Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

woensdag 28 september 2016

Boodschap van Jezus - Angst en andere emotiesMijn lieve broers en zussen,

Dit is een onderwerp, lieve Lichtwerkers, die ik graag toelicht.

Het is jullie bekend dat de verhoogde energieën er zijn en dat deze versnelling, als het ware door jullie, Lichtwerkers vanuit jullie Hart is aangevraagd.

Jullie lichaam is het voertuig waar jullie voor gekozen hebben voor jullie deze aardereis zijn begonnen.

Maar jullie hebben allen al vele incarnaties in de illusie en ook elders in de diverse Universa meegemaakt en ervaren.

Waar het nu om gaat is de illusie, waarvoor jullie ook hebben gekozen te ervaren. In jullie individuele uniekheid.

Individueel bestaat alleen in de illusie en niet in de Eeuwigheid.

Iedereen op aarde heeft wel iets diep weggestopt, wat dan ook, wat men niet wilde voelen. Daaraan is niemand ontkomen. En dat is niet verkeerd, of zondig, of goed of fout.
Alles wat jij meegemaakt hebt in al jouw incarnaties in de illusie, heb jij opgeslagen in jouw celgeheugen.

Ieder celletje in jouw lichaam is uitgerust met alles wat jij ooit hebt ervaren.

Veel ervan is al opgeruimd, omdat dit ontwakingsproces al heel lang geleden is begonnen.

Maar als de Tsunami van Liefde met zijn verhoogde snelheid over en door de aarde en over en door ieder lichaam gaat met een enorme snelheid, dan gaat het gebeuren dat alles wat er nog verstopt zit in je celletjes, op het diepste niveau, aan de oppervlakte komt.

En omdat jullie allemaal uniek zijn is dit proces voor iedereen anders, maar niemand ontkomt eraan.

Jij bent je, in je uniekheid allang niet meer bewust van alles wat jij zo diep hebt weggestopt om redenen die er nu niet meer toe doen. Het is allemaal illusie, maar kan van grote invloed zijn aan het vast gebonden zijn AAN deze illusie.

Bij deze versnelling komt van alles naar boven, aan het Licht, om het maar zo te zeggen, het knippert met de ogen, want het is niet opgewassen tegen het Licht.

Jij hebt het verborgen weten te houden, in het donker, zodat je het bestaan ervan allang vergeten was. En dat brengt angst en onzekerheid en wantrouwen en woede enzovoort met zich mee.

Als dit gebeurt, blijf kalm, haal diep adem, blijf in het gevoel, erken het en in sommige gevallen zul je het herkennen, maar hecht je er niet aan. Bedank deze energie dat ze er was toen je haar nodig had en je zult merken dat ze vertrekt.

Geef het de tijd, want het zijn gevoelens van een vertrekkende illusie, ze kunnen je niets doen, ze zullen worden geabsorbeerd door het Licht, want illusie kan niets doen tegen Licht en Liefde.

En dit proces kan zich een paar keer herhalen, maar laat het proces zijn gang gaan, hecht je er niet aan, het heeft te maken met wat er in jouw celletjes aan opslag zit.

Je zult je daarna veel opgeruimder voelen en dat betekent dat de Liefde deze lege plek zal innemen, want alleen Liefde bestaat.

En eigenlijk ben jij nooit weggeweest van de plek in de Eeuwigheid, die jouw geboorterecht is. Alleen illusie heeft je dat laten denken en uitspelen. En dat ben jij bezig te ontgroeien en dat is een proces dat Verlichting brengt.

Wees blij en geniet en zing en lach, wel is het nodig goed naar je lichaam te luisteren en het de rust te geven waar het naar verlangt.
En ook de juiste voeding, waar je lichaam om vraagt, als je goed luistert.

Mijn lieve broers en zussen, het gaat voorbij en de manier waarop dit alles gebeurd heeft te maken met jouw uniekheid.

Ik ben er altijd voor jullie, als jullie daarom vragen,

Jullie broer Jezus die jullie adoreert en heel veel van jullie houd

Boodschap van Jezus - VerwachtingsvolMijn lieve broers en zussen,

Geen enkele vraag voor Mij via Martha is binnen gekomen.

Terwijl Ik weet dat er brandende vragen zijn, maar het blijft een keuze en dat is goed.

Het is vandaag in jullie lineaire tijd, 28 september. De septembermaand loopt ten einde en er komt een Equinox aan, waarvan de verwachtingen van velen heel hoog zijn.

Verwachtingen zijn van de illusie. Een verwachtingsvol gevoel is iets anders, die laat je plezier beleven aan elk moment.

Als jij het Universum hebt laten weten, wat jouw intentie is, wat je graag zou willen manifesteren voor jezelf of het grote geheel, dan zeg je er toch niet bij: ‘En graag morgen om twaalf uur, want dan ben ik thuis en kan ik het in ontvangst nemen”?

Je weet dat het Universum onder regie staat van De Schepper en dat alles naar je toekomt op de juiste tijd en plaats voor jou en voor het grote geheel.

Natuurlijk word jouw manifestatiekracht steeds sterker in elk moment, maar als jouw bestelling niet voldoet en past aan wat bij jouw aardereis hoort, zal je het niet manifesteren.

Omdat er maar EEN is die precies weet wanneer wat voor jouw hoogste goed en grootste vreugde is.

En dan is er nog de Eenheid. Wat jij manifesteert, doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor het grote geheel.

Je doet nooit iets alleen maar voor jezelf en als alles, wat je vraagt, een fundament heeft van Onvoorwaardelijke Liefde, dan zal dit gehonoreerd worden, mits jij er helemaal aan toe bent.

Een verwachtingsvol gevoel ontstaat uit blijheid, pure vreugde om het onverwachte en het mooie dat je in de kleinste dingen zien, zonder je zorgen te maken om het volgende moment.

Wees verwachtingsvol en blij en zie de kleine dingen die deze blijdschap bevestigen en dat maakt je oneindig dankbaar en weet dat het grote dan vanzelf komt.

Heb jezelf oneindig Lief zoals Ik jouw oneindig Lief heb en wees geduldig met jezelf en met al je medereizigers en geef iedereen de ruimte om zichzelf te zijn en de eigen builen te vallen en te ontdekken dat die buil niet nodig was geweest.

Jij bent al zover gekomen, dus geef iedereen de kans om ook te komen waar jij bent op eigen unieke wijze, moedig aan, geef complimenten en steun en heb Lief vanuit je Hart en oordeel niet.

Alles is goed in jouw wereld en die van al je medereizigers, ook al zien ze het nog niet allemaal.

Ik heb je Lief,    jouw broer Jezus


dinsdag 27 september 2016

Boodschap van Lady Nada - Mannelijk en VrouwelijkMij geliefde Lichtbroeders en zusters,

Een moment geleden heb ik het met jullie gehad over tweeledigheid en alles uitgelegd over de Yin en Yang, het mannelijke en vrouwelijke principe.

Diep in een ieder van jullie is het Licht en de Yin en Yang blijven bestaan. Verder is het in de illusie niet te vinden, want het is gebaseerd op Eenheid en de illusie op afgescheidenheid.

Velen van jullie zijn bezig te ontwaken en jullie Harten zijn zich gaan openen voor het Licht en de daaruit voortvloeiende Liefde.

En jullie Licht word in elk moment stralender en sterker en krachtiger, omdat steeds meer medemensen hun Harten openen en hun Licht en Liefde zich bij dat van jullie voegt.

Het evenwicht tussen het mannelijke en vrouwelijke groeit evenredig mee met het Licht omdat het Licht voor Eenheid staat en de Yin en Yang ook.

Ook al begrijpen jullie (nog) niet alles over Eenheid, wel met jullie verstand maar niet met jullie gehele wezen, toch is de Waarheid in Eeuwigheid, van waaruit jullie de Illusie zijn in gegaan om te ervaren, wonen jullie (nog) steeds in de Eenheid, omdat de Liefde het enige is dat bestaat.

De illusie bestaat niet, dan alleen in jullie (boze) droom van afgescheidenheid en jullie hebben moeite met het loslaten van wat jullie kennen en je over te geven aan de Eeuwigheid in Eenheid, waar jullie voor altijd verblijven.

Het is slechts een ademtocht van jullie verwijderd en de pioniers van het eerste uur steken af en toe hun hand al dwars door de sluier heen, maar (nog) steeds word de hand terug getrokken.

En toch is alles goed, zoals het is, de Schepper heeft de regie in handen en alles gaat volgens plan. Voel je niet ontmoedigd, maar probeer je unieke plek te vinden en van daaruit verder te gaan en niet stil te staan, toon je bereidheid deze versnelling aan te kunnen, met behulp van je gehele Lichtfamilie.

We staan allemaal altijd klaar om jullie bij te staan en hebben jullie Lief, Wij zijn in jullie en jullie zijn in Ons, vergeet dat nooit.

Er bestaat geen hoger of lager of meer of minder, alles is gelijk in Eenheid.

In wederkerige Liefde,    Lady Nada

maandag 26 september 2016

Boodschap van A.A,Michaël - EngelengetallenMijn vreugdevolle Engelenlichtwerkers,

Ik kom tot jullie om jullie te laten weten dat het versnelde tempo waarin er heel veel gebeurt, het noodzakelijk maakt, jullie gerust te stellen.

Wij, de Engelen en Aartsengelen zijn constant bezig om alle vragen om hulp en knuffels en flashes van Liefde aan jullie te geven.

Er bestaan Engelengetallen die jullie ingefluisterd worden en die jullie mogen noteren.

Uiteraard hoor je deze fluisteringen van Ons, als je in stilte bent.

Houd pen en papier bij de hand en noteer de getallen die jullie toegefluisterd worden.

Jullie prachtige media, de PC, daar staan ze met boodschap genoteerd,

Wij hebben de verschillende betekenissen doorgegeven aan Doreen Virtue.

Zij heeft ze verwerkt in een boekje maar het staat ook op bovengenoemd medium.

En zeg nu niet, ik kan dat niet horen, mijn lieve Lichtwerkers, iedereen kan ze horen, tenzij je verkiest er niet mee te werken.

Zonder jezelf af in stilte en ga naar je Hart, wees stil en luister met de oren van je hart, forceer niets, wacht af.

Wij doen ons best om een ieder van jullie te bereiken.

Weet dat we er altijd zijn voor jullie, vraag.

Wij zijn maar een inademing ver van jullie verwijderd.

Roep Ons aan en vertrouw vervolgens op jezelf en dat alles goed is zoals het is.

In Oneindige Liefde,   A.E. Michaël