Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

vrijdag 30 september 2016

De Schepper - LichtwezenLieve ogen die dit lezen,

Mijn dierbaar kind, er wordt zoveel, oneindig veel van je gehouden, wanneer pak jij deze oneindige Liefde op voor jezelf en aanvaardt het met heel je Hart? Je bent een oneindig Lichtwezen, bezig met een reis door de Eeuwigheid, evoluerend, ervarend en de illusie, dat kleine, helemaal geen bestaansrecht hebbend illusietje, kan jou daar niet in tegen houden, tenzij jij eraan vast blijft houden. Maar waarom zou je dat doen, mijn lief kind? Je weet, uit ervaring, wat het je brengt en daarom mag jij een andere keuze maken. Zing het, affirmeer het op alle mogelijke manieren: ‘Ik ben een Eeuwig Lichtwezen en niets houd mij tegen om te vliegen”! Alle hulp en steun is aanwezig. Het leven in de illusie ben je ontgroeid en het leven NU is om te vieren. Sta jezelf toe om de ervaringen van vreugde tot in je tenen te voelen. Zing, dans, spring in de plassen, leef volledig in het moment vanuit je Hart en roep jezelf onmiddellijk terug als je de andere kant uit gaat. JE KUNT HET, mijn lief kind.
Alles is meer dan goed in jouw wereld.

De Schepper van Al Wat Is

donderdag 29 september 2016

De Schepper - OpruimingLieve ogen die dit lezen,

Mijn lieve kind, Liefde en Licht is wat jij bent, altijd geweest, nu bezig je het steeds meer te herinneren en je zult het altijd blijven.
Jij bent in en bij Mij in elk moment. Het gehele Universum is in jou. Jij hebt een immense Kracht in jou en je bent bezig dat steeds meer her- en erkennen. En dat is ook de bedoeling van het ontwaken, wat nog steeds een proces is. Jij bent uniek en jouw uniekheid is nodig om de aarde en al haar inwoners te helpen ontwaken en daarvoor hoef je niets te doen, dan alleen jezelf te zijn in elk moment. Liefde is alles dat er is. De rest is illusie en jullie zijn voor Eeuwig bij Mij in de Liefde die jou in elk moment omringt en doorstroomt in de vorm van de energie van de Tsunami van Liefde. Ze helpt jou opruimen, door alles wat binnen in jou nog aan illusie is, naar het Licht te brengen en te absorberen en dat is een deel van het proces van ontwaken. Verzet laat het voortduren en overgave zal het absorberen. Aan jou de keus, lief kind. Simpel en voor jou vaak nog heel complex en beangstigend. Maar geloof me, alles is helemaal goed in jouw wereld.

De Schepper van Al wat Is

woensdag 28 september 2016

Boodschap van Jezus - Angst en andere emotiesMijn lieve broers en zussen,

Dit is een onderwerp, lieve Lichtwerkers, die ik graag toelicht.

Het is jullie bekend dat de verhoogde energieën er zijn en dat deze versnelling, als het ware door jullie, Lichtwerkers vanuit jullie Hart is aangevraagd.

Jullie lichaam is het voertuig waar jullie voor gekozen hebben voor jullie deze aardereis zijn begonnen.

Maar jullie hebben allen al vele incarnaties in de illusie en ook elders in de diverse Universa meegemaakt en ervaren.

Waar het nu om gaat is de illusie, waarvoor jullie ook hebben gekozen te ervaren. In jullie individuele uniekheid.

Individueel bestaat alleen in de illusie en niet in de Eeuwigheid.

Iedereen op aarde heeft wel iets diep weggestopt, wat dan ook, wat men niet wilde voelen. Daaraan is niemand ontkomen. En dat is niet verkeerd, of zondig, of goed of fout.
Alles wat jij meegemaakt hebt in al jouw incarnaties in de illusie, heb jij opgeslagen in jouw celgeheugen.

Ieder celletje in jouw lichaam is uitgerust met alles wat jij ooit hebt ervaren.

Veel ervan is al opgeruimd, omdat dit ontwakingsproces al heel lang geleden is begonnen.

Maar als de Tsunami van Liefde met zijn verhoogde snelheid over en door de aarde en over en door ieder lichaam gaat met een enorme snelheid, dan gaat het gebeuren dat alles wat er nog verstopt zit in je celletjes, op het diepste niveau, aan de oppervlakte komt.

En omdat jullie allemaal uniek zijn is dit proces voor iedereen anders, maar niemand ontkomt eraan.

Jij bent je, in je uniekheid allang niet meer bewust van alles wat jij zo diep hebt weggestopt om redenen die er nu niet meer toe doen. Het is allemaal illusie, maar kan van grote invloed zijn aan het vast gebonden zijn AAN deze illusie.

Bij deze versnelling komt van alles naar boven, aan het Licht, om het maar zo te zeggen, het knippert met de ogen, want het is niet opgewassen tegen het Licht.

Jij hebt het verborgen weten te houden, in het donker, zodat je het bestaan ervan allang vergeten was. En dat brengt angst en onzekerheid en wantrouwen en woede enzovoort met zich mee.

Als dit gebeurt, blijf kalm, haal diep adem, blijf in het gevoel, erken het en in sommige gevallen zul je het herkennen, maar hecht je er niet aan. Bedank deze energie dat ze er was toen je haar nodig had en je zult merken dat ze vertrekt.

Geef het de tijd, want het zijn gevoelens van een vertrekkende illusie, ze kunnen je niets doen, ze zullen worden geabsorbeerd door het Licht, want illusie kan niets doen tegen Licht en Liefde.

En dit proces kan zich een paar keer herhalen, maar laat het proces zijn gang gaan, hecht je er niet aan, het heeft te maken met wat er in jouw celletjes aan opslag zit.

Je zult je daarna veel opgeruimder voelen en dat betekent dat de Liefde deze lege plek zal innemen, want alleen Liefde bestaat.

En eigenlijk ben jij nooit weggeweest van de plek in de Eeuwigheid, die jouw geboorterecht is. Alleen illusie heeft je dat laten denken en uitspelen. En dat ben jij bezig te ontgroeien en dat is een proces dat Verlichting brengt.

Wees blij en geniet en zing en lach, wel is het nodig goed naar je lichaam te luisteren en het de rust te geven waar het naar verlangt.
En ook de juiste voeding, waar je lichaam om vraagt, als je goed luistert.

Mijn lieve broers en zussen, het gaat voorbij en de manier waarop dit alles gebeurd heeft te maken met jouw uniekheid.

Ik ben er altijd voor jullie, als jullie daarom vragen,

Jullie broer Jezus die jullie adoreert en heel veel van jullie houd

Boodschap van Jezus - VerwachtingsvolMijn lieve broers en zussen,

Geen enkele vraag voor Mij via Martha is binnen gekomen.

Terwijl Ik weet dat er brandende vragen zijn, maar het blijft een keuze en dat is goed.

Het is vandaag in jullie lineaire tijd, 28 september. De septembermaand loopt ten einde en er komt een Equinox aan, waarvan de verwachtingen van velen heel hoog zijn.

Verwachtingen zijn van de illusie. Een verwachtingsvol gevoel is iets anders, die laat je plezier beleven aan elk moment.

Als jij het Universum hebt laten weten, wat jouw intentie is, wat je graag zou willen manifesteren voor jezelf of het grote geheel, dan zeg je er toch niet bij: ‘En graag morgen om twaalf uur, want dan ben ik thuis en kan ik het in ontvangst nemen”?

Je weet dat het Universum onder regie staat van De Schepper en dat alles naar je toekomt op de juiste tijd en plaats voor jou en voor het grote geheel.

Natuurlijk word jouw manifestatiekracht steeds sterker in elk moment, maar als jouw bestelling niet voldoet en past aan wat bij jouw aardereis hoort, zal je het niet manifesteren.

Omdat er maar EEN is die precies weet wanneer wat voor jouw hoogste goed en grootste vreugde is.

En dan is er nog de Eenheid. Wat jij manifesteert, doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor het grote geheel.

Je doet nooit iets alleen maar voor jezelf en als alles, wat je vraagt, een fundament heeft van Onvoorwaardelijke Liefde, dan zal dit gehonoreerd worden, mits jij er helemaal aan toe bent.

Een verwachtingsvol gevoel ontstaat uit blijheid, pure vreugde om het onverwachte en het mooie dat je in de kleinste dingen zien, zonder je zorgen te maken om het volgende moment.

Wees verwachtingsvol en blij en zie de kleine dingen die deze blijdschap bevestigen en dat maakt je oneindig dankbaar en weet dat het grote dan vanzelf komt.

Heb jezelf oneindig Lief zoals Ik jouw oneindig Lief heb en wees geduldig met jezelf en met al je medereizigers en geef iedereen de ruimte om zichzelf te zijn en de eigen builen te vallen en te ontdekken dat die buil niet nodig was geweest.

Jij bent al zover gekomen, dus geef iedereen de kans om ook te komen waar jij bent op eigen unieke wijze, moedig aan, geef complimenten en steun en heb Lief vanuit je Hart en oordeel niet.

Alles is goed in jouw wereld en die van al je medereizigers, ook al zien ze het nog niet allemaal.

Ik heb je Lief,    jouw broer Jezus


De Schepper - Vluchten voor jezelfLieve ogen die dit lezen,

Mijn lieve kind, het is onmogelijk het iedereen naar de zin te maken, dus, waarom probeer jij het dan nog steeds? Jij bent in dit moment niet op de aarde om met je medereizigers bezig te zijn, maar met jezelf. Dus ook niet met je kinderen, je man of vrouw, je verdere familie. Natuurlijk mijn lief kind geef jij ze de Liefde die ze verdienen en ook de aandacht, maar niet ten koste van jezelf. Jij kent hun pad niet en kunt dus niet weten waarvoor zij op aarde zijn, nog kun jij hun problemen oplossen. Dat is een vlucht van jezelf voor de ander en dan mag jij je afvragen, waarvoor vlucht ik, wat is er in mij dat ik niet onder ogen durf te zien? En een kind kopieert het gedrag van de opvoeder, dus voorleven is erg belangrijk en het kind laten weten dat het te allen tijde goed is en liefdevol. En dat het niet erg is om fouten te maken en dat je dan niet gelijk slecht bent. Zeg de mensen waar jij zoveel om geeft telkens weer hoeveel je van ze houdt. Met jezelf bezig zijn is ook met je medemens bezig zijn, want alles wat jij doet heeft invloed op een ieder in je omgeving, maar ook voor het grote geheel. Dat is de Eenheid in het moment en dat mag je uitstralen. Dan weet je dat alles goed is in jouw wereld. Vertrouw!!!

De Schepper van Al wat Is