ik’! En dat doe je dan ook.

Wat Ik hier graag mee wil communiceren is het dubbele in jullie reacties, want jullie maken ook nog vaak onderscheid in de medereizigers, waarvan de heel gevoelige best wel merken dat jij niet de waarheid spreekt.

Je mag hier op gaan letten en er wat mee doen, of niet. Kies je honderd procent voor je Hart dan is het een kwestie van erop letten dat je geen onderscheid maakt en de tijd neemt voor eventuele vragen en je antenne opzet, van je Hart, die door de woorden heen luistert naar een reactie en daar vervolgens op in gaat, dat is hulp vanuit het Hart.

En jullie als Lichtwerkers, kunnen dat, het is een aangeleerd iets, een gewoonte en die kun je laten gaan, Wij helpen je als jij bereid bent dit te laten gaan.

In Wederkerige Liefde,

Lady Nada