Doorgegeven boodschappen via Martha Schonewille

woensdag 31 augustus 2016

In den beginne - Het ontstaan van de illusieOp een morgen werden zij wakker uit een diepe slaap, keken naar elkaar en schrokken, ze waren naakt. Deze diepe slaap was het gevolg van hun vastberadenheid te scheppen zonder hun Vader. Zij kregen gevoelens, die zij niet kenden en zij bedekten hun lichamen, die toch zo prachtig waren. Zij begonnen te communiceren in woorden die niet de lading dekten van wat zij voelden aan schaamte, schuldgevoel en lust. Zij gingen proberen terug te keren tot de staat waarvandaan ze kwamen, maar raakten er steeds verder van verwijdert. Ze begeerden elkander, een gevoel wat nieuw was, voor hen, maar het was maar van korte duur en dan was er opnieuw dat gevoel van slecht zijn, schuldig voelen, zich schamen. En zij begonnen voor elkaar te verbergen wat ze voelden en dachten van elkaar, dat de ander nog wel bezat wat ze zelf meenden te missen. Er kwam wederzijdse jaloezie bij, een niet gunnen, want de ander had immers iets wat niet gedeeld werd. En dan nog de taal, die te gebrekkig was en teveel tekort schoot om weer te geven wat ze voelden. En de vrouw raakte zwanger en baarde een kind en voelde meteen dat dit iets van haar was. En het verzachte de pijn die ze gevoeld had bij de geboorte van dit kleine schepseltje, waar ze onvoorwaardelijk van hield. Het gaf haar IETS terug, van wat ze eigenlijk niet precies meer wist wat het was. Het werd een soort verlangen. En de man werd jaloers, want het kind kreeg iets dat hij niet kreeg en dat maakte een  nieuwe emotie los en wel woede. En zo zakten ze steeds verder de diepte in en ziehier, de illusie was geboren.

Aan mij doorgegeven door de Schepper van Al wat Is

Boodschap van Jezus - Opkomst van het LichtGeliefde broers en zussen,

De Liefde verspreid zich in een enorme Lichtflits over de aarde.

Er is niets, wat niet, zelfs heel diep van binnen, er door word aangeraakt en verandert.

Dit is voor Ons zo mooi om te zien hoe groot de opkomst van het Licht al is en hoeveel Harten erdoor zijn beroert.

Met verwondering en bewondering voor deze fantastische prestatie, die jullie als Lichtwerkers en Lichtdragers en Bruggenbouwers neer zetten, steeds opnieuw kijken Wij toe en antwoorden zoveel mogelijk op jullie gebeden en jullie vragen.

Jullie hebben vele namen voor wat jullie doen, maar ze dienen allemaal hetzelfde doel en dat is de Nieuwe Aarde zo spoedig mogelijk te laten Zijn. Allemaal op eigen unieke manier.

Het is heel mooi om te zien en daar danken wij jullie voor, maar er mag gestopt worden met elkaar de loef af te steken, want er bestaat geen goed of fout in het dragen van de Toorts die de sluier van de illusie weg laat branden.

Jullie zijn voor Ons allemaal even dierbaar en vervullen allemaal jullie eigen gekozen rol in deze en daar mag jij je op concentreren.

Ieder medemens zorgt voor zichzelf en Wij zijn er om te assisteren waar we gevraagd worden en waar we nodig  zijn.

Want daarin bestaat een verschil. Niet alles wat gevraagd word kan ook door ons ingevuld worden, want uiteindelijk beslist
De Schepper, want Hij heeft de regie in handen. Dus alles gaat in overleg.

Alles mag langzamerhand duidelijk worden en wat door Ons gedaan kan worden, dat doen we vanuit de Eeuwige Liefde die We zijn.

Laat dit alles een reden voor jullie zijn om het leven te vieren.
Jullie broer Jezus, die oneindig veel van jullie houd

De Schepper - In EeuwigheidLieve ogen die dit lezen,

Mijn lieve kind het is een moment geleden dat ik je vertelde hoeveel ik van je hou, oneindig veel, en het zal gezegd blijven tot jij erin gelooft en je erdoor gesteund voelt. Ook is het nog maar een moment gelden dat ik je liet weten, dat jij me nooit verlaten hebt, maar de keus hebt gemaakt het spel van de illusie te spelen, wat ervoor gezorgd heeft, dat je Mij vergeten bent. Maar Echt weggeweest ben je nooit, want dan zou ik je in de steek gelaten hebben en dat zou en zal ik nooit doen, want jij bent een wezenlijk deel van mij. Alleen Liefde bestaat en jij bent Liefde omdat jij bij Mij hoort en naar Mijn evenbeeld bent geschapen. Hoe zou Ik je dan aan je lot kunnen overlaten, dat is volkomen onmogelijk. Jij hoort bij Mij en heel het bestaan zou je missen, net als dat ene zandkorreltje, of dat ene vogeltje, of dat ene miertje enzovoorts, alles is deel van Mij, want Ik heb het geschapen en wat Ik schep is voor Eeuwig verbonden met alle bestaan. Jij bent in alles en alles is in jou en dat zal nooit veranderen. Geloof daarom, dat alles in elk moment goed is in jouw wereld.

De Schepper van Al wat Is

dinsdag 30 augustus 2016

In den Beginne - Het EvenbeeldEn terwijl de Schepper, inherent aan zijn aard, vol Liefde doorging met het scheppen, kwam er een soort van idee in de Schepper naar boven. Alles is in mij en ik ben in alles, maar wie is de Schepper. Hij kende zichzelf niet en had, als het ware, geen spiegel waarin hij zichzelf kon “zien”. Het idee werd geboren, al het geschapene samen in een Eenheid te scheppen en daardoor in deze Eenheid zichzelf te kunnen herkennen. De kroon op zijn schepping. En hij begon en schiep de mens. En alles was in de mens en de mens was in alles.
Zijn evenbeeld met dezelfde liefdevolle manier van scheppen in zich als de Schepper bezat. De spiegel waarin Hij zichzelf herkende. Alles wat de Schepper is, is ook de mens, zijn evenbeeld, met dezelfde grootse creativiteit en scheppingsdrang. En hij herkende zichzelf en zag neer op het wonder van zijn Zijn. En omdat de mens uit de Schepper geschapen is, naar zijn evenbeeld, werd hij Zoon genoemd. De eerstgeborene en de kroon op zijn schepping. Zijn evenbeeld, met al het geschapene in zich en voor eeuwig verbonden met Al Wat Is. De Schepper is in de Zoon en de Zoon is in de Schepper. Al het geschapene is in de Zoon en in de Schepper. En in de Schepper en in de Zoon is al het geschapene. En dit is de Eenheid in alles. Alles heeft alles in zich, dus ook zowel Yin als Yang, het mannelijke en dus ook het vrouwelijke. Dus schonk hij zijn Zoon vol Liefde een gelijkwaardig evenbeeld. De vrouw, zodat zij samen in Eenheid mede Scheppers waren van de Schepper. Beide in compleet evenwicht, in het mannelijke zowel als het vrouwelijke.

Aan mij doorgegeven door De Schepper van Al Wat Is

In den Beginne - De ScheppingIn den beginne was er de Schepper van Al Wat Is. De Schepper was er altijd al, is er altijd geweest en zal er altijd zijn. De Schepper staat voor Volmaaktheid, Schoonheid, Kracht, Onaantastbaarheid, Schepping, Creatie, Heiligheid, Heelheid, Compleetheid, Grenzeloosheid, Eeuwigheid en vooral Onvoorwaardelijke Liefde in alle facetten.
Dit Is de Schepper en nog veel meer, de naam zegt het al, Schepper van Al Wat is. Met aardse woorden niet te beschrijven want het gaat onze taal te boven. Vanuit de Liefde die de Schepper was, is en altijd zal zijn kende zijn Schepping geen grenzen. Universa met hun sterrenstelsels, melkwegstelsels, zonnen en manen schiep de Schepper vol Liefde en hij bezag het met tevredenheid. Al wat leeft is door de Schepper geschapen, van het kleinste atoom en sub-atoom en alle ruimtes daartussen. Vol Liefde bezag de Schepper zijn scheppingen en was tevreden. Overal zag hij deeltjes van zijn schepping, uit de Schepper voort gekomen en voor Eeuwig met de Schepper verbonden. Al het geschapene was in de Schepper en de Schepper was in al het geschapene.

Tot zover dit Scheppingsverhaal doorgegeven door de Schepper van Al Wat Is

Elke dag mag ik een het volgende stuk doorgeven